Friday, December 02, 2011

విచిత్ర బంధం--1972సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
తారాగణం::అక్కినేని, వాణిశ్రీ, గుమ్మడి, నాగయ్య, అంజలీదేవి

పల్లవి::

భళి భళి వినరా...ఆంధ్ర కుమారా 
భాగ్యనగర గాథా..మన రాజధాని గాథా 
వలపులవంతెన మూసీ నదిపై వెలసినట్టి గాథా 
మన రాజధాని...గాథా 
గోలుకొండను ఏలుచుండెను గొప్పగ మల్కిభరాం 
ఓయ్...గొప్పగ మల్కిభరాం
ఆతని కొడుకు అందాల రాజు కులీ కుతుబ్ షా 
కులీ కుతుబ్ షా
చంచలపల్లెను...వసించుచుండెను 
నర్తకి భాగమతి...నర్తకి భాగమతి
సరసుడు యువరాజామెను చూసి 
మనసునిచ్చినాడు తందాన తాన తానతందనాన
కలల జల్లుల కారుమబ్బులు కాటుకలద్దిన కన్నులు 
మబ్బు విడిచిన చంద్రబింబము మగువ చక్కని 
వదనముమెల్లమెల్లగ హృదయ వీణను మీటగలవీ లేతవేళ్ళు
ఘల్లు ఘల్లున గుండె ఝల్లన కదలి ఆడును కన్నెకాళ్ళు
అందరి కన్నులు నామీద నా కన్నులు మాత్రం నీమీద శభాష్ . 
అందరి కన్నులు నామీద నా కన్నులు మాత్రం నీమీద

కాసులు విసిరే చేతులకన్న కలసీ నడిచే కాళ్ళేమిన్న
మనుగడకోసం పాడుతువున్నఆ..ఆ..ఆ..ఆ
మనసున నిన్నే పూజిస్తున్నా అందరి కన్నులు నామీద
నా కన్నులు మాత్రం నీమీద..నీమీద..నీమీద..నీమీద

నింగివి నీవు రంగుల హరివిల్లు నీవు 
పూర్ణిమ నీవు పొంగే కడలివి నీవు 
నీ మువ్వలలో నీ నవ్వులలో 
నీ మువ్వలలో నీ నవ్వులలో 
మురిసింది మూసీ విరిసింది నీ ప్రణయదాసి 
ఆహాహా..ఆహాహా అందరి కన్నులు నామీద
నా కన్నులు మాత్రం నీమీద నీమీద..నీమీద..నీమీద

రారా నా ప్రియతమా రారా నా హృదయమా 
నా వలపే నిజమైతే ఈ పిలుపు నీవు వినాలి 
రారా నా ప్రియతమా..నేనీ యిలలోన
నువ్వా గగనాన మూసీనది చేసినది ప్రళయ గర్జన 
పెను తుఫాను వీచినా ఈ ప్రమిద ఆరిపోదురా 
వరద వచ్చి ముంచినా ఈ బ్రతుకు నీది నీదిరా 
రారారా ప్రియతమా రారారా ప్రియతమా రారారా ప్రియతమా 
పిలుపును విన్న యువరాజు సై పెటపెటలాడుచు లేచెను 
సై ఎదురైన పహరావారిని సై ఎక్కడికక్కడకూల్చెను 
సై ఉరుముల మెరుపుల వానల్లో సై ఉరికెను మూసీ నదివైపు
ఆవలి ఒడ్డున బాగమతి ఈవల ప్రేమ సుధామూర్తి 
ప్రియా...ఓ ప్రియా...ప్రియా...ప్రియా 
ఓ ప్రియా ప్రియా అను పిలుపులు దద్దరిల 
వరదనెదిర్చి వలపు జయించి ఒదిగిరి కౌగిలిలో
మల్కిభరామా పవిత్రప్రేమకు మనసు మారిపోయి 
చార్మినారూ పురానపూలు చరితగ నిర్మించె
భాగమతి పేరిట వెలసెను భాగ్యనగరమపుడు
భాగమతి పేరిట వెలసెను భాగ్యనగరమపుడు
మన రాజథాని యిపుడు..మన రాజథాని యిపుడు

బంగారుబొమ్మలు--1977

చిమ్మటలోని ఈ పాట మీకోసంసంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల


పల్లవి::

ANR::
నేనీదరిని నువ్వా దరినీ
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ

మంజుళ::
మనమంటే తనకెంతో ముద్దని
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ...
ఈ...ఈ...ఈ

మంజుళ::
నేనీదరిని నువ్వా దరినీ
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ

ANR::
మనమంటే తనకెంతో ముద్దని
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ
...ఈ...ఈ...

ఇద్దరు::
నేనీదరిని నువ్వా దరినీ
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ

చరణం::1

మంజుళ::
కనకదుర్గ కనుసన్నలలో
గలగల పారే తన ఒడిలో
కనకదుర్గ కనుసన్నలలో
గలగల పారే తన ఒడిలో
ANR::
మన పడవలు రెండూ పయనించాలని
బ్రతుకులు నిండుగ పండించాలని
కలిపింది ఇద్దరినీ...

మంజుళ::
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ

ANR::
నేనీదరిని నువ్వా దరినీ
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ

చరణం::2

ANR::
నీ కురుల నలుపులో..
నీ కనుల మెరుపులో..
అలలై..కలలై..అలలై కలలై తానే వెలిసింది

మంజుళ::
నీ లేత మనసులో..నీ దోర వయసులో..
వరదై..వలపై..వరదై వలపై తానే ఉరికిందీ
ANR::
చిరుగాలుల తుంపరగా..
మంజుళ::
చిరునవ్వుల సంపదగా..
ANR::
చిరుగాలుల తుంపరగా..
మంజుళ::
చిరునవ్వుల సంపదగా..

ఇద్దరు::
మనమంటే తనకెంతో ముద్దని
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ...

మంజుళ::
నేనీదరిని నువ్వా దరినీ
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ


చరణం::3

మంజుళ::
పంట పొలాల్లో పచ్చదనంగా
ANR::
పైరగాలిలో చల్లదనంగా
మంజుళ::
పంట పొలాల్లో పచ్చదనంగా
ANR::
పైరగాలిలో చల్లదనంగా

మంజుళ::
పల్లెపదంలో తీయదనంగా

ఇద్దరు::
చిరంజీవులై జీవించాలని
కలిపింది ఇద్దరినీ..
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ॥

ANR::
నేనీదరిని నువ్వా దరినీ
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ

మంజుళ::
మనమంటే తనకెంతో ముద్దని
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ...
ఈ...ఈ...ఈ

ఇద్దరు::
నేనీదరిని నువ్వా దరినీ
కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ

రైతుకుటుంబం--1972


సంగీత::T.చలపతిరావ్ 
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
తారాగణం::అక్కినేని, కాంచన,పద్మనాభం,రామకృష్ణ, అంజలీదేవి,గీతాంజలి,సత్యనారాయణ

పల్లవి::

మనసే పొంగెను..ఈవేళా..ఆ
వలపే పండెను..ఈవేళా..ఆ
మనసే పొంగెను ఈవేళా..ఆ
వలపే పండెను ఈవేళా..ఆ
తారల దారుల వెన్నెల వాడల
తారల దారుల..వెన్నెల వాడల
తనువే ఊగెను...ఉయ్యాలా
మనసే పొంగెను ఈవేళా..ఆ
వలపే పండెను ఈవేళా..ఆ

చరణం::1

నీల గగనాల...ముంగిటా..ఆ
ఆణి ముత్యాల...పందిటా..ఆ
మంగళ వాద్యాలు...మ్రోగగా..ఆ
నవపారిజాతాలు...కురియగా..ఆ
జరుగునులే మన..కళ్యాణమూ..మూ
పలుకునులే జీవనరాగమూ..మూ 
పలుకునులే...జీవనరాగమూ..మూ       
మనసే పొంగెను ఈవేళా..ఆ
వలపే పండెను ఈవేళా..ఆ
ఈవేళా..ఆ..ఆ..ఈవేళా..ఆ

చరణం::2

పూలపానుపున నేనుంటే..ఏ
తలుపుమాటున నీవుంటే..ఏ
చిలిపిగ నీవే ననుచేరగా..ఆఆ
సిగ్గులు నాలో చిగురించగా..ఆఆ
తొలిరేయి మనకై పెరిగేనులే..ఏఏ
కౌగిలిలో హాయి కరిగేనులే..ఏఏ
కౌగిలిలో హాయి..కరిగేనులే..ఏఏ     
మనసే పొంగెను...ఈవేళా..ఆఆ
వలపే పండెను...ఈవేళా..ఆఆ
ఈవేళా..ఆ..ఆ..ఈవేళా..ఆ

అన్నాదమ్ముల సవాల్--1978చిమ్మటలోని మరో ముత్యం వినండి
సంగీతం::చెల్లపల్లి సత్యం
రచన::దాశారధి
గానం::S.P.బాలు , P. సుశీల 

తారాగణం::కృష్ణ,రజనీకాంత్,చలం,అల్లు రామలింగయ్య,జయప్రద,చంద్రకళ,అంజలీదేవి,

పల్లవి::

రజనికాంత్ ::

నీ రూపమే..ఎ ఎ ఎ..నా మదిలోన తొలి దీపమే
మన అనుబంధమెన్నెన్ని..జన్మాలదో ఇది అపురూపమే

చంద్రకళ::
నీ రూపమే నా మదిలోన తొలి దీపమే..ఏ
మన అనుబంధమెన్నెన్ని..జన్మాలదో ఇది అపురూపమే..ఏ

రజనికాంత్::
నీ రూపమే..ఎ ఎ ఎ

చరణం::1

రజనికాంత్::
ఆశలు లేని నా గుండెలోన..అమృతము కురిసిందిలే..ఏ
చంద్రకళ::
వెన్నెల లేని నా జీవితాన..పున్నమి విరిసిందిలే..ఏ
రజనికాంత్::
నీవు..నేను..తోడు నీడై..నీవు..నేను..తోడు నీడై
వీడక ఉందాములే..వీడక ఉందాములే..ఏ

రజనికాంత్::
నీ రూపమే..ఎ ఎ ఎ..నా మదిలోన తొలి దీపమే
చంద్రకళ::
మన అనుబంధమెన్నెన్ని..జన్మాలదో ఇది అపురూపమే..ఏ

రజనికాంత్
::నీ రూపమే..ఎ ఎ ఎ

చరణం::2

ఓ...ఓ...ఓ...ఓ
చంద్రకళ::
లేత లేత హృదయాంలో ..వలపు దాచి ఉంచాను
నా వలపు నీకే సొంతమూ..ఊ..ఊ
రజనికాంత్::
నిను చూసి మురిసాను..నన్ను నేను మరిచాను
నీ పొందు ఎంతో అందమూ..ఊ..ఊ

చంద్రకళ::
ఏ పూర్వ పుణ్యమో ఏ దేవి దీవెనో
వేసేను విడరాని బంధమూ..వేసేను విడరాని బంధము

చంద్రకళ::
నీ రూపమే నా మదిలోన తొలి దీపమే
రజనికాంత్::
మన అనుబంధమెన్నెన్ని..జన్మాలదో ఇది అపురూపమే
ఇద్దరు::
నీ రూపమే నా మదిలోన తొలి దీపమే

అన్నాదమ్ముల సవాల్--1978


చిమ్మటలోని ఈ పాట వినండి

సంగీతం::చెల్లపల్లి సత్యం
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు

తారాగణం::కృష్ణ,రజనీకాంత్,చలం,అల్లు రామలింగయ్య,జయప్రద,చంద్రకళ,అంజలీదేవి.

::::::::

హేయ్..నాకోసమే..నీ వున్నది..ది..ది..ది
ఆకాశమే హా..ఔన్నది ది..ది..ది

మౌనం వద్దు..ఓ మాటైన ముద్దు
హాయ్..మతిపోతున్నదీ..ఈ..ఈ..ఈఈఈ

హేయ్..నాకోసమే..నీ వున్నది..ది..ది..ది
ఆకాశమే హా..ఔన్నది ది..ది..ది

మౌనం వద్దు..ఓ మాటైన ముద్దు
హాయ్..మతిపోతున్నదీ..ఈ..ఈ..ఈఈఈ

హ్హూ

చరణం::1

అహ్హా..అడుగు వెయ్యకూ..రాజహంసలే అదిరిపోయేనులే
తిరిగి చూడకు..పడుచుగుండెలే చెదిరిపోయేనులే

ఆ..హాహా..అడుగు వెయ్యకూ..రాజహంసలే అదిరిపోయేనులే
తిరిగి చూడకు..పడుచుగుండెలే చెదిరిపోయేనులే

వెచ్చని కోరిక నాలో మెరిసి విసిరేస్తున్నదీ..ఈఈఈహ్హి

నా కోసమే..నీవున్నది..ది..ది..ది
ఆకాశమే..అవునన్నది..ది..ది..ది
మౌనం వద్దూ ఓ మాటైన ముద్దూ
హాయ్..మతిపోతున్నదీ..ఈఈఈఈఈహ్హా

చరణం::2

మొదట చూపిన మూతి విరుపులు..తుదకు ఏమాయనే హా
అలక తొణకగా చినుకు చినుకుగా..వలపు జల్లాయనే హేహేహే

మొదట చూపిన మూతివిరుపులు తుదకు ఏమాయలే
అలక తొనకగా చినుకు చినుకుగా వలపు జల్లాయలే

ఆ జల్లుల తడిసిన అల్లరి వయసే..జత నీవన్నదీ..ఈఈఈ హ్హా
నా కోసమే..నీవున్నది..ది..ది..ది
ఆకాశమే..అవునన్నది..ది..ది..ది
మౌనం వద్దూ..ఓ మాటైన ముద్దూ..హేయ్ మతిపోతున్నదీ..ఈఈఈ
హహహా!!!!

