Monday, August 31, 2009

సెక్రేటరి ~~ 1973సంగీతం::KV. మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల, P. సుశీల


పెదవి విప్పలేను..మనసు చెప్పలేను..ఏం..
పెదవికి ఊహలు లేనే లేవు..మనసుకు మాటలు రావు

పెదవి విప్పలేను..మ్మ్ హు..మనసు చెప్పలేను..ఏం..
పెదవికి ఊహలు లేనే లేవు..మనసుకు మాటలు రావు

మ్మ్ హు..హూ..మ్మ్ హు హూ..
కౌగిలింతలో..నలిగిపోతున్నా...
కళ్ళుమూతపడీ..తేలిపోతున్నా..
కౌగిలింతలో..హహహ..నలిగిపోతున్నా...హాయ్
కళ్ళుమూతపడీ..తేలిపోతున్నా..ఆ..ఎక్కడికీ
ఎన్నడుచూడని స్వర్గానికీ..
ఎన్నడుచూడని స్వర్గానికీ..
అక్కాదొరికే అమౄతానికీ..ఆపైనా..

పెదవి విప్పలేను..మ్మ్ హు..మ్మ్ హు..
మనసు చెప్పలేను....
పెదవికి ఊహలు లేనే లేవు..
మనసుకు మాటలు రావు..ఉహూ..

అబ్భా..ఏం..ముద్దుముద్దుకూ..
కరిగిపోతున్నా..
మోహవాహినిలో..కలిసిపోతున్నా
ముద్దుముద్దుకూ..హా..కరిగిపోతున్నా
మోహవాహినిలో..కలిసిపోతున్నా..ఆ..ఎక్కడికీ
నాలో ఇమిడిన నీలోనికీ..
నాలో ఇమిడిన నీలోనికీ..
నీలో పెరిగే నాలోనికీ..ఆపైనా..

పెదవి విప్పలేను..మ్మ్ హు..ఆహా..హా..
మనసు చెప్పలేను....
పెదవికి ఊహలు లేనే లేవు..
మనసుకు మాటలు రావు..ఉహూ..

సెక్రేటరి ~~ 1973సంగీతం::KV. మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P. సుశీల


మొరుటోడు నా మొగుడు..మోజుపడి తెచ్చాడు
మువ్వన్నెజరీచీర ఇన్నాళ్ళకూ...

జగమొండి నా పెళ్ళాం..మువ్వన్నెచీరకట్టి
ముద్దొస్తు ఉన్నదీ నాకళ్ళకూ...
డడడ..డడడ...డడడడా... 2

తెచ్చానే మల్లెదండా..తురిమానే జడనిండా
చూసుకోవే నావలపు వాడకుండా..

నా మనసు నిండుకుండా..అదివుంటుంది తొణకుండా
నీ వలపే దానికీ అండదండ...
డడడ..డడడ...డడడడా...డడడ..డడడ...డడడడా...

మొరుటోడు నా మొగుడు..మోజుపడి తెచ్చాడు
మువ్వన్నెజరీచీర ఇన్నాళ్ళకూ...

జగమొండి నా పెళ్ళాం..మువ్వన్నెచీరకట్టి
ముద్దొస్తు ఉన్నదీ నాకళ్ళకూ

నిగనిగలా నీకళ్ళు నిలువెత్తు అద్దాలు
నిలబడి చూసుకొంటా అందాలూ...
నిగనిగలా నీకళ్ళు నిలువెత్తు అద్దాలు
నిలబడి చూసుకొంటా అందాలూ

విల్లంటి కనుబొమ్మలూ..విసిరేను బాణాలూ..
విరిగిపోవునేమొనీ అద్దాలూ...
డడడ..డడడ..డడడడా..డడడ..డడడ..డడడడా...

మొరుటోడు నా మొగుడు..మోజుపడి తెచ్చాడు
మువ్వన్నెజరీచీర ఇన్నాళ్ళకూ...

జగమొండి నా పెళ్ళాం..మువ్వన్నెచీరకట్టి
ముద్దొస్తు ఉన్నదీ నాకళ్ళకూ

తమలపాకు పాదాలూ..తాళ్ళలేవే కడియాలూ
దిద్దుతానె ముద్దులతో పారాణులూ...

నీ ముద్దులే మువ్వలూ..ఆ మోతలు నా నవ్వులూ
ఆ పారాణికి వస్తాయి ప్రాణాలు
డడడ..డడడ..డడడడా..డడడ..డడడ..డడడడా...

మొరుటోడు నా మొగుడు..మోజుపడి తెచ్చాడు
మువ్వన్నెజరీచీర ఇన్నాళ్ళకూ...

జగమొండి నా పెళ్ళాం..మువ్వన్నెచీరకట్టి
ముద్దొస్తు ఉన్నదీ నాకళ్ళకూ
డడడ..డడడ..డడడడా..డడడ..డడడ..డడడడా...

రైతు కుటుంబం--1972


సంగీతం::T. చలపతిరావు
రచన::D.సినారె
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల   

పల్లవి::

ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..ఏమనీ ఏమనీ ఏమనీ ఏమనీ
సొగసైన చిన్నవాడికి గడుసైన చిన్నదానికి
ముడి ఏదో బిగిసిందనీ..హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్
ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..మన ఊరంతా అనుకుంటున్నారు

ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..ఏమనీ ఏమనీ..ఏమనీ ఏమనీ
చారడేసి కళ్ళదానికి దోరవయసు చిన్నవాడికి
జత బాగా కుదిరిందనీ..హొయ్ హొయ్ హొయ్ హోయ్ హొయ్
ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..మన ఊరంతా అనుకుంటున్నారు

చరణం::1

చిన్నోడి వాలకం చిత్రంగా ఉందనీ
సన్నజాజులంటేనే సరదా పెరిగిందనీ
మంచె మీద నిల్చొన్న..ఇంటికాడ కూర్చున్నా
మంచె మీద నిల్చొన్న..ఇంటికాడ కూర్చున్నా
పూలరంగడి మనసంతా ఆ బుల్లెమ్మ మీదే ఉందనీ

ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..ఏమనీ ఏమనీ ఏమనీ ఏమనీ
సొగసైన చిన్నవాడికి గడుసైన చిన్నదానికి
ముడి ఏదో బిగిసిందనీ..హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్
ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..మన ఊరంతా అనుకుంటున్నారు

చరణం::2 

చిట్టెమ్మ చూపంతా చుక్కలోనే ఉందనీ
కళ్ళకు రాసే కాటుకా చెంపకు పుసేస్తుందనీ
అద్దమైన చూడదనీ నిద్దరైన పోదనీ
అద్దమైన చూడదనీ నిద్దరైన పోదనీ
పెళ్ళైతేనే కానీ ఆ పిల్లకు పిచ్చి కుదరదనీ
ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..ఏమనీ ఏమనీ ఏమనీ ఏమనీ
సొగసైన చిన్నవాడికి గడుసైన చిన్నదానికి
ముడి ఏదో బిగిసిందనీ..హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్
ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..మన ఊరంతా అనుకుంటున్నారు

రైతు కుటుంబం--1972సంగీతం::T. చలపతిరావు
రచన::D.సినారె
గానం::ఘంటసాల, L.R.ఈశ్వరి  

పల్లవి::

ఓయమ్మో..ఓయమ్మో..
కన్నెపిల్ల పక్కనుంటే కళ్ళు తేల వేస్తాడు ఓయమ్మో..ఓ
జున్నుముక్క చేతికిస్తే నీళ్ళునములుతుంటాడు
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే
ఈ బుల్లోడు పాతికేళ్ల బుజ్జాయిలే..ఏ..ఏ
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే

ఓయబ్బో..ఓయబ్బో..ఓ
కుర్రదాని కొంటెవయసు కూతవేసి పిలిచింది..అయ్యబ్బో..ఓ
చేయి పట్టుకుందమంటే జింకలాగ బెదిరింది
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే
ఈ బుల్లెమ్మ సంక దిగని పాపాయిలే..ఏ..ఏ
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే


చరణం::1

కన్నుగీటినా కదలనోడు..చెంపమీటినా చెరదనోడు
ఏ గాలి సోకిందో ఎగిరెగిరిపడ్డాడు
ఏ నీడి తాకిందో ఇలా పాలిపోయాడు
తాయతు కడితే కానీ దారికి రాడోయమ్మా
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే

సరసాలంటే ఎరగనోడినా..చక్కిలిగింతే తెలియనోడినా
ఏదో పసిపిల్లవని ఇన్నాళ్లు కైసానే
సమయం కుదిరేదాకా తమాయించుకున్నానే
మూడుముళ్ళ పగ్గమేసి ముట్టే పొగరు తీస్తానే
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే

చరణం::2 

హా..ఎన్ని నేర్చెనే చిన్నవాడు..ఎక్కడిదమ్మో ఇంత జోరు
మాటలు చూస్తేనేమో కోటలు దాటేనమ్మా
వాటం చూస్తేనేమో పోట్ల గిత్త ఓయమ్మ 
తీరా దగ్గరకొస్తే నీరైపోతాడమ్మా
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే

కదను తొక్కుతున్నాది గజ్జల గుర్రం
అదను చూసి వెయ్యాలి వలపుల కళ్ళెం
కువకువలాడే కోర్కెల కొరడా ఝులిపించాలి
మెరమెరలాడే వయసును పరుగులు తీయించాలి
అప్పుడు మొదలవుతుందే అమ్మాయి అసలు కథా

జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే
ఈ బుల్లెమ్మ సంక దిగని పాపాయిలే...ఏ..ఏ..
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే

రంగుల రాట్నం--1967సంగీతం:: S.రాజేశ్వరరావు & B. గోపాలం 
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
దర్శకత్వం::బొమ్మిరెడ్డి నరసింహ రెడ్డి
గానం::P.B. శ్రీనివాస్, P.సుశీల
తారాగణం::అంజలీదేవి,రాంమోహన్,చంద్రమోహన్(తొలిపరిచయము),విజయనిర్మల,వాణిశ్రీ,నీరజ,త్యాగరాజు,
రాధారాణి.

పల్లవి::

ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ..
మనసు మనసు కలిసే వేళా..మౌనమేలనే ఓ చెలియా
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ..
కలలు నిలిచి పలికే వేళా..పలుకలేనురా చెలికాడా..పలుక లేనురా చెలికాడా

కన్నుల దాగిన అందాలు పెదవులపై విరబూయాలి 
పెదవులకందని..అనురాగం మదిలో గానం చేయాలీ..మదిలో గానం చేయాలి

చరణం::1

పల్లవించు మన కలలన్నీ..పరిమళించే విరజాజులుగా
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ..
పల్లవించు మన కలలన్నీ..పరిమళించే విరజాజులుగా
వన్నె వన్నె కోరికలన్నీ..మిన్నులకెగిసెను గువ్వలుగా..మిన్నులకెగిసెను గువ్వలుగా 

కన్నుల దాగిన అనురాగం..మన పెదవులకందని నవరాగం
కన్నుల దాగిన అనురాగం

చరణం::2

విరిసే నీ చిరునవ్వులలో..కరిగిపోదునా కలకాలం
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ..
మెరిసే నీ కనుపాపలలో..పరవసించనా చిరకాలం
పరవసించనా చిరకాలం..

కన్నుల దాగిన అనురాగం..మన పెదవులకందని నవరాగం
కన్నుల దాగిన అనురాగం..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ  మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 

Rangula Ratnam--1967
Music::S.Rajeswara Rao,& B.Gopalam
Lyrics::D.C.Narayana Reddi
Singer's::P.B.Srinivas garu,P.Suseela
Film Directed By::B.N.Reddy,
Cast::Anjalidevi,Ram Mohan,Vanisree,ChandraMohan,Tyagaraju,Neeraja.

