Tuesday, September 27, 2011

ఉయ్యాల జంపాల--1965
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::సుశీల,బృందం

అందాల రాముడు ఇందీవర శ్యాముడు
ఇనకులాబ్ది సోముడు ఎందువలన దేముడు
అందాల రాముడు ఇందీవర శ్యాముడు
ఇనకులాబ్ది సోముడు ఎందువలన దేముడు
ఎందువలన దేముడు?

తండ్రి మాటకై పదవుల త్యాగమే జేసెను..ఊ..
తండ్రి మాటకై పదవుల త్యాగమే జేసెను
తన తమ్ముని బాగుకై తాను బాధ పొందెను
అందాల రాముడు అందువలన దేవుడు

అందాల రాముడు..ఇందీవర శ్యాముడు
ఇనకులాబ్ది సోముడు..ఎందువలన దేముడు?

అనుభవించదగిన వయసు అడవిపాలు జేసెను..ఊ..
అనుభవించదగిన వయసు అడవిపాలు జేసెను
అడుగు పెట్టినంత మేర ఆర్యభూమి జేసెను|
అందాల రాముడు అందువలన దేవుడు

అందాల రాముడు..ఇందీవర శ్యాముడు
ఇనకులాబ్ది సోముడు..ఎందువలన దేముడు?

ధర్మపత్ని చెర బాపగ దనుజుల దునుమాడెను..ఊ..
ధర్మపత్ని చెర బాపగ దనుజుల దునుమాడెను
ధర్మము కాపాడుటకా..సతినే విడనాడెను
అందాల రాముడు..అందువలన దేముడు

అందాల రాముడు..ఇందీవర శ్యాముడు
అందాల రాముడు..ఇందీవర శ్యాముడు
ఇనకులాబ్ది సోముడు..ఇలలో మన దేముడు
ఇనకులాబ్ది సోముడు..ఇలలో మన దేముడు
అందాల రాముడు..ఇందీవర శ్యాముడు
అందాల రాముడు..ఇందీవర శ్యాముడు
అందాల రాముడు..
అందాల రాముడు..
అందాల రాముడు..ఇందీవర శ్యాముడు
అందాల రాముడు..ఇందీవర శ్యాముడు
అందాల రాముడు..ఇందీవర శ్యాముడు
అందాల రాముడు..ఇందీవర శ్యాముడు

ఉయ్యాల జంపాల--1965::సింధుభైరవి::రాగం
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ.

సింధుభైరవి::రాగం


ఏటిలోని కెరటాలు..ఏరు విడిచిపోవు
ఎదలోపలి మమకారం ఎక్కడికీ పోదు
ఏటిలోని కెరటాలు..ఏరు విడిచిపోవు
ఎదలోపలి మమకారం ఎక్కడికీ పోదు

ఊరు విడిచి వాడ విడిచి ఎంత దూరమేగినా
ఊరు విడిచి వాడ విడిచి ఎంత దూరమేగినా
సొంతవూరు అయినవారు అంతరాన వుందురోయ్‌
అంతరాన వుందురోయ్‌

ఏటిలోని కెరటాలు..ఏరు విడిచిపోవు
ఎదలోపలి మమకారం ఎక్కడికీ పోదు

తెంచుకొన్న కొలది పెరుగు తీయని అనుబంధం
తెంచుకొన్న కొలది పెరుగు తీయని అనుబంధం
గాయపడిన హృదయాలను జ్ఞాపకాలె అతుకునోయ్‌
జ్ఞాపకాలె అతుకునోయ్‌

ఏటిలోని కెరటాలు..ఏరు విడిచిపోవు
ఎదలోపలి మమకారం ఎక్కడికీ పోదు

కనులనీరు చిందితే మనసు తేలికౌనులే
కనులనీరు చిందితే మనసు తేలికౌనులే
తనకూ తనవారికీ ఎడబాటే లేదులే.
ఎడబాటే లేదులే.

ఏటిలోని కెరటాలు..ఏరు విడిచిపోవు
ఎదలోపలి మమకారం ఎక్కడికీ పోదు
ఎక్కడికీ పోదు .. ఎక్కడికీ పోదు

ఉయ్యాల జంపాల--1965
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల, బృందం.

రుక్మిణమ్మా..రుక్మిణమ్మా
కృష్ణమూర్తితో నువ్వు కులికావమ్మా
రుక్మిణమ్మా..రుక్మిణమ్మా
కృష్ణమూర్తితో నువ్వు కులికావమ్మా
రుక్మిణమ్మా..రుక్మిణమ్మా
కృష్ణమూర్తితో నువ్వు కులికావమ్మా
రుక్మిణమ్మా..రుక్మిణమ్మా
కృష్ణమూర్తితో నువ్వు కులికావమ్మా

కన్నెపిల్ల మనసు..మీ అన్నకేమి తెలుసు
కన్నెపిల్ల మనసు..మీ అన్నకేమి తెలుసు
శిశుపాలుడి కన్న ఆ శ్రీకృష్ణుడు మిన్న
శిశుపాలుడి కన్న ఆ శ్రీకృష్ణుడు మిన్న
రమణి ప్రేమ సొంపు..నువు రాయబారమంపు
రమణి ప్రేమ సొంపు..నువు రాయబారమంపు
చిలకచేత కబురుపంప చెలుడు రాకపోడమ్మా
బాల రుక్కమ్మా..ఆ ఆ ఆ ఆ

రుక్మిణమ్మా..రుక్మిణమ్మా
కోరుకొన్న మగడి కొరకు నోచాలామ్మా
రుక్మిణమ్మా..రుక్మిణమ్మా
కృష్ణమూర్తితో నువ్వు కులికావమ్మా

గౌరి పూజచేసి ఆ గర్భగుడిలో వేచి
గౌరి పూజచేసి ఆ గర్భగుడిలో వేచి
ఎదురు చూడవమ్మ నీ బెదురు మానవమ్మ
ఎదురు చూడవమ్మ నీ బెదురు మానవమ్మ
రమ్యమైనవాడు ఒక రథము తెచ్చినాడు
తేరుమీద ప్రియునితోడ తేలిసాగిపోవమ్మా
బాల రుక్కమ్మా..ఆ ఆ ఆ ఆ

రుక్మిణమ్మా..రుక్మిణమ్మా
ఎంత మంచి నోము నీవు నోచావమ్మా
రుక్మిణమ్మా..రుక్మిణమ్మా
కృష్ణమూర్తితో నువ్వు కులికావమ్మా

అట్లతద్దె రోజు మా ఆడపిల్లల మోజు
అట్లతద్దె రోజు మా ఆడపిల్లల మోజు
అంతా గుమిగూడి సై ఆట పాటలాడి
అంతా గుమిగూడి సై ఆట పాటలాడి
తదియ చంద్రుచూసి మా తనివి తీరనోచి
అట్ల తద్దె నోము నోచ అందగాడె మొగుడమ్మా
బాల రుక్కమ్మా..ఆ ఆ ఆ ఆ

రుక్మిణమ్మా..రుక్మిణమ్మా
ఉయ్యాల జంపాల ఊగాలమ్మా
ఉయ్యాల జంపాల ఊగాలమ్మా
ఉయ్యాల జంపాల..ఉయ్యాల జంపాల
ఉయ్యాల జంపాల..ఉయ్యాల జంపాల
ఉయ్యాల జంపాల..ఉయ్యాల జంపాల
ఉయ్యాల జంపాల..ఉయ్యాల జంపాల

ఉయ్యాల జంపాల--1965
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల,సుశీల


అతడు::ఓ..హో..య్యా...
దాచిన దాగదు వలపు..ఇక
దాగుడు మూతలు వలదు
దాచిన దాగదు వలపు..ఇక
దాగుడు మూతలు వలదు
చక్కనీ కోపమూ..చల్లనీ తాపమూ
చక్కనీ కోపమూ..చల్లనీ తాపమూ
ఎందుకు మనలో మనకు

ఆమె::దాచిన దాగదు వలపు..ఇక
దాగుడు మూతలు వలదు
అతడు::ఓ..హో..య్యా...
ఆమె::ఊ...య్యా..

అతడు::కనుచూపుల కమ్మని కులుకు
నను దోచుట మునుపే తెలుసు
కనుచూపుల కమ్మని కులుకు
నను దోచుట మునుపే తెలుసు

ఆమె::మనసంతా తనదైతే మరి చోరీ ఎందులకు

అతడు::పూసలో దారమై..
ఆమె::పూవులో తావినై..
అతడు::పూసలో దారమై..
ఆమె::పూవులో తావినై..
ఇద్దరు::కలిసెను మనసూ మనసూ..

ఇద్దరు::దాచిన దాగదు వలపు..ఇక
దాగుడు మూతలు వలదు
అతడు::ఓ..హో..య్యా...
ఆమె::ఊ...య్యా..

ఆమె::ఒక తీయనిమైకం కలిగే
నెర వెవ్వెల కన్నుల వెలిగే
ఒక తీయనిమైకం కలిగే
నెర వెవ్వెల కన్నుల వెలిగే

అతడు::కలలందు హృదయాలు
విను వీధులలో ఎగిరే

ఆమె:: ఇరువురూ..ఏకమై
అతడు::ఒక్కటే ప్రాణమై
ఆమె:: ఇరువురూ..ఏకమై
అతడు::ఒక్కటే ప్రాణమై
ఇద్దరు::ముచ్చటగొలపవలయు..

ఇద్దరు::దాచిన దాగదు వలపు..ఇక
దాగుడు మూతలు వలదు
దాచిన దాగదు వలపు
అతడు::అ..హహహా..
ఆమె::ఓ..హో హో..
ఇద్దరు::అ హహహా..ఓ హో హో..

ఉయ్యాల జంపాల--1965
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::సుశీల

ఉంగరాల జుట్టువాడు వూరించే కన్నులవాడు
ఒయ్యారివి నీవే..నంటూ వియ్యమాడ వస్తాడూ
ఉంగరాల జుట్టువాడు వూరించే కన్నులవాడు
ఒయ్యారివి నీవే నంటూ వియ్యమాడ వస్తాడూ

దోరవయసు చిన్నవాడు
దొర చదువులు చదివినవాడు
ఆ హా హా ఆ...
దోరవయసు చిన్నవాడు
దొర చదువులు చదివినవాడు
దోబూచులు ఆడే వలపు
దోచుకొని పోతాడు

ఉంగరాల జుట్టువాడు వూరించే కన్నులవాడు
ఒయ్యారివి నీవే నంటూ వియ్యమాడ వస్తాడూ

కొంటెతనపు కుర్రవాడు
కోరమీసమున్నవాడు
ఆ హా హా ఆ...
కొంటెతనపు కుర్రవాడు
కోరమీసమున్నవాడు
చూపులలో ఊహలు చదివి
సొగసు కానుకిస్తాడు

ఉంగరాల జుట్టువాడు వూరించే కన్నులవాడు
ఒయ్యారివి నీవే నంటూ వియ్యమాడ వస్తాడూ

కమ్మనైన వన్నెలవాడు
కలుపుగోరు మాటలవాడు
ఆ హా హా ఆ...
కమ్మనైన వన్నెలవాడు
కలుపుగోరు మాటలవాడు
కన్నెపిల్ల మదిలో నిలచి
కాపురమే వుంటాడు

ఉంగరాల జుట్టువాడు వూరించే కన్నులవాడు
ఒయ్యారివి నీవే నంటూ వియ్యమాడ వస్తాడూ
ఉంగరాల జుట్టువాడు వూరించే కన్నులవాడు
ఒయ్యారివి నీవే నంటూ..వియ్యమాడ వస్తాడూ

ఉయ్యాల జంపాల--1965
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::సుశీల

పల్లవి:

నీలోన ఊగె నాలోన ఊగె
నీలోన ఊగె నాలోన ఊగె
చూడచక్కటి ఊయలొక్కటే
ఉయ్యాల జంపాల ఉయ్యాల జంపాల

చరణం1:

ఊగి ఊగి పైకిపోయే ఊహలెన్నియో
ఆగి ఆగి భువికి దిగెను అందమెంతయో
ఊగి ఊగి పైకిపోయే ఊహలెన్నియో
ఆగి ఆగి భువికి దిగెను అందమెంతయో
మింటి చందమామకు కొంటె కలువ భామకు
మింటి చందమామకు కొంటె కలువ భామకు
ముడివేసి జతకూర్చె తూగుటుయ్యెల ఆ

ఉయ్యాల జంపాల ఉయ్యాల జంపాలా
నీలోన ఊగె నాలోన ఊగె
చూడచక్కటి ఊయలొక్కటే

చరణం2:

మనసులోని భావాలకు రూపుకలిగెను
కనులలోని కోరికలకు కాంతి పెరిగెను
మనసులోని భావాలకు రూపుకలిగెను
కనులలోని కోరికలకు కాంతి పెరిగెను
బిడియపడే మనసుకు వెలుగుతున్న కనులకు
బిడియపడే మనసుకు వెలుగుతున్న కనులకు
తొలిప్రేమ తెలిపింది తూగుటుయ్యెల ఆ

ఉయ్యాల జంపాల ఉయ్యాల జంపాల
నీలోన ఊగె నాలోన ఊగె
చూడచక్కటి ఊయలొక్కటే
ఉయ్యాల జంపాల ఉయ్యాల జంపాల
ఉయ్యాల జంపాల ఉయ్యాల జంపాల

ఉయ్యాల జంపాల--1965::మలయ మారుతం::రాగం


సంగీతం::పెండ్యాల
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘటసాల,P.సుశీల

రాగం::మలయ మారుతం

కొండగాలి తిరిగింది..ఈ..గుండె ఊసులాడింది
కొండగాలి తిరిగింది..కొండగాలి తిరిగింది
గుండె ఊసులాడింది గోదావరి వరదలాగ కోరిక చెలరేగింది
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

పుట్టమీద పాలపిట్ట పొంగిపోయి కులికింది
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
పుట్టమీద పాలపిట్ట పొంగిపోయి కులికింది
గట్టుమీద కన్నెలేడి గంతులేసి ఆడింది
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

పట్టపగలు సిరివెన్నెల భరతనాట్యమాడింది
ఆ ఆ ఆ ఓ ఓ ఆ ఆ ఆ ఆ
పట్టపగలు సిరివెన్నెల భరతనాట్యమాడింది
పట్టరాని లేత వలపు పరవశించి పాడింది
కొండగాలి తిరిగింది..గుండె ఊసులాడింది
గోదావరి వరదలాగ కోరిక చెలరేగింది
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

మొగలిపూల వాసనతో జగతి మురిసిపోయింది
మొగలిపూల వాసనతో జగతి మురిసిపోయింది
నాగమల్లి పూలతో నల్లని జడ నవ్వింది
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
పడుచుదనం ఆందానికి తాంబూలమిచ్చింది
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
పడుచుదనం ఆందానికి తాంబూలమిచ్చింది
ప్రాప్తమున్న తీరానికి పడవ సాగిపోయింది
కొండగాలి తిరిగింది..గుండె ఊసులాడింది
గోదావరి వరదలాగ కోరిక చెలరేగింది
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

ఉయ్యాల జంపాల--1965పాట ఇక్కడ వినండి


సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల

ఓ తీయని మనసు నాదేనా
ఓ పోయే పోయే చినదాన
నీ తీయని మనసు నాదేనా
కలలో పూచిన కమ్మని ప్రేమ
కాయా పండా నెరజాణా..అ అ అ
ఓ పోయే పోయే చినదాన..ఆ..

ఘుమ ఘుమ పూవులు జడలోన
గుస గుసలాడే చెవిలోన
ఘుమ ఘుమ పూవులు జడలోన
గుస గుసలాడే చెవిలోన
అది యేమో తెలుసుకుని
అలుగుట తగునా నా పైన..అ అ

ఓ పోయే పోయే చినదాన
నీ తీయని మనసు నాదేనా
కలలో పూచిన కమ్మని ప్రేమ
కాయా పండా నెరజాణా..అ అ అ

కులుకులు తళుకులు నీలోన
జిలిబిలి సరసములాడేనా
కులుకులు తళుకులు నీలోన
జిలిబిలి సరసములాడేనా
ఒయ్యారీ..సయ్యాట
ఒంటిగ ఆడుట సరిఔనా..అ అ..

ఓ పోయే పోయే చినదాన
నీ తీయని మనసు నాదేనా
కలలో పూచిన కమ్మని ప్రేమ
కాయా పండా నెరజాణా..అ అ అ

సొగసుల మోమును ముడుచుకొని
చురచుర చూడకె వగలాడి
సొగసుల మోమును ముడుచుకొని
చురచుర చూడకె వగలాడి
ఇతగాడే..జతగాడూ
ఇద్దర మొకటే ఎపుడైనా

ఓ పోయే పోయే చినదాన
నీ తీయని మనసు నాదేనా
కలలో పూచిన కమ్మని ప్రేమ
కాయా పండా నెరజాణా..అ అ అ
ఓ పోయే పోయే చినదాన...