Sunday, September 30, 2012

ఊరికి ఉపకారి--1972


సంగీతం::సత్యం
రచన::రాజశ్రీ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::చలం, ఆరతి, గుమ్మడి, కృష్ణంరాజు, అంజలీదేవి 

పల్లవి::

ఏమయ్యొ రామయ్య..ఎట్టాగున్నదీ
నీ చిన్నారి చిలిపి మనసు..ఏమంటున్నదీ
ఏమయ్యొ రామయ్య..ఎట్టాగున్నదీ
నీ చిన్నారి చిలిపి మనసు..ఏమంటున్నదీ
ఏమయ్యొ..రామయ్యొ..ఏమయ్యొ..రామయ్యొ

ఏమమ్మొ రాధమ్మ..ఎట్టాసెప్పేదీ
నా మనసంతా ఏదోఏదో..ఐపోతున్నాదీ
ఏమమ్మొ రాధమ్మ..ఎట్టాసెప్పేదీ
నా మనసంతా ఏదోఏదో..ఐపోతున్నాదీ
ఏమమ్మో..రాధమ్మా ఏమమ్మో..రాధమ్మా

చరణం::1

ఎండ ఈవేళ..యెన్నెల్లావుందీ
మబ్బు ముత్యాల..మూటల్లెవుందీ
ఎండ ఈవేళ..యెన్నెల్లావుందీ
మబ్బు ముత్యాల..మూటల్లెవుందీ
కొండవాగల్లె కోడె..నాగల్లె
కొంటె తలపేదో..చెలరేగుతుంది
ఏమమ్మొ రాధమ్మ..ఎట్టాగున్నాదీ?
నా మనసంతా ఏదోఏదో..ఐపోతున్నాదీ
ఏమయ్యొ రామయ్యొ..ఏమయ్యొ రామయ్యొ

చరణం::2

ఎదురుపొద..పెళ్ళికూతుర్లావుందీ
ఏరు జలతారు..కోకల్లెవుందీ
ఎదురుపొద..పెళ్ళికూతుర్లావుందీ
ఏరు జలతారు..కోకల్లెవుందీ
గోగుకాడల్లొ..మోగె సన్నాయి
ఏమిటీరోజు..ఈ వింతహాయి
ఏమయ్యొ..రామయ్యా..ఎట్టాగున్నాదీ 
నా మనసంతా ఏదోఏదో..ఐపోతున్నాదీ
ఏమమ్మో రాధమ్మా..ఏమమ్మో రాధమ్మా

చరణం::3

రాయి రాగాలు..పాడేను నేడూ
పువ్వు నీలాగ..నవ్వేను చూడూ 
రాయి రాగాలు..పాడేను నేడూ
పువ్వు నీలాగ..నవ్వేను చూడూ 
గాలికెరటాల..తేలిపోవాల
అందుకోవాల..స్వర్గాలు చాలా
అందుకోవాల..స్వర్గాలు చాలా
ఆహహా హాహాహా..ఒహొహొ హొహొహొ..మ్మ్ హు మ్మ్ హు

Uriki Upakaari--1972
Music::Satyam
Lyrics::Rajasri
Singer's::S.P.Balu,P.Suseela
Cast::Chalam,Arati,Gummadi,Krishnam Raju,AnjaliDevi.

::::

Emayyo raamayya..ettaagunnadi
nee chinnaari chilipi manasu..Emantunnadi
Emayyo raamayya..ettaagunnadii
nee chinnaari chilipi manasu..Emantunnadi
Emayyo raamayyo..Emayyo raamayyo

Emammo raadhamma..ettaa seppedii
naa manasanta..EdoEdo aipotunnaadii
Emammo raadhamma..ettaa seppedee
naa manasanthaa..EdoEdo aipotunnaadii
Emammo raadhammaa..Emammo raadhammaa

::::1

Enda eevela yennellaavundii
mabbu mutyaala mootallevundii
enda eevela yennellaavundii
mabbu mutyaala mootallevundii
kondavaagalle kode naagalle
konte talapedo chelaregutundi

Emayyo raamayya..ettaagunnadii
naa manasanta..EdoEdo aipotunnaadii
Emayyo raamayyo..Emayyo raamayyo

::::2

edurupoda pellikooturlaa vundii
Eru jalataaru kokalle vundii
gogukaadallo moge sannaayi
Emiteeroju ii vinta haayi
Emayyo raamayyaa..ettaagunnaadii  
naa manasantaa EdoEdo aipotunnaadii
Emammo raadhammaa..Emammo raadhammaa

::::3

raayi raagaalu paadEnu nEdoo
puvvu neelaaga navvEnu choodu 
raayi raagaalu paadEnu nEdoo
puvvu neelaaga navvEnu choodu 
gaalikerataala..tElipovaala
andukovaala..swargaalu chaalaa
andukovaala..swargaalu chaalaa
aahahaa haahaahaa..ohoho hohoho..mm hu mm hu 

Saturday, September 29, 2012

మధురమీనాక్షి--1989

సంగీతం::M.S. విశ్వనాధన్
రచన::రాజశ్రీ
గానం::వాణీజయరాం

పల్లవి::

దేవీ త్రిభువనేశ్వరీ..దేవీ త్రిభువనేశ్వరీ 
గౌరీ శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ..మధురాపురి విభుని
మనసున మురిపించ..మహి వెలసిన తల్లివే
నీవు మణిమయ తేజానివే..దేవీ త్రిభువనేశ్వరీ
గౌరీ శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ..శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ..ఈ..ఈ

చరణం::1

చిరునవ్వు భువికెల్ల ఆనందమే
చిందించు కరుణార్ధ్ర మకరందమే
చిరునవ్వు భువికెల్ల ఆనందమే
చిందించు కరుణార్ధ్ర మకరందమే
చరితార్ధులను చేయు నీ చరణమే
సకలార్ద విజ్ఞాన సందోహమే

దేవీ త్రిభువనేశ్వరీ..గౌరీ శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ
శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ..ఈ..ఈ

చరణం::2

భక్త తతికెల్ల శక్తివై నిలుచు ముక్తి దాత నీవే
తక్క తకధీంత తక్క తకఝంత తకట తఝుణు తకతా
నీ దర్శన భాగ్యానికి కాచేనట వేచేనట ఈ జగమే 
తద్దింతక తఝ్ఝుంతక తద్దింతక తఝ్ఝుంతక తకఝణుతా 
పరాకేల జగన్మాత దిగంతాల మొరాలించు దేవతవే 
తఝంతంత తఝంతంత తఝంతంత తఝంతంత తకధిమిత 
నీతి నిలుపుటకు కూర్మి నెరపుటకు పృథివిపై నీవు వెలసితివే 
తకిట తకధీంత తకిట తకధీంత తకిట తకధీంత తకఝణుత 
దేవీ మాతా జగతీ నేతా కల్పకవల్లి 
తకఝం తఝణం తకఝం తఝణం తరికిటతోం తరికిటతోం 
ముద్దులు చిందే ముచ్చటలొలికే మోహన రూపిణి సుహాసిని 
తాంతక ధీంతక తోంతక నంతక తాంతక ధీంతక తధింతత 
నీ పద యుగములు నమ్మిన వారికి ఆశ్రయమీయవె విలాసిని 
తకధిమి తకఝణు తకధిమి తకఝణు తకధిమి తకఝణు తధీంతత 
తద్ధీంతరికిట తద్ధీంతరికిట తద్ధీంతరికిట తద్ధీంతరికిట  
తద్ధీంతరికిట తద్ధీంతరికిట తద్ధీంతరికిట తద్ధీంతరికిట
చూపులు మోహనం నగమే చందనం 
అభయం జగతికే

దేవీ త్రిభువనేశ్వరీ..గౌరీ శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ
శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ..ఈ..ఈ

Sunday, September 23, 2012

అడవి దొంగ--1985సంగీతం::చక్రవర్తి 
రచన::వేటూరి సుందర రామమూర్తి  
గానం::S.P.బాలు, S.జానకి 
తారాగణం::చిరంజీవి,రాధ,శారద 

పల్లవి: 

అ ఆ ఆ వానా వానా వందనం.. 
ఆ ఆ ఆ వయసా..వయసా..వందనం 
నీవే ముద్దుకు మూలధనం 
పడుచు గుండెలో గుప్తధనం 
ఇద్దరి వలపుల ఇంధనం 
ఎంత కురిసినా కాదనం 
ఏమి తడిసినా..ఆ..ఆ..వద్దనం..ఈ దినం 

లల్లల్ల..లాలా..లాలా.. 
అ ఆ ఆ వాన వాన వందనం.. 
ఆ ఆ ఆ వయసా..వయసా..వందనం 

చరణం::1 

చలి పెంచే నీ చక్కదనం..కౌగిట దూరే గాలి గుణం 
గాలి వానల కలిసి రేగుతూ..కమ్ముకుపోతే యవ్వనం 
చినుకు చినుకులో చల్లదనం..చిచ్చులు రేపే చిలిపితనం 
వద్దంటూనే వద్దకు చేరే ఒళ్లో ఉందీ పడుచుతనం 
మెరుపులు నీలో చూస్తుంటే..ఉరుములు నీలో పుడుతుంటే 
వాటేసుకొని తీర్చుకో..వానదేవుడి వలపు ఋణం..వాన దేవుడి వలపు ఋణం

అ ఆ ఆ వానా వానా వందనం... 
ఆ ఆ ఆ వయసా.. వయసా.. వందనం 

చరణం::2 

కసిగ ఉన్న కన్నెతనం..కలబడుతున్న కమ్మదనం 
చెప్పలేక నీ గుండ వేడిలో..హద్దుకుపోయిన ఆడతనం 
ముద్దుకు దొరికే తియ్యదనం..ముచ్చట జరిగే చాటుతనం 
కోరి కోరి నీ పైట నీడలో..నిద్దుర లేచిన కోడెతనం 
చినుకులు చిట పటమంటుంటే..చెమటలు చందనమౌతుంటే 
చలి చలి పూజలు చెసుకో..శ్రావణమాసం శోభనం..శ్రావణమాసం శోభనం 

అ ఆ ఆ వానా వానా వందనం.. 
ఆ ఆ ఆ వయసా..వయసా..వందనం 
నీవే ముద్దుకి మూలధనం.. 
పడుచు గుండెలో గుప్తధనం.. 
ఇద్దరి వలపుల ఇంధనం.. 
ఎంత తడిచిన కాదనం.. 
ఏమి తడిసిన వద్దనం..ఈ దినం

లల్లల్ల..లాలా..లాలా.. 
అ ఆ ఆ వానా వానా వందనం... 
ఆ ఆ ఆ వయసా..వయసా..వందనం 

అల్లరి పిల్లలు--1978


సంగీతం::S. రాజేశ్వరరావు
రచన::చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల
Film Directed By::C.S.Rao
రాతాగణం::రామకృష్ణ,జయచిత్ర,సావిత్రి,నాగభూషణం,చంద్రమోహన్,రాజబాబు 

పల్లవి::

శ్రీచక్ర శుభనివాసా
స్వామి జగమేలు చిద్విలాసా
నా సామి శృంగార శ్రీనివాసా

శ్రీచక్ర శుభనివాసా
స్వామి జగమేలు చిద్విలాసా
నా సామి శృంగార శ్రీనివాసా

చరణం::1

ఆత్మను నేనంటివి దేహపరమాత్మ నీవేనంటివి
ఆత్మను నేనంటివి దేహపరమాత్మ నీవేనంటివి

నీలోన నిలిచిపోనా..నిన్ను నాలోన కలుపుకోనా
నా స్వామి శృంగార శ్రీనివాసా

శ్రీచక్ర శుభనివాసా..
స్వామి జగమేలు చిద్విలాసా
నా స్వామి శృంగార శ్రీనివాసా

చరణం::2

కలవాడిననీ..హరి ఓం
సిరి కలవాడిననీ..హరి ఓం
మగసిరికలవాడిననీ..హరి ఓం
మనసు పద్మావతికిచ్చి..మనువు మహలక్ష్మికిచ్చినా
స్వామీ శృంగార శ్రీనివాసా

శ్రీచక్ర శుభనివాసా
స్వామి జగమేలు చిద్విలాసా
నా సామి శృంగార శ్రీనివాసా
నా సామి శృంగార శ్రీనివాసా
నా సామి శృంగార శ్రీనివాసా
నా సామి శృంగార శ్రీనివాసా

అక్కాచెల్లెళ్ళు--1957

సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
గానం::A.M.రాజా, జిక్కి
నిర్మాతలు::P.గోపాలరెడ్డి, P.ఏ.పద్మనాభరావు
దర్శకత్వం::సార్వభౌమ, అమనుతుల్లా
తారాగణం::అమర్‌నాధ్, శ్రీరంజని, కృష్ణకుమారి
సంస్థ::శర్వాణి

అంటు మామిడి తోటలోన ఒంటరిగా పోతుంటే
కొంటెచూపు చూసేటి మావయా
నీ కంటిచూపు కథలు తెలుసు లేవయా
అంటు మామిడి తోటలోన ఒంటరిగా పోతుంటే
కొంటెచూపు చూసేటి మావయా
నీ కంటిచూపు కథలు తెలుసు లేవయా

చరణం::1

గున్న మావి పళ్ళు కోయు పిల్లదానా
గున్న మావి పళ్ళు కోయు పిల్లదానా
నీ వన్నె మీద మనసాయె చిన్నదానా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కోరచూపు చూడకే కుర్రదానా
ఆ అహా
కోరచూపు చూడకే కుర్రదానా
నీ కోరచూపు బాసయ్యే గుండెలోన

అంటుమామిడి తోటలోన 
కంటికింపు కాకుండా ఒంటరిగా ఉంటేను ఎలా
ఇక జంటగానే ఉండాలే పిల్ల

చరణం::2

మోటబావి నీరు తాగు చిన్నవాడా
నా బాట కట్టి రాబోకు వన్నెకాడా
మోటబావి గట్టు పక్క, నిమ్మచెట్టు నీడ కింద
మోటబావి గట్టు పక్క, నిమ్మచెట్టు నీడ కింద
మోటు సరసమేల చాలు నిలు నిలు నీటుగాడా

అంటు మామిడి తోటలోన ఒంటరిగా పోతుంటే
కొంటెచూపు చూసేటి మావయా
నీ కంటిచూపు కథలు తెలుసు లేవయా

ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ
గళ్ళ చీర కట్టుకుని
కళ్ళ కాటుకెట్టుకొని
గుళ్ళ పేరు వేసుకొని
ఘల్లుఘల్లని పోతుంటే
ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకొని చూడొచ్చా
నా కళ్ళ సంకెల్లు నీకు వెయ్యొచ్చా

చిలకాగోరింకలల్లే చెట్టాపట్టాలేసుకొని
కలసి మెలసి ఉంటేనే హాయి
ఇలా కులుకుతూ ఉంటేనే హాయి

అక్కాచెల్లెలు--1970
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
Film Directed By::Akkineni Sanjeevi
తారాగణం::అక్కినేని,జానకి,కృష్ణ,విజయనిర్మల,గుమ్మడి,పద్మనాభం,రమాప్రభ,శాంతకుమారి,విజయలలిత,అల్లురామలింగయ్య,ప్రభాకర్ రెడ్డి,చిత్తూర్‌నాగయ్య
పల్లవి::

చిటాపటా చినుకులతో కురిసింది వాన మెరిసింది జాణ
చిటాపటా చినుకులతో కురిసింది వాన మెరిసింది జాణ
చిటాపటా చినుకులతో

తళాతళా మెరుపులతో మెరిసింది పైన ఉరిమింది లోన
తళాతళా మెరుపులతో మెరిసింది పైన ఉరిమింది లోన
తళాతళా మెరుపులతో

చరణం::1

వచ్చే వచ్చే వానజల్లు..వచ్చే వచ్చే వానజల్లు
జల్లు కాదది పొంగివచ్చు..పడుచుదనం వరదలే అది
జల్లు కాదది పొంగివచ్చు..పడుచుదనం వరదలే అది
వరద కాదది ఆగలేని..చిలిపితనం వాగులే అది
నీ వేగమే ఇది..

కురిసింది వాన మెరిసింది జాణ...
చిటాపటా చినుకులతో కురిసింది వాన మెరిసింది జాణ
చిటాపటా చినుకులతో

చరణం::2

నల్లమబ్బు తెల్లమబ్బు..ముద్దులాడుకున్నవి
చుక్కలన్ని చీకట్లో..ముసుగు కప్పుకున్నవి
నల్లమబ్బు తెల్లమబ్బు..ముద్దులాడుకున్నవి
చుక్కలన్ని చీకట్లో..ముసుగు కప్పుకున్నవి
ఉల్లిపొర చీర తడిసి..ఒంటికంటుకున్నది
ఉల్లిపొర చీర తడిసి..ఒంటికంటుకున్నది

తళాతళా మెరుపులతో మెరిసింది పైన ఉరిమింది లోన
తళాతళా మెరుపులతో

చరణం::3

మెరిసె మెరిసె రెండు కళ్లు..మెరిసె మెరిసె రెండు కళ్లు
కళ్లు కావవి మనసులోకి తెరిచిన వాకిళ్ళులే అవి
కళ్లు కావవి మనసులోకి తెరిచిన వాకిళ్ళులే అవి
వాకిళ్ళు కావవి వలపు తేనెలూరే రసగుళ్లులే అవి
సెలయేళ్లులే ఇవి
మెరిసింది పైన ఉరిమింది లోన

తళాతళా మెరుపులతో మెరిసింది పైన ఉరిమింది లోన
చిటాపటా చినుకులతో కురిసింది వాన మెరిసింది జాణ
చిటాపటా చినుకులతో

అక్కాచెల్లెలు--1970

సంగీతం::K.V. మహదేవన్ 
గీతరచయిత::ఆచార్య ఆత్రేయ 
 గానం::P.సుశీల
Film Directed By::Akkineni Sanjeevi
 తారాగణం::అక్కినేని,జానకి,కృష్ణ,విజయనిర్మల,గుమ్మడి,పద్మనాభం,రమాప్రభ,శాంతకుమారి,విజయలలిత,అల్లురామలింగయ్య,ప్రభాకర్ రెడ్డి,చిత్తూర్‌నాగయ్య


పల్లవి:: 

పాండవులు పాండవులు తుమ్మెదా 
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా 
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా 
పాండవులు పాండవులు తుమ్మెదా 
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా 
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా 

చరణం::1 

కన్నెగానె బతుకు గడిచిపోతుంది 
నన్నెవరేలుకుంటారు అనుకున్నది 
కన్నెగానె బతుకు గడిచిపోతుంది 
నన్నెవరేలుకుంటారు అనుకున్నది 
జానకి అనుకున్నది 
అయ్యో..జానకి అనుకున్నదీ 
అయ్యో..జానకి అనుకున్నదీ 
శ్రీరామచంద్రుడే చేసుకుంటాడని విన్నదీ 
ఒళ్లంతా ఝల్లన్నదీ 
ఓయమ్మా..ఒళ్ళంతా ఝల్లన్నదీ 

ఆ..హొహోయ్..పాండవులు పాండవులు తుమ్మెదా 
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా 
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా 

చరణం::2

నవ మన్మధుని వంటి నాధుని కనులారా 
ఒక్కసారి చూడగ ఉబలాటపడ్డది 
నవ మన్మధుని వంటి నాధుని కనులారా 
ఒక్కసారి చూడగ ఉబలాటపడ్డది 
తుమ్మెదా ఉబలాటపడ్డది
ఓ..హొయ్..తుమ్మెదా ఉబలాటపడ్డది 
పెళ్ళి పీటల మీద వెళ్ళి కూర్చున్నది 
కళ్లలో..కాని సిగ్గు కమ్మేసింది 
ఓయమ్మా బుగ్గలకుపాకింది 

అయ్..ఒహోయ్..పాండవులు పాండవులు తుమ్మెదా 
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా 
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా 

చరణం::3 

నీ గుండెలోనె నేనుండిపోవాలి 
నీ అండనే నేను పండిపోవాలి 
నీ గుండెలోనె నేనుండిపోవాలి 
నీ అండనే నేను పండిపోవాలి 
నా నోముపంట పండాలి 
నా నోముపంట పండాలి 

రాముడే రాముడు..జానకే జానకని 
ముందు వెనకందరూ..మురిసిపోవాలని 
జానకి మొక్కుతూ మొక్కుకుంది 

పాండవులు పాండవులు తుమ్మెదా 
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా 
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా 
హే..పాండవులు పాండవులు తుమ్మెదా 
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా 
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా

Saturday, September 22, 2012

రాముడే దేవుడు--1973సంగీతం::సత్యం
రచన::దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::చలం,వాణిశ్రీ,S.V. రంగారావు,జగ్గయ్య,రమణారెడ్డి,విజయలలిత,జ్యొతిలక్ష్మి 

పల్లవి::

ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ 
రామా ఓ రామా..రావా కనరావా 
రామా ఓ రామా..రావా కనరావా 
నా మనసు చల్లగా..నా బ్రతుకు ఝల్లన 
రామా ఓ రామా..రావా కనరావా 

చరణం::1

ఎందుకు రామా ఈ కనులూ 
నీ సుందర రూపం..చూడనినాడూ
ఎందుకు రామా..ఈ కనులూ
నీ సుందర రూపం..చూడనినాడూ
ఎందుకు స్వామీ..ఈ మేనూ
నీ ముందర నిలిచి..కొలువనినాడూ
ఏదీ ఏదీ నీ సన్నిధీ..ఏదీ ఏదీ నీ సన్నిధీ
ఏదీ ఏదీ..నా పెన్నిధీ        
రామా ఓ రామా..రావా కనరావా
రామా ఓ రామా..రామా ఓ రామా 

చరణం::2

చీకటి వేళల..నడిపించేదీ
ఒంటరి ఘడియల..వినిపించేదీ
చీకటి వేళల..నడిపించేదీ
ఒంటరి ఘడియల..వినిపించేదీ
ఏదీ ఏదీ నీ చేయూతా..ఏదీ ఏదీ నీ చేయూతా
ఏదీ ఏదీ..నీ పిలుపు
రామా ఓ రామా..రావా కనరావా

Tuesday, September 18, 2012

శ్రీ ఘంటసాల గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు--4/12/2012ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు :
ఘంటసాల 1922 డిసెంబర్ 4 న గుడివాడ సమీపములోని చౌటపల్లి గ్రామములో ఘంటసాల సూర్యనారాయణ, రత్నమ్మ దంపతులకు జన్మించాడు. సూర్యనారాయణ మృదంగం వాయిస్తూ, భజనలు చేసేవారు. ఆయన ఘంటసాలను భుజం పైన కూర్చోబెట్టుకొని పాటలు పాడుతూ సంగీత సభాస్థలికి తీసుకెళ్ళేవారు. ఘంటసాల అక్కడ జరుగుతున్న భజనలు వింటూ పాటలు పాడుతూ నాట్యం చేసేవాడు. ఘంటసాల నాట్యానికి ముగ్ధులయి ఆయనను 'బాల భరతుడు ' అని పిలిచేవారు. ఘంటసాల 11వ ఏట సూర్యనారాయణ మరణించారు. చివరి రోజుల్లో ఆయన సంగీతం గొప్పదనాన్ని ఘంటసాలకు వివరించి ఘంటసాలను గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడిని అవమని కోరారు. ఆయన మరణంతో ఘంటసాల కుటుంబ పరిరక్షణను రత్తమ్మగారి తమ్ముడు ర్యాలీ పిచ్చయ్య చూసుకోవడం మొదలుపెట్టారు.
సంగీత సాధన

తండ్రి ఆశయం నెరవేర్చడానికి ఘంటసాల సంగీత గురుకులాలలో చేరినా, ఆ కట్టుబాట్లు తట్టుకోలేక వెనక్కు వచ్చేశాడు. ఒకసారి సమీప గ్రామంలో జరిగిన సంగీత కచేరీలో విద్వాంసులతో పోటీపడి ఓడిపోయి నవ్వులపాలయాడు. అప్పటినుండి ఆయనలో పట్టుదల పెరిగింది. తనకు తెలిసిన కొందరు సంగీత విద్వాంసుల ఇళ్ళల్లో పనిచేస్తూ సంగీతం అభ్యసించడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు. రెండేళ్ళ కాలంలో ఒకఇంట్లో బట్టలు ఉతకడం, మరొక ఇంట్లో వంట చేయడం నేర్చుకొనవలసి వచ్చింది. ఆలస్యమైనా తనతప్పు తెలుసుకొన్న ఘంటసాల తనదగ్గరున్న నలభై రూపాయల విలువగల ఉంగరాన్ని ఎనిమిది రూపాయలకు అమ్మి ఆంధ్రరాష్ట్రంలో ఏకైక సంగీత కళాశాల ఉన్న విజయనగరం చేరుకొన్నాడు.

విజయనగరం చేరినప్పటికి వేసవి సెలవుల కారణంగా కళాశాల మూసి ఉన్నది. ఆ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరకువెళ్ళి అభ్యర్థించగా ఆయన కళాశాల ఆవరణలో బసచేయడానికి అనుమతి ఇచ్చాడు. ఘంటసాల అక్కడ ఉంటూ రోజుకొక ఇంట్లో భోజనం చేస్తూ ఉండేవాడు. ఇలా ఉండగా తోటివిద్యార్థులు చేసినతప్పుకు ఘంటసాలను కళాశాల నుండి బహిష్కరించారు. అది తెలిసి వారాలు పెట్టే కుటుంబాలవారు తమ ఇళ్ళకు రావద్దన్నారు. గత్యంతరంలేక ఆ వూరి ఎల్లమ్మ గుడికి వెళ్ళి తలదాచుకున్నాడు. అప్పుడు ఆ గుడికి వచ్చిన పట్రాయని సీతారామశాస్త్రి ఘంటసాల గురించి తెలుసుకొని తన ఇంట ఉచితంగా సంగీతశిక్షణ ఇవ్వడానికి అంగీకరించారు. ఘంటసాల తన జీవితంలో ఎన్నోసార్లు గురువంటే ఆయనే అనిచెప్పేవాడు.

శాస్త్రి చాలా పేదవాడు కావడంతో ఘంటసాలకు భోజన సదుపాయాలు కల్పించలేకపోయాడు. ఆకలితో ఉన్న ఘంటసాలకు ఒక సాధువు జోలెకట్టి మాధుకరం (ఇంటింటా అడుక్కోవడం) చేయడం నేర్పించాడు. భుజాన జోలెకట్టుకొని వీధివీధి తిరిగి రెండుపూటలకు సరిపడే అన్నం తెచ్చుకొనేవాడు. మిగిలిన అన్నాన్ని ఒకగుడ్డలో పెడితే చీమలు పడుతుండేవి. గిన్నె కొనుక్కోవడానికి డబ్బులేక మేనమామకు ఉత్తరం వ్రాయగా ఆయన పంపిన డబ్బుతో ఒకడబ్బా కొనుక్కొని అందులో అన్నం భద్రపరచేవాడు.

వేసవి సెలవులు పూర్తైన తర్వాత ఘంటసాల కళాశాలలో చేరాడు. శాస్త్రి శిక్షణలో నాలుగుసంవత్సరాల కోర్సును రెండు సంవత్సరాలలో పూర్తిచేసాడు. తర్వాత కొన్నాళ్ళు విజయనగరంలో సంగీత కచేరీలు చేసి మంచిపేరు తెచ్చుకొని తన సొంతవూరు అయిన చౌటపల్లెకుచేరి అక్కడ ఉత్సవాలలో, వివాహ మహోత్సవాలలో పాటలు పాడుతూ సంగీత పాఠాలు చెప్పేవాడు. 1942లో స్వాతంత్ర్య సమరయోధునిగా క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని రెండుసంవత్సరాలు అలీపూర్ జైల్లో నిర్బంధంలో ఉన్నాడు.
http://te.wikipedia.org/wiki/ఘంటసాల_వెంకటేశ్వరరావు

Monday, September 17, 2012

గుండమ్మ కథ--1962సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం::ఘంటసాల, P.లీల

తారాగణం::N.T.రామారావు,అక్కినేని,జమున,సావత్రి,S.V.రంగారావు,రాజనాల,రమణారెడ్డి,L.విజయలక్ష్మి,
హరనాధ్, ఛాయాదేవి.

పల్లవి::


వేషము మార్చెను..హోయ్
భాషను మార్చెను..హోయ్
మోసము నేర్చెనూ..ఊఊఊఊ
అసలు తానే మారెను..ఊఊ

అయినా మనిషి మారలేదు
ఆతని మమత తీరలేదు
మనిషి మారలేదు
ఆతని మమత తీరలేదు
మనిషి మారలేదు
ఆతని మమత తీరలేదు

చరణం::1

క్రూరమృగమ్ముల కోరలు తీసెను
ఘోరారణ్యములాక్రమించెను
క్రూరమృగమ్ముల కోరలు తీసెను
ఘోరారణ్యములాక్రమించెను

హిమాలయముపై జండా పాతెను
హిమాలయముపై జండా పాతెను
ఆకాశంలో షికారు చేసెను
అయినా మనిషి మారలేదు
ఆతని కాంక్ష తీరలేదు

చరణం::2

పిడికిలి మించని హృదయములో
కడలిని మించిన ఆశలు దాచెను
పిడికిలి మించని హృదయములో
కడలిని మించిన ఆశలు దాచెను

వేదికలెక్కెను..వాదము చేసెను
వేదికలెక్కెను..వాదము చేసెను
త్యాగమె మేలని బోధలు చేసెను

అయినా మనిషి మారలేదు
ఆతని బాధ తీరలేదు

వేషమూ మార్చెను..భాషనూ మార్చెను
మోసము నేర్చెను..తలలే మార్చెను
అయినా మనిషి మారలేదు..ఆతని మమత తీరలేదు
ఆ ఆ హహాహహ ఆహహ ఆహహహా..
ఓ..ఒహో ఓహోహో..ఓహో..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

గుండమ్మ కథ--1962సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

తారాగణం::N.T.రామారావు,అక్కినేని,జమున,సావత్రి,S.V.రంగారావు,రాజనాల,రమణారెడ్డి,L.విజయలక్ష్మి,
హరనాధ్, ఛాయాదేవి.
పల్లవి::

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

యెంత హాయి
యెంత హాయి ఈ రేయి
యెంత మధురమిహాయి
ఆఆఅఆఆఅఆఆఅ

యెంత హాయి ఈ రేయి
యెంత మధురమిహాయి
చందమామ చల్లగా
మత్తుమందు జల్లగా
ఆఆ చందమామ చల్లగా
పన్నిటి ఝల్లు జల్లగా
యెంత హాయి..
యెంత హాయి ఈ రేయి
యెంత మధురమిహాయి
యెంత హాయి...

చరణం::1

ఆఆఅఆఆఅఆఆఅ
ఒకరి చూపులొకరి పైన
విరి చూపులు విసరగా
ఆఆఆఆఆఆఅఆఆఅఆఆఅ
ఒకరి చూపులొకరి పైన
విరి తావులు వీచగా
విరితావుల ఒరవడిలో
విరహ మతిసయింపగా
ఆ విరితావుల ఘుమ ఘుమలో
మేను పరవసింపగా
యెంత హాయి..
యెంత హాయి ఈ రేయి
యెంత మధురమిహాయి..యెంత హాయి

చరణం::2

ఆఆఆఆఆఆఅఆఆఅఆఆఅ
కానరాని కోయిలలు
మనల మేలుకొలుపగా
కానరాని కోయిలలు
మనకు జోల పాడగా
మధురభావ లాహిరిలో
మనము తులిపోవగా
ఆఆ మధురభావ లహరిలో
మనము తేలిపోవగా..యెంత హాయి

యెంత హాయి ఈ రేయి
యెంత మధురమిహాయి
చందమామ చల్లగా
మత్తుమందు జల్లగా
యెంత హాయి..
యెంత హాయి ఈ రేయి

గుండమ్మ కథ--1962సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::పింగళి నాగేంద్ర రావు
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

తారాగణం::N.T.రామారావు,అక్కినేని,జమున,సావత్రి,S.V.రంగారావు,రాజనాల,రమణారెడ్డి,L.విజయలక్ష్మి,
హరనాధ్, ఛాయాదేవి.
పల్లవి::

కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
మేలు మేలోయన్న మేలో నా రంగ కొమ్మలకి వచ్చింది ఈడు
మేలు మేలోయన్న మేలో నా రంగ కొమ్మలకి వచ్చింది ఈడుఈ ముద్దు
గుమ్మలకి చూడాలి జోడు
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

అహహా..అహహా..ఆ..ఆ..ఆ..
ఒహోహో..ఓ.ఓ..ఓ..
బాలబాలోయన్న బాలో చిన్నమ్మి అందాలగారాల బాల
బాలబాలోయన్న బాలో చిన్నమ్మి అందాలగారాల బాల
ఓఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ....

చరణం::1

బెలొబెలోయన్న బేలో పెద్దమ్మి చిలకల కులేకేను చాల
బెలోబెలోయన్న దిద్దినకదిన దిద్దినకదిన దిద్దినకదిన ద్దిన్
హోయ్ బెలోబెలోయన్న బేలో పెద్దమ్మి చిలకల కులేకేను చాల
ఈ బేల.....పలికితే ముత్యాలు రాల
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
అహహా..అహహా..ఆ..ఆ..ఆ..
ఒహోహో..ఓ.ఓ..ఓ..ఓ.ఓ..ఓ.

చరణం::2

ముక్కు పైనుంటాది కోపం చిట్టెమ్మ మనసేమో మంచిదే పాపం
ముక్కు పైనుంటాది కోపం చిట్టెమ్మ మనసేమో మంచిదే పాపం
ఓ.ఓ..ఓ..ఓ.ఓ..ఓ.

ఇంటికి వెలుగైన దీపం బుల్లెమ్మ కంట చూసిన పోవు తాపం
ఇంటికి వెలుగైన దీపం బుల్లెమ్మ కంట చూసిన పోవు తాపం
జంటుంటే యందురానిదు ఏ లోపం
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

కోలు కోలోయన్న కోలో నా సామి కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
అహహా..అహహా..ఆ..ఆ..ఆ..
ఒహోహో..ఓ.ఓ..ఓ..ఓ.ఓ..ఓ.

మదన కామరాజు కథ--1962::యదుకుల కాంభోజి::రాగం

సంగీతం::రాజన్ నాగేంద్ర
రచన::G.కృష్ణమూర్తి
గానం::P.B.శ్రీనివాస్
యదుకుల కాంభోజి::రాగం


పల్లవి::


నీలి మేఘమాలవో నీలాలతారవో
నీ సోయగాలతో మదినీ దోచిపోదువో
నీలి మేఘమాలవో నీలాలతారవో
నీ సోయగాలతో మదినీ దోచిపోదువో
నీలి మేఘమాలవో..

చరణం::1

నీ మోములోన జాబిలి..దోబూచులాడెనే
నీ కురులు తేలి గాలిలో..ఉయ్యాలలూగెనే
నిదురించు వలపు మేల్కొలిపి..దాగిపోదువో
నీలి మేఘమాలవో..

చరణం::2

నీ కెంపు పెదవి తీయని..కమనీయ కావ్యమే
నీ వలపు తనివి తీరని..మధురాల రావమే
నిలచేవదేల నా పిలుపు..ఆలకించవో
నీలి మేఘమాలవో..

చరణం::3

రాదేల జాలి ఓచెలీ..ఈ మౌనమేలనే
రాగాల తేలిపోదమే..జాగేలచాలునే
రావో..యుగాల ప్రేయసి
నన్నాదరించవో

నీలి మేఘమాలవో నీలాలతారవో
నీ సోయగాలతో మదినీ దోచిపోదువో

మదన కామరాజు కథ--1962::యదుకుల కాంభోజి::రాగంసంగీతం::రాజన్ నాగేంద్ర
రచన::G.కృష్ణమూర్తి
గానం::P.B.శ్రీనివాస్,P.సుశీల

యదుకుల కాంభోజి::రాగం

పల్లవి::


నీలి మేఘమాలవో నీలాలతారవో
నీ సోయగాలతో మదినీ దోచిపోదువో
నీలి మేఘమాలవో..

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

నీలి మేఘమాలనో నీలాల తారనో
నా సోయగాలతో మదినీ దోచిపోడునో
నీలి మేఘమాలనో..

చరణం::1

నీ రాక కోసమే చెలీ..నే వేచి యుంటినే
ఆరాటమేలనో ప్రియా..నే చెంతనుంటినే
ఆనంద మధుర గీతములా..ఆలపింతుమా
నీలి మేఘమాలనో..

చరణం::2

చివురించు వలపు తీవెలా..విరిపూలు పూయగా
చిరునవ్వు విరుపు లోపలా..హరివిల్లు విరియగా
నెలవంక నావలోన మనమూ..కలసి పోదమా
నీలి మేఘమాలవో..

చరణం::3

మనలోని కలత మాయమై..మన ఆశ తీరెగా
అనురాగ రాగమే ఇక..మన రాగమాయేగా
మనసార ప్రేమ మాధురులా..సాగిపోదమా

నీలి మేఘమాలనో నీలాల తారనో
నీ సోయగాలతో మదినీ దోచిపోదువో

Sunday, September 09, 2012

తోడు నీడ--1965
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
దర్శకత్వం::ఆదుర్తి సుబ్బారావు
గానం::భానుమతి
తారాగణం::N.T..రామారావు,S.V.రంగారావు,P.భానుమతి,జమున,గీతాంజలి,నాగయ్య 

పల్లవి::

ఎన్నో రాత్రులు వస్తాయి
కాని యిదియే తొలిరేయి
ఎన్నో బంధాలున్నాయి
కానీ యిది శాశ్వతమోయి

ఎన్నో రాత్రులు వస్తాయి
కాని యిదియే తొలిరేయి

చరణం::1

పక్కన అతడు నిలబడితే
పరువం ఉరకలు వేస్తుంది
వయసుకు తగ్గది ఆ మొగ్గు
వల్లమాలినది ఈ సిగ్గు

చరణం::2

వస్తాడమ్మా నీరేడు
ఏమిస్తాడో రుచి చూడు
మల్లెల మంచం పిలిచింది
ఉయ్యల త్వరలో రానుంది

ఎన్నో రాత్రులు వస్తాయి
కాని యిదియే తొలిరేయి

చరణం::3

ఎవరో చెబితే విన్నాను
విన్నది నీతో అన్నాను
నాకూ యింతే తెలిసినది
నీకే తెలియును మిగిలినది

ఎన్నో రాత్రులు వస్తాయి
కాని యిదియే తొలిరేయి

తోడు నీడ--1965


సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::సముద్రాల
దర్శకత్వం::ఆదుర్తి సుబ్బారావు
గానం::P.సుశీల

తారాగణం::N.T..రామారావు,S.V.రంగారావు,P.భానుమతి,జమున,గీతాంజలి,నాగయ్య 

పల్లవి::

ఆయీ ఆయీ ఆయీ ఆయీ
అయి అయి అయి అయి ఆయీ
ఒలూలు ఆయీ..అయీ అయీ అయీ ఆయీ

అత్త ఒడి పువ్వువలే మెత్తనమ్మ 

అదమరచి హాయిగ ఆడుకొమ్మ
అత్త ఒడి పువ్వువలే మెత్తనమ్మ 

అదమరచి హాయిగ ఆడుకొమ్మ
ఆడుకొని ఆడుకొని అలసిపొతివా

ఆడుకొని ఆడుకొని అలసిపొతివా
అలుపుతీర బజ్జోమ్మ అందాలబొమ్మ

అలుపుతీర బజ్జోమ్మ అందాలబొమ్మ
అత్త ఒడి పువ్వువలే మెత్తనమ్మ 

అదమరచి హాయిగ ఆడుకొమ్మ

చరణం::1

అమ్మలు కన్నులు తమ్మి పూవుల్లు
అమ్మలు కన్నులు తమ్మి పూవుల్లు
తమ్మి పూవులు పూయు తలిరు వెన్నెల్లు
తమ్మి పూవులు పూయు తలిరు వెన్నెల్లు
ఆ వెన్నెలను మూసేనే కన్నీటి జల్లు
వెన్నెలను మూసేనే కన్నీటి జల్లు
కన్నీరు రానీకు కరుగు నెడదల్లు
ఆయీ ఆయీ ఆయీ ఆయీ.
అత్త ఒడి పువ్వువలే మెత్తనమ్మ 

అదమరచి హాయిగ ఆడుకొమ్మ

చరణం::2

కనిపించే దేవుళ్ళు కమ్మని పాపల్లు
కనిపించే దేవుళ్ళు కమ్మని పాపల్లు
కనిపెంచే తల్లికి కన్నుల జ్యోతుల్లు
కనిపెంచే తల్లికి కన్నుల జ్యోతుల్లు
వెయ్యాలి పాపాయి తప్పటడుగుల్లు
వెయ్యాలి పాపాయి తప్పటడుగుల్లు
చెయ్యాలి ఆ పైన గొప్ప చేష్టలు
ఆయీ ఆయీ ఆయీ ఆయీ
లాలి లాలి లాలి లాలి
అత్త ఒడి పువ్వువలే మెత్తనమ్మ అదమరచి హాయిగ ఆడుకొమ్మ
అత్త ఒడి పువ్వువలే మెత్తనమ్మ అదమరచి హాయిగ ఆడుకొమ్మ

Thursday, September 06, 2012

లక్ష్మీనివాసం--1968

సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::పిఠాపురంసోడా సోడా ఆంధ్రసోడా గోలిసోడా జిల్ జిల్ సోడా
సోడా సోడా ఆంధ్రసోడా గోలిసోడా జిల్ జిల్ సోడా
సోడా సోడా ఆంధ్రసోడా గోలిసోడా జిల్ జిల్ సోడా
సోడాతాగు తెలుగోడా చల్లని సోడా
దీని మహిమ చెప్పలేడు దేవుడు కూడా
సోడాతాగు తెలుగోడా చల్లని సోడా
దీని మహిమ చెప్పలేడు దేవుడు కూడా
సోడా సోడా ఆంధ్రసోడా గోలిసోడా జిల్ జిల్ సోడా

చరణం::1

సోడా నెత్తి మీద గంగవున్న ఈశ్వరుడైనా అహ
నిత్య సుధలు తాగుతున్న దేవతలైనా
నేత్తి మీద గంగవున్న ఈశ్వరుడైనా అహ
నిత్య సుధలు తాగుతున్న దేవతలైనా
ఆంధ్రసోడా కోరికోరి తాగుతారోయ్
అది లేకుంటే వడదెబ్బకు వాడుతారోయ్
సోడా సోడా ఆంధ్రసోడా గోలిసోడా జిల్ జిల్ సోడా

చరణం::2

నాయకులు చెప్పేది ఉత్తగ్యాసు..ఊ..
వినాయకుల చప్పట్లు శుద్ధ గ్యాసు
నాయకులు చెప్పేది ఉత్తగ్యాసు
వినాయకుల చప్పట్లు శుద్ధ గ్యాసు
పోసుకోలు పాలిటిక్స్ పరమ గ్యాసు
వాటికన్నా ఉపయోగం సోడా గ్యాసు
సోడా సోడా ఆంధ్రసోడా గోలిసోడా జిల్ జిల్ సోడా

చరణం::3

ఒక్క గుక్క తాగి చూడు మండుటెండలో అహ
హిమాలయం చల్లదనం నీ గొంతుకలో
ఒక్క గుక్క తాగి చూడు మండుటెండలో అహ
హిమాలయం చల్లదనం నీ గొంతుకలో
రాళ్ళు తిని తాగితే జీర్ణమవ్వాలి
నీళ్ళు తాగితే సగం కడుపు నిండాలి
సోడా సోడా ఆంధ్రసోడా గోలిసోడా జిల్ జిల్ సోడా
సోడాతాగు తెలుగోడా చల్లని సోడా
దీని మహిమ చెప్పలేడు దేవుడు కూడా
సోడా సోడా ఆంధ్రసోడా

లక్ష్మీనివాసం--1968

సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల


పల్లవి::

ధనమే రా అన్నిటికీ మూలం
ఆ ధనము విలువ తెలుసుకొనుట మానవ ధర్మం
ధనమే రా అన్నిటికీ మూలం
ఆ ధనము విలువ తెలుసుకొనుట మానవ ధర్మం
ధనమే రా అన్నిటికీ మూలం

చరణం::1


మానవుడే ధనమన్నది స్రుజియించెను రా
దానికి తానె తెలియని దాసుడాయె రా
మానవుడే ధనమన్నది స్రుజియించెను రా
దానికి తానె తెలియని దాసుడాయె రా
ధనలక్ష్మి ని అదుపులోన పెట్టిన వాడే
ధనలక్ష్మి ని అదుపులోన పెట్టిన వాడే
గుణవంతుడు బలవంతుడు భగవంతుడు రా

ధనమే రా అన్నిటికీ మూలం


చరణం::2

ఉన్న నాడు తెలివి కలిగి పొదుపు చేయరా
లేని నాడు ఒడలు వంచి కూడ బెట్టరా
ఉన్న నాడు తెలివి కలిగి పొదుపు చేయరా
లేని నాడు ఒడలు వంచి కూడ బెట్టరా
కొండలైన కరిగి పోవు కూర్చుని తింటే
కొండలైన కరిగి పోవు కూర్చుని తింటే
అయ్యో కూలిపోవు కాపురాలు ఇది తెలియకుంటే

ధనమే రా అన్నిటికీ మూ
లం


చరణం::3

కూలి వాని చెమటలో ధనమున్నది రా
పాలికాపు కండల్లో ధనమున్నది రా
కూలి వాని చెమటలో ధనమున్నది రా
పాలికాపు కండల్లో ధనమున్నది రా
శ్రమ జీవికి జగమంతా లక్ష్మీ నివాసం
శ్రమ జీవికి జగమంతా లక్ష్మీ నివాసం
ఆ శ్రీదేవిని నిరసించుట తీరని దోషం

ధనమే రా అన్నిటికీ మూలం
ఆ ధనము విలువ తెలుసుకొనుట మానవ ధర్మం
ధనమే రా అన్నిటికీ మూలం

Wednesday, September 05, 2012

తూర్పు వెళ్ళే రైలు--1979

సంగీతం::S.P.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P. బాలసుబ్రహ్మణ్యం


పల్లవి::

వేగుచుక్క పొడిచింది వేకువ కాబోతుంది
వేగుచుక్క పొడిచింది వేకువ కాబోతుంది
గాలిలోన తేలే నాదం మేలుకొలుపు పాడింది
మేలుకొలుపు పాడింది
వేగుచుక్క పొడిచింది..........

చరణం::1

కట్టుకున్న మంచు చీర కరిగి జారిపోతుంది
ముసురుకున్న చీకటిలో వెలుగు దూసుకొస్తుంది
కట్టుకున్న మంచు చీర కరిగి జారిపోతుంది
ముసురుకున్న చీకటిలో వెలుగు దూసుకొస్తుంది
దూరంగా నా నేస్తం తూరుపు బండి కూసింది
ఊరంతా మొద్దునిద్రలో ముసుగుతన్ని పడుకుంది
వేగుచుక్క పొడిచింది వేకువ కాబోతుంది

చరణం::2

ఆశల వెలుగుల తూరుపుబండి దూసుకుపోవాలి
నన్ను తీసుకుపోవాలి
లోకంలోని వెలుగు నీడ లోతులు చెప్పాలీ
రేపటి రూపును లోపలి కళ్ళకు నేడే చూపాలి
రాసిన పాటకు ప్రాణం పోసి
పేరును తేవాలి మంచి పేరును తేవాలి

బ్లాగు మిత్రులకు టీచర్స్ డే ...శుభాకాంక్షలుటీచర్స్ డే ...

గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు… గురుదేవో మహేశ్వరః

మన పూర్వీకులు గురువును సాక్షాత్తూ దేవుళ్లతో పోల్చి పూజించారు. ఆధునిక యుగంలో కూడా అనేకమంది ప్రముఖులు తమను తీర్చిదిద్దిన గురువులను గౌరవించారు. విద్యార్థుల జీవితాల్లో జ్ఞానజ్యోతులు వెలిగించే గురువులకు మనదేశంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని కల్పించారు. దానిలో భాగమే సెప్టెంబర్ 5న జరుపుకునే ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం.

మంచి ఉపాధ్యాయుడు, గొప్ప తత్త్వవేత్త, రాజకీయ నాయకుడు అయిన ‘భారతరత్న’ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి నేడు. ఆయన స్వతంత్ర భారతదేశానికి మొట్టమొదటి ఉపరాష్ట్రపతి, రెండవ రాష్ట్రపతి. సర్వేపల్లి రాధాకృష్టన్‌కి ఉపాధ్యాయ వృత్తి పట్ల అభిమానం. ‘దేశాన్ని తీర్చి దిద్దే మేధావులు ఉపాధ్యాయులే’ అని ఆయన నమ్మేవారు.

సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారిని ఒక సారి కొంతమంది స్నేహితులు, విద్యార్థులు కలిసి ఆయన పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహించడానికి అనుమతి కోరారు. అప్పుడు ఆయన తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న టీచర్లను గౌరవిస్తే మంచిదని సూచించారు. ఆ తర్వాత 1962 నుంచి యేటా సెప్టెంబర్ 5న గురుపూజోత్సవాన్ని ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తోంది. విద్యార్థులకు గురువుల పట్ల ఉన్న గౌరవమర్యాదల కారణంగానే గురుపూజోత్సవం ఇంత ఆదరణకు నోచుకుంది. గురుపూజోత్సవం నాడు ఎవరి గురువులను వాళ్లు తమకు తోచిన రీతిలో సత్కరిస్తూ వేడుకలు జరుపుకుంటారు.
http://ecoastalworld.com/teachers-day/...ఈ సైట్ నుండి స్వీకరించినది ....
ఈ సందర్భంగా సమాజానికి ఆణిముత్యాల లాంటి శిష్యులను అందించిన కొందరు గురువులనైనా తలుచుకోవడం సముచితం. వీరనారి ఝాన్సీ రాణి పేరు చెప్పకుండా భారత స్వాతంత్య్రోద్యమం గురించి మాట్లాడడం అసంభవం. అసలు ఝాన్సీ అన్న పదమే వీరత్వానికి పర్యాయ పదంగా మారిందంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఝాన్సీలక్ష్మీబాయి గురువు తాంతియా తోపే. తన వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దిన తాంతియా తోపేని ఆమె నిరంతరం అభిమానించింది, గౌరవించింది. తన శిష్యురాలి వల్ల ఆయన చరిత్రలో చిరస్మరణీయుడయ్యాడు.

చికాగో సభలో తన ప్రసంగంతో యావత్ ప్రపంచాన్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసి, ప్రపంచ దృష్టిని భారతదేశం వైపు మళ్లించిన స్వామి వివేకానంద తాను ఒక మంచి శిష్యుడనని చాటుకున్నాడు. ఆయన గురువైన రామకృష్ణ పరమ హంసకు తగిన గౌరవాన్ని అందించాడు.
http://ecoastalworld.com/teachers-day/...ఈ సైట్ నుండి స్వీకరించినది
గొప్ప శాస్త్రవేత్త, మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలామ్ కూడా ఆయన జీవితచరిత్ర ‘‘వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్’’ లో తనను ప్రోత్సహించిన గురువుల గురించి ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నాడు. ఆ విధంగా తన గురువులను గౌరవించాడు. అలా ఎంతో మంది శిష్యులు మరెందరో గురువుల పేరును నిలబెడుతూనే ఉన్నారు. తమ శిష్యులను సన్మార్గంలో నడిచేటట్లు వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించి, జీవితంలో ఎంతో సాధించడానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన గురువులందరికీ ఈ ఒక్కరోజే కాదు జీవితాంతం గౌరవ మర్యాదలు దక్కాల్సిందే.

Saturday, September 01, 2012

పాతాళబైరవి--1951::ఆభేరి::రాగం


సంగీతం::ఘటసాల
రచన::పింగళి
గానం::ఘంటసాల,P.లీల

ఆభేరి:::రాగం

ప్రణయ జీవులకు దేవి వరాలే
కానుకలివియే..ఏ..ప్రియురాలా!

హాయిగా మనకింకా స్వేఛ్ఛగా
హాయిగా మనకింకా స్వేఛ్ఛగా
హాయిగా...


చెలిమి ఇంచు పాటల..విలాసమైన ఆటల
చెలిమి ఇంచు పాటల..విలాసమైన ఆటల
కలసి మెలసి పోదమోయ్ వలపు బాటల
హాయిగా మనకింకా స్వేఛ్ఛగా..హాయిగా

నీ వలపు నా వలపు పూలమాలగా..ఆ..
నీ వలపు నా వలపు పూలమాలగా..ఆ..
నీవు నేను విడివడని ప్రేమమాలగా
హాయిగా మనకింక స్వేఛ్ఛగా..హాయిగా

కలలు నిజము కాగా కలకాలమొకటిగా
కలలు నిజము కాగా కలకాలమొకటిగా
తెలియరాని సుఖములలో తేలిపోవగా
హాయిగా మనకింక స్వేఛ్ఛగా..హాయిగా

హాయిగా మనకింక స్వేఛ్ఛగా..హాయిగా
హాయిగా మనకింక స్వేఛ్ఛగా..హాయిగా
స్వేఛ్ఛగా
హాయిగా
హాయిగా

పాతాళబైరవి--1951::రాగశ్రీ::రాగం
సంగీతం::ఘటసాల
రచన::పింగళి
గానం::ఘంటసాల,P.లీల

రాగశ్రీ::రాగం
పల్లవి::

ఎంతఘాటు ప్రేమయో ఎంతతీవ్రమీ క్షణమో ఎంతఘాటు ప్రేమయో
కన్నుకాటు తిన్నదిగా కళలు విరిసెనే
నా మనసు మురిసెనే నా మనసు మురిసెనే
ఎంతఘాటు ప్రేమయో

ఎంతలేత వలపులో ఎంతచాటు మోహములో ఎంతలేత వలపులో
కన్నులలో కనినంతనే తెలిసిపోయెనే
నా మనసు నిలిచెనే నా మనసు నిలిచెనే
ఎంతలేత వలపులో

చరణం::1

ఈ జాబిలి ఈ వెన్నెల ఈ మలయానిలమూ
ఈ జాబిలి ఈ వెన్నెల ఈ మలయానిలమూ
విరహములో వివరాలను విప్పిచెప్పెనే
ఎంతఘాటు ప్రేమయో..

ఓ జాబిలి ఓ వెన్నెల ఓ మలయానిలమా
ఓ జాబిలి ఓ వెన్నెల ఓ మలయానిలమా
ప్రియురాలికి విరహాగ్నిని పెంపుజేయరే
ఎంతలేత వలపులో

జయసింహ--1955

సంగీతం::T.V. రాజు
రచన::Sr.సముద్రాల
గానం::ఘంటసాల,A.P.కోమల


పల్లవి::

ఓ...ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓహో...
హోయ్! తందాన హోయ్! తందాన తాని తందనోయ్ తందాన
హోయ్! తందాన హోయ్! తందాన తాని తందనోయ్ తందాన


వీరుల కన్న తల్లి, వీర నారుల కాచిన దీతల్లి
వీరుల కన్న తల్లి, వీర నారుల కాచిన దీతల్లి

తెలుసుకోరా తెలుగు బిడ్డా
తెలుసుకోరా తెలుగు బిడ్డా!
తెలుగుదేశం పోతుగడ్డరా!

హోయ్! తందాన హోయ్! తందాన తాని తందనోయ్ తందాన

చరణం::1

ధీశాలి పల్నాటి బ్రహ్మన్న, ధీరుడు ఖడ్గతిక్కన్న
రణధీరుడు ఖడ్గతిక్కన్న

ధీశాలి పల్నాటి బ్రహ్మన్న, ధీరుడు ఖడ్గతిక్కన్న
రణధీరుడు ఖడ్గతిక్కన్న
రాజనీతికి వీరజాతికి
రాజనీతికి వీరజాతికి
మెరుగులు దిద్దిన మేటి వీరులోయ్!
మరువరాని మా తెలుగు వారలోయ్!

హోయ్! తందాన హోయ్! తందాన తాని తందనోయ్ తందాన

చరణం::2

మహామంత్రిణి నాగమ్మ, రాణి కాకతీయ రుద్రమ్మ
మారాణి కాకతీయ రుద్రమ్మ

హోయ్! తందాన హోయ్! తందాన తాని తందనోయ్ తందాన

మహామంత్రిణి నాగమ్మ, రాణి కాకతీయ రుద్రమ్మ
మారాణి కాకతీయ రుద్రమ్మ
ఎత్తువేసినా, కత్తి దూసినా
ఎత్తువేసినా, కత్తి దూసినా
తిరుగులేని మా వీరనారులోయ్
తెలుగువారల ఆడపడుచులోయ్!

హోయ్! తందాన హోయ్! తందాన తాని తందనోయ్ తందాన
హోయ్! తందాన హోయ్! తందాన తాని తందనోయ్ తందాన
హోయ్! తందాన హోయ్! తందాన తాని తందనోయ్ తందాన

ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