::::

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
manasu manasu kalisE vELaa..mounamElanE O cheliyaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
kalalu nilichi palikE vELaa..palukalEnuraa chelikaaDaa..paluka lEnuraa chelikaaDaa

kannula daagina andaalu pedavulapai virabooyaali 
pedavulakandani..anuraagam madilO gaanam chEyaalii..madilO gaanam chEyaali

:::1

pallavinchu mana kalalannii..parimaLinchE virajaajulugaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
pallavinchu mana kalalannii..parimaLinchE virajaajulugaa
vanne vanne kOrikalannii..minnulakegisenu guvvalugaa..minnulakegisenu guvvalugaa 

kannula daagina anuraagam..mana pedavulakandani navaraagam
kannula daagina anuraagam

:::2

virisE nee chirunavvulalO..karigipOdunaa kalakaalam
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
merisE nee kanupaapalalO..paravasinchanaa chirakaalam
paravasinchanaa chirakaalam..

kannula daagina anuraagam..mana pedavulakandani navaraagam
kannula daagina anuraagam..aa aa aa aa aa aa aa aa 
O O O O O  mm mm mm mm mm Sunday, August 30, 2009

సితార--1984


సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,S.P.శైలజ


తన్ననన్న తన్ననన్న న తన్ననన్న తన్ననన్న న
తన్ననన్న తన్ననన్న తన్ననన్న
చమకు చమకు జింజిన్న చమకు చమకు జిన్నజిన్నజిన్న

కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మ వెన్నెల పైటేసి
చమకు చమకు జింజిన్న చమకు చమకు జిన్నజిన్నజిన్న
కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మ వెన్నెల పైటేసి
విశ్వనాథ పలుకై అది విరులతేనె చిలుకై
కూనలమ్మ కులుకై అది కూచిపూడి నడకై
పచ్చని చేల తన్ననన్న పావడ కట్టి తన్ననన్న
పచ్చని చేల పావడ కట్టి కొండమల్లెలే కొప్పున పెట్టి
వచ్చే దొరసాని మా వన్నెల కిన్నెరసాని
కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మ వెన్నెల పైటేసి
కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మ వెన్నెల పైటేసి

ఎండల కన్నె సోకని రాణి
పల్లెకు రాణి పల్లవపాణి
కోటను విడిచి పేటను విడిచి
కోటను విడిచి పేటను విడిచి
కలలా గంగ పొంగేవేళ నదిలా తానే సాగేవేళ
రాగాల రాదారి గోదారి అవుతుంటే
ఆ రాగాల రాదారి గోదారి అవుతుంటే
కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మ వెన్నెల పైటేసి
కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మ వెన్నెల పైటేసి

మాగాణమ్మ చీరలునేసె మలిసందెమ్మ కుంకుమపూసె
మువ్వలబొమ్మ ముద్దులగుమ్మ
మువ్వలబొమ్మ ముద్దులగుమ్మ
గడపదాటి నడిచే వేళ
అదుపే విడిచి ఎగిరే వేళ
వయ్యారి అందాలు గోదారి చూస్తుంటే
ఈ వయ్యారి అందాలు గోదారి చూస్తుంటే
కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మ వెన్నెల పైటేసి

కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మ వెన్నెల పైటేసి
కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మ వెన్నెల పైటేసి
విశ్వనాథ పలుకై అది విరులతేనె చిలుకై
కూనలమ్మ కులుకై అది కూచిపూడి నడకై
పచ్చని చేల తన్ననన్న పావడ కట్టి తన్ననన్న
హొయ్ పచ్చని చేల పావడ కట్టి కొండమల్లెలే కొప్పున పెట్టి
వచ్చే దొరసాని మా వన్నెల కిన్నెరసాని
కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మ వెన్నెల పైటేసి
కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మ వెన్నెల పైటేసి

సితార--1984
సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు


కుకుకూ కుకుకూ
కుకుకూ కుకుకూ కోకిల రావే
కుకుకూ కుకుకూ కోకిల రావే
రాణి వాసము నీకు ఎందుకో కో కో..
రెక్క విప్పుకో చుక్కలందుకో కో కో
కుకుకూ కుకుకూ కోకిల రావే

రంగుల లోకం పిలిచే వేళ
రాగం నీలో పలికే వేళ
విరుల తెరలే తెరచి రావే
బిడియం విడిచి నడచి రావే
నా పాటల తోటకు రావే ఈ పల్లవి పల్లకిలో
నా పాటల తోటకు రావే ఈ పల్లవి పల్లకిలో
స్వరమై రావే విరిపొదల యదలకు
కుకుకూ కుకుకూ కోకిల రావే

సూర్యుడు నిన్నే చూడాలంట
చంద్రుడు నీతో ఆడాలంట
బురుజు బిరుదు విడిచి రావే
గడప తలుపు దాటి రావే
నువ్వేలే రాజ్యం ఉంది ఆ నాలుగు దిక్కులలో
నువ్వేలే రాజ్యం ఉంది ఆ నాలుగు దిక్కులలో
లయగా రావే ప్రియ హృదయ జతులకు
కుకుకూ కుకుకూ కోకిల రావే
కుకుకూ కుకుకూ కోకిల రావే
రాణి వాసము నీకు ఎందుకో కో కో
రెక్క విప్పుకో చుక్కలందుకో కో కో
కుకుకూ కుకుకూ కోకిల రావే

Friday, August 28, 2009

ఓ మనిషి తిరిగి చూడు--1976

సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
రచన::D.C. నారాయణరెడ్డి 
గానం::రామకృష్ణ,M.రమేష్ 
తారాగణం::మురళిమోహన్,మోహన్ బాబు,ఈశ్వర రావు,జయసుధ,నిర్మల

పల్లవి::

బండెనక బండి కట్టి..జోడెడ్ల బండికట్టి
బండెనక బండి కట్టి..జోడెడ్ల బండికట్టి
ఆ బండి మీద..ఆహ బండి మీద 
ఆ బండి మీద పోదమా..ఓ సిన్నారి లచ్చు 
ఆ బండి దాటి పోదమా..ఓ సిన్నారి లచ్చు

నువు బండి కట్టవద్దు..ఏ బండి దాటవద్దు 
బండి కట్టవద్దు..ఏ బండి దాటవద్దు 
నీ ఇంట వుంటె..నీ ఇంటవుంటే తప్పురో 
ఓ కిలాడి కిట్టు..ఎవరైన చూస్తే ముప్పురో 
ఓ కిలాడి కిట్టు..

చరణం::1

పొగబండి మీద తీసుకెలతాను 
పట్నం సొగసంతా..దోసిట్లో పెడతాను 
పొగబండి మీద తీసుకెలతాను 
పట్నం సొగసంతా..దోసిట్లో పెడతాను
కాసుల పేరిచ్చి..వన్నె గాజులు తొడిగిచ్చి
కాసుల పేరిచ్చి..వన్నె గాజులు తొడిగిచ్చి
ఊరంతా సరదాగా ఊరేగిస్తాను
అహ..అహ..అహ..ఉహు..ఉహు..ఉహు
అహ..అహ..అహ..ఉహు..ఉహు..ఉహు
అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి..ఆపైన కనుగప్పి 
అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి..ఆపైన కనుగప్పి 
మటుమాయమౌతవొ..మదిలో వదిలేస్తవో 
బండి నాకు వద్దు..ఒక బండి అసలు వద్దు 
బండి నాకు వద్దు..ఒక బండి అసలు వద్దు 
అహ నిన్ను నమ్మలేనురో..ఓ చలాకి చందు 
నేనున్న ఊరు వదలనోయ్..ఓ చలాకి చందు

బండెనక బండి కట్టి..జోడెడ్ల బండికట్టి
బండెనక బండి కట్టి..జోడెడ్ల బండికట్టి
ఆ బండి మీద..ఆహ బండి మీద 
ఆ బండి మీద పోదమా..ఓ సిన్నారి లచ్చు 
ఆ బండి దాటి పోదమా..ఓ సిన్నారి లచ్చు

చరణం::2

ఏటి గట్టు మీద..గూడు కడతాను 
ఆ గూటి చుట్టు..మల్లెపూలు చుడతాను 
ఏటి గట్టు మీద..గూడు కడతాను 
ఆ గూటి చుట్టు..మల్లెపూలు చుడతాను
నురగల్లో నురుగులా..పువ్వుల్లో పువ్వులా 
సందిట్లో నినుదాచ..సంబరపడతాను 
అహ..అహ..అహ..ఉహు..ఉహు..ఉహు
అహ..అహ..అహ..ఉహు..ఉహు..ఉహు
ఏదొద్దు ఏమొద్దు..ఈ సరసాలిపుడొద్దు 
ఏదొద్దు ఏమొద్దు..ఈ సరసాలిపుడొద్దు 
మొదటతాళి కట్టరా..పిదప చేయి పట్టరా

బండెనక బండి కట్టి..జోడెడ్ల బండికట్టి
బండెనక బండి కట్టి..జోడెడ్ల బండికట్టి
ఆ బండి మీద..ఆహ బండి మీద 
ఆ బండి మీద పోదమా..ఓ సిన్నారి లచ్చు 
ఆ బండి దాటి పోదమా..ఓ సిన్నారి లచ్చు

Tuesday, August 25, 2009

తాతా మనవడు--1973
సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
రచన::D. సినారె
గానం::రామకృష్ణ బృందం 
తారాగణం::S.V. రంగారావు, రాజబాబు,అంజలీదేవి, విజయనిర్మల,సత్యనారాయణ,రమాప్రభ 

పల్లవి::

అనుబంధం ఆత్మీయత..అంతా ఒక బూటకం
అనుబంధం ఆత్మీయత
ఆత్మతృప్తికై మనుషులు..ఆడుకొనే నాటకం..మ్మ్
నాటకం..నాటకం..వింత నాటకం

అనుబంధం ఆత్మీయత..అంతా ఒక బూటకం
ఆత్మతృప్తికై మనుషులు..ఆడుకొనే నాటకం
వింత నాటకం

చరణం::1

ఎవరు తల్లి ఎవరు కొడుకు 
ఎందుకు ఆ తెగని ముడి
కొన ఊపిరిలో ఎందుకు అణగారని అలజడి
ఎవరు తల్లి ఎవరు కొడుకు 
ఎందుకు ఆ తెగని ముడి
కొన ఊపిరిలో ఎందుకు అణగారని అలజడి
కరిగే కొవ్వొత్తిపై కనికరం ఎవ్వరికీ..ఎవ్వరిరీ
ఎవ్వరిరీ
అవి కాలుతున్నా..ఆ..అవి కాలుతున్నా
వెలుగులె కావాలి అందరికీ అందరికీ

అనుబంధం ఆత్మీయత..అంతా ఒక బూటకం
ఆత్మతృప్తికై మనుషులు..ఆడుకొనే నాటకం..మ్మ్
వింత నాటకం

చరణం::2

కొడుకంటూ నీకు ఒకడున్నాడు
వాడు గుండెను ఏనాడో అమ్ముకున్నాడు
నిన్ను కడసారైనా చూడ రాలేదు
వల్లకాటికైనా వస్తాడను ఆశలేదు
ఎవరమ్మా వినేది నీ ఆత్మఘోషను
ఏ తల్ల్లీ కనగూడదు ఇలాంటి కొడుకును
ఇలాంటి కొడుకును

అనుబంధం ఆత్మీయత..అంతా ఒక బూటకం
ఆత్మతృప్తికై మనుషులు..ఆడుకొనే నాటకం..మ్మ్
వింత నాటకం

చరణం::3

కానివారి ముచ్చటకై కలవరించు మూఢునికి
కన్నవారి కడుపుకోత ఎన్నడైన తెలిసేనా
తారాజువ్వల వెలుగుల..తల తిరిగిన ఉన్మాదికి
చితిమంటల చిటపటలు వినిపించేనా 
చితిమంటల చిటపటలు వినిపించేనా

అనుబంధం ఆత్మీయత..అంతా ఒక బూటకం
అనుబంధం ఆత్మీయత
ఆత్మతృప్తికై మనుషులు..ఆడుకొనే నాటకం..మ్మ్
నాటకం..నాటకం..వింత నాటకం

Friday, August 21, 2009

ఆత్మీయులు--1969
సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు
రచన::D.సినారె
గానం:::ఘంటసాల,P.సుశీల

పల్లవి::

ఈ రోజుల్లో పడుచువారు గడుసువారు
వీలైతే హుషారు కాకుంటే కంగారు
ఈ రోజుల్లో పడుచువారు గడుసువారు
వీలైతే హుషారు కాకుంటే కంగారు
ఈరోజుల్లో..ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ

చరణం::1

తాజా తాజా మోజుల కోసం..తహతహలాడుతు ఉంటారు
తాజా తాజా మోజుల కోసం..తహతహలాడుతు ఉంటారు
పొట్టి షర్ట్లతో టైటు ప్యాంట్లతో..లొట్టి పిట్టలవుతుంటారు
మెప్పులు కోసం..అప్పులు చేసి
మెప్పులు కోసం అప్పులు చేసి..తిప్పలపాలవుతుంతారు
ఈరోజుల్లో..ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 

చరణం::2

రోడ్డు సైడున రోమియోలలా..రోజంతా బీటేస్తారు
రోడ్డు సైడున రోమియోలలా..రోజంతా బీటేస్తారు
సొగసరి చిన్నది కంటపడిందా చూపులతో మింగేస్తారు
ఆ చిన్న కాస్తా..చెయ్యి విసిరితే
ఆ చిన్నది కాస్త చెయ్యి విసిరితే చెప్పకుండా చెక్కేస్తారు

ఈ రోజుల్లో పడుచువారు గడుసువారు
వీలైతే హుషారు..కాకుంటే కంగారు
ఈరోజుల్లో..ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ 

చరణం::3

పాఠాలకు ఎగనామం పెట్టి..మ్యాటిని షోలకు తయ్యారు
పాఠాలకు ఎగనామం పెట్టి..మ్యాటిని షోలకు తయ్యారు
పార్టీలంటూ పికినికులంటూ..పుణ్యకాలము గడిపేరు
పరీక్ష రోజులు..ముంచుకురాగా
పరీక్ష రోజులు ముంచుకురాగా..తిరుపతి ముడుపులు కడతారు

ఈరోజుల్లో..పడుచువారు గడుసువారు
సహనంలో కిసానులు..సమరంలో జవానులు
ఈరోజుల్లో..ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ

ఆడపిల్లలను గౌరవించితే..ఆత్మ గౌరవం పెరిగేను
సమరసభావం కలిగిన నాడే చదువుల విలువలు పెరిగేను
దేశానికి వెన్నెముకలు మీరు దివాళ కోరులు కావద్దు
భవితవ్యానికి బాటలు వేసే..భారం మనదని మరవద్దు
ఆ భారం మనదని మరవద్దు..మనదని మరవొద్దు

Wednesday, August 19, 2009

దత్త పుత్రుడు--1972

సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచన::సినారె 
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల 
తారాగణం::అక్కినేని,వాణిశ్రీ, నాగభూషణం, రామకృష్ణ, పద్మనాభం

పల్లవి::

గంపా నెత్తిన పెట్టి గట్టు మీద పోతుంటే
గుండె ఝల్లు మన్నాదే రంగమ్మా
గుబులు గుబులు గున్నాదే రంగమ్మా

హాయ్ చేత కర్ర పట్టుకొని చెంతకు నువ్వొస్తుంటే
చెంగు నిలవకున్నాదే బావయ్యా
సిగ్గు మొగ్గ ఏస్తుందీ బావయ్యా

చరణం::1

తలుపు చాటుగా నువ్వు తొంగి చూస్తివి
నీ చిలిపి కళ్ళతో నన్ను లాగేస్తివి..ఆహా
తలుపు చాటుగా నువ్వు తొంగి చూస్తివి
నీ చిలిపి కళ్ళతో నన్ను లాగేస్తివి

అదను చూసి నా చేయి పట్టుకుంటివి
ఆనాటి నుంచి నా మదిలో..అల్లరి పెడుతుంటివి

గంపా నెత్తిన పెట్టి గట్టు మీద పోతుంటే
గుండె ఝల్లు మన్నాదే రంగమ్మా
గుబులు గుబులు గున్నాదే రంగమ్మా

ఆఁ చేత కర్ర పట్టుకొని చెంతకు నువ్వొస్తుంటే
చెంగు నిలవకున్నాదే బావయ్యా
సిగ్గు మొగ్గ ఏస్తుందీ బావయ్యా

చరణం::2

నీ కందీరగ నడుమేమో కదులుతున్నది
దాని అందుకోను నా మనసే ఉరుకుతుఉన్నది
నీ కందీరగ నడుమేమో కదులుతున్నది
దాని అందుకోను నా మనసే ఉరుకుతుఉన్నది

నీ ఉంగారాల జుట్టేమో ఊగుతున్నది
దాన్ని ఒక్కసారి నిమరాలని ఉబలాటం ఉన్నది

హోయ్..గంపా నెత్తిన పెట్టి గట్టు మీద పోతుంటే
గుండె ఝల్లు మన్నాదే రంగమ్మా
గుబులు గుబులు గున్నాదే రంగమ్మా

హాఁ చేత కర్ర పట్టుకొని చెంతకు నువ్వొస్తుంటే
చెంగు నిలవకున్నాదే బావయ్యా
సిగ్గు మొగ్గ ఏస్తుందీ బావయ్యా

చరణం::3

పైర గాలి నా చెవిలో ఊగుతూ ఉన్నది
పైర గాలి నా చెవిలో ఊగుతున్నది
నీ పడుచుదనం రుచి ఎంతో చూడమన్నది