మూడుముళ్ళు--1983

చిమ్మటలోని ఈ పాట మీకోసం
సంగీతం::రాజన్‌నాగేంద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

రాధిక::

జో..లాలీ..జో జో జో ...
బజ్జోరా నా కన్నా లాలిజో
ఎవరయ్యా నీకన్నా లాలిజో..
ఇల్లాలి లాలిజో..జోలాలి లాలిజో
ఈ..ఇల్లాలి లాలి జో..ఓ ఓ ఓ

బజ్జోరా నా కన్నా లాలిజో..
జో జో జో..లాలి జో...

చరణం::1

రాధిక::

ముద్దూ ముచ్చట తెలిసి బతకర ముద్దుల కన్నయ్యా
ముద్ద పప్పులా..పప్పు సుద్దలా..మారకు చిన్నయ్యా
మింగటమే తెలుసూ..కొందరి పెదవులకూ
ముద్దంటే అలుసూ..ఆ మొద్దుల పెదవులకూ
బొమ్మలు అడిగే కన్నా..ఓ..అమ్మను అడుగు కన్నా
బొమ్మలు అడిగే కన్నా..ఓ..అమ్మను అడుగు కన్నా
అందాకా ఆపోద్దూ..నీ గోలా..నీ గోల పాడినా..హాహా

అతడు::
బజ్జోర నా కన్నా లాలి జో..ఎవరయ్య నీ కన్నా లాలి జో
ఈ నాన్న పాడినా..మీ అమ్మా లాలి జో..
ఈ నాన్న పాడినా..మీ అమ్మా లాలి జో..
బజ్జోర నా కన్నా లాలి జో..జో జో జో..లాలి జో

చరణం::2

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అహహ ఆహహహా ఆ ఆ ఆ హా హా హా

పెదవుల చివరి ముద్దులు మనకు..వద్దుర కన్నయ్యా
మంచిన మించిన ముద్దుల పదవులు లేవుర చిన్నయ్యా
నవ్వర నా తండ్రీ..నకిలీ ప్రేమలకూ
నమ్మకు నా తండ్రీ..ఈ నవ్వే భామలనూ
కనిపించే ప్రతి బొమ్మా..కాదుర నాన్న అమ్మా
కనిపించే ప్రతి బొమ్మా..కాదుర నాన్న అమ్మా
నీకేలా..ఈ గోలా..ఈ వేళా..ఉయ్యల ఊగరా

అతడు::
బజ్జోర నా కన్నా లాలి జో..ఎవరయ్య నీ కన్నా లాలి జో

రాధిక::
ఇల్లాలి లాలిజో..జోలాలి లాలిజో
ఈ..ఇల్లాలి లాలి జో..ఓ ఓ ఓ
బజ్జోరా నా కన్నా లాలిజో
జో జో జో లాలి జో లాలి జో ....

మూడుముళ్ళు--1983

చిమ్మటలోని ఈ పాట మీకోసంమూడుముళ్ళు 1983
సంగీతం:;రాజేద్ర
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

ఆమె::
నీ కోసం యవ్వనమంతా..దాచాను మల్లెలలో
అతను::
నీ కోసం జీవితమంతా..వేచాను సందెలలో
ఆమె::
మలిసందెలు మల్లెపూలు..మనువాడిన వేళలలో

గీత::
నీ కోసం యవ్వనమంతా..దాచాను మల్లెలలో
మోహన్::
నీ కోసం జీవితమంతా..వేచాను సందెలలో

చరణం::1

ఇద్దరు::లాలాలాల లాల్లలలా లాలాలాల
లాల్లలలా లాలాలాలా లాలా

మోహన్::అటుచూడకు జాబిలివైపు..కరుగుతుంది చుక్కలుగా
చలి చీకటి చీరలోనే..సొగసంతా దాచుకో

రాధిక::అటు వెళ్ళకు దిక్కులవైపూ..కలుస్తాయి ఒక్కటిగా
నా గుప్పెడు గుండెలోనే..జగమంతా ఏలుకో

మోహన్::
నా హృదయం టూ..లెటు..కాడు..మన జంటకు డ్యూయెటు లేదు
రాధిక::
ఆ మాటే విననూ..మాట పడనూ..ఊరుకోనూ..

