Saturday, September 11, 2010

మల్లమ్మ కథ--1973

సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P. సుశీల,కౌసల్య
తారాగణం::కృష్ణ,శారద,రామకృష్ణ,విజయలలిత,ప్రభకర్ రెడ్డి ,బేబి శ్రీదేవి

పల్లవి::

ముత్యాల బొమ్మకు..మొగుడొస్తాడే
ఈ మురిపాల..మల్లిని అలరిస్తాడే
చిననాటి చెలులను..చిటికలోన మరపిస్తాడే 
ముత్యాల బొమ్మకు..మొగుడొస్తాడే
ఈ మురిపాల మల్లిని..అలరిస్తాడే

చరణం::1

అప్పుడే కనురెప్పలూ అంతబరువై వాలెనే..ఓహో..ఓహో
ఇంతలో నునుసిగ్గులూ దొంతరులుగా ముసిరెనే..ఆహా..ఆహా 
అప్పుడే కనురెప్పలూ..అంతబరువై వాలెనే
ఇంతలో నునుసిగ్గులూ..దొంతరులుగా ముసిరెనే 
ఎవరమ్మా నీ మొగుడు..ఎలా ఎలా వుంటాడూ
ఎవరమ్మా నీ మొగుడు..ఎలా ఎలా వుంటాడూ
గంధర్వుని తలదన్నే..అందగాడె కాబోలు    
ముత్యాల బొమ్మకు..మొగుడొస్తాడే
ఈ మురిపాల మల్లిని..అలరిస్తాడే

చరణం::2

మచ్చలేని చందమామను ఎప్పుడైన చూశారా..ఊహు..ఊహు
మాటలాడే మన్మధుణ్ణి ఎక్కడైనా చూశారా..ఏడీ..ఎక్కడ?
ఆకాశంలో లేడు..ఏ పొదలో కానరాడు
అందరినీ మించినవాడు..నా మదిలో వున్నాడు
ఆతడే..నే..ఏఏఏ..నా విభుడు 

మల్లమ్మ కథ--1973సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::వేటూరి
గానం::P. సుశీల
తారాగణం::కృష్ణ,శారద,రామకృష్ణ,విజయలలిత,ప్రభకర్ రెడ్డి ,బేబి శ్రీదేవి

పల్లవి::

కావరావా దేవా దేవా..దీనజనపోషా
శరణు నీవే అభయమీవే..పాహి పరమేశా శ్రీ శైల మల్లీశా                   
కావరావా దేవా దేవా..దీనజనపోషా
శరణు నీవే అభయమీవే..పాహి పరమేశా శ్రీ శైల మల్లీశా   

చరణం::1

నిన్ను నమ్మిన దీనురాలికి..ఇదా బహుమానం
వరదుడని పెను బిరుదుపొందిన..నీకె అవమానం
ఆర్తివినవా ఆదుకొనవా..ఎందుకీ మౌనం..మ్మ్
ఆర్తివినవా ఆదుకొనవా..ఎందుకీ మౌనం
ఆలకించగలేవా..నా విషాధ గానం
శంకరా అభయంకరా నటభక్త లోకవ శంకరా బాలేందు శేఖర భవహరా        
కావరావా దేవా దేవా..దీనజనపోషా
శరణు నీవే అభయమీవే..పాహి పరమేశా శ్రీ శైల మల్లీశా   

చరణం::2

కనులరాలే రక్తదారలు..మట్టిలో కలిసె
మదిని రగిలె అగ్నిజ్వాలలు..మింటికే ఎగసె 
విభుని కావగ నన్ను బ్రోవగ..వేగ రాలేవా
విభుని కావగ నన్ను బ్రోవగ..వేగ రాలేవా
అంధకారము మానవా..ఆత్మజ్యోతిని చూపవా
రత్నసాను శరాసనా..రజతాద్రిశృంగ నికేతనా 
కందర్ప..గర్వ వినాశనా 
భస్మాంగ రాగ విలేపనా భవమోచనా 
ఫణిరాజ భూషణ..వృషణ వాహన 
ప్రమధనాధ త్రిలోచనా 
ఓం నమశ్శివాయ ఓం నమశ్శివాయ ఓం నమశ్శివాయ
ఓం నమశ్శివాయ ఓం నమశ్శివాయ ఓం నమశ్శివాయ 

మల్లమ్మ కథ--1973


సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల,ఘంటసాల
తారాగణం::కృష్ణ,శారద,రామకృష్ణ,విజయలలిత,ప్రభకర్ రెడ్డి ,బేబి శ్రీదేవి

పల్లవి::

ఎంతటి సరసుడవో ప్రీయా..ఎంతటి చతురుడవో ప్రియా
ఎంతటి సరసుడవో ప్రీయా..ఎంతటి చతురుడవో ప్రియా
ఎంతటి సరసుడవో..

