Sunday, August 19, 2007

మనుషులు మారాలి--1969::చక్రవాకం::రాగం
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::శ్రీశ్రీ
గానం::ఘంటసాల

చక్రవాకం::రాగం 

చీకటిలో కారు చీకటిలో
కాలమనే కడలిలో శోకమనే పడవలో
ఏ దరికో..ఏ దెసకో..
చీకటిలో కారు చీకటిలో
కాలమనే కడలిలో శోకమనే పడవలో
ఏ దరికో..ఏ దెసకో..

మనసున పెంచిన మమతలు పోయె
మమతలు పంచిన మనిషే పోయె
మనసున పెంచిన మమతలు పోయె
మమతలు పంచిన మనిషే పోయె
మనిషే లేని మౌనంలోన
మనుగడ చీకటి మయమైపోయె
లేరెవరూ..నీకెవరూ..
చీకటిలో కారు చీకటిలో
కాలమనే కడలిలో శోకమనే పడవలో
ఏ దరికో..ఏ దెసకో..

జాలరి వలలో చేపవు నీవే
గానుగ మరలో చెరకువు నీవే
జాలరి వలలో చేపవు నీవే
గానుగ మరలో చెరకువు నీవే
జాలే లేని లోకంలోన
దారే లేని మనిషివి నీవే
లేరెవరూ..నీకెవరూ..
చీకటిలో కారు చీకటిలో
కాలమనే కడలిలో శోకమనే పడవలో
ఏ దరికో..ఏ దెసకో..

మనషులు మారాలి--1969సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన
::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం
::SP.బాలు,P.సుశీ

తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో
ఉదయరాగం హృదయగానం ఉదయరాగం హృదయగానం

తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో
ఉదయరాగం హృదయగానం ఉదయరాగం హృదయగానం

మరల మరల ప్రతిఏట మధుర మధుర గీతం జన్మదిన వినోదం
మరల మరల ప్రతిఏట మధుర మధుర గీతం జన్మదిన వినోదం

!!తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో
ఉదయరాగం హృదయగానం ఉదయరాగం హృదయగానం!!

వేలవేల వత్సరాల కేళిలో మానవుడుదయించిన శుభవేళలో
వేలవేల వత్సరాల కేళిలో మానవుడుదయించిన శుభవేళలో
వీచె మలయమారుతాలు పుడమి పలికె స్వాగతాలు
మాలికలై తారకలే మలిచే కాంతి తోరణాలు

!!తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో
ఉదయరాగం హృదయగానం ఉదయరాగం హృదయగానం!!

వలపులోన పులకరించు కన్నులతో చెలిని చేరి పలుకరించు మగవారు
మనసులోన పరిమళించు వెన్నెలతో ప్రియుని చూచి పరవశించె ప్రియురాలు
జీవితమై స్నేహమయం … ఈ జగమే ప్రేమమయం
ప్రేమంటే ఒక భోగం .. కాదు కాదు అది త్యాగం

!!తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో
ఉదయరాగం హృదయగానం ఉదయరాగం హృదయగానం!!

పూజ--1979::దేశ్::రాగ్


!! రాగం::దేశ్ !!
సంగీతం::రాజన్-నాగేంద్ర 

రచన::దాశరథి
గానం::వాణీ జయరాం 

పూజలు చేయా పూలు తెచ్చానూ
పూజలు చేయా పూలు తెచ్చానూ
నీ గుడి ముందే నిలిచానూ
తీయరా తలుపులనూ రామా
ఈయరా దర్శనమూ రామా

!! పూజలు చేయా పూలు తెచ్చానూ !!

తూరుపు లోనా తెల తెల వారే
బంగరు వెలుగూ నింగిని చేరే2
తొలికిరణాలా ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..
తొలికిరణాలా హారతి వెలిగే
ఇంకా జాగేలా స్వామీ
ఈయరా దర్శనమూ రామా

!! పూజలు చేయ పూలు తెచ్చానూ !!

దీవించేవో కోపించేవోచెంతకు చేర్చీలాలించేవో
నీ పద సన్నిధి నా పాలిటి పెన్నిధి
నిన్నే నమ్మితిరా స్వామీ
ఈయరా దర్శనమూ రామా
పూజలు చేయా పూలు తెచ్చానూ
నీ గుడి ముందే నిలిచానూ
ఈయరా దర్శనమూ రామా

!! పూజలు చేయా పూలు తెచ్చానూ !!


DES::Raag 

Pooja--1975
Music::Rajan Nagendra  
Singers::Vani Jayram  
Lyricist::Dasarathi 
Cast::Ramakrishna, Vanisri 


Pujalu cheya poolu techaanu

Pujalu cheya poolu techaanu
nee gudi munde nilichaanu
teeyaraa talupulanu raama
eeyaraa darisanamu raama

Pujalu cheya poolu techaanu

Toorupu lone tela tela vaare
bangaru velugu ningini chere
toli kiranaala..aaa...
toli kiranaala haarati velige
inkaa jaagela saami
eeyaraa darisanamu raama

Poojalu cheya poolu techaanu

Deevinchevo kopinchevo
chentaku cherchi laalinchevo
nee pada sannidhi naa paaliti pennidhi
ninne nammitiraa saami
eeyaraa darisanamu raama

Pujalu cheya poolu techaanu
nee gudi munde nilichaanu
eeyaraa darisanamu raama

Poojalu cheya poolu techaanuu...

పూజ--1979సంగీతం:: రాజన్-నాగేంద్ర
రచన:: దాశరథి
గానం::S.P.బాలసుబ్రమణ్యం,వాణీ జయరాం


ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీదీ నాదీ
ఎన్నటికీ మాయని మమత నాదీ నీదీ
ఒక్క క్షణం నిను వీడి నేనుండలేను
ఒక్క క్షణం నీ విరహం నే తాళలేను

!! ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీదీ నాదీ
ఎన్నటికీ మాయని మమత నాదీ నీది !!

పున్నమి వెన్నెలలోనా పొంగును కడలీ
నిన్నే చూసిన వేళ నిండును చెలిమి
ఓహో హొ హొ నువ్వు కడలివైతే
నే నదిగ మారిచిందులు వేసి వేసి నిన్ను
చేరనా..చేరనా..చేరనా

!!ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీదీ నాదీ
ఎన్నటికీ మాయని మమత నాదీ నీది !!

విరిసిన కుసుమము నీవై మురిపించేవూ..
తావిని నేనై నిన్నూ పెనవేసేను..
ఓ..హొ...హొ...హొ..
మేఘము నీవై నెమలినీ నేనై
ఆశతో నిన్ను చూసి చూసి
ఆడనా...ఆడనా...పాడనా...

ఆ..హా..ఓ..హొ...ఆ...ఆ...

కోటి జన్మలకైనా కోరేదొకటే
నాలో సగమై ఎపుడూ..నేనుండాలి
ఓహో హొ హొ నీ ఉన్నవేళా
ఆ స్వర్గమేలాఈ పొందు ఎల్ల వేళలందు
ఉండనీ..ఉండనీ..ఉండనీ...

!! ఎన్నెన్నో..ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీదీ నాదీ
ఎన్నటికీ..ఎన్నటికీ మాయని మమత నాదీ నీదీ
ఒక్క క్షణం నిను వీడి నేనుండలేను 2
ఆహాహ హాహ..ఓహోహొహోహో !!
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...

పూజ--1979సంగీతం::నాగేంద్ర-రాజన్
రచన::దాశరథి 
గానం::S.P.బాలు,వాణీ జయరాం

నింగీ నేలా ఒకటాయెలే
మమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలే
మమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలే
లలలలలా.....

!! నింగీ నేలా ఒకటాయెలే !!

ఇన్నాళ్ళ ఏడబాటు నేడే తీరెలే
నా వెంట నీవుంటే ఎంతో హాయిలే
హౄదయాలు జత జేరి ఊగే వేళలో
దూరాలు భారాలు లేనే లేవులే
నీవే నేను లే ...నేనే నీవు లే
లలలలలా.....

!! నింగీ నేలా ఒకటాయెలే !!

రేయయినా పగలైన నీపై ద్యానము
పలికింది నాలోన వీణా గానము
అధరాల కదిలింది నీదే నామము
కనులందు మెదిలింది నీదే రూపము
నీదే రూపమూ ... నీవే రూపము
లలలలలా.....
!!నింగీ నేలా ఒకటాయెలే

మమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలే 2 !!


Pooja--1975
Music::Rajan Nagendra  
Singers::Balu,Vani Jayram  
Lyricist::Dasarathi 
Cast::Ramakrishna, Vanisri  kannada Arati

niMgee naelaa okaTaayelae
mamataloo valapuloo poolai viriselae
mamataloo valapuloo poolai viriselae
lalalalalaa.....

!! niMgee naelaa okaTaayelae !!

innaaLLa aeDabaaTu naeDae teerelae
naa veMTa neevuMTae eMtO haayilae
hRudayaalu jata jaeri oogae vaeLalO
dooraalu bhaaraalu laenae laevulae
neevae naenu lae ...naenae neevu lae
lalalalalaa.....

!! niMgee naelaa okaTaayelae !!

raeyayinaa pagalaina neepai dyaanamu
palikiMdi naalOna veeNaa gaanamu
adharaala kadiliMdi needae naamamu
kanulaMdu mediliMdi needae roopamu
needae roopamoo ... neevae roopamu
lalalalalaa.....

!!niMgee naelaa okaTaayelae
mamataloo valapuloo poolai viriselae 2 !!

ప్రేమించు పెళ్ళాడు--1985::శుద్ధ ధన్యాసి::రాగం


సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::వేటూరి సుందర రామూర్తి
గానం::SP.బాలు,S.జానకి

Film Directed By::Vamshi
తారాగణం::రాజేంద్ర ప్రసాద్,భానుప్రియ,తులసి,కైకాల సత్యనారాయణ.
రాగం::శుద్ధ ధన్యాసి

:::::::::::

గోపెమ్మ చేతిలో గోరుముద్దా
రాధమ్మ చేతిలో వెన్న ముద్దా
ముద్దూ కావాలా..ముద్దా కావాలా
ఆ విందా..ఈ విందా..నా ముద్దూ గోవిందా !

!! గోపెమ్మ చేతిలో గోరుముద్దా
రాధమ్మ చేతిలో వెన్న ముద్దా !!

రాదారంత రాసలీలలు..అలు అరు ఇణి
రాగాలైన రాధ గోలలు.. అలు అరు ఇణి
రాధా.. రాధా బాధితుణ్ణిలే..ప్రేమారాధకుణ్ణి లే
హ హ హా జారుపైట లాగనేలరా..
అహ అహఆరుబైట అల్లరేలరా..
అహాముద్దు బేరమాడకుండ ముద్దలింక మింగవా

!! గోపెమ్మ చేతిలో గోరుముద్దా
రాధమ్మ చేతిలో వెన్న ముద్దా !!

వెలిగించాలి నవ్వు మువ్వలూ..అలా అలా
తినిపించాలి మల్లె బువ్వలూ..ఇలా ఇలా ఇలా
రా రా..చూపే లేత శొభనం..మాటే తీపి లాంఛనం

అహా హ హా.. వాలు జళ్ళ ఉచ్చు వేసినా..
ఆహాకౌగిలింత ఖైదు చేసినా..
ఆహాముద్దు మాత్రం ఇచ్చుకుంటే ముద్దాయల్లె ఉండనా

!! గోపెమ్మ చేతిలో గోరుముద్దా
రాధమ్మ చేతిలో వెన్న ముద్దా
ముద్దూ కావాలీ..ముద్దా కావాలీ
ముద్దూ కావాలీ..ముద్దా కావాలీ
ఆ విందూ..ఈ విందూ..నా ముద్దూ గోవిందా !!

చిట్టి చెల్లెలు--1970


సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు
రచన:D.సినారె
గానం::S.P.బాలు. P.సుశీల

పల్లవి::

ఈ రేయి తీయనిదీ
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిదీ
ఇంతకుమించి ఏమున్నది

ఏవేవో కోరికలు
ఎదలోఝుమ్మని అంటున్నవి
ఆ..కొంటె మల్లికలూ..
అల్లనదాగి వింటున్నవి

చరణం::1


పన్నీటి తలపులు నిండగా
ఇన్నాళ్ళ కలలే పండగా
పన్నీటి తలపులు నిండగా
ఇన్నాళ్ళ కలలే పండగా
చిన్నారి చెలియా
అపరంజి కలువ
చేరాలి కౌగిట జిలిబిలి నగవుల

!! ఏవేవో కోరికలూ
ఎదలో ఝుమ్మని అంటున్నవి
ఆ..కొంటె మల్లికలు
అల్లనదాగి వింటున్నవి
ఆ....ఆ....ఆ....ఆ...ఆ..
ఆ....ఆ....ఆ....ఆ...అహ..హా..హా..!!

చరణం::2


పరువాలు పల్లవి పాడగా
నయనాలు సయ్యాటలాడగా
పరువాలు పల్లవి పాడగా
నయనాలు సయ్యాటలాడగా
నినుచేరుకోగా నునుమేని తీగ
పులకించిపోయేను తొలకరి వలపుల

!! ఈ రేయి తీయనిదీ
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిదీ
ఇంతకుమించి ఏమున్నది !!

చరణం::3


ఎన్నెన్ని జన్మల బంధమో
ఏ పూల నోముల పుణ్యమో...
ఎన్నెన్ని జన్మల బంధమో
ఏ పూల నోముల పుణ్యమో...
నిను నన్ను కలిపే
నీ నీడ నిలిపే
అనురాజ సీమల అంచులుదొరికే

!! ఈ రేయి తీయనిదీ
ఈ చిరుగాలి మనసైనది
ఈ హాయి మాయనిదీ
ఇంతకుమించి ఏమున్నది
మ్మ్మ్...మ్మ్మ్...మ్మ్మ్...మ్మ్మ్...!!

శ్రీరాజేశ్వరీ విలాస్ కాఫీక్లబ్--1976 ::ఆభేరి::రాగంసంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర రావ్
రచన::పాలగుమ్మి పద్మరాజు
గానం::P.సుశీల


రాగం:::ఆభేరి

రాకోయీ అనుకోని అతిథి
కాకి చేత కబురైనా పంపక
రాకోయీ అనుకోని అతిథి

వాకిటి తలుపులు తెరువనె లేదు
ముంగిట ముగ్గులా తీర్చనే లేదు
వేళ కాని వేళా .....
ఈ వేళ కాని వేళ ..... ఇంటికి

రాకోయీ అనుకోని అతిథి
రాకోయీ .....

సిగలో పూవులు ముడవాలంటే ...సిరిమల్లెలు వికసింపనె లేదు
కన్నుల కాటుక దిద్దాలంటే ...నిద్దుర నీడలా వీడనే లేదు
పాలు వెన్నలు తేనే లేదు ...పంచభక్ష్యముల చేయనే లేదు
వేళ కాని వేళా ...ఈ వేళ కాని వేళ ..... విందుకు

రాకోయీ అనుకోని అతిథి
రాకోయీ .....

ఊరక దారినె పోతూ పోతూ అలసి వచ్చితివో
ఒంటరిగా ఉన్నానని నే తెలిసే వచ్చితివో .....
ఒంటరిగా ఉన్నానని నే తెలిసే వచ్చితివో
రమ్మనుటకు సాహసము చాలదు
పొమ్మనుటా మరియాద కాదది
వేళ కాని వేళా ...ఈ వేళ కాని వేళ ...త్వరపడి

రాకోయీ అనుకోని అతిథి
కాకి చేత కబురైన పంపక
రాకోయీ అనుకోను అతిథి
రాకోయీ .....