Monday, September 17, 2012

గుండమ్మ కథ--1962సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం::ఘంటసాల, P.లీల

తారాగణం::N.T.రామారావు,అక్కినేని,జమున,సావత్రి,S.V.రంగారావు,రాజనాల,రమణారెడ్డి,L.విజయలక్ష్మి,
హరనాధ్, ఛాయాదేవి.

పల్లవి::


వేషము మార్చెను..హోయ్
భాషను మార్చెను..హోయ్
మోసము నేర్చెనూ..ఊఊఊఊ
అసలు తానే మారెను..ఊఊ

అయినా మనిషి మారలేదు
ఆతని మమత తీరలేదు
మనిషి మారలేదు
ఆతని మమత తీరలేదు
మనిషి మారలేదు
ఆతని మమత తీరలేదు

చరణం::1

క్రూరమృగమ్ముల కోరలు తీసెను
ఘోరారణ్యములాక్రమించెను
క్రూరమృగమ్ముల కోరలు తీసెను
ఘోరారణ్యములాక్రమించెను

హిమాలయముపై జండా పాతెను
హిమాలయముపై జండా పాతెను
ఆకాశంలో షికారు చేసెను
అయినా మనిషి మారలేదు
ఆతని కాంక్ష తీరలేదు

చరణం::2

పిడికిలి మించని హృదయములో
కడలిని మించిన ఆశలు దాచెను
పిడికిలి మించని హృదయములో
కడలిని మించిన ఆశలు దాచెను

వేదికలెక్కెను..వాదము చేసెను
వేదికలెక్కెను..వాదము చేసెను
త్యాగమె మేలని బోధలు చేసెను

అయినా మనిషి మారలేదు
ఆతని బాధ తీరలేదు

వేషమూ మార్చెను..భాషనూ మార్చెను
మోసము నేర్చెను..తలలే మార్చెను
అయినా మనిషి మారలేదు..ఆతని మమత తీరలేదు
ఆ ఆ హహాహహ ఆహహ ఆహహహా..
ఓ..ఒహో ఓహోహో..ఓహో..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

గుండమ్మ కథ--1962సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

తారాగణం::N.T.రామారావు,అక్కినేని,జమున,సావత్రి,S.V.రంగారావు,రాజనాల,రమణారెడ్డి,L.విజయలక్ష్మి,
హరనాధ్, ఛాయాదేవి.
పల్లవి::

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

యెంత హాయి
యెంత హాయి ఈ రేయి
యెంత మధురమిహాయి
ఆఆఅఆఆఅఆఆఅ

యెంత హాయి ఈ రేయి
యెంత మధురమిహాయి
చందమామ చల్లగా
మత్తుమందు జల్లగా
ఆఆ చందమామ చల్లగా
పన్నిటి ఝల్లు జల్లగా
యెంత హాయి..
యెంత హాయి ఈ రేయి
యెంత మధురమిహాయి
యెంత హాయి...

చరణం::1

ఆఆఅఆఆఅఆఆఅ
ఒకరి చూపులొకరి పైన
విరి చూపులు విసరగా
ఆఆఆఆఆఆఅఆఆఅఆఆఅ
ఒకరి చూపులొకరి పైన
విరి తావులు వీచగా
విరితావుల ఒరవడిలో
విరహ మతిసయింపగా
ఆ విరితావుల ఘుమ ఘుమలో
మేను పరవసింపగా
యెంత హాయి..
యెంత హాయి ఈ రేయి
యెంత మధురమిహాయి..యెంత హాయి

చరణం::2

ఆఆఆఆఆఆఅఆఆఅఆఆఅ
కానరాని కోయిలలు
మనల మేలుకొలుపగా
కానరాని కోయిలలు
మనకు జోల పాడగా
మధురభావ లాహిరిలో
మనము తులిపోవగా
ఆఆ మధురభావ లహరిలో
మనము తేలిపోవగా..యెంత హాయి

యెంత హాయి ఈ రేయి
యెంత మధురమిహాయి
చందమామ చల్లగా
మత్తుమందు జల్లగా
యెంత హాయి..
యెంత హాయి ఈ రేయి

గుండమ్మ కథ--1962సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

తారాగణం::N.T.రామారావు,అక్కినేని,జమున,సావత్రి,S.V.రంగారావు,రాజనాల,రమణారెడ్డి,L.విజయలక్ష్మి,
హరనాధ్, ఛాయాదేవి.
పల్లవి::

కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
మేలు మేలోయన్న మేలో నా రంగ కొమ్మలకి వచ్చింది ఈడు
మేలు మేలోయన్న మేలో నా రంగ కొమ్మలకి వచ్చింది ఈడుఈ ముద్దు
గుమ్మలకి చూడాలి జోడు
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

అహహా..అహహా..ఆ..ఆ..ఆ..
ఒహోహో..ఓ.ఓ..ఓ..
బాలబాలోయన్న బాలో చిన్నమ్మి అందాలగారాల బాల
బాలబాలోయన్న బాలో చిన్నమ్మి అందాలగారాల బాల
ఓఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ....

