Tuesday, July 31, 2012

తెనాలి రామకృష్ణ--1956::మోహన::రాగంసంగీతం::M.S.విశ్వనాధన్
రచన::సముద్రాల
గానం::P.సుశీల

సినిమా దర్శకత్వం::B.S.రంగా 
మోహన రాగం- ఆది తాళం

పల్లవి::

హరిరిహ ముగ్ధ వధూనికరే విలాసిని విలసితి కేళిపరే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
చందన చర్చిత నీల కళేబర పీత వసన వనమాలీ
చందన చర్చిత నీల కళేబర పీత వసన వనమాలీ
కేళి చనమణి కుండల మండిత గండయుగస్మిత శాలీ
హరిరిహ ముగ్ధ వధూనికరే విలాసిని విలసితి కేళిపరే

చరణాలు::

1. పీన పయోధర భారభరేణ హరింపరిరిభ్య సరాగం
గోప వధూరను గాయతి కాచిదుదంచిత పంచమరాగం
హరిరిహ ముగ్ధ వధూనికరే విలాసిని విలసితి కేళిపరే

2. కాపి విలాస విలోల విలోచన ఖేలన జనిత మనోజం
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కాపి విలాస విలోల విలోచన ఖేలన జనిత మనోజం
ధ్యాయతి ముగ్ధ వధూరధికం మధుసూదన మదన సరోజం
ధ్యాయతి ముగ్ధ వధూరధికం మధుసూదన మదన సరోజం
హరిరిహ ముగ్ధ వధూ ని్కరే విలాసిని విలసతి కేళి పరే

3 .శ్లిష్యతి కామపి చుంబతి కామపి రమయతి కామపి రామా
శ్లిష్యతి కామపి చుంబతి కామపి రమయతి కామపి రామాం
పశ్యతి సస్మిత చారు పరామపరా మనుగచ్చతి వామాం
హరిరిహ ముగ్ధ వధూ ని్కరే విలాసిని విలసతి కేళి పరే
చందన చర్చిత నీల కళేబర పీత వసన వనమాలీ....

4. కాపి కపోలతలే మిళితాలపితుం కమపి శ్రుతిమూలే
కాపి చుచుమ్ణ నితం బవతీ దయితంపులకై రనుకూలే
హరిరిహ ముగ్ధ వధూ ని్కరే విలాసిని విలసతి కేళి పరే

5. కేళికళాకుతుకేన చ కాచిదముం యమునాజలకూలే
మంజుల వంజుల కుంజ గతం విచకర్ష కరేణ యదుకూలే
హరిరిహ ముగ్ధ వధూ ని్కరే విలాసిని విలసతి కేళి పరే

6. కరతళ తాళ తరళ వలయా వళి కలిత కలస్వనవంశే
రాసరసే సహన్రుత్య పరా హరిణా యువతి: ప్రశశంసే
హరిరిహ ముగ్ధ వధూ ని్కరే విలాసిని విలసతి కేళి పరే

7. శ్లిష్యతి కామపి చుంబతి కామపి రమయతి కామపి రామాం
పశ్యతి సస్మిత చారు పరామపరా మనుగచ్చతి వామాం
హరిరిహ ముగ్ధ వధూ ని్కరే విలాసిని విలసతి కేళి పరే

8. శ్రీ జయదేవ భణిత మిద మద్భుత కేశవకేళిరహస్యం
బ్రుందావన విపినే లలితం వితనోతు శుభాని యశస్యం
హరిరిహ ముగ్ధ వధూ ని్కరే విలాసిని విలసతి కేళి ప
రే

Sunday, July 29, 2012

కాలం మారింది--1972
సంగీతం::S.రాజేశ్వర రావ్
రచన::దాశరధి
గానం::S.రాజేశ్వర రావ్

తారాగణం::శోభన్‌బాబు,శారద,గుమ్మడి,అంజలీదేవి,చంద్రమోహన్,సూర్యకాంతం,గీతాంజలి,అల్లురామలింగయ్య.

పల్లవి::

మారలేదులే ఈ కాలం..మారలేదులే ఈ లోకం
మారలేదులే ఈ కాలం..మారలేదులే ఈ లోకం
దీనులకు..హీనులకు
దీనులకు హీనులకు..తీరలేదులే ఈ శోకం

చరణం::1

అందరిలో ఉండేది..ఒకే రక్తమైనా
అందరిని సృష్టించింది..ఒకే దైవమైనా
అందరిలో ఉండేది..ఒకే రక్తమైనా
అందరిని సృష్టించింది..ఒకే దైవమైనా
కులం పేరుతొ మతం ముసుగులో
ప్రాణమున్న మనిషినే..సమాధి చేసారు
సమాధి చేసారు...

చరణం::2

వారే నీ వారు..అనాధలు అభాగ్యులు
వారే నీ బంధువులు..బాధితులు పీడితులు
కంటి నీటితోనే...
కంటి నీటితోనే తమ..కడుపులను నింపుకునే
అంటరానివారు..వారే నీ వారు..
ఈ కోవెలలో ఇక..నీకు చోటు లేదమ్మా
ఈ లోగిలిలో ఇక..నిలువ నీడ లేదమ్మా


Kaalam Maarindi--1972
Music::S.Rajeswara rao
Lyricis::Dasarathi 
Singer's::S.Rajeswara Rao

::::::::

maaraledule ee kaalam maaraledule ee lokam
maaraledule ee kaalam maaraledule ee lokam
deenulaku...heenulaku
deenulaku heenulaku teeraledule ee shokam

::::1

andarilo undedi oke raktamainaa
andarini srustinchindi oke daivamainaa
andarilo undedi oke raktamainaa
andarini srustinchindi oke daivamainaa
kulam peruto matam musugulo
praanamunna manishine samaadhi chesaare
samaadhi chesaare

::::2

vare ne varu anadhalu abhagyulu
vare ne bandhuvulu badhitulu peeditulu
kanti neetitone
kanti neetitone tama kadupulanu nimpukune
antaraanivaru..vaare nee varu
ee kovelalo ika neku chotu ledammaa

ee logililo ika niluva needa ledammaa

Saturday, July 28, 2012

సంతానం--1955:::కల్యాణి ::: రాగం
సంగీతం::సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
రచన::అనిశెట్టి .. పినిశెట్టి
గానం::ఘంటసాల
కల్యాణి ::: రాగం

పల్లవి::


ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
చల్లని వెన్నెలలో..చల్లని వెన్నెలలో..ఓ..ఓ..ఓ..
చల్లని వెన్నెలలో..చక్కని కన్నె సమీపములో....
చల్లని వెన్నెలలో..చక్కని కన్నె సమీపములో
అందమే నాలో లీనమాయెనే..ఆనందమే నా గానమాయెనే
చల్లని వెన్నెలలో.....

చరణం::1

తెలిమబ్బుల కౌగిలిలో జాబిలి..తేలి ఆడెనే ముద్దులలో
తెలిమబ్బుల కౌగిలిలో జాబిలి..తేలి ఆడెనే ముద్దులలో
గాలి పెదవులే మెల్లగ సోకిన..గాలి పెదవులే మెల్లగ సోకిన
పూలు నవ్వెనే నిద్దురలో..ఓ..ఓ..చల్లని వెన్నెలలో…
చక్కని కన్నె సమీపములో..అందమే నాలో లీనమాయెనే
ఆనందమే నా గానమాయెనే..చల్లని వెన్నెలలో

చరణం::2

కళకళలాడే కన్నె వదనమే కనిపించును..ఆ తారలలో ఓ..ఓఓ..ఓఓఓ..ఓఓ..
కళకళలాడే కన్నె వదనమే కనిపించును..ఆ తారలలో
కలకాలము నీ కమ్మని రూపము..కలకాలము నీ కమ్మని రూపము
కలవరించునలే నా మదిలో..ఓ..ఓ..చల్లని వెన్నెలలో
చక్కని కన్నె సమీపములో..ఓ..అందమే నాలో లీనమాయెనే
ఆనందమే నా గానమాయెనే....చల్లని వెన్నెలలో

కాలం మారింది--1972సంగీతం::S.రాజేశ్వర రావ్
రచన::దాశరథి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

తారాగణం::శోభన్‌బాబు,శారద,గుమ్మడి,అంజలీదేవి,చంద్రమోహన్,సూర్యకాంతం,గీతాంజలి,అల్లురామలింగయ్య.

