Tuesday, October 30, 2012

అక్బర్ సలీం అనార్కలి--1978

సంగీతం::C.రామచంద్ర
రచ::సినారె
గానం::మొహమ్మద్ రఫీ,P.సుశీల 

పల్లవి:

తానే మేలి ముసుగు..తీసి
ఒక జవ్వని..పువ్వులా నవ్వుతుంటే..ఏం చేయను
తానే మేలి ముసుగు..తీసి
ఒక జవ్వని..పువ్వులా నవ్వుతుంటే..ఏం చేయను

నవ్వే ఆ నవ్వుతోనే..మెలమెల్లగా
పిడుగులే రువ్వుతుంటే..ఏం చేయను

చరణం 1:

నేను అనుకొంటినా..మరి కలగంటినా
నాలో అనురాగమేదో..మ్రోగేనని
నేను అనుకొంటినా..మరి కలగంటినా
నాలో అనురాగమేదో..మ్రోగేనని
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ.....

అందమే నన్ను చేరి..కొనగోటితో
అందమే నన్ను చేరి..కొనగోటితో
గుండెలో మీటుతుంటే..ఏం చేయను

చరణం::2

చేత మధు పాత్ర లేదు..చేత మధు పాత్ర లేదు
నాకిప్పుడు..ఐనా అంటారు..నన్నే..తాగేనని
కన్నులే పొంగిపోయే..మధుపాత్రలై
కన్నులే పొంగిపోయే..మధుపాత్రలై
కైపులో ముంచుతుంటే..ఏం చేయను

చరణం::3

నేను ఫిరదౌసినా..మరి కాళిదాసునా
కాని అంటారు..నన్నే కవిరాజనీ
నేను ఫిరదౌసినా..మరి కాళిదాసునా
కాని అంటారు..నన్నే కవిరాజనీ
ఆ ఆ ఆ

ప్రేయసీ మధుర రూపం..మహాకావ్యమై
ప్రేయసీ మధుర రూపం..మహాకావ్యమై
ఊహలో పొంగుతుంటే..ఏం చేయను

లాలలలాల..లలలాలలా..లాలలలాల..లలలాలలా

Monday, October 29, 2012

రాముడు కాదు కృష్ణుడు--1983::మల్వార్::రాగం


సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::దాసరి నారాయణ రావ్ 
గానం::S.P. బాలు
మల్వార్::రాగం 

పల్లవి::

మంచు ముత్యానివో..ఓఓఓ
హంపి రతనానివో..ఓ..ఓ
తెలుగు వాకిట వేసిన..ముగ్గువో
ముగ్గు నడుమన విరిసిన 
ముద్దబంతి..పువ్వువో..ఓఓఓ

మంచు ముత్యానివో..ఓఓఓ
హంపి రతనానివో..ఓఓఓ
తెలుగు వాకిట వేసిన..ముగ్గువో
ముగ్గు నడుమన విరిసిన 
ముద్దబంతి..పువ్వువో..ఓఓఓ
మంచు ముత్యానివో..ఓఓఓఓఓ

చరణం::1

తెలుగు బడిలో..తొలుత చుట్టిన శ్రీకారానివో
జానపదమున తీపి కలిపిన..నుడికారానివో
గాలి వాటుకు..ఎండ పోటుకు..తాళలేని ఆకు చాటు పిందెవో
కూచిపూడి కొమ్మవో..కొండపల్లి బొమ్మవో
ప్రణయ మూర్తుల రాగ ప్రమిదకు..ప్రమిద ప్రమిదలో వెలుగు ప్రేమకు
ప్రతిగా..కృతిగా..ఆకృతిగా..నిలిచే సుందరివో

మంచు ముత్యానివో..ఓఓఓ
హంపి రతనానివో..ఓఓఓ
తెలుగు వాకిట వేసిన ముగ్గువో
ముగ్గు నడుమన విరిసిన 
ముద్దబంతి పువ్వువో..ఓఓఓ
మంచు ముత్యానివో..ఓఓఓఓఓ   

చరణం::2

కాళిదాసుని కావ్యకవితకు..ఆకారానివో..ఓఓ
దేవరాయని శిల్ప చరితకు..ప్రాకారానివో..ఓఓఓ
రెప్ప పాటుకు..లిప్త చూపుకు..అందరాని అందమైన మెరుపువో
మెరుపులోని పిలుపువో..పిలుపులోని తలపువో
విరగబూసిన నిండు పున్నమికి..తిరగబోసిన పండు వెన్నెలకు
ప్రతిగా..కృతిగా..ఆకృతిగా..ఆఆ..నిలిచే సుందరివో

మంచు ముత్యానివో..ఓఓఓ
హంపి రతనానివో..ఓఓఓ
తెలుగు వాకిట వేసిన ముగ్గువో..
ముగ్గు నడుమన విరిసిన 
ముద్దబంతి పువ్వువో..ఓఓఓ
మంచు ముత్యానివో..ఓఓఓఓఓ