చరణం::1

బెలొబెలోయన్న బేలో పెద్దమ్మి చిలకల కులేకేను చాల
బెలోబెలోయన్న దిద్దినకదిన దిద్దినకదిన దిద్దినకదిన ద్దిన్
హోయ్ బెలోబెలోయన్న బేలో పెద్దమ్మి చిలకల కులేకేను చాల
ఈ బేల.....పలికితే ముత్యాలు రాల
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
అహహా..అహహా..ఆ..ఆ..ఆ..
ఒహోహో..ఓ.ఓ..ఓ..ఓ.ఓ..ఓ.

చరణం::2

ముక్కు పైనుంటాది కోపం చిట్టెమ్మ మనసేమో మంచిదే పాపం
ముక్కు పైనుంటాది కోపం చిట్టెమ్మ మనసేమో మంచిదే పాపం
ఓ.ఓ..ఓ..ఓ.ఓ..ఓ.

ఇంటికి వెలుగైన దీపం బుల్లెమ్మ కంట చూసిన పోవు తాపం
ఇంటికి వెలుగైన దీపం బుల్లెమ్మ కంట చూసిన పోవు తాపం
జంటుంటే యందురానిదు ఏ లోపం
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
అహహా..అహహా..ఆ..ఆ..ఆ..
ఒహోహో..ఓ.ఓ..ఓ..ఓ.ఓ..ఓ.

మదన కామరాజు కథ--1962::యదుకుల కాంభోజి::రాగం

సంగీతం::రాజన్ నాగేంద్ర
రచన::G.కృష్ణమూర్తి
గానం::P.B.శ్రీనివాస్
యదుకుల కాంభోజి::రాగం


పల్లవి::


నీలి మేఘమాలవో నీలాలతారవో
నీ సోయగాలతో మదినీ దోచిపోదువో
నీలి మేఘమాలవో నీలాలతారవో
నీ సోయగాలతో మదినీ దోచిపోదువో
నీలి మేఘమాలవో..

చరణం::1

నీ మోములోన జాబిలి..దోబూచులాడెనే
నీ కురులు తేలి గాలిలో..ఉయ్యాలలూగెనే
నిదురించు వలపు మేల్కొలిపి..దాగిపోదువో
నీలి మేఘమాలవో..

చరణం::2

నీ కెంపు పెదవి తీయని..కమనీయ కావ్యమే
నీ వలపు తనివి తీరని..మధురాల రావమే
నిలచేవదేల నా పిలుపు..ఆలకించవో
నీలి మేఘమాలవో..

చరణం::3

రాదేల జాలి ఓచెలీ..ఈ మౌనమేలనే
రాగాల తేలిపోదమే..జాగేలచాలునే
రావో..యుగాల ప్రేయసి
నన్నాదరించవో

నీలి మేఘమాలవో నీలాలతారవో
నీ సోయగాలతో మదినీ దోచిపోదువో

మదన కామరాజు కథ--1962::యదుకుల కాంభోజి::రాగంసంగీతం::రాజన్ నాగేంద్ర
రచన::G.కృష్ణమూర్తి
గానం::P.B.శ్రీనివాస్,P.సుశీల

యదుకుల కాంభోజి::రాగం

పల్లవి::


నీలి మేఘమాలవో నీలాలతారవో
నీ సోయగాలతో మదినీ దోచిపోదువో
నీలి మేఘమాలవో..

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

నీలి మేఘమాలనో నీలాల తారనో
నా సోయగాలతో మదినీ దోచిపోడునో
నీలి మేఘమాలనో..

చరణం::1

నీ రాక కోసమే చెలీ..నే వేచి యుంటినే
ఆరాటమేలనో ప్రియా..నే చెంతనుంటినే
ఆనంద మధుర గీతములా..ఆలపింతుమా
నీలి మేఘమాలనో..

చరణం::2

చివురించు వలపు తీవెలా..విరిపూలు పూయగా
చిరునవ్వు విరుపు లోపలా..హరివిల్లు విరియగా
నెలవంక నావలోన మనమూ..కలసి పోదమా
నీలి మేఘమాలవో..

చరణం::3

మనలోని కలత మాయమై..మన ఆశ తీరెగా
అనురాగ రాగమే ఇక..మన రాగమాయేగా
మనసార ప్రేమ మాధురులా..సాగిపోదమా

నీలి మేఘమాలనో నీలాల తారనో
నీ సోయగాలతో మదినీ దోచిపోదువో