పల్లవి::

ముందరున్న చిన్నదాని అందమేమో
చందమామ సిగ్గుచెంది సాగిపోయే దాగిపోయె
ముందరున్న చిన్నదాని అందమేమో
చందమామ సిగ్గుచెంది సాగిపోయే దాగిపోయె

పొందుగోరు చిన్నవాడి తొందరేమో
మూడు ముళ్ళ మాట కూడ మరచిపోయే తోచదాయె

చరణం::1

పాలబుగ్గ పిలిచింది ఎందుకోసమో
ఎందుకోసమో?
పైటకొంగు కులికింది ఎవరికోసమో
ఎవరికోసమో?
నీలోని పొంగులు నావేననీ
నీలోని పొంగులు నావేననీ
చమరించు నీ మేను తెలిపెలే

ఆ ఆ ఆ ఓ ఓ ఓ ...

పొందుగోరు చిన్నవాడి తొందరేమో
మూడు ముళ్ళ మాట కూడ మరచిపోయే తోచదాయె

చరణం::2

కొంటెచూపు రంమంది ఎందుకోసమో
ఎందుకోసమో?
కన్నెమనసు కాదంది ఎందుకోసమో
ఎందుకోసమో?
సరియైన సమయం రాలేదులే
సరియైన సమయం రాలేదులే
మనువైన తొలిరేయి మనదిలే

ముందరున్న చిన్నదాని అందమేమో
చందమామ సిగ్గుచెంది సాగిపోయే దాగిపోయె

చరణం::3

ఎన్నాళ్ళు మనకీ దూరాలు
ఏనాడు తీరునీ విరహాలు
ఎన్నాళ్ళు మనకీ దూరాలు
ఏనాడు తీరునీ విరహాలు
కాదన్నవారు ఔనన్న నాడు
కౌగిళ్ళ కరిగేది నిజములె

ముందరున్న చిన్నదాని అందమేమో
చందమామ సిగ్గుచెంది సాగిపోయే దాగిపోయె

పొందుగోరు చిన్నవాడి తొందరేమో
మూడు ముళ్ళ మాట కూడ మరచిపోయే తోచదాయె


Kaalam Maarindi--1972
Music::S.Rajeswara rao
Lyricis::Dasarathi 
Singer's::Ghantasala,P.Suseela

:::

mundarunna chinnadaani andamemo
chandamama siggu chindi saagipoye daagipoye
mundarunna chinnadaani andamemo
chandamama siggu chindi saagipoye daagipoye

pondu koru chinnavani tondaremo
mudumulla mata kudaa marachipoye tochadaaye

:::1

palabugga pilichindi yendukosamo yendukosamo
paita kongu kulikindi yevarikosamo yevarikosamo
neloni pongulu navenani..neloni pongulu navenani
chemarinchu ne menu telipele
pondu koru chinnavani tondaremo
mudumulla mata kudaa marachipoye tochadaaye

konte chupu rammandi yendukosamo yendukosamo
kanne manasu kadandi yendukosamo yendukosamo
sariyaina samayam raledule..sariyaina samayam raledule
manasaina tolireyi manadile..aa aa OO OO 
mundarunna chinnadaani andamemo
chandamama siggu chindi saagipoye daagipoye

:::2

yennaallu manakee duraalu yenaadu teerunee virahaalu
kaadanna varu ounanna naadu kougilla karigedi nijamule
mundarunna chinnadaani andamemo

chandamama siggu chindi saagipoye daagipoye

కలిసివుంటే కలదు సుఖం --1961
సంగీతం::మాస్టర్ వేణు
రచన::ఆరుద్ర 
గానం::P. సుశీల

పల్లవి::

మేలిమి బంగరు మెలిక తిరిగినా విలువ తరిగేనా
మీ దేహములో చిరు లోపములున్నా ప్రేమ కరువగునా 

మేలిమి బంగరు మెలిక తిరిగినా విలువ తరిగేనా
మీ దేహములో చిరు లోపములున్నా ప్రేమ కరువగునా 

చరణం::1

సింహము కాల్ళు చిక్కుపడిననూ శౌర్యము కొరవడునా 
సింహము కాల్ళు చిక్కుపడిననూ శౌర్యము కొరవడునా
చేతలు మాటలు ఒకటే అయితే త్యాగము కరువగునా
త్యాగము కరువగునా

మేలిమి బంగరు మెలిక తిరిగినా విలువ తరిగేనా
మీ దేహములో చిరు లోపములున్నా ప్రేమ కరువగునా

చరణం::2

కాళ్ళే లేని కమ్మని చంద్రుడు నిరతము పయనించునే 
కాళ్ళే లేని కమ్మని చంద్రుడు నిరతము పయనించునే 
కరములు చాపే కలువను చేరి ముదము కలిగించునే
ముదము కలిగించునే 

మేలిమి బంగరు మెలిక తిరిగినా విలువ తరిగేనా
మీ దేహములో చిరు లోపములున్నా ప్రేమ కరువగునా

చరణం::3

పతి పదసేవా భాగ్యము నేనే సతతము నోచితినీ 
పతి పదసేవా భాగ్యము నేనే సతతము నోచితినీ
మీ చల్లని మదిలో సౌఖ్యములొసగే స్వర్గము చూచితిని
స్వర్గము చూచితిని 

మేలిమి బంగరు మెలిక తిరిగినా విలువ తరిగేనా
మీ దేహములో చిరు లోపములున్నా ప్రేమ కరువగునా

Friday, July 27, 2012

పెళ్ళిపుస్తకం--1991

సంగీతం::K.V. మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు, వసంత

పల్లవి::

ప ప ప ప ప ప ప పప్పు దప్పళం
ప ప ప ప ప ప ప పప్పు దప్పళం
అన్నం..నెయ్యి వేడి అన్నం..కాచినెయ్యి
వేడీ వేడీ అన్నం మీద..కమ్మని పప్పు కాచినెయ్యి
వేడీ వేడీ అన్నం మీద కమ్మని పప్పు కాచినెయ్యి
పప్పూ దప్పళం కలిపి కొట్టడం
భోజనం వన భోజనం
వన భోజనం జన రంజనం

చరణం::1

తల్లితోడు పిల్లామేకా అత్తా..ఆ..
ల ల ల ల..
తల్లితోడు పిల్లామేకా ఆలూమగలు అత్తాకోడలు 
బాసూబంటూ ఒకటేనంటూ కలవడం
భోజనం వన భోజనం
భోజనం..వన భోజనం

మన వయసుకి నచ్చినట్టి ఆటలూ
మన మనసుకు వచ్చినట్టి పాటలూ
మన వయసుకి నచ్చినట్టి ఆటలూ
మన మనసుకు వచ్చినట్టి పాటలూ
ప స ని స ప ని ద ని మ ద ప ద మ ప
స గ మ మ ద మ మ గ రి పాడితే
రంజనం జన రంజనం
రంజనం జన రంజనం

మీరు సా సా సా
మీరు రీ రీ రీ
తమరు గా గా గా
మేము పా పా పపా
మేము దా దా దదా
నీ నీ నినీ..మరల సా
వేరీ గుడ్ బావుంది బావుంది బావుంది
ఇప్పుడు నేనెవర్ని చూపిస్తే వాళ్ళు ఆ స్వరం పాడాలి ఏం

చరణం::2

సరిగా సారిగా మా మా మా మా
రిగామా రీగమా పాపా పా పా
తదిగిడత తక్కధిమి తదిగిడత తక్కధిమి
మసాలా గారెలూ మా మా
జిలేబీ బాదుషా పా..పా
సమోసా తీసుకో దా..దా
పోటాటో చిప్స్ తోనా..నీ
మిఠాయి ఖావొరే..ద
పకోడీ తిందువా పా..పా
మలాయి పెరుగిది మా..మా
టోమాటో చట్నితో గా..గా
పసందు పూర్ణమూ బూ..రీ
నంజుకో కారప్పూసా..సా..ఆ

చరణం::3

అరిశెలు బూరెలు వడలూ ఆవడ బోండలు కజ్జికాయలు
కరకరలాడు జంతికలూ కమ్మని ఘుమ్మని నేతి చిప్సులు
అరిశెలు బూరెలు వడలూ ఆవడ బోండలు కజ్జికాయలు
కరకరలాడు జంతికలూ కమ్మని ఘుమ్మని నేతి చిప్సులు
కరమగు నోరు ఊరగల కక్కలు ముక్కలు ఫిష్ కబాబులూ
ష్...
అమ్మమ్మమ్మమ్మమ్మమ్మ
కరమగు నోరు ఊరగల కారపు పచ్చడి తీపి జాంగిరి
త్వర త్వర సర్వ్ చేయవలె తైతక్కలాడగ పిక్కునిక్కులు
తైతక తైతక తైతక తైతక తై తై తై తై