Sunday, October 28, 2012

ఊరికి మొనగాడు--1981


సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 

పల్లవి::

మొగ్గా పిందాల నాడే..బుగ్గా గిల్లేసినాడే
హాయ్..మొగ్గా పిందాల నాడే
హాయ్..బుగ్గా గిల్లేసినాడే
కోనేటి గట్టుకాడ కొంగు పట్టి..ముద్దు పెట్టి
చెంపలోని కెంపులన్నీ దోచినాడే

హోయ్..మొగ్గా పిందాల నాడే..బుగ్గా గిల్లేసినాదే
అహ..మొగ్గా పిందాల నాడే  
హాయ్..బుగ్గా గిల్లేసినాదే
గుండెల్లో వాలిపోయి గూడు కట్టి..జోడుకట్టి
పాలుగారు అందమంత పంచినాదే 

చరణం::1

అబ్బోసి వాడి వగలు..ఊ..లగ్గోసి పట్టపగలు..ఊ.....
గుమ్మెక్కి గుబులుగుంటది..అబ్బ..దిమ్మెక్కి దిగులుగుంటది....
వల్లంకి పిట్టవంటు వళ్లంత నిమిరి నిమిరి వాటేస్తే..అంతేనమ్మో...
హాయ్ వయసొస్తే..ఇంతేనమ్మో.......

అయ్యారే..తేనే చిలుకు..హోయ్..వయ్యారి జాణ కులుకు
ఎన్నెల్లో పగలుగుంటది..అబ్బా
మల్లెల్లో..రగులుగుంటుంది
వరసైనవాడవంటు..సరసాలే చిలికి చిలికి
మాటిస్తే మనసేనమ్మో..హా మనసిస్తే మనువేనమ్మో..ఓ ఓ ఓ ఓ

మొగ్గా పిందాల నాడే..హోయ్..బుగ్గా గిల్లేసినాడే
హాయ్..హోయ్..హోయ్..మొగ్గా పిందాల నాడే..హోయ్..బుగ్గా గిల్లేసినాదే

చరణం::2

వాటారే పొద్దుకాడా..హోయ్..దాటాలా దాని గడప
లేకుంటే తెల్లవారదు...హబ్బ..నా కంట నిద్దరుండదు
కొత్తిమేర చేనుకాడ పొలిమేర మరచిపోతే
వాడంత గగ్గోలమ్మో..హోయ్..ఊరంతా అగ్గేనమ్మో

తెల్లారే పొద్దుకాడా..హోయ్..పిల్లాడు ముద్దులాడి 
పోకుంటే..సోకు నిలవదు..వాడు రాకుంటే వయసు బతకదు
చెక్కిళ్ళ నునుపు మీద..చెయ్యేస్తే ఎరుపు మిగిలి
పక్కిళ్లు నవ్వేనమ్మో...ఈ నొక్కుళ్లు..ఏం చేసేనమ్మో

హోయ్ మొగ్గా పిందాల నాడే..అహ..బుగ్గా గిల్లేసినాదే
లాలాలలా..ల..లా..ల..ల..లా..ల....

రెండు రెళ్ళు ఆరు--1986


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=11559
సంగీతం::రాజన్-నాగేంద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::S.జానకి

పల్లవి::

విరహ వీణ..హా..ఆ..నిదుర రాక వేగే వేళలో
శృతిని మించి రాగమేదో..పలికే వేళలో
మౌనమైన గానమేదో నీవే తెలుసుకో..ఓఓఓఓ
విరహ వీణ..నిదుర రాక వేగే వేళలో
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..వేగే వేళలో

చరణం::1

జడలో విరులే..జాలిగ రాలి..జావళి పాడేనురా
సా..పదసరిగ..గా..దపదసరి..గాదపాగ
గాపరీగ..సరిగరి..సరిగప రీగద గాపస పాదపా దా పా సా దా రీ
ఒడిగా మిగిలే ఒంటరితనమే నీతోడు కోరేనురా..
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ 
జడలో విరులే..జాలిగ రాలి..జావళి పాడేనురా
ఒడిగా మిగిలే ఒంటరితనమే నీతోడు కోరేనురా
లేలేత వలపు..సన్నాయి పిలుపు..రావాలి సందిళ్ళ దాకా
మన పెళ్ళి పందిళ్ళ దాకా..ఆ..ఆ
విరహ వీణ..హా..ఆ..నిదుర రాక వేగే వేళలో..ఆ..వేగే వేళలో

