Wednesday, August 20, 2008

ముద్దుబిడ్డ--1956
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P. లీల
తారాగణం::జమున,లక్ష్మీరాజ్యం,నాగయ్య,రమణారెడ్డి,జగ్గయ్య,పేకేటి, C.S.R. ఆంజనేయులు

పల్లవి::

జయ మంగళ గౌరీ దేవి
జయ మంగళ గౌరీ దేవి
దయ చూడుము చల్లని తల్లీ
జయ మంగళ గౌరీ దేవి

చరణం::1

కొలిచే వారికి కొరతలు లేవు
కలిగిన బాధలు తొలగ జేయు
కాపురమందున కలతలు రావు
కమ్మని దీవెనలిమ్మా..అమ్మా

జయ మంగళ గౌరీ దేవి
దయ చూడుము చల్లని తల్లీ
జయ మంగళ గౌరీ దేవి

చరణం::2

ఇలవేలుపువై వెలసిన నాడే
నెలకొలిపావు నిత్యానందం
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

నెలకొలిపావు నిత్యానందం
నోచే నోములు పండించావు
చేసే పూజకె కొమ్మా..అమ్మా

జయ మంగళ గౌరీ దేవి

చరణం::3

గారాబముగా గంగ నీవు
బొజ్జ గణపతిని పెంచిరి తల్లీ
ఇద్దరి తల్లుల ముద్దులపాపకి
బుద్దీ జ్ఞానములిమ్మా..అమ్మా

జయ మంగళ గౌరీ దేవి
దయ చూడుము చల్లని తల్లీ
జయ మంగళ గౌరీ దేవి

Muddubidda--1956
Music::Pendyaala Nageswara Rao
Lyrics::Arudra
Singer::P.Leela
Cast::Jamuna,LakshmiiRaajyam,Naagayya,Ramanaareddi,Jaggayya,Peketi,C.S.R. Anjaneyulu.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

jaya mangaLa gaurii dEvi
jaya mangaLa gaurii dEvi
daya chooDumu challani tallii
jaya mangaLa gaurii dEvi

::::1

kolichE vaariki koratalu lEvu
kaligina baadhalu tolaga jEyu
kaapuramanduna kalatalu raavu
kammani deevenalimmaa..ammaa

jaya mangaLa gaurii dEvi
daya chooDumu challani tallii
jaya mangaLa gauree dEvi

::::2

ilavElupuvai velasina naaDE
nelakolipaavu nityaanandam
aa aa aa aa aa aa aa aa

nelakolipaavu nityaanandam
nOchE nOmulu panDinchaavu
chEsE poojake kommaa..ammaa

jaya mangaLa gaurii dEvi

::::3

gaaraabamugaa ganga neevu
bojja gaNapatini penchiri tallii
iddari tallula muddulapaapaki
buddii j~naanamulimmaa..ammaa

jaya mangaLa gaurii dEvi
daya chooDumu challani tallii

jaya mangaLa gaurii dEvi

ముద్దుబిడ్డ--1956


సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::జమున,లక్ష్మీరాజ్యం,నాగయ్య,రమణారెడ్డి,జగ్గయ్య,పేకేటి, C.S.R. ఆంజనేయులు

పల్లవి::

చూడాలని ఉంది 
అమ్మా..చూడాలని ఉంది 
నిన్నూ..చూడాలని ఉంది 
పొరపాటు పనులిక చేయబోనని నీతో చెప్పాలి
అమ్మా..చూడాలని ఉంది

చరణం::1

కంటికి నిద్దర రాదే..నే తింటే నోటికిపోదే
చేశా చిన్న తప్పు..నువ్వు వేశావెంతో ఒట్టు 
ఒకసారి మాత్రం నిన్ను చూస్తే చాలులే..అమ్మా
చూడాలని ఉంది..నిన్నూ చూడాలని ఉంది


చరణం::2

కాళ్ళు అటే పోయేనే..నా కళ్ళు అటే లాగేనే
చూడకపోతే దిగులు..నిన్ను చూస్తే ఏమౌతావో
చూడటం మరి కూడదంటే.. మరి ఏడుపొస్తుందమ్మ

చూడాలని ఉంది 
అమ్మా..చూడాలని ఉంది 
నిన్నూ..చూడాలని ఉంది 
పొరపాటు పనులిక చేయబోనని నీతో చెప్పాలి
అమ్మా..చూడాలని ఉంది

