Friday, April 26, 2013

నేనంటే నేనే--1968సంగీతం::S.P.కోదండపాణి 
రచన::కోసరాజు  
గానం::మాధవపెద్ది సత్యం,L.R.ఈశ్వరీ  
Film Directed By::V.Raamachandra Rao
తారాగణం::కృష్ణ,జగ్గయ్య,నాగభూషణం,కృష్ణంరాజు,చంద్రమోహన్,నెల్లూరుకాంతారావు,రావికొండలరావు,K.V.చలం,కాంచన,సంధ్యారాణి,శ్రీరంజని,రాధాకుమారి,సూర్యకాంతం,సుంకర్లలక్ష్మి,రాజేశ్వరి,మధుమతి,విద్యశ్రీ,బేబిశాంతికళ. 

పల్లవి::

అంబవో శక్తివోహో..అంకాళ దేవివో
మా ఊర వెలసినా..జడల మారెమ్మవో

అంబవో శక్తివోహో..అంకాళ దేవివో
మా ఊర వెలసినా..జడల మారెమ్మవో

చరణం::1

అల్లూరిలో వున్న..పోలేరమ్మా
అనకాపల్లిన వున్న..నూకాలమ్మా
కలకత్తా మహంకాళి..వచ్చిందమ్మా
గండ్రగొడ్డలి బట్టి..నిలిచిందమ్మా 
కాట్టేరి కూతురికి..కల్యాణమా..
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓహో 

అంబవో శక్తివోహో..అంకాళ దేవివో
మా ఊర వెలసినా..జడల మారెమ్మవో..హా

అంబవో శక్తివోహో..అంకాళ దేవివో
మా ఊర వెలసినా..జడల మారెమ్మవో

చరణం::2

పళ్ళకోతి పోతురాజు..పెల్లికొడుకువా
పట్టలమ్మ పుట్టలమ్మ..తోడబుడితివా
వక్కలాకులందుకోను..వచ్చి యుంటివా
గంటలమ్మ మెడకు..తాళి గట్టవస్తివా
అబ్బబ్బ్బ నీ సోకు..చూప వస్తివా
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓహో 

అంబవో శక్తివోహో..అంకాళ దేవివో
మా ఊర వెలసినా..జడల మారెమ్మవో..హా

అంబవో శక్తివోహో..అంకాళ దేవివో
మా ఊర వెలసినా..జడల మారెమ్మవో

అంబవో శక్తివోహో..అంకాళ దేవివో
మా ఊర వెలసినా..జడల మారెమ్మవో

చరణం::3

ఓఓఓఓఓహో..ఆగు....
తప్పెట్లు తాళాలు..ధింధిమ్మి మ్రోగంగ 
ఉగ్రంగ తాండవం..చేయాలమ్మా
సాంబ్రాణి గుగ్గిలం..ధూపాలు వేయంగ
శివమెక్కి నాట్యాలు..చెయ్యాలమ్మా

అహా..తప్పెట్లు తాళాలు..ధింధిమ్మి మ్రోగంగ 
ధింధిమ్మి మ్రోగంగ 
అహా..ఉగ్రంగ తాండవం..చేయాలమ్మా
చేయాలమ్మా
సాంబ్రాణి గుగ్గిలం..ధూపాలు వేయంగ
ధూపాలు వేయంగ
శివమెక్కి నాట్యాలు..చెయ్యాలమ్మా
చెయ్యాలమ్మా..ఆ

చరణం::4

వేప మండల్ని....మెడవెయ్యనా
గావు గొర్రెల్ని..బలి ఇవ్వనా
వేప మండల్ని....మెడవెయ్యనా
గావు గొర్రెల్ని..బలి ఇవ్వనా 
దేవి ఆవేశం...తగ్గించవా
తల్లి నీ శివం..చాలించవా
దేవి ఆవేశం...తగ్గించవా
తల్లి నీ శివం..చాలించవా
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ 
దిక్కులేని కన్నెలను..ఊహూ..మొక్కుకునే పడుచులనూ..అవునూ  
దిక్కులేని కన్నెలను..మొక్కుకునే పడుచులనూ   
కాపాడే అమ్మవే..కాళీయమ్మా
ఇనుము కరుగ..నిప్పుంది..నిప్పుందీ..ఈ
మురికి కడుగ నీరుంది..నీరుందీ..ఈ
ఇనుము కరుగ..నిప్పుందీ..మురికి కడుగ నీరుంది 
మనసు కరుగు..మార్గమేదో చెప్పాలమ్మా 
మనసు కరుగు..మార్గమేదో చెప్పాలమ్మా 

