Sunday, September 26, 2010

చక్రపాణి--1954


సంగీతం::భానుమతి రామక్రిష్ణ
రచన::రావూరి సత్యనారాయణ
గానం::భానుమతి రామక్రిష్ణ

పల్లవి::

మెల్ల మెల్లగా చల్ల చల్లగా నిదురారావే హాయిగా!
మెల్ల మెల్లగా చల్ల చల్లగా రావే నిదురా హాయిగా

వెన్నెల డోలికలా పున్నమి జాబిలీ పాపవై
కన్నుల నూగవె చల్లగా! 
పిల్లతెమ్మేరలా ఊదిన పిల్లన గ్రోవి వై
జోల పాడవే తీయగా!

మెల్ల మెల్లగా చల్ల చరావూరి సత్యనారాయణల్లగా నిదురారావే హాయిగా!
మెల్ల మెల్లగా చల్ల చల్లగా రావే నిదురా హాయిగా

కలువ కన్నియలా వలచిన తుమ్మెద రెడువై
కన్నుల వ్రాలవె మెల్లగా!
రావే నిదురారావే హాయిగా!