Monday, September 30, 2013

మల్లీశ్వరి--1951::కాఫీ::రాగం
సంగీతం::సాలూరి రాజేశ్వరరావు
రచన::దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం::భానుమతి రామకృష్ణ
   
కాఫీ::రాగం 

పల్లవి::

ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ 
కోతిబావకు పెళ్ళంట కోవెలతోట విడిదంట
కోవెలతోట విడిదంట
కోతిబావకు పెళ్ళంట కోవెలతోట విడిదంట
కోవెలతోట విడిదంట

చరణం::1

మల్లి మాలతి వస్తారా మాలికలల్లి తెస్తారా
బంతి జాజి చేమంతి బంతులు కట్టి తెస్తారా
బంతులు కట్టి తెస్తారా
పెళ్ళికి మీరు వస్తారా పేరంటానికి వస్తారా
పందిరి వేస్తాము ముందర ముగ్గులు పెడతాము
పందిరి కింద పెళ్ళివారికి విందులు చేస్తాము
మంచి విందులు చేస్తాము
బాకా బాజా డోలు సన్నాయి 
బాకా బాజా డోలు సన్నాయి 
బాకా బాజా డోలు సన్నాయి మేళాలెడతారు తప్పెట తాళాలెడతారు
తప్పెట తాళాలెడతారు

కోతిబావకు పెళ్ళంట కోవెలతోట విడిదంట
కోవెలతోట విడిదంట

చరణం::2

అందాల మా బావగారికి గంధాలు పూసి
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓఓ 
గారాల మా బావ మెడలో హారాలు వేసి
కుళ్ళాయెడతాము కుచ్చుల తురాయి పెడతాము
హారాలేసి గంధం పూసి కుళాయేసి
తురాయి పెడతాము కుచ్చుల తురాయి పెడతాము
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓఓ పల్లకి ఎక్కి 
పల్లకి ఎక్కి కోతిబావ పల్లికిలిస్తాడు
బావ పల్లికిలిస్తాడు
మా కోతిబావ పల్లికిలిస్తాడు

కోతిబావకు పెళ్ళంట కోవెలతోట విడిదంట
కోవెలతోట విడిదంట