Thursday, July 26, 2012

మంత్రిగారి వియ్యంకుడు--1983
సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు, S.జానకి

పల్లవి::

మనసా..శిరసా..నీ నామము చేసెదనీ వేళ
మనసా..శిరసా..నీ నామము చేసెదనీ వేళ
భవ బంధనమో భయ కంపనమో..శివశంకర వణికింపగ శరణని
మనసా..శిరసా..నీ నామము చేసెదనీ వేళ

చరణం::1

తాండవమాడే నటుడైనా..ఆ..ఆ..ఆ..తలిచిన వేళ హితుడేలే
తాండవమాడే నటుడైనా..తలిచిన వేళ హితుడేలే
గిరిజనులే ఆ శివున్ని గురి విడక ధ్యానించు
ఆ శివ శంకర నామము చేసిన నీకిక చింతలు ఉండవులే
బెరుకుమాని ప్రేమించి..ప్రేమ మీద లాలించె
యముడు చూపు తప్పించి..తప్పులున్న మన్నించేయ్
ఇష్టదైవమతని మీద దృష్టిని నిలిపి శివుని పిలవ వేళ
ఓ మనసా..శిరసా..నీ నామము చేసెదనీ వేళ
భవ బంధనమో భయ కంపనమో..శివశంకర వణికింపగ శరణని
మనసా శిరసా నీ నామము చేసెదనీ వేళ

చరణం::2

సప్త మహర్షుల సన్నిధిలో..గరి రిస సని నిద దప
పగమ పదస పద సరిగమ గ..సప్త మహర్షుల సన్నిధిలో
సప్త మహర్షుల సన్నిధిలో..సప్త స్వరాల ప్రియ శృతిలో
గౌరి వలె ఆ శివుని గౌరవమే కాపాడు
ఆ నవజాతకు ఈ భువజాతకు కలిసిన జాతకమీ వరుడే
లంక చెరను విడిపించి..శంకలన్నీ తొలగించి
ఈసులన్నీ కరిగించి..నీ సుశీల మెరిగించె
లగ్నమైన మనసుతోడ పెళ్ళికి లగ్నమిపుడు కుదురు వేళ
ఓ మనసా శిరసా నీ నామము చేసెదనీ వేళ
భవ బంధనమో భయ కంపనమో..శివశంకర వణికింపగ శరణని
మనసా శిరసా నీ నామము చేసెదనీ వేళ
మనసా శిరసా నీ నామము చేసెదనీ వేళ

Wednesday, July 25, 2012

శృతిలయలు--1987::ఆభేరి::రాగం
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::K.J.యేసుదాస్

ఆభేరి ::: రాగం

పల్లవి::

తెలవారదేమో స్వామీ
తెలవారదేమో స్వామీ
నీ..తలపుల..మునుకలో
అలసిన దేవేరి అలమేలు మంగకు
తెలవారదేమో స్వామీ
నీ..తలపుల..మునుకలో
అలసిన దేవేరి అలమేలు మంగకు
తెలవారదేమో స్వామీ

చరణం::1

చెలువము నేలగ చెంగట లేవని
కలతకు నెలవై నిలచిన నెలతకు
చెలువము నేలగ చెంగట లేవని
కలతకు నెలవై నిలచిన నెలతకు
కలల అలజడికి నిద్దుర కరువై
అలసిన దేవేరి అలసిన దేవేరి అలమేలు మంగకూ
తెలవారదేమో స్వామీ:::

చరణం::2

మక్కువ మీరగ అక్కున చేరిచి
అంగజు కేలిని పొంగుచు తేల్చగ
మక్కువ మీరగ అక్కున చేరిచి
అంగజు కేలిని పొంగుచు తేల్చగ
ఆ మత్తునే మది మరి మరి తలచగ
మరి మరి తలచగ
అలసిన దేవేరి అలమేలు మంగకు
తెలవారదేమో స్వామీ గ మా ప ని
తెలవారదేమో...

స ని ద ప మా ప మా గ ని స గ మా
తెలవారదేమో స్వామీ

ప ని ద ప మా గ మా
ప స ని ద ప మా గ మా
ప స ని రి స గ రి మా గ రి స రి ని స
తెలవారదేమో స్వామీ

వెలుగు నీడలు--1961::శంకరాభరణ::రాగం
సంగీతం::పెండ్యాల
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల, P.సుశీల

శంకరాభరణ::రాగం

పల్లవి::


ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ హో ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ

ఓ రంగయో పూలరంగయో
ఓరచూపు చాలించి సాగిపోవయో
ఓ రంగయో పూలరంగయో
ఓరచూపు చాలించి సాగిపోవయో

పొద్దువాలి పోతున్నదోయి ఇంత
మొద్దు నడక నీకెందుకోయి
పొద్దువాలి పోతున్నదోయి ఇంత
మొద్దు నడక నీకెందుకోయి

ఓ రంగయో పూలరంగయో
ఓరచూపు చాలించి సాగిపోవయో

చరణం::1

పగలనక రేయనక పడుతున్న శ్రమనంత
పరులకొరకే దారపోయి మూగజీవులు
పగలనక రేయనక పడుతున్న శ్రమనంత
పరులకొరకే దారపోయి మూగజీవులు

ఆటలలొ పాటలలొ ఆయాసం మరచిపోయి
ఆనందం పొందగలుగు ధన్యజీవులు

ఓ రంగయో పూలరంగయో
ఓరచూపు చాలించి సాగిపోవయో
పొద్దువాలి పోతున్నదోయి ఇంత
మొద్దు నడక నీకెందుకోయి

ఓ రంగయో పూలరంగయో
ఓరచూపు చాలించి సాగిపోవయో

చరణం::2

కడుపారగ కూడులేని తలదాచగ గూడులేని
యీ దీనుల జీవితాలు మారుటెన్నడో
కడుపారగ కూడులేని తలదాచగ గూడులేని
యీ దీనుల జీవితాలు మారుటెన్నడో

కలవారలు లేనివారి కష్టాలను తీర్చుదారి
కనిపెట్టి మేలు చేయ గలిగినప్పుడే

ఓ రంగయో పూలరంగయో
ఓరచూపు చాలించి సాగిపోవయో
పొద్దువాలి పోతున్నదోయి ఇంత
మొద్దు నడక నీకెందుకోయి

ఓ రంగయో పూలరంగయో
ఓరచూపు చాలించి సాగిపోవయో

Tuesday, July 24, 2012

ముత్యాల ముగ్గు--1975సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::D.C..నారాయణరెడ్డి
గానం:: P.సుశీల
తారాగణం::సంగీత,శ్రీధర్,కాంతారావు,ముక్కామల, అల్లు రామలింగయ్య,

రావు గోపాలరావు,హలం,సూర్యకాంతం

పల్లవి::


ఎంతటి రసికుడవో తెలిసెరా
నీవెంతటి రసికుడవో తెలిసెరా
నీ వింతలు ఇంతలు ఇంతలై కవ్వింతలై
మరులొలికెరా
నీ వింతలు ఇంతలు ఇంతలై కవ్వింతలై
మరులొలికెరా
ఎంతటి రసికుడవో తెలిసెరా

చరణం::1

గుత్తపు రవిక ఓయమ్మో
చెమట చిత్తడిలో తడిసి ఉండగా
గుత్తపు రవిక ఓయమ్మో
చెమట చిత్తడిలో తడిసి ఉండగా
ఎంతసేపు నీ తుంటరి చూపు
ఎంతసేపు నీ తుంటరి చూపు
ఎంతసేపు నీ తుంటరి చూపు
అంతలోనే తిరుగాడుచుండగా

చరణం::2

మోము మోమున ఆనించి
ఏవో ముద్దు ముచ్చటలాడబోవగా
మోము మోమున ఆనించి
ఏవో ముద్దు ముచ్చటలాడబోవగా
టక్కున కౌగిట చిక్కబట్టి
నా చెక్కిలి మునిపంట నొక్కుచుండగా

 Mutyala Muggu--1975
Music::K.V.Mahadevan
Lyricis::C.Narayana Reddy
Singer::P.Susheela

