Saturday, August 15, 2015

దేశభక్తి గీతాలు::బ్లాగు మిత్రులు అందరికి స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ శుభాకాంక్షలుతల్లీ భారతి వందనం 
నీ ఇల్లే మా నందనం 
మేమంతా నీ పిల్లలము 
నీ చల్లని ఒడిలో మల్లెలము 

తల్లిదండ్రులను గురువులను
ఎల్లవేళలా కొలిచెదమమ్మా 
చదువులు బాగా చదివెదమమ్మా 
జాతి గౌరవం పెంచెదమమ్మా 

కుల మత భేదం మరచెదము 
కలతలు మాని మెలగెదము 
మానవులంతా సమానులంటూ 
మమతను సమతను పెంచెదము

తెలుగు జాతికీ అభ్యుదయం 
నవ భారతికే నవోదయం 
భావి పౌరులం మనందరం 
భారత జనులకు జయం జయం 

Desabhakti Geetaalu

Talli Bhaarati Vandanam
Ni Ille Maa Nandanam
Meemantaa Ni Pillalamu
Ni Challani Odilo Mallelamu

Tallidandrulanu Guruvulanu
Ellavelalaa Kolichedamammaa
Chaduvulu Baagaa Chadivedamammaa
Jaati Gouravam Penchedamammaa

Kula Mata Bheedam Marachedamu
Kalatalu Maani Melagedamu
Maanavulantaa Samaanulantu
Mamatanu Samatanu Penchedamu

Telugu Jaatiki Abhyudayam
Nava Bhaaratike Navodayam
Bhaavi Pourulam Manandaram
Bhaarata Janulaku Jayam Jayam

దేశభక్తి గీతాలు::బ్లాగు మిత్రులు అందరికి స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు


జయోస్తుతే జయోస్తుతే శ్రీ మహన్మంగళే..శివాస్పదే శుభదే 
స్వతంత్రతే భగవతీ..త్వామహం యశోయుతాం వందే 

రాష్ట్రాచే చైతన్య మూర్త్ తూ నీతి..సంపదాంచీ
స్వతంత్రతే భగవతీ..శ్రీమతీ రాజ్ఞీ తూ త్యాంచీ

పరవశతేచ్యా నభాత్ తూచీ ఆకాశీ హోసీ
స్వతంత్రతే భగవతీ..చాందణీ చమచమ లఖలఖసీ

గాలావరచ్యా కుసుమీ కింవా కుసుమాంచ్యా గాలీ
స్వతంత్రతే భగవతీ..తూచ్ జీ విలసతసే లాలీ

తూ సూర్యాచే తేజ్..ఉదధీచే గాంభీర్యహి తూచీ
స్వతంత్రతే భగవతీ..అన్యథా గ్రహణ్ నష్ట తేచీ 

మోక్ష..ముక్తి హీ..తుఝీచ్ రూపే తులాచ వేదాన్తీ 
స్వతంత్రతే భగవతీ..యోగిజన పరబ్రహ్మ వదతీ 

జే జే ఉత్తమ ఉదాత్త ఉన్నత మహన్మధుర తే తే
స్వతంత్రతే భగవతీ..సర్వ తవ సహచారీ హోతే

హే అధమ..రక్తరంజితే..సుజన పూజితే
శ్రీస్వతంత్రతే శ్రీస్వతంత్రతే శ్రీస్వతంత్రతే

తుజసాఠి మరణ తే జనన..తుజవీణ జనన తే మరణ
తుజ సకల చరాచర శరణ..చరాచర శరణ

శ్రీస్వతంత్రతే శ్రీస్వతంత్రతే శ్రీస్వతంత్రతే
జయోస్తుతే జయోస్తుతే శ్రీ మహన్మంగళే..శివాస్పదే శుభదే 
స్వతంత్రతే భగవతీ..త్వామహం యశోయుతాం వందే