చరణం::1

నవరాగాల లహరులతో..నామనసేమో దోచేవూ
నవరాగాల లహరులతో..నామనసేమో దోచేవూ
అనురాగాల ఊయెలలో..ఆ..తారక లందించేవు
తారకలెందుకు..నీ నయనమ్ముల తళ తళలే వుంటే
వెన్నెలలెందుకు..నీ చిరునవ్వుల వేల దివ్వెలుంటే..ఏ   
ఎంతటి సరసుడవో ప్రీయా..ఆ..ఎంతటి చతురుడవో ప్రియా
ఎంతటి సరసుడవో..

చరణం::2

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
ఇన్నాళ్ళుగనే దేవదాసిని..ఈనాడో నీ చరణదాసిని
ఇన్నాళ్ళుగనే దేవదాసిని..ఈనాడో నీ చరణదాసిని
ఇంతకు మించిన ఏ సిరులైనా..ఇంతకు మించిన ఏ సిరులైనా
కోరదులే..నీ హృదయవాసినీ
నీ పాద మంజీర నాదములు..నిలిచెను అభినవ వేదములై 
నీ నిత్య రమణీయ గీతికలు..నిండెను శారద చంద్రికలై  
ఎంతటి సరసుడవో ప్రియా..ఎంతటి చతురుడవో..ప్రియా
ఎంతటి సరసుడవో ప్రియా..

చరణం::3

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ హా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
కొలనులోన నిలిచిన కలువ..నెలరాయని నే వలచేనూ
కొలనులోన నిలిచిన కలువ..నెలరాయని నే వలచేనూ 
ఆ భావనలో కలువ బ్రతుకులో..ఆరని హారతి వెలిగేనూ  
పరిమళాలు సోపానమ్ములపై..పరుగిడు పున్నమి జాబిలి
అచ్చమైన నీ అనురాగానికి..అంకితమాయెను నా మదీ
అంకితమాయెను..నా మదీ     

మల్లమ్మ కథ--1973


సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::దాశరథి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::కృష్ణ,శారద,రామకృష్ణ,విజయలలిత,ప్రభకర్ రెడ్డి ,బేబి శ్రీదేవి

పల్లవి::

భవహరణా శుభచరణా..నాగాభరణా గౌరీరమణా
భవహరణా శుభచరణా..నాగాభరణా గౌరీరమణా
దిక్కేలేనీ దీనులపాలిట..దిక్కై నిలిచిన దేవుడవయ్యా     
భవహరణా శుభచరణా..నాగాభరణా గౌరీరమణా

చరణం::1

నీ భక్తులకు పెన్నిది నీవే..మా కన్నులలో ఉన్నది నీవే
నీ భక్తులకు పెన్నిది నీవే..మా కన్నులలో ఉన్నది నీవే
నిండుమనసుతో నీవారొసగే..నిండుమనసుతో నీవారొసగే 
గరికపూలకే..మురిసేవయ్యా
కన్నీటితోనే పూజించగానే..పన్నీరుగానే భావింతువయ్యా  
భవహరణా శుభచరణా..నాగాభరణా గౌరీరమణా

చరణం::2

నందివాహనం వుందంటారే..కందిపోయే నీ కాళ్లెందుకయా
నందివాహనం వుందంటారే..కందిపోయే నీ కాళ్లెందుకయా
మంచుకొండ నీ ఇల్లంటారే..మంచుకొండ నీ ఇల్లంటారే
వొళ్ళంతాయీ..ఈ వేడెందుకయా
అన్నపూర్ణ నీ అండనుండగా..అన్నపూర్ణ నీ అండనుండగా 
ఆకలిబాధ..నీకెందుకయా     
భవహరణా..శుభచరణా..నాగాభరణా..గౌరీరమణా
దిక్కేలేనీ..దీనులపాలిట..దిక్కై నిలిచిన దేవుడవయ్యా     
భవహరణా శుభచరణా..నాగాభరణా గౌరీరమణా

