Friday, November 23, 2007

మంచి మనిషి--1964
సంగీతం::S.రాజేశ్వర రావ్,చలపతి రావ్
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


రాననుకున్నావేమో..ఇక రాననుకున్నావేమో
ఆడినమాటకు నిలిచేవాడను కాననుకున్నావేమో..ఏమో
ఏమనుకున్నారేమో..తమరేమనుకున్నారేమో
మీచేతులలో కీలుబొమ్మలం మేమనుకున్నారేమో..ఏమో

చక్కని కన్యవు ముక్కున కోపం నీకేలా..నీకేలా
చల్లగాలిలో ఆటలాడగా రావేలా..రావేలా
పిలిచినవెంటనె పరుగున చెంతకు చేరాలా..చేరాలా
వలచివచ్చి నే చులకనైతిగా ఈవేళా..ఈవేళా
ఏమనుకున్నారేమో..తమరేమనుకున్నారేమో
మీచేతులలో కీలుబొమ్మలం మేమనుకున్నారేమో..ఏమో

దొరగారేదో తొందరపనిలో మునిగారా..మునిగారా
అందుచేతనే అయినవారినే మరిచారా..మరిచారా
నిజమే తెలియక నిందలు వేయకు నామీదా..నామీదా
మాటవిసురులు మూతివిరుపులు మరియాదా..మరియాదా
రాననుకున్నావేమో..ఇక రాననుకున్నావేమో
ఆడినమాటకు నిలిచేవాడను కాననుకున్నావేమో..ఏమో

క్షణమే యుగమై మనసే శిలయై నిలిచానే..నిలిచానే
నిన్ను చూడగా యుగమె క్షణముగా గడచేనే..గడచేనే
ఎడబాటన్నది ఇకపై లేదని అందామా..అందామా
ఈడుజోడుగా తోడునీడగా ఉందామా..ఉందామా
ఆ . . . ఓ . . .

మంచి మనిషి--1964రచన::కోసరాజు
సంగీతం::S.రాజేశ్వర రావు,చలపతి రావ్
గానం::ఘంటసాల


ఏవండీ..ఏవండోయ్
ఏమండీ..ఇటు చూడండీ..
ఒక్కసారి ఇటు చూశారంటే మీసొమ్మేది పోదండీ
ఏమండీ ఇటు చూడండీ..ఏమండోయ్..

సిగలోన దాగిన మల్లెమొగ్గకు బిగువెందుకొ చెప్పాలండీ
వరసైన వన్నెల రామచిల్కకు పొగరు కాస్త తగ్గాలండీ
మన స్నేహము మోమాటము పొడిమాటలతోనే పోదండీ
ఏమండీ..ఇటు చూడండీ..
ఒక్కసారి ఇటు చూశారంటే మీసొమ్మేదీ పోదండీ,ఏమండోయ్

మనసంత మాపై ఉందిలెండి తెలుసులెండి మీ తాపం
మొగమంత కన్నులు చేయకండి దాచుకోండి మీ కోపం
మనసంత మాపై ఉందిలెండి తెలుసులెండి మీ తాపం
మొగమంత కన్నులు చేయకండి దాచుకోండి మీ కోపం
వగలెందుకు..సెగలెందుకు ఈసారికి ఏదో పోనీండి
ఏమండీ..ఇటు చూడండీ..ఏమండోయ్

మిము నమ్ముకొన్న నేస్తగాడు మీవెంటనె ఉన్నాడండీ
ఏనాటికీ ముమ్మాటికీ తన మనసే మీదన్నాడండీ
కవ్వించక కథ పెంచక ఔనంటే అంతే చాలండీ
ఏమండీ..ఇటు చూడండీ..ఒక్కసారి ఇటు చూశారంటే
మీసొమ్మేదీ పోదండీ...ఏమండోయ్

మంచిమనిషి--1964


రచన::Dr.C.నారాయణరెడ్డి
సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు,T.చలపతిరావు
గానం::P.B.శ్రీనివా
స్


ఓ గులాబీ..ఓ గులాబీ
వలపు తోటలో విరిసిన దానా..
లేత నవ్వులా..వెన్నెల సోనా..

ఓహో గులాబి బాలా..అందాల ప్రేమ మాలా..
సొగసైన కనులదానా..సొంపైన మనసుదానా..
నీ వాడెవఋఒ తెలుసుకో..తెలుసుకో..తెలుసుకో..
ఓహో గులాబి బాలా..అందాల ప్రేమ మాలా..

కొంటె తుమ్మెదలవలెచెవూ..తుంటితేనెలందించెవూ..
కొంటె తుమ్మెదలవలెచెవూ..తుంటితేనెలందించెవూ..
మోసం చేసీ మీసం దువ్వే మోసకారులకు లోంగేవూ..లోంగేవూ..
ఓహో గులాబి బాలా..అందాల ప్రేమ మాలా..

రూపం చూసీ వస్తారు..చూపులగాలం వేస్తారు
రూపం చూసీ వస్తారు..చూపులగాలం వేస్తారు
రేకులుచిదిమీ..సొగసులు నునిమీ..
చివరకు ద్రోహం చేస్తారు..చివరకు ద్రోహం చేస్తారు

ఓహో గులాబి బాలా..అందాల ప్రేమ మాలా..
సొగసైన కనులదానా..సొంపైన మనసుదానా..
నీ వాడెవఋఒ తెలుసుకో..తెలుసుకో..తెలుసుకో..
ఓహో గులాబి బాలా..అందాల ప్రేమ మాలా..

మంచిమనిషి--1964


రచన::Dr.C.నారాయణరెడ్డి
సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు,T.చలపతిరావు
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


అంతగా నను చూడకు …ష్…మాటాడకు
అంతగా నను చూడకు..వింతగా గురి చూడకు వేటాడకు
హోయ్ అంతగా నను చూడకు

చలిచలి గాలులు వీచెను సన్నని మంటలు లేచెను
చలిచలి గాలులు వీచెను సన్నని మంటలు లేచెను
తలుపులే కవ్వించెను వలవుల వీణలు తేలించెను
అంతగా నను చూడకు …ష్…మాటాడకు
అంతగా నను చూడకు వింతగా గురి చూడకు వేటాడకు
హోయ్ అంతగా నను చూడకు

జిలిబిలి ఊహలు రేగెను నా చేతులు నీకై సాగెను
జిలిబిలి ఊహలు రేగెను నా చేతులు నీకై సాగెను
పెదవులే కవ్వించెను …పదునౌ చూపులు బాధించెను
హోయ్ అంతగా నను చూడకు వింతగా గురి చూడకు వేటాడకు
హోయ్ అంతగా నను చూడకు

వాలుగ నిన్నే చూడనీ కలకాలము నీలో దాగనీ
వాలుగ నిన్నే చూడనీ కలకాలము నీలో దాగనీ
నవ్వులే పండించనీ పువ్వుల సంకెల బిగించనీ
హోయ్ అంతగా నను చూడకు..ష్..మాటాడకు
అంతగా నను చూడకు వింతగా గురి చూడకు వేటాడకు
హోయ్ అంతగా నను చూడకు

ఆజన్మ బ్రహ్మచారి--1973


సంగీత::S.P.కోదండపాణి
రచన::అప్పలాచార్య
గానం::మాధవపెద్ది సత్యం  
తారాగణం::నాగభూషణం, పద్మనాభం, గీతాంజలి,లీలారాణి,రామకృష్ణ.

పల్లవి::

శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హారి:  
ఆంజనేయ వరద గోవిందో హారి 
పెళ్ళి మానండోయ్ బాబు కళ్ళు తెరవండోయ్ 
పెళ్ళి మానండోయ్ బాబు కళ్ళు తెరవండోయ్
భార్యాబిడ్డల బాదర బంది మహా ఘోరమండీ
బ్రహ్మచర్యమే మానవ జీవన ముక్తి మార్గమండీ..బాబూ        
పెళ్ళి మానండోయ్ బాబు కళ్ళు తెరవండోయ్

బాధకు మూలం భార్యారత్నం కొంపకు నష్టం కుమార రత్నం..పెల్లోద్దు బాబూ
బాధకు మూలం భార్యారత్నం కొంపకు నష్టం కుమార రత్నం..పెల్లోద్దు బాబూ
కూతురు పుడితే కొంతనాశనం..అల్లుడు వస్తే సర్వనాశనం
శ్రీ ఆంజనేయ వరద గోవిందో హారి..అందుకే నాయనలారా   
పెళ్ళి మానండోయ్ బాబు కళ్ళు తెరవండోయ్

సంసార ఘొరసాగరమందున ఆలూబిడ్డలు తిమింగలాలు వినండిబాబూ వినండి 
సంసార ఘొరసాగరమందున ఆలూబిడ్డలు తిమింగలాలు వినండిబాబూ వినండి
చుట్టాలంతా పాములు తేళ్ళూ కుట్టీ కొరికీ మ్రింగివేసెదరూ
రామభక్త ఆంజనేయ వాయుపుత్ర ఆంజనేయ బ్రహ్మచారి ఆంజనేయ
పెళ్ళి మానండోయ్ బాబు కళ్ళు తెరవండోయ్    

చిలగడదుంపలు చేమ ఆకులూ కాకర రసము కలిపి తాగితే చిరంజీవులారా 
చిలగడదుంపలు చేమ ఆకులూ కాకర రసము కలిపి తాగితే చిరంజీవులారా 
కామం క్రోధం కాలిపొవును బ్రహ్మచర్యమే నిలిచి వెలుగును
పెళ్ళి మానండోయ్ బాబు కళ్ళు తెరవండోయ్         

ఆడది పాడుది జన్మకు కీడది గొంతుకు తాడది ఎందుకు చెప్పండీ 
ఆడది పాడుది జన్మకు కీడది గొంతుకు తాడది ఎందుకు చెప్పండీ 
మారుతి మాటలు వరాల మూటలు నాయనలారా వినండి
ఈ మారుతి మాటలు వరాల మూటలు 
భక్తికి ముక్తికి బంగారు బాటలు 
పెళ్ళి మానండోయ్ బాబు కళ్ళు తెరవండోయ్ 
పెళ్ళి మానండోయ్ బాబు కళ్ళు తెరవండోయ్
రామభక్త ఆంజనేయ వాయుపుత్ర ఆంజనేయ బ్రహ్మచారి ఆంజనేయ
శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హారి:ఆంజనేయ వరద గోవిందో హారి

ఆజన్మ బ్రహ్మచారి--1973

సంగీత::S.P.కోదండపాణి
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల,S.P.బాలు  
తారాగణం::నాగభూషణం, పద్మనాభం, గీతాంజలి,లీలారాణి,రామకృష్ణ.

పల్లవి::

ఓ..చక్కని సీతమ్మా..చిక్కని చిలకమ్మా 
చెంతకు రావమ్మా..సిగ్గులు చాలమ్మా
నీ అందమే తీవెలై..పూవులై పూచెనే
ఓహో..చక్కని రామయ్యా..చిక్కితిలేవయ్యా 
తొందర ఏమయ్యా..చిందులు చాలయ్యా
నీ రూపమే కళ్ళలో..చల్లగ నిండెరా

చరణం::1

నీ కళ్ళలో నేనున్నానా..మ్మ్ మ్మ్  
నీ కళ్ళలో నేనున్నానా..నో 
నీ కలల్లో నేనొచ్చానా..నో నో 
ముచ్చటగా నను మెచ్చావా..నో నో నో 
మరి వెచ్చని కౌగిలి యిచ్చావా..?
యస్ యస్ ఆ హ్హా యు సిల్లీ బాయ్ హా     
హోయ్..చక్కని సీతమ్మా..చిక్కని చిలకమ్మా

చరణం::2

నీ మనసులోన ఏముంది..ధీమా 
అది మాటి మాటికి ఏమంటుంది..ప్రేమ ప్రేమ
ఆ ప్రేమ జపిస్తూ కూచోరాదా..ఎందుకు భామా 
యీ పూటకు యింక..గుడ్ బై రామా..హ్హా హ్హా
హరేరామ హరేకృష్ణ..హరేకృష్ణ  హరేరామ 
రామరామ కృష్ణకృష్ణ..హరేకృష్ణ హరే రామ రామా
ఓ చక్కని రామయ్యా..ఓయ్..చిక్కితిలేవయ్యా
తొందర ఏమయ్యా..చిందులు చాలయ్యా
నీ రూపమే కళ్ళలో..చల్లగ నిండెరా 

చరణం::3

యీ సొగసైన కళ్ళెందుకు..నిద్దురకేమో 
యీ చిగురాకు పెదవులెందుకు..సుద్దులకేమో
కాదు ముద్దులకేమో..ఆ యస్ మిస్ 
ఆ ముద్దుల పండుగ నేడే..నేడే రావాలి 
వెయిట్ మిస్టర్..ఆ మూడుముళ్ళూ వేసేదాకా 
ఆగాలి..తమరాగాలి  
హోయ్..చక్కని సీతమ్మా..చక్కని రామయ్యా 
అహ చక్కని సీతమ్మా..హోయ్..చక్కని రామయ్యా