Monday, April 27, 2009

చిన్ననాటి స్నేహితులు--1971


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్ 
రచన::D.C .నారాయణరెడ్డి 
గానం::P.సుశీల,B.వసంత 

పల్లవి::

నోములు పండగా నూరేళ్ళు నిండగా..ఆ 
పెరగాలి బంగారు నాన్నా నిలపాలి నీపేరు కన్నా
నోములు పండగా నూరేళ్ళు నిండగా..ఆ 
పెరగాలి బంగారు నాన్నా నిలపాలి నీపేరు కన్నా

చరణం::1

చీకటినే వెలిగించే దివ్వెవు కావాలనీ..ఈ 
చింతలు తొలగించే చిరునవ్వువు కావాలనీ
చీకటినే వెలిగించే దివ్వెవు కావాలనీ..ఈ 
చింతలు తొలగించే చిరునవ్వువు కావాలనీ
కన్నతల్లి ఎన్నికలలు కన్నదో..ఓ 
ఎన్నెన్ని దేవతలకు మొక్కుకున్నదో 
పరమాత్మకు ప్రతిరూపం నీవనీ..ఈ 
పసిడి కళల మణిదీపం నీవనీ..ఈ
పరమాత్మకు ప్రతిరూపం నీవనీ..ఈ 
పసిడి కళల మణిదీపం నీవనీ..ఈ
కలలుగనీ నినుగన్న కన్నతల్లి మనసు 
కడుపులో పెరిగిన ఓ కన్నా..నీకేతెలుసు
నాకన్నా నీకే తెలుసు 
నోములు పండగా నూరేళ్ళు నిండగా..ఆ 
పెరగాలి బంగారు నాన్నా నిలపాలి నీపేరు కన్నా

చరణం::2

పాలిచ్చీ పాలించే ఈ తల్లీ 
తల్లికాదు నీపాలి కల్పవల్లీ    
ఈ వరాల మొలకను..ఊఊ
ఈ జాబిలి తునకను..ఊఊ
ఈ వరాల మొలకను..ఊఊ
ఈ జాబిలి తునకను..ఊఊ
దీవనగా మాకిచ్చిన ఆ తల్లి 
తల్లికాదు మాపాలి కల్పవల్లి
తల్లికాదు మాపాలి కల్పవల్లి
నోములు పండగా నూరేళ్ళు నిండగా..ఆ 
పెరగాలి బంగారు నాన్నా నిలపాలి నీపేరు కన్నా

Saturday, April 25, 2009

మరో చరిత్ర -1978సంగీతం::MS.విశ్వనాథ్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::కమలహాసన్,P.సుశీల


ఏ తీగ పువ్వునో ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది
ఏ వింత అనుభంధ మౌనో
అప్పడి అన్నా ..అర్థం కాలేదా
ఏ తీగ పూవునొ ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది
ఏ వింత అనుభందమౌనో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో

మనసు మూగది మాటలు రానిది
మమత ఒకటే అది నేర్చినది..2
ఆహా..అప్పడియా..
పెద్ద అర్థమయినట్లు
భాషలేనిది బంధమున్నది
మన ఇద్దరినీ జత కూర్చినది
మన ఇద్దరినీ జత కూర్చినది

ఏ తీగ పూవునొ ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది
ఏ వింత అనుభందమౌనో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో

వయసే వయసును పలుకరించినది
వలదన్నా అది నిలువకున్నది
ఏయ్..నీ రొంబ..అళహాయిరుక్కే
ఆ....రొంబ....అంటే
ఎల్లలు ఏవీ ఒల్లలన్నది
నీదీ నాదోక లోకమన్నది
నీదీ నాదోక లోకమన్నది

ఏ తీగ పూవునొ ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది
ఏ వింత అనుభందమౌనో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో

తొలిచూపే నను నిలవేసినది
మరుమాపై అది కలవరించినది
నల్ల పొణ్ణు..అంటే నల్ల పిల్ల
మొదటి కలయికే ముడివేసినది
తుది దాకా ఇది నిలకడైనది
ఏ తీగ పూవునొ ఏ కొమ్మ తేటినో కలిపింది
ఏ వింత అనుభందమౌనో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో

పచ్చని కాపురం ~~1985
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,S.జానకి

వెన్నెలైనా చీకటైనా
చేరువైనా దూరమైనా
నీతోనే జీవితము
నీ ప్రేమే శాశ్వతము

ఏ జన్మదో ఈ బంధము
ఏ జన్మదో ఈ బంధము
నింగి నేల సాక్షాలు
నింగి నేల సాక్షాలు
ప్రేమకు మనమే తీరాలు

వెన్నెలైనా చీకటైనా
చేరువైనా దూరమైనా
నీతోనే జీవితము
నీ ప్రేమే శాశ్వతము

జ్ఞాపకమేదో నీడల్లె తారాడె
స్వప్నాలేవో నీ కళ్ళలో దాగె
కౌగిలింత లొన గాలి ఆడకూడదు
చుక్కలైన నిన్ను నన్ను చూడకూడదు
నీ సర్వము నాదైనది
నేను దేహమల్లె నీవు ప్రాణమల్లె
ఏకమైన రాసలీల ళొన

వెన్నెలైనా చీకటైనా
చేరువైనా దూరమైనా

అంతం లేనీ ఈ రాగ బంధం లో
అంచున నిలిచీ నీ వైపె చుస్తున్న
పున్నమింట కట్టుకున్న పూల డోలలు
ఎన్నడింక చెప్పవమ్మ బారసాలలు
ఆ ముద్దులే మోడైనవి
బాలచంద్రుడొస్తే నులు పోగులిస్తా
ఇంటి దీపమాయె జంట ప్రేమ

వెన్నెలైనా చీకటైనా
చేరువైనా దూరమైనా
నీతోనే జీవితము
నీ ప్రేమే శాశ్వతము

ఏ జన్మదో ఈ బంధము
ఏ జన్మదో ఈ బంధము
నింగి నేల సాక్షాలు
నింగి నేల సాక్షాలు
ప్రేమకు మనమే తీరాలు

గోరంటాకు --1979
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల

Falm Directed By::Daasarinaaraayana Rao
తారాగనం::శోభన్‌బాబు,M.ప్రభాకర్‌రెడ్డి,కనకాల దేవదాస్,J.V.రమణమూర్తి,చలాం.సావిత్రి,సుజాత,రమాప్రభ,వక్కలంక పద్మ.

పల్లవి::

కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయి
కోటి రాగాలు ఉన్నాయి
ఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానం
ఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానం
కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయి
కోటి రాగాలు ఉన్నాయి
మనసులో ధ్యానం మాటలో మౌనం
మనసులో ధ్యానం మాటలో మౌనం

చరణం::1


మనసుమాటకందని నాడు మధురమైన పాటవుతుంది
మధురమైన వేదనలోనే పాటకు పల్లవి పుడుతుంది
మనసుమాటకందని నాడు మధురమైన పాటవుతుంది
మధురమైన వేదనలోనే పాటకు పల్లవి పుడుతుంది


పల్లవించు పడుచుదనం పరుచుకున్న మమతలు చూడు
పల్లవించు పడుచుదనం పరుచుకున్న మమతలు చూడు
పసితనాల తొలివేకువూలో ముసురుకున్న మబ్బులు చూడు
అందుకే ధ్యానం అందుకే మౌనం
అందుకే ధ్యానం అందుకే మౌనం


కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయి
కోటి రాగాలు ఉన్నాయి
ఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానం
ఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానం
మనసులో ధ్యానం మాటలో మౌనం

చరణం::2


కొంటెవయసు కోరికలాగా గోదారి ఉరకలు చూదు
ఉరకలేక ఊగిసలాడే పడవకున్న బంధం చూడు
కొంటెవయసు కోరికలాగా గోదారి ఉరకలు చూదు
ఉరకలేక ఊగిసలాడే పడవకున్న బంధం చూడు
ఒడ్డుతోనో నీటితోనో పడవ ముడిపడి ఉండాలి
ఒడ్డుతోనో నీటితోనో పడవ ముడిపడి ఉండాలి
ఎప్పుడే ముడి ఎవరితో పడి పడవ పయనం సాగునో మరి
అందుకే ధ్యానం అందుకే మౌనం
అందుకే ధ్యానం అందుకే మౌనం


కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయి...
కోటి రాగాలు ఉన్నాయి...
ఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానం
ఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానం
మనసులో ధ్యానం మాటలో మౌనం
కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయి...

మరోచరిత్ర--1978
గానం::SP.బాలూ,రమోలా
సంగీతం::M.S.విశ్వనాథన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ


కలిసి వుంటే కలదు సుఖము..కలసి వచ్చిన అదృష్టము
శభాష్ ...అహా..హా...హా...
కలిసి వుంటే...కలిసి వుంటే కలదు సుఖమూ
కలిసి వుంటే కలదు సుఖమూ
కలిసి వచ్చిన అదృష్టము ఇది కలిసి వచ్చిన అదృష్టము
కన్నె మనసులూ..మూగ మనసులూ..ఆ..హా..ఆ..
అ..కన్నె మనసులూ..మూగ మనసులూ
తేనె మనసులూ..మంచి మనసులూ
అబ్బా..మ్ముహుహు..ఉహు..ఆ..అహా..మ్మూ..ఆ..
కలిసి వుంటే కలదు సుఖము..కలసి వచ్చిన అదృష్టము
ఇది కలిసి వచ్చిన అదృష్టము

మొనగాళ్ళకు మొనగాడూ దసరా బుల్లోడు
ప్రేమనగర్ సోగ్గాడూ పూల రంగడు..ఆ..హా..
మొనగాళ్ళకు మొనగాడూ దసరా బుల్లోడు..ఆయ్..
ప్రేమనగర్ సోగ్గాడూ పూల రంగడు
పక్కింటి అమ్మాయీ గడుసమ్మాయి...ఆ ఛీ..ఏం కాదు
పక్కింటి అమ్మాయీ..ఈ..ఈ.. గడుసమ్మాయి..ఆ..
అమెరిక అమ్మాయీ రోజులు మారాయి..
ఆఆ డాండ..డాడ్డా..డడ..డద్దా..డాండ..డాడ్డా..డడ..
ఆ..హా..ఆ..హా..ఆ..హా..
కలిసి వుంటే కలదు సుఖము..కలసి వచ్చిన అదృష్టము
ఇది కలిసి వచ్చిన అదృష్టము

మంచి వాడు మామకు తగ్గ అల్లుడు..ఓ అలాగా..
చిక్కడు దొరకడు కదలడు వదలడు వాడే వీడు...హా..హా.. అయ్యొ పిచ్చి వాడు
ఏయ్..మంచి వాడు మామకు తగ్గ అల్లుడూ..ఆ హా..
చిక్కడు దొరకడు కదలడు వదలడు వాడే వీడు...మ్మ్..
ఈడు జోడు తోడూ నీడా నాడు నేడూ..అ హా..
ఈడు జోడు తోడూ నీడా నాడు నేడూ
ప్రేమించి చూడు పెళ్ళి చేసి చూడు...హమ్మ బాబొయ్
డాండ..డాడ్డా..డడ..హా హా హా..డాండ..డాడ్డా..డడ..
డాండా..డాండా..డాండడా..డనడాండ డాండ డాడడా
హా హా హా హా.....
కలిసి వుంటే కలదు సుఖము..కలసి వచ్చిన అదృష్టము
ఇది కలిసి వచ్చిన మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్

మరోచరిత్ర ~~1978సంగీతం::MS,విశ్వనాథన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు

మరోచరిత్ర ~~1979సంగీతం::MS.విశ్వనాథన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::S.జానకి

శ్రీనివాస కల్యాణం--1987సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


తుమ్మెదా..ఓ..తుమ్మెదా..
ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా..
తుమ్మెదా..ఓ..తుమ్మెదా..
ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా..
మగడు లేనివేళ తుమ్మెదా..వచ్చి మొగమాటంపెడతాడె తుమ్మెదా..
మాటవరసకంట తుమ్మెదా..పచ్చిమోటుసరసమాడె తుమ్మెదా
అత్త ఎదురుగానె తుమ్మెదా..వచ్చి హత్తుకపోయాడె తుమ్మెదా
తుమ్మెదా..ఓ..తుమ్మెదా..
ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా..

ఎదురుపడితె తగలనీక దడికడతాడే
పొదచాటుకి పదపదమని సొదపెడతాడే..
ఎదురుపడితె తగలనీక దడికడతాడే
పొదచాటుకి పదపదమని సొదపెడతాడే..
ఒప్పనంటే ఒదలడమ్మా..ముప్పుతప్పదంటె బెదరడమ్మా
ఒప్పనంటే ఒదలడమ్మా..ముప్పుతప్పదంటె బెదరడమ్మా
చుట్టుపక్కలేమాత్రం చూడని ఆత్రం
పట్టువిడుపులేనిదమ్మ క్రిష్ణుని పంతం..
మగడు లేనివేళ తుమ్మెదా..వచ్చి మొగమాటంపెడతాడె తుమ్మెదా..
మాటవరసకంట తుమ్మెదా..పచ్చిమోటుసరసమాడె తుమ్మెదా
అత్త ఎదురుగానె తుమ్మెదా..వచ్చి హత్తుకపోయాడె తుమ్మెదా
తుమ్మెదా..ఓ..తుమ్మెదా..
ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా..తుమ్మెదా..తుమ్మెదా..

తానమాడువేళ తాను దిగబడతాడే
మానుమాటు చేసి చూడ ఎగపడతాడే
తానమాడువేళ తాను దిగబడతాడే
మానుమాటు చేసి చూడ ఎగపడతాడే
చెప్పుకొంటె సిగ్గుచేటూ..అబ్భ నిప్పులాంటిచూపు కాటూ
చెప్పుకొంటె సిగ్గుచేటూ..అబ్భ నిప్పులాంటిచూపు కాటూ
ఆదమరచివున్నావా కోకలు మాయం
ఆనక ఏమనుకొన్న రాదే సాయం..

మగడు లేనివేళ తుమ్మెదా..వచ్చి మొగమాటంపెడతాడె తుమ్మెదా..
మాటవరసకంట తుమ్మెదా..పచ్చిమోటుసరసమాడె తుమ్మెదా
అత్త ఎదురుగానె తుమ్మెదా..వచ్చి హత్తుకపోయాడె తుమ్మెదా
తుమ్మెదా..ఓ..తుమ్మెదా..
ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా..
ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా..
తుమ్మెదా..ఓ..తుమ్మెదా..
ఎంత తుంటరోడె గోవిందుడు తుమ్మెదా..

మరోచరిత్ర ~~1979సంగీతం::MS.విశ్వనాథన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::S.జానకి


పదహారేళ్ళకు నీలో నాలో ఆ ప్రాయం చేసే
చిలిపి పనులకు కోటి దండాలు
పదహారేళ్ళకూ నీలో నాలో ఆ ప్రాయం చేసే
చిలిపి పనులకు కోటి దండాలు
వెన్నెలల్లే విరియ బూసి
వెల్లువల్లే ఉరకలేసే

పరుపులు పరచిన ఇసుక తిన్నెలకు
పాటలు పాడిన చిరు గాలులకు..2
తెరచాటొసగిన చెలులు శిలలకు
తెరచాటొసగిన చెలులు శిలలకు
దీవెన జల్లులు చల్లిన అలలకు
కోటి దండాలు శతకోటి దండాలు

నాతో కలిసి నడచిన కాళ్ళకు
నాలో నిన్నే నింపిన కళ్ళకు
నిన్నే పిలిచే నా పెదవులకు
నీకై చిక్కిన నా నడుమునకూ
కోటి దండాలు శతకోటి దండాలు

భ్రమలో లేపిన తొలి జాములకు
సమయం కుదిరిన సందె వేళలకు
నిన్నూ నన్ను కన్న వాళ్ళకు
నిన్నూ నన్ను కన్న వాళ్ళకు
మనకై వేచే ముందు నాళ్ళకు
కోటి దండాలు శతకోటి దండాలు
కోటి దండాలు శతకోటి దండాలు
పదహారేళ్ళకు నీలో నాలో ఆ ప్రాయం చేసే
చిలిపి పనులకు కోటి దండాలు
కోటి దండాలు శతకోటి దండాలు

తోట రాముడు--1975::శివరంజని::రాగం


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=4517
సంగీతం::సత్యం
రచన::రాజశ్రీ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల


శివరంజని::రాగం 


ఓ బంగరు రంగుల చిలక..పలకవా..ఆ..
ఓ అల్లరి చూపుల రాజా..ఏమనీ..ఈ..
నామీద ప్రేమే ఉందనీ..నాపైన అలకే లేదనీ..

ఓ అల్లరి చూపుల రాజా..పలకవా..ఆ..
ఓ బంగరు రంగుల చిలకా..ఏమనీ..ఈ..
నామీద ప్రేమే వుందనీ..నాపైన అలకే లేదనీ..ఈ..
ఓ..ఓ...ఒహోహో..ఓ..ఓ..
ఆ..ఆ..ఆ..

:::1


పంజరాని దాటుకొనీ బంధనాలు తెంచుకొనీ
నీకోసం వచ్చా ఆశతో....ఓ...
మేడలోని చిలకమ్మా..మిద్దెలోని బుల్లెమ్మా
నిరుపేదను వలిచావెందుకే.....
నీ చేరువలో నీచేతులలో పులకించేటందుకే...

ఓ బంగరు రంగుల చిలక..పలకవా..ఆ..
ఓ అల్లరి చూపుల రాజా..ఏమనీ..ఈ..
నామీద ప్రేమే ఉందనీ..నాపైన అలకే లేదనీ..

:::2


సన్నజాజి తీగుందీ..తీగమీద పూవుందీ
పువ్వులోని నవ్వే..నాదిలే...
కొంటె తుమ్మెదొచ్చిందీ..జుంటి తేనె కోరిందీ..
అందించే భాగ్యం..నాదిలే....
ఈ కొండల్లో..ఈ కోనల్లో..మనకెదురే లేదులే...

ఓ అల్లరి చూపుల రాజా..పలకవా..ఆ..
ఓ బంగరు రంగుల చిలకా..ఏమనీ..ఈ..
నామీద ప్రేమే వుందనీ..నాపైన అలకే లేదనీ..ఈ..

Friday, April 24, 2009

గోరంత దీపం--1978
గోరంత దీపం
సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::P.సుశీల
రాగం:::శివరంజనీ:::
(హిందుస్తానీ కర్నాటక)

రాయినైనా కాకపోతిని రామపాదము సోకగా
బోయనైనా కాకపోతిని పుణ్యచరితము పాడగా(పుణ్యకావ్యము రాయగా)
పడవనైనా కాకపోతిని స్వామికార్యము తీర్చగా
పాదుకైనా కాకపోతిని భక్తిరాజ్యము నేలగా
రాయినైనా కాకపోతిని రామపాదము సోకగా
బోయనైనా కాకపోతిని పుణ్యకావ్యమురాయగా

అడవిలోపల పక్షినైతే అతివసీతను కాచనా
అందువలన రామచంద్రుని అమితకరుణను నోచనా
కడలి గట్టున ఉడతనైతే ఉడత సాయము చేయనా
కాలమెల్లా రామభద్రుని వేలిగురుతులు మోయనా
రాయినైనా కాకపోతిని రామపాదము సోకగా
బోయనైనా కాకపోతిని పుణ్యచరితము పాడగా
రాయినైనా కాకపోతిని రామపాదము సోకగా
బోయనైనా కాకపోతిని పుణ్యకావ్యమురాయగా

కాకినైనా కాకపోతిని ఘాతుకమ్మును చేయుచూ
గడ్డిపోచను శరముచేసె ఘనత రాముడు చూపగా
మహిని అల్ప జీవులే ఈ మహిమ లన్నీ నోచగా
మనిషినై జన్మించినానే మచ్చరమ్ములు రేపగా
మద మచ్చరమ్ములు రేపగా
రాయినైనా కాకపోతిని రామపాదము సోకగా
బోయనైనా కాకపోతిని పుణ్యచరితము పాడగా
రాయినైనా కాకపోతిని రామపాదము సోకగా
బోయనైనా కాకపోతిని పుణ్యకావ్యమురాయగా

గోరంత దీపం--1978సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::C.నారాయణరెడ్డి
గానం::సుశీల,బాలు

VaniSri::గోరంత దీపం కొండంత వెలుగు
చిగురంత ఆశ జగమంత వెలుగు
Sridhar::గోరంత దీపం కొండంత వెలుగు
చిగురంత ఆశ జగమంత వెలుగు

Vani::కరి మబ్బులు కమ్మే వేళ మెరుపు తీగే వెలుగు
కారు చీకటి ముసిరే వేళ వేగు చుక్కే వెలుగు
కరి మబ్బులు కమ్మే వేళ మెరుపు తీగే వెలుగు
కారు చీకటి ముసిరే వేళ వేగు చుక్కే వెలుగు

Sridhar::మతి తప్పిన కాకుల రొదలో మౌనమే వెలుగు
మతి తప్పిన కాకుల రొదలో మౌనమే వెలుగు
దహియించే బాధల మధ్యన సహనమే వెలుగు
iddaru::ఆ హా హా హా ఆ ఆ ఆ
Vaniగోరంత దీపం కొండంత వెలుగు
Sri::చిగురంత ఆశ జగమంత వెలుగు

Vani::కడలి నడుమ పడవ మునిగితే కడ దాకా ఈదాలి
కడలి నడుమ పడవ మునిగితే కడ దాకా ఈదాలి

Sri::నీళ్ళు లేని ఎడారిలో..ఓ..ఓ..ఓ.
నీళ్ళు లేని ఎడారిలో కన్నీళ్ళైన తాగి బతకాలి
నీళ్ళు లేని ఎడారిలో కన్నీళ్ళైన తాగి బతకాలి

Vani::ఏ తోడు లేని నాడు నీ నీడే నీకు తోడు
Sri::ఏ తోడు లేని నాడు నీ నీడే నీకు తోడు

vani::జగమంతా దగా చేసినా
Sri::చిగురంత ఆశను చూడు
vaNi::చిగురంత ఆశ
Sri::జగమంత వెలుగు
iddaru::గోరంత దీపం కొండంత వెలుగు
చిగురంత ఆశ జగమంత వెలుగు

Sunday, April 19, 2009

సీతరామ కల్యాణం--1986


సంగీతం::K.Vమహాదేవన్ 
రచన::ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల


లాలా ఆ ఆ లలలలలాల లాలా ఆ ఆ లలలలలాల
హుహు ఒహొహొ లాలల అహహ ఒహొహొ
రాళల్లో ఇసకల్లో రాసాము ఇద్దరి పేర్లు
కళ్ళుమూసి తిన్నగా కలిపి చదువుకో
ఒక్కసారి కలలలోన తీయగా గురుతు తెచ్చుకో

రాళల్లో ఇసకల్లో రాసాము ఇద్దరి పేర్లు
కళ్ళుమూసి తిన్నగా కలిపి చదువుకో
ఒక్కసారి కలలలోన తీయగా గురుతు తెచ్చుకో

:::1


కలలన్ని పంటలై పండనేమో కలిపింది కన్నుల పండగేమో
చిననాటి స్నేహమే అందమేమో అది నేటి అనురాగ బంధమేమో
తొలకరి వలపులలో పులకించు హృదయాలలో
తొలకరి వలపులలో పులకించు హృదయాలలో
ఎన్నాళ్ళకి ఈనాడు విన్నాము సన్నాయిమేళాలు
ఆ మేళతాళాలు మన పెళ్ళిమంత్రాలై వినిపించు వేళలో ఓ ఓ
ఎన్నెన్ని భావాలో

రాళల్లో ఇసకల్లో రాసాము ఇద్దరి పేర్లు
కళ్ళుమూసి తిన్నగా కలిపి చదువుకో
ఒక్కసారి కలలలోన తీయగా గురుతు తెచ్చుకో 


:::2

చూసాను ఎన్నడో పరికిణీలో వచ్చాయి కొత్తగా సొగసులేవో
హృదయాన దాచిన పొంగులేవో పరువాన పూచెను వన్నెలేవో
వన్నెల వానల్లో వనరైన జలకాలలో
వన్నెల వానల్లో వనరైన జలకాలలో
మునగాలి తేలాలి తడవాలి ఆరాలి మోహంలో
ఆ మోహదాహాలు మన కంటిపాపల్లో కనిపించు మోములో ఓ ఓ
ఎన్నెన్ని కౌగిళ్ళో

రాళల్లో ఇసకల్లో రాసాము ఇద్దరి పేర్లు
కళ్ళుమూసి తిన్నగా కలిపి చదువుకో
ఒక్కసారి కలలలోన తీయగా గురుతు తెచ్చుకో
లాలలాల లాలల లాలలాలల లాలలాల లాలల లాలలాలల

సీతరామ కల్యాణం--1986


సంగీతం::K.Vమహాదేవన్ 
రచన::ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల


:::


విడిపోము మనము ఈ ఎడబాటు క్షణము ఆ పైన కళ్యాణము
కళ్యాణ వైభోగమే
కళ్యాణ వైభోగమే శ్రీసీతారాములకళ్యాణమే
మన మాంగళ్యధారణ శుభలగ్నమే
కళ్యాణ వైభోగమే శ్రీసీతారాములకళ్యాణమే
మన మాంగళ్యధారణ శుభలగ్నమే
కళ్యాణ వైభోగమే 


:::1

అనుకున్న కొన్నాళ్ళ వనవాసము మునుముందు కావాలి మధుమాసము
అనుకున్న కొన్నాళ్ళ వనవాసము మునుముందు కావాలి మధుమాసము
మన ప్రేమ తుదిలేని ఆకాశము
మన ప్రేమ తుదిలేని ఆకాశము
ప్రతిరోజు పూర్ణిమ శ్రావణము
కళ్యాణ వైభోగమే

:::2


మరులెల్ల మరుమల్లె విరిమాలగా మురిపాల ముత్యాలే తలంబ్రాలుగా
మరులెల్ల మరుమల్లె విరిమాలగా మురిపాల ముత్యాలే తలంబ్రాలుగా
హృదయాల నాదాలే వేదాలుగా
హృదయాల నాదాలే వేదాలుగా
మన అంతరంగాలే వేదికగా
కళ్యాణ వైభోగమే

:::3


వలచాము నిలిచాము ఒక దీక్షగా మనసైన మనసొకటే సాక్షిగా
వలచాము నిలిచాము ఒక దీక్షగా మనసైన మనసొకటే సాక్షిగా
గెలిచాము కలిసాము దివిమెచ్చగా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
గెలిచాము కలిసాము దివిమెచ్చగా
కలకాలముందాము నులివెచ్చగా
కళ్యాణ వైభోగమే శ్రీసీతారాములకళ్యాణమే
మన మాంగళ్యధారణ శుభలగ్నమే
కళ్యాణ వైభోగమే

శ్రీవారు మావారు--1973
సంగీతం::G.K.వెంకటేష్
రచన::Dr.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::S.P.బాలసుబ్రమణ్యం


పల్లవి::

పూలు గుస గుసలాడేనని..జతగూడేనని
గాలి ఈలలువేసేనని సైగ చేసేనని..అది ఈరోజే తెలిసింది..హా
పూలు గుస గుసలాడేనని..జతగూడేనని
గాలి ఈలలువేసేనని సైగ చేసేనని..అది ఈరోజే తెలిసింది..హా..హా
ల్లాల్ల లాలలాలాల్లా
ల్లాల్ల లాలలాలాల్లా
ల్లాల్ల లాలలాలాల్లా


చరణం::1

మబ్బు కన్నెలు పిలిచేనని
మనసు రివ్వున ఎగిరేనని
వయసు సవ్వడి చేసేనని ఇపుడే తెలిసిందీ..హా..హ్హో..
పూలు గుస గుసలాడేనని..జతగూడేనని
గాలి ఈలలువేసేనని సైగ చేసేనని..అది ఈరోజే తెలిసింది..హా..ఓ..

చరణం::1


అలలు చేతులు సాచేనని
నురుగు నవ్వులు పూచేనని
నింగి నేలను తాకేనని నేడె తెలిసిందీ
రురుర్రురురూ
పూలు గుస గుసలాడేనని
జతగూడేనని
గాలి ఈలలువేసేనని
సైగ చేసేనని అది ఈరోజే తెలిసిందిహా..హ్హా
ల్లాల్ల లాలలాలాల్లా
ల్లాల్ల లాలలాలాల్లా
ల్లాల్ల లాలలాలా
ల్లా

Saturday, April 18, 2009

ప్రేమాభిషేకం --- 1981

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::దాసరి నారాయణ రావ్
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల

ఒక దేవుడి గుడిలో..ఒక దేవత ఒడిలో
నిదురించే అనురాగం..కురిపించే అభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం

ఒక దేవత గుడిలో..ఒక దేవుని ఒడిలో
నిదురించే అనురాగం..కురిపించే అభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం

మరులుపూచిన పూలపందిరిలో..
మమతలల్లిన ప్రేమ సుందరికీ
పట్టాభిషేకం..పట్టాభిషేకం
మనసు విరిసినా..మనసు మరువనీ
మధుర జీవిత మానవమూర్తికి
మంత్రాభిషేకం..మంత్రాభిషేకం

రాగాల సిగలో..అనురాగాల గుడిలో
భావాలబడిలో..అనుభవాల ఒడిలో
వెలసిన రాగదేవతా..రాగాభిషేకం
వెలసినప్రేమ విజేతా..ప్రేమాభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం

ఒక దేవుడి గుడిలో..ఒక దేవత ఒడిలో
నిదురించే అనురాగం..కురిపించే అభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం

ఒక దేవత గుడిలో..ఒక దేవుని ఒడిలో
నిదురించే అనురాగం..కురిపించే అభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం

కలలచాటున పెళ్ళిపల్లకిలో
కదలివచ్చిన పెళ్ళికూతురికీ
పుష్పాభిషేకం..పుష్పాభిషేకం
పాట మారినా..పల్లవి మార్చనీ
ప్రణయలోకపు ప్రేమమూర్తికి..
స్వర్ణాభిషేకం..స్వర్ణాభిషేకం


స్వప్నాల నింగిలో..స్వర్గాల బాటలో
బంగారు తోటలో..రతనాల కొమ్మకు
విరిసిన స్వప్న సుందరీ..క్షీరాభిషేకం
కొలిచినప్రేమ పూజారీ..అమౄతాభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం

ఒక దేవుడి గుడిలో..ఒక దేవత ఒడిలో
నిదురించే అనురాగం..కురిపించే అభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం
ప్రేమాభిషేకం..ప్రేమకు పట్టాభిషేకం

అనుబంధం--1984సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు,S.జానకి

Film Directed By::A.Kodandaramireddy
తారాగణం::అక్కినేని,రాధిక,సుజాత,జగ్గయ్య,తులసి,ప్రభాకర రెడ్డి,కార్తీక్.

:::::::::::::::

మల్లెపూలు గుప్పుమన్నవీ పక్కలోనా
వెన్నెలొచ్చి గుచ్చుకొన్నదీ గుండెలోనా
వేడుంది ఒంటిలో జోరుంది వయసులో
బోలేడంత కోరికుంది తీర్చుకోనా...

మల్లెపూలు ఘొల్లుమన్నవీ పక్కలోనా
చల్లగాలి గిల్లుతున్నదీ సంబరానా
ఎర్రాని పెదవిలో ఏర్రైన వయసులో
బోలేడంత కోరికుంది తీర్చుకోనా...

::::1


నీ చిలిపి నవ్వులు ఆ నవ్వు వెలుగులు
నా సొగసు ఆరబోసి మెరిసిపోనా
నీ ఒంటి నునుపులూ..నీ పెదవీ ఎరుపులు
నా వయసు పొంగు నేను కలుపుకోనా
గంగలాగా ఉరికిరానా..కడలిలాగా కలుపుకోనా
నా ఒడిలో ఉయ్యాల లూగించనా..
నా ఎదకు నిను చేర్చి జోకొట్టనా
నీతోటి బ్రతుకంత ఒకవింత గిలిగింత
అనిపించి మెప్పించి ఒప్పించుకోనా
మల్లెపూలు గుప్పుమన్నవీ పక్కలోనా
వెన్నెలొచ్చి గుచ్చుకొన్నదీ గుండెలోనా
ఎర్రాని పెదవిలో ఏర్రైన వయసులో
బోలేడంత కోరికుంది తీర్చుకోనా...

::::2


నీ ముద్దు ముద్దులో మురిపాల సద్దులు
ముప్పోద్దు ముణిగితేలి మురిసిపోనా
నీ మెత్త మెత్తనీ సరికొత్త మత్తులో
నే చిత్ర సిత్తరంగ తట్టుకోనా
గుండెలోనా నిండిపోనా..నిండిపోయీ వుండిపోనా
నీ ప్రేమ నూరేళ్ళు పండించనా..
నీ ఇల్లు వెయ్యేళ్ళు వెలిగించనా..
బంధాలు ముడివేసి అందాల గుడి చేసి
అనురాగ అర్ఛనలే చేయించుకోనా..

మల్లెపూలు ఘొల్లుమన్నవీ పక్కలోనా
చల్లగాలి గిల్లుతున్నదీ సంబరానా
ఎర్రాని పెదవిలో ఏర్రైన వయసులో
బోలేడంత కోరికుంది తీర్చుకోనా...

మల్లెపూలు గుప్పుమన్నవీ పక్కలోనా
వెన్నెలొచ్చి గుచ్చుకొన్నదీ గుండెలోనా
వేడుంది ఒంటిలో జోరుంది వయసులో
బోలేడంత కోరికుంది తీర్చుకోనా...

Thursday, April 16, 2009

అనుబంధం--1984సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

Film Directed By::A.Kodandaramireddy
తారాగణం::అక్కినేని,రాధిక,సుజాత,జగ్గయ్య,తులసి,ప్రభాకర రెడ్డి,కార్తీక్.
::::::::::::

జింజింతరారే...జింజింతారారే
చలిగాలీ సాయంత్రం..చెలరేగే సంగీతం
పొద్దువాలె వేళాయే..ముద్దుగుమ్మ రావే
ఇద్దరున్న కౌగిట్లో..ముద్దు తీర్చిపోవే
నీలో చూసా సిగ్గుపడ్డ పరువాలు
నాలో చూడూ దగ్గరైన ప్రాణాలు

జింజింతరారే...జింజింతారారే
చలిగాలీ చలగాటం..చెలరేగే ఉబలాటం
సందెపొద్దువేళాయే..చందమామ రావే
చీకటైన పొదరింట్లో..దీపమెట్టిపోవే
నన్నే తాకే అగ్గిపూలబాణాలు
నాకే సోకే కొంటేచూపు కోణాలూ

::::1


పూల వానల్లో నవ్వుల నావల్లే
నావంక వస్తుంటే..నాజూకు చూస్తుంటే
వెచ్చని వెలుగుల్లో..నచ్చిన వయసల్లే
వాటేసుకొంటుంటే..వైనాలు చూస్తుంటే
సూరీడేమో కొండలు దాటే..నాయీడేమో పొంగులు దాటే
నీ ముద్దు తాంబూలమిచ్చుకో..ఎర్రంగ వలపే పండించుకో
తూనీగల్లే తూలిపోయే నడుమివ్వు..నిన్నేచేరే నిన్నలేని నడకివ్వు
జింజింతరారే...జింజింతారారే

::::2


కొండ కోనల్లో..ఎండ వానల్లో
మురిపాల పందిట్లో..ముద్దాడుకొంటుంటే
వేసవి చూపుల్తో..రాసిన జాబుల్తో
అందాల పందిట్లో..నిన్నల్లుకొంటుంటే
అల్లరికళ్ళు ఆరాతీసే..దూరాలన్ని చేరువచేసే
వడిచేరి పరువాలు పంచుకో..బిడియాలజడపింక దాచుకో
నింగి నేలా తోంగి చూసే సాక్షాలూ
నీకూ నాకూ పెళ్ళిచేసే చుట్టాలు

జింజింతరారే...జింజింతారారే
చలిగాలీ చలగాటం..చెలరేగే ఉబలాటం
పొద్దువాలె వేళాయే..ముద్దుగుమ్మ రావే
సందెపొద్దువేళాయే..చందమామ రావే
నీలో చూసా సిగ్గుపడ్డ పరువాలు
నన్నే తాకే అగ్గిపుల్లబాణాలు
జింజింతరారే...జింజింతారారే

అనుబంధం--1984
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు

Film Directed By::A.Kodandaramireddy
తారాగణం::అక్కినేని,రాధిక,సుజాత,జగ్గయ్య,తులసి,ప్రభాకర రెడ్డి,కార్తీక్.

అతడు::


ఆనాటి ఆస్నేహమానందగీతం
ఆజ్ఞాపకాలన్నీ మథురాతిమథురం
ఈనాడు ఆహాయి లేదేలనేస్తం
ఆరోజులు మున్ముందిక రావేమిరా
హహ లేదురా..ఆ..సుఖం
రాదురా ఆగతం ఏమిటో జీవితం

ఒరెయ్ ఫూల్! గుర్తుందిరా
గోడలు దూకిన రోజులు
మోకాలికి తగిలిన దెబ్బలు
చీకట్లో పిల్లనుకుని..
ఒరెయ్ ఒరెయ్ ఒరెయ్
పక్కనే పెళ్ళికావల్సిన పిల్లలున్నార్రా
నేర్చుకుంటార్రా హహహ

నేనూ మారలేదు నువ్వూ మారలేదు
కాలం మారిపోతే నేరం మనదేమికాదు
ఈనేల ఆనింగి ఆలాగె ఉన్నా
ఈగాలిమోస్తుంది మనగాథలెన్నో
నెమరేసుకుందాము ఆరోజులు
భ్రమలాగ ఉంటాయి..ఆలీలలు
ఆమనసులు ఆమమతలు ఏమాయెరా

ఒరెయ్ రాస్కెల్! జ్ఞాపకముందిరా
కాలేజిలో..క్లాసురూములో
ఓ పాపమీద..నువ్వు పేపరుబాల్ కొడితే
ఆపాప ఎడమకాలి చెప్పుతో..
ఒరెయ్ ఒరెయ్ ..ఒరెయ్ స్క్రౌండ్రర్
ఊరుకోరా పిల్లలు వింటారు
వింటే వింటార్రా పిల్లల పిల్లలకు
పిట్టకథగా చెప్పుకుంటారు అంతే
హహహహ..

ఆనాటి ఆస్నేహమానందగీతం
ఆజ్ఞాపకాలన్నీ మథురాతిమథురం
ఈనాడు ఆహాయి లేదేలనేస్తం
ఆరోజులు మున్ముందిక రావేమిరా

మనసే ఇచ్చినాను..మరణం తెచ్చినాను
చితిలో చూసినాను..చిచ్చైమండినాను
ఆగుండె మంటింక..ఆరేదికాదు
నేనుండి తనువెళ్ళి..బ్రతుకింకలేదు
తనశాపమే నాకు..తగిలిందిరా రేయ్
పసిపాపలే లేని..ఇల్లాయెరా
ఈకన్నుల కన్నీటికి..తుదియేదిరా

ఒరెయ్ ఒరెయ్ ఏమిట్రా పసిపిల్లాడిలా
ఛి ఛీ..ఊర్కో
ఈకన్నీళ్ళకు తుదియెక్కడరా
కర్చీఫ్‌తో తుడిచెయ్యడమేరా
హహ హహాహ..

ఆనాటి ఆస్నేహమానందగీతం
ఆజ్ఞాపకాలన్నీ మథురాతిమథురం
ఈనాడు ఆహాయి లేదేలనేస్తం
ఆరోజులు మున్ముందిక రావేమిరా

హహ రియల్లీ దోజ్ డేస్ ఆర్ మార్వలస్
కరెక్ట్ రా హహహాహహ
లాలాలలాలా లాలాలలాలా

Wednesday, April 15, 2009

ఇంద్ర ధనుస్సు --1978సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలసుబ్రమణ్యం


నేనొక ప్రేమ పిపాసిని నీవొక ఆశ్రమ వాసివి
నా దాహం తీరనిది నీ హృదయం కరగనిది
నేనొక ప్రేమ పిపాసిని....

తలుపు మూసిన తలవాకిటిలో
పగలు రేయి నిలుచున్నా
పిలిచి పిలిచి బదులేరాక
అలసి తిరిగి వెళుతున్నా
నా దాహం తీరనిది
నీ హృదయం కరగనిది
నేనొక ప్రేమ పిపాసిని...

పూట పూట నీ పూజ కోసమని
పువ్వులు తెచ్చాను
ప్రేమ భిక్షను పెట్టగలవని దోసిలి ఒగ్గాను
నీ అడుగులకు మడుగులోట్టగా
ఎడదను పరిచాను
నీవు రాకనే అడుగు పడకనే నలిగిపోయాను
నేనొక ప్రేమ పిపాసిని...

పగటికి రేయి .. రేయికి పగలు.. పలికే వీడ్కోలు
సెగ రేగిన గుండెకు చెబుతున్నా
నీ చెవిన పడితే చాలునని
నా జ్ఞాపకాల నీడలలో నన్నేపుడో చూస్తావు
నను వలచావని తెలిసేలోగా నివురైపోతాను
నేనొక ప్రేమ పిపాసిని...

అమెరికా అమ్మాయి--1976సంగీతం::GK.వేంకటేష్
రచన::దేవులపల్లి క్రిష్ణ శాస్త్రి
గానం::P.సుశీల


:::

పాడనా తెనుగు పాటా
పాడనా తెనుగు పాటా
పరవశనై మీ ఎదుట మీ పాట
పాడనా తెనుగు పాట

కోవెల గంటల గణగణలూ
గోదావరి తరగల గలగలలు
కోవెల గంటల గణగణలూ..
గోదావరి తరగల గలగలలు

మావులా పూవులా మూకుల పైన
మసలే గాలుల గుసగుసలూ..
మంచి ముత్యాల పేట
మధురామ్రుతాల తేట

ఒక పాట
పాడనా తెనుగు పాట
పరవశనై నే పరవశనై
మీ ఎదుట మీ పాట
పాడనా తెనుగు

త్యాగయ క్షేత్రయ రామదాసులు
త్యాగయ క్షేత్రయ రామదాసులు
తనివి తీర వినిపించినది
నాడ నాడుల..ఆ..కదిలించేది
వాడ వాడలా కరిగించేది

చక్కెర మాటల మూట
చిక్కని తేనెల వూట
ఒక పాట
పాడనా తెనుగు పాట

ఒళ్ళంత వయ్యారి కోకా
కళ్ళకు కాటుక రేఖా
ఒళ్ళంత వయ్యారి కోక..
కళ్ళకు కాటుక రేఖ..

మెళ్ళో తాళి..కాళ్ళకు పారాణి
మెరిసే కుంకుమ బొట్టు...
ఘల్లు ఘల్లునా కడియాలందెల
అల్లనల్లనా నడయాడె..
తెనుగు తల్లి పెట్టని కోట
తెనుగుణాట ప్రతి చోటా

ఒక పాట
పాడనా తెనుగు పాట
పరవశనై నే పరవశనై
మీ ఎదుట మీ పాట
పాడనా తెనుగు పాట


America Ammaayi--1976
Music Director::G.K.Venkatesh
Lyricist::Devulapalli Krishna Sastry
Directed by::Singeetam Srinivasa Rao
Produced by::Navata' Krishnam Raju
Singer::P.Susheela
Cast::Sreedhar,Ranganaath,Deepa,Anne Chaymotty,pandaribaay,

::: 

paadanaa telugupaaTa..aa
padanaa telugupaaTa..aa
paravaShanai mee yeduTa mee paTa
paadanaa telugu paTa

:::1

kOvela ganTala ganaganaloo
gOdaavari taragala galagalaloo
kOvela ganTala ganaganaloo
gOdaavari taragala galagalaloo

puvula topula mupula paina
masale galula gusagusaloo
manchi mutyalapeTa
madhuramrutala teTa
oka paTa..paDanaa tenugu paaTa
paDanaa tenugu paaTa
paravaShanai mee yeduTa mee paTa
paDanaa tenugu paTa

:::2

tyagayya kshetrayya ramadasulu
tyagayya kshetrayya ramadasulu
tanivi teera vinipinchindi
naDunaDulu kadilinchEdi
vaDavaDalaa kariginchEdi
chakkera maTala muuTa
chikkani tenela vuuTa 
oka paaTa..paDanaa tenugu paaTa
paDanaa tenugu paaTa
paravaShanai mee yeduTa mee paaTa
paDanaa tenugu paTa

:::3

vollanta vayyari kOkaa
kaLLaku kaTuka rEkhaa
vollanta vayyari kOkaa
kaLLaku kaTuka rEkhaa
mellO taaLi kaaLLaku paaraNi
merisE kunkuma boTTu
ghallu ghalluna kaDiyalandelu
allanallana naDayaDe
telugu talli peTTani kOTa
telugunaTa pratichOTa oka paaTa
paDanaa tenugupaTa
paDanaa tenugupaTa
paravaShanai mee yeduTa mee paaTa

paDanaa tenugu paaTa...

చిన్ననాటి స్నేహితులు--1971


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్ 
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::P.సుశీల 

పల్లవి::

సీతమ్మ తల్లికి సీమంతమమ్మా
సీతమ్మ తల్లికి సీమంతమమ్మా
శ్రీదేవి భూదేవి దీవింతురమ్మా
శ్రీదేవి భూదేవి దీవింతురమ్మా

సీతమ్మ తల్లికి సీమంతమమ్మా
సీతమ్మ తల్లికి సీమంతమమ్మా
శ్రీదేవి భూదేవి దీవింతురమ్మా
శ్రీదేవి భూదేవి దీవింతురమ్మా
శ్రీరస్తూ శుభమస్తూ..సుపుత్ర ప్రాప్తిరస్తూ తథాస్తూ 

చరణం::1

వేదగానమే వినువీధులంటగా
మంగళ నాదాలు ముంగిట మ్రొయగా 
వేదగానమే వినువీధులంటగా
మంగళ నాదాలు ముంగిట మ్రొయగా 
శ్రీవాణి వీణియ సవరించగా
శ్రీవాణి వీణియ సవరించగా
శ్రీగౌరి సుభగీతి వినిపించగా
సీతమ్మ తల్లికి సీమంతమమ్మా
శ్రీదేవి భూదేవి దీవింతురమ్మా

చరణం::2

కరముల రతనాల గాజులు తొడిగీ
శిరమున ముత్యాల అక్షితలు చల్లి 
కరముల రతనాల గాజులు తొడిగీ
శిరమున ముత్యాల అక్షితలు చల్లి 
ముత్తైదువలే హారతులివ్వగా
ముత్తైదువలే హారతులివ్వగా
ముక్కోటి దేవతలు దీవించగా
సీతమ్మ తల్లికి సీమంతమమ్మా
సీతమ్మ తల్లికి సీమంతమమ్మా
శ్రీదేవి భూదేవి దీవింతురమ్మా
శ్రీదేవి భూదేవి దీవింతురమ్మా
శ్రీరస్తూ శుభమస్తూ..సుపుత్ర ప్రాప్తిరస్తూ తథాస్తూ

Monday, April 13, 2009

సీతారామకళ్యాణం--1986


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 

పల్లవి::

సా..రీ..గా..మా..పా..దా..నీ
సా నీ..దా..పా..మా..గ..రీ
పసుపు కెంపు..ఆకుపచ్చ నారింజా
నీలాంబరి..నేరేడు..గురివింజా
పసుపు కెంపు..ఆకుపచ్చ నారింజా
నీలాంబరి..నేరేడు..గురివింజా
ఏడు రంగుల వలువలు
ఏడస్వరముల మెరుగులు
ఏడందాలు వెలిగే ముగ్గులేయాలీ
ఏడేడు లోకాలు మురిసిపోవాలీ

సా..రీ..గా..మా..పా..దా..నీ
సా నీ..దా..పా..మా..గ..రీ
పసుపు కెంపు..ఆకుపచ్చ నారింజా
నీలాంబరి.. నేరేడు..గురివింజా
ఏడురంగుల..వలువులు
ఏడశ్వాల...పరుగులు
ఏడడగులు వేసి..అందుకోవాలీ 
ఏడేడు జన్మలకు..కలసి వుండాలీ 
సా..రా..గా మా..పా..ద..నీ..సా..నీ
దా..పా..మా..గ..రీ..సా..ఆ..ఆ..ఆ

చరణం::1

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
కూనిరాగం తీస్తుంటే..కొండగాలి వీస్తుంటే
కునుకెంత ఎరుపెక్కి..కొండెక్కి పొడిచింది
తొలిరేకల తళతళలూ..ఊ..ఊ..నులివేడి తలుపులతో
గుండెలోన వెండి గిన్నే..నిండి నింగి పొంగింది 
మోజు పెంచే రాజహంస..రోజూ రోజూ ఇదే వరస
మోజు పెంచే రాజహంస..రోజూ రోజూ ఇదే వరస
వేకువందున తనివి తీరా..నిన్ను చూస్తానూ 
నిన్ను తప్ప లోకమంతా..మరచిపోతానూ
సా..రా..గా..మా.పా..ద..నీ..సా..నీ
దా..పా..మా..గ..రీ..సా..ఆ..ఆ..ఆ

చరణం::2

మనసేమో మందారం..పలుకేమో బంగారం
కోరుకున్న చందమామ..ఓరు చూపు కలిపాడూ
జాజీ నీ తెలుగుతనం..జవరాలై వెలిసిందీ
జిగినించే నగుమోము..మమకారం చిలికింది
గోడ చాటు గోరువంక..ఇంటిముందు రామచిలుక
గోడ చాటు గోరువంక..ఇంటిముందు రామచిలుక
నింగిలోన గాలిమేడ..నిజం కావాలీ
అందులోనే నువ్వు నేను ఆడుకోవాలీ
సా..రా..గా..మా.పా..ద..నీ..సా..నీ
దా..పా..మా..గ..రీ..సా..ఆ..ఆ..ఆ
పసుపు కెంపు..ఆకుపచ్చ నారింజా
నీలాంబరి..నేరేడు గురివింజా
ఏడురంగుల..వలువులు
ఏడశ్వాల...పరుగులు
ఏడడగులు వేసి అందుకోవాలీ
ఏడేడు జన్మలకు కలసి వుండాలీ
సా..రా..గా..మా.పా..ద..నీ..సా..నీ
దా..పా..మా..గ..రీ..సా..ఆ..ఆ..ఆ

జాకి--1985
సంగీతం::S.P.బాలు
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి
Film Directed By::Baapu
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,గుమ్మడి,గిరిబాబు,రావ్‌గోపాల్‌రావు,సుధాకర్,K. సత్యనారాయణ,
సుహాసిని,సుమలత,శ్యామలగౌరీ,

పల్లవి::

కరివరద మొరను వినలేవా
శశివదన చెలిమి కనలేవా
నా మాటే మన్నించీ..నాతోటే నిన్నుంచీ
మన రాదా..ఆ..మహరాజా
బిరానా చేరుకోరా సరాగమాడుకోరా
వరించి ఏలుకో..వసంతమాడుకో
కరివరద మొరను వినలేవా
శశివదన చెలిమి కనలేవా

చరణం::1

హా..ఆ హా..జాజిపూలే చూసే జాలిగా
హే..ఏహే..జంట కమ్మాన్నాయి జాలీగా
తెలుసు నా జాకీ..నువ్వనీ
అహా..మనసే రాజాల రవ్వనీ
ఓ రాకుమారుడా..నీ రాక కోసమే
వేచి వేచి వేగుతున్నానురా
కరివరద మొరను వినలేవా
శశివదన చెలిమి కనలేవా
నా మాటే మన్నించీ..నాతోటే నిన్నుంచీ
మన రాదా మహరాజా
బిరానా చేరుకోరా సరాగమాడుకోరా
వరించి ఏలుకో..వసంతమాడుకో

చరణం::2

హా..ఆ హా..ఎందుకో నువ్వంటే ఇది ఇది గా
హే..ఏ హే..అందుకే నీ తోడు నేనడిగా
చెంగు ఎన్నటికీ వదలకూ
ఏయ్ చెలిమి ఎప్పటికీ విడవకూ
ఓ ఈశ్వర శాపమా..ఓ హో నా ప్రియతమా
పేచీ మాని రాజీకొచ్చేయరా

హయగమన మొరలు వినలేనా
శశివదన మనసు కనలేనా
నన్నల్లే నిన్నెంచీ..నాలోనే నిన్నుంచీ
వలచానే..వలరాణి
బిరాన చేరుకోనా..సరాగమాడుకోనా
వరించి ఏలనా..ఓ ఓ ఓ..వసంతమాడనా
లలాలలాలలాలలాలలాలలా

Jaakii--1985
Music::S.P.BaalasubramaNyam 
Lyrics::Veetoorisundararaammoorti
Singer's::S.P.Baalu,S.Jaanaki
Film Directed By::Baapu
Cast::Sobhanbaabu,Gummadi,K.Satyanaaraayana,RaoGopalRao,Giribaabu,Sudhakar,Suhaasini,Sumalata,Syaamalaagouri.

::::::::::::::::::::::::::::::::

karivarada moranu vinalEvaa
SaSivadana chelimi kanalEvaa
naa maaTE manninchii..naatOTE ninnunchii
mana raadaa..aa..maharaajaa
biraanaa chErukOraa saraagamaaDukOraa
varinchi ElukO..vasantamaaDukO

karivarada moranu vinalEvaa
SaSivadana chelimi kanalEvaa

::::1

haa..aa haa..jaajipoolE choosE jaaligaa
hE..EhE..janTa kammaannaayi jaaleegaa
telusu naa jaakii..nuvvanii
ahaa..manasE raajaala ravvanii
O raakumaaruDaa..nii raaka kOsamE
vEchi vEchi vEgutunnaanuraa
karivarada moranu vinalEvaa
SaSivadana chelimi kanalEvaa
naa maaTE manninchii..naatOTE ninnunchii
mana raadaa maharaajaa
biraanaa chErukOraa saraagamaaDukOraa
varinchi ElukO..vasantamaaDukO

::::2

haa..aa haa..endukO nuvvanTE idi idi gaa
hE..E hE..andukE nii tODu nEnaDigaa
chengu ennaTikii vadalakuu
Ey..chelimi eppaTikii viDavakuu
O iiSwara Saapamaa..O hO naa priyatamaa
pEchii maani raajeekochchEyaraa

hayagamana moralu vinalEnaa
SaSivadana manasu kanalEnaa
nannallE ninnenchii..naalOnE ninnunchii
valachaanE..valaraaNi
biraana chErukOnaa..saraagamaaDukOnaa
varinchi Elanaa..O O O..vasantamaaDanaa
lalaalalaalalaalalaalalaalalaa

Friday, April 10, 2009

చిన్ననాటి స్నేహితులు--1971


సంగీతం::K.V.మహాదేవన్ 
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::P.సుశీల,ఘంటసాల  

పల్లవి::

ఇక్కడే ఈ గదిలోనే..అప్పుడే ఒకటైనప్పుడే 
అలివేణి సిగపూలు..ఏమన్నవో
ఈ..అలివేణి సిగపూలు ఏమన్నవో
తొలిరేయి తెలవారలేనన్నదో..మరి ఏమన్నదో 
చెప్పనా..మళ్ళీ చెప్పనా..చెప్పనా..మళ్ళీ చెప్పనా

చరణం::1

శృతి మించెను శ్రీవారి మనసూ
గడుసైన వయసూ..ఓఓఓఓఓ
అగుపించెను ఆ నాటి తలపు 
అరుదైన వలపు..ఓఓఓఓఓ
నీ ఓర చూపుల మధురిమలు
నీ దోర నవ్వుల దొంతరలూ
అలనాటి రాగాలే పలికించగా
అలనాటి రాగాలే పలికించగా
అనురాగ వీణా నిదురించునా
నా అనురాగ వీణా నిదురించునా    
ఇక్కడే..ఈ గదిలోనే..అప్పుడే..ఒకటైనప్పుడే 
దొరగారి ఎద పొంగు ఏమన్నదో
ఈ..దొరగారి ఎద పొంగు ఏమన్నదో
పరువాలు విరబూసి ఏమన్నవో..మరి ఏమన్నవో
చెప్పవే..జాబిల్లీ చెప్పవే..చెప్పవే..జాబిల్లీ చెప్పవే

చరణం::2

ఇక తీరును ఇన్నాళ్ళ వేడుకా
ఇల్లాలి కోరికా..ఓఓఓఓఓ
ఉదయించును మన ఇంట బానుడు
ఒక బాల రాముడు..ఓఓఓఓఓ
మీ నోటి పలుకే జీవనయై
నీ తోటి బ్రతుకే పావనమై
అపరంజి కలలన్ని ఫలియించనీ
నా అపరంజి కలలన్ని ఫలియించనీ
అందాల పాపాయి ఉందయించనీ
ఒక అందాల పాపాయి ఉందయించనీ
చిచుల్లల్లల్లల్లల్లల్ల హాయీ..ఈఈఈఇ..
ల్లల్లల్లల్లల్లల్ల హాయీ..హాయీ..ఈ..హాయీ..ఈ

Wednesday, April 01, 2009

బంగారు కలలు--1974సంగీతం::S. రాజేశ్వరరావు
రచన::దాశరథి
గానం::P.సుశీల, V.రామకృష్ణ
తారాగణం::అక్కినేని,లక్ష్మి,వహీదా రెహమాన్ ( హిందీ తార), ఎస్.వి.రంగారావు

పల్లవి::

నీ కన్నులలో నే చూశానులే 
నీ కన్నులలో నే చూశానులే..అది నా రూపమే
అందుకనే యిద్దరిదీ వీడని బంధం..ఈ అనుబంధం

నా హృదయంలో నే దాచానులే..అది నీ రూపమే
అందుకనే యిద్దరిదీ వీడని బంధం..ఈ అనుబంధం  

చరణం::1

పున్నమి వెన్నెలలో..కన్నులు కలిపావూ
చిటపట చినుకులలో..చెంతకు చేరావూ
పున్నమి వెన్నెలలో..కన్నులు కలిపావూ
చిటపట చినుకులలో..చెంతకు చేరావూ
చలి చలి గాలులలో..వలపులు రేపావు
అందుకనే తొందరగా మెడలో తాళి..మెరిపించాలి

నా హృదయంలో నే దాచానులే..అది నీ రూపమే
అందుకనే యిద్దరిదీ వీడని బంధం..ఈ అనుబంధం 

చరణం::2

అల్లరి చూపులతో..ఆశలు పెంచావూ
చల్లని మాటలతో..మల్లెలు చల్లావూ
అల్లరి చూపులతో..ఆశలు పెంచావూ
చల్లని మాటలతో..మల్లెలు చల్లావూ
తీయని నవ్వులతో..తేనెలు చిందావూ
అందుకనే తొందరగా..ఆలూ మగలం..అయితే అందం     

నీ కన్నులలో నే చూశానులే..అది నా రూపమే
అందుకనే యిద్దరిదీ వీడని బంధం..ఈ అనుబంధం

నా హృదయంలో నే దాచానులే..అది నీ రూపమే
అందుకనే యిద్దరిదీ వీడని బంధం..ఈ అనుబంధం