చరణం::2

ఎదలో కదిలే ఏవో కథలు..ఏమని తెలిపేదిరా
చీకటి పగలు వెన్నెల సెగలు..నీ నీడ కోరేనురా
ఈ నాటకాలు మన జాతకానా..రాశాయిలే ప్రేమలేఖా
ఈ దూరమెన్నాళ్ళ దాకా..ఆ..ఆ..ఆ 
విరహ వీణ..హా..నిదుర రాక వేగే వేళలో
శృతిని మించి రాగమేదో పలికే వేళలో
మౌనమైన గానమేదో నీవే తెలుసుకో..ఓఓఓఓ
విరహ వీణ..నిదుర రాక వేగే వేళలో..ఆఆఅ..వేగే వేళలో

ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా--1968
సంగీతం::K.V. మహదేవన్
రచన::దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రీ  
గానం::S.P.బాలు , P.సుశీల

పల్లవి::

చుక్కలతో చెప్పాలని..ఏమని
ఇటు చూస్తే తప్పని..ఎందుకని
ఇక్కడ ఏకాంతంలో..ఏమో..ఏమేమో..అని

చుక్కలతో చెప్పాలని..ఏమని
ఇటు చూస్తే తప్పని..ఎందుకని
ఇక్కడ ఏకాంతంలో ఏమో ఏమేమో అని

చరణం::1

చెదిరే ముంగురులు..కాటుకలు
నుదురంతా పాకేటి..కుంకుమలు
చెదిరే ముంగురులు..కాటుకలు
నుదురంతా పాకేటి..కుంకుమలు
సిగపాయల పువ్వులే..సిగ్గుపడేను
సిగపాయల పువ్వులే..సిగ్గుపడేను
చిగురాకుల గాలులే..ఒదిగొదిగేను
ఇక్కడ ఏకాంతంలొ..ఏమో..ఏమేమో..అని

చుక్కలతో చెప్పాలని..ఏమని
ఇటు చూస్తే తప్పని..ఎందుకని
ఇక్కడ ఏకాంతంలో..ఏమో..ఏమేమో..అని

చరణం::2

మనసులో ఊహకనులు కనిపెట్టే..వేళ
చెవిలో ఒక చిన్న కోర్కె చెప్పేసే..వేళ
మనసులో ఊహకనులు కనిపెట్టే..వేళ
చెవిలో ఒక చిన్న కోర్కె చెప్పేసే..వేళ
మిసిమి పెదవి మధువులు..తొణికేనని
మిసిమి పెదవి మధువులు..తొణికేనని
పసికట్టే తుమ్మెదలు..ముసిరేనని
ఇక్కడ ఏకాంతంలో..ఏమో..ఏమేమో..అని

చుక్కలతో చెప్పాలని..ఏమని
ఇటు చూస్తే తప్పని..ఎందుకని..
ఇక్కడ ఏకాంతంలో..ఏమో..ఏమేమో..అని

ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా--1968
సంగీతం::K.V. మహదేవన్
రచన::దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రీ  
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

చాలులే నిదరపో..జాబిలి కూనా
ఆ దొంగ కలవరేకుల్లో..తుమ్మెదలాడేనా
ఆ సోగకనుల రెప్పల్లో..తూనీగలాడేనా
చాలులే నిదరపో జాబిలి కూనా
ఆ దొంగ కలవరేకుల్లో..తుమ్మెదలాడేనా
ఆ సోగకనుల రెప్పల్లో..తూనీగలాడేనా
తుమ్మెదలాడేనా..తూనీగలాడేనా
తుమ్మెదలాడేనా..తూనీగలాడేనా

చరణం::1

అంత దవ్వునుంచే అయ్యడుగులు తెలిసేనా
ఓసి..వేలెడేసి లేవు బోసి నవ్వులదానా
అంత దవ్వునుంచే అయ్యడుగులు తెలిసేనా
ఓసి..వేలెడేసి లేవు బోసి నవ్వులదానా

మూసే నీ కనుల..ఎటుల పూసేనే నిదర
అదర..జాబిలి కూనా
ఆ దొంగ కలవరేకుల్లో..తుమ్మెదలాడేనా
ఆ సోగకనుల రెప్పల్లో..తూనీగలాడేనా
తుమ్మెదలాడేనా..తూనీగలాడేనా
తుమ్మెదలాడేనా..తూనీగలాడేనా

చరణం::2

అమ్మను బులిపించి..నీ అయ్యను మరిపించావే
కాని చిట్టి తమ్ముడొకడు..నీ తొట్టిలోకి రానీ
అమ్మను బులిపించి..నీ అయ్యను మరిపించావే
కాని చిట్టి తమ్ముడొకడు..నీ తొట్టిలోకి రానీ

ఔరా కోరికలు..కలలు..తీరా నిజమైతే
ఐతే... జాబిలి కూనా
ఆ దొంగ కలవరేకుల్లో..తుమ్మెదలాడేనా
ఆ సోగకనుల రెప్పల్లో..తూనీగలాడేనా
తుమ్మెదలాడేనా..తూనీగలాడేనా
తుమ్మెదలాడేనా..తూనీగలాడేనా
ఉహ్మ్..ఉహ్మ్..ఉహ్మ్..ఉహ్మ్.......

ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా--1968సంగీతం::K.V. మహదేవన్
రచన::దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రీ  
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

ఎందుకీ సందెగాలి..సందెగాలి తేలి మురళి
ఎందుకీ సందెగాలి..సందెగాలి తేలి మురళి
తొందర తొందరలాయె..విందులు విందులు చేసే
ఎందుకీ సందెగాలి..సందెగాలి తేలి మురళి

చరణం::1

ఆగలేక నాలాగే ఊగే ఈ దీపము
ఆగలేక నాలాగే ఊగే ఈ దీపము
పరుగు పరుగునా త్వర త్వరగా
ప్రభుని పాదముల వాలగ
తొందర తొందరలాయే
విందులు విందులు చేసే
ఎందుకీ సందెగాలి
సందెగాలి తేలి మురళి

చరణం::2

ఏనాటిదో గాని ఆ రాధా పల్లవ పాణీ
ఏమాయెనో గాని ఆ పిల్లన గ్రోవిని విని
ఏనాటిదో గాని ఆ రాధా పల్లవ పాణీ
ఏమాయెనో గాని ఆ పిల్లన గ్రోవిని విని..విని..విని
ఏదీ ఆ..యమున
యమున హృదయమున గీతిక
ఏదీ బృందావన మిక..ఏదీ విరహ గోపిక

ఎందుకీ సందెగాలి..సందెగాలి తేలి మురళి
తొందర తొందరలాయె..విందులు విందులు చేసే
ఎందుకీ సందెగాలి..సందెగాలి తేలి మురళి

ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా--1968

సంగీతం::K.V. మహదేవన్
రచన::దేవులపల్లికృష్ణశాస్త్రీ
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

అడుగడుగున గుడి ఉంది..అందరిలో గుడి ఉంది
అడుగడుగున గుడి ఉంది..అందరిలో గుడి ఉంది
ఆ గుడిలో దీపముంది..అదియే దైవం

అడుగడుగున గుడి ఉంది..అందరిలో గుడి ఉంది
ఆ గుడిలో దీపముంది..అదియే దైవం
అడుగడుగున గుడి ఉంది..అందరిలో గుడి ఉంది

చరణం::1

ఇల్లూ వాకిలి ఒళ్లూ మనసూ..ఈశుని కొలువనిపించాలి
ఇల్లూ వాకిలి ఒళ్లూ మనసూ..ఈశుని కొలువనిపించాలి

ఎల్లవేళలా మంచు కడిగిన మల్లెపూవులా ఉంచాలి
ఎల్లవేళలా మంచు కడిగిన మల్లెపూవులా ఉంచాలి
దీపం మరి మరి వెలగాలి..తెరలూ పొరలూ తొలగాలి

అడుగడుగున గుడి ఉంది..అందరిలో గుడి ఉంది
ఆ గుడిలో దీపముంది..అదియే దైవం
అడుగడుగున గుడి ఉంది..అందరిలో గుడి ఉంది

చరణం::2

తల్లీ తండ్రీ గురువు పెద్దలు..పిల్లలు కొలిచే దైవం
తల్లీ తండ్రీ గురువు పెద్దలు..పిల్లలు కొలిచే దైవం

కల్లా కపటం తెలియని పాపలు..తల్లులు వలచే దైవం
కల్లా కపటం తెలియని పాపలు..తల్లులు వలచే దైవం
ప్రతిమనిషీ నడిచే దైవం..ప్రతి పులుగూ ఎగిరే దైవం

అడుగడుగున గుడి ఉంది..అందరిలో గుడి ఉంది
ఆ గుడిలో దీపముంది..అదియే దైవం
అడుగడుగున గుడి ఉంది..అందరిలో గుడి ఉంది

Thursday, October 25, 2012

ప్రేమ సంకెళ్ళు--1982సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి:: 

మెరుపులా మెరిసావు..వలపులా కలిసావు
కన్ను తెరిచి చూసేలొగా
నిన్నలలో నిలిచావు..నిన్నలలో నిలిచావు

మెరుపులా మెరిసావు..వలపులా కలిసావు
కన్ను తెరిచి చూసేలొగా
నిన్నలలో నిలిచావు..నిన్నలలో నిలిచావు

చరణం::1

మల్లెల కన్నీరు చూడు..మంచులా కురిసింది
లేత ఎండల నీడలలో నీ నవ్వే కనిపించింది
వేసారినా బాటలలొ..వేసవి నిట్టూర్పులలో
వేసారినా బాటలలొ..వేసవి నిట్టూర్పులలో
దొసిట నా ఆశలన్నీ..దోచి వెళ్ళిపొయావు

