Saturday, January 30, 2010

ఒకనాటి రాత్రి--1980

సంగీతం::భానుమతి
రచన::?
గానం::బాలు

పల్లవి::

మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో
మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో
మంచు చినుకు మదిని కులికే
మంచు చినుకు మదిని కులికే
తరుణ కాంతుల తళతళవో
మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో

చరణం::1

మన్మధ బాణం నువ్వు, మరుమల్లెకు ప్రాణం నవ్వు
ఆరు ఋతువుల ఆమనివో
మన్మధ బాణం నువ్వు, మరుమల్లెకు ప్రాణం నవ్వు
ఆరు ఋతువుల ఆమనివో
అందీ అందని రతివో అందానికి హారతి నీవో
అందీ అందని రతివో అందానికి హారతి నీవో
ప్రణయవీణా భారతివో
మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో

చరణం::2

పల్లెపదానికి తెలుగు,తొలి జానపదానికి జిలుగు
ఎంకి పాటకు వెలుతురువో
చూపులు కొలిచిన రూపం
తీగను విడిచిన రాగం
ఎన్ని మమతల మాధురివో
మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో

చరణం::3

భక్తికి త్యాగయ గీతం, రక్తికి నవరస కావ్యం
భక్తికి త్యాగయ గీతం, రక్తికి నవరస కావ్యం
ఎన్ని పూజలకిది ఫలమో
ముక్తికి కోవెల దీపం, అనురక్తికి జీవనరాగం
ఎన్ని జన్మల సంగమమో

మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో
మంచు చినుకు మదిని కులికే
మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో

ఇల్లాలు--1981

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::
గానం::S.P.బాలు , P.సుశీల

పల్లవి::

నీరెండ దీపాలు నీ కళ్ళలో
నా నీడ చూసాను ఎన్నాళ్ళకో
ఈ కొండకోనల్ల వాకిళ్ళలో
నీదాననైనాను కౌగిళ్ళలో
నీరెండ దీపాలు నీ కళ్ళలో
నా నీడ చూసాను ఎన్నాళ్ళకో

చరణం::1

ఈ సంధ్య వెలుగుల్లో నారింజ రంగుల్లో
ఈ సంధ్య వెలుగుల్లో నారింజ రంగుల్లో
నీ అందచందాలు మందారమై
నీ రాగభావాలు శృంగారమై
ఈ కొండగాలుల్లో నా గుండె ఊసుల్లో
నీ మాట అనురాగ సంగీతమై
నీ చూపు ప్రణయాల పేరంటమై
పొద్దెరగని ముద్దులలో ముద్దగ తడిసేవేళ

చరణం::2

నా ఆశలీనాడు ఆకాశమే చేరి
నా ఆశలీనాడు ఆకాశమే చేరి
మెరిసేను తారల్ల మణిహారమై
విరిసేను జాబిల్లి మనతీరమై
అందాల హరివిల్లు పొదరిల్లుగా మారి
వరిచేను విరిపానుపు మనకోసమై
కరగాలి జతగూడి మనమేకమై
ముద్దులలో నెలబాలుడి నిద్దురపోయిన వేళ

నీరెండ దీపాలు నీ కళ్ళలో
నా నీడ చూసాను ఎన్నాళ్ళకో

ఒకనాటి రాత్రి--1980

సంగీతం::భానుమతి
రచన::?
గానం::P.భానుమతి
నటీ,నటులు::భానుమతి,చక్రపాణి, మధుబాబు, రాజీ, ప్రీతా

పల్లవి::

చిట్టి చిట్టి చేతులతో పాప బంతులాడాలీ
దొరకని దొంగలకు గుణపాఠం నేర్పాలి

చరణం::1

గురిచూడనీ ఎరవేయని పగవారని తెలిసేదాక
గురిచూడనీ ఎరవేయని పగవారని తెలిసేదాక
ఎవరేమిటో ఎపుడేమిటో ఈ ఆట ముగిసేదాకా
బ్రతుకే బంతాట
ఇది ఒక వింతాట

చిట్టి చిట్టి చేతులతో పాప బంతులాడాలీ
దొరకని దొంగలకు గుణపాఠం నేర్పాలి

చరణం::2

పెద్దపులినైనాగాని మాటువేసి పడితే నీ ముందు పిల్లి కాదా
పెద్దపులినైనాగాని మాటువేసి పడితే నీ ముందు పిల్లి కాదా
పిల్లి పిల్లనైనాగాని కట్టి వేసి కొడితే పెద్దపులిగా మారిపోదా
తెలివిగ మెలగాలి మనిషిగ నిలవాలి

చిట్టి చిట్టి చేతులతో పాప బంతులాడాలీ
దొరకని దొంగలకు పాఠం నేర్పాలి
గుణపాఠం నేర్పాలి

ఒకనాటి రాత్రి--1980సంగీతం::భానుమతి
రచన::?
గానం::P.భానుమతి
నటీ,నటులు::భానుమతి, చక్రపాణి, మధుబాబు, రాజీ, ప్రీతా

పల్లవి::

నిదురపోవాలి నీవు మేలుకోవాలి నేను
నిదుర నీకంటి పాప
నీవు మా కంటి పాప
జోలాలి లాలి లాలి

నిదురపోవాలి నీవు మేలుకోవాలి నేను
నిదుర నీకంటి పాప
నీవు మా కంటి పాప
జోలాలి లాలి లాలి
నిదురపోవాలి నీవు మేలుకోవాలి నేను

చరణం::1

కలలే పసివారి లోకం
నవ్వులే వారి నేస్తం
వయసు ఎంతైనా రాని
పాప మనసుండిపోనీ
జోలాలి లాలి లాలి
నిదురపోవాలి నీవు మేలుకోవాలి నేను

చరణ::2

నీవు నడిచేది బాటై
నలుగురూ నడిచిరానీ
కన్న నీవారి పేరు
గొప్పగా చెప్పుకోని
జోలాలి లాలి లాలి

నిదురపోవాలి నీవు మేలుకోవాలి నేను
నిదుర నీకంటి పాపై
నీవు మా కంటి పాపై
జోలాలి లాలి లాలి
నిదురపోవాలి నీవు మేలుకోవాలి నేను

తోడూ నీడ--1965సంగీతం::K.V.మహాదేవన్ 
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::N.T..రామారావు,S.V.రంగారావు,P.భానుమతి,జమున,గీతాంజలి,నాగయ్య 

పల్లవి::

ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు
నేనేమైపోయాను ఉన్నాను నీడై ఉన్నాను మీ నీడై ఉన్నాను
ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు
నేనేమైపోయాను ఉన్నాను నీడై ఉన్నాను మీ నీడై ఉన్నాను
ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు

చరణం::1

తనువు విడలిపోయినా తలపు విడిచిపోలేదు
కనుల ఎదుట లేకున్నా మనసు నిండి ఉన్నాను
తనువు విడలిపోయినా తలపు విడిచిపోలేదు
కనుల ఎదుట లేకున్నా మనసు నిండి ఉన్నాను
వేరొక రూపంలో చేరవచ్చినని నేనే
కన్నులుండి కానలేక కలతపడుట ఏలనో ఏలనో

ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు
నేనేమైపోయాను ఉన్నాను నీడై ఉన్నాను మీ నీడై ఉన్నాను
ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు

చరణం::2

నన్నింకా మరువలేక నలిగి నలిగిపోతారా
నమ్ముకున్న కన్నె బ్రతుకు నరకంగా చేస్తారా
నన్నింకా మరువలేక నలిగి నలిగిపోతారా
నమ్ముకున్న కన్నె బ్రతుకు నరకంగా చేస్తారా
మరచిపొండి మమతలన్ని మరిచిపొండి గతాన్ని
ఎదను రాయి చేసుకొని ఏలుకోండి ఆ సతిని మీ సతిని

ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు
నేనేమైపోయాను ఉన్నాను నీడై ఉన్నాను మీ నీడై ఉన్నాను
ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు
నేనేమైపోయాను ఉన్నాను నీడై ఉన్నాను మీ నీడై ఉన్నాను
ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు

చల్లని నీడ--1968
సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచన::D.సినారె 
గానం::S.జానకి
నిర్మాతలు::K.V.సుబ్బయ్య, చలపతిరావు
దర్శకత్వం::తాతినేని రామారావు
సంస్థ::జనరంజని ఫిలింస్
నటీ,నటులు::హరనాథ్, జమున, గుమ్మడి, అంజలీదేవి, గీతాంజలి

పల్లవి::

మీరెవరో..ఏ వూరో ఏ పేరో 
మ్మ్ మ్మ్ .. 
ఎందుకు వచ్చారో..కొంచెం చెబుతారా

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్  మీరెవరో..ఏ వూరో ఏ పేరో 
ఎందుకు వచ్చారో..కొంచెం చెబుతారా
మీరెవరో..

చరణం::1

ముద్దుల మూటలు..కట్టుకుని 
ముచ్చటలెన్నో..మోసుకొని 
రవ్వలు కురిసే..చిరునవ్వులతో 
ఎవ్వరికోసం..వచ్చారో

మీరెవరో..ఏ వూరో ఏ పేరో 
ఎందుకు వచ్చారో..కొంచెం చెబుతారా
మీరెవరో

చరణం::2

చుక్కల పల్లకిలో..సాగి
మబ్బుల దారుల..ఊరేగి
ఏ చెలి కోసం..తెచ్చారో

మీరెవరో..ఏ.వూరో ఏ పేరో 
ఎందుకు వచ్చారో..కొంచెం చెబుతారా
మీరెవరో

చరణం::3

వచ్చిన ప్రియునికి..ఎదురేగి
వెచ్చని కౌగిలినే..కోరి
సిగ్గుల తెరలో..దాగిన చెలికి
కోరినవన్ని..ఇచ్చారో

మీరెవరో..ఏ.వూరో ఏ పేరో 
ఎందుకు వచ్చారో..కొంచెం చెబుతారా
మీరెవరో

అందగాడు--1981
సంగీతం::ఇళయరాజా
గానం::వాణిజయరాం
నిర్మాత & దర్శకత్వం::టి.ఎం.బాలు
నటీ,నటులు::కమల్‌హాసన్,శ్రీదేవి

పల్లవి:

ఎవరికి ఎవరో రంగనాథ తెలియజాలరు కాదా
ఎవరికి ఎవరో రంగనాథ తెలియజాలరు కాదా
ఏ క్షణమెవరు ఏమౌతారో అంతా నీ లీల
ఎవరికి ఎవరో రంగనాథ తెలియజాలరు కాదా

చరణం::1

గూడే వదిలిన..ఒంటరి చిలుక
తోడు నీడ కనలేక..తిరిగే వేళ
మమతే ఎరుగని..ఓ సిరిమల్లిక
గాలికి ఎగిరి గతిలేక..నలిగే వేళ
పువ్వుల..మాలను చేరెను..నేడు చిత్రం చూడు
వింతేనోయి ఇంతేనోయి..కాలం చేసే జాలం

ఎవరికి ఎవరో రంగనాథ..తెలియజాలరు కాదా

చరణం::2

కాలం మనిషికి..ప్రతికూలిస్తే
కర్రే పామై కాటేస్తే..మారును కథలే
దైవంగానీ..అనుకూలిస్తే 
చేసిన పుణ్యం ఫలియిస్తే..తీరును వ్యధలే
నిలుచునులేరా..నీలో న్యాయం..నీకు సహాయం
ఎన్నాళ్ళైనా ఎన్నేళ్ళైనా..నీదేలేరా విజయం

ఎవరికి ఎవరో రంగనాథ..తెలియజాలరు కాదా
ఏ క్షణమెవరు ఏమౌతారో..అంతా నీ లీల
ఎవరికి ఎవరో రంగనాథ..తెలియజాలరు కాదా

మాంగల్య భాగ్యం--1974
సంగీతం::భానుమతి,ముత్తు
రచన?
గానం::భానుమతి

నటీ,నటులు::భానుమతి, జయంతి, జగ్గయ్య, 
చంద్రమోహన్, వెన్నిరాడై నిర్మల

పల్లవి::

ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే
ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే
ఆనంద నిలయమై..నా తనువు పొంగెనే
ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే

చరణం::1

ఒకరికి కన్నుల్లో మిగిలెను..కన్నీరే
ఒకరికి గుండెల్లో విరిసెను..పన్నీరు
ఒకరికి కన్నుల్లో మిగిలెను..కన్నీరే
ఒకరికి గుండెల్లో విరిసెను..పన్నీరు
కృష్ణుడు నిను పోలిన..బిడ్డయేనమ్మా
ముద్దు మురిపం..యశోదదేనమ్మా
కన్నుల వెన్నెలవే..దేవుని కానుకవే
మదిలో వ్యధలు..మరచానే
ఆనంద నిలయమై..నా తనువు పొంగెనే
ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే

చరణం::2

మమతల రాగాలే పొంగెను..నాలోన
కుములుచు నీ తల్లి కుంగెను..లోలోన
మమతల రాగాలే పొంగెను..నాలోన
కుములుచు నీ తల్లి కుంగెను..లోలోన
జీవితమన్నది..చదరంగమేనమ్మా
ఎవరికి ఎవరో..చిత్రమేనమ్మా
ఇది విధి కల్పించిన..జీవిత బంధం
అనురాగం అనుబంధం..పూర్వజన్మ పుణ్యమే
ఆనంద నిలయమై..నా తనువు పొంగెనే
ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే

ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే
ఆనంద నిలయమై..నా తనువు పొంగెనే
ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే