Wednesday, June 15, 2011

రావణుడే రాముడైతే--1979
సంగీతం::GK.వేంకటేష్
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల

రాగం::శివరంజని::
(హిందుస్తాని కర్నాటక)

కనులలో నీ రూపం..మనుసులో నీ గీతం
కనులలో నీ రూపం..మనుసులో నీ గీతం
కదలాడే నేడే హే హే హే హే హే
కనులలో నీ రూపం..మనుసులో నీ గీతం
కనులలో నీ రూపం..మనుసులో నీ గీతం
కదలాడే నేడే హే హే హే హే హే

నీ గీతి నేనై..నా అనుభూతి
నీవైతే చాలు..పదివేలు
కోరుకోనింక ఏ నందనాలు
ఏ జన్మ కైనా
నీవే నాకు తోడుంటే చాలు అంతే చాలు
ఎదలో కోటి రస మందిరాలు
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ హా హో హో హో హో
కనులలో నీ రూపం..మనుసులో నీ గీతం
కనులలో నీ రూపం..మనుసులో నీ గీతం
కదలాడే నేడే హే హే హే హే హే

ఆ కొండపైనే
సాగే మబ్బు తానే ఏమంది ఏమంటుంది
కొండ ఒడిలోనే ఉండాలంటుంది
నీ కళ్ళలోనే ఒదిగే బొమ్మ తానే
ఏమంది ఏమంటుంది
పదికాలాలుంటానంటుంది
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ హా హో హో హో హో
కనులలో నీ రూపం..మనుసులో నీ గీతం
కనులలో నీ రూపం..మనుసులో నీ గీతం
కదలాడే నేడే హే హే హే హే హే

డాక్టర్ చక్రవర్తి--1964


సంగీతం::S.రాజేశ్వర రావ్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల,ఘంటసాలఈ మౌనం ఈ బిడియం ఇదేనా ఇదేనా చెలియ కానుకా
ఈ మౌనం ఈ బిడియం ఇదేలే ఇదేలే మగువ కానుకా ఈ మౌనం

ఇన్ని నాళ్ళ మన వలపులు వికసించుట ఇందుకా
ఇన్ని నాళ్ళ మన వలపులు వికసించుట ఇందుకా
మమతలన్ని తమకు తామె మమతలన్ని తమకు తామె అల్లుకొనెడి మాలిక
ఆఆఆఆఅ
.....ఆఆఆఆఆఆ
ఈ మౌనం ఈ బిడియం ఇదేనా ఇదేనా చెలియ కానుకా
ఈ మౌనం

మాటలలో తెలుపలేదు మనసు మూగ కోరిక అహ ఒహొ..ఆ
మాటలలో తెలుపలేదు మనసు మూగ కోరిక
కనులు కలిసి అనువరించు ప్రణవ భావ గీతిక..ఆ..ఆ..ఆ
ఈ మౌనం ఈ బిడియం ఇదేలే ఇదేలే మగువ కానుకా
ఈ మౌనం

ఏకాంతము దొరికినంత ఎడమోమా నీ వేడుక
ఏకాంతము దొరికినంత ఎడమోమా నీ వేడుక
ఎంత ఎంత ఎడమైతే ఎంత ఎంత ఎడమైతే అంత తీపి కలయిక..
ఆఆఆఆఆఆ.....ఆఆఆఅఆఆ

ఈ మౌనం..ఓహో..ఈ బిడియం..మ్మ్హు
ఇదేనా ఇదేనా చెలియ కానుకా
..ఓహో..ఈ బిడియం..మ్మ్హు
ఇదేలే ఇదేలే మగువ కానుకా ఈ మౌనం

డాక్టర్ చక్రవర్తి--1964::ఖామాస్::రాగం

సంగీతం::S.రాజేశ్వర రావ్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల


రాగం:::ఖామాస్::


ఆఆఆఆఆఆఆఆ
పాడమని నన్నడగ తగునా పదుగురెదుటా పాడనా..
కృష్ణా..పదుగురెదుటా పాడనా..
పాడమని నన్నడగ తగునా పదుగురెదుటా పాడనా

పొదల మాటున పొంచి పొంచి యెదను దోచిన వేణుగానము
వొలకపోసిన రాగసుధకు మొలకలెత్తిన లలిత గీతి
పాడమని నన్నడగ తగునా పదుగురెదుటా పాడనా

చిలిపి అల్లరి తెలిసినంతగ వలపు తెలియని గోపకాంతలు
చిలిపి అల్లరి తెలిసినంతగ వలపు తెలియని గోపకాంతలు
మెచ్చలేరీ వెచ్చని హృదయాల పొంగిన మధుర గీతి
పాడమని నన్నడగ తగునా పదుగురెదుటా పాడనా

యెవరూ లేని యమునా తటినీ ఎక్కడో ఏకాంతమందున
నేను నీవై నీవు నేనై..ఆ..ఆ..ఆనేను నీవై నీవు నేనై
పరవశించే ప్రణయ గీతి
పాడమని నన్నడగ తగునా పదుగురెదుటా పాడనా
కృష్ణా..పదుగురెదుటా పాడనా......