మెరుపులా మెరిసావు..వలపులా కలిసావు
కన్ను తెరిచి చూసేలొగా
నిన్నలలో నిలిచావు..నిన్నలలో నిలిచావు

చరణం::2

ప్రాణాలన్ని నీకై చలి వేణువైనాయీ
ఊపిరి ఉయాలూగే ఎదే మూగ సన్నాయి
ప్రాణాలన్ని నీకై చలి వేణువైనాయీ
ఊపిరి ఉయాలూగే ఎదే మూగ సన్నాయి
పసుపైనా కానీవా..పదాలంటుకొనీవా పాదాలకు
పారాణై పరవశించిపొనీవా..పలకరించిపొలెవా

మెరుపులా మెరిసావు..వలపులా కలిసావు
కన్ను తెరిచి చూసేలొగా
నిన్నలలో నిలిచావు..నిన్నలలో నిలిచావు

చరణం::3

వేకువంటి చీకటి మీద చందమామ జారింది
నీవు లేని వేదనలొనే నిశిరాతిరి నిట్టూర్చింది
తెల్లారని రాతిరిలా..వెకువలో వెన్నెలలా
తెల్లారని రాతిరిలా..వెకువలో వెన్నెలలా
జ్ణపకాల వెళ్ళువలోనే..కరిగి చెరిగి పొతున్నాను 

మెరుపులా మెరిసావు..వలపులా కలిసావు
కన్ను తెరిచి చూసేలొగా
నిన్నలలో నిలిచావు..నిన్నలలో నిలిచావు 

మెరుపులా మెరిసావు..వలపులా కలిసావు
కన్ను తెరిచి చూసేలొగా
నిన్నలలో నిలిచావు..నిన్నలలో నిలిచావు

Sunday, October 21, 2012

రహస్యం--1967::సురటి::రాగం
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రీ
గానం::P.లీల
సురటి::రాగం 
Film Director By::Vedantam Raghavaiah
తారాగణం::అక్కినేని నాగేశ్వరరావు,కృష్ణకుమారి,C.H..నారాయణరావు,S.V.రంగారావు,
B.సరోజాదేవి,గుమ్మడి,రమణారెడ్డి,G.వరలక్ష్మి,రాజశ్రీ,కృష్ణకుమారి,కాంతారావు,చిత్తూరునాగయ్య, 

పల్లవి::

శ్రీలలితా శివజ్యోతి సర్వకామదా
శ్రీగిరినిలయా గిరామయా సర్వమంగళా 
శ్రీలలితా శివజ్యోతి సర్వకామదా
శ్రీగిరినిలయా గిరామయా సర్వమంగళా
శ్రీలలితా శివజ్యోతి సర్వకామదా

చరణం::1

జగముల చిరునగవుల పరిపాలించే జననీ
అనయము మము కనికరమున కాపాడే జననీ 
జగముల చిరునగవుల పరిపాలించే జననీ
అనయము మము కనికరమున కాపాడే జననీ
మనసే నీవశమై స్మరణే జీవనమై 
మనసే నీవశమై స్మరణే జీవనమై
మాయని వరమీయవె పరమేశ్వరి మంగళనాయకి
శ్రీలలితా శివజ్యోతి సర్వకామదా
శ్రీగిరినిలయా గిరామయా సర్వమంగళా
శ్రీలలితా శివజ్యోతి సర్వకామదా

చరణం::2

అందరికన్న చక్కని తల్లికి సూర్యహారతి
అందాలేలే చల్లని తల్లికి చంద్రహారతి
రవ్వల తళుకుల కళగా జ్యోతుల కప్పురహారతి
సకలనిగమ వినుతచరణ శాశ్వత మంగళహారతి
శ్రీలలితా శివజ్యోతి సర్వకామదా
శ్రీగిరినిలయా గిరామయా సర్వమంగళా

శ్రీలలితా శివజ్యోతి సర్వకామదా

Thursday, October 18, 2012

భక్త జయదేవ--1961::కేదారం::రాగం (హమీర్‌కల్యాణి::రాగం)

సంగీతం::S. రాజేశ్వర రావ్
రచన::Sr.సముద్రాల గారు
గానం::ఘంటసాల

కేదారం::రాగం

(హమీర్‌కల్యాణి::రాగం)

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

నీ మధుమురళీగానలీల
నీ మధుమురళీగానలీల

మనసులు చివురిడురా..కృష్ణా     
నీ మధుమురళీగానలీల

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  
నీ మధుమురళీగానలీల

చరణం::1

యమునాతటమున మోడులు మురిసీ
యమునాతటమునా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

యమునాతటమున మోడులు మురిసీ 
పువులు పూచినవి గోపాలా

నీ మధుమురళీగానలీల 
మనసులు చివురిడురా..కృష్ణా
నీ మధుమురళీగానలీల

మపసదదదదదనిరిదదనిరిదదనిసదదనిరిరిరినిసదదనిరిరిరి
నిసదనిరిరినిసదనిరిరినిసదపమపనిదనిసదప
మపసనిదపమదమగమరిదనిద..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
 ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

Wednesday, October 17, 2012

భక్త జయదేవ--1961

సంగీతం::సాలూరి
రచన::Sr.సముద్రాల 
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
దర్శకత్వం::P.V.రామారావు
కథ::సముద్రాల రాఘవాచార్య
నిర్మాణ సంస్థ::లలిత కళా నికేతన్
నటీ,నటులు::అక్కినేని నాగేశ్వరరావు,అంజలీదేవి

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నాదు ప్రేమ భాగ్యరాశి నీవె ప్రేయసి
నీ చెలిమి నా తనువే ధన్యమాయేగా 

నాదు ప్రేమ భాగ్యరాశి నీవె ప్రేయసి

చరణం::1

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అందముగా చెంగలువ విరిసి మురిసెనే
అందముగా చెంగలువ విరిసి మురిసెనే

పులకించెనేమో..పులకించెనేమో 

రేరాజు చేయి చూసీ.. 
నాదు ప్రేమ భాగ్యరాశి నీవె ప్రేయసి

చరణం::2

మనసు పూలతోటగా
వలపు తేనె పాటగా

మనసు పూలతోటగా
వలపు తేనె పాటగా

రాగాలుగా
సాగేనుగా

రాగాలుగా
సాగేనుగా

విరుల తావి లీలా..ఆ ఆ ఆ ఆ

జీవితమే ప్రేమ సుధా మధురమాయెగా
జీవితమే ప్రేమ సుధా మధురమాయెగా

ఆ..జీవితమే ప్రేమ సుధా మధురమాయెగా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

Sunday, October 14, 2012

తోడూ నీడ--1965
సంగీతం::K.V.మహదేవన్  
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల, P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,S.V.రంగారావు,P.భానుమతి,జమున,గీతాంజలి,నాగయ్య 

పల్లవి:: 

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఆ..
మళ్ళున్నా మాన్యాలున్నా
మంచెమీద మగువుండాలి
పాడివున్నా పంటలు వున్నా
పంచుకునె మనసుండాలి 
మళ్ళున్నా మాన్యాలున్నా
మంచెమీద మగువుండాలి
పాడివున్నా పంటలు వున్నా
పంచుకునె మనసుండాలి

చరణం::1 

పైరు మీది చల్లని గాలీ
పైట చెరగు నెగరేయాలీ
పైరు మీది చల్లని గాలీ
పైట చెరగు నెగరేయాలీ
పక్కన వున్న పడుచువానికి
పరువం ఉరకలు వేయాలి
పక్కన వున్న పడుచువానికి
పరువం ఉరకలు వేయాలి 

మళ్ళున్నా మాన్యాలున్నా
మంచెమీద మగువుండాలి
పాడివున్నా పంటలు వున్నా
పంచుకునె మనసుండాలి

చరణం::2

ఏతమెక్కి గెడ వేస్తుంటే
ఎవరీ మొనగా డనుకోవాలీ
ఎవరీ మొనగా డనుకోవాలీ
ఏతమెక్కి గెడ వేస్తుంటే
ఎవరీ మొనగా డనుకోవాలీ
ఎవరీ మొనగా డనుకోవాలీ
వంగి బానను చేదుతు వుంటే
వంపుసొంపులు చూడాలి
వంగి బానను చేదుతు వుంటే
వంపుసొంపులు చూడాలి
వంపుసొంపులు చూడాలి

మళ్ళున్నా మాన్యాలున్నా
మంచెమీద మగువుండాలి
పాడివున్నా పంటలు వున్నా
పంచుకునె మనసుండాలి

చరణం::3

కాలు దువ్వి కోవెల బసవడు
ఖంగుమనీ రంకెయ్యాలీ
కాలు దువ్వి కోవెల బసవడు
ఖంగుమనీ రంకెయ్యాలీ
జడవనులే మా వారున్నారు
వారి ఎదలో నేనుంటాను 
జడవనులే మా వారున్నారు
వారి ఎదలో నేనుంటాను

మళ్ళున్నా మాన్యాలున్నా
మంచెమీద మగువుండాలి
పాడివున్నా పంటలు వున్నా
పంచుకునె మనసుండాలి
పాడివున్నా పంటలు వున్నా
పంచుకునె మనసుండాలి

నిండు సంసారం--1968::శుద్ధకల్యాణి::రాగం

సంగీతం::మాస్టర్ వేణు
రచన::ఆరుద్ర 
గానం::P.సుశీల

శుద్ధకల్యాణి::రాగం
{మోహనకల్యాణి కూడ చూడండి }

పల్లవి::

దేవుడున్నాడా?
ఉంటే నిదుర పోయాడా?
దారుణాలు చూడలేక
రాయిలాగ మారాడా?
దేవుడున్నాడా?