రహస్యం--1967::గిరిజా కల్యాణం::రాగమాలిక
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి 
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల,P.లీల,కోమల,వైదేహి,పద్మ,మల్లిక్,మాధవపెద్ది.
Film Director By::Vedantam Raghavaiah
తారాగణం::అక్కినేని నాగేశ్వరరావు,కృష్ణకుమారి,C.H..నారాయణరావు,S.V.రంగారావు,
B.సరోజాదేవి,గుమ్మడి,రమణారెడ్డి,G.వరలక్ష్మి,రాజశ్రీ,కృష్ణకుమారి,కాంతారావు,చిత్తూరునాగయ్య.
గిరిజా కల్యాణం::యక్షగానం 

రాగమాలిక 

నాట::రాగం::

అంబా పరాకు.. దేవీ పరాకు
మమ్మేలు మా..శారదంబా పరాకు

ఉమా మహేశ్వర ప్రసాద లబ్ధ పూర్ణ జీవనా..గజాననా
బహుపరాక్..బహుపరాక్

చండభుజాయమండల..దోధూయమాన వైరిగణా..షడాననా
బహుపరాక్..బహుపరాక్

మంగళాద్రి నారసింహ..బహుపరాక్..బహుపరాక్
బంగరుతల్లి కనకదుర్గ..బహుపరాక్..బహుపరాక్

కృష్ణాతీర కూచెన్నపూడి నిలయా గోపాలదేవ..బహుపరాక్..ఆఆఆ 

శ్రీ::రాగం::

అవధరించరయ్యా విద్యల నాదరించరయ్యా
లలితకళల విలువ తెలియు సరసులు పదింపదిగ పరవశమయ్యే
అవధరించరయ్యా విద్యల..నాదరించరయ్యా

ఈశుని మ్రోల..ఆ..హిమగిరి బాల..ఆ
ఈశుని మ్రోల హిమగిరి బాల..ఆ
కన్నెతనము ధన్యమయిన గాథ
అవధరించరయ్యా విద్యల..నాదరించరయ్యా

కణకణలాడే తామసాన కాముని రూపము..బాపీ
తన కాముని రూపము..బాపీ..ఆ..కోపీ

తాపముతీరి కనుతెరిచి..తను తెలిసీ
తన లలనను..పరిణయమైన ప్రబంధము  
అవధరించరయ్యా విద్యల..నాదరించరయ్యా

కాంభోజి::రాగం ::

రావో రావో లోల లోల లోలం..ఓ
రావో రావో లోల లోల లోలం బాలక రావో..ఓఓఓఓ
లోకోన్నత మహోన్నతుని..తనయ మేనాకుమారి
లోకోన్నత మహోన్నతుని..తనయ మేనాకుమారి 
రాజ సులోచన రాజాననా
రావో రావో లోల లోల లోలం బాలక రావో..ఓఓఓఓ

అఠణ::రాగం ::

చెలువారు మోమున..లేలేత నగవులా
కలహంస గమనాన..కలికీ ఎక్కడికే

మానస సరసినీ మణిపద్మ దళముల
రాణించు అల రాజ హంస సన్నిధికే

వావిలి పూవుల మాలలు గైసేసి
వావిలి పూవుల మాలలు గైసేసి
వయ్యారి నడల బాలా ఎక్కడికే
వయ్యారి నడల బాలా ఎక్కడికే

కన్నారా నన్నేల కైలాస నిలయాన
కొలువైన అలదేవ దేవు సన్నిధికే 

వసంత::రాగం::

తగదిది తగదిది తగదిది
ధరణీ ధర వర సుకుమారీ
తగదిది తగదిది తగదిది
ధరణీ ధర వర సుకుమారీ
తగదిదీ..ఈ   

అండగా..ఆ..మదనుడుండగా..ఆ
మన విరిశరముల పదనుండగా 
నిను బోలిన కులపావని తానై
వరునరయగ బోవలెనా..ఆఆఆ
తగదిది తగదిది తగదిది
ధరణీ ధర వర సుకుమారీ
తగదిదీ..ఈ 

కోరినవాడెవడైనా..ఎంతటి ఘనుడైనా
కోరినవాడెవడైనా..ఎంతటి ఘనుడైనా
కోలనేయనా సరసను కూలనేయనా
కనుగొనల ననమొనల గాసి చేసి..నీ దాసు చేయనా
హ్హా హ్హా హ్హా..
తగదిది తగదిది తగదిది
ధరణీ ధర వర సుకుమారీ
తగదిదీ..ఈ 

రీతిగౌళ::రాగం::

ఈశుని దాసుని చేతువా..అపసద..అపచారము కాదా
ఆఆఆఆఅ..ఈశుని దాసుని చేతువా
కోలల కూలెడు అలసుడు కాడూ..ఆదిదేవుడే అతడూ

సేవలు చేసి ప్రసన్నుని చేయ 
నా స్వామి నన్నేలు నోయీ..ఈఈఈఈ 
నీ సాయమే వలదోయీ..ఈ..ఈశుని దాసుని చేతువా 

బేగడ::రాగం::

కానిపనీ మదనా కాని పనీ మదనా 
అది నీ చేతకానిపనీ మదనా 
అహంకరింతువ..హరుని జయింతువ  
అహంకరింతువ..హరుని జయింతువ
అది నీ చేతకాని పని మదనా..కానీపనీ మదనా

సరస్వతి::రాగం::

చిలుక తత్తడి రౌత..ఎందుకీ హూంకరింతా
చిలుక తత్తడి రౌత..ఎందుకీ హూంకరింతా
వినకపోతివా..ఆ..ఇంతటితో..వినకపోతివా..ఇంతటితో
నీ విరిశరముల..పని సరి..సింగిణి పని సరి
తేజోపని..సరి..చిగురికి నీ..పని..సరి మదనా
చిలుక తత్తడి రౌత..ఎందుకీ హూంకరింతా
చిలుక తత్తడి రౌత..ఆ

హిందోళం::రాగం::

సామగ సాగమ సాధారా..శారద నీరద సాకారా
దీనా ధీనా ధీసారా..ఆ..సామగ సాగమ సాధారా

ఇవె కైమోడ్పులు..ఇవె సరిజోతలు
వినతులివే అరవిందోజ్వలా..ఇదె వకుళాంజలి మహనీయా
ఇదె హృదయాంజలి..ఈశా మహేశా

సామగ సాగమ సాధారా..ఆ
దీనా ధీనా ధీసారా..సామగ సాగమ సాధారా

Music::Interlude::హంసధ్వని::రాగం 

సావేరి::రాగం::

విరులన్ నిను పూజచేయగా..విధిగా నిన్నొక గేస్తు సేయగా
దొరకొన్న రసావతారు చిచ్చరకంటన్ పరిమార్తువా ప్రభూ..ఊఊఊ 

కరుణన్ గిరిరాజ కన్యకన్ సతిగా తాము పరిగ్రహింపగా..ఆ
మరుడే పున రూపున వర్థిలుగా..ఆ
రతి మాంగల్యము రక్ష సేయరా..ఆ..ప్రభూ..ఆ..పతిభిక్ష..ప్రభూ..ఊఊఉ

సామ::రాగం యక్షరాగం::

అంబాయని అసమశరుడు నను పిలిచెను వినవో
జనకుడవై ఆదరణగ తనయునిగా జేకొనవో
అంబాయని  అసమశరుడు నను పిలిచెను వినవో..ఓఓఓఓ

మనమే నీ మననమై తనువే నీ ధ్యానమై
నీ భావన లీనమైన గిరిబాలనేకొనవో
శరణంభవ శరణంభవ శరణంభవ స్వామీ
పరిపాలయ పరిపాలయ పరిపాలయమాం స్వామీ..ఈ..

మధ్యమావతి::రాగం::

బిడియపడి భీష్మించి పెళ్ళికొడుకైనట్టి జగమేలు తండ్రికి జయమంగళం
జగమేలు తండ్రికి జయమంగళం
విరులచే వరునిచే కరముచే కొనజేయు జగమేలు తల్లికి జయమంగళం
జగమేలు తల్లికి జయమంగళం

సురటి::రాగం::

కూచెన్నపూడి భాగవతుల సేవలందు దేవదేవా..ఆ 
శ్రీవేణుగోపాలా జయమంగళం..
త్రైలోక్య మందారా..ఆ..శుభమంగళం..మ్మ్ మ్మ్ 

Tuesday, August 19, 2008

రహస్యం--1967సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::మల్లాది
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
Film Director By::Vedantam Raghavaiah
తారాగణం::అక్కినేని నాగేశ్వరరావు,కృష్ణకుమారి,C.H..నారాయణరావు,S.V.రంగారావు,
B.సరోజాదేవి,గుమ్మడి,రమణారెడ్డి,G.వరలక్ష్మి,రాజశ్రీ,కృష్ణకుమారి,కాంతారావు,చిత్తూరునాగయ్య.

పల్లవి::

ఉన్నదిలే..దాగున్నదిలే..నీ కన్నుల ఏదో ఉన్నదిలే
అది నన్నే కోరుతున్నదిలే..ఈ వెన్నెలలో సై అన్నదిలే

ఉన్నదిలే..దాగున్నదిలే..నీ కన్నుల ఏదో ఉన్నదిలే
అది నన్నే కోరుతున్నదిలే..ఈ వెన్నెలలో సై అన్నదిలే

చరణం::1 

కన్నెపూల వన్నెలేవో..కన్ను గీటుతున్నవీ
కన్నెపూల వన్నెలేవో..కన్ను గీటు తున్నవి
మేనిలోన ఊహలేవో..వీణ మీటుచున్నవి
వీణ మీటుచున్నవి

ఉన్నదిలే..దాగున్నదిలే..నీ కన్నుల ఏదో ఉన్నదిలే
అది నన్నే కోరుతున్నదిలే..ఈ వెన్నెలలో సై అన్నదిలే

చరణం::2

గుండెలోన కోరికలేవో..దండలల్లుకున్నవి..ఈ..ఈ..
గుండెలోన కోరికలేవో..దండలల్లుకున్నవి
అందరాని పోంగులేవో..తొందరించుచున్నవి
తొందరించుచున్నవి

ఉన్నదిలే..దాగున్నదిలే..నీ కన్నుల ఏదో ఉన్నదిలే 
అది నన్నే కోరుతున్నదిలే..ఈ వెన్నెలలో సై అన్నదిలే

చరణం::3 

ఇన్నినాళ్ళ పుణ్యమంతా..ఎదుటనిలిచి ఉన్నది
ఇన్నినాళ్ళ పుణ్యమంతా..ఎదుటనిలిచి ఉన్నది
యుగయుగాల ప్రేమగాధ..చిగురువేయుచున్నది
చిగురువేయుచున్నది

ఉన్నదిలే..దాగున్నదిలే..నీ కన్నుల ఏదో ఉన్నదిలే
అది నన్నే కోరుతున్నదిలే..ఈ వెన్నెలలో సై అన్నదిలే

Sunday, August 17, 2008

చక్రపాణి--1954::ఆభేరి::రాగంసంగీతం::భానుమతి
రచన::రావూరి సత్యనారాయణరావు
గానం::భానుమతి
ఆభేరి::రాగం 


ఉయ్యాల జంపాలలూగ రావయా (2)
తులలేని భోగాల తూగి..

తాతయ్య సిరులెల్ల వేగరప్పింప
జాగులో పుట్టిన బాబు నీవయ్యా (2)

మా మనోరమక్కాయి
మదిలోన మెరసి
ఎదురింటి ఇల్లాలి ఒడిలోన వెలసి
ఎత్తుకొని ముత్తాత ఎంతెంతో మురిసి
ఎత్తుకొని ముత్తాత ఎంతెంతో మురిసి
నా వారసుడావంతు నవ్వు రా కలసి
నా వారసుడావంతు నవ్వు రా కలసి

మా మదిలో కోర్కెలను
మన్నింప దయతో
అవతరించినావయ్యా అందాలరాశి
చిన్ని నా తండ్రికి శ్రీరామరక్ష (2)
తప్పక ఇచ్చురా తాతయ్య లక్ష (2)

చైర్మన్ చలమయ్య --- 1974
సంగీతం::సలీల్ చౌధురి
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.జానకి,V.రామకృష్ణ

హాయి హాయి ఎంత హాయి
ముద్దు ముచ్చట్లు మురిపించెనోయి
మల్లెలాంటి మనసు పొంగేనులే
ఆహాఁ..అల్లిబిల్లి ఊసులాడే
హేహే..పెద్దబస్తీల గోరింక
మావంక తిరిగే
చిలక ఏమన్నది చేర రమ్మన్నది
స్నేహాలు మోహాలు
గోరింక సొమ్మన్నది

ఏ..ఆనాడు చేసేవు బాస
అనుబంధాల పెంచేవు ఆశ
ఇక ఈనాడు ఏనాడు నాతోడు నాజోడు ఓ రాజా నావాడు నీవే
హేహే..నీతోనే ఉంటాను
నీలోనే ఉంటాను
నిగనిగ సొగసుల నిలిచెదను
ఈ లోకమేమనుకోనీ
ఎదలో మెదిలే వెలిగే వలపు నేనే

హేహే..దోబూచులాడెను సొగసు
నను ఊరించసాగెను వయసు
ఇక నీ ఇంపు నీ సొంపు నీ నీటు
నీ గోటు రాగాలు భోగాలు నావే
హేహే..నా నోము పండేను
నీ మోజు తీరెను
నవ్వుల పువ్వులు మన కలలు
ఈ లోకమేమనుకోనీ
ఇలలో కలలో ఎడమే మనకు లేదు

Tuesday, August 05, 2008

కళ్యాణమండపం--1971


సంగీతం::P.ఆదినారాయణరావు
రచన::దేవులపల్లి కృష్ణశాస్ర్తి
గానం::P.సుశీల

Film Director::V. Madhusudhan Rao,
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,కాంచన,జగ్గయ్య,అంజలిదేవి,నాగభూషణం,గుమ్మడి,రాజబాబు,బేబిశ్రీదేవి,సంధ్యరాణి,రమాప్రభ. 

పల్లవి::


సరిగమ పదనిసానిదప మగరిస అని
పలికే వారుంటే హృదయము తెరిచే వారుంటే
వలచే మనసుకు బదులుగ బదులుగ
పిలిచే కనులకు ఎదురై ఎదురై
పలికే వారుంటే హృదయము తెరిచే వారుంటే
వలచే మనసుకు బదులుగ బదులుగ
పిలిచే కనులకు ఎదురై ఎదురై
పలికే వారుంటే...
సరిగమ పదని సానిదప మగరిస

చరణం::1

ఒక కోవెలలో ఒకడే దేవుడు
ఒక హృదయములో ఒకడే ప్రియుడు
ఒక కోవెలలో ఒకడే దేవుడు
ఒక హృదయములో ఒకడే ప్రియుడు
జీవననేత ప్రేమవిధాత... జీవననేత ప్రేమవిధాత
అను గుడిగంట విను ప్రతి జంట
సరిగమ పదని సానిదప మగరిస
పలికే వారుంటే హృదయము తెరిచే వారుంటే

చరణం::2

తీగా తీగా పెనగీ పెనగీ
రాగ ధారగా సాగీ సాగీ
తీగా తీగా పెనగీ పెనగీ
రాగ ధారగా సాగీ సాగీ
జీవన గంగావాహిని కాదా
జీవన గంగావాహిని కాదా
అను ప్రతి జంట విను గుడిగంట
సరిగమ పదని సానిదప మగరిస

పలికే వారుంటే హృదయము తెరిచే వారుంటే

వలచే మనసుకు బదులుగ బదులుగ
పిలిచే కనులకు ఎదురై ఎదురై
పలికే వారుంటే...
సరిగమ పదని సానిదప మగరిస
అని పలికే వారుంటే హృదయము తెరిచే వారుంటే

Kalyaana Mantapam--1971
Music::P.AdinarayanaRavu 
Director::V.Madhusudanarao 
Lyrics::Devula Palli KrishnaSaasrii
Singer::P.Suseela
Cast::Sobhanbabu,Kanchana,Jaggayya,Nagabhushanam,Anjalidevi,Gummadi,Rajababu,Sandhyarani,Ramaaprabha.

:::::::::

sarigama padanisaa nidapa magarisa ani
palikE vaarunTE hRdayamu terichE vaarunTE
valachE manasuku baduluga baduluga

pilichE kanulaku edurai edurai
palikE vaarunTE hRdayamu terichE vaarunTE
valachE manasuku baduluga baduluga
pilichE kanulaku edurai edurai
palikE vaarunTE..EE
sarigama padani saanidapa magarisa

::::1

oka kOvelalO okaDE dEvuDu
oka hRdayamulO okaDE priyuDu
oka kOvelalO okaDE dEvuDu
oka hRdayamulO okaDE priyuDu
jeevananEta prEmavidhaata
jeevananaEta prEmavidhaata
anu guDiganTa vinu prati janTa
sarigama padani saanidapa magarisa
palikE vaarunTE hRdayamu terichE vaarunTE

::::2

teegaa teegaa penagee penagee
raaga dhaaragaa saagee saagee
teegaa teegaa penagee penagee
raaga dhaaragaa saagee saagee
jeevana gangaavaahini kaadaa
jeevana gangaavaahini kaadaa
anu prati janTa vinu guDiganTa

sarigama padani saanidapa magarisa
palikE vaarunTE hRdayamu terichE vaarunTE
valachE manasuku baduluga baduluga
pilichE kanulaku edurai edurai
palikE vaarunTE..EE
sarigama padani saanidapa magarisa

ani palikE vaarunTE hRdayamu terichE vaarunTE...

Sunday, August 03, 2008

రాజకోట రహస్యం--1971


సంగీతం::విజయా కృష్ణమూర్తి
రచన::పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం::ఘంటసాల, బృందం

శ్లోకం::

సర్వమంగళమాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే
శరణ్యే త్రయంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే

పల్లవి::

ఈశ్వరీ జయము నీవే..పరమేశ్వరీ అభయమీవే
ఈశ్వరీ జయము నీవే..పరమేశ్వరీ అభయమీవే
ఈశ్వరీ జయము నీవే..పరమేశ్వరీ అభయమీవే
ఈశ్వరీ జయము నీవే..

చరణం::1

సూర్యులు కోటిగ..చంద్రులు కోటిగ
మెరసిన తేజము నీవే దేవి
శక్తి వర్ధనివి వరదాయినివే..ఏ..ఏ..
శక్తి వర్ధనివి వరదాయినివే
ఇహమూ పరమూ నాకిక నీవే
ఈశ్వరీ జయము నీవే..

చరణం::2

మంత్రతంత్రముల..మాయల ప్రబలిన
క్షుద్రుల పీడకు..బలియగుటేనా
దుష్టశక్తులను రూపుమాపగ..ఆ..ఆ..
దుష్టశక్తులను రూపుమాపగ
మహా మహిమనే..నాకిడ లేవా
ఈశ్వరీ జయము నీవే..

చరణం::3

నిరపరాధులగు..తల్లిదండ్రులు సతి
క్రూరుని హింసకు..గురియగుటేనా
దుర్మార్గులనిక..నాశము చేసి..
ఆఆఆ..ఆఆఆఆ  
దుర్మార్గులనిక..నాశము చేసి
తరించు వరమిడి..దయగనరావా
ఈశ్వరీ జయము నీవే..పరమేశ్వరీ అభయమీవే
ఈశ్వరీ జయము నీవే..

చరణం::4

ఓం నారాయణి..ఓం నారాయణి

ప్రాణము లైదుగ వేదనలైదుగ
పరిపరి విధముల నినువేడితినే
ఏఏఏఏఏఏఏ..ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ  
అమోఘ మహిమల ఆదిశక్తివే
ఓం నారాయణి..ఓం నారాయణి
అమోఘ మహిమల ఆదిశక్తివే
చలమూ బలమూ నాకికనీవే దేవి..దేవి
ఓం నారాయణి..ఓం నారాయణి
ఓం నారాయణి..ఓం నారాయణి


Raajakota Rahasyam--1971
Music::Vijayaa Krshnamoorti
Lyricsa::Pingali 
Singer's::Ghantasala,Brundam

Slokam::

sarvamaMgaLamaaMgalyae Sivae sarvaartha saadhikae
SaraNyae trayaMbikae daevi naaraayaNi namOstutae

::

eeSvaree jayamu neevae..paramaeSvaree abhayameevae
eeSvaree jayamu neevae..paramaeSvaree abhayameevae
eeSvaree jayamu neevae..paramaeSvaree abhayameevae
eeSvaree jayamu neevae..

::1

sooryulu kOTiga..chaMdrulu kOTiga
merasina taejamu neevae daevi
Sakti vardhanivi varadaayinivae..ae..ae..
Sakti vardhanivi varadaayinivae
ihamoo paramoo naakika neevae
eeSvaree jayamu neevae..

::2

maMtrataMtramula..maayala prabalina
kshudrula peeDaku..baliyaguTaenaa
dushTaSaktulanu roopumaapaga..aa..aa..
dushTaSaktulanu roopumaapaga
mahaa mahimanae..naakiDa laevaa
eeSvaree jayamu neevae..

::3

niraparaadhulagu..tallidaMDrulu sati
krooruni hiMsaku..guriyaguTaenaa
durmaargulanika..naaSamu chaesi..
aaaaaa..aaaaaaaa  
durmaargulanika..naaSamu chaesi
tariMchu varamiDi..dayaganaraavaa
eeSvaree jayamu neevae..paramaeSvaree abhayameevae
eeSvaree jayamu neevae..

::4

OM naaraayaNi..OM naaraayaNi

praaNamu laiduga vaedanalaiduga
paripari vidhamula ninuvaeDitinae
aeaeaeaeaeaeae..aaaaaaaaaaaaaaaaaa  
amOgha mahimala aadiSaktivae
OM naaraayaNi..OM naaraayaNi
amOgha mahimala aadiSaktivae
chalamoo balamoo naakikaneevae daevi..daevi
OM naaraayaNi..OM naaraayaNi

OM naaraayaNi..OM naaraayaNi

Friday, August 01, 2008

నేనేంటే నేనే--1968సంగీతం::S.P.కోదండపాణి 
రచన::కోసరాజు రాఘవయ్యచౌదరి   
గానం::S.P.బాలు,
Film Directed By::V.Raamachandra Rao
తారాగణం::కృష్ణ,జగ్గయ్య,నాగభూషణం,కృష్ణంరాజు,చంద్రమోహన్,నెల్లూరుకాంతారావు,రావికొండలరావు,కె.వి.చలం,కాంచన,సంధ్యారాణి,శ్రీరంజని,రాధాకుమారి,సూర్యకాంతం,సుంకర్లలక్ష్మి,రాజేశ్వరి,మధుమతి,విద్యశ్రీ,బేబిశాంతికళ. 

పల్లవి::

నేనంటే నేనే--1968 
సంగీతం::ఎస్.పి.కోదండపాణి 
రచన::కోసరాజు రాఘవయ్యచౌదరి   
గానం::బాలు,
Film Directed By::V.Raamachandra Rao
తారాగణం::కృష్ణ,జగ్గయ్య,నాగభూషణం,కృష్ణంరాజు,చంద్రమోహన్,నెల్లూరుకాంతారావు,రావికొండలరావు,కె.వి.చలం,కాంచన,సంధ్యారాణి,శ్రీరంజని,రాధాకుమారి,సూర్యకాంతం,సుంకర్లలక్ష్మి,రాజేశ్వరి,మధుమతి,విద్యశ్రీ,బేబిశాంతికళ. 

పల్లవి::

ఓ చిన్నదానా 
ఓ..చిన్నదాన నన్ను వదలి పోతావటే 
పక్కనున్నవాడిమీద నీకు దయరాదటే 
ఒక్కసారి ఇటుచూడూ..పిల్లా.. 
మనసువిప్పి మాటాడూ..బుల్లే.. 
ఒక్కసారి ఇటుచూడూ..మనసువిప్పి మాటాడూ 
నిజం చెప్పవలెనంటే నీకు నాకు సరిజోడు..అహా 
గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుమ్మా 
అహా..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుమ్మా
గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుమ్మా 

చరణం::1

నే చూడని జాణలేదు భూలోకంలో పిల్లా 
నను మెచ్చని రాణిలేదు పైలోకంలో..ఓహొహో.. 
నే చూడని జాణలేదు భూలోకంలో పిల్లా 
నను మెచ్చని రాణిలేదు పైలోకంలో 
కంటికి నచ్చావే చెంతకు వచ్చానే 
కంటికి నచ్చావే చెంతకు వచ్చానే 
నిలువకుండ పరుగులుతీస్తే నీవే చింతపడతావె..ఏ..హే.. 

గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుమ్మా 
అహా..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుమ్మా 
గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుమ్మా 

చరణం::2

బెదిరి బెదిరి లేడిలాగ గంతులేయకే 
చేయిపట్టి అడిగినపుడు బిగువుచేయకే 
బెదిరి బెదిరి లేడిలాగ గంతులేయకే 
చేయిపట్టి అడిగినపుడు బిగువుచేయకే 
రంగుచీరలిస్తానే..ఏ..ఏ..ఏ.. 
రంగుచీరలిస్తానే...రవలకమ్మ లేస్తానే 
దాగుడుమూతలువదలి కౌగిలి ఇమ్మంటానే..పిల్లా.. 

గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుమ్మా 
అహా..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుమ్మా 
గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుమ్మా 

చరణం::3

నీ నడుముపట్టి హంసలాగ నాట్యంచేస్తా 
నీ కౌగిటిలో గుంగుమ్మగ రాగం తీస్తా..ఓహొహో..అహా..ఆహా 
నీ నడుముపట్టి హంసలాగ నాట్యంచేస్తా 
నీ కౌగిటిలో గుంగుమ్మగ రాగం తీస్తా 
కారులోన ఎక్కిస్తా..పోయ్..పోయ్ 
జోర్జోర్రుగ నడిపేస్తా 
కారులోన ఎక్కిస్తా
జోర్జోర్రుగ నడిపేస్తా 
చెంప..చెంప..రాసుకొంటు జలసాగ గడీపేస్తా 
పిపీ..పిపీ..పిపీ..పిపీ..పిప్పిరిపిపీ 

ఓ చిన్నదానా 
ఓ..చిన్నదాన నన్ను వదలి పోతావటే 
పక్కనున్నవాడిమీద నీకు దయరాదటే 
ఒక్కసారి ఇటుచూడూ..మనసువిప్పి మాటాడూ 
నిజం చెప్పవలెనంటే నీకు నాకు సరిజోడు..అహా 
గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుమ్మా 
అహా..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుంతలకిడి..గుమ్మా

Nenante Nene--1968
Music::S.P.Kodandapaani
Lyrics::D.C.Naaraayanareddi
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Film Directed By::V.Raamachandra Rao
Cast::Krishna,Jaggayya,Naagabhooshanam,Krishnamraaju,Chandramohan,Nellooru KaantaaRao,RaavukondalRao,K.V.Chalam,Kaanchana,Sandhyaaraani,Sreeranjani,Raadhaakumaari,Sooryakaantam,SunkarlaLakshmi,Raajeswari,Madhumati,Vidyasree,BabySaantiKala.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

O..chinnadaanaa 
O..chinnadaana nannu vadali pOtaavaTE 
pakkanunnavaaDimeeda neeku dayaraadaTE 
okkasaari iTuchooDuu..pillaa..aa 
manasuvippi maaTaaDuu..bullE..aa 
okkasaari iTuchooDuu..manasuvippi maaTaaDoo 
nijam cheppavalenanTE neeku naaku sarijODu..ahaa 
gumtalakiDi..gumtalakiDi..gumtalakiDi..gummaa 
ahaa..gumtalakiDi..gumtalakiDi..gumtalakiDi..gummaa
gumtalakiDi..gumtalakiDi..gumtalakiDi..gummaa 

::::1

nE chooDani jaaNalEdu bhoolOkamlO pillaa 
nanu mechchani raaNilEdu pailOkamlO..OhohO.. 
nE chooDani jaaNalEdu bhoolOkamlO pillaa 
nanu mechchani raaNilEdu pailOkamlO 
kanTiki nachchaavE chentaku vachchaanE 
kanTiki nachchaavE chentaku vachchaanE 
niluvakunDa paruguluteestE neevE chintapaDataave..E..hE.. 

guntalakiDi..guntalakiDi..guntalakiDi..gummaa 
ahaa..guntalakiDi..guntalakiDi..guntalakiDi..gummaa 
guntalakiDi..guntalakiDi..guntalakiDi..gummaa 

::::2

bediri bediri lEDilaaga gantulEyakE 
chEyipaTTi aDiginapuDu biguvuchEyakE 
bediri bediri lEDilaaga gantulEyakE 
chEyipaTTi aDiginapuDu biguvuchEyakE 
rangucheeralistaanE..E..E..E 
rangucheeralistaanE...ravalakamma lEstaanE 
daaguDumootaluvadali kaugili immanTaanE..pillaa 

guntalakiDi..guntalakiDi..guntalakiDi..gummaa 
ahaa..guntalakiDi..guntalakiDi..guntalakiDi..gummaa 
guntalakiDi..guntalakiDi..guntalakiDi..gummaa 

::::3

nii naDumupaTTi hamsalaaga naaTyamchEstaa 
nii kaugiTilO gumgummaga raagam teestaa..OhohO..ahaa..aahaa.. 
nii naDumupaTTi hamsalaaga naaTyamchEstaa 
nii kaugiTilO gumgummaga raagam teestaa 
kaarulOna ekkistaa..pOy..pOy.. 
jOrjOrruga naDipEstaa..aa 
kaarulOna ekkistaa..aa
jOrjOrruga naDipEstaa..aa 
chempa..chempa..raasukonTu jalasaaga gaDeepEstaa 
pipii..pipii..pipii..pipii..pippiripipii 

O chinnadaanaa 
O..chinnadaana nannu vadali pOtaavaTE 
pakkanunnavaaDimeeda neeku dayaraadaTE 
okkasaari iTuchooDuu..manasuvippi maaTaaDuu 
nijam cheppavalenanTE neeku naaku sarijODu..ahaa 
gumtalakiDi..gumtalakiDi..gumtalakiDi..gummaa 
ahaa..gumtalakiDi..gumtalakiDi..gumtalakiDi..gummaa