అంబా నీవే అలిగిననూ..కుంభిని కుప్పగ కూలుగదే
కాళీ నీవే ఉరిమిననూ..ఫెళ ఫెళ పిడుగులు రాలుగదే
అంబా నీవే అలిగిననూ..కుంభిని కుప్పగ కూలుగదే
కాళీ నీవే ఉరిమిననూ..ఫెళ ఫెళ పిడుగులు రాలుగదే 
జిగి జిగి చింతన...చిందులు దొక్కు
భగ భగ భగ్గున...మంటలు గక్కు
ఇష్టం కాని ఎదిరి మూకలను..వీపులు చిట్లగ గొట్టు..గొట్టు 
ధీంతనక్క..అహా..ధీంతనక్క..అహా..ధీంతనక్క..ఆ..ధీంతనక్క
దిగు దిగనూ..ఏయ్..దిగవా..దిగుతా
పోతావా పోవా..పోతానూ..పోతానూ..పోతానూ..పోతానూ..పోదాం


Nenante Nene--1968
Music::S.P.Kodandapaani
Lyrics::Kosaraaju 
Singer's::Maadhavapeddi,L.R.Iswarii
Film Directed By::V.Raamachandra Rao
Cast::Krishna,Jaggayya,Naagabhooshanam,Krishnamraaju,Chandramohan,NellooruKaantaaRao,RaavukondalRao,K.V.Chalam,Kaanchana,Sandhyaaraani,Sreeranjani,Raadhaakumaari,Sooryakaantam,SunkarlaLakshmi,Raajeswari,Madhumati,Vidyasree,BabySaantiKala.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

aMbavO SaktivOhO..ankaaLa dEvivO
maa Ura velasinaa..jaDala maaremmavO

aMbavO SaktivOhO..ankaaLa dEvivO
maa Ura velasinaa..jaDala maaremmavO

::::1

alloorilO vunna..pOlErammaa
anakaapallina vunna..nookaalammaa
kalakattaa mahankaaLi..vachchindammaa
ganDragoDDali baTTi..nilichindammaa 
kaaTTEri kooturiki..kalyaaNamaa..
O O O O O O O O O O OhO 

aMbavO SaktivOhO..ankaaLa dEvivO
maa Ura velasinaa..jaDala maaremmavO..haa

aMbavO SaktivOhO..ankaaLa dEvivO
maa Ura velasinaa..jaDala maaremmavO

::::2

paLLakOti pOturaaju..pellikoDukuvaa
paTTalamma puTTalamma..tODabuDitivaa
vakkalaakulandukOnu..vachchi yunTivaa
ganTalamma meDaku..taaLi gaTTavastivaa
abbabbba nee sOku..choopa vastivaa
O O O O O O O O O O OhO 

aMbavO SaktivOhO..ankaaLa dEvivO
maa Ura velasinaa..jaDala maaremmavO..haa

aMbavO SaktivOhO..ankaaLa dEvivO
maa Ura velasinaa..jaDala maaremmavO

aMbavO SaktivOhO..ankaaLa dEvivO
maa Ura velasinaa..jaDala maaremmavO

::::3

OOOOOhO..Agu....
tappeTlu taaLaalu..dhimdhimmi mrOganga 
ugranga taanDavam..chEyaalammaa
saambraaNi guggilam..dhoopaalu vEyanga
Sivamekki naaTyaalu..cheyyaalammaa

ahaa..tappeTlu taaLaalu..dhimdhimmi mrOganga 
dhimdhimmi mrOganga 
ahaa..ugranga taanDavam..chEyaalammaa
chEyaalammaa
saambraaNi guggilam..dhoopaalu vEyanga
dhoopaalu vEyanga
Sivamekki naaTyaalu..cheyyaalammaa
cheyyaalammaa..aa

::::4

vEpa manDalni....meDaveyyanaa
gaavu gorrelni..bali ivvanaa
vEpa manDalni....meDaveyyanaa
gaavu gorrelni..bali ivvanaa 
dEvi AvESam...tagginchavaa
talli nee Sivam..chaalinchavaa
dEvi AvESam...tagginchavaa
talli nee Sivam..chaalinchavaa
O O O O O O O O O O O O O O 
dikkulEni kannelanu..Uhuu..mokkukunE paDuchulanuu..avunoo  
dikkulEni kannelanu..mokkukunE paDuchulanuu   
kaapaaDE ammavE..kaaLiiyammaa
inumu karuga..nippundi..nippundii..ii
muriki kaDuga neerundi..neerundii..ii
inumu karuga..nippundii..muriki kaDuga neerundi 
manasu karugu..maargamEdO cheppaalammaa 
manasu karugu..maargamEdO cheppaalammaa 

ambaa neevE aliginanoo..kumbhini kuppaga koolugadE
kaaLii neevE uriminanuu..pheLa pheLa piDugulu raalugadE
ambaa neevE aliginanoo..kumbhini kuppaga koolugadE
kaaLii neevE uriminanuu..pheLa pheLa piDugulu raalugadE 
jigi jigi chintana...chindulu dokku
bhaga bhaga bhagguna...manTalu gakku
ishTam kaani ediri mookalanu..veepulu chiTlaga goTTu..goTTu 
dhiintanakka..ahaa..dhiintanakka..ahaa..dhiintanakka..aa..dhiintanakka
digu diganoo..Ey..digavaa..digutaa
pOtaavaa pOvaa..pOtaanuu..pOtaanuu..pOtaanuu..pOtaanuu..pOdaam