Monday, September 19, 2011

పసి హృదయాలు--1973
సంగీతం::G.K.వెంకటేష్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల,సరోజ 
తారాగణం::కృష్ణ,జమున,రామకృష్ణ,చంద్రకళ,నిర్మల,సునందిని (నూతన పరిచయం) 

పల్లవి::

శేషశైలవాసా..ఆఆఆ 
మమ్మేలు శ్రీనివాసా..ఆఆ  
కాపాడరావేలా..శ్రీ వెంకటేశా..ఆ 
శేషశైలవాసా..మమ్మేలు శ్రీనివాసా
శేషశైలవాసా..మమ్మేలు..శ్రీనివాసా 
కాపాడరావేలా..శ్రీ వెంకటేశా 
శేషశైలవాసా..మమ్మేలు శ్రీనివాసా

చరణం::1

ఎల్ల జనుల కాచే..ఓ చల్లనైన స్వామీ
ఎల్ల జనుల కాచే..ఓ చల్లనైన స్వామీ
పిల్ల వాని పైన..నీ ప్రేమ చూపవేమీ
తండ్రినీ కొడుకునీ..ఒకటి చేసినావే
తండ్రినీ కొడుకునీ..ఒకటి చేసినావే
నేడు మరల నీవే విడదీయ..దలచినావా 

శేషశైలవాసా..మమ్మేలు శ్రీనివాసా 
కాపాడరావేలా..శ్రీ వెంకటేశా 
శేషశైలవాసా..మమ్మేలు శ్రీనివాసా 

చరణం::2

నిన్ను నమ్మినామూ నీతోడు కోరినామూ 
అభయమీయవయ్యా..నువు శుభము కూర్చవయ్యా
కళ్ళు తెరచి చూడు..కాపాడవయ్యా నేడు
కలత తీర్చలేవా..ఆ..కరుణ చూపరావా..ఆ..
కనరావా కదలిరావా..మమ్ముకావా దేవదేవా
వెంకటేశా..ఆఆ..శ్రీనివాసా..ఆఆ..

పసి హృదయాలు--1973
సంగీతం::G.K.వెంకటేష్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.జానకి,సరోజ 
తారాగణం::కృష్ణ,జమున,రామకృష్ణ,చంద్రకళ,నిర్మల,సునందిని (నూతన పరిచయం) 

పల్లవి::

పిన్నీ మళ్ళీ నవ్వూ..బాబాయ్ నువ్వూ నవ్వు
పిన్నీ మళ్ళీ నవ్వూ..బాబాయ్ నువ్వూ నవ్వు
మల్లెపువులా తెల్ల తెల్లగా..ఆశతీరా నవ్వాలి
పిన్నీ మళ్ళీ నవ్వూ..బాబాయ్ నువ్వూ నవ్వు

చరణం::1

ఓరగా ఓరగా చూస్తారు ఊరకే ఉలికీపడతారు..బాబూ ఎందుకో 
ఓరగా ఓరగా చూస్తారు ఊరకే ఉలికీపడతారు..బేబీ ఎందుకో 
పలకరించితే పులకరించటం..హాయ్..బాగా వుందిలే   
పిన్నీ మళ్ళీ నవ్వూ..బాబాయ్ నువ్వూ నవ్వు

చరణం::2

చూచిన చూపులలోనే ఆశలు ఎన్నో వుంటాయ్..బేబీ ఎందుకో 
చూచిన చూపులలోనే ఆశలు ఎన్నో వుంటాయ్..బాబూ ఎందుకో 
కనులు కలుపుతూ ఊసులాడుతూ..మన సంగతినే మరచారు     
పిన్నీ మళ్ళీ నవ్వూ..బాబాయ్ నువ్వూ నవ్వు

చరణం::3

పిన్నికి ఎందుకు సిగ్గు నాన్నకి ఎందుకు మోజు..బాబూ తెలుసునా 
పిన్నికి ఎందుకు సిగ్గు బాబయ్ కెదుకు మోజు..బేబీ తెలియదు 
నీకు తెలియదు నాకు తెలియదు..ప్రేమ అంటే అంతేలే 
పిన్నీ మళ్ళీ నవ్వూ..బాబాయ్ నువ్వూ నవ్వు
మల్లెపువులా తెల్ల తెల్లగా..ఆశతీరా నవ్వాలి
పిన్నీ మళ్ళీ నవ్వూ..బాబాయ్ నువ్వూ నవ్వు

పసి హృదయాలు--1973సంగీతం::G.K.వెంకటేష్
రచన::దాశరథి
గానం::S.జానకి,రమణ
తారాగణం::కృష్ణ,జమున,రామకృష్ణ,చంద్రకళ,నిర్మల,సునందిని (నూతన పరిచయం) 

పల్లవి::

పిలిచిన పలికే దేవుడివయ్యా..వెంకటేశ్వరా
పిలిచిన పలికే దేవుడివయ్యా..వెంకటేశ్వరా
దీనుల కాచి తోడుగ నిలచీ..దారిచూపరా..ఆఆ
జాలిచూపరా..స్వామీ..జాలిచూపరా
పిలిచిన పలికే దేవుడివయ్యా..వెంకటేశ్వరా

చరణం::1

కన్నతల్లియే కరువై పోయిన..చిన్నవాడురా
తండ్రి ప్రేమకై రేయీ పగలూ..తల్లడిల్లెరా
కన్నతల్లియే కరువై పోయిన..చిన్నవాడురా
తండ్రి ప్రేమకై రేయీ పగలూ..తల్లడిల్లెరా
లేతమనసులో మూగవేదనా..ఆలకించరా
స్వామీ..ఆదరించరా 