గీత::వినలేకపోతే చెవులు మూసుకోమ్మా..
ఊర్కోలేకపోతే ఉరేసుకో..వెళ్ళమ్మా వెళ్ళి నీ పని చూసుకో..వెళ్ళు

మోహన్::
నీ కోసం జీవితమంతా..వేచాను సందెలలో
గీత::
నీ కోసం యవ్వనమంతా..దాచాను మల్లెలలో
మోహన్::
మలిసందెలు మల్లెపూలు..మనువాడిన వేళలలో

మోహన్::
నీ కోసం జీవితమంతా..వేచాను సందెలలో
గీత::
నీ కోసం యవ్వనమంతా..దాచాను మల్లెలలో

చరణం::2

రాధిక::అటు చూడకు లోకం వైపు..గుచ్చుతుంది చూపులతో
వడి వెచ్చని నీడలోనే..బిడియాలను పెంచుకో

గీత::అటు వెళ్ళకు చీకటి వైపూ..అంటుతుంది ఆశలతో
విరి సెయ్యల వేడి లోనే..పరువాలను పంచుకో

చంద్రమోహన్::నా కొద్దీ కసి కాలేజీ..మానేస్తా నే మ్యారేజీ
గీత::మరులన్నీ మనవీ..అన్న మనవీ..చేసుకొన్నా

రాధిక::ఏమిటి పాడ్డం..నీ బొంద..అన్నమనవి కాదు
అన్నకు మనవి చేసుకో బాగుంటుంది..పవిట సరిగ్గా వేసుకో
మాష్టర్ ముందు ఇలా తప్పులు పాడతావా?..బుధిలేదూ?
మ్మ్ హి..పవిట సరిగ్గవేసుకో..వెళ్ళమ్మా అక్కడ నిలబడు వెళ్ళు..

రాధిక::
నీ కోసం యవ్వనమంతా..దాచాను మల్లెలలో
మోహన్::
నీ కోసం జీవితమంతా..వేచాను సందెలలో
ఇద్దరు::
మలిసందెలు మల్లెపూలు..మనువాడిన వేళలలో

ఇద్దరు:::ఆహాహా హాహాహా లాలాల లాలలా
ఆహాహా హాహాహా లాలాల లాలలా

దత్తపుత్రుడు--1972


సంగీత::T.చలపతిరావ్ 
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::అక్కినేని,వాణిశ్రీ, నాగభూషణం,రామకృష్ణ,పద్మనాభం,వెన్నీరాడై నిర్మల,రమాప్రభ.

పల్లవి::

రావమ్మ రావమ్మ..రతనాల బొమ్మా
నీ వల్ల ఈ పల్లె..వెలుగొందునమ్మా
రావమ్మ రావమ్మ..రతనాల బొమ్మా

చరణం::1

అన్నపూర్ణయే...నీ కన్నతల్లి
ఆమె చల్లని మనసే..కల్పవల్లీ
అన్నపూర్ణయే...నీ కన్నతల్లి
ఆమె చల్లని మనసే..కల్పవల్లీ
కష్టించి పనిచేసే..నీ అన్న దీక్ష
కలకాలం నీ పాలిటి..శ్రీరామరక్ష
శ్రీరామరక్ష..ఆ

రావమ్మ రావమ్మ..రతనాల బొమ్మా
నీ వల్ల ఈ పల్లె..వెలుగొందునమ్మా
రావమ్మ రావమ్మ..రతనాల బొమ్మా 

చరణం::2

నీవు పుట్టిన యిల్లు..నిత్యకళ్యాణమై
నీవు మెట్టిన యిల్లు..పచ్చతోరణమై
నీవు పుట్టిన యిల్లు..నిత్యకళ్యాణమై
నీవు మెట్టిన యిల్లు..పచ్చతోరణమై
గృహలక్ష్మివి నీవై..మహలక్ష్మివి నీవై
గృహలక్ష్మివి నీవై..మహలక్ష్మివి నీవై
నీ అన్న కలలన్నీ..పండించవమ్మా
పండించవమ్మా..ఆ

రావమ్మ రావమ్మ..రతనాల బొమ్మా
నీ వల్ల ఈ పల్లె..వెలుగొందునమ్మా
రావమ్మ రావమ్మ..రతనాల బొమ్మా