మల్లమ్మ కథ--1973సంగీతం::S.P. కోదండపాణి
రచన::వేటూరి 
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::కృష్ణ,శారద, రామకృష్ణ,విజయలలిత,గుమ్మడి,పద్మనాభం

పల్లవి::

అంతా..ఆ ఆ ఆ ఆ..శివమయమేకాదా..ఆఆఆఆ  
శ్రీ శివలీలలు వినరాదా..ఆ..ఆ శివజ్యోతిని కనరాదా..ఆ
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ..సాంబసదాశివ సాంబశివ
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ..సాంబసదాశివ సాంబశివ 

చరణం::1

సుధనే..ఏ..కోరీ దేవాసురులే..కడలిని మధియించువేళ
హాలాహలమే ప్రభవించగా..హాలాహలమే ప్రభవించగా 
అభయమొసంగీ గరళము మింగీ..లోకాలగాచినా లోకేశా
లోకాలగాచినా లోకేశా  
    
అంతా..ఆ ఆ ఆ ఆ..శివమయమేకాదా
శ్రీ శివలీలలు వినరాదా..ఆ శివజ్యోతిని కనరాదా

చరణం::2

పృధివి రధముగా విధి సారధిగా..వేదాలే హయములుగా 
రవి చంద్రులే రధచక్రాలుగ..రవి చంద్రులే రధచక్రాలుగ
త్రిపురాసురులనే నాశము చేసి..జగముల బ్రోచినా జగధీశా
జగముల బ్రోచినా జగధీశా  

సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ..సాంబసదాశివ సాంబశివ
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ..సాంబసదాశివ సాంబశివ               

దక్షునియాగము..ద్వంసము చేసిన దైవత శేఖరా
పసుపతాస్త్రము..పార్థునకొసగిన భక్తవశంకరా
తాండవకేళీ కళాదురంధర..గౌరీ మనోహరా
హరా..ఆ..స్మరహరా..ఆ..శుభకరా..ఆ..శంకరా
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ 
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ 
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ

విచిత్రబంధం--1972పాట వినాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P. సుశీల


అమ్మా అమ్మా అని పిలిచావూ
ఆ కమ్మనైన పిలుపుతో కట్టేసావూ
ఏ తల్లి కన్నబాబువో
నా కాళ్ళకు బంధం ఐనావు

అమ్మా అమ్మా అని పిలిచావూ
ఆ కమ్మనైన పిలుపుతో కట్టేసావూ
ఏ తల్లి కన్నబాబువో
నా కాళ్ళకు బంధం ఐనావు

ఎవరికీ మనసివ్వని దాననూ
ఏ మమతకూ నోచుకోని బీడును
ఎవరికీ మనసివ్వని దాననూ
ఏ మమతకూ నోచుకోని బీడును
మోడులా ఈ బ్రతుకును మోసాను
మోడులా ఈ బ్రతుకును మోసాను
నీ ముద్దుమోము చూచి మరల మొలకెత్తాను

అమ్మా అమ్మా అని పిలిచావూ
ఆ కమ్మనైన పిలుపుతో కట్టేసావూ
ఏ తల్లి కన్నబాబువో
నా కాళ్ళకు బంధం ఐనావు

కన్నతల్లి ఎవ్వరో ఎరుగవు నీవూ
కడుపు తీపి తీరని తల్లిని నేనూ
కన్నతల్లి ఎవ్వరో ఎరుగవు నీవూ
కడుపు తీపి తీరని తల్లిని నేనూ
కాలమే ఇద్దరిని కలిపింది ఎందుకో
కాలమే ఇద్దరిని కలిపింది ఎందుకో
ఒకరి కొరత ఇంకొకరు తీర్చుకొనేటందుకు

అమ్మా అమ్మా అని పిలిచావూ
ఆ కమ్మనైన పిలుపుతో కట్టేసావూ
ఏతల్లికన్నబాబువో..నాకాళ్ళకు బంధం ఐనావు
అమ్మా అమ్మా అని పిలిచావూ..