పిలిచిన పలికే దేవుడివయ్యా..వెంకటేశ్వరా 
ఈ దీనులకాచి తోడుగనిలచీ..దారిచూపరా
జాలిచూపరా..స్వామీ..జాలిచూపరా

చరణం::2

ఏడుకొండల శిఖరం మీద..ఉన్న దేవుడా
నాన్నగుండెలో కాసేపైన..ఉండగూడదా..ఆ  
ఏడుకొండల శిఖరం మీద..ఉన్న దేవుడా
మా నాన్నగుండెలో కాసేపైన..ఉండగూడదా  
మనసును మార్చి..మమతలు పెంచి 
మమ్ము కలపరా నీలో..మహిమ చూపరా 
      
పిలిచిన పలికే దేవుడివయ్యా..వెంకటేశ్వరా 
ఈ దీనుల కాచి తోడుగ..నిలచీ దారి చూపరా
జాలిచూపరా..స్వామీ..జాలిచూపరా
పిలిచిన పలికే దేవుడివయ్యా..వెంకటేశ్వరా 

పసి హృదయాలు--1973
సంగీతం::G.K.వెంకటేష్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::కృష్ణ,జమున,రామకృష్ణ,చంద్రకళ,నిర్మల,సునందిని (నూతన పరిచయం) 

పల్లవి::

చూసిన చూపే..చూడనీ పదే పదే
దోచిన రూపే..దోచనీ పదే పదే
మెరిసే పగలైనా..ఉరిమే రేయైనా 
మెరిసే పగలైనా..ఉరిమే రేయైనా
వలచే జంటలకూ..సహజం ఇదే ఇదే
చూసిన చూపే..చూడనీ పదే పదే

చరణం::1

నా మనసే ఎగిసినదీ..నీ మీదే అది వాలినదీ
నా మనసే ఎగిసినదీ..నీ మీదే అది వాలినదీ
నాచెయీ..నీచెయీ..పెనవేస్తూ..పోతుంటే
నీపెదవీ నా పెదవీ..ప్రతి నిముషం తోడుంటే
తేనే వెన్నెలా..కలయిక అదే అదే తేనే 
వెన్నెలా కలయిక..అదే..అదే
అదే..అదే..హానిమూన్ 
      
చూసిన చూపే..చూడనీ పదే పదే
దోచిన రూపే..దోచనీ పదే పదే
మెరిసే పగలైనా..ఉరిమే రేయైనా 
మెరిసే పగలైనా..ఉరిమే రేయైనా
వలచే జంటలకూ..సహజం ఇదే ఇదే 
చూసిన చూపే..చూడనీ పదే పదే

చరణం::2

కౌగిలిలో కలిశామూ..కమ్మదనంలో కరిగామూ
కౌగిలిలో కలిశామూ..కమ్మదనంలో కరిగామూ
చెలరేగే పరువాలె..కెరటాలై ఢీ కుంటే
ప్రతి తరగ ప్రతి నురగ..మన కథలే చెబుతుంటే
వలపుల కడలికే..వంతెన కడదాము
వలపుల కడలికే..వంతెన కడదాము 
అదే..అదే..హానీమూన్

చూసిన చూపే..చూడనీ పదే పదే
దోచిన రూపే..దోచనీ పదే పదే
మెరిసే పగలైనా..ఉరిమే రేయైనా 
మెరిసే పగలైనా..ఉరిమే రేయైనా
వలచే జంటలకూ..సహజం ఇదే ఇదే

పసి హృదయాలు--1973సంగీతం::G.K.వెంకటేష్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::కృష్ణ,జమున,రామకృష్ణ,చంద్రకళ,నిర్మల,సునందిని-నూతన పరిచయం

పల్లవి::

అరెరెరె..ఆహా..హాహాహా 
ఆరుమాసాలాగు..పుడతాడు మనకోబాబు
ఆరుమాసాలాగు..పుడతాడు మనకోబాబు
కనువిందుగా..ఇక పండుగా 
ఆగనని అన్నానా..ఆగడం చేశానా
ఆగనని అన్నానా..ఆగడం చేశానా 
మగవారికే..మహతొందరా
ఓ..ఆరుమాసాలాగు..పుడతాడు మనకోబాబు

చరణం::1

అందం చిందే బాబే..ముద్దులమూటా
అప్పుడు నువ్వు..ఎంచవులే నామాటా
అందం చిందే బాబే..ముద్దులమూటా
అప్పుడు నువ్వు..ఎంచవులే నామాటా
నేడు దొరగారూ..వెంటపడతారూ
నేడు దొరగారూ..వెంటపడతారూ 
రెపు మీ బాబే..లోకమంటారూ
పాపాయికే గిలిగింతలు..లాలింపులు   
ఆరుమాసాలాగు..పుడతాడు మనకోబాబు

చరణం::2

నువు కానుక ఇచ్చే బంగరుకొండ..ఎలాగ ఉంటాడో
నువు కానుక ఇచ్చే బంగరుకొండ..ఎలాగ ఉంటాడో
కన్నూ ముక్కూ మాట మనసూ..మీలా వుంటాడూ
కన్నూ ముక్కూ మాట మనసూ..మీలా వుంటాడూ
నిండినవి నెలలూ..పండును ఇక కలలూ
నిండినవి నెలలూ..పండును ఇక కలలూ
నేటి తొలిచూలూ..రేపు మురిపాలూ
నా ఆశలు నా బాసలు..తీరేనులే  
మ్మ్..ఆరుమాసాలాగు..పుడతాడు మనకోబాబు 
కనువిందుగా..ఇక పండుగా 
ఆగనని అన్నానా..ఆగడం చేశానా
మహారాణికే..ఈ తొందరా
ఆరుమాసాలాగు..పుడతాడు మనకోబాబు