లగ్గమాడే రోజు దగ్గెరున్నది
మనం లగ్గమాడే రోజు దగ్గెరున్నదీ..ఈ ఈ ఈ
అందాకా ఈ తొందర ఎందుకులే అన్నది

హాయ్..గంపా నెత్తిన పెట్టి గట్టు మీద పోతుంటే
గుండె ఝల్లు మన్నాదే రంగమ్మా
గుబులు గుబులు గున్నాదే రంగమ్మా

హాఁ చేత కర్ర పట్టుకొని చెంతకు నువ్వొస్తుంటే
చెంగు నిలవకున్నాదే బావయ్యా
సిగ్గు మొగ్గ ఏస్తుందీ బావయ్యా..హా

దత్త పుత్రుడు--1972


సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచన::సినారె 
గానం::P.సుశీల 
తారాగణం::అక్కినేని,వాణిశ్రీ, నాగభూషణం, రామకృష్ణ, పద్మనాభం
పల్లవి::

హ్హా హ్హా హ్హా...అమ్మో
హ్హా హ్హా హ్హా...అమ్మో 
చక్కాని చిన్నవాడే..చుక్కల్లో చందురూడే 
మెరుపల్లే మెరిశాడే..తొలకరి వానల్లే కురిశాడే 
ఎవరో..ఓఓఓఓ..తెలుసా..గారాల బావ తెలుసా 

చక్కాని చిన్నవాడే..చుక్కల్లో చందురూడే 
మెరుపల్లే మెరిశాడే..తొలకరి వానల్లే కురిశాడే 

చరణం::1 

ఆఆఆఆ..ఓహో..ఆఆఆఆ..ఓహో..ఆఆఆఆ
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
అత్తకొడుకని విన్నానే..అయిన వాడనుకున్నానే 
ఓహో..ఓహో..ఓ..ఓ..ఓహో..ఓహో..ఓ..ఓ
వల్లమాలిన సిగ్గేసి..తలుపు చాటున చూసానే 
ఏమి అందం..ఏమి చందం..ఏమి అందం ఏమి చందం
గుండెల్లో రేగెను గుబగుబలేవో..గుసగుసలేవో 

చక్కాని చిన్నవాడే..హహహా..చుక్కల్లో చందురూడే..హహహా
మెరుపల్లే మెరిశాడే..తొలకరి వానల్లే కురిశాడే 
ఎవరో..ఓఓఓఓ..తెలుసా..గారాల బావ తెలుసా 

చరణం::2 

హ..హ..హ...హ..ఊహుహూహు
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఓఓఓఓ..ఆ..ఆ..ఆ
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ
ఆహాహాహా..హోయ్..ఆహాహాహాఆహా..హోయ్
ఆహాహాహాఆహా..ఆ..హా..ఆ..హా 
లల్లాలలా..హోయ్..లల్లాలలా..హోయ్..లల్లాలలాహోయ్..లాలలా

మెల్లగా..హాయ్..మెల మెల్లగా
హాయ్..హాయ్..హాయ్..హాయ్ 
మెల్లగా నను చూసాడే..కళ్ళతో నవ్వేసాడే 
మెత్తగా నను తాకాడే..కొత్త కోరికలు లేపాడే 
ఏమి వింత..ఈ గిలిగింత..ఏమి వింత ఈ గిలిగింత
రెపరెపలాడే నా ఒళ్ళంతా..ఏదో పులకింత 

చక్కాని చిన్నవాడే..హహహా
చుక్కల్లో చందురూడే..హహహా 
మెరుపల్లే మెరిశాడే..తొలకరి వానల్లే కురిశాడే 
ఎవరో..ఓఓఓఓ..తెలుసా..గారాల బావ తెలుసా

దత్త పుత్రుడు--1972

సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచన::సినారె 
గానం::ఘంటసాల,రమోల
తారాగణం::అక్కినేని,వాణిశ్రీ, నాగభూషణం, రామకృష్ణ, పద్మనాభం

పల్లవి::

మనసైన..ఓ చినదాన..ఒక మాటుంది వింటావా 
ఆ..సిగ్గుపడే..ఓహ్ చిలకమ్మా..కంది చేనుంది పోదామా 
ఓహో.. 
మనసైన..ఓహ్ చినదాన..ఒక మాటుంది వింటావా 
ఆ..సిగ్గుపడే..ఓహ్ చిలకమ్మా..కంది చేనుంది పోదామా 

ఎట్లా ఎట్లా ఎట్లా ఎట్లెట్లెట్లా 
అట్లా గట్లా గట్లా అట్లట్లట్లా 
ఒడిలెహీ..ఒడిలెహీ..ఒడిలెహీ
అహహహహాహాహాహాహాహా 
ఒడిలెహీ..ఒడిలెహీ..ఒడిలెహీ
అహహహహాహాహాహాహాహా 

చరణం::1

నా గుండెలోన అందమైన గూడు ఉన్నది
ఆ గూటిలోన నీకే చోటు ఉన్నది 
ఆహ
నా..గుండెలోన అందమైన గూడు ఉన్నది
ఆ..గూటిలోన నీకే చోటు ఉన్నది 
ఆ..చోట ఉంటావా
ఆ..ఆ 
నా మాట వింటావా
ఊహూ 
ఆ..చోట ఉంటావా
ఆ.. 
నా మాట వింటావా..ఆ..ఆ..నా మాట వింటావా
బులపాఠ..తీర్చుకుంటావా 

మనసైన..ఓహ్ చినదాన..ఒక మాటుంది వింటావా 
ఆ..సిగ్గుపడే..ఓహ్ చిలకమ్మా..కంది చేనుంది పోదామా 
ఎట్లా ఎట్లా ఎట్లా ఎట్లెట్లెట్లా 
అట్లా గట్లా గట్లా అట్లట్లట్లా 
ఒడిలెహీ..ఒడిలెహీ..ఒడిలెహీ 
అహహహహాహాహాహాహాహా 
ఒడిలెహీ..ఒడిలెహీ..ఒడిలెహీ
అహహహహాహాహాహాహాహా 

చరణం::2

మా..ఇంటి వెనక సన్నజాజి పందిరున్నది
ఆ..పందిరి కింద మల్లెపూల పానుపున్నది 
మా..ఇంటి వెనక సన్నజాజి పందిరున్నది
ఆ..పందిరి కింద మల్లెపూల పానుపున్నది 
ఆ..పానుపు అడిగింది
ఊ.. 
నీ రాణి ఎవరంది 
ఓహో.. 
ఆ పానుపు అడిగింది..నీ రాణి ఎవరంది
మన కోసం చూస్తూ ఉంది 

మనసైన..ఓహ్ చినదాన..ఒక మాటుంది వింటావా 
ఆ..సిగ్గుపడే..ఓహ్ చిలకమ్మా..కంది చేనుంది పోదామా 
ఎట్లా ఎట్లా ఎట్లా ఎట్లెట్లెట్లా 
అట్లా గట్లా గట్లా అట్లట్లట్లా 
ఒడిలెహీ..ఒడిలెహీ..ఒడిలెహీ
అహహహహాహాహాహాహాహా  
ఒడిలెహీ..ఒడిలెహీ..ఒడిలెహీ 
అహహహహాహాహాహాహాహా 

చరణం::3

నీ నవ్వులే ఈ తోట నిండా కమ్ముకున్నాయి
నీ పొంగులే నా గుండెలో ఉప్పొంగుతున్నాయి 
ఊ.. 
నీ నవ్వులే ఈ తోట నిండా కమ్ముకున్నాయి
నీ పొంగులే నా గుండెలో ఉప్పొంగుతున్నాయి 
కొంచెం చూడనిస్తావా
నో..నో 
పోని తాకనిస్తావా
ఆహ.. 
కొంచెం చూడనిస్తావా..ఆ..ఆ..పోని తాకనిస్తావా
నను నీతో చేర్చుకుంటావా..ఆ

మనసైన..ఓహ్ చినదాన..ఒక మాటుంది వింటావా 
ఆ..సిగ్గుపడే..ఓహ్ చిలకమ్మా..కంది చేనుంది పోదామా

దత్త పుత్రుడు--1972


సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచన::దాశరథి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::అక్కినేని,వాణిశ్రీ, నాగభూషణం, రామకృష్ణ, పద్మనాభం

పల్లవి::

అందానికి అందానివై..ఏనాటికి నా దానవై
నా ముందర నిలచిన దానా..ఆ..నా దానా

అనురాగమే నీ రూపమై..కరుణించిన నా దైవమై
నా మదిలో మెదిలే రాజా..ఆ..నా రాజా

చరణం::1

వలపించావు వల వేశావు..నను నీలోనే దాచేసావు
వలపించావు వల వేశావు..నను నీలోనే దాచేసావు
మనసు సొగసు దోచావు మనసు సొగసు దోచావు
మదిలో నన్నే..నిలిపావు..నిలిపావు

అందానికి అందానివై..ఏనాటికి నా దానవై
నా ముందర నిలచిన దానా..ఆ..నా దానా

అనురాగమే నీ రూపమై..కరుణించిన నా దైవమై
నా మదిలో మెదిలే రాజా..ఆ..నా రాజా

చరణం::2

నీలాకాశం నీడలలోన..నిర్మల ప్రేమ వెలగాలి
నీలాకాశం నీడలలోన..నిర్మల ప్రేమ వెలగాలి
వలపే విజయం పొందాలి వలపే విజయం పొందాలి
మమతల మధువే..కురవాలి..కురవాలి

అందానికి అందానివై..ఏనాటికి నా దానవై
నా ముందర నిలచిన దానా..ఆ..నా దానా

అనురాగమే నీ రూపమై..కరుణించిన నా దైవమై
నా మదిలో మెదిలే రాజా..ఆ..నా రాజా

Tuesday, August 18, 2009

భార్య బిడ్డలు--1972

సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

పల్లవి::

వలచీనానమ్మ..హమ్మా..హమ్మా..హమ్మా..హమ్మా
వలచీనానమ్మ
వలచినానని తెలిసికూడా నే పలకరించినా పలకడమ్మా 
వలచీనానమ్మ..వలచీనానమ్మ 
హేయ్..వలచీనావమ్మా..హమ్మా..హమ్మా..హమ్మా..హమ్మా
వలచీనావమ్మా
వలచినావని తెలిసినంతనే పలుకరాక నే నిలిచానమ్మా
వలచీనావమ్మా..వలచీనావమ్మా

చరణం::1 

కళ్ళున్నందుకు ఒకసారైనా కలపాలోయి
కమ్మని కబురులు సరదాకైనా చెప్పాలోయి..ఈ
కళ్ళున్నందుకు ఒకసారైనా కలపాలోయి
కమ్మని కబురులు సరదాకైనా చెప్పాలోయి..ఈ

కబురులు కమ్మగ ఉండవమ్మ జరగకపోతేనూ
కబురులు కమ్మగ ఉండవమ్మ జరగకపోతేనూ
కళ్ళు కలిపితే ఊరకపోదు..కలతేరేగేను..ఊఊఉ 

వలచీనానమ్మ..హమ్మా..హమ్మా..హమ్మా..హమ్మా
వలచీనానమ్మ

వలచినావని తెలిసినంతనే పలుకరాక నే నిలిచానమ్మా
వలచీనావమ్మా..వలచీనావమ్మా

చరణం::2

వయసంటేనే నీ ఒంటికి పడదా ఊరకుంటావు
సొగసంటే నీ కంటికి చేదా చూడనంటావు
వయసంటేనే నీ ఒంటికి పడదా ఊరకుంటావు
సొగసంటే నీ కంటికి చేదా చూడనంటావు

సొగసులోనా సొగసే లేదు సొంతం కాకుంటే
సొగసులోనా సొగసే లేదు సొంతం కాకుంటే
వయసే ఒంటికి చెరుపౌతుంది..వదలి ఊరుకుంటే

వలచీనానమ్మ..హమ్మా..హమ్మా..హమ్మా
వలచీనానమ్మ

వలచినావని తెలిసినంతనే పలుకరాక నే నిలిచానమ్మా
వలచీనావమ్మా..వలచీనావమ్మా

ఓఓ..ఓ..హోఓ..ఓ..ఓఓ..ఓ..హోఓ..ఓ

Monday, August 17, 2009

విచిత్ర వివాహం--1973ఈ పాట వినాలని ఉంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


సంగీతం::సత్యం
రచన::వేటూరి
గానం::భానుమతి

నాగరికత పేరుతో..నవ్వులపాలయ్యేరు
దోరవయసు జోరులో..దారితప్పిపోయేరు
నా మాటలో నిజం వింటారా మీరు?

