Tuesday, October 16, 2007

లేత మనసులు--1966


సంగీతం::MS.విశ్వనాథన్
రచన::?
గానం::PB.
శ్రీనివాస్,P.సుశీల

రాగం::శంకరాభరణం:::

అందాల ఓ చిలకా
అందుకో నా లేఖా
నా మదిలోని కలలన్నీ
ఇక చేరాలి నీదాకా

అందాల చెలికాడా
అందుకో నా లేఖా
నా కనులతొ రాసానూ..
నీ మదిలోన దాచాను

మిసమిసలాడే..వేందుకనీ
తళ తళలాడే వేమిటని
మిసమిసలాడే..వేందుకనీ
తళ తళలాడే వేమిటని
కురులు మోవిపై వాలే నేలనో
విరులు కురులలో నవ్వే నెందుకో
అడుగు తడబడే చిలక కేలనో
పెదవి వణికెనూ..చెలియ కెందుకో

అందాల ఓ చిలకా
అందుకో నా లేఖా
నా మదిలోని కలలన్నీ
ఇక చేరాలి నీదాకా

మిసమిసలాడే వయసోయి
తళతళలాడే కనులోయి
మిసమిసలాడే వయసోయి
తళతళలాడే కనులోయి
కురులు మోముపై మరులుగొనెనులే
విరులు కురులలో సిరులు నింపెలే
అడుగు తడబడే సిగ్గుబరువుతో
పెదవి వణికెలే వలపు పిలుపుతో

అందాల చెలికాడా
అందుకో నా లేఖా
నా కనులతొ రాసానూ..
నీ మదిలోన దాచాను

అందాల ఓ చిలకా
అందుకో నా లేఖా
నా మదిలోని కలలన్నీ
ఇక చేరాలి నీదాకా

నీవే పాఠం నేర్పితివి
నీవే మార్గం చూపితివి
ప్రణయ పాఠము వయసు నేర్పులే
మధురమార్గమూ మనసు చూపులే
నీవు పాడగా నీను ఆడగా
యుగము క్షణముగా గడచిపోవుగా

అందాల ఓ చిలకా..
అందుకో నాలేఖా
నా మదిలోని కలలన్నీ
ఇక చేరాలి నీదాకా

లేత మనసులు--1966సంగీతం::MS.విశ్వనాథ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల

కోడి ఒక కోనలో పుంజు ఒక కోనలో
పిల్లలేమొ తల్లడిల్లె ప్రేమలేని కానలో
కోడి ఒక కోనలో పుంజు ఒక కోనలో
పిల్లలేమొ తల్లడిల్లె ప్రేమలేని కానలో

పాలకొరకు లేగదూడ పరుగు లెత్తి సాగెను
పాలకొరకు లేగదూడ పరుగు లెత్తి సాగెను
పక్షి కూడ కూడుతెచ్చి పంచిపెట్టి మురియును
పక్షి కూడ కూడుతెచ్చి పంచిపెట్టి మురియును
తాత పెలుసునా..జాలి కలుగునా..
తాత పెలుసునా..జాలి కలుగునా..
విడి విడి గా జీవించే వేదనలే తీరునా..
వేదనలే తీరునా....

కోడి ఒక కోనలో పుంజు ఒక కోనలో
పిల్లలేమొ తల్లడిల్లె ప్రేమలేని కానలో

పొరుగువారి పాపలాగ పెట్టిపుట్టలేదులే..
పొరుగువారి పాపలాగ పెట్టిపుట్టలేదులే..
అమ్మతో..నాన్నతో..హాయినోచుకోములే..
అమ్మతో..నాన్నతో..హాయినోచుకోములే..
అమ్మ మరవదూ..నాన్న తలవడు..
అమ్మ మరవదూ..నాన్న తలవడు..
కన్నవాళ్ళ కలుపుటకు మాకు వయసు లేదులే..
మీకు మనసు రాదులే..

కోడి ఒక కోనలో..పుంజు ఒక కోనలో
పిల్లలేమొ తల్లడిల్లె ప్రేమలేని కానలో..

లేత మనసులు--1966,
రచన::ఆరుద్ర
సంగీతం::MS.విశ్వనాథన్
గానం::P.సుశీల

పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారే
కల్లకపటమెరుగని కరుణామయులే
పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారే
కల్లకపటమెరుగని కరుణామయులే
తప్పులు మన్నించుటే దేవుని సుగుణం
ఇది గొప్పవాళ్ళు చెప్పినట్టి చక్కని జ్ఞానం
తప్పులు మన్నించుటే దేవుని సుగుణం
ఇది గొప్పవాళ్ళు చెప్పినట్టి చక్కని జ్ఞానం
పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారే
కల్లకపటమెరుగని కరుణామయులే

పుట్టినపుడు మనిషి మనసు తెరచియుండును
పుట్టినపుడు మనిషి మనసు తెరచియుండును
ఆ పురుటికందు మనసులో దైవముండును
ఆ పురుటికందు మనసులో దైవముండును
వయసు పెరిగి ఈసు కలిగి మదము హెచ్చితే
వయసు పెరిగి ఈసు కలిగి మదము హెచ్చితే
అంత మనిషిలోని దేవుడే మాయమగునులే
అంత మనిషిలోని దేవుడే మాయమగునులే

పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారే
కల్లకపటమెరుగని కరుణామయులే

వెలుగుతున్న సూర్యుణ్ణి మబ్బు మూయును
వెలుగుతున్న సూర్యుణ్ణి మబ్బు మూయును
మనిషి తెలివియనే సూర్యుణ్ణి కోపం మూయును
మనిషి తెలివియనే సూర్యుణ్ణి కోపం మూయును
గాలి వీచ మబ్బు తెరలు కదలిపోవులే
గాలి వీచ మబ్బు తెరలు కదలిపోవులే
మాట కలుపుకున్న కోపమే చెలిమి అగునులే
మాట కలుపుకున్న కోపమే చెలిమి అగునులే

పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారే
కల్లకపటమెరుగని కరుణామయులే

పెరిగి పెరిగి పిల్లలే పెద్దలౌదురు
పెరిగి పెరిగి పిల్లలే పెద్దలౌదురు
ఆ పెద్దలేమో కలహిస్తే చిన్నబోదురు
ఆ పెద్దలేమో కలహిస్తే చిన్నబోదురు
మాయమర్మమేమి లేని బాలలందరు
మాయమర్మమేమి లేని బాలలందరు
ఈ భూమిపైన వెలసిన పుణ్యమూర్తులే
ఈ భూమిపైన వెలసిన పుణ్యమూర్తులే

పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారే
కల్లకపటమెరుగని కరుణామయులే
తప్పులు మన్నించుటే దేవుని సుగుణం
ఇది గొప్పవాళ్ళు చెప్పినట్టి చక్కని జ్ఞానం
పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారే
కల్లకపటమెరుగని కరుణామయులే

లేత మనసులు--1966


సంగీతం::MS.విశ్వనాథన్
రచన:: దాశరథి 
గానం::పిఠాపురం..PB.శ్రీనివాస్


హల్లో మేడం సత్యభామా
పైనకోపం లోన ప్రేమా
నీవు నేను ఏకమైతె స్వర్గలోకం
నీవులేని జీవితమే పెద్ద శాపం


love love love love bow bow bow

sunday picture, monday beach
tuesday circus, wednesday drama
Do Do Do Do Do
భామా..
మనం ప్రేమయాత్రవెలుదమా...


హల్లో మేడం సత్యభామా..భామా
పైనకోపం లోన ప్రేమా...ప్రేమా
నీవు నేను ఏకమైతె స్వర్గలోకం...లోకం
నీవులేని జీవితమే పెద్ద శాపం...


love love love love bow bow bow
ఇంకా బిడియమేలా...ఏలా
నన్నే నమ్మలేవా...లేవా
నాపై జాలి రాదా...రాదా
హౄదయం విప్పరాదా...


లా..లా..లా..లా..లా..లా..
లా..లా..లా..లా..లా..లా


దైవం ఏమిచేసే...చేసే..
స్త్రీనే సౄష్టి చేసే...చేసే..
స్త్రీనే సౄష్టి చేసి...చేసి
మాపై విసిరివేసే....

లా..లా..లా..లా..లా..లా..
లా..లా..లా..లా..లా..లా


sunday picture, monday beach
tuesday circus, wednesday drama


Do Do Do Do Do భామా..
మనం ప్రేమయాత్రవెలుదమా...


హల్లో మేడం సత్యభామా..భామా
పైనకోపం లోన ప్రేమా...ప్రేమా
నీవు నేను ఏకమైతె స్వర్గలోకం...లోకం
నీవులేని జీవితమే పెద్ద శాపం...


love love love love bow bow bow
హంసా..వంటి వాకింగ్...వాకింగ్
హల్వా..వంటి టాకింగ్...టాకింగ్
చాలూ చాలు కాలేజ్..కాలేజ్
చేస్కో..ఇంక మారేజ్....

అమ్మాయ్ గారి మౌనం...మౌనం
తెలిసే..మాకు అర్థం...అర్థం
మదిలో వున్నమాట...మాట
కనులే..పలుకునంటా...

లా..లా..లా..లా..లా..లా..
లా..లా..లా..లా..లా..లా


sunday picture, monday beach,
tuesday circus, wednesday drama


Do Do Do Do Do భామా..
మనం ప్రేమయాత్రవెలుదమా...


హల్లో మేడం సత్యభామా..భామా
పైనకోపం లోన ప్రేమా...ప్రేమా
నువ్వు నేను ఏకమైతె స్వర్గలోకం...లోకం
నీవులేని జీవితమే పెద్ద శాపం...


love love love love bow bow bow