Monday, December 03, 2007

శుభలేఖ--1982సంగీతం::KV.మహదేవన్
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు ,P.సుశీల

రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా..

రాలేదు ఈవేళ ఎందుకమ్మా
నా ఉద్యోగం పోయిందండి....
తెలుసు..అందుకే..
రాలేదు ఈ వేళ కోయిలమ్మా

రాగాలే మూగబోయినందుకమ్మా

రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా

రాలేదు ఈవేళ ఎందుకమ్మా
రాలేదు ఈవేళ కోయిలమ్మా

రాగాలే మూగబోయినందుకమ్మా
రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా..

రాలేదు ఈవేళ ఎందుకమ్మా..ఎందుకమ్మా

పిలిచినా రాగమే పలికినా రాగమే కూనలమ్మకి..
మూగతీగ పలికించే వీణలమ్మకి
పిలిచినా రాగమే పలికినా రాగమే కూనలమ్మకి..
మూగతీగ పలికించే వీణలమ్మకి
బహుశా అది తెలుసో ఏమో....

హహహాహ..హుహహహుాహాహా
బహుశా అది తెలుసో ఏమో జాణకోయిలా
రాలేదు ఈ తోటకి ఈ వేళ


రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా

రాలేదు ఈవేళ అందుకేనా..అందుకేనా....

గుండెలో బాధలే గొంతులో పాటలై పలికినప్పుడు..
కంటిపాప జాలికి లాలి పాడినప్పుడు..
గుండెలో బాధలో గొంతులో పాటలై పలికినప్పుడు..
కంటిపాప జాలికి లాలి పాడినప్పుడు..
బహుశా తను ఎందుకనేమో..లలలాలల లలలాలాలా
బహుశా తను ఎందుకనేమో గడుసు కోయిలా
రాలేదు ఈ తోటకి ఈ వేళ


రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా

రాలేనా నీవుంటే కూనలమ్మా
రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా

రాలేనా నీవుంటే కూనలమ్మా..

పల్లెటూరి చిన్నోడు--1974సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల,L.R.ఈశేరీ
తారాగణం::N.T.రామారావు, మంజుల,S.V. రంగారావు,విజయలలిత 

పల్లవి::

నీళ్ళేమంటున్నాయీ ఓ వదినా
చన్నీళ్ళేమంటున్నాయీ ఓ వదినా
నీళ్ళేకదా అని నేనీదబోతే
నిప్పులుగా మారే మరదలా
నీళ్ళేమంటున్నాయీ ఓ వదినా 

చరణం::1

నీటిలోనా నిప్పు అంటే నేనూ నమ్మలేనమ్మోయ్
అదే అదే నీ వయసులోనీ ఆవిరే అవునేమో
ఉన్నమాట అన్నావు ఈ వేళా..ఆహా
ఆ వన్నెగాడు వేసాడు ఈ జ్వాలా
ఒహో..హు హు..హ హా
నీళ్ళేమంటున్నాయీ ఓ వదినా 

చరణం::2

చిలిపిగ విసిరే చలిగాలీ నీ చెవిలో
నీ చెవిలో ఏమని చెబుతున్నదీ
ఏమని ఏమని చెబుతున్నదీ
నీవున్నచోటే మీ అన్న ఉంటే
నీవున్నచోటే మీ అన్న ఉంటే
ఆ వరసే వేరని అంటున్నదీ
ఆ వరసే వేరని అంటున్నదీ
నీళ్ళేమంటున్నాయీ మరదలా
చన్నీళ్ళేమంటున్నాయీ మరదలా
నీళ్ళో నిప్పులో తెలియదు గానీ 
నా ఒళ్ళంతా ఉడుకెత్తే ఎదోలా
ఎప్పుడూ జరగలే..ఇల ఇల ఇల ఇలా

చరణం::3

ఇందాకలేనీ ఈ వింత వేడీ 
ఈ క్షనమే ఏల కలిగిందమ్మో
నీ ఒంటిలోనా నిలువని ఆ వేడి 
నిరుపై నాలో ఉరికిందమ్మో
రేపో మాపో వస్తాడు తగినోడూ
ఈ తాపమంతా తగ్గించి పోతాడూ
రేపో మాపో వస్తాడు తగినోడూ
ఈ తాపమంతా తగ్గించి పోతాడూ
హుహు హుహు హుహుహు హుహుహు
హుహు హుహు హుహుహు హుహుహు