అమ్మాయిలూ అబ్భాయిలూ నామాటలో నిజం వింటార మీరు
అమ్మాయిలూ అబ్భాయిలూ నామాటలో నిజం వింటార మీరు
అమ్మాయిలూ..అబ్బాయిలూ

దంమ్మారో దంమ్మంటు పాడేరులే..ఆడమగా కలసి ఆడేరులే
దంమ్మారో దంమ్మంటు పాడేరులే..ఆడామగా కలసి ఆడేరులే
ఇదే గానమంటు..ఇదే నాట్యమంటు..పెడదారిలో మీరు పడిపోతున్నారు

అమ్మాయిలూ అబ్భాయిలూ నామాటలో నిజం వింటార మీరు
అమ్మాయిలూ..అబ్బాయిలూ

ప్రతివారు లవ్‌పేరు చెపుతారులే..పైమోజుకే లోంగిపోతారులే
ప్రతివారు లవ్‌పేరు చెపుతారులే..పైమోజుకే లోంగిపోతారులే
ఇదే ఫ్యాషనంటు..ఇదే కల్చరంటు..పెడదారిలో మీరు పడిపోతున్నారు

అమ్మాయిలూ అబ్భాయిలూ నామాటలో నిజం వింటార మీరు
అమ్మాయిలూ..అబ్బాయిలూ

ప్రతిజంట ఈలాగె వర్ధిల్లాలీ..ప్రతి ఇల్లు ఈలాగె విలసిల్లాలీ
ప్రతిజంట ఈలాగె వర్ధిల్లాలీ..ప్రతి ఇల్లు ఈలాగె విలసిల్లాలీ
ఈ చిరునవ్వు చిందే..పసిపాపల్లు ఉండే..సంసారమేకదా..సౌభాగ్యసీమ

అమ్మాయిలూ అబ్భాయిలూ నామాటలో నిజం వింటార మీరు
అమ్మాయిలూ..అబ్బాయిలూ

Monday, August 03, 2009

ప్రేమ సాగరం ~~ 1983సంగీతం::T.రాజేద్రన్
రచన::రాజశ్రీ
గానం::SP.బాలు,S.జానకి


ఏలేలమ్మ ఏలేలమ్మ ఏలేలమ్మ హొయ్
ఏలేలమ్మ ఏలేలమ్మ ఏలేలమ్మ హొయ్
అందాలొలికే సుందరి రాతిరి కలలో వచ్చేను
పున్నమి వెన్నెల వన్నెలు చిలికి మనసే దొచేను
అందాలొలికే సుందరి రాతిరి కలలో వచ్చేను
పున్నమి వెన్నెల వన్నెలు చిలికి మనసే దొచేను
రతి నీవే శశి నీవే సుధ నీవే దేవి
నీ తలపే నీ పిలుపే నీ వలపే నావి
అందాలొలికే సుందరి రాతిరి కలలో వచ్చేను
పున్నమి వెన్నెల వన్నెలు చిలికి మనసే దొచేను

గాలుల గారాలే చెలి కులుకున నిలిపినది
మెరుపుల మిసమిసలె మేఘలకు తెలిపినది
ముద్దు మోములో కొటి మోహములు చిలికేను నా చెలి కనులే
సింధు భైరవిని చిలక పలుకుల దోర పెదవులే పలికే
ప్రేమ యువకుల పాలిట ఒక వరం
అది వలచిన మనసుల అభినయం
ప్రేమ యువకుల పాలిట ఒక వరం
అది వలచిన మనసుల అభినయం
లాలాలల లాలాలల
లాలాలల లాలాలల

అందాలొలికే సుందరి రాతిరి కలలో వచ్చేను
పున్నమి వెన్నెల వన్నెలు చిలికి మనసే దొచేను

అప్సరా ఆడెనే అందలే మ్రోగెనే
అరులు విరిసి పలకరించె మనసు
కలలు మురిసి పులకరించె వయసు
కన్నులు కులికెను కవితలు పలికెను
పాదము కదిలెను భావము తెలిసెను
అదే కదా అనుక్షణం చెరగని
సల్లాపమే ఉల్లాసమే ఆ నగవు
మోహము కొనసాగే తొలి మోజులు చెలరేగే
నా పాటకు పల్లవిలా చెలి పొంగెను వెల్లువలా
అమరవాణి ఇది అందాల గని ఇది నవతరానికే ఆధారం
మధుర మధుర సుకుమార ప్రణయ రసలోక తరంగిణి చెలి స్నేహం ఆ ఆ
పలవరింతలు రేపెను పోటి
ఆమె కెవరు లేరిక సాటి
పలవరింతలు రేపెను పోటి
ఆమె కెవరు లేరిక సాటి
లాలాలల లాలాలల
లాలాలల లాలాలల

అందాలొలికే సుందరి రాతిరి కలలో వచ్చేను
పున్నమి వెన్నెల వన్నెలు చిలికి మనసే దొచేను
రతి నీవే శశి నీవే సుధ నీవే దేవి
నీ తలపే నీ పిలుపే నీ వలపే నావి
అందాలొలికే సుందరి రాతిరి కలలో వచ్చేను
పున్నమి వెన్నెల వన్నెలు చిలికి మనసే దొచేను