:::

yentati rasikudavo teliseraa
neeventati rasikudavo teliseraa
nee vintalu intalu intalai kavvintalai
marulolikeraa 
nee vintalu intalu intalai kavvintalai
marulolikeraa
yentati rasikudavo teliseraa

:::1

guttapu ravika oyammo
chemata chittadilo tadisi undagaa
guttapu ravika oyammo
chemata chittadilo tadisi undagaa
yentasepu ne tuntari chupu
yentasepu ne tuntari chupu
yentasepu ne tuntari chupu
antalone tirugaduchundagaa

:::2

momu momuna aaninchi
yevo muddu muchataladabovagaa
momu momuna aaninchi
yevo muddu muchataladabovagaa
takkuna kougita chikkabatti
na chekkili munipanta nokkuchundagaa

Monday, July 23, 2012

మాతృదేవత--1969
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::ఘంటసాల, B.వసంత
తారాగణం::N.T. రామారావు,సావిత్రి,శోభన్‌బాబు,చంద్రకళ,నాగభూషణం

పల్లవి::

పెళ్లి మాట వింటేనే తుళ్ళి తుళ్ళి పడతావే
మూడు ముళ్ళు వేసే వేళ  ముడుచుకుపోతావో
సిగ్గుతో బుగ్గలో ముద్దులు చిలికేవో

పెళ్లి మాట వింటేనే ఒళ్ళు జల్లుమంటుంది
మూడు ముళ్ళు వేసే వేళ ముద్దబంతినవుతాను
సిగ్గుతో చెంగులో మోము దాచుకుంటాను

చరణం::1

విరబూసిన పానుపుపై నీవుంటే
అరమూసిన తలుపు మాటున నేనుంటే
విరబూసిన పానుపుపై నీవుంటే
అరమూసిన తలుపు మాటున నేనుంటే
కొంటె మల్లెలు రమ్మంటే తుంటరి కోరిక ఝుమ్మంటే
కొంటె మల్లెలు రమ్మంటే తుంటరి కోరిక ఝుమ్మంటే
నేల చూపు చూస్తావో తేలి తేలి వస్తావో

పెళ్లి మాట వింటేనే తుళ్ళి తుళ్ళి పడతావే
మూడు ముళ్ళు వేసే వేళ  ముడుచుకుపోతావో

చరణం::2

చెలియా చెలియా అని తీయని పిలుపే వినిపిస్తే
మెలమెల్లగా అడుగులు వేస్తూ నే వస్తే వస్తే
చెలియా చెలియా అని తీయని పిలుపే వినిపిస్తే
మెలమెల్లగా అడుగులు వేస్తూ నే వస్తే వస్తే
నిండు దీపం సగమైతే రెండు మనసులు ఒకటైతే
నిండు దీపం సగమైతే రెండు మనసులు ఒకటైతే
ఎన్ని తలపులూరేను ఎపుడు తెల్లవారేను

పెళ్లి మాట వింటేనే ఒళ్ళు జల్లుమంటుంది
మూడు ముళ్ళు వేసే వేళ ముద్దబంతినవుతాను

చరణం::3

నా బ్రతుకున అల్లిన తీవెవు నీవైతే
నా వలపుల పిల్లనగ్రోవివి నీవైతే
ఇంటి దీపం నీవైతే..కంటి పాపవు నీవైతే
ఎన్ని చంద్రకాంతులో..ఎన్ని పులకరింతలో
ఎన్ని చంద్రకాంతులో..ఎన్ని పులకరింతలో
లాలలాలలలల్లా లాలలాలలాలలా
లలలలలల్లల్లల్లా


Maatru Devata--1969
Music::K.V.Mahaadeva
Lyrics::C. Naaraayana Reddi
Singer::Ghantasala, B.Vasantha

:::

pelli mata vintene tulli tulli padataave
mudu mullu vese vela muduchukupotavo
sigguto buggalo muddulu chilikevo 

pelli mata vintene ollu jallumantundi
mudu mullu vese vela muddabantinavutanu
sigguto chengulo momu dachukuntanu

:::1

virabusina panupupai neevunte
aramusina talupu maatuna nenunte
virabusina panupupai neevunte
aramusina talupu maatuna nenunte
konte mallelu rammante tuntari korika jhummante
konte mallelu rammante tuntari korika jhummante
nela chupu chustavo  teli teli vastavo..

pelli mata vintene tulli tulli padataave
mudu mullu vese vela muduchukupotavo

:::2

cheliyaa cheliyaa ani teeyani pilupe vinipiste
melamellagaa adugulu vestu ne vaste vaste
cheliyaa cheliyaa ani teeyani pilupe vinipiste
melamellagaa adugulu vestu ne vaste vaste
nindu deepam sagamaite rendu manasulu okataite
nindu deepam sagamaite rendu manasulu okataite
yenni talapulurenu yepudu tellavarenu..

pelli mata vintene ollu jallumantundi
mudu mullu vese vela muddabantinavutanu

:::3

na bratukuna allina teeve neevaite
na valapula pillanagrovi neevite
inti deepam neevaite kanti papavu neevaite
yenni chandrakaantulo yenni pulakarintalo
yenni chandrakaantulo yenni pulakarintalo
laalalaalalalallaa laalalaalalaalalaa
lalalalalallallallaa

మాతృదేవత--1969


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::ఘంటసాల 

పల్లవి::

విధి ఒక విషవలయం 
విషాద కధలకు అది నిలయం 
విషాద కధలకు అది నిలయం 
విధి ఒక విషవలయం

చరణం::1

పూవు మాటున పొంచిన ముళ్ళు నాటే దాకా తెలియదు 
కడలి కడుపున బడబానలము రగిలే దాకా తెలియదు
పచ్చని తరువు సుడిగాలి పాలై విరిగే దాకా తెలియదు

విధి ఒక విషవలయం 
విషాద కధలకు అది నిలయం 
విషాద కధలకు అది నిలయం 
విధి ఒక విషవలయం

చరణం::2

కలలోనైనా ఎడబాటెరుగని కులసతి ఎంతగా వగచేనో
ఇన్నేళ్ళాయెను నాన్న ఏడని కూతురెంతగా వేచేనో
కలలోనైనా ఎడబాటెరుగని కులసతి ఎంతగా వగచేనో
ఇన్నేళ్ళాయెను నాన్న ఏడని కూతురెంతగా వేచేనో
గుండె చెరువుగా కుమిలిన మా యమ్మ పండుటాకులా మిగిలేనో

విధి ఒక విషవలయం 
విషాద కధలకు అది నిలయం 
విషాద కధలకు అది నిలయం 
విధి ఒక విషవలయం

చరణం::3

చెట్టుకొకటిగా చెదరిన గువ్వలు చివరికి గూటికి చేరేనా
అంతులేని ఈ అజ్ఞాత వాసం ఏనాటికైనా తీరేనా
మమతలు నిండిన మా కాపురమే మళ్లి కళకళలాడేనా
మళ్లీ కళకళలాడేనా

MaatruDevata--1969
Music::K.V.Mahaadeva
Lyrics::C. Naaraayana Reddi
Singer::Ghantasala

:::

vidhi oka vishavalayam
vishada kadhalaku adi nilayam
vishada kadhalaku adi nilayam
vidhi oka vishavalayam

:::1

puvu matuna poochina mullu naate daakaa teliyadu
kadali kadupuna badabaanalamu ragile daakaa teliyadu
pachani taruvu sudigaali paalai virige daakaa teliyadu

vidhi oka vishavalayam
vishada kadhalaku adi nilayam
vishada kadhalaku adi nilayam
vidhi oka vishavalayam

:::2

kalalonainaa yedabaaterugani kulasati yentagaa vagacheno
innellaayenu nanna yedani kuturentagaa vecheno
kalalonainaa yedabaaterugani kulasati yentagaa vagacheno
innellaayenu nanna yedani kuturentagaa vecheno
gunde cheruvugaa kumilina ma yamma pandutaakulaa migileno..

vidhi oka vishavalayam
vishada kadhalaku adi nilayam
vishada kadhalaku adi nilayam
vidhi oka vishavalayam

:::3

chettukokatiga chedarina guvvaluchivariki gutiki cherenaa
antuleni ee ajnyata vasam yenatikainaa teerenaa
mamatalu nindina ma kapurame malli kalakalalaadena
malli kalakalalaadenaa

