Tuesday, January 30, 2007

శ్రీ పాండురంగ మహత్యం--1957::నటబైరవి::రాగం


సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::సముద్రాల రామానుజాచార్య(జునియర్)
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


రాగం::నటబైరవి::

నీవని నేనని తలచితిరా
నీవే నేనని తెలిసితిరా
నీవని నేనని తలచితిరా
నీవే నేనని తెలిసితిరా
నిజమిది

అ::-రుజువేదీ...ఉహూ హూహూ....అహాహహ
ఆ::-నీవని నేనని తలచితిరా
నీవే నేనని తెలిసితిరా


ఆ::-కలయగ జూచితి నీకొరకై
నే కలయగ జూచితి నీకొరకై నే
కనుపాపలలో కనుగొన్నారా
కనుపాపలలో కనుగొన్నారా
అ::-ఔనో కాదో నే చూడనా
అ::-నీవని నేనని తలచితినే
నీవే నేనని తెలిసితినే


అ::-కలవరపాటున కల అనుకొందు
కలవరపాటున కల అనుకొందు
కాదనుకొందు కళా నీ ముందు
కాదనుకొందు కళా నీ ముందు
ఆ:కాదు సఖా కల నిజమేలే

ఆ::-నీవని నేనని తలచితిరా
నీవే నేనని తెలిసితిరా
నీవే నేనని తెలిసితిరా
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ.......
మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్....

బొబ్బిలి యుద్ధం--1964

సంగీతం::సాలూరి
రచన::శ్రీశ్రీ
గానం::ఘంటసాల P.సుశీల

అ:::సొగసు కేల్జడదానా సోగ కన్నులదానా
వజ్రాలవంటి పల్వరుసదానా
బంగారుజిగిదానా సింగారములదానా
నయమైన ఒయ్యారి నడలదానా
తోరంపుకటిదానా తొణకు సిగ్గులదానా
పిడికిట నడుగునన్ నడుముదానా
ఆ...ఆ...ఆ..

అ:మురిపించే అందాలే అవి నన్నే చెందలే
మురిపించే అందాలే అవి నన్నే చెందలే
నా దానవు నీవేలే నీవాడను నేనేలే
దరీచేర రావే సఖి నా సఖి..ఈ...
ప్రేయసి సిగ్గేల
ఆ:మరపించే మురిపాలే కరిగించే కెరటాలై
మరపించే మురిపాలే కరిగించే కెరటాలై
నిదురించే భావాలా కదిలించే ఈవేళా..ఆ...ఆ...
అదే హాయికాదా? సఖా నాసఖా!

అ:మురిపించే అందాలే అవి నన్నే చెందలే
మురిపించే అందాలే అవి నన్నే చెందలే

అ:చెలి తొలిచూపే మంత్రించినే
ఆ:ప్రియసఖురూపే మదినేలెనే
అ:చెలి తొలిచూపే మంత్రించినే
ఆ:ప్రియసఖురూపే మదినేలెనే

ఇ:ఇది యెడబాటు కనలేని ప్రేమ
ఇల మనకింక సురలోక సీమ
ఇ:ఇది యెడబాటు కనలేని ప్రేమ
ఇల మనకింక సురలోక సీమ
ఆ:ఇదే హాయి కాదా సఖా నాసఖా

అ:మురిపించే అందాలే అవి నన్నే చెందలే
మురిపించే అందాలే అవి నన్నే చెందలే

అ:అనురాగాల రాగాలలో
ఆ:నయగారాల గారాలలో
అ:అనురాగాల రాగాలలో
ఆ:నయగారాల గారాలలో

ఇ:మధుమాధుర్యమే నిండిపోయే
హృదయానందమే పొంగిపోయే
ఇ:మధుమాధుర్యమే నిండిపోయే
హృదయానందమే పొంగిపోయే
అ:దరిచేరరావే సఖీ నాసఖీ!

అ:మురిపించే అందాలే అవి నన్నే చెందలే
మురిపించే అందాలే అవి నన్నే చెందలే

బొబ్బిలి యుద్ధం--1964::హిందోళ::రాగం

సంగీతం::సాలూరి రాజేశ్వర రావ్
గానం
:: భానుమతి
రచన::సముద్రల రామానుజా చార్య

రాగం:::హిందోళ

శ్రీకర కరుణాలవాల వేణు గోపాలా
శ్రీకర కరుణాలవాల వేణు గోపాలా
సిరులు యశము సోభిల దీవించు మమ్ములా

!! శ్రీకర కరుణాలవాల వేణు గోపాలా !!

కాకతీయ వైభవం హంపి వేంగీ ప్రాభవం
కాకతీయ వైభవం హంపి వేంగీ ప్రాభవం
కన్నతండ్రి కలలు నిండి
మా కన్నతండ్రి కలలు నిండి కలకాలం వర్ధిల్లగా

!! శ్రీకర కరుణాలవాల వేణు గోపాలా
సిరులు యశము సోభిల దీవించు మమ్ములా
శ్రీకర కరుణాలవాల వేణు గోపాలా !!

పెరిగి మాబాబు వీరుడై ధరణి సుఖాల ఏలగా
పెరిగి మాబాబు వీరుడై ధరణి సుఖాల ఏలగా
తెలుగు కీర్తి తేజరిల్లి తెలుగు కీర్తి తేజరిల్లి దిశలా విరాజిల్లగా
!! శ్రీకర కరుణాలవాల వేణు గోపాలా
సిరులు యశము సోభిల దీవించు మమ్ములా
శ్రీకర కరుణాలవాల వేణు గోపాలా !!