మారలేదు చందమామ
మారలేదు సూర్యబింబం
జగతిలోన మార్పులేదు
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
జగతిలోన మార్పులేదు
మనిసి ఏల మారిపోయె?
దేవుడున్నాడా?

చరణం::1

లోకాన బాధలన్నీ
మా కొరకే ఏకమాయె
లోకాన బాధలన్నీ
మా కొరకే ఏకమాయె
కష్టాలు మమ్ము చూసి
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కష్టాలు మమ్ము చూసి
పండుగలే చేసుకున్నాయి
దేవుడున్నాడా?

చరణం::2

నీతికేమి ఫలితంలేదు
స్వార్థానికి విజయం నేడు
కనరాదు ఆశాకిరణం
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
కనరాదు ఆశాకిరణం
వలదింక పాడులోకం
దేవుడున్నాడా?

నిండు సంసారం--1968

సంగీతం::మాస్టర్ వేణు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల

పల్లవి::

ఎవరికీ తలవంచకు..
ఎవరినీ యాచించకు
గుండెబలమే నీ ఆయుధం..
నిండుమనసే నీ ధనం
ఎవరికీ తలవంచకు..
ఎవరినీ యాచించకు

చరణం::1

కండలు పిండే కష్టజీవులకు
తిండికి కరువుంటుందా?
కండలు పిండే కష్టజీవులకు
తిండికి కరువుంటుందా?
నిజాయితీకై నిలిచేవారికి
పరాజయం ఉంటుందా?
మంచితనమ్మును మించిన పెన్నిధి
మంచితనమ్మును మించిన పెన్నిధి
మనిషికి వేరే ఉందా?..మనిషికి వేరే ఉందా?

ఎవరికీ తలవంచకు..
ఎవరినీ యాచించకు

చరణం::2

చాలీచాలని జీతంతో
మిడిమేలపు కొలువులు కొలవకు
చాలీచాలని జీతంతో
మిడిమేలపు కొలువులు కొలవకు
ముడుచుకుపోయిన ఆశలతో..హోయ్
మిడిమిడి బ్రతుకును గడపకు
ముడుచుకుపోయిన ఆశలతో..హోయ్
మిడిమిడి బ్రతుకును గడపకు
చీకటి రాజ్యం ఎంతోకాలం
చెలాయించదని మరవకు 
చెలాయించదని మరవకు

ఎవరికీ తలవంచకు..
ఎవరినీ యాచించకు

చరణం::3

జీవితమే ఒక వైకుంఠపాళి
నిజం తెలుసుకో భాయీ
జీవితమే ఒక వైకుంఠపాళి
నిజం తెలుసుకో భాయీ
ఎగరేసే నిచ్చెనలే కాదు
పడదోసే పాములు ఉంటాయి
చిరునవ్వులతో విషవలయాలను
ఛేదించి ముందుకు పదవోయి
ఛేదించి ముందుకు పదవోయి

ఎవరికీ తలవంచకు..
ఎవరినీ యాచించకు
గుండెబలమే నీ ఆయుధం..
నిండుమనసే నీ ధనం
ఎవరికీ తలవంచకు..
ఎవరినీ యాచించకు

యముడికి మొగుడు--1988సంగీతం::రాజ్ కోటి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు, S. జానకి
తారాగణం::చిరంజీవి,విజయశాంతి,రాధ,కైకాలసత్యనారాయణ,కోటాశ్రీనివాస్‌రావు,అల్లురామలింగయ్య.

పల్లవి::

వానజల్లు గిల్లుతుంటే ఎట్టాగమ్మా
నీటిముల్లే గుచుకుంటే ఎట్టాగమ్మా
సన్నతొడిమంటి నడుముందిలే
లయలే చూసి లాలించుకో

ఓ ఓ ..
వానజల్లు గిల్లుడింక తప్పదమ్మా
ఒంటి మొగ్గ విచ్చుకోక తప్పదమ్మా
చితచితలాడు ఈ చిందులో
జతులాడాలి జత చేరుకో

ఓ ఓ..వానజల్లు గిల్లుతుంటే ఎట్టాగమ్మా

చరణం::1

వానవిల్లు చీరచాటు వన్నెలేరుకో
వద్దు లేదు నా భాషలో
మబ్బు చాటు చందమామ సారె పెట్టుకో
హద్దు లేదు ఈ హాయిలో
కోడె ఊపిరే తాకితే ఈడు ఆవిరే ఆరదా
కోక గాలులే సోకితే కోరికన్నదే రేగదా
వడగట్టేసి బిడియాలనే ఒడిచేరాను వాటేసుకో

మ్మ్..వానజల్లు గిల్లుడింక తప్పదమ్మా
నీటిముల్లే గుచుకుంటే ఎట్టాగమ్మా

చరణం::2

అందమంత జల్లుమంటే అడ్డు తాకునా
చీరకట్టు తానాగునా
పాలపుంత ఎల్లువైతే పొంగు దాగునా
జారుపైట తానాగునా
కొత్తకోణమే ఎక్కడో పూలబాణమై తాకగా
చల్లగాలిలో సన్నగా కూని రాగమే సాగగా
తొడగొట్టేసి జడివానకే గొడుగేసాను తలదాచుకో
ఓ ఓ..వానజల్లు గిల్లుతుంటే ఎట్టాగమ్మా
నీటిముల్లే గుచుకుంటే ఎట్టాగమ్మా
చితచితలాడు ఈ చిందులో
జతులాడాలి జత చేరుకో..ఓ ఓ  

కొండవీటి సింహం--1981సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed by::K.Raghavendra Rao 
తారాగణం::N.T.రామారావు,జయంతి,శ్రీదేవి కపూర్,మోహన్‌బాబు,గీత,రావ్‌గోపాల్‌రావ్,
కైకాల.సత్యనారాయణ,అల్లురామలింగయ్య,నాగేష్,చలపతిరావ్,సుత్తివీరభద్రరావ్,జగ్గారావ్. 

పల్లవి:: 

బంగినపల్లి మామిడి పండు రంగు మీదుంది
చిలకే ముట్టని జాంపండు సిగ్గు పడుతుంది
బంగినపల్లి మామిడి పండు రంగు మీదుంది
చిలకే ముట్టని జాంపండు సిగ్గు పడుతుంది
అది ఏ తొటదో ఏ పేటదో అది ఏ తొటదో ఏ పేటదో

బంగినపల్లి మామిడి పండు కోత కొచ్చింది
చిలకే నువ్వని జాంపండు చేతికొచ్చింది
బంగినపల్లి మామిడి పండు కోత కొచ్చింది
చిలకే నువ్వని జాంపండు చేతికొచ్చింది
ఇది నీ కొసమే పండిందిలే ఇది నీ కొసమే పండిందిలే

చరణం::1

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్హు..హ్హా హ్హా హ్హా..

పెదవులా రెండు దొండపళ్ళూ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
చెక్కిళ్ళా చక్కెరకేళి అరటి పళ్ళు
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నీలికన్ను నేరేడు పండు
నీలికన్ను నేరేడు పండు
నిన్ను చూసి నా ఈడు పండు

పాలకొల్లు తొటలోన బత్తాయిలు
వలపుల్ల వడ్లమూడి నారింజలు
పాలకొల్లు తొటలోన బత్తాయిలు
వలపుల్ల వడ్లమూడి నారింజలు
కొత్తపల్లి కొబ్బరంటి చలి కోర్కెలు
తొలి చూపుకొచ్చాయి నీ చూపులు 
ఈ మునిమాపులు.....

బంగినపల్లి మామిడి పండు రంగు మీదుంది
చిలకే ముట్టని జాంపండు సిగ్గు పడుతుంది
ఇది నీ కొసమే పండిందిలే ఇది నీ కొసమే పండిందిలే

చరణం::2

పలుకులా తేనె పనసపళ్ళు
ఆ ఆ ఆ ఆ
తళుకులా  పచ్చ దబ్బ పళ్ళు
హహా ఆహహా 
నీకు నేను దానిమ్మ పండు
నీకు నేను దానిమ్మ పండు

అరె నూజివీడు సరసాల సందిళ్ళ లో 
సరదా సపోటాల సయ్యాటలో 
నూజివీడు సరసాల సందిళ్ళ లో 
సరదా సపోటాల సయ్యాటలో 
చిత్తూరు మామిళ్ళ చిరువిందులే 
అందించుకోవాలి అరముద్దులు మన సరిహద్దులు

బంగినపల్లి మామిడి పండు కోత కొచ్చింది
చిలకే నువ్వని జాంపండు చేతికొచ్చింది
ఇది నీ కొసమే పండిందిలే ఇది నీ కొసమే పండిందిలే
అరే బంగినపల్లి మామిడి పండు రంగు మీదుంది
చిలకే ముట్టని జాంపండు సిగ్గు పడుతుంది
అది ఏ తొటదో ఏ పేటదో అది ఏ తొటదో ఏ పేటదో

Saturday, October 13, 2012

అద్దాలమేడ--1981


సంగీతం::రాజన్-నాగేంద్ర
రచన::దాసరి నారాయణరావు
గానం::S.P.బాలు, S.జానకి

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
తత్త ధీం త ఝణూ తఘిట తకిట తకిట
ధా ఆ అ ఆ ఆ ఆ ఆ 

నా జీవిత గమనములో..ఒక నాయిక పుట్టింది
నా జీవిత గమనములో..లో..ఒక నాయిక పుట్టింది
అది ఊహల లోకములో కవితలు రాస్తుంది
ఆ కవిత కావ్యమై..కావ