డాక్టర్ చక్రవర్తి--1964::జైజైవంతి::రాగం


సంగీతం::Sరాజేశ్వరరావు
గాత్రం:ఘంటసాల
రచన::శ్రీ శ్రీ
డైరెక్టర్::ఆదుర్తి సుబ్బారావు
ప్రొడ్యుసర్::D.మధుసూధనరావు
సంస్థ:అన్నపూర్ణా పిక్చర్స్
విడుదల::1964
నటీనటులు::నాగేశ్వరరావు,జగ్గయ్య,సావిత్రి,షావుకారు జానకి,కృష్ణకుమారి


రాగం:::జయ్‌జయ్‌వంతి

మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై
మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై
తోడొకరుండిన్న అదే బాగ్యము అదే స్వర్గము
మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై
తోడొకరుండిన్న అదే బాగ్యము అదే స్వర్గము

ఆశలు తీరని ఆవేశములో
ఆశయాలలో ఆవేదనలో
చీకటి మూసిన ఏకాంతములో
తోడొకరుండిన్న అదే బాగ్యము అదే స్వర్గము

నిన్ను నిన్నుగ ప్రేమించుటకు
నీ కోసమే కన్నీరు నించుటకు
నిన్ను నిన్నుగ ప్రేమించుటకు
నీ కోసమే కన్నీరు నించుటకు
నేనున్నానని నిండుగ పలికే
తోడొకరుండిన్న అదే బాగ్యము అదే స్వర్గము

చెలిమియే కరువై వలపే అరుదై
చెదరిన హృదయమే శిలయైపోగా
నీ వ్యధ తెలిసి నీడగ నిలిచే
తోడొకరుండిన్న అదే బాగ్యము అదే స్వర్గము

మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై
తోడొకరుండిన్న అదే బాగ్యము అదే స్వర్గము

డాక్టర్ చక్రవర్తి--1964::యమున్ కల్యాణి::రాగంసంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల
రా
గం::యమున్ కల్యాణి::

నీవు లేక వీణ పలుక లేనన్నది
నీవు రాక రాధ నిలువ లేనన్నది ఆ ఆ ఆ అ
నీవు లేఖ వీణ

జాజి పూలు నీకై రోజు రోజు పూచే
చూచి చూచి పాపం సొమ్మసిల్లి పోయే
చందమామ నీకై తొంగి తొంగి చూచి
చందమామ నీకై తొంగి తొంగి చూచి
సరసను లేవని అలుకలు బోయే
నీవు లేఖ వీణ

కలలనైన నిన్ను కన్నుల చూదమన్న
నిదుర రాని నాకు కలలు కూడ రావే
కధ లేని కాలం విరహ గీతి రీతి
కధ లేని కాలం విరహ గీతి రీతి
పరువము వృధగా బరువుగ సాగే
నీవు లేఖ వీణ

తలుపులన్ని నీకై తెరచి వుంచినాను
తలపులేన్నో మదిలో దాచి వేచినాను
తాపం ఇంక నేను ఓపలేను స్వామి
తాపం ఇంక నేను ఓపలేను స్వామి
తరుణిని కరుణను ఏలగ రావా

నీవు లేక వీణ పలుక లేనన్నది
నీవు రాక రాధ నిలువ లేనన్నది ఆ ఆ ఆ అ
నీవు లేఖ వీణ

రాధాకళ్యాణం--1981

 సంగీతం::K.V.మహదేవన్ 

రచన::సినారె

గానం::P.సుశీల,S.P.బాలు

తారాగణం::చంద్రమోహన్,రాధిక,శరత్‌బాబు,రావికొందలరావు,రాధాకుమారి,రాజేశ్వరి,రాళ్ళపల్లి 


పల్లవి:: 


ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 

ఏం మొగుడో ఏం మొగుడో 

వద్దంటే ఇనడేమి ముద్దుల మొగుడో 

తాగ వద్దంటే ఇనడేమి ఓరిదేవుడో 


ఏం మొగుడో ఏం మొగుడో 

వద్దంటే ఇనడేమి ముద్దుల మొగుడో 

తాగ వద్దంటే ఇనడేమి ఓరిదేవుడో 


చరణం::1


రెండు ఝూములదాకా ఎండైనా వానైనా 

చాకిరేవునీ తెగ ఏలుతాడు 

రెండు ఝూములదాకా ఎండైనా వానైనా 

చాకిరేవునీ తెగ ఏలుతాడు 

పొద్దువంగిందంటే బుద్ధీ మళ్ళిందంటే 

పొద్దువంగిందంటే బుద్ధీ మళ్ళిందంటే 

కల్లు పాకలో మునిగి తెలుతాడు 

  

ఏం మొగుడో..ఏం మొగుడో 

వద్దంటే ఇనడేమి..ముద్దుల మొగుడో 

తాగ వద్దంటే..ఇనడేమి ఓరిదేవుడో 


చరణం::2


మత్తు నెత్తికెక్కి..మద్దెరేతిరి వచ్చి 

బండబూతులేవేవో..ఇప్పుతాడు 

మత్తు నెత్తికెక్కి..మద్దెరేతిరి వచ్చి 

బండబూతులేవేవో..ఇప్పుతాడు 

తెల్లారిపోగానే..కల్లారిపోగానే 

తెల్లారిపోగానే..కల్లారిపోగానే 

తీయన్ని సుద్దులెన్నో..సెప్పుతాడు అబ్భా..


ఏం మొగుడో..ఏం మొగుడో 

వద్దంటే ఇనడేమి..ముద్దుల మొగుడో 

తాగ వద్దంటే..ఇనడేమి ఓరిదేవుడో 


చరణం::3


ఎన్నెన్ని తిట్టినా..ఎంతెంత కొట్టినా 

ఏమైనా వీడు..తాళికట్టినోడూ 

ఎన్నెన్ని తిట్టినా..ఎంతెంత కొట్టినా 

ఏమైనా వీడు..తాళికట్టినోడూ

ఇరుగమ్మలేమన్నా..పొరుగమ్మలేమన్నా

ఇరుగమ్మలేమన్నా..పొరుగమ్మలేమన్నా

సచ్చినోడు నాకు..నచ్చినోడు


ఏం మొగుడో..ఏం మొగుడో 

వద్దంటే ఇనడేమి..ముద్దుల మొగుడో 

తాగ వద్దంటే..ఇనడేమి ఓరిదేవుడో 


raadhaakaLyaaNaM--1981

Music::K.V.mahadaevan^ 

Lyrics::sinaare

Singer's::P.Suseela,S.P.Baalu

Cast::chandramOhan,raadhika,Sarat^baabu,raavikondalaraavu,raadhaakumaari,raajESwari,raaLLapalli 


::::::::::::::::::::::::::::: 


aa aa aa aa aa aa 

Em moguDO Em moguDO 

vaddanTE inaDEmi muddula moguDO 

taaga vaddanTE inaDEmi OridEvuDO 


Em moguDO Em moguDO 

vaddanTE inaDEmi muddula moguDO 

taaga vaddanTE inaDEmi OridEvuDO 


:::::::::::::1


renDu jhoomuladaakaa enDainaa vaanainaa 

chaakirEvunee tega ElutaaDu 

renDu jhoomuladaakaa enDainaa vaanainaa 

chaakirEvunee tega ElutaaDu 

podduvangindaMTE buddhee maLLindanTE 

podduvangindaMTE buddhee maLLindanTE 

kallu paakalO munigi telutaaDu 

  

Em moguDO..Em moguDO 

vaddanTE inaDEmi..muddula moguDO 

taaga vaddanTE..inaDEmi OridEvuDO 


::::::::::::::2


mattu nettikekki..madderEtiri vachchi 

banDabootulEvEvO..ipputaaDu 

mattu nettikekki..madderEtiri vachchi 

banDabootulEvEvO..ipputaaDu 

tellaaripOgaanE..kallaaripOgaanE 

tellaaripOgaanE..kallaaripOgaanE 

teeyanni suddulennO..sepputaaDu abbhaa..


Em moguDO..Em moguDO 

vaddanTE inaDEmi..muddula moguDO 

taaga vaddanTE..inaDEmi OridEvuDO 


::::::::::3


ennenni tiTTinaa..ententa koTTinaa 

Emainaa veeDu..taaLikaTTinODuu 

ennenni tiTTinaa..ententa koTTinaa 

Emainaa veeDu..taaLikaTTinODuu

irugammalEmannaa..porugammalEmannaa

irugammalEmannaa..porugammalEmannaa

sachchinODu naaku..nachchinODu


Em moguDO..Em moguDO 

vaddanTE inaDEmi..muddula moguDO 

taaga vaddanTE..inaDEmi OridEvuDO