Monday, August 31, 2009

సెక్రేటరి ~~ 1973సంగీతం::KV. మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల, P. సుశీల


పెదవి విప్పలేను..మనసు చెప్పలేను..ఏం..
పెదవికి ఊహలు లేనే లేవు..మనసుకు మాటలు రావు

పెదవి విప్పలేను..మ్మ్ హు..మనసు చెప్పలేను..ఏం..
పెదవికి ఊహలు లేనే లేవు..మనసుకు మాటలు రావు

మ్మ్ హు..హూ..మ్మ్ హు హూ..
కౌగిలింతలో..నలిగిపోతున్నా...
కళ్ళుమూతపడీ..తేలిపోతున్నా..
కౌగిలింతలో..హహహ..నలిగిపోతున్నా...హాయ్
కళ్ళుమూతపడీ..తేలిపోతున్నా..ఆ..ఎక్కడికీ
ఎన్నడుచూడని స్వర్గానికీ..
ఎన్నడుచూడని స్వర్గానికీ..
అక్కాదొరికే అమౄతానికీ..ఆపైనా..

పెదవి విప్పలేను..మ్మ్ హు..మ్మ్ హు..
మనసు చెప్పలేను....
పెదవికి ఊహలు లేనే లేవు..
మనసుకు మాటలు రావు..ఉహూ..

అబ్భా..ఏం..ముద్దుముద్దుకూ..
కరిగిపోతున్నా..
మోహవాహినిలో..కలిసిపోతున్నా
ముద్దుముద్దుకూ..హా..కరిగిపోతున్నా
మోహవాహినిలో..కలిసిపోతున్నా..ఆ..ఎక్కడికీ
నాలో ఇమిడిన నీలోనికీ..
నాలో ఇమిడిన నీలోనికీ..
నీలో పెరిగే నాలోనికీ..ఆపైనా..

పెదవి విప్పలేను..మ్మ్ హు..ఆహా..హా..
మనసు చెప్పలేను....
పెదవికి ఊహలు లేనే లేవు..
మనసుకు మాటలు రావు..ఉహూ..

సెక్రేటరి ~~ 1973సంగీతం::KV. మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P. సుశీల


మొరుటోడు నా మొగుడు..మోజుపడి తెచ్చాడు
మువ్వన్నెజరీచీర ఇన్నాళ్ళకూ...

జగమొండి నా పెళ్ళాం..మువ్వన్నెచీరకట్టి
ముద్దొస్తు ఉన్నదీ నాకళ్ళకూ...
డడడ..డడడ...డడడడా... 2

తెచ్చానే మల్లెదండా..తురిమానే జడనిండా
చూసుకోవే నావలపు వాడకుండా..

నా మనసు నిండుకుండా..అదివుంటుంది తొణకుండా
నీ వలపే దానికీ అండదండ...
డడడ..డడడ...డడడడా...డడడ..డడడ...డడడడా...

మొరుటోడు నా మొగుడు..మోజుపడి తెచ్చాడు
మువ్వన్నెజరీచీర ఇన్నాళ్ళకూ...

జగమొండి నా పెళ్ళాం..మువ్వన్నెచీరకట్టి
ముద్దొస్తు ఉన్నదీ నాకళ్ళకూ

నిగనిగలా నీకళ్ళు నిలువెత్తు అద్దాలు
నిలబడి చూసుకొంటా అందాలూ...
నిగనిగలా నీకళ్ళు నిలువెత్తు అద్దాలు
నిలబడి చూసుకొంటా అందాలూ

విల్లంటి కనుబొమ్మలూ..విసిరేను బాణాలూ..
విరిగిపోవునేమొనీ అద్దాలూ...
డడడ..డడడ..డడడడా..డడడ..డడడ..డడడడా...

మొరుటోడు నా మొగుడు..మోజుపడి తెచ్చాడు
మువ్వన్నెజరీచీర ఇన్నాళ్ళకూ...

జగమొండి నా పెళ్ళాం..మువ్వన్నెచీరకట్టి
ముద్దొస్తు ఉన్నదీ నాకళ్ళకూ

తమలపాకు పాదాలూ..తాళ్ళలేవే కడియాలూ
దిద్దుతానె ముద్దులతో పారాణులూ...

నీ ముద్దులే మువ్వలూ..ఆ మోతలు నా నవ్వులూ
ఆ పారాణికి వస్తాయి ప్రాణాలు
డడడ..డడడ..డడడడా..డడడ..డడడ..డడడడా...

మొరుటోడు నా మొగుడు..మోజుపడి తెచ్చాడు
మువ్వన్నెజరీచీర ఇన్నాళ్ళకూ...

జగమొండి నా పెళ్ళాం..మువ్వన్నెచీరకట్టి
ముద్దొస్తు ఉన్నదీ నాకళ్ళకూ
డడడ..డడడ..డడడడా..డడడ..డడడ..డడడడా...

రైతు కుటుంబం--1972


సంగీతం::T. చలపతిరావు
రచన::D.సినారె
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల   

పల్లవి::

ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..ఏమనీ ఏమనీ ఏమనీ ఏమనీ
సొగసైన చిన్నవాడికి గడుసైన చిన్నదానికి
ముడి ఏదో బిగిసిందనీ..హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్
ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..మన ఊరంతా అనుకుంటున్నారు

ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..ఏమనీ ఏమనీ..ఏమనీ ఏమనీ
చారడేసి కళ్ళదానికి దోరవయసు చిన్నవాడికి
జత బాగా కుదిరిందనీ..హొయ్ హొయ్ హొయ్ హోయ్ హొయ్
ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..మన ఊరంతా అనుకుంటున్నారు

చరణం::1

చిన్నోడి వాలకం చిత్రంగా ఉందనీ
సన్నజాజులంటేనే సరదా పెరిగిందనీ
మంచె మీద నిల్చొన్న..ఇంటికాడ కూర్చున్నా
మంచె మీద నిల్చొన్న..ఇంటికాడ కూర్చున్నా
పూలరంగడి మనసంతా ఆ బుల్లెమ్మ మీదే ఉందనీ

ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..ఏమనీ ఏమనీ ఏమనీ ఏమనీ
సొగసైన చిన్నవాడికి గడుసైన చిన్నదానికి
ముడి ఏదో బిగిసిందనీ..హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్
ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..మన ఊరంతా అనుకుంటున్నారు

చరణం::2 

చిట్టెమ్మ చూపంతా చుక్కలోనే ఉందనీ
కళ్ళకు రాసే కాటుకా చెంపకు పుసేస్తుందనీ
అద్దమైన చూడదనీ నిద్దరైన పోదనీ
అద్దమైన చూడదనీ నిద్దరైన పోదనీ
పెళ్ళైతేనే కానీ ఆ పిల్లకు పిచ్చి కుదరదనీ
ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..ఏమనీ ఏమనీ ఏమనీ ఏమనీ
సొగసైన చిన్నవాడికి గడుసైన చిన్నదానికి
ముడి ఏదో బిగిసిందనీ..హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్
ఊరంతా అనుకుంటున్నారు..మన ఊరంతా అనుకుంటున్నారు

రైతు కుటుంబం--1972సంగీతం::T. చలపతిరావు
రచన::D.సినారె
గానం::ఘంటసాల, L.R.ఈశ్వరి  

పల్లవి::

ఓయమ్మో..ఓయమ్మో..
కన్నెపిల్ల పక్కనుంటే కళ్ళు తేల వేస్తాడు ఓయమ్మో..ఓ
జున్నుముక్క చేతికిస్తే నీళ్ళునములుతుంటాడు
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే
ఈ బుల్లోడు పాతికేళ్ల బుజ్జాయిలే..ఏ..ఏ
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే

ఓయబ్బో..ఓయబ్బో..ఓ
కుర్రదాని కొంటెవయసు కూతవేసి పిలిచింది..అయ్యబ్బో..ఓ
చేయి పట్టుకుందమంటే జింకలాగ బెదిరింది
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే
ఈ బుల్లెమ్మ సంక దిగని పాపాయిలే..ఏ..ఏ
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే


చరణం::1

కన్నుగీటినా కదలనోడు..చెంపమీటినా చెరదనోడు
ఏ గాలి సోకిందో ఎగిరెగిరిపడ్డాడు
ఏ నీడి తాకిందో ఇలా పాలిపోయాడు
తాయతు కడితే కానీ దారికి రాడోయమ్మా
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే

సరసాలంటే ఎరగనోడినా..చక్కిలిగింతే తెలియనోడినా
ఏదో పసిపిల్లవని ఇన్నాళ్లు కైసానే
సమయం కుదిరేదాకా తమాయించుకున్నానే
మూడుముళ్ళ పగ్గమేసి ముట్టే పొగరు తీస్తానే
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే

చరణం::2 

హా..ఎన్ని నేర్చెనే చిన్నవాడు..ఎక్కడిదమ్మో ఇంత జోరు
మాటలు చూస్తేనేమో కోటలు దాటేనమ్మా
వాటం చూస్తేనేమో పోట్ల గిత్త ఓయమ్మ 
తీరా దగ్గరకొస్తే నీరైపోతాడమ్మా
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే

కదను తొక్కుతున్నాది గజ్జల గుర్రం
అదను చూసి వెయ్యాలి వలపుల కళ్ళెం
కువకువలాడే కోర్కెల కొరడా ఝులిపించాలి
మెరమెరలాడే వయసును పరుగులు తీయించాలి
అప్పుడు మొదలవుతుందే అమ్మాయి అసలు కథా

జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే
ఈ బుల్లెమ్మ సంక దిగని పాపాయిలే...ఏ..ఏ..
జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే..ఏ..జిల్లాయిలే

రంగుల రాట్నం--1967సంగీతం:: S.రాజేశ్వరరావు & B. గోపాలం 
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
దర్శకత్వం::బొమ్మిరెడ్డి నరసింహ రెడ్డి
గానం::P.B. శ్రీనివాస్, P.సుశీల
తారాగణం::అంజలీదేవి,రాంమోహన్,చంద్రమోహన్(తొలిపరిచయము),విజయనిర్మల,వాణిశ్రీ,నీరజ,త్యాగరాజు,
రాధారాణి.

పల్లవి::

ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ..
మనసు మనసు కలిసే వేళా..మౌనమేలనే ఓ చెలియా
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ..
కలలు నిలిచి పలికే వేళా..పలుకలేనురా చెలికాడా..పలుక లేనురా చెలికాడా

కన్నుల దాగిన అందాలు పెదవులపై విరబూయాలి 
పెదవులకందని..అనురాగం మదిలో గానం చేయాలీ..మదిలో గానం చేయాలి

చరణం::1

పల్లవించు మన కలలన్నీ..పరిమళించే విరజాజులుగా
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ..
పల్లవించు మన కలలన్నీ..పరిమళించే విరజాజులుగా
వన్నె వన్నె కోరికలన్నీ..మిన్నులకెగిసెను గువ్వలుగా..మిన్నులకెగిసెను గువ్వలుగా 

కన్నుల దాగిన అనురాగం..మన పెదవులకందని నవరాగం
కన్నుల దాగిన అనురాగం

చరణం::2

విరిసే నీ చిరునవ్వులలో..కరిగిపోదునా కలకాలం
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ..
మెరిసే నీ కనుపాపలలో..పరవసించనా చిరకాలం
పరవసించనా చిరకాలం..

కన్నుల దాగిన అనురాగం..మన పెదవులకందని నవరాగం
కన్నుల దాగిన అనురాగం..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ  మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 

Rangula Ratnam--1967
Music::S.Rajeswara Rao,& B.Gopalam
Lyrics::D.C.Narayana Reddi
Singer's::P.B.Srinivas garu,P.Suseela
Film Directed By::B.N.Reddy,
Cast::Anjalidevi,Ram Mohan,Vanisree,ChandraMohan,Tyagaraju,Neeraja.

::::

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
manasu manasu kalisE vELaa..mounamElanE O cheliyaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
kalalu nilichi palikE vELaa..palukalEnuraa chelikaaDaa..paluka lEnuraa chelikaaDaa

kannula daagina andaalu pedavulapai virabooyaali 
pedavulakandani..anuraagam madilO gaanam chEyaalii..madilO gaanam chEyaali

:::1

pallavinchu mana kalalannii..parimaLinchE virajaajulugaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
pallavinchu mana kalalannii..parimaLinchE virajaajulugaa
vanne vanne kOrikalannii..minnulakegisenu guvvalugaa..minnulakegisenu guvvalugaa 

kannula daagina anuraagam..mana pedavulakandani navaraagam
kannula daagina anuraagam

:::2

virisE nee chirunavvulalO..karigipOdunaa kalakaalam
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
merisE nee kanupaapalalO..paravasinchanaa chirakaalam
paravasinchanaa chirakaalam..

kannula daagina anuraagam..mana pedavulakandani navaraagam
kannula daagina anuraagam..aa aa aa aa aa aa aa aa 
O O O O O  mm mm mm mm mm