మాతృదేవత--1969


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::C. నారాయణ రెడ్డి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::N.T. రామారావు,సావిత్రి,శోభన్‌బాబు,చంద్రకళ,నాగభూషణం

పల్లవి::

కన్నియనుడికించ తగునా భ్రమరా
కన్నియనుడికించ తగునా భ్రమరా
అన్నెము పున్నెము ఎరుగని కలువల
కన్నియనుడికించ తగునా భ్రమరా
అన్నెము పున్నెము ఎరుగని కలువల
కన్నియనుడికించ తగునా భ్రమరా

చరణం::1

తీవియ ఒడిలో ఒదిగినది తేనెలు ఎదలో పొదిగినది 
తీవియ ఒడిలో ఒదిగినది తేనెలు ఎదలో పొదిగినది 
రేకులు విరిసి విరియనిది..రేకులు విరిసి విరియనిది
ఏ కన్ను సైగల పాపలెరుగనిది

కన్నియనుడికించ తగునా భ్రమరా
అన్నెము పున్నెము ఎరుగని కలువల
కన్నియనుడికించ తగునా 

చరణం::2

గాలి సోకగా కలవర పడురా
అలలు కదలగా ఉలికులికి  పడురా
గాలి సోకగా కలవర పడురా
అలలు కదలగా ఉలికులికి  పడురా
అల చందమామను తిలకించగానే
నిలువెల్ల తొలి సిగ్గు గిలిగింతలిడురా

కన్నియనుడికించ తగునా 

చరణం::3

మనసార పిలిచే పిలుపే పిలుపు
మనువులు కలిపే వలపే వలపు
మనసార పిలిచే పిలుపే పిలుపు
మనువులు కలిపే వలపే వలపు
వలపు లేని పరువపు సయ్యాటలు
వలపు లేని పరువపు సయ్యాటలు
సెలయేటి కెరటాల నురుగుల మూటలు

కన్నియనుడికించ తగునా భ్రమరా
అన్నెము పున్నెము ఎరుగని కలువల
కన్నియనుడికించ తగునా 

Maatru Devata--1969
Music::K.V.Mahaadeva
Lyrics::C. Naaraayana Reddi
Singer::P.Suseela

:::

kanniyanudikincha tagunaa bhramaraa
kanniyanudikincha tagunaa bhramaraa
annemu punnemu erugani kaluvala
kanniyanudikincha tagunaa bhramaraa
annemu punnemu erugani kaluvala
kanniyanudikincha tagunaa bhramaraa

:::1

teeviya odilo odiginadi tenelu edalo podiginadi 
teeviya odilo odiginadi tenelu edalo podiginadi
rekulu virisi viriyanidi..rekulu virisi viriyanidi
E kannu saigala paapaleruganidi

kanniyanudikincha tagunaa bhramaraa
annemu punnemu erugani kaluvala
kanniyanudikincha tagunaa 

:::2

gaali sokagaa kalavara paduraa
alalu kadalagaa ulikuliki  paduraa
gaali sokagaa kalavara paduraa
alalu kadalagaa ulikuliki  paduraa
ala chandamaamanu tilakinchagaane
niluvella toli siggu giligintaliduraa

kanniyanudikincha tagunaa 

:::3

manasaara piliche pilupe pilupu
manuvulu kalipe valape valapu
manasaara piliche pilupe pilupu
manuvulu kalipe valape valapu
valapu leni paruvapu sayyaatalu
valapu leni paruvapu sayyaatalu
selayeti kerataala nurugula mootalu

kanniyanudikincha tagunaa bhramaraa
annemu punnemu erugani kaluvala
kanniyanudikincha tagunaa 

సీతారామ కళ్యాణం--1961


సంగీతం::గాలిపెంచెల నరసింహారావు
రచన::సముద్రాల రాఘవాచార్య 
గానం::P.లీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,B.సరోజాదేవి,గుమ్మడి,నాగయ్య,కాంతారావు,గీతాంజలి,హరనాధ్

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

సరసాల జవరాలను నేనేగదా
సరసాల జవరాలను నేనేగదా
సరసాల జవరాలను
మురిపాలు వెలబోయు భామలలోన
మురిపాలు వెలబోయు భామలలోన

సరసాల జవరాలను నేనేగదా
సరసాల జవరాలను

చరణం::1

బంగారు రంగారు మైజిగిలోన
బంగారు రంగారు మైజిగిలోన
పొంగారు వయసూ పొంకములోన
సంగీత నాట్యాల నెైపుణిలోన
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ 
సంగీత నాట్యాల నెైపుణిలోన
నా సాటి నెరజాణ కనరాదుగా

సరసాల జవరాలను నేనేగదా
సరసాల జవరాలను

చరణం::2

మగువల నొల్లని మునియైనా..ఆ
మగువల నొల్లని మునియైనా
నా నగుమోమునుగన చేజాచడా
యాగము యోగము దానములన్నీ
యాగము యోగము దానములన్నీ
నా బిగికౌగిలి సుఖమునకేగా

సరసాల జవరాలను నేనేగదా
సరసాల జవరాలను

Sunday, July 22, 2012

బొబ్బిలి పులి--1982::శివరంజని::రాగంసంగీతం::J.V.రాఘవులు
రచన::దాసరినారాయణ రావ్
గానం::S.P.బాలు


శివరంజని::రాగం 

పల్లవి::


జననీ జన్మ భూమిశ్చ
స్వర్గాదపీ గరీయసి స్వర్గాదపీ గరీయసి
ఏ తల్లి నిను కన్నదో..ఏ తల్లి నిను కన్నదో
ఆ తల్లినే కన్న భూమి గొప్పదిరా

జననీ జన్మ భూమిశ్చ
స్వర్గాదపీ గరీయసి స్వర్గాదపీ గరీయసి

చరణం::1

నీ తల్లి మోసేది నవమాసాలేరా
ఈ తల్లి మోయాలి కడవరకురా
కట్టే కాలే వరకురా....
ఆ ఋణం తలకొరివితో తీరేనురా
ఈ ఋణం ఏ రూపాన తీరేనురా
ఆ రూపమే ఈ జవానురా
త్యాగానికి మరో రూపు నువ్వురా

జననీ జన్మ భూమిశ్చ
స్వర్గాదపీ గరీయసి స్వర్గాదపీ గరీయసి

చరణం::2

గుండె గుండెకు తెలుసు గుండె బరువెంతో
ఆ గుండెకే తెలుసు గుండె కోత బాధేంటో
ఈ గుండె రాయి కావాలి
ఆ గుండెల్లో ఫిరంగులు మోగాలి
మనిషిగా పుట్టిన ఓ మనిషీ
మారాలి నువ్వు రాక్షసుడిగా
మనుషుల కోసం ఈ మనుషుల కోసం
ఈ మనుషుల కోసం

జననీ జన్మ భూమిశ్చ
స్వర్గాదపీ గరీయసి స్వర్గాదపీ గరీయసి

బొబ్బిలి పులి--1982సంగీతం::J.V.రాఘవులు
రచన::దాసరి
గానం::S.P.బాలు


శ్లోకం::
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చదుష్క్రుతాం
ధర్మ సంస్తాపనార్దాయ సంభవామి యుగే యుగే

పల్లవి::

సంభవం నీకే సంభవం...సంభవం నీకే సంభవం
ధర్మానికి నువ్వే రాజువై..న్యాయానికి నువ్వే మూర్తివై
ధర్మానికి నువ్వే రాజువై..న్యాయానికి నువ్వే మూర్తివై
అవినీతినే అణచివెయ్..అన్యాయమే తుడిచివెయ్
అది నీకే సంభవం..సంభవం సంభవం

చరణం::1

తల్లి కడుపు పండగా..పుట్టినావు కొడుకుగా
తల్లి కట్టే కాలగా..చేరినావా కాటికి
చెల్లి వలపు పంటగా..వీడినావు ప్రేమని
చెల్లి గుండె రగలగా..ఆర్పినావా మంటను
ఆ రగిలే మంటలు ఎక్కడివి???
ఆ పగిలే గొంతులు ఎవ్వరివి???
నీ తల్లివా నీ చేల్లివా...నీ తల్లివా నీ చేల్లివా
దిక్కులేని అనాధలవా..రోడ్డు పక్క అభాగ్యులవా
ఆ పాపుల పాలిటి..పులివై బెబ్బులివై
బొబ్బిలిపులివై..బొబ్బిలిపులివై సాగిపో..
సంభవం నీకే సంభవం...సంభవం నీకే సంభవం

రక్తానికి రక్తం సిద్దాంతం
ప్రాణానికి ప్రాణం సమాధానం
గుండెకు గుండె మార్పిడి
స్వార్ధానికి స్వార్ధమే దోపిడీ
అసత్యానికి నాలుక కోసెయ్
అధర్మానికి చేతులు నరికెయ్
అన్యాయానికి అక్రమానికి..కాళ్ళు చేతులు తీసి
కన్నెపిల్లలను పిల్ల తల్లులను తార్చే
దిగజార్చే తెగమార్చే తార్పుడు గాళ్ళను
రాజ్యాన్ని స్వరాజ్యాన్ని దోచేసి
మసి పూసేసే కను మూసేసే దేశద్రోహులను
చీల్చాలి చెండాడాలి..చీల్చి చీల్చి చెండాడాలి

బొబ్బిలి పులి--1982సంగీతం::J.V.రాఘవులు
రచన::దాసరి
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల


పల్లవి::

తెల్లచీరలో ఎన్ని సిగ్గులో..
మల్లెపూలలో ఎన్ని పిలుపులో..
పిలుపు పిలుపు లో ఎన్ని వలపులో..
వలపు తలపు లో ఎన్ని మలుపులోఓఓ..

తెల్లా తెల్లని చీరలోనా చందమామా
పట్ట పగలు వచ్చినావే చందమామా
తెల్లా తెల్లని చీరలోనా చందమామా
పట్ట పగలు వచ్చినావే చందమామా

సూరీడొచ్చీ రమ్మంటాడే చందమామా
సూరీడొచ్చీ రమ్మంటాడే చందమామా
చూసిందల్లా ఇమ్మంటాడే చందమామా

తెల్లా తెల్లని చీరలోనా చందమామా
పట్ట పగలు వచ్చినావే చందమామా

చరణం::1

పువ్వు పువ్వు లో ఎన్ని రేఖలో..రేఖ రేఖ లో ఎన్ని రూపులో
పువ్వు పువ్వు లో ఎన్ని రేఖలో..రేఖ రేఖ లో ఎన్ని రూపులో
రూపు రూపు లో ఎన్ని చూపులో..చూపు చూపు లో ఎన్ని ఆశలో
ఆశె నువ్వైతే నువ్వే నేనౌతా..నేనే నువ్వవుతా

తెల్లా తెల్లని చీరలోనా చందమామా
పట్ట పగలు వచ్చినావే చందమామా
తెల్లా తెల్లని చీరలోనా చందమామా
పట్ట పగలు వచ్చినావే చందమామా

చరణం::2

సంజె సంజెకూ ఎన్ని రంగులో..రంగు రంగు లో ఎన్ని కాంతులో
సంజె సంజెకూ ఎన్ని రంగులో..రంగు రంగు లో ఎన్ని కాంతులో
సృష్టి సృష్టి కీ ఎన్ని మార్పులో..నిన్న రేపు కీ ఎన్ని చేర్పులో
నిన్నే నువ్వైతే...నేడే నేనౌతా..నేనే నువ్వవుతా

తెల్లా తెల్లని చీరలోనా చందమామా
పట్ట పగలు వచ్చినావే చందమామా
సూరీడొచ్చీ రమ్మంటాడే చందమామా
చూసిందల్లా ఇమ్మంటాడే..హా..చందమామా
తెల్లా తెల్లని చీరలోనా చందమామా
పట్ట పగలు వచ్చినావే చందమామా

బొబ్బిలి పులి--1982సంగీతం::J.V.రాఘవులు
రచన::వేటూరి సుందర రామమూర్తి
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల


పల్లవి::

ఎడ్డెమంటే తెడ్డెమంటె
నడ్డి ఇరిగిపోతాది గూడు జారిపోతాదే పిల్లో
నీ గుండె చెదిరిపోతాదే పిల్లో.నీ గుండె చెదిరిపోతాదే పిల్లో

ఎడ్డెమంటే తెడ్డెమంటె
నడ్డి ఇరిగిపోతాది గుట్టు బయటపడతాది పిల్లగో
నీ గట్టు చెదిరిపోతాది పిల్లగో..నీ గట్టు చెదిరిపోతాది పిల్లగో

చరణం::1

వలపులో అలజడి వాటేసి నేనూపుకుంట
తొలకరి తొలిరుచి కాటేసి నే చూసుకుంట
కలయిక కల దిక కాదంటు కవ్వించుకుంట
మనుగడ ముడివడ లగ్గాలు పెట్టించుకుంట

జోరు మీద ఉన్నవాణ్ణి జోలపాటకాగనోణ్ణి
జోడు ఉన్న కోడెగాణ్ణి నీకు తగ్గ నీటుగాణ్ణి
కోరికుంటే చూసుకో సోకులాడి కొంటె దూకులాడి
నన్ను ముద్దులాడి

ఎడ్డెమంటే తెడ్డెమంటె
నడ్డి ఇరిగిపోతాది గుట్టు బయటపడతాది పిల్లగో
నీ గట్టు చెదిరిపోతాది పిల్లగో..నీ గట్టు చెదిరిపోతాది పిల్లగో

ఎడ్డెమంటే తెడ్డెమంటె
నడ్డి ఇరిగిపోతాది గూడు జారిపోతాదే పిల్లో
నీ గుండె చెదిరిపోతాదే పిల్లో.నీ గుండె చెదిరిపోతాదే పిల్లో

చరణం::2

అలిగినా తొలగినా అందాలు నేనందుకుంటా
కులుకులు తళుకులు చూపుల్లో ఆరేసుకుంటా
పరువపు ఉరవడి పాటల్లో పండించుకుంటా
పరుగిడి చెలి ఒడి సందేళ నే చేరుకుంటా
ఏరులాంటి చిన్నదాన్ని ఎవరులేక ఉన్నదాన్ని
ఎల్లువైన పడుచుదాన్ని పెళ్ళిగాని పిల్లదాన్ని
ఓపికుంటే ఆదుకో ఒడ్డులాగ
పూలచెండులాగ పక్కదిండు లాగా

ఎడ్డెమంటే తెడ్డెమంటె
నడ్డి ఇరిగిపోతాది గుట్టు బయటపడతాది పిల్లగో
నీ గట్టు చెదిరిపోతాది పిల్లగో..నీ గట్టు చెదిరిపోతాది పిల్లగో

హో..ఎడ్డెమంటే తెడ్డెమంటె
నడ్డి ఇరిగిపోతాది గుట్టు బయటపడతాది పిల్లగో
నీ గట్టు చెదిరిపోతాది పిల్లగో..నీ గట్టు చెదిరిపోతాది పిల్లగో

బొబ్బిలి పులి--1982సంగీతం::J.V.రాఘవులు
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల


అది ఒకటో నంబరు బస్సు
దాని యవ్వారం నాకు తెలుసు
అది ఒకటో నంబరు బస్సు
దాని యవ్వారం నాకు తెలుసు
దాంది గొల్లపూడి రూటు అయినా కంకిపాడు దాటు
దాంది గొల్లపూడి రూటు అయినా కంకిపాడు దాటు
రైటంటే చాల్లు రయ్యి రయ్యిన రైకలపుడి హాల్టు
అది బస్సు కాదు మిస్సు
అబ్బ చూడు దాని కస్సు బస్సు

ఇది ఒకటో నంబరు మిస్సు
దీని వయ్యారం నైసు నైసు
ఇది ఒకటో నంబరు మిస్సు
దీని వయ్యారం నైసు నైసు
దాని కన్ను పడితే కాటు అయినా చెయ్యి పడితే స్వీటు
దాని కన్ను పడితే కాటు అయినా చెయ్యి పడితే స్వీటు
స్టార్ట్ అయితే చాలు సందేవేళకి
కౌగిళ్ళపల్లిలో హాల్టు
అది బస్సు కాదు మిస్సు
అబ్బ మిస్సు కాదు మిస్సు కిస్సు
అది బస్సు కాదు మిస్సు
అబ్బ మిస్సు కాదు మిస్సు కిస్సు

చరణం::1

చూసుకో సరి చేసుకో దాని సుతారాలన్నీ
చేసుకో ముద్దు చేసుకో లేత వయ్యరాలన్నీ
ఆహా..చూసుకో సరి చేసుకో దాని సుతారాలన్నీ
చేసుకో ముద్దు చేసుకో లేత వయ్యరాలన్నీ

పో ఉండిపో దాని గుండెల్లో ఇల్లేసి
నో నో నో నో అన్నా ఆ మూడు ముళ్ళేసి

అరే..పో ఉండిపో దాని గుండెల్లో ఇల్లేసి
నో నో నో నో అన్నా ఆ మూడు ముళ్ళేసి

దాంది జాస్మిన్ను వైట్ అరెరే నాకు తగ్గ హైటు
హైటు కట్టి పెట్టు పైట కొంగు పట్టు
అవుతుందిలే ఆల్ రైటు..రైట్..రైట్..

అది బస్సు కాదు మిస్సు
అబ్బ చూడు దాని కస్సు బస్సు

ఆయ్...అది బస్సు కాదు మిస్సు
అబ్బ చూడు దాని కస్సు బస్సు

ఇది ఒకటో నంబరు మిస్సు
దీని వయ్యారం నైసు నైసు
దాంది గొల్లపూడి రూటు అయినా కంకిపాడు దాటు
స్టార్ట్ అయితే చాలు సందేవేళకి
కౌగిళ్ళపల్లిలో హాల్టు..హోర్రే..హోల్డన్

చరణం::2

దిద్దుకో అందమందుకో తై టక్కరి కిలాడీ
ఎందరో ఏమారినా అల బిత్తరి కిలేడి
హే హే హే..దిద్దుకో అందమందుకో తై టక్కరి కిలాడీ
ఎందరో ఏమారినా అల బిత్తరి కిలేడి

వా వారేవా దాని వన్నెల్లో కన్నేసి
జ జలజ అని పేరెట్టి పిలిచేసి
ఆహా..వా వారేవా దాని వన్నెల్లో కన్నేసి
జ జలజ అని పేరెట్టి పిలిచేసి

అరె కొట్టి చూడు సైటు
దాని కొంప కాడ బీటు
నీ ప్రేమ టిక్కెట్టు కాదంటే ఇక్కట్టు
చేరుకోర పెళ్లి రూటు..అర్రెర్రెర్రె..హ్హాహ్హా..

అది బస్సు కాదు మిస్సు
అబ్బ చూడు దాని కస్సు బస్సు
మ్మ్హూ..అది బస్సు కాదు మిస్సు
అబ్బ చూడు దాని కస్సు బస్సు

ఇది ఒకటో నంబరు మిస్సు
దీని వయ్యారం నైసు నైసు
దాంది గొల్లపూడి రూటు అయినా కంకిపాడు దాటు
హ్హహ్హా..దీని వయ్యారం నైసు నైసు
దాంది గొల్లపూడి రూటు అయినా కంకిపాడు దాటు
దీని వయ్యారం నైసు నైసు
దాంది గొల్లపూడి రూటు అయినా కంకిపాడు దాటు
ఆ..స్టార్ట్ అయితే చాలు సందేవేళకి
కౌగిళ్ళపల్లిలో హాల్టు..హోర్రే..హోల్డన్...

Tuesday, July 17, 2012

మహామంత్రి తిమ్మరుసు--1962::సురటి::రాగం
సంగీతం::పెండ్యాల
రచన::పింగళి
గానం::S.వరలక్ష్మి

సురటి::రాగం
(సురఠ్::హిందుస్తాని) 

పల్లవి::

లీల కృష్ణా నీ లీలలు నే లీలగనైనా తెలియనుగా...
తెలిసి తెలియని బేలల కడ నీ జాలములేవి చెల్లవుగా..ఆ..ఆ

లీల కృష్ణా నీ లీలలు నే లీలగనైనా తెలియనుగా

చరణం::1

వేణు గానమున తేరగ పిలిచి..మౌనము పూనగ ఏలనో
వేణు గానమున తేరగ పిలిచి..మౌనము పూనగ ఏలనో

అలకయేమో యని దరి రాకుండిన జాలిగ చూచే వేలనో
లీల కృష్ణా నీ లీలలు నే లీలగనైనా తెలియనుగా

చరణం::2

నీ చిరునవ్వుల వెన్నెలలో మైమరువగ చేయగ ఏలనో
నీ చిరునవ్వుల వెన్నెలలో మైమరువగ చేయగ ఏలనో

మైమరచిన చెలి మాటే లేదని.......
ఆ..ఆ..ఆ ..ఆ ..ఆ..ఆ..ఆ
మైమరచిన చెలి మాటే లేదని..ఓరగ చూచే వేలనో

లీల కృష్ణా నీ లీలలు నే లీలగనైనా తెలియనుగా
తెలిసి తెలియని బేలల కడ నీ జాలములేవి చెల్లవుగా..
లీల కృష్ణా నీ లీలలు నే లీలగనైనా తెలియను గా...

కల్యాణ మంటపం--1971


సంగీతం::P.ఆదినారాయణరావ్
రచన::దాశరథి
గానం::S.P.బాలుP.సుశీల
Film Director::V. Madhusudhan Rao
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,కాంచన,జగ్గయ్య,అంజలిదేవి,నాగభూషణం,గుమ్మడి,రాజబాబు,బేబిశ్రీదేవి,సంధ్యరాణి,రమాప్రభ.
పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఅహా హాహా
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓహోహోహో

పిలిచెవారుంటే పలికేను నేను
పిలిచెవారుంటే పలికేను నేను
హృదయాన ఉయ్యాల ఊగేను నేను
కనుపాప అద్దాన కదిలేను నేను
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 

పిలిచెవారుంటే పలికేను నేను
పిలిచెవారుంటే పలికేను నేను
హృదయాన ఉయ్యాల ఊగేవు నీవే
కనుపాప అద్దాన కదిలేది నీవే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం::1

ఏనాటిదో ఈ బంధము..మన అనుబంధము
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఏనాటిదో ఈ బంధము..మన అనుబంధము
కలకాలమూ నిలవాలిలే..మన అనురాగమూ
గోదారిలా నేడు ఉరికేను మనసు
నీ పిలుపు వినగానే పులకించే బ్రతుకు 
పులకించే బ్రతుకు 

పిలిచెవారుంటే పలికేను నేను
హృదయాన ఉయ్యాల ఊగేవు నీవే
కనుపాప అద్దాన కదిలేది నీవే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం::2

నీరూపమే నా దైవమై..నను మురిపించెలే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నీరూపమే నా దైవమై..నను మురిపించెలే
నా అందమే అరవిందమై..నిను పూజించులే
నీ మనసులో నాకు చోటుంటే చాలు
నా బ్రతుకులో..విరియు నవనందనాలు
నవనందనాలు

పిలిచెవారుంటే పలికేను నేను
పిలిచెవారుంటే పలికేను నేను
హృదయాన ఉయ్యాల ఊగేను నేను
కనుపాప అద్దాన కదిలేను నేను
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 

చరణం::3

కలగన్నదే..ఏ..నిజమైనది..చెలి ఔనన్నదీ
సొగసున్నదీ..గుణమున్నదీ..చెలి నాదైనదీ
అడుగుల్లో అడుగేసి నడవాలి మనము
మనమొకటి కాగానే మారాలి జగము

అడుగుల్లో అడుగేసి నడవాలి మనము
మనమొకటి కాగానే మారాలి జగము
మనమొకటి కాగానే మారాలి జగము
మారాలి జగము మారాలి జగము మారాలి జగము మారాలి జగము 

Kalyana Matapam--1971
Music::P.Adinaaraayana Rao
Lyrics::Daasarathi
Singer's::S.P.BaluP.Suseela
Film Director::V. Madhusudhan Rao
Cast::SobhanBabu,Kaanchana,Jaggayya,Anjalidevi,Nagabhushanam,Gummadi,RajaBabu,Baby Sreedevi,SandhyaRani,Ramaprabha. 

::::::::

aa aa aa aa aa aa aaaahaa haahaa
O O O O O O OhOhOhO

pilichevaarunTE palikEnu nEnu
pilichevaarunTE palikEnu nEnu
hRdayaana uyyaala UgEnu nEnu
kanupaapa addaana kadilEnu nEnu
aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa 

pilichevaarunTE palikEnu nEnu
pilichevaarunTE palikEnu nEnu
hRdayaana uyyaala UgEvu neevE
kanupaapa addaana kadilEdi neevE
aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

:::1

EnaaTidO ii bandhamu..mana anubandhamu
aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
EnaaTidO ii bandhamu..mana anubandhamu
kalakaalamuu nilavaalilE..mana anuraagamuu
gOdaarilaa nEDu urikEnu manasu
nee pilupu vinagaanE pulakinchE bratuku 
pulakinchE bratuku 

pilichevaarunTE palikEnu nEnu
hRdayaana uyyaala UgEvu neevE
kanupaapa addaana kadilEdi neevE
aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

:::2

neeroopamE naa daivamai..nanu muripinchelE
aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
neeroopamE naa daivamai..nanu muripinchelE
naa andamE aravindamai..ninu poojinchulE
nee manasulO naaku chOTunTE chaalu
naa bratukulO..viriyu navanandanaalu
navanandanaalu

pilichevaarunTE palikEnu nEnu
pilichevaarunTE palikEnu nEnu
hRdayaana uyyaala UgEnu nEnu
kanupaapa addaana kadilEnu nEnu
aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa 

:::3

kalagannadE..E..nijamainadi..cheli ounannadii
sogasunnadii..guNamunnadii..cheli naadainadii
aDugullO aDugEsi naDavaali manamu
manamokaTi kaagaanE maaraali jagamu

aDugullO aDugEsi naDavaali manamu
manamokaTi kaagaanE maaraali jagamu
manamokaTi kaagaanE maaraali jagamu

maaraali jagamu maaraali jagamu maaraali jagamu maaraali jagamu 

Tuesday, July 10, 2012

ముత్యాల ముగ్గు--1975సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

తారాగణం::సంగీత,శ్రీధర్,కాంతారావు,ముక్కామల, అల్లు రామలింగయ్య,
రావు గోపాలరావు,హలం,సూర్యకాంతం

పల్లవి::

గోగులు పూచే గోగులు కాచే ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
గోగులు దులిపే వారెవరమ్మా ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
గోగులు పూచే గోగులు కాచే ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
గోగులు దులిపే వారెవరమ్మా ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ


పొద్దూ పొడిచే పొద్దూ పొడిచే ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
పుత్తడి వెలుగులు కొత్తగ మెరిసే ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
పొద్దూ పొడిచే పొద్దూ పొడిచే ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
పుత్తడి వెలుగులు కొత్తగ మెరిసే ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ

పొద్దు కాదది నీ ముద్దు మోమున దిద్దిన కుంకుమ తిలకమే సుమా
పొద్దు కాదది నీ ముద్దు మోమున దిద్దిన కుంకుమ తిలకమే సుమా
వెలుగులు కావవి నీ పాదాలకు అలదిన పారాణి జిలుగులే సుమా

చరణం::1

ముంగిట వేసిన ముగ్గును చూడు ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
ముత్యాల ముగ్గులు చూడు ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
ముంగిట వేసిన ముగ్గును చూడు ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
ముత్యాల ముగ్గులు చూడు ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ

ముంగిలి కాదది నీ అడుగులలో పొంగిన పాల కడలియే సుమా
ముంగిలి కాదది నీ అడుగులలో పొంగిన పాల కడలియే సుమా
ముగ్గులు కావవి నా అంతరంగాల పూచిన రంగవల్లులే సుమా

చరణం::2

మల్లెలు పూచే మల్లెలు పూచే ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
వెన్నెల కాచే వెన్నెల కాచే ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
మల్లెలు పూచే మల్లెలు పూచే ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ
వెన్నెల కాచే వెన్నెల కాచే ఓ లచ్చా గుమ్మాడీ

మల్లెలు కావవి నా మహాలక్ష్మి విరజల్లిన సిరి నవ్వులే సుమా
మల్లెలు కావవి నా మహాలక్ష్మి విరజల్లిన సిరి నవ్వులే సుమా
వెన్నెల కాదది వేళ తెలిసి ఆ జాబిలి వేసిన పానుపే సుమా


Mutyala Muggu1975
Music::K.V.Mahadevan
Lyricis::C.Narayana Reddy
Singer's::S.P.Balu , P.Susheela

::::::::

gogulu puche gogulu kaache
oo lachchaa gummaadi
gogulu puche gogulu kaache
oo lachchaa gummaadi
gogulu dulipe varevaramma oo lachchaa gummaadi

poddu podiche poddu podiche oo lachchaa gummaadi
puttadi velugulu kottaga merise oo lachchaa gummaadi

poddu kaadadi ne muddu momuna
diddina tilakame sumaa
poddu kaadadi ne muddu momuna
diddina tilakame sumaa
velugulu kavavi ne padalaku
aladina paraani jilugule sumaa

::::1

mungita vesina muggulu chudu
oo lachchaa gummaadi
mutyala muggulu chudu
oo lachchaa gummaadi
mungili kadadi ne adugulalo
pongina pala kadaliye sumaa
muggulu kavavi na antarangaana
puchina rangavallule sumaa

::::2

mallelu puche mallelu puche
oo lachchaa gummaadi
vennela kaache vennela kache
oo lachchaa gummaadi
mallelu kavavi ma mahalakshmi

virajallina sirinavvule sumaa

Friday, July 06, 2012

మట్టిలో మాణిక్యం--1971సంగీతం::సత్యం
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల


పల్లవి::

నా మాటే నీ మాటై చదవాలి
నేనంటే నువ్వంటూ రాయాలి
నా మాటే నీ మాటై చదవాలి
నేనంటే నువ్వంటూ రాయాలి
అఅ ఈ ఈ ఉఉ ఎఎ
అఅ ఈ ఈ ఉఉ ఎఎ

చరణం::1

మట్టిలో రాసిన రాతలు గాలికి కొట్టుకుపోతే ఎట్టాగ? ఎట్టాగ?
మనసులో రాసి మననం చేస్తే జీవితం అంతా ఉంటాయి..నిలుచుంటాయి..

ఆ మాటే నిజమైతే నేర్పమ్మా..మనసంతా రాసేస్తా కోకమ్మ

నా మాటే నీ మాటై చదవాలి
నేనంటే నువ్వంటూ రాయాలి


పడవ..కడవ
చిలక..పలక

ఆహా..ఆహా..ఆహా..
ఓ..హో..

కొండలు కొనలు ఎం చదివాయి
కో అంటే అవి కో అంటాయి కో అంటాయి

హృదయలుండి కదిలయంటే..చదువులు చదవకే వస్తాయి..బదులిస్తాయి
ఆ చదువే నేనింకా చదవాలి..ఆ బదులే నీ నుంచి రావాలి

నా మాటే నీ మాటై చదవాలి
నేనంటే నువ్వంటూ రాయాలి
అహహా..హ్హా..హా..ఓ..
ఆ..ఆ..ఆ...ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ
ఓ..ఓ..హో..హో..

మట్టిలో మాణిక్యం--1971 
సంగీతం::సత్యం
రచన::మైలవరపు గోపి
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

మళ్ళి మళ్ళి పాడాలి ఈ పాట
నీ బ్రతుకంతా కావాలి పూల బాట
మళ్ళి మళ్ళి పాడాలి ఈ పాట
నీ బ్రతుకంతా కావాలి పూల బాట
పచ్చగా నూరేళ్ళు వుండాలని నా
నెచ్చెలి కలలన్ని పండాలని

మళ్ళి మళ్ళి పాడాలి ఈ పాట
నీ బ్రతుకంతా కావాలి పూల బాట

చరణం::1

హృదయ మనేది ఆలయమూ
స్నేహము దీవుని ప్రతి రూపము
హృదయ మనేది ఆలయమూ
స్నేహము దీవుని ప్రతి రూపము
కులమే దయిన మతమే దయిన
కులమే దయిన మతమే దయిన
దానికి లేదు ఆ బేధము

మళ్ళి మళ్ళి పాడాలి ఈ పాట
నీ బ్రతుకంతా కావాలి పూల బాట

చరణం::2

ఆశలు వుంటాయి అందరికి
అవి నెరవేరేది కొందరికే
ఆశలు వుంటాయి అందరికి
అవి నెరవేరేది కొందరికే
ఆనందాల తీలే వీళ...
ఆనందాల తీలే వీళ...
అభినందనలు ఈ చెలికి

మళ్ళి మళ్ళి పాడాలి ఈ పాట
నీ బ్రతుకంతా కావాలి పూల బాట
పచ్చగా నూరేళ్ళు వుండాలని నా
నెచ్చెలి కలలన్ని పండాలని

మళ్ళి మళ్ళి పాడాలి ఈ పాట
నీ బ్రతుకంతా కావాలి పూల బాట