Friday, May 29, 2015

శ్రీ రామాంజనేయ యుద్ధం--1975
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::గబ్బిట వెంకటరావు
గానం::K.ఈలపాట రఘురామయ్య ,బృందం
Film Directed By::Baapu
తారాగణం::నందమూరి తారక రామారావు,బి.సరోజాదేవి,రాజశ్రీ,ముక్కామల,ధూళిపాళ,
జయంతి,కాంతారావు,అర్జా జనార్ధనరావు,హేమలత,శ్రీధర్,నాగరాజు (లవకుశలో లవుడు).

పల్లవి::

రామా..ఆఆఆ
తగునా..ఆఆఆ 
నీ దాసుపైన..రణభేరివేయ
సాకేత సార్వభౌమ..సాకేత సార్వభౌమా..ఆఆ

శరణు శరణయా..జానకి రామ
కరుణజూపవా..మారుతిపై
సాకేత సార్వభౌమ..సాకేత సార్వభౌమా..ఆఅ

చరణం::1

కలనయినా నిను కొలిచే నేను..కయ్యానికెటులోడ్తురా
రాచరికానికి హృదయమె లేదా నెయ్యనికెడమీయదా
ప్రేమనిధానా..న్యాయమిదేనా
ప్రేమనిధానా..న్యాయమిదేనా
ఇంకేల ఈ శోధనా..ఆఆ 
సాకేత సార్వభౌమ..సాకేత సార్వభౌమా..ఆఅ

చరణం::2

భక్తుల బ్రోచే వరదుడనీవే..భారము నీదేనయా 
ఏమరినావ చేసిన సేవ నా మొరనాలింపవా

దాసుని దోషము..దండముతో సరి
దాసుని దోషము..దండముతో సరి
దండనమేలనయ..ఆఅ
సాకేత సార్వభౌమ..సాకేత సార్వభౌమా..ఆఆ

శరణు శరణయా..జానకి రామ
కరుణజూపవా..మారుతిపై
సాకేత సార్వభౌమ..సాకేత సార్వభౌమా..ఆఆ
రామా..రామా..రామా..ఆ

Shri Ramanjaneya Yuddham--1975
Music::K.V.Mahaadevan
Lyrics::Gabbita VenkataRao
Singer's::IlapaaTa K.Raghuraamayya.
Cast::N,T,RaamaaRao,B.Sarojinidevi,Raajasri,Hemalatha,Jayanti,Mukkaamala,Sridhar,Dhulipaali,KaantaRao, Arjaa JanaardhanaRao,Naagaraaju (LavaKusa lO lavudu)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

raamaa..aaaaaaaa
tagunaa..aaaaaaaa 
nee daasupaina..raNabhErivEya
saakEta saarvabhauma..saakEta saarvabhaumaa..aaaaaa

SaraNu SaraNayaa..jaanaki raama
karuNajoopavaa..maarutipai
saakEta saarvabhauma..saakEta saarvabhaumaa..aaaa

::::1

kalanayinaa ninu kolichE nEnu..kayyaanikeTulODturaa
raacharikaaniki hRdayame lEdaa neyyanikeDameeyadaa
prEmanidhaanaa..nyaayamidEnaa
prEmanidhaanaa..nyaayamidEnaa
inkEla ee SOdhanaa..aaaaaa 
saakEta saarvabhauma..saakEta saarvabhaumaa..aaaa

::::2

bhaktula brOchE varaduDaneevE..bhaaramu needEnayaa 
Emarinaava chEsina sEva naa moranaalinpavaa

daasuni dOshamu..danDamutO sari
daasuni dOshamu..danDamutO sari
danDanamElanaya..aaaa
saakEta saarvabhauma..saakEta saarvabhaumaa..aaaaaa

SaraNu SaraNayaa..jaanaki raama
karuNajoopavaa..maarutipai
saakEta saarvabhauma..saakEta saarvabhaumaa..aaaaaa
raamaa..raamaa..raamaa..aa

అగ్ని సమాధి--1983సంగీతం::చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి
Film Directed By::K.S.R.Das
తారాగణం::నరేష్,పూర్ణిమ

పల్లవి:

ప్రియతమా..నీ ఊపిరే నాకు ప్రాణం
నీ చూపులే నాకు దీపం
నీవే లేని నాడు నేనే శూన్యము
నీతో ఉన్న నేడు బ్రతుకే స్వర్గము
ప్రియతమా..నీ ఊపిరే నాకు ప్రాణం

చరణం::1

తోడు నీడై..అడుగుల జాడై..నడిచే నడకలు నీవే
తేనియ వలపై..తీయని పిలుపై.. పలికే పలుకులు నీవే
ఈ అనురాగమే జీవితమూ..ఈ అనుబంధమే శాశ్వతమూ
నాలో నీవై..నీలో నేనై..ఒకటై పోదాం నేడే 
ప్రియతమా..నీ ఊపిరే నాకు ప్రాణం

చరణం::2

ఎన్ని తరాల..ఎన్ని యుగాల..మారని మనసు నీవు
ఎన్నడు లేని..ఎవరికి లేని..మాయని మమతవు నీవు
ఎదలో ఉన్నది ఆలయము..అది నా దేవత మందిరము
మన ఈ జంటే..గుడి జేగంటై..మోగాలి కలకాలం

ప్రియతమా..నీ ఊపిరే నాకు ప్రాణం
నీ చూపులే..నాకు దీపం
నీవే లేని నాడు..నేనే శూన్యము
నీతో ఉన్న నేడు..బ్రతుకే స్వర్గము
ప్రియతమా..నీ ఊపిరే నాకు ప్రాణం

Agni Samadhi--1983
Music::Challapalla Satyam
Lyrics::Achaarya-Ateya
Singer's::S.P.Baalu,S.Janaki
Film Directed By::K.S.R.Das
Cast::Naresh,Poornima.

:::::::::::::::::::::::::::::::

priyatamaa..nee oopirE naaku praaNam
nee choopulE naaku deepam
neevE lEni naaDu nEnE Soonyamu
neetO unna nEDu bratukE swargamu
priyatamaa..nee oopirE naaku praaNam

::::1

tODu neeDai..aDugula jaaDai..naDichE naDakalu neevE
tEniya valapai..teeyani pilupai.. palikE palukulu neevE
ii anuraagamE jeevitamuu..ii anubandhamE SaaSwatamuu
naalO neevai..neelO nEnai..okaTai pOdaam nEDE 
priyatamaa..nee oopirE naaku praaNam

::::2

enni taraala..enni yugaala..maarani manasu neevu
ennaDu lEni..evariki lEni..maayani mamatavu neevu
edalO unnadi aalayamu..adi naa dEvata mandiramu
mana ii janTE..guDi jEganTai..mOgaali kalakaalam

priyatamaa..nee oopirE naaku praaNam
nee choopulE..naaku deepam
neevE lEni naaDu..nEnE Soonyamu
neetO unna nEDu..bratukE swargamu
priyatamaa..nee oopirE naaku praaNam

శ్రీ రామాంజనేయ యుద్ధం--1975సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల,B.వసంత.
Film Directed By::Baapu
తారాగణం::నందమూరి తారక రామారావు,B.సరోజాదేవి,రాజశ్రీ,ముక్కామల,ధూళిపాళ,
జయంతి,కాంతారావు,అర్జా జనార్ధనరావు,హేమలత,శ్రీధర్,నాగరాజు (లవకుశలో లవుడు).

పల్లవి::

శ్రీయితమౌ శ్రీరామ పాదం..శ్రితజన మందారం
పావనమీ రఘురామ పాదం..పాప వినాశకరం

శ్రీయితమౌ శ్రీరామ పాదం..శ్రితజన మందారం
పావనమీ రఘురామ పాదం..పాప వినాశకరం

చరణం::1

కలుషమ్ముల ప్రక్షాళన చేసి..గంగ జనించిన పాదం
అసుర మదమ్మును పాతాళానికి..అణచివేసిన పాదం

రాతిని నాతిని చేసిన పాదం..అడవికి అందం పోసిన పాదం
ఈ చరణమ్మే శరణమ్మనగా..యిచ్చును పెన్నిధానం

శ్రీయితమౌ శ్రీరామ పాదం..శ్రితజన మందారం
పావనమీ రఘురామ పాదం..పాప వినాశకరం

చరణం::2

అవలీలగ జలధిని దాటిన మేటి..పవన కుమారుడు పట్టేపాదం
బ్రహ్మేంద్రాదులు కొలిచే పాదం..పరబ్రహ్మ పదానికి మూలం
తాను ధరించిన పాదుకలకు..ధర పట్టము కట్టిన పాదము
తమ్ముడు భరతుని తరతరాలకు..ధన్యుని చేసిన పాదం

శ్రీయితమౌ శ్రీరామ పాదం..శ్రితజన మందారం
పావనమీ రఘురామ పాదం..పాప వినాశకరం      

Shrii Ramanjaneya Yuddham--1975
Music::K.V.Mahaadevan
Lyrics::Arudra
Singer's::P.Suseela,B.Vasanta.
Film Directed By::Baapu
Cast::N,T,RaamaaRao,B.Sarojinidevi,Raajasri,Hemalatha,Jayanti,Mukkaamala,Sridhar,Dhulipaali,KaantaRao, Arjaa JanaardhanaRao,Naagaraaju (LavaKusa lO lavudu)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sreeyitamou Sreeraama paadam..Sritajana mandaaram
paavanamii raghuraama paadam..paapa vinaaSakaram

Sreeyitamou Sreeraama paadam..Sritajana mandaaram
paavanamii raghuraama paadam..paapa vinaaSakaram

::::1

kalushammula pashaaLana chEsi..ganga janinchina paadam
asura madammunu paataaLaaniki..aNachivEsina paadam

raatini naatini chEsina paadam..aDaviki andam pOsina paadam
ii charaNammE SaraNammanagaa..yichchunu pennidhaanam

Sreeyitamou Sreeraama paadam..Sritajana mandaaram
paavanamii raghuraama paadam..paapa vinaaSakaram

::::2

avaleelaga jaladhini daaTina mETi..pavana kumaaruDu paTTEpaadam
brahmEndraadulu kolichE paadam..parabrahma padaaniki moolam
taanu dharinchina paadukalaku..dhara paTTamu kaTTina paadamu
tammuDu bharatuni tarataraalaku..dhanyuni chEsina paadam

Sreeyitamou Sreeraama paadam..Sritajana mandaaram
paavanamii raghuraama paadam..paapa vinaaSakaram 

శ్రీ రామాంజనేయ యుద్ధం--1975సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::గబ్బిట వెంకటరావు
గానం::K.ఈలపాట రఘురామయ్య ,బృందం
Film Directed By::Baapu
తారాగణం::నందమూరి తారక రామారావు,బి.సరోజాదేవి,రాజశ్రీ,ముక్కామల,ధూళిపాళ,
జయంతి,కాంతారావు,అర్జా జనార్ధనరావు,హేమలత,శ్రీధర్,నాగరాజు (లవకుశలో లవుడు).

పల్లవి::

జయతు జయతు మంత్రం జన్మ సాఫల్య మంత్రం
రాం రాం రాం 
జనన మరణ భేద క్లేశ విచ్ఛేద మంత్రం
రాం రాం రాం రాం 
సకల నిగమ మంత్రం సర్వశాస్త్రైక మంత్రం
రఘుపతి నిజ మంత్రం రామ రామేతి మంత్రం

రామ నీలమేఘశ్యామా..కోదండరామా
రఘుకులాబ్ధిసోమా పరంధామా సార్వభౌమా..ఆఆ 
రామ నీలమేఘశ్యామా..కోదండరామా
రఘుకులాబ్ధిసోమా పరంధామా సార్వభౌమా..ఆఆ
రామ నీలమేఘశ్యామా

రఘురాం రాం రాం రాం రఘురాం
జయరాం రాం రాం రాం జయరాం
రఘురాం రాం రాం రాం రఘురాం
జయరాం రాం రాం రాం జయరాం

చరణం::1

తల్లి తండ్రి గురువు నీవే తోడు నీడ నీవే 
తల్లి తండ్రి గురువు నీవే తోడు నీడ నీవే
ధరణికెల్ల పాలన జేసే పరంజ్యోతివే
జాగు ఇక చాలును రామయ్యా
దాసులను బ్రోవగ రావయ్యా 
జాగు ఇక చాలును రామయ్యా
దాసులను బ్రోవగ రావయ్యా 
తెలియతరమా..పలుకవశమా
నీదు మహిమ రాఘవా 

రామ నీలమేఘశ్యామా..కోదండరామా
రఘుకులాబ్ధిసోమా పరంధామా సార్వభౌమా..ఆఆ 
రామ నీలమేఘశ్యామా 

చరణం::2

రాతినైన నాతిని జేసే నీ దివ్య పాదమూ
కోతినైన జ్ఞానిని జేసే నీ నామమూ 
రాతినైన నాతిని జేసే..నీ దివ్య పాదమూ
కోతినైన జ్ఞానిని  జేసే నీ నామమూ 
నీదుసరి దైవము లేరయ్యా
నిన్ను నే నమ్మితి రామయ్యా 
నీదుసరి దైవము లేరయ్యా
నిన్ను నే నమ్మితి రామయ్యా
నీదు శరణం పాపహరణం..మాకు శరణం రాఘవా

రామ నీలమేఘశ్యామా..కోదండరామా
రఘుకులాబ్ధిసోమా పరంధామా సార్వభౌమా..ఆఆ
రామ నీలమేఘశ్యామా

రఘురాం రాం రాం రాం రఘురాం
జయరాం రాం రాం రాం జయరాం
రఘురాం రాం రాం రాం రఘురాం
జయరాం రాం రాం రాం జయరాం
రఘురాం రాం రాం రాం రఘురాం
జయరాం రాం రాం రాం జయరాం 

Shri Ramanjaneya Yuddham--1975
Music::K.V.Mahaadevan
Lyrics::Gabbita
Singer's::IlapaaTa K.Raghuraamayya,Brundam
Film Directed By::Baapu
Cast::N,T,RaamaaRao,B.Sarojinidevi,Raajasri,Hemalatha,Jayanti,Mukkaamala,Sridhar,Dhulipaali,KaantaRao, Arjaa JanaardhanaRao,Naagaraaju (LavaKusa lO lavudu)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

jayatu jayatu mantram janma saaphalya mantram
raam raam raam 
janana maraNa bhEda klESa vichChEda mantram
raam raam raam raam 
sakala nigama mantram sarvaSaastraika mantram
raghupati nija mantram raama raamEti mantram

raama neelamEghaSyaamaa..kOdanDaraamaa
raghukulaabdhisOmaa parandhaamaa saarvabhaumaa..aaaa 
raama neelamEghaSyaamaa..kOdanDaraamaa
raghukulaabdhisOmaa parandhaamaa saarvabhaumaa..aaaa
raama neelamEghaSyaamaa

raghuraam raam raam raam raghuraam
jayaraam raam raam raam jayaraam
raghuraam raam raam raam raghuraam
jayaraam raam raam raam jayaraam

::::1

talli tanDri guruvu neevE tODu neeDa neevE 
talli tanDri guruvu neevE tODu neeDa neevE
dharaNikella paalana jEsE paranjyOtivE
jaagu ika chaalunu raamayyaa
daasulanu brOvaga raavayyaa 
jaagu ika chaalunu raamayyaa
daasulanu brOvaga raavayyaa 
teliyataramaa..palukavaSamaa
needu mahima raaghavaa 

raama neelamEghaSyaamaa..kOdanDaraamaa
raghukulaabdhisOmaa parandhaamaa saarvabhaumaa..aaaa
raama neelamEghaSyaamaa 

::::2

raatinaina naatini jEsE nee divya paadamuu
kOtinaina jnaanini jEsE nee naamamuu 
raatinaina naatini jEsE..nee divya paadamuu
kOtinaina jnaanini  jEsE nee naamamuu 
needusari daivamu lErayyaa
ninnu nE nammiti raamayyaa 
needusari daivamu lErayyaa
ninnu E nammiti raamayyaa
needu SaraNam paapaharaNam..maaku SaraNam raaghavaa

raama neelamEghaSyaamaa..kOdanDaraamaa
raghukulaabdhisOmaa parandhaamaa saarvabhaumaa..aaaa
raama neelamEghaSyaamaa

raghuraam raam raam raam raghuraam
jayaraam raam raam raam jayaraam
raghuraam raam raam raam raghuraam
jayaraam raam raam raam jayaraam
raghuraam raam raam raam raghuraam
jayaraam raam raam raam jayaraam