Monday, May 24, 2010

దేవుడు చేసిన బొమ్మలు--1976


సంగీతం::సత్యం
రచన::దాశరథి
గానం::S.P.బాలు
తారాగణం::మురళీ మోహన్,గిరిబాబు,చలం,జయసుధ,ప్రభ,కల్పన,సాక్షి రంగారావు.

పల్లవి::

అందాలూ నన్నే పిలిచేలే అనురాగాలూ నాలో విరిసెలే
అందాలూ నన్నే పిలిచేలే అనురాగాలూ నాలో విరిసెలే
కవ్వించే కన్నులతో మురిపించే నవ్వులతో ఆ
అందాలూ నన్నే పిలిచేలే అనురాగాలూ నాలో విరిసెలే

చరణం::1

ఆ కన్నుల చాటున వున్నావీ వలపులా 
ఈ మనసుల మాటున వున్నావీ మమతలా
ఆ వలపులు తెలిపే ఊసులూ ఏమిటో 
ఈ మనసులు కలిసే వేళలు యెన్నడో
యెన్నెన్నో ఆశలతో యేవేవో బాసలతో
ఆ..అందాలూ నన్నే పిలిచేలే అనురాగాలూ నాలో విరిసెలే

చరణం::2

ఆశల నీడన చల్లగా వుండనీ 
ఈ బాసలు నాలో తియ్యగా పండనీ 
ఈ యవ్వనమంతా పువ్వులా ఊగనీ 
ఈ జీవితమంతా నవ్వుతూ సాగనీ 
ఆనందం అనుబంధం నిలవాలి కలకాలం 
ఆ..అందాలూ నన్నే పిలిచేలే అనురాగాలూ నాలో విరిసెలే 

ప్రేమ బంధం--1976
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::P.సుశీల 
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,జయప్రద,వాణిశ్రీ,సత్యనారాయణ,రావికొండలరావు,జయమాలిని,జానకి 

పల్లవి::

ఏ జన్మకైనా ఇలాగే ఉందామా 
నేను నీ దాననై నీవు నా ధ్యానమై 
ఇలాఇలాఇలా ఇలాఇలాఇలా 

చరణం::1

నీరెండకే నీ మోము కందిపొవునో 
నా జిలుగు పైటనే గొడుగుగా మలచుకోనా
నీరెండకే నీ మోము కందిపొవునో 
నా జిలుగు పైటనే గొడుగుగా మలచుకోనా
నిన్ను చూసి ఏ వేళ ఏ కన్ను చెదరునో 
నిన్ను చూసి ఏ వేళ ఏ కన్ను చెదరునో
నానీలి కురులే తెరలుగా నినుదాచుకోనా 
ఇలా ఇలాఇలా ఇలా ఇలాఇలా

చరణం::2
     
వేయిరాత్రులు కలుసుకున్నా విరిశయ్యకు విరహమెందుకో  
కోటి జన్మలు కలిసి వున్నా తనివి తీరని తపన ఎందుకో 
విరిశయ్యకు విరహమెందుకో తనివి తీరని తపన ఎందుకో
హృదయాల కలయికలో ఉదయించే తీపి 
అది జీవితాల అల్లికలో చిగురించే రూపమది 
ఏ జన్మకైనా ఇలాగే ఉందామా నేను నీదాననై 
నీవు నా ధ్యానమై ఇలా ఇలా ఇలా ఇలా ఇలా ఇలా

అల్లుడొచ్చాడు--1976సంగీతం::T.చలపతిరావ్ 
రచన::కోసరాజు రాఘవయ్య
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::రామకృష్ణ,రాజబాబు,జయసుధ,నాగభూషణం,ప్రభ,జయమాలిని,అల్లు రామలింగయ్య

పల్లవి::

కొడితే పులినే కొట్టాలి..కొట్టాలి
పడితే చెలినే పట్టాలి..పట్టాలి
కొడితే పులినే కొట్టాలి..పడితే చెలినే పట్టాలి 

ఆ చెలి కౌగిలిలో..చలిమంటలు పుట్టాలి
గిలిగింతలు..పెట్టాలి

కొడితే పులినే కొట్టాలి..కొట్టాలి
పడితే చెలినే పట్టాలి..పట్టాలి
కొడితే పులినే కొట్టాలి..పడితే చెలినే పట్టాలి 

ఆ చెలి కౌగిలికై..పది జన్మలు కావాలీ
పడిగాపులు..కాయాలి  


చరణం::1

నీలాటి రేవుకాడ..నీ లాంటి చిన్నది
నీళ్ళలో రగిలే..నిప్పల్లె వున్నది
చూపు చూసింది..చురక వేసింది
మేను కదిలింది..మెరుపు మెరిసింది
పిల్లను కానూ..పిడుగే నన్నది
పిల్లను కానూ..పిడుగే నన్నది
పడితే ఆ పిడుగునే పట్టాలి..పట్టాలి..పట్టాలి

కొడితే పులినే కొట్టాలి..కొట్టాలి
పడితే చెలినే పట్టాలి..పట్టాలి
కొడితే పులినే కొట్టాలి..పడితే చెలినే పట్టాలి 

చరణం::2

కోటప్ప కొండ మీకోలాటమాడుతుంటే
కోవ్వెక్కి కోడెగిత్నాఫైకి దూకుతుంటే
గడుసైన చినవాడతోడకొట్టి నిలిచ్చాడే
కొమ్ములు విరిచేశాడకోడెను తరిమేశాడే

ఈల వేసి నే రమ్మ౦టే..ఎటో జారిపోయాడే
ఈల వేసి నే రమ్మ౦టే..ఎటో జారిపోయాడే
పడితే ఆ గడుసొణ్ణి..పట్టాలి..పట్టాలి


కొడితే పులినే కొట్టాలి..కొట్టాలి
పడితే చెలినే పట్టాలి..పట్టాలి
కొడితే పులినే కొట్టాలి..పడితే చెలినే పట్టాలి 

చరణం::3

గోల్కొండ ఖిల్లాఫైన..గొంతేత్తి పాడితే
ఆకాశం అంచులదాకా నా పాటే మోగితే..మోగితే ఏమయి౦ది 

ఆకాశం కూలిందా..పాతాళం పేలిందా
కాకమ్మ మెచ్చిందా కోకిలమ్మ చచ్చిందా..కాదు కాదు

కాలేజి పిల్లకూన..కౌగిట్లో వాలింది
కాలేజి పిల్లకూన..కౌగిట్లో వాలింది
పడితే ఆ పిల్లికూననే..పట్టాలి..పట్టాలి

కొడితే పులినే కొట్టాలి..కొట్టాలి
పడితే చెలినే పట్టాలి..పట్టాలి
కొడితే పులినే కొట్టాలి..పడితే చెలినే పట్టాలి

త్రిశూలం--1982 ::శివరంజని::రాగం
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::S,P,బాలు, P.సుశీల,
Film Directed By::K.Raghavendra Rao
తారాగణం::కృష్ణంరాజు,శ్రీదేవి,జయసుధ,రాధిక,చలపతిరావు
శివరంజని::రాగం 

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 

పెళ్ళంటే?
పెళ్ళంటే పందిళ్ళు..సందళ్ళు..తప్పెట్లు..తాళాలు..తలంబ్రాలూ
మూడే ముళ్ళు..ఏడే అడుగులు..మొత్తం కలిపి నూరేళ్ళు
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

పెళ్ళంటే పందిళ్ళు..సందళ్ళు..తప్పెట్లు..తాళాలు..తలంబ్రాలూ
మూడే ముళ్ళు..ఏడే అడుగులు..మొత్తం కలిపి నూరేళ్ళు

పెళ్ళైతే?
పెళ్ళైతే ముంగిళ్ళ..లోగిళ్ళు..ముగ్గులు..ముత్తైదు భాగ్యాలూ
ముద్దూ ముచ్చట్లు..మురిసే లోగుట్లు..చెలిమికి సంకెళ్ళు వెయ్యేళ్ళు
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

పెళ్ళైతే ముంగిళ్ళ..లోగిళ్ళు..ముగ్గులు..ముత్తైదు భాగ్యాలూ
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్....

చరణం::1

గోదారి ఒడ్డున గోగుల్లు పూచిన వెన్నెలలో 
కొసరాడు కోర్కెలు చెరలాడు కన్నుల సైగలలో
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
గోదారి ఒడ్డున గోగుల్లు పూచిన వెన్నెలలో 
కొసరాడు కోర్కెలు చెరలాడు కన్నుల సైగలలో
మమతానురాగాల మరు మల్లెలల్లిన పానుపులో
హృదయాలు పెదవుల్లో ఏరుపెక్కు ఏకాంత వేళల్లో
వలపు పులకింతలో వయసు గిలిగింతలో
వింతైన సొగసుల వేడుకలో
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
పెళ్ళంటే పందిళ్ళు..సందళ్ళు..తప్పెట్లు..తాళాలు..తలంబ్రాలూ
మూడే ముళ్ళు..ఏడే అడుగులు..మొత్తం కలిపి నూరేళ్ళు
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

పెళ్ళంటే?
పెళ్ళంటే పందిళ్ళు..సందళ్ళు..తప్పెట్లు..తాళాలు..తలంబ్రాలూ
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

చరణం::2

కలలన్ని కలబోసి వెలసిన ఈ పంచవటి లో 
ఇల్లాలు నేనై ఇలవేల్పు నీవైన కోవెలలో
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కలలన్ని కలబోసి వెలసిన ఈ పంచవటి లో 
ఇల్లాలు నేనై ఇలవేల్పు నీవైన కోవెలలో
సిరిమువ్వ రవళుల మరపించు నీ నవ్వు సవ్వడిలో
కులమన్నదే లేని అలనాటి వేదాల ఒరవడిలో
సామ గానాలము..సరస రాగాలము
ప్రేమికులమన్న కులమున్న లోకంలో 
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

పెళ్ళంటే పందిళ్ళు..సందళ్ళు..తప్పెట్లు..తాళాలు..తలంబ్రాలూ
మూడే ముళ్ళు..ఏడే అడుగులు..మొత్తం కలిపి నూరేళ్ళు
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
పెళ్ళంటే పందిళ్ళు..సందళ్ళు..తప్పెట్లు..తాళాలు..తలంబ్రాలూ
మూడే ముళ్ళు..ఏడే అడుగులు..మొత్తం కలిపి నూరేళ్ళు
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

Trisoolam-1982
Music::K.V.Mahadevan
Lyrics:Acharya-Atreya
Singer's::S.P.Balu,P.Suseela
Film Directed By::K.Raghavendra Rao

Cast::KrishnamRaju,Sreedevi,Jayasudha,Radhika,ChalapathiRao.

:::::::::::::

aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa
aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa
mm mm mm mm mm mm 

peLLanTE?
peLLanTE pandiLLu..sandaLLu..tappeTlu..taaLaalu..talambraaloo
mooDE muLLu..EDE aDugulu..mottam kalipi noorELLu
aa..aa..aa..aa..aa..aa

peLLanTE pandiLLu..sandaLLu..tappeTlu..taaLaalu..talambraaloo
mooDE muLLu..EDE aDugulu..mottam kalipi noorELLu

peLLaitE?
peLLaitE mungiLLa..lOgiLLu..muggulu..muttaidu bhaagyaaloo
muddoo muchchaTlu..murisE lOguTlu..chelimiki sankeLLu veyyELLu
aa..aa..aa..aa..aa..aa

peLLaitE mungiLLa..lOgiLLu..muggulu..muttaidu bhaagyaaloo
mm mm mm mm 

::::1

gOdaari oDDuna gOgullu poochina vennelalO 
kosaraaDu kOrkelu cheralaaDu kannula saigalalO
aa aa aa aa aa aa
gOdaari oDDuna gOgullu poochina vennelalO 
kosaraaDu kOrkelu cheralaaDu kannula saigalalO
mamataanuraagaala maru mallelallina paanupulO
hRdayaalu pedavullO Erupekku Ekaanta vELallO
valapu pulakintalO vayasu giligintalO
vintaina sogasula vEDukalO
aa..aa..aa..aa..aa..aa
peLLanTE pandiLLu..sandaLLu..tappeTlu..taaLaalu..talambraaloo
mooDE muLLu..EDE aDugulu..mottam kalipi noorELLu
aa..aa..aa..aa..aa..aa

peLLanTE?
peLLanTE pandiLLu..sandaLLu..tappeTlu..taaLaalu..talambraaloo
aa..aa..aa..aa..aa..aa

::::2

kalalanni kalabOsi velasina ii panchavaTi lO 
illaalu nEnai ilavElpu neevaina kOvelalO
aa aa aa aa aa aa
kalalanni kalabOsi velasina ii panchavaTi lO 
illaalu nEnai ilavElpu neevaina kOvelalO
sirimuvva ravaLula marapinchu nee navvu savvaDilO
kulamannadE lEni alanaaTi vEdaala oravaDilO
saama gaanaalamu..sarasa raagaalamu
prEmikulamanna kulamunna lOkamlO 
aa..aa..aa..aa..aa..aa

peLLanTE pandiLLu..sandaLLu..tappeTlu..taaLaalu..talambraaloo
mooDE muLLu..EDE aDugulu..mottam kalipi noorELLu
aa..aa..aa..aa..aa..aa
peLLanTE pandiLLu..sandaLLu..tappeTlu..taaLaalu..talambraaloo
mooDE muLLu..EDE aDugulu..mottam kalipi noorELLu

aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa