Wednesday, May 27, 2009

విజయం మనదే--1970
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

పల్లవి::

ఓ......దేవి.....ఏమి కన్నులు నీవి
ఓ......దేవి.....ఏమి కన్నులు నీవి
కలకల నవ్వే కలువలు....అవి
కాముని పున్నమి చలువలు

ఓ......దేవి.....ఏమి కన్నులు నీవి

వాడిపోయే, వీడిపోయే కొలనులోని
కలువపూలు నా నయనాలా..
చాలు....చాలు....చాలు....

ఓ.....దేవి.....ఏమి కన్నులు నీవి

చరణం::1

ఏమని అందును ఎర్రని పెదవుల అందాలు
అవి ఎంతో వింతగ మెరిసే నున్నని పగడాలు
ఏమని అందును ఎర్రని పెదవుల అందాలు
అవి ఎంతో వింతగ మెరిసే నున్నని పగడాలు

రూపమే కాని రుచియేలేని పగడాలు
రూపమే కాని రుచియేలేని పగడాలు
తేనియలూరే తీయని పెదవికి సరిరావు
సరిరావు చాలు.. చాలు.. చాలు..

ఓ......దేవి.....ఏమి కన్నులు నీవి

చరణం::2

ఆ....ఆ....ఆ....ఆ..

కులుకుల నడకల కలహంసలు కదలాడెనా..
నల్లని జడలో నాగులు ఊగిసలాడెనా
కులుకుల నడకల కలహంసలు కదలాడెనా..
నల్లని జడలో నాగులు ఊగిసలాడెనా
దివికు భువికి వంతెన వేసెను మీ మనసు
దివికు భువికి వంతెన వేసెను మీ మనసు

అల్లరి పిల్లకు కళ్ళెం వేసెను నీ మనసు
నీ మనసు చాలు....చాలు....చాలు


ఓ......దేవి.....ఏమి సొగలులు నీవి
ఓ......రాజా....రసికతా రతి రాజా

ఇద్దరు::ఆహ హా హా హ హా హా..........

రామయ్య తండ్రి--1975


సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::S.P.బాలు,S,జానకి 
తారాగణం::సత్యనారయణ,రంగనాద్,రాజబాబు,ముక్కామల,జయంతి,ప్రభ,
మీనాకుమారి,పండరీబాయి 

పల్లవి::

ఏమని వేడాలీ..శరణం ఎవరిని కోరాలీ..ఈ
దీపముండీ చీకటైతే..దేవుడే కన్నెర్ర జేస్తే    
ఏమని వేడాలీ..శరణం ఎవరిని కోరాలీ..ఈ 

చరణం::1

మూగవోయిన వీణ..మళ్ళీ రాగ మొలికేనా..ఆ
మోడుబారిన మాను..తిరిగి చివురు తొడిగేనా..ఆ
ఏడుకొండలు స్వామి..కరుణించి నీవే
ఏడుకొండలు స్వామి కరుణించి నీవే..దారి చూపాలీ..ఈ
                                
ఏమని వేడాలీ..ఈ..శరణం ఎవరిని కోరాలీ..ఈ

చరణం::2

శ్రీశైల శిఖరాన..చెలువొందు భ్రమరాంబ
చింతలను బాపేటి..శ్రీ గౌరి జగదాంబ
శ్రీశైల శిఖరాన..చెలువొందు భ్రమరాంబ
చింతలను బాపేటి..శ్రీ గౌరి జగదాంబ
మాపైన నెనరుంచి..మల్లికార్జునునితో
మా మొర వినిపింపుమా..ఆఆఆ  
           
ఏమని వేడాలీ..శరణం ఎవరిని కోరాలీ..ఈ

గూఢాచారి 116--1966

సంగీతం::T.చలపతి రావ్
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

Film Directed By::M.Mallikaarjuna Rao
తారాగణం::కృష్ణ,జయలలిత,ముక్కామల,రాజబాబు,గీతాంజలి,నెల్లూరుకాంతారావు,రాజనాల.


పల్లవి::

నువ్వు నా ముందుంటే నిన్నలా చూస్తుంటే
జివ్వు మంటుంది మనసు రివ్వుమంటుంది వయసు
నువ్వు నా ముందుంటే నిన్నలా చూస్తుంటే
జివ్వు మంటుంది మనసు రివ్వుమంటుంది వయసు


చరణం::1


ముద్దబంతిలా ఉన్నావు ముద్దులొలికి పోతున్నావు
ముద్దబంతిలా ఉన్నావు ముద్దులొలికి పోతున్నావు
జింక పిల్లలా చెంగు చెంగు మని చిలిపి సైగలే చేసేవు
నువ్వు నా ముందుంటే నిన్నలా చూస్తుంటే
జివ్వు మంటుంది మనసు రివ్వుమంటుంది వయసు

చరణం::2


చల్లచల్లగ రగిలించేవు మెల్లమెల్లగ పెనవేసేవు
చల్లచల్లగ రగిలించేవు మెల్లమెల్లగ పెనవేసేవు
బుగ్గపైన కొనగోట మేటి నా సిగ్గు దొంతరౌ దోచేవు
నువ్వు నా ముందుంటే నిన్నలా చూస్తుంటే
జివ్వు మంటుంది మనసు రివ్వుమంటుంది వయసు

చరణం::3


లేతలేతగా నవ్వేవు లేని కోరికలు రువ్వేవు
లేతలేతగా నవ్వేవు లేని కోరికలు రువ్వేవు
మాటలల్లి మరు మందు జల్లి నను మత్తులోనె పడవేసేవు
నువ్వు నా ముందుంటే నిన్నలా చూస్తుంటే
జివ్వు మంటుంది మనసు రివ్వుమంటుంది వయసు


Gudhachaari116--1967
Music::T.Chalapati Raav
Lyrics::C.NaaraayaNa ReDDi
Singer's::Ghantasaala,P.Suseela
Film Directed By::M.Mallikaarjuna Rao

Cast::Krishna,Jayalalita,Mukkaamala,Rajababu,Geetaanjali,NellooriKanta Rao,Raajanaala.

:::::::::::::::::::::::::::::::

nuvvu naa muMduMTae ninnalaa choostuMTae
jivvu maMTuMdi manasu rivvumaMTuMdi vayasu
nuvvu naa muMduMTae ninnalaa choostuMTae
jivvu maMTuMdi manasu rivvumaMTuMdi vayasu

:::1

muddabaMtilaa unnaavu mudduloliki pOtunnaavu
muddabaMtilaa unnaavu mudduloliki pOtunnaavu
jiMka pillalaa cheMgu cheMgu mani chilipi saigalae chaesaevu
nuvvu naa muMduMTae ninnalaa choostuMTae
jivvu maMTuMdi manasu rivvumaMTuMdi vayasu

:::2

challachallaga ragiliMchaevu mellamellaga penavaesaevu
challachallaga ragiliMchaevu mellamellaga penavaesaevu
buggapaina konagOTa maeTi naa siggu doMtarau dOchaevu
nuvvu naa muMduMTae ninnalaa choostuMTae
jivvu maMTuMdi manasu rivvumaMTuMdi vayasu

:::3

laetalaetagaa navvaevu laeni kOrikalu ruvvaevu
laetalaetagaa navvaevu laeni kOrikalu ruvvaevu
maaTalalli maru maMdu jalli nanu mattulOne paDavaesaevu
nuvvu naa muMduMTae ninnalaa choostuMTae

jivvu maMTuMdi manasu rivvumaMTuMdi vayasu

Tuesday, May 26, 2009

చిన్ననాటి స్నేహితులు--1971


సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం:: ఘంటసాల,P.సుశీల


అందాలా శ్రీమతికీ మనసైనా ప్రియసతికి
వలపుల కానుకగా..ఒక పాపను నేనివ్వనా
మబ్బులలో..విహరించే..మావారీ అనురాగం
వాడని మందారం..నా పాపిట సింధూరం..

మా బాబు నయనాలూ..లేత జాబిల్లి కిరణాలు..
మా బాబు నయనాలూ..లేత జాబిల్లి కిరణాలు
వీడే..ఇంతవాడై..అంతవాడై..వెలుగుతాడూ..
వీడే..ఇంతవాడై..అంతవాడై..వెలుగుతాడూ
కలలు నిండారగా..సిరులుపొంగారగా..

అందాలా శ్రీమతికీ మనసైనా ప్రియసతికి
వలపుల కానుకగా..ఒక పాపను నేనివ్వనా
మబ్బులలో..విహరించే..మావారీ అనురాగం
వాడని మందారం..నా పాపిట సింధూరం

సౌర్యంలో..నేతాజీ..
శరణంలో..గాంధిజీ..
శాంతిగుణంలో నెహౄజీ..
శాంతిగుణంలో నెహౄజీ..
సాహసంలో శాస్త్రిజీ..
ఒరవడిగా..వడివడిగా..
నీ నడవడి తీర్చి దిద్దుకొనీ..
ఒరవడిగా..వడివడిగా..
నీ నడవడి తీర్చి దిద్దుకొనీ..
సరిహద్దులలో పొంచిన ద్రోహుల
తరిమి తరిమి కొట్టాలీ..
వీరసైనికుడవై భరతావని..పేరును నిలబెట్టాలీ
వందేమాతరం..వందేమాతరం.. వందేమాతరం..

చిన్ననాటి స్నేహితులు--1971
సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల


అడగాలని వుంది ఒకటడగాలని వుంది
అడగాలని వుంది ఒకటడగాలని వుంది
అదిగినదానికి బదులిస్తే ఇస్తే?
అందుకు బహుమానం ఒకటుంది
అడగాలని వుంది ఒకటడగాలని వుందీ..

అడగాలని వుంది ఒకటడగాలని వుంది
అడగాలని వుంది ఒకటడగాలని వుంది
అదిగినదానికి బదులిస్తే ఇస్తే?
అందుకు బహుమానం ఒకటుంది
అడగాలని వుంది ఒకటడగాలని వుందీ..

ఎదురుగా నిలుచుంటే..ఎంతో ముద్దుగ మెరిసేదేదీ
ఎదురుగా నిలుచుంటే..ఎంతో ముద్దుగ మెరిసేదేదీ
అందీ అందకుంటే..అందీ అందకుంటే..
ఇంకెంతో అందంచిందేదేదీ

చేప..ఉహు..చూపు..ఆహ..సిగ్గు..ఉహు
మొగ్గా..ఆహా..మొగ్గకాదు..కన్నెపిల్ల బుగ్గా..

అడగాలని వుంది ఒకటడగాలని వుంది
అడగాలని వుంది ఒకటడగాలని వుంది
అదిగినదానికి బదులిస్తే ఇస్తే?
అందుకు బహుమానం ఒకటుంది
అడగాలని వుంది ఒకటడగాలని వుందీ..

కొత్తగా రుచి చూస్తుంటే మత్తుగా వుండేదేదీ..
కొత్తగా రుచి చూస్తుంటే మత్తుగా వుండేదేదీ..
మళ్ళి తలచుకొంటే..మళ్ళి తలచుకొంటే
మరింత రుచిగ వుండేదేదీ..

వెన్నా..మ్మ్హు..జున్ను..ఉహు..తీపీ..ఉహూ..
ఆ..పులుపూ.....
అహా..పులుపు కాదూ తొలివలపూ.....
అడగాలని వుంది ఒకటడగాలని వుందీ..

ఎంతగా చలి వేస్తుంటే అంతగా మనసయ్యేదేదీ
ఎంతగా..చేరదీస్తే..హాయ్..
ఎంతగా..చేరదీస్తే..అంతగా మురిపించేదేదీ

కుంపటి..మ్మ్ హు..దుప్పటి..అహా..గొంగళి..మ్మ్ ఉహు
కంబళి..అహా..కంబళికాదూ..కౌగిలీ...

అడగాలనివుంది అది అడగాలనివుంది
అడగాలనివుంది అది అడగాలనివుంది
అడగంగానే ఇచ్చేస్తే..అడగంగానే ఇచ్చేస్తే
అందులో రుచి ఏముందీ..ఆహా..హా..ఆ హా..

కధానాయకుడు--1969


సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::కోసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


బలె భలె భలె భల్లే....
హ్హ హ్హ హ్హ హ్హ ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
హ్హ హ్హ హ్హ హ్హ ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..


వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య
వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య
మన మంటే గెలిచిందయ్య..మన మాటే నిలిచిందయ్యా
వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య
వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య

అపద్దాలు చెప్పెవారు..అన్యాయం చేసేవారు
అపద్దాలు చెప్పెవారు..అన్యాయం చేసేవారు
చిత్తు చిత్తుగా వోడారయ్య..నెత్తికి చేతులు వచ్చినవయ్య

వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య
మన మంటే గెలిచిందయ్య..మన మాటే నిలిచిందయ్యా
వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య

మహా నాయకులు త్యాగంచేసి.. మనకిచ్చిన స్వాత్రంత్యం
మహా నాయకులు త్యాగంచేసి.. మనకిచ్చిన స్వాత్రంత్యం
కొందరి చేతుల పడనీకుండ..అందరు పొమ్మని చెప్పాలి

వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య
మన మంటే గెలిచిందయ్య..మన మాటే నిలిచిందయ్యా
వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య

నిరుపేదలని ప్రేమించే వారను..నిజాయితీగా నడచేవారును
నిరుపేదలని ప్రేమించే వారను..నిజాయితీగా నడచేవారును
పదవి వచ్చి వలచిందయ్యా..జయలక్ష్మి వరించినదయ్యా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య
మన మంటే గెలిచిందయ్య..మన మాటే నిలిచిందయ్యా
వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య

దగాకోరులౌ దోపిడి దొంగలు..తల్లకిందలౌతారయ్యా
దగాకోరులౌ దోపిడి దొంగలు..తల్లకిందులౌతారయ్యా
నీతికి నిలబడు కథానాయకులు..జాతికి ప్రాణం పోసేరయ్యా

వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య
మన మంటే గెలిచిందయ్య..మన మాటే నిలిచిందయ్యా
వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య
వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య
వినవయ్య రామయ్య..ఏమయ్య భీమయ్య

Sunday, May 24, 2009

రామయ్య తండ్రి--1975


సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::S.P.బాలు 
తారాగణం::సత్యనారయణ,రంగనాద్,రాజబాబు,ముక్కామల,జయంతి,ప్రభ,
మీనాకుమారి,పండరీబాయి 

పల్లవి::

హోయ్..హోయ్..హోయ్
టిక్కుటక్కుల..చక్కెర బొమ్మా
ఎన్నివగలూ నేర్చావమ్మా
వన్నె చిన్నెల చిలకమ్మా..ఒక్కసారి నవ్వమ్మా
హేయ్..వన్నె చిన్నెల చిలకమ్మా..ఒక్కసారి నవ్వమ్మా

చరణం::1

ఆడే పాడే బంగరు బొమ్మకు..ఈడూ జోడూ కుదిరిందీ
మీనం మేషం లెక్కిస్తుంటే..సమయం జారిపోతుందీ
హారిలో హారి యంటూ..అందాలు జుర్రుకుంటూ 
హారిలో హారి యంటూ..అందాలు జుర్రుకుంటూ
రాత్రంతా శివరాత్రి...చేద్దామే..ఏహేయ్   
టిక్కుటక్కుల చక్కెర బొమ్మా
ఎన్నివగలూ నేర్చావమ్మా
వన్నె చిన్నెల చిలకమ్మా..ఒక్కసారి నవ్వమ్మా
వన్నె చిన్నెల చిలకమ్మా..ఒక్కసారి నవ్వమ్మా

చరణం::2

మొన్న రాతిరి చందమామలో..నిన్నే చూసుకున్నానే
హోయ్..నిన్న రాతిరి నిద్దరలోన..నీకే తాళి కట్టానే
తందాన తానా అంటు..తైతక్కలాడుకుంటూ
తందాన తానా అంటు..తైతక్కలాడుకుంటూ
చక చక్క చక్క చక్క..వుందామే..ఏహేయ్..                
టిక్కుటక్కుల..చక్కెర బొమ్మా
ఎన్నివగలూ..నేర్చావమ్మా
వన్నె చిన్నెల చిలకమ్మా..ఒక్కసారి నవ్వమ్మా
ఓ..వన్నె చిన్నెల చిలకమ్మా..ఒక్కసారి నవ్వమ్మా

Saturday, May 23, 2009

కధానాయకుడు--1969సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::దాశరధి
గానం::ఘంటసాల బౄందం


ఇంతేనయ తెలుసుకోవయ ఈ లోకం ఇంతేనయా
లా లాలాల లా లాలాల యా యా యయాయయా
ఇంతేనయ తెలుసుకోవయ ఈ లోకం ఇంతేనయా
నీతీలేదు నిజాయితిలేదు ధనమే జగమయ్యా..

బబ్ చికి బబ్భం బబచికి బంభం
బబచికి బబచికి బబచికి ఓహో..
బబాబిబీ బాబాబీబీ బో..హో..
బబ్ చికి బబ్భం బబచికి బంభం
బబచికి బబచికి బబచికి ఓహో..
బబాబిబీ బాబాబీబీ బో..హో..

డాబులుకొట్టి మోసంచేసి జేబులు నింపేరూ..ఓహో..
డాబులుకొట్టి మోసంచేసి జేబులు నింపేరూ
పాపం పుణ్యం పరమార్థాలు పంచకు రానీరూ
ఎవరికి వారే యమునాతీరే ఇదేప్రపంచమయా..
ఇంతేనయ తెలుసుకోవయ ఈ లోకం ఇంతేనయా
లా లాలాల లా లాలాల యా యా యయాయయా

పైసాతోటి సీసా చేరి జల్సాచేసిందీ..వావ్వ
పైసాతోటి సీసా చేరి జల్సాచేసిందీ
మనసే లేని సొగసే వుంది మైమరపించిందీ
పైన పటారం లోన లొటారం ఇదే ప్రపంచమయా
ఇంతేనయ తెలుసుకోవయ ఈ లోకం ఇంతేనయా

బబ్ చికి బబ్భం బబచికి బంభం
బబచికి బబచికి బబచికి ఓహో..
బబాబిబీ బాబాబీబీ బో..హో..
బబ్ చికి బబ్భం బబచికి బంభం
బబచికి బబచికి బబచికి ఓహో..
బబాబిబీ బాబాబీబీ బో..హో..

మంచిని చేసే మనిషిని నేడు
వంచన చేసేరూ..ఆహా
మంచిని చేసే మనిషిని నేడు
వంచన చేసేరూ
గొంతులుకోసే వాడికి నేడు గొడుగులు పట్టేరూ
దొంగలె దొరలై ఊళ్ళేదోచిరి ఇదే ప్రపంచమయా
ఇంతేనయ తెలుసుకోవయ ఈ లోకం ఇంతేనయా

రామరాజ్యంలో రక్తపాతం--1976


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు,వాణిజయరాం
తారాగణం::కృష్ణ,గుమ్మడి,జగ్గయ్య,పద్మనాభం,విజయనిర్మల,లత, షీలా,
జయమాలిని,రావు గోపాల రావు

పల్లవి::

సూదంటు రాయంటి చిన్నోడా 
నీ చూపుచురక లేస్తో౦ది మొనగాడా
సూదంటు రాయంటి చిన్నోడా 
నీ చూపుచురక లేస్తో౦ది మొనగాడా
సంపంగి రెమ్మలా౦టి చిన్నమ్మి
నన్నుచంపబోకే వేరేపనివుంది
సంపంగి రెమ్మలా౦టి చిన్నమ్మి
నన్నుచంపబోకే వేరేపనివుంది

చరణం::1

ఒడ్డు పొడుగుచూసాను 
ఒళ్ల౦తా మరచాను 
ఒపలేనురా మదనతాపం 
నన్నుఒల్లనంటే నీకే౦తో పాపం 
ఒపలేనురా మదనతాపం 
నన్నుఒల్లనంటే నీకే౦తో పాపం
ఒంటిమీద పడతావు అంటకాగి ఉంటావు 
ఒంటిమీద పడతావు అంటకాగి ఉంటావు
ఒచ్చిందే నీతోటి గొడవ 
మళ్ళావొస్తాను పోనీ ఈ తడవ
ఒచ్చిందే నీతోటి గొడవ
మళ్ళావొస్తాను పోనీ ఈ తడవ
సూదంటు రాయంటి చిన్నోడా 
నీ చూపుచురక లేస్తో౦ది మొనగాడా
సంపంగి రెమ్మలా౦టి చిన్నమ్మి
నన్నుచంపబోకే వేరేపనివుంది

చరణం::2

చుక్కలాగ ఉన్నాను చక్కంగ ఉన్నాను 
దక్కించుకోరా నారాజా 
నువ్వు చిక్కుపడితే తాళదు 
ఈ రోజా చుక్కలాగ ఉన్నాను
చక్కంగ ఉన్నాను దక్కించుకోరా నారాజా 
నువ్వు చిక్కుపడితే తాళదు ఈ రోజూ

చరణం::3

వాటమైన పిల్ల యితే మాటతప్పిపోతానా
వీలుచూసి ఈలవేసి కలుస్తా 
వాటమైన పిల్ల యితే మాటతప్పిపోతానా
వీలుచూసి ఈలవేసి కలుస్తా 
నీయవ్వారం ఒక చెయ్యి చూస్తా 
నీయవ్వారం ఒక చెయ్యి చూస్తా
సూదంటు రాయంటి చిన్నోడా 
నీ చూపుచురక లేస్తో౦ది మొనగాడా
సంపంగి రెమ్మలా౦టి చిన్నమ్మి
నన్నుచంపబోకే వేరేపనివుంది

రామరాజ్యంలో రక్తపాతం--1976


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::దాశరథి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 
తారాగణం::కృష్ణ,గుమ్మడి,జగ్గయ్య,పద్మనాభం,విజయనిర్మల,లత, షీలా,
జయమాలిని,రావు గోపాల రావు

పల్లవి::

కన్నులు రెండు పెదవులు రెండు  
చెంపలు రెండు చేతులు రెండు కానీ 
ఒక్కటే ప్రేమ దానికి లేనేలేదు చిరునామా
కన్నులు రెండు పెదవులు రెండు  
చెంపలు రెండు చేతులు రెండు కానీ 
ఒక్కటే ప్రేమ దానికి లేనేలేదు చిరునామా

చరణం::1

ఎక్కడో ఎప్పుడో పుడుతుంది అది 
ఇంతలోనే అంతంత్తె ఎదుగుతుంది
ఎక్కడో ఎప్పుడో పుడుతుంది అది 
ఇంతలోనే అంతంత్తె ఎదుగుతుంది
ఎండలో చలి పుట్టిస్తుంది చలిలో సెగరగిలిస్తుంది 
ఎండలో  చలి పుట్టిస్తుంది చలిలో సెగరగిలిస్తుంది
ఏముందో ప్రేమలో అది ఎంతకైనా తెగిస్తుంది
కన్నులు రెండు పెదవులు రెండు  
చెంపలు రెండు చేతులు రెండు కానీ 
ఒకటే ప్రేమ దానికి లేనేలేదు చిరునామా

చరణం::2

ఇ౦టిలో మూగ నోము పట్టిస్తు౦ది 
పొదరింటిలో పూలబాసలు చెప్పిస్తుంది
ఇ౦టిలో మూగ నోము పట్టిస్తు౦ది 
పొదరింటిలో పూలబాసలు చెప్పిస్తుంది
పెదవులకు కళ్లిస్తుంది కళ్ళతోపలికిస్తుంది 
పెదవులకు కళ్లిస్తుంది కళ్ళతోపలికిస్తుంది
ఏముందో ప్రేమలో అది ఎన్నోవింతలు చూపిస్తుంది
కన్నులు రెండు పెదవులు రెండు  
చెంపలు రెండు చేతులు రెండు కానీ 
ఒకటే ప్రేమ దానికి లేనేలేదు చిరునామా

చరణం::3

నడిరేయి గుండెలోకి చొరబడుతుంది 
అలజడిరేపి ఒళ్ళ౦తా ఎగబడుతుంది 
నడిరేయి గుండెలోకి చొరబడుతుంది 
అలజడిరేపిఒళ్ళ౦తా ఎగబడుతుంది 
పగలు రేయిగా మార్చేస్తుంది పలవరింతలు పెంచేస్తుంది 
పగలు రేయిగా మార్చేస్తుంది పలవరింతలు పెంచేస్తుంది 
ఏముందో ప్రేమలో అది ఏమేమోచేసేస్తుంది
కన్నులు రెండు పెదవులు రెండు  
చెంపలు రెండు చేతులు రెండు కానీ 
ఒకటే ప్రేమ దానికి లేనేలేదు చిరునామా 
లేనేలేదు చిరునామా  లేనేలేదు చిరునామా

Friday, May 22, 2009

కధానాయకుడు--1969


సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::దాశరధి
గానం::P. సుశీల


ముత్యాల జల్లు కురిసె..రతనాల మెరుపు మెరిసె
వయసు మనసు పరుగులు తీసే అమ్మమ్మా..
ముత్యాల జల్లు కురిసె..రతనాల మెరుపు మెరిసె
వయసు మనసు పరుగులు తీసే అమ్మమ్మా..

ఎనకజన్మల నా నోములన్నీ..ఇపుడు పండినవమ్మా
ఎనకజన్మల నా నోములన్నీ..ఇపుడు పండినవమ్మా
తనకు తానై నా రాజు నాతో..
తనకు తానై నా రాజు నాతో..మనసుకలిపే నమ్మా...ఆ..
ఆ..ఆ..ఆ..
ముత్యాల జల్లు కురిసె..రతనాల మెరుపు మెరిసె
వయసు మనసు పరుగులు తీసే అమ్మమ్మా..

ముద్దు మోమును అద్దాన చూపి మురిసిపోయాడమ్మా..ఆ
ముద్దు మోమును అద్దాన చూపి మురిసిపోయాడమ్మా
మల్లెపూలా పల్లకిలోనా వళ్ళుమరిచేనమ్మా..
మల్లెపూలా పల్లకిలోనా వళ్ళుమరిచేనమ్మా..
ఆ..ఆ..ఆ..
ముత్యాల జల్లు కురిసె..రతనాల మెరుపు మెరిసె
వయసు మనసు పరుగులు తీసే అమ్మమ్మా..

కధానాయకుడు--1969


సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::దాశరధి
గానం::P.సుశీల బౄందం


మంచివాడు మా బాబాయీ
మామాటే వింటాడోయీ
కోపం మానీ తాపం మానీ
మాతో వుంటాడోయ్

మంచివాడు మా బాబాయీ
మామాటే వింటాడోయీ
కోపం మానీ తాపం మానీ
మాతో వుంటాడోయ్
మంచివాడు మా బాబాయీ..

రామలక్ష్మణులు మీరయ్యా
మీలో కలతలు ఏలయ్యా
రామలక్ష్మణులు మీరయ్యా
మీలో కలతలు ఏలయ్యా
నీతికి నిలిచే మీ తమ్మునిపై
నిందలెందుకయ్యా...

మంచివాడులే మా నాన్నా
మామాటే వింటాడోయీ
కోపం మానీ తాపం మానీ
మాతో వుంటాడోయ్
మంచివాడులే మా నాన్నా..ఈ..ఈ..

అమ్మా నాన్నవలె చూచే
అన్నా వదినా వున్నారు
అమ్మా నాన్నవలె చూచే
అన్నా వదినా వున్నారు
అన్నయ్యేదో అనగానే
అలుక ఎందుకయ్యా..అలుక ఎందుకయ్యా
మంచివాడు మా బాబాయీ
మామాటే వింటాడోయీ

మంచిమనసుతో బాబాయీ
మనకు కానుకలు తెచ్చాడూ
మూగనోములు విడవాలీ
ముగ్గురుకలసి నవ్వాలీ
మూగనోములు విడవాలీ
ముగ్గురుకలసి నవ్వాలీ

మంచివాడు మా బాబాయీ
మామాటే వింటాడోయీ
కోపం మానీ తాపం మానీ
మాతో వుంటాడోయ్...
మంచివాడు మా బాబాయీ..
మంచివాడు మా బాబాయీ
మామాటే వింటాడోయీ..ఈ..ఈ..

Thursday, May 21, 2009

స్వప్న---1981సంగీతం::సత్యం
సాహిత్యం::ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు


ఇదే నా మొదటి ప్రేమ లేఖ
రాశాను నీకు చెప్పలేక
ఎదుటపడి మనసు తెలుపలేక
తెలుపుటకు భాష చేతకాక
తెలుపుటకు భాష చేతకాక

మెరుపనీ పిలవాలంటే ఆ వెలుగు ఒక్క క్షణం
పువ్వనీ పిలవాలంటే ఆ సొగసు ఒక్క దినం
ఏ రీతిగ నిన్ను పిలవాలో తెలియదు నాకు
ఏ రీతిగ..నిన్ను పిలవాలో తెలియదు నాకు
తెలిసింది ఒక్కటే నువ్వు నా ప్రాణమని
ప్రేమ..ప్రేమ..ప్రేమ..

ఇదే నా మొదటి ప్రేమ లేఖ
రాశాను నీకు చెప్పలేక
ఎదుటపడి మనసు తెలుపలేక
తెలుపుటకు భాష చేతకాక
తెలుపుటకు భాష చేతకాక

తారవని అందామంటే నింగిలో మెరిసేవు
ముత్యమని అందామంటే నీటిలో వెలిసేవు
ఎదలోన కదిలే నిన్ను దేనితో సరి పోల్చాలో
ఎదలోన కదిలే నిన్ను దేనితో సరి పోల్చాలో
తెలిసింది ఒక్కటే నువ్వు నా ప్రాణమని
ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ

ఇదే నా మొదటి ప్రేమ లేఖ
రాశాను నీకు చెప్పలేక
ఎదుటపడి మనసు తెలుపలేక
తెలుపుటకు భాష చేతకాక
తెలుపుటకు భాష చేతకాక

Wednesday, May 20, 2009

వైకుంఠపాళి--1975


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్ 
రచన::ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల 
తారాగణం::శారదా,రంగనాద్,సత్యనారాయణ,రాజబాబు,అరుణ,కె.విజయ, జ్యొతిలక్ష్మి

పల్లవి::

నిదురపో బాబూ నిదురపో 
కుదురులేని లోకమందు
నిదుర ఒకటే మత్తు మందు
నిదురపో బాబూ నిదురపో 

చరణం::1
   
కన్నవారు నిన్ను గూర్చి ఎన్ని కలలు కన్నారో 
ఎన్ని కళ్ళు నిన్ను చూచి ఎర్రబడుతు ఉన్నయో
ఆ కళ్ళ ఎరుపే కడిగి నీకు ఎర్రనీళ్ళుగ చేస్తాను 
కళ్ళ ఎరుపే కడిగి నీకు ఎర్రనీళ్ళుగ చేస్తాను
ఆ కలలు పండే రోజు వరకు కంటిరెప్పగ ఉంటాను  
నిదురపో బాబూ నిదురపో 

చరణం::2

కొండకవతల సూర్యుడున్నాడు 
కోడికూస్తే లేచివస్తాడు
కారుచీకటి కప్పిపెట్టిన 
కల్లలన్నీ బయటపెడతాడు 
నిదురపో బాబూ నిదురపో 
కుదురులేని లోకమందు 
దుర ఒకటే మత్తు మందు
నిదురపో బాబూ నిదురపో

Sunday, May 17, 2009

వైకుంఠపాళి--1975


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్ 
రచన::ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు
తారాగణం::శారదా,రంగనాద్,సత్యనారాయణ,రాజబాబు,అరుణ,K.విజయ, జ్యొతిలక్ష్మి

పల్లవి::

గౌరమ్మోలే గౌరమ్మ గౌరమ్మోలే గౌరమ్మా 
నీ గుట్టు నాకు తెలిసిందే గౌరమ్మా 
నీ పట్టు నాకు దొరికిందే గౌరమ్మా
గౌరమ్మోలే గౌరమ్మ నీ గుట్టు 
నాకు తెలిసిందే గౌరమ్మా 
నీ పట్టు నాకు దొరికిందే గౌరమ్మ
గౌరమ్మ..గౌరమ్మ

చరణం::1

బిత్తర చూపులు చూచేవెందుకు
బిరబిర నడకలు నడిచేవెందుకు
బిత్తర చూపులు చూచేవెందుకు
బిరబిర నడకలు నడిచేవెందుకు
కొత్త కధలు చెప్పకు నాకు
కొత్త కధలు చెప్పకు నాకు
మెత్తగ వున్నాననుకోకు        
గౌరమ్మ గౌరమ్మ హోయ్ హోయ్ 
గౌరమ్మోలే గౌరమ్మ నీ గుట్టు 
నాకు తెలిసిందే గౌరమ్మా 
నీ పట్టు నాకు దొరికిందే గౌరమ్మ

చరణం::2

కనకుండానే పిల్లాడా అసలు మొగుడంటూ ఉన్నాడా గౌరమ్మ 
కనకుండానే పిల్లాడా అసలు మొగుడంటూ ఉన్నాడా
బిగువు సడలని ఈ సొగసు
పెళ్ళైయిన పిల్లకు వుంటుందా బిగువు 
సడలని ఈ సొగసు పెళ్ళైయిన పిల్లకు వుంటుందా      
గౌరమ్మోలే గౌరమ్మ నీ గుట్టు నాకు తెలిసిపొయిందే 
గౌరమ్మా నీ పట్టు నాకు దొరికిందే గౌరమ్మ
గౌరమ్మ గౌరమ్మ ఆ ఆ గౌరమ్మ గౌరమ్మ గౌరమ్మ గౌరమ్మ

రామయ్య తండ్రి--1975


సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి
తారాగణం::సత్యనారయణ,రంగనాద్,రాజబాబు,ముక్కామల,జయంతి,ప్రభ,
మీనాకుమారి,పండరీబాయి 

పల్లవి::


అదే అదే భద్రాచలం ఆర్తుల పాలిటి దివ్య వరం

ఆ పుణ్యస్థలి అడుగు మోపితే అడుగక దొరుకును ఆత్మానందం 

చరణం::1


పాహి పాహి మాంపాహి పరాత్పర పావన గుణధామా

పాహి పాహి మాంపాహి పరాత్పర పావన గుణధామా 
నీ పాద కమలములె మాకు శరణ్యము భద్రాచల రామా
పాల ముంచినా నీట ముంచినా భారము నీదే రామా 
భారము నీదే రామా భారము నీదే రామా

చరణం::2


లేక లేకనీ దర్శన భాగ్యము నేటికి కల్గిందీ

రామయ్య తండ్రీ రామయ్య తండ్రీ
రామయ్య తండ్రీ అని నొరారగ పిలవాలని వుంది 
కాని పిలువలేక నా గుండె గొంతుతో కొట్టుక చస్తూంది
పుడమిలోన నావంటి దురాత్ముడు పుట్టబోడు రామా
నీల మేఘశ్యామా శ్రీరామ పరంధామా
నన్నేలుకొమ్ము రామా భద్రాచల రామా
రామా రామా రామా రామా రామా

రాముని మించిన రాముడు--1975సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,ప్రభాకర రెడ్డి,త్యాగరాజు,అల్లు రామలింగయ్య,వాణిశ్రీ,శ్రీవిద్య,S.వరలక్ష్మి

పల్లవి :

ఏదో మైకంలో ఉన్నాను నేను..హహహ
ఏవో చుక్కల్లో ఉన్నాను నేను..నీవే రావాలిరా
ఏదో మైకంలో పాడేను..నేను
ఏదో మైకంలో పాడేను నేను..నీవూ పాడాలిరా
ఓ ప్రియా..ఆ..హరే..హరే..హరే..హరే       
ఏవో చుక్కల్లో ఉన్నాను నేను..నీవే రావాలిరా

చరణం::1 

నా గుండెలో నేడెందుకో విరిసింది పరువాలమాల
నా గుండెలో నేడెందుకో విరిసింది పరువాలమాల
నా మేనిలో నేడేలనో రగిలింది కనరాని జ్వాల..రగిలింది కనరాని జ్వాల  
ఏవో చుక్కల్లో ఉన్నాను నేను నీవే రావాలిరా 

చరణం::2

నీ పొందుకై ఈ విందుకై వేచానులే ఇంతకాలం
నీ పొందుకై ఈ విందుకై వేచానులే ఇంతకాలం
ఈ రేయిలో ఈ వేళలో...తీరాలి 
ఇన్నాళ్ళ దాహం..తీరాలి ఇన్నాళ్ళ దాహం   
ఏవో చుక్కల్లో ఉన్నాను నేను.. నీవే రావాలిరా

చరణం::3

నీ రూపమే మెరిసిందిలే నీలాల గగనాలలోన
నీ రూపమే మెరిసిందిలే నీలాల గగనాలలోన
ఆ రూపమే నా కోసమే..నిలిచింది 
నా కళ్ళలోన..నిలిచింది నా కళ్ళలోన  
     
ఏవో చుక్కల్లో ఉన్నాను నేను నీవే రావాలిరా
ఏదో మైకంలో పాడేను...నేను
ఏదో మైకంలో పాడేను నేను..నీవూ పాడాలిరా
ఓ ప్రియా..ఆ..హరే..హరే..హరే..హరే       
ఏవో చుక్కల్లో ఉన్నాను నేను..నీవే రావాలిరా

Saturday, May 16, 2009

ఎర్ఱమల్లెలు --- 1981సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ప్రభు
గానం::S.P.శైలజ


నాంపల్లి స్టేషనుకాడి రాజాలింగో ఓ ఓ ఓ రాజాలింగ
రామారాజ్యం తీరును చూడు శివా శంభులింగ
లింగా రామారాజ్యం తీరును చూడు శివా శంభులింగ

తిందామంటే తిండీ లేదు,ఉందామంటే ఇళ్ళే లేదు
తిందామంటే తిండీ లేదు,ఉందామంటే ఇళ్ళే లేదు
చేదామంటే కొలువూ లేదు,పోదామంటే నెలవు లేదు
నాంపల్లి స్టేషనుకాడి రాజాలింగో ఓ ఓ ఓ రాజాలింగ
రామారాజ్యం తీరును చూడు శివా శంభులింగ
ఓ లింగా రామారాజ్యం తీరును చూడు శంభులింగ

గుక్కెడు గంజి కరువైపోయె,బక్కడి ప్రాణం బరువైపోయె
గుక్కెడు గంజి కరువైపోయె,బక్కడి ప్రాణం బరువైపోయె
బీదాబిక్కి పొట్టలుకొట్టి మేడలుకట్టేసి కనిపెట్టి
నాంపల్లి స్టేషనుకాడి రాజాలింగో ఓ ఓ ఓ రాజాలింగ
రామారాజ్యం తీరును చూడు శివా శంభులింగ
లింగా రామారాజ్యం తీరును చూడు శివా శంభులింగ

లేని అమ్మది అతుకుల బతుకు
ఉన్న బొమ్మకి అందం ఎరువు
లేని అమ్మది అతుకుల బతుకు
ఉన్న బొమ్మకి అందం ఎరువు
కారల్లోన తిరిగే తల్లికి కట్టే బట్ట బరువైపాయె
నాంపల్లి స్టేషనుకాడి రాజాలింగో ఓ ఓ ఓ రాజాలింగ
రామారాజ్యం తీరును చూడు శివా శంభులింగ
ఓయ్ లింగా రామారాజ్యం తీరును చూడు శివా శంభులింగ

ముందు మొక్కులు,వెనక తప్పులు వున్నవాడికే అన్ని చెల్లును
ముందు మొక్కులు,వెనక తప్పులు వున్నవాడికే అన్ని చెల్లును
ఉలకావేమి పలకావేమి బండారాయిగ మారిన సామి
నాంపల్లి స్టేషనుకాడి రాజాలింగో ఓ ఓ ఓ రాజాలింగ
రామారాజ్యం తీరును చూడు శివా శంభులింగ
ఆ..లింగ..రామారాజ్యం తీరూచూడు
శివా..శంబులింగా..లింగ..
రామారాజ్యం తీరూచూడు..శివా..శంబులింగా

బొబ్బిలి రాజ--1990
సంగీతం::ఇళయ రాజ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు,S.జానకి

Film Directed By::B.Gopal

చెమ్మచెక్క చెమ్మచెక్కా..జున్నుముక్క చెంపనొక్క
నిమ్మచెక్క చిమ్మచెక్క..నమ్మకంగ తిమ్మిరెక్క
కో..అంది కోక ఎందుకో..
కోరింది..కోకి ఎందుకో..
రాణీ....ఐ లవ్ యూ....
రాజా....ఐ లవ్ యూ....
చెమ్మచెక్క చెమ్మచెక్కా..జున్నుముక్క చెంపనొక్క
నిమ్మచెక్క చిమ్మచెక్క..నమ్మకంగ తిమ్మిరెక్క

మారుమూల సోకుచేర లేఖ రాయనా..
చెరసాలు కోరు సంతకాలు తాకి చూడనా..
తేరి పార చూడనీ..దోర ఈడునీ..
చూర చూరు దాటనీ..వేడి ఊహనీ
వెక్కిరించు వన్నెలన్ని గొల్లగొట్టుకోనీ
సన్నజాజీ కత్తిరించు మల్లి కట్టుకోనీ
నా...జాలంగా..సంగా..సారంగా..

చెమ్మచెక్క చెమ్మచెక్కా..జున్నుముక్క చెంపనొక్క
నిమ్మచెక్క చిమ్మచెక్క..నమ్మకంగ తిమ్మిరెక్క
కో..అంది కోక ఎందుకో..
కోరింది..కోకి ఎందుకో..
రాణీ....ఐ లవ్ యూ....
మ్మ్..రాజా....ఐ లవ్ యూ....

తీగలాంటి నాటుచూపు నాటుకొన్నది
అలవాటులేని చాటుతోట మాటుకొన్నదీ
తీగలేని యవ్వనం..ఆదరించవా..
తీరవాలు మోజుతో..స్వాగతించవా..
రంగరంగ వైభవాల..మంటలేలుకోవా
గంగపొంగు సంబరాల..రంగుతేలనీవా
ఈ...ఈ చోటే...డార్లింగ్..అహ్హా..ఐ లవ్ యూ..

చెమ్మచెక్క చెమ్మచెక్కా..జున్నుముక్క చెంపనొక్క
నిమ్మచెక్క చిమ్మచెక్క..నమ్మకంగ తిమ్మిరెక్క
కో..అంది కోక ఎందుకో..
కోరింది..కోకి ఎందుకో..
రాణీ..ఈ..ఈ..ఐ లవ్ యూ....
రాజా....ఐ లవ్ యూ....

బొబ్బిలి రాజ--1990
సంగీతం::ఇళయ రాజ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు,S.జానకి

Film Directed By::B.Gopal
చెమ్మచెక్క చెమ్మచెక్కా..జున్నుముక్క చెంపనొక్క
నిమ్మచెక్క చిమ్మచెక్క..నమ్మకంగ తిమ్మిరెక్క
కో..అంది కోక ఎందుకో..
కోరింది..కోకి ఎందుకో..
రాణీ....ఐ లవ్ యూ....
రాజా....ఐ లవ్ యూ....
చెమ్మచెక్క చెమ్మచెక్కా..జున్నుముక్క చెంపనొక్క
నిమ్మచెక్క చిమ్మచెక్క..నమ్మకంగ తిమ్మిరెక్క

మారుమూల సోకుచేర లేఖ రాయనా..
చెరసాలు కోరు సంతకాలు తాకి చూడనా..
తేరి పార చూడనీ..దోర ఈడునీ..
చూర చూరు దాటనీ..వేడి ఊహనీ
వెక్కిరించు వన్నెలన్ని గొల్లగొట్టుకోనీ
సన్నజాజీ కత్తిరించు మల్లి కట్టుకోనీ
నా...జాలంగా..సంగా..సారంగా..

చెమ్మచెక్క చెమ్మచెక్కా..జున్నుముక్క చెంపనొక్క
నిమ్మచెక్క చిమ్మచెక్క..నమ్మకంగ తిమ్మిరెక్క
కో..అంది కోక ఎందుకో..
కోరింది..కోకి ఎందుకో..
రాణీ....ఐ లవ్ యూ....
మ్మ్..రాజా....ఐ లవ్ యూ....

తీగలాంటి నాటుచూపు నాటుకొన్నది
అలవాటులేని చాటుతోట మాటుకొన్నదీ
తీగలేని యవ్వనం..ఆదరించవా..
తీరవాలు మోజుతో..స్వాగతించవా..
రంగరంగ వైభవాల..మంటలేలుకోవా
గంగపొంగు సంబరాల..రంగుతేలనీవా
ఈ...ఈ చోటే...డార్లింగ్..అహ్హా..ఐ లవ్ యూ..

చెమ్మచెక్క చెమ్మచెక్కా..జున్నుముక్క చెంపనొక్క
నిమ్మచెక్క చిమ్మచెక్క..నమ్మకంగ తిమ్మిరెక్క
కో..అంది కోక ఎందుకో..
కోరింది..కోకి ఎందుకో..
రాణీ..ఈ..ఈ..ఐ లవ్ యూ....
రాజా....ఐ లవ్ యూ....

Friday, May 15, 2009

బొబ్బిలి రాజ ~~ 1990సంగీతం::ఇళయ రాజ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు,S.జానకి


మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
చంచకు చాంచకు చం చం
చాంచకు చాంచకు చం
చంచకు చాంచకు చం చం
చాంచకు చాంచకు చం

అబింబిండింగ్..అబింబిండింగ్
అబింబిండింగ్..అబింబిండింగ్
అబింబిండింగ్..అబింబిండింగ్

కన్యాకుమారీ కనపడద దారి..
కయ్యాలమారీ పడతావే జారి..
పాతాళం కనిపెట్టేలా..ఆకాశం పనిపెట్టేలా
ఊగకేమరి..మతిలేని సుందరీ
జిమిచకు..జిమిచకు జా..
చకు..జిమిచకు..జిమిచకు జా..

గోపాలబాలా..ఆపర ఈ గోలా
ఈ కైపు ఇలా..ఊపర ఉయ్యాలా..
మైకంలో మయసభచూడు..మహారాజా రాణా తోడు..
సాగనీ..మరీ..సరదాల గారడీ
జిమిచకు..జిమిచకు జా..
చకు..జిమిచకు..జిమిచకు జా..

బింబా..బబబ..బింబా..బంబం..బింబాం..
బింబాం బింబ బింబ బింబా...ఆం...

కొండలూ..గుట్టలూ..చిందులాడే తకఝణుథోం
వాగులూ..వంకలూ..ఆడిచూసే..కథచెపుదాం
తూనీగ రెక్కలెక్కుదాం..సూరీడు పక్క నక్కుదాం
ఊదేటి కొమ్ము వెదుకుదాం..బంగారు జింక నడుగుదాం
చూడమ్మా..హంగామా..అడివంతా..రంగేద్దాము
సాగించేయ్..వెరైటీ..పోగ్రాం..
కళ్ళవిందుగా..పైత్యాల పండుగా
జిమిచకు..జిమిచకు జా..
చకు..జిమిచకు..జిమిచకు జా..

ఆహా..కన్యాకుమారీ..
కనపడదా దారి..ఉహు..
కయ్యాలమారీ పడతావే జారి
మైకంలో మయసభచూడు..మహారాజా రాణా తోడు..
సాగనీ..మరీ..సరదాల గారడీ
జిమిచకు..జిమిచకు జా..
చకు..జిమిచకు..జిమిచకు జా..

చాజజా జాంచకు జకుం..హా..ఏహే..
హై..హేహే..జకు జకు జకు
జా జా జా జాంచకు జాజా

డేగతో..ఈగలే..ఫైటు చేసే చడుగుడులో
చేపలే..చెట్టుపై పళ్ళుకోసే గడబిడిలో
నేలమ్మ తప్పతాగెనూ..ఏమూల చెప్పిపోయేనో
మేఘాల కొంగు పట్టుకో..తూలేటి నడక నాపుతూ
ఓయమ్మో..మాయమ్మో..దిక్కుల్నే ఆటాడించే..
చిక్కుల్లో గందరగోళం..ఒళ్ళు ఊగగా..ఎక్కిళ్ళు రేగగా

జింకుచకు జింగుచకు జా
చా..జింకుచకు జింగుచకు జా
జాజజా జాంచకు జకుం..హా..ఏహే..
హై..హేహే..జకు జకు జకు
జా జా జా జాంచకు జాజా


ఏయ్..గోపాలబాలా..ఓయ్..ఆపర ఈ గోలా
ఈ కైపు ఇలా..హహహ..ఊపర ఉయ్యాలా..
ఓయ్..పాతాళం కనిపెట్టేలా..హా..
ఆకాశం పనిపెట్టేలా..ఊగకే మరి..ఆ..
మరిలేని..సుందరీ...ఆ ఆ..
జాజజా జాంచకు జకుం..హా..ఏహే..
హై..హేహే..జకు జకు జకు
జా జా జా జాంచకు జాజా
సాగనీ..మరీ..సరదాల గారడీ
జిమిచకు..జిమిచకు జా..
చకు..జిమిచకు..జిమిచకు జా..

బొబ్బిలి రాజ ~~ 1990
సంగీతం::ఇళయ రాజ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు,S.జానకి

బలపం పట్టి భామ బళ్ళో..అ ఆ ఇ ఈ నేర్చుకొంటాం
పంతంపట్టి ప్రేమవోళ్ళో..ఆహా..ఓహో..పాడుకొంటాం
అమ్మహా..అంటా అమ్మడూ..హోయ్యారే..హోయ్యారే..హోయ్
కమ్మహ వుండేటప్పుడూ...బుజ్జిపాపాయీ....
పాఠాలు నేర్పించు..పైటమ్మ ప్రణయాలతో..

సరసమింక ఎక్కువైతే..ఛఛ..ఛీఛీ.. తప్పదయ్యో
అప్పుడె ఇట్ట ప్రేమవళ్ళో ఐతే..గియ్తే..ఎందుకయ్యో
అచ్చులే అయ్యాఇప్పుడూ..హోయ్యారే..హోయ్యారే..హోయ్
హల్లుల్లో..హల్లో..ఎప్పుడూ..ఉ..ఉ..ఉ..

ఎట్టాగుందెపాప తొలిచూపే చుట్టుకోంటే
ఏదో కొత్తవూపే..ఎటువైపో నెట్టేస్తుంటే..
ఉండుండీయ్య..కొంచం ఒక నవ్వేతాకుతుందీ
మొత్తంగా ప్రపంచం..మహా గమ్మత్తుగావుందీ
ప్రేమంటే ఇంతేనేమో..బాగుంది ఏమైనా..
నాక్కూడ కొత్తేనయ్యో..ఏంచేద్దాం ఈపైనా
కాస్తైనా...కంగారు తగ్గాలి..కాదన్ను ఏంచేసినా
సరసమింక ఎక్కువైతే..ఛఛ..ఛీఛీ.. తప్పదయ్యో
అప్పుడె ఇట్ట ప్రేమవళ్ళో..ఐతే..గియ్తే..ఎందుకయ్యో
అమ్మహా..అంటా అమ్మడూ..హోయ్యారే..హోయ్యారే..హోయ్
కమ్మహ వుండేటప్పుడూ..అరె రె..ఓ..హో..హో..

చూపుల్లోతుపాకి తడి ఎట్టారేగుతుందో..
రెప్పల్లో రహస్యంపడి అట్టా అయిందయ్యో
కొమ్మాల్లోనిపూలే..మన స్నేహం కోరుతుంటే
కొండల్లోయకూలే మనమెట్టావున్నామంటే
అడివంతా అత్తారిల్లే..నీకైనా..నాకైనా..
ఎవరెవరో అత్తామావా..వరసెట్టా తెలిసేనే..
అందాకా....ఆపర్ని ఎత్తమ్మ ఈ మంచి మా మనసు
బలపం పట్టి భామ బళ్ళో అ ఆ ఇ ఈ నేర్చుకొంటాం
పంతంపట్టి ప్రేమవోళ్ళో ఆహా..ఓహో..పాడుకొంటాం
అచ్చులే అయ్యాఇప్పుడూ..హోయ్యారే..హోయ్యారే..హోయ్
హల్లుల్లో..హల్లో..ఎప్పుడూ..ఉ..
పిచ్చి బుజ్జాయీ..అల్లర్లు తగ్గించి వొళ్ళోన బజ్జోవయ్యో

బలపం పట్టి భామ బళ్ళో..అ ఆ ఇ ఈ నేర్చుకొంటాం
అప్పుడె ఇట్ట ప్రేమవళ్ళో..ఐతే..గియ్తే..ఎందుకయ్యో
అమ్మహా..అంటా అమ్మడూ..హోయ్యారే..హోయ్యారే..హోయ్
హల్లుల్లో..హల్లో..ఎప్పుడూ..ఉ..పిచ్చి బుజ్జాయీ...

రామయ్య తండ్రి--1975


సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::S.జానకి 
తారాగణం::సత్యనారయణ,రంగనాద్,రాజబాబు,ముక్కామల,జయంతి,ప్రభ,
మీనాకుమారి,పండరీబాయి 

పల్లవి::

ఆఆఆఆఆ..ఏఏఏఏఏఏఏఏఏఏ 
ఏమండోయ్‌ బావగారూ..ఎప్పుడొచ్చారూ
ఏమండోయ్‌ బావగారూ..ఎప్పుడొచ్చారూ
బస్తీ నుండి మరదలు పిల్లకు ఏమితెచ్చారూ
బస్తీ నుండి మరదలు పిల్లకు ఏమితెచ్చారూ
ఏమి తేలేదా..మనసే రాలేదా..ఆ   
ఓఓఓ..ఏమండోయ్‌ బావగారూ ఎప్పుడొచ్చారూ
బస్తీ నుండి మరదలు పిల్లకు ఏమితెచ్చారూ

చరణం::1

చిలక కొరకని జామపండు..తీసుకో బావా
చిలక కొరకని జామపండు..తీసుకో బావా..ఆ
గోరంటని గోరింట పువ్వు..కోసుకో బావా..ఆ..అహా
చూడు బావా పాడుగాలి..నా పైట లాగుతుందీ
చూడు బావా పాడుగాలి..నా పైట లాగుతుందీ 
నీ కోసం నే దాచిన తాయం తనకిమ్మంటుందీ
ఎట్టా గిచ్చేదీ..ఆ..నీకని దాచిందీ.ఈ
ఓఓఓ..ఏమండోయ్‌ బావగారూ ఎప్పుడొచ్చారూ
బస్తీ నుండి మరదలు పిల్లకు ఏమితెచ్చారూ..ఊ

చరణం::2

ముదిరిపోతే బెండకాయను..ముట్టుకోరెవరు
అహా..వయసు మళ్ళితె బ్రహ్మచారిని..కట్టుకోరెవరు
కందిచేను నిన్నూ నన్నూ..విందుకు రమ్మంది
బావ..కందిచేను నిన్నూ నన్నూ..విందుకు రమ్మందీ
సందె వాలితే చోటు దొరకదని..ముందే చెప్పింది
అర్ధం కాలేదా..అయ్యో..నా రాతా  
ఓఓఓ..ఏమండోయ్‌ బావగారూ ఎప్పుడొచ్చారూ
బస్తీ నుండి మరదలు పిల్లకు ఏమితెచ్చారూ
బస్తీ నుండి మరదలు పిల్లకు ఏమితెచ్చారూ

Thursday, May 14, 2009

స్వాతిముత్యం--1986 రాగం::కాఫీరాగం::కాఫీ::(కాఫీ కర్నాటకదేవగాంధారి)
సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::P.సుశీల

Producer::Edida Nageswara Rao
Film Directed By::K.Viswanath

తారాగణం::కమల్‌హాసన్,రాధిక,గొల్లపూడిమారుతిరావు,J.V.సోమయాజులు,శరత్‌బాబు,దీప,Y.విజయ,డబ్బింగ్ జానకి,ఏడిదశ్రీరాం,మల్లికార్జునరావు,సుత్తి వీరభద్రరావు,విద్యాసాగర్,వరలక్ష్మీ. 
ప్రముఖ నిర్మాత ఏడిద నాగేశ్వర రావు గారి సృతులు
:::::::::

లాలి..లాలి..లాలి..లాలి
లాలి..లాలి..లాలి..లాలి
వటపత్ర సాయికి వరహాల లాలి
రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి
వటపత్ర సాయికి వరహాల లాలి
రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి
మురిపాల కృష్ణునికి ఆ..ఆ..ఆ
మురిపాల కృష్ణునికి ముత్యాల లాలి
జగమేలు స్వామికి పగడాల లాలి

వటపత్ర సాయికి వరహాల లాలి
రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి
లాలి..లాలి..లాలి..లాలి
లాలి..లాలి..లాలి..లాల

:::::1


కళ్యాణ రామునికి కౌశల్య లాలి
కళ్యాణ రామునికి కౌశల్య లాలి
యదువంశ విభునికి యశోద లాలి
యదువంశ విభునికి యశోద లాలి
కరి రాజా ముఖునికి
కరి రాజా ముఖునికి గిరి తనయ లాలి
కరి రాజ ముఖునికి గిరి తనయ లాలి
పరమాంశ భవనుకి పరమాత్మ లాలి
వటపత్ర సాయికి వరహాల లాలి
రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి

:::::2


జొ..జో..జొ..జో..జో...ooooo
జొ..జో..జొ..జో..జో...ooooo
అలమేలుపతికి అన్నమయ్య లాలి
అలమేలుపతికి అన్నమయ్య లాలి
కోదండ రామునికి గోపయ్య లాలి
కోదండ రామునికి గోపయ్య లాలి
శ్యామలాంగునికి శ్యామయ్య లాలి
శ్యామలాంగునికి శ్యామయ్య లాలి
ఆగమనుతునికి త్యాగయ్య లాలి
వటపత్ర సాయికి వరహాల లాలి
రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి
మురిపాల కృష్ణునికి ముత్యాల లాలి
జగమేలు స్వామికి పగడాల లాలి
వటపత్ర సాయికి వరహాల లాలి
రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి
లాలి..లాలి..లాలి..లాలి
లాలి..లాలి..లాలి..లాల

Wednesday, May 13, 2009

సీతా రాములు ~~ 1980 ~~ రాగం:::భూపాళం

సంగీతం::సత్యం
రచన::దాసరి నారాయణ రావ్
గానం::SP. బాలు


రాగం:::భూపాళం

తొలి సంధ్య వేళలో
తొలి పొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో

వినిపించే రాగం భూపాళం
ఎగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం

తొలి సంధ్య వేళలో
తొలి పొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో

వినిపించే రాగం భూపాళం
ఎగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం

జీవితమే రంగుల వలయం దానికి ఆరంభం సూర్యుని ఉదయం
జీవితమే రంగుల వలయం దానికి ఆరంభం సూర్యుని ఉదయం

గడిచే ప్రతినిమిషం ఎదిగే ప్రతిబింబం
గడిచే ప్రతినిమిషం ఎదిగే ప్రతిబింబం

వెదికే ప్రతి ఉదయం దొరికే ఒక హృదయం
ఆ ఉదయం సంధ్యారాగం మేలుకొలుపే అనురాగం

తొలి సంధ్య వేళలో...ఓ...

ఆ...ఆఆ....ఆఆఆ....
సాగరమే పొంగుల నిలయం దానికి ఆలయం సంధ్య సమయం
సాగరమే పొంగుల నిలయం దానికి ఆలయం సంధ్య సమయం

వచ్చే ప్రతి కెరటం చేరదు అది తీరం
వచ్చే ప్రతి కెరటం చేరదు అది తీరం

లేచే ప్రతి కెరటం అది అంటదు ఆకాశం
ఆ ఆకాశంలో ఒక మేఘం మేలుకొలుపే అనురాగం

తొలి సంధ్య వేళలో
తొలి పొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో

వినిపించే రాగం భూపాళం
ఎగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం

సీతా రాములు ~~ 1980సంగీతం::సత్యం
రచన::రాజశ్రీ
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


హేయ్..బుంగమూతి బుల్లెమ్మా..దొంగచూపు చూసింది
అహా..బుంగమూతి బుల్లెమ్మా..దొంగచూపు చూసింది
ఆ చూపులో ఏదో సూదంటూరాయి..అబ్భా..
చురుక్కు చురుక్కు..మంటుంది..పగలూ..రేయీ
చురుక్కు చురుక్కు..మంటుంది..పగలూ..రేయీ

కోడెకారు చిన్నోడు..చేతిలో చెయ్ ఏసాడు..
కోడెకారు చిన్నోడు..చేతిలో చెయ్ ఏసాడు..
ఆ చేతిలో ఏముందో..ఆకురాయి..అబ్భా..
చురుక్కు చురుక్కు..మంటుంది..పగలూ..రేయీ
చురుక్కు చురుక్కు..మంటుంది..పగలూ..రేయీ

మరుమల్లె తీగలాగ..నిలువెల్లా చుట్టేస్తుంది
అణువణువు నాలో నిండీ..మనసంతా పండిస్తుందీ
మనసులో ఏముందో అంత గారం..నన్ను..
కొరుక్కొ..కొరుక్కొ తింటుంది..ఆశింగారం..ఓ..
కొరుక్కొ..కొరుక్కొ తింటుంది..ఆశింగారం

వద్దన్న ఊరుకోడు..కలలోకి వచ్చేస్తాడు
మొగ్గలంటి బుగ్గలమీద..ముగ్గులేసి పోతుంటాడు
ముచ్చటలో ఏముందో చెప్పలేను..అబ్భా..
ఉలిక్కి ఉలిక్కి పడుతుంటాను నాలో నేనూ..
ఉలిక్కి ఉలిక్కి పడుతుంటాను నాలో నేనూ..

అహా..బుంగమూతి బుల్లెమ్మా..దొంగచూపు చూసింది
ఆ చూపులో ఏదో సూదంటూరాయి..అబ్భా..
చురుక్కు చురుక్కు..మంటుంది..పగలూ..రేయీ..అహా
చురుక్కు చురుక్కు..మంటుంది..పగలూ..రేయీ

చుక్కల్లో చక్కదనం..వెన్నెల్లో చల్లదనం
అడుగడుగున అందిస్తుందీ..చిరునవ్వులు చిలికిస్తుందీ
నవ్వుల్లో ఏముందో ఇంద్రధనస్సు..అబ్భా
ఖలుక్కు ఖలుక్కు మంటోంది నాలో వయసూ
ఖలుక్కు ఖలుక్కు మంటోంది నాలో వయసూ

ఉడికించే రాతిరిలో..ఊరించే సందడిలో
బాసలనే పానుపు చేసి..ఆశలనే కానుకచేసి
స్వర్గాలు చూడాలి ఆ మనసులో..నేన్..
ఇరుక్కుని ఇరుక్కోని పోవాలి ఆ గుండెలో
ఇరుక్కుని ఇరుక్కోని పోవాలి ఆ గుండెలో

కోడెకారు చిన్నోడు..చేతిలో చెయ్ ఏసాడు..
ఆ చేతిలో ఏముందో..ఆకురాయి..అబ్భా..
చురుక్కు చురుక్కు..మంటుంది..పగలూ..రేయీ
చురుక్కు చురుక్కు..మంటుంది..పగలూ..రేయీ

చిలిపి క్రిష్ణుడు--1978

సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


చీరలెత్తుకెల్లాడ చిన్ని క్రిష్ణుడు
చీరలెత్తుకెల్లాడ చిన్ని క్రిష్ణుడు
చిత్తమే దోచాడీ చిలిపిక్రిష్ణుడు
చూడబోతే వాడేంతో మంచివాడూ
వాడికన్న వీడుమరీ కొంటేవాడూ..

మల్లెపూల పడవలో..ఆ..ఆ
మంచుతెరల మాటులో..ఆ..ఆ
ఏటి నీటి పోటులా..మాట వినని వయసులో
మల్లెపూల పడవలో..
మంచుతెరల మాటులో..
ఏటి నీటి పోటులా..మాట వినని వయసులో
నీవే నా మురళివని పెదవి చేర్చినాడూ
నీవే నా మురళివని పెదవి చేర్చినాడూ
ఆ పెదవిమీద తనపేరు రాసి చూసుకొన్నాడు
చీరలెత్తుకెల్లాడ చిన్ని క్రిష్ణుడు
చిత్తమే దోచాడీ చిలిపిక్రిష్ణుడు

మబ్బుచీర కట్టిందీ ఆకాశం
మెరపు చూపు విరిసిందీ నీ కోసం
మబ్బుచీర కట్టిందీ ఆకాశం
మెరపు చూపు విరిసిందీ నీ కోసం
తళుకులే చినుకులుగా చిలుకుతుంది వర్షం
తళుకులే చినుకులుగా చిలుకుతుంది వర్షం
తడిసిపోయి యవ్వనం వెతుకుతుంది వెచ్చదనం
చీరలెత్తుకెల్లాడ చిన్ని క్రిష్ణుడు
చిత్తమే దోచాడీ చిలిపిక్రిష్ణుడు

పొన్నచెట్టు నీడలో..ఓ..ఓ..
ఎన్ని ఎన్ని ఊసులో..ఆ..ఆ..ఆ..
వెన్నముద్దబుగ్గలో ఎన్ని ఎన్ని ముద్దులో
పొన్నచెట్టు నీడలో..
ఎన్ని ఎన్ని ఊసులో..
వెన్నముద్దబుగ్గలో ఎన్ని ఎన్ని ముద్దులో
నీవే నా రాధవు ఆ నాటి రాసక్రీడలో
నీవే నా రాధవు ఆ నాటి రాసక్రీడలో
నీవే నా రాగము ఈనాటి ప్రణయగీతిలో
చీరలెత్తుకెల్లాడ చిన్ని క్రిష్ణుడు
చిత్తమే దోచాడీ చిలిపిక్రిష్ణుడు
చూడబోతే వాడేంతో మంచివాడూ
వాడికన్న వీడుమరీ కొంటేవాడూ.
.

సీతారాములు ~~ 1980రచన::దాసరి నారాయణ రావ్
సంగీతం::సత్యం
గానం::SP.బాలు,జయప్రద

హ్మ్..
ఏవండోయ్ శ్రీమతి గారూ..లేవండోయ్ పొద్దెక్కిందీ
ఏవండోయ్ శ్రీమతి గారూ..లేవండోయ్ పొద్దెక్కిందీ
ఇల్లు ఊడ్చాలి..కళ్ళాపు చల్లాలి..నీళ్ళు తోడాలి..ఆపై కాఫీ కాయాలీ


ఏవండోయ్ శ్రీమతి గారూ లేవండోయ్ పొద్దెక్కిందీ

'అబ్బ ! ప్లీజ్..ఒక్క గంటండీ..

గంటా గంటని అంటూ ఉంటే లోనుంచి ఆకలి మంటా
మంటా మంటని గిజ గిజ మంటే అమ్మా నాన్నతో తంటా
మంటను మరిచేసి..తలుపులు మూసేసి..దుప్పటి ముసుగేసి
సరిగమ పాడేసి..ఆఫీసుకు నామం పెడితే ఆడ బాసుతో తంటా

'హ్మ్..who is that రాక్షసి ?'
ఉన్నది ఒక శూర్పణఖా..లేటైతే నొక్కును నా పీకా
ఆపై ఇచ్చును ఒక లేఖా..ఆ లేఖతో ఇంటికి రాలేక
నలిగి నలిగి..కుమిలి కుమిలి..చచ్చి చచ్చి..బ్రతికి బ్రతికి

' అయ్యబాబోయ్ !'
'అందుకే ..'
ఏవండోయ్ శ్రీమతి గారు లేవండోయ్ పొద్దెక్కిందీ..అబ్బా

'కాఫీ..కాఫీ..'
కాఫీ..కాఫీ..అంటూ ఉంటే ఉలకరు పలకరు ఏంటంటా
కాఫీ..కాఫీ..అంటూ ఉంటే ఉలకరు పలకరు ఏంటంటా

వంటా వార్పు చేసేది ఇంటికి పెళ్ళామేనంట

'Ofcourse..నాకు రాదే ! ఒక్కసారి చేసి చూపించండీ'

పాలను మరిగించీ..గ్లాసులో పోసేసీ
పౌడరు కలిపేసీ..స్పూనుతో తిప్పేసి
వేడిగా నోటికి అందిస్తే..

'Nonsence! చెక్కెర లేదూ '

అబ్బా ! అరవకు అరవకు ఓ తల్లీ..
అరిస్తే ఇల్లే బెంబెల్లి..ఇరుగుపొరుగు బైదెల్లీ..నిన్నూ నన్నూ చూసెళ్ళి..
ఇంటా బయటా..ఊరు వాడా..గుస గుసలాడేస్తే

'నిజంగా ? '

'నీ తోడు..అందుకే..'
ఏవండోయ్ శ్రీమతి గారూ..ఆగండోయ్ చల్లారండీ..
మ్మ్..హు..అబ్బా..
ఏవండోయ్ శ్రీమతి గారూ..ఆగండోయ్ చల్లారండీ..
ఇల్లు ఊడ్చాలి..అబ్బా..కళ్ళాపు చల్లాలి..మ్మ్ హు..
నీళ్ళు తోడాలి..ఆపై ఆగండోయ్ చల్లారండీ

తేనె మనసులు--1987 ( New)
సంగీతం::బప్పీల హరి
రచన::?
గానం::రాజ్‌సీతారాం,P.సుశీల


మమ్మీ మమ్మీ మమ్మీ పిలిచె రారా సామీ
ఎందుకుపిలిచె మమ్మీ..ఇంటికి రారా సామీ
మమ్మీ మమ్మీ మమ్మీ పిలిచె రారా సామీ
ఎందుకుపిలిచె మమ్మీ..ఇంటికి రారా సామీ
గదందగం పలహారం ఇదినా ఆహ్వానం..ఆహా
పెళ్ళికిదే..పేరంటం..ఎందుకు ఆలస్యం....
నా అందం..ఇక నీ సొంతం..అరెరెరెరె
నా అందం..ఇక నీ సొంతం...

అమ్మి అమ్మి అమ్మీ..ఇంతకు ఏది సామీ
అందం నాకె అమ్మీ..పిలుచుకు పో ఓ లమ్మీ
వరకట్నం..వడిలాసం..ఎంతో చెప్పందే
వలపులతో వలవిసిరే..ఒడుపే మీదండీ..
తెలిసిందీ..నీ పన్నాగం..తెలివైనా.. అరె నీ పధకం

నిను వినా ఎవరినీ..పిలువనే పిలువనూ..
పిలిచినా..ఎవరినీ..ఏనాడు ప్రేమించనూ
హే..ఎవరినీ..తలవను..తలచినా..వలచనూ..
తలచినా..వలచినా..సయ్యాటలే ఆడనూ..
మారనీ..స్నేహమే..పెళ్ళిగా..నిల్లుగా..ఆ ఆ ఆ
అమ్మీ.....
మమ్మీ మమ్మీ మమ్మీ పిలిచె రారా సామీ
అందం నాకె అమ్మీ..పిలుచుకు పో ఓ లమ్మీ

తొలి తొలి పరిచయం..తొలకరీ పరిమెళం
మనసులా పరిణయం..ఆనాడే సాగిందిలే..
ఆ..ఆ..మధురమే..అనుభవం..నిదురలో కలవరం
వలపులే..అనుదినం..వల్లించుకొంటానులే..
సాగనీ..బంధమే..పచ్చగా..చల్లగా..ఆ..ఆ..ఆ.....మమ్మీ.....
అమ్మి అమ్మి అమ్మీ..ఇంతకు ఏది సామీ
అందం నాకె అమ్మీ..పిలుచుకు పో ఓ లమ్మీ
వరకట్నం..వడిలాసం..ఎంతో చెప్పందే
వలపులతో వలవిసిరే..ఒడుపే మీదండీ..
తెలిసిందీ..నీ పన్నాగం..తెలివైనా.. అరె నీ పధకం

మమ్మీ మమ్మీ మమ్మీ పిలిచె రారా సామీ
ఎందుకుపిలిచె మమ్మీ..ఇంటికి రారా సామీ
మమ్మీ మమ్మీ మమ్మీ పిలిచె రారా సామీ
ఎందుకుపిలిచె మమ్మీ..ఇంటికి రారా సామీ
గదందగం పలహారం ఇదినా ఆహ్వానం..ఆహా
పెళ్ళికిదే..పేరంటం..ఎందుకు ఆలస్యం....
నా అందం..ఇక నీ సొంతం..
తెలివైనా.. అరె నీ పధకం
నా అందం..ఇక నీ సొంతం..
తెలివైనా.. అరె నీ పధకం..హెయ్...

Tuesday, May 12, 2009

చండీప్రియ ~~ 1980సంగీతం::ఆదినారాయణ రావ్,సత్యం
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::P.సుశీల,SP.బాలు,SP.శైలజ


ఓ..ప్రియా..ప్రియా..
చండీప్రియా..ప్రియా..
తొలి గిలిగింతలు కలిగించిందా నా ప్రేమలేఖా
నడిచే..చంద్రలేఖ....

ఓ..ప్రియా..ప్రియా..
చండీప్రియా..ప్రియా..
తొలి గిలిగింతలు కలిగించింది నీ ప్రేమలేఖా
నీదే..ఈ చంద్రలేఖ....

మనసులో..ప్రతి మలుపులో..నిను మలచుకొన్నానులే
కలలలో..మధువనులలో..నీ పిలుపు విన్నానులే..
మనసులో..ప్రతి మలుపులో..నిను మలచుకొన్నానులే
కలలలో..మధువనులలో..నీ పిలుపు విన్నానులే..
ఆ ఆ..చెలియరూపాన...చేరుకొన్నావ..
పలికే..రాగరేఖా..
కలా..నిజం..నిజం..మ్మ్....
ఓ..ప్రియా..ప్రియా..
చండీప్రియా..ప్రియా..
తొలి గిలిగింతలు కలిగించింది నీ ప్రేమలేఖా
నీదే..ఈ చంద్రలేఖ....

ఎవ్వతే..నీ వెవ్వతే..వొలికించుతావు వగలూ..
ఏమిటే..కథ..ఏమిటే..కురిపించుతావు సెగలూ..
ఆశలు..జీవితాశలు..నే చెదివినెవికాదా
చండినీ..అపరచండినీ..నను కదిపితే ప్రమాదం
ఆ ఆ..నీవు నా కైపు..చాలు నావైపు..అయ్యో..ఏమి రాత
అటా..ఇటు..ఎటూ..ఇటూ..
ఓ..ప్రియా..ప్రియా..
చండీప్రియా..ప్రియా..
తొలి గిలిగింతలు కలిగించిందా నా ప్రేమలేఖా
నడిచే..చంద్రలేఖ....
తొలి గిలిగింతలు కలిగించింది నీ ప్రేమలేఖా
నీదే..ఈ చంద్రలేఖ....

లంకేశ్వరుడు--1989

సంగీతం::రాజ్‌కోటి
రచన::దాసరి నారాయణ రావ్
గానం::మనో,S.జానకి


జివ్వుమని కొండగాలీ కత్తిలా గుచ్చుతుందీ
వెచ్చనీ..కోరికా..రగిలిందిలే....
నీవేనా..ప్రేయసివే..నీదేలే..అందుకో ప్రేమగీతం

ఖస్సుమని పిల్లగాలి నిప్పులా అంటుతుందీ
తీయనీ..కానుకా..జరిగిందిలే.....
నీవేనా..ప్రేమవులే..నీకేలే..అందుకో ప్రేమగీతం
జివ్వుమని కొండగాలీ కత్తిలా గుచ్చుతుందీ...

వొంపుల్లో సొంపుల్లో అందముందీ..కసిచూపుల్లో ఊపుల్లో పందెముందీ
వొంపుల్లో సొంపుల్లో అందముందీ..కసిచూపుల్లో ఊపుల్లో పందెముందీ
కాశ్మీరు కొండల్లో అందాలకీ..కొత్త అందాలు ఇచ్చావూ
కాశ్మీరు వాగుల్లో పరుగులకీ..కొత్త అడుగుల్ని నేర్పావూ
నేనే..నిను కోరి చేరి వాలిపోవాలి
ఖస్సుమని పిల్లగాలి నిప్పులా అంటుతుందీ

మంచల్లేకరగాలీ మురిపాలూ..సెలఏరల్లే ఉరకాలీ యవ్వనాలూ
మంచల్లేకరగాలీ మురిపాలూ..సెలఏరల్లే ఉరకాలీ యవ్వనాలూ
కొమ్మల్లో పూలన్ని పానుపుగా మన ముందుంచె పూలగాలీ
పూవుల్లో దాగున్న అందాలనీ మన ముందుంచె గంధాలుగా
నేనే..నిను కోరి చేరి వాలిపోవాలి

జివ్వుమని కొండగాలీ కత్తిలా గుచ్చుతుందీ
ఖస్సుమని పిల్లగాలి నిప్పులా అంటుతుందీ..

Sunday, May 10, 2009

రామయ్య తండ్రి--1975


సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::P.సుశీల,S.జానకి 
తారాగణం::సత్యనారయణ,రంగనాద్,రాజబాబు,ముక్కామల,జయంతి,ప్రభ,
మీనాకుమారి,పండరీబాయి 

పల్లవి::

అమ్మ మంచిదీ..మనసు మంచిదీ
అంతకన్న అమ్మచేయి..మరీ మంచిదీ
అమ్మ మంచిదీ..మనసు మంచిదీ 

అమ్మ వంటిదీ..అమ్మ ఒక్కటే
దేవుడైన దేవతైన..అమ్మ పిమ్మటే                               
అమ్మ వంటిదీ..అమ్మ ఒక్కటే 

చరణం::1

వెన్న కన్న మెత్తనిది అమ్మలాలనా
వెన్నెలలా చల్లనిది..అమ్మదీవెనా..ఆ
వెన్న కన్న మెత్తనిది అమ్మలాలనా
వెన్నెలలా చల్లనిది..అమ్మదీవెనా
అమ్మ పిలుపు...తీయన
అమ్మ తలపు...తీయన
అమ్మ ఏమి చేసినా..తీయతీయనా
అమ్మ మంచిదీ..మనసు మంచిదీ
అంతకన్న అమ్మచేయి..మరీ మంచిదీ 
అమ్మ మంచిదీ..మనసు మంచిదీ 

చరణం::2

అమ్మ ఒడి..గుడికన్నా పదిలమైనదీ
అమ్మనుడి బడికన్నా..విలువైనదీ..ఈ
అమ్మ ఒడి..గుడికన్నా పదిలమైనదీ
అమ్మనుడి బడికన్నా..విలువైనదీ
శాంతిదూత నెహ్రూజీ..జాతినేత బాపూజీ
అంతగొప్ప వాళ్ళైన..అమ్మ కన్న బిడ్డలే  
అమ్మ వంటిదీ...అమ్మ ఒక్కటే
దేవుడైన దేవతైన...అమ్మ పిమ్మటే                               
అమ్మ వంటిదీ...అమ్మ ఒక్కటే 

చరణం::3

అమ్మ వుంటె..లేనిదేమి లేనేలేదూ
అమ్మలేక ఏమున్నా..వున్నది కాదూ..ఊ
అమ్మ వుంటె..లేనిదేమి లేనేలేదూ
అమ్మలేక ఏమున్నా..వున్నది కాదూ
అమ్మంటే భోగమూ..అమ్మే ఒక యోగమూ 
అమ్మంటే అమ్మంటే అమ్మంటే..నిత్యమూ
అమ్మంటే అమ్మంటే అమ్మంటే..సత్యమూ
అమ్మే సర్వస్వమూ..అమ్మే సర్వస్వమూ

Saturday, May 09, 2009

రామయ్య తండ్రి--1975


సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::S.P.బాలు 
తారాగణం::సత్యనారయణ,రంగనాద్,రాజబాబు,ముక్కామల,జయంతి,ప్రభ,
మీనాకుమారి,పండరీబాయి 

పల్లవి::

విధి నవ్విందీ..ఈ..పగ బూనిందీ..ఈ
విషపు గోళ్ళతో..మీటిందీ..ఈఈఈ
 విధి నవ్విందీ..ఈ..పగ బూనిందీ..ఈ
విషపు గోళ్ళతో..మీటిందీ..ఈఈఈ  
వీణ...మూగవోయిందీ
వీణ...మూగవోయిందీ 

చరణం::1
                   
ఎన్నో ఆశల..ప్రతిరూపం 
ఆ ఇంటికి ఒకడే..మణిదీపం
అయ్యో పాపం ఆ తలిదండ్రులు 
ఆనందంలో..వున్నారే
ఏడీ బాబని..తల్లి ఆడిగితే 
ఏమని బదులు..చెబుతావూ
ఎంత యేడ్చినా..లేని గొంతుతో 
ఎలా చెబుతావూ..ఎలా చెబుతావూ

విధి నవ్విందీ..ఈపగ బూనిందీ..ఈ
విషపు గోళ్ళతో...మీటిందీ..ఈఈఇ
వీణ...మూగవోయిందీ..ఈ
వీణ...మూగవోయిందీ..ఈ 

చరణం::2

ఏడాదైనా నిండని బిడ్డను యేటిపాలు చేశావే
చే జేతుల నువు చేసిన ఘోరం ఊరక పోయేనా
చే జేతుల నువు చేసిన ఘోరం ఊరక పోయేనా
ఆ తల్లి గుండెలో...రగిలే జ్వాలను
కన్నీళ్ళార్పేనా..ఆ..నీ కన్నీళ్ళార్పేనా..ఆ 

Wednesday, May 06, 2009

మన్మధ లీల--1976సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వీటూరి
గానం::S.P.బాలు,L.R.ఈశ్వరీ 
తారాగణం::కమల్‌హాసన్,జయప్రద,Y.విజయ,సునందిని,హలం,కుచలకుమారి 

పల్లవి::

హల్లో..హల్లో..హల్లో..మైడియర్‌ రాంగ్‌ నెంబర్‌ 
హల్లో..హల్లో..హల్లో..మైడియర్‌ రాంగ్‌ నెంబర్‌ 
గొంతుకే వింటే ఎంత మధురం..చెంతకే వస్తే చాలు స్వర్గం 
గొంతుకే వింటే ఎంత మధురం..చెంతకే వస్తే చాలు  స్వర్గం 
నీ వింత శృంగారం నీ వింత శృంగారం ఒకమారు చూపగల రాదా 
హల్లో..హల్లో..మైడియర్‌ రాంగ్‌ నెంబర్‌ 
చూపితే ఏముంటుంది అందం..ఎందుకో నీలో ఇంత తాపం 
చూపితే ఏముంటుంది అందం..ఎందుకో నీలో ఇంత తాపం  
అనుభవం ఎంతో వుంది..ఆగితే బాగుంటుంది
హల్లో..హల్లో..మైడియర్‌ రాంగ్‌ నెంబర్‌ 
చూపితే ఏముంటుంది అందం..ఎందుకో మీలో ఇంత తాపం

చరణం::1

కవుల కల్పనవో..నో..మరుమల్లె తేనెవో..నో 
కవుల కల్పనవో..మరుమల్లె తేనెవో 
శిల్ప సుందరివో తెల్పగా రావో..పూవునై వస్తే ఆగరే మీరు
రియల్లీ పూవునై వస్తే ఆగరే మీరు..మధువులే కోరి గొడవపెడతారు 
ఐడోంట్‌ మైండ్‌ 
నీ వింత శృంగారం..ఒక మారు చూపగా రావా
హల్లో..హల్లో..మైడియర్‌ రాంగ్‌ నెంబర్‌ 
గొంతుకే వింటే ఎంత మధురం..ఊ ఊ 
చెంతకే వస్తే చాలు...స్వర్గం

చరణం::2

హృదయాన రాణిగా..ఎవరున్నారు
రాణి వైతే నువ్వే..ఇంకెవరూ లేరు
వేచివుంటే పోదా..మోజు తీర్చరాదా 
వేచివుంటే పోదా..మోజు తీర్చరాదా 
మురిపాలు చాలండి మురిపించ వద్దండి  
హల్లో..హల్లో..మైడియర్‌ రాంగ్‌ నెంబర్‌ 
గొంతుకే వింటే ఎంత మధురం చెంతకే వస్తే చాలు స్వర్గం 
నీ వింత శృంగారం ఒక మారురు చూపగా రావా..హల్లో హల్లో

Manmadha Leela--1976
Music::Chakravarti
Lyrics::Veturi Sundararamamurthy
Singer's::S P Balu,L. R .Easwari
Cast:: Kamal Hasan,Jayaprada,Y.Vijaya,Jayavijaya,Sunandini,Hema Chowdary,Kuchala Kumari,Halam

::::

Hello..Hello..Hello my dear wrong number
Hello..hello..my dear wrong number
gontuke vinte enta madhuram
chentake vaste chaalu swargam 
gontuke vinte enta madhuram
chentake vaste chaalu swargam 
nee vinta srungaaram nee vinta srungaaram
okamaaru choopagala raadaa

Hallo..hallo..my dear wrong number 
choopite emuntundi andam
enduko neelo inta taapam 
choopite emuntundi andam
enduko neelo inta taapam  
anubhavam ento vundi aagite baaguntundi
Hello..hello..my dear wrong number
choopite emuntundi andam
enduko neelo inta taapam

:::1

kavula kalpanavo no marumalle tenevo no 
kavula kalpanavo marumalle tenevo 
silpa sundarivo..telpagaa raavo 
poovunai vaste aagare meeru
riyallee poovunai vaste aagare meeru 
madhuvule kori godavapedataaru..I don’t mind  
nee vinta srungaaram oka maaru choopagaa raavaa
Hello..hello.my dear wrong number 
gontuke vinte enta madhuram
oo oo chentake vaste chaalu swargam

:::2

hrudayaana raanigaa evarunnaaru
raani vaite nuvve inkevaroo leru
vechivunte podaa moju teercharaadaa
vechivunte podaa  moju teercharaadaa 
gontuke vinte enta madhuram
chentake vaste chaalu swargam 
nee vinta srungaaram oka maaru choopagaa raavaa..hello..hello

Monday, May 04, 2009

అదృష్ట జాతకుడు--1971సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,వాణిశ్రీ, రామకృష్ణ,నాగభూషణం,పద్మనాభం,రావికొండలరావు,రాధాకుమారి,మిక్కిలినేని.

పల్లవి::

చిరు చిరు నవ్వుల శ్రీవారు
చిన్నబోయి ఉన్నారు
ఇంతటి శ్రీమతి ఎదురుగ ఉన్నా
కిమ్మనరు..రమ్మనరు 
కిమ్మనరు...రమ్మనరు

చరణం::1

చల్లగాలి పిలిచింది..జాజి తీగె పలికింది
చల్లగాలి పిలిచింది..జాజి తీగె పలికింది
కన్నెతార సైగలలో..చందమామ సాగింది
చందమామ సాగింది

చిరు చిరు నవ్వుల శ్రీవారు
చిన్నబోయి ఉన్నారు
ఇంతటి శ్రీమతి ఎదురుగ ఉన్నా 
కిమ్మనరు..రమ్మనరు
కిమ్మనరు..రమ్మనరు

చరణం::2

పూల బాల రమ్మంది..రాగాల తుమ్మెద ఝుమ్మంది
పూల బాల రమ్మంది..రాగాల తుమ్మెద ఝుమ్మంది
వెండి పూల వెన్నెలలో నిండు హాయి విరిసింది
నిండు హాయి విరిసింది

చిరు చిరు నవ్వుల శ్రీవారు 
చిన్నబోయి ఉన్నారు
ఇంతటి శ్రీమతి ఎదురుగ ఉన్నా 
కిమ్మనరు..రమ్మనరు 
కిమ్మనరు..రమ్మనరు

చరణం::3

లేత కోరిక పెరిగింది..రేయి సగమే మిగిలింది
లేత కోరిక పెరిగింది..రేయి సగమే మిగిలింది
సరసా లెరిగిన మావారే..ఉలకక పలకక ఉన్నారే
ఉలకక పలకక ఉన్నారే

చిరు చిరు నవ్వుల శ్రీవారు 
చిన్నబోయి ఉన్నారు
ఇంతటి శ్రీమతి ఎదురుగ ఉన్నా
కిమ్మనరు..రమ్మనరు
కిమ్మనరు..రమ్మనరు

Adrshta Jaatakudu--1971
Music::T.Chalapati Rao
Lyrics::D.C.Narayana Reddi
Singer's::P.Suseela
Film Directed By::K.Hemaambharadhara Rao
Cast::N.T.RamaRao,Vanisree,Ramakrishna,Nagabhushanam,Padmanaabham,RaavikondalRao,Raadhakumaari,Mikkilineni.

::::::::::::::::::::::::::::

chiru chiru navvula Sreevaaru
chinnabOyi unnaaru
intaTi Sreemati eduruga unnaa
kimmanaru..rammanaru 
kimmanaru...rammanaru

::::1

challagaali pilichindi..jaaji teege palikindi
challagaali pilichindi..jaaji teege palikindi
kannetaara saigalalO..chandamaama saagindi
chandamaama saagindi

chiru chiru navvula Sreevaaru
chinnabOyi unnaaru
intaTi Sreemati eduruga unnaa 
kimmanaru..rammanaru
kimmanaru..rammanaru

::::2

poola baala rammandi..raagaala tummeda jhummandi
poola baala rammandi..raagaala tummeda jhummandi
venDi poola vennelalO ninDu haayi virisindi
ninDu haayi virisindi

chiru chiru navvula Sreevaaru 
chinnabOyi unnaaru
intaTi Sreemati eduruga unnaa 
kimmanaru..rammanaru 
kimmanaru..rammanaru

::::3

lEta kOrika perigindi..rEyi sagamE migilindi
lEta kOrika perigindi..rEyi sagamE migilindi
sarasaa lerigina maavaarE..ulakaka palakaka unnaarE
ulakaka palakaka unnaarE

chiru chiru navvula Sreevaaru 
chinnabOyi unnaaru
intaTi Sreemati eduruga unnaa
kimmanaru..rammanaru

kimmanaru..rammanaruaa

Sunday, May 03, 2009

రామయ్య తండ్రి--1975


సంగీతం::సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::P.సుశీల,S.జానకి 
తారాగణం::సత్యనారయణ,రంగనాద్,రాజబాబు,ముక్కామల,జయంతి,ప్రభ,
మీనాకుమారి,పండరీబాయి 

పల్లవి::

అమ్మానాన్నకు పెళ్ళీ..ఎన్నోయేళ్ళకు మళ్ళీ
పీపీ పీపీ పిపిపీ పీపీ పిపిపీ పీపీ పిపిపీ పీపీ
అమ్మానాన్నకు పెళ్ళీ..ఎన్నో యేళ్ళకు మళ్ళీ 
తూ తూ బాకా వూదాలీ..డోలు సన్నాయి మోగాలీ          
తూ తూ బాకా వూదాలీ..డోలు సన్నాయి మోగాలీ          
అమ్మానాన్నకు పెళ్ళీ..ఎన్నో యేళ్ళకు మళ్ళీ 

చరణం::1

ఆ పెళ్ళికి నేను లేను..ఈ పెళ్ళికి నేనున్నాను  
ఆ పెళ్ళికి నేను లేను..ఈ పెళ్ళికి నేనున్నాను 
చిన్నపిల్లలే పెళ్ళిపెద్దలై..చేతులు కలిపిన పెళ్ళే పెళ్ళి     
అమ్మానాన్నకు పెళ్ళీ..ఎన్నో యేళ్ళకు మళ్ళీ 
తూ తూ బాకా వూదాలీ..డోలు సన్నాయి మోగాలీ          
అమ్మానాన్నకు పెళ్ళీ..ఎన్నో యేళ్ళకు మళ్ళీ 

చరణం::2

ఎందుకమ్మా సిగ్గూ..నాన్నా కొంచెం తగ్గూ
ఎందుకమ్మా సిగ్గూ..నాన్నా కొంచెం తగ్గూ
ఇవిగో ఇవిగో తలంబ్రాలు..అమ్మకు అందులో సగపాలు
ఇవిగో ఇవిగో తలంబ్రాలు..అమ్మకు అందులో సగపాలు
అన్యోన్యత మీ యిద్దరిపాలు..ఆనందం మా అందరిపాలు
బాలల దీవెన బ్రహ్మదీవెనై..వర్ధిల్లండీ కలకాలం
వర్ధిల్లండీ కలకాలం..వర్ధిల్లండీ కలకాలం    
అమ్మానాన్నకు పెళ్ళీ..ఎన్నో యేళ్ళకు మళ్ళీ
చిన్నపిల్లలే పెళ్ళిపెద్దలై..చేతులు కలిపిన పెళ్ళే పెళ్ళి     
అమ్మానాన్నకు పెళ్ళీ ఎన్నో యేళ్ళకు మళ్ళీ..ఎన్నో యేళ్ళకు మళ్ళీ

Friday, May 01, 2009

శ్రీదేవి--1970సంగీతం::G.K.వేంకటేష్
రచన::దాశరథి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి

Film Directed By::B.S.Narayana 

రాసాను ప్రేమలేఖలెన్నో..దాచాను ఆశలన్ని నీలో
భువిలోన మల్లియలాయె..దివిలోన తారకలాయె..నీ నవ్వులే

రాసాను ప్రేమలేఖలెన్నో..దాచాను ఆశలన్ని నీలో
భువిలోన మల్లియలాయె..దివిలోన తారకలాయె..నీ నవ్వులే

కొమ్మల్లో కోయిలమ్మ కో యన్నదీ
కొమ్మల్లో కోయిలమ్మ కో యన్నదీ
నా మనసు నిన్నే తలచి ఓ యన్నదీ
మురిపించే ముద్దు గులాబి మొగ్గేసిందీ
చిన్నారి చెక్కిలికేమో సిగ్గేసింది

రాసాను ప్రేమలేఖలెన్నో..దాచాను ఆశలన్ని నీలో
భువిలోన మల్లియలాయె దివిలోన తారకలాయె నీ నవ్వులే

నీ అడుగుల సవ్వడి ఉందీ నా గుండెలో
ఊహూ ..
నీ చల్లని రూపం ఉందీ నా కనులలో
ఆ....ఆ
నాలోని సోయగమంతా విరబూసెలే
నాలోని సోయగమంతా విరబూసెలే
మనకోసం స్వర్గాలన్నీ దిగివచ్చెనులే

రాసాను ప్రేమలేఖలెన్నో దాచాను ఆశలన్ని నీలో
భువిలోన మల్లియలాయె దివిలోన తారకలాయె నీ నవ్వులే

అందాల పయ్యెద నేనై ఆటాడనా
కురులందు కుసుమం నేనై చెలరేగనా
నీ చేతుల వీణని నేనై పాట పాడనా
నీ పెదవుల గుసగుస నేనై పొంగిపోదునా

రాసాను ప్రేమలేఖలెన్నో దాచాను ఆశలన్ని నీలో
లా లా ల లాల లాల...లా లా ల లాల లాల...లా లా ల లా

మహారాజు ~~1985
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::P.సుశీల


కైలాస శిఖరాన కొలువైన స్వామి
నీ కంట పొంగేన గంగమ్మతల్లి
మనసున్న మంచోళ్ళే మారాజులు
మమతంటు లేనోళ్ళే నిరుపేదలు
ప్రేమే నీరూపం త్యాగం నీ ధర్మం
ఎవరేమి అనుకుంటే నీకేమిలే
రాజువయ్య మహరాజువయ్య
రాజువయ్య మహరాజువయ్య

కన్నీట తడిసినా కాలాలు మారవు
మనసార నవ్వుకో పసిపాపల్లే
ప్రేమకన్నా నిధులులేవు
నీకన్న ఎవరయ్యా మారాజులు
నిన్నెవరు ఏమన్నా నీ దాసులు
జరిగినవి జరిగేవి కలలే అనుకో
జరిగినవి జరిగేవి కలలే అనుకో
రాజువయ్య మహరాజువయ్య
రాజువయ్య మహరాజువయ్య

త్యాగాల జీవితం తనవారికంకితం
మిగిలింది నీ నేను నా నువ్వేలే
దేవుడంటి భర్త వుంటే
నాకన్న ఎవరయ్య మారాణులు
మనసున్న బంధాలే మాగాణులు
ప్రతిజన్మకు నీ సతినై పుడితే చాలు
ప్రతిజన్మకు నీ సతినై పుడితే చాలు

రాజువయ్య మహరాజువయ్య
రాజువయ్య మహరాజువయ్య
కైలాస శిఖరాన కొలువైన స్వామి
నీ కంట పొంగేన గంగమ్మతల్లి
మనసున్న మంచోళ్ళే మారాజులు
మమతనుటు లేనోళ్ళే నిరుపేదలు
ప్రేమే నీరూపం త్యాగం నీ ధర్మం
ఎవరేమి అనుకుంటే నీకేమిలే
రాజువయ్య మహరాజువయ్య
రాజువయ్య మహరాజువయ్య

రామరాజ్యంలో రక్తపాతం--1976


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::దాశరథి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 
తారాగణం::కృష్ణ,గుమ్మడి,జగ్గయ్య,పద్మనాభం,విజయనిర్మల,లత, షీలా,
జయమాలిని,రావు గోపాల రావు

పల్లవి::

ఎందుకోసమొచ్చావు..తుమ్మెదా
నువ్వేమి కోరివచ్చావు..తుమ్మెదా
ఎందుకోసమొచ్చావు..తుమ్మెదా
నువ్వేమి కోరివచ్చావు..తుమ్మెదా 
తొంగి తొంగి చూశావు దొంగలాగా చేరావు 
తుమ్మెదా...గండు తుమ్మెదా
తుమ్మెదా...గండు తుమ్మెదా

చరణం::1

విందుకోసమొచ్చింది తుమ్మెదా 
నీ పొందుగోరి వచ్చింది తుమ్మెదా
విందుకోసమొచ్చింది తుమ్మెదా  
నీ పొందుగోరి వచ్చింది తుమ్మెదా 
నిన్ను విడవనంటు౦దీ నీతోనే వుంటు౦ది
తుమ్మెదా...గండు తుమ్మెదా 
తుమ్మెదా...గండు తుమ్మెదా 

ఆశపడి వచ్చిందిలే అందులో అర్ధమేదొవుంటు౦దిలే 
అందాలు చూచిందిలే అందుకే ఆవురావురంటు౦దిలే
ఆశపడి వచ్చిందిలే అందులో అర్ధమేదొవుంటు౦దిలే
నీ అందాలు చూచిందిలే అందుకే ఆవురావురంటు౦దిలే

చరణం::2

గుట్టుమట్టు లేకుండా 
పట్టపగలు అనకుండా 
ముట్టుకుంటే తప్పేనులే
ఆకుచాటు పిందెలన్ని 
కొమ్మచాటు పువ్వులన్ని
నిన్నుచూచి నవ్వేనులే
గుట్టుమట్టు లేకుండా 
పట్టపగలు అనకుండా 
ముట్టుకుంటే తప్పేనులే
ఆకుచాటు పిందెలన్ని 
కొమ్మచాటు పువ్వులన్ని
నిన్నుచూచి నవ్వేనులే
ఎందుకోసమొచ్చావు తుమ్మెదా
నువ్వేమి కోరివచ్చావు తుమ్మెదా
నిన్ను విడవనంటు౦దీ నీతోనే వుంటు౦ది
తుమ్మెదా...గండు తుమ్మెదా 
తుమ్మెదా...గండు తుమ్మెదా 

చరణం::3

కన్నెమీద మనసుందిలే 
ఇ౦దులో కల్లమాటయేముందిలే
చిలిపినవ్వు నవ్విందిలే 
మనసులో వలపువానకురిసిందిలే
కన్నెమీద మనసుందిలే 
ఇ౦దులో కల్లమాటయేముందిలే
చిలిపినవ్వు నవ్విందిలే 
మనసులో వలపువానకురిసిందిలే
వెన్న దొంగ కన్నెదొంగ మనసుదోచుకున్నదొంగ 
నీలోనే వున్నాడులే
తీపి తీపి తేనెలన్ని తెచ్చి కానుకిచ్చుకొంటే 
ఆశలన్నితీరేనులే
ఎందుకోసమొచ్చావు..తుమ్మెదా
నువ్వేమి కోరివచ్చావు..తుమ్మెదా
తొంగి తొంగి చూశావు  
దొంగలాగా చేరావు..తుమ్మెదా..గండు తుమ్మెదా 
విందుకోసమొచ్చింది..తుమ్మెదా 
నీ పొందుగోరి వచ్చింది..తుమ్మెదా 
నిన్ను విడవనంటు౦దీ నీతోనే వుంటు౦ది
తుమ్మెదా గండు..తుమ్మెదా
తుమ్మెదా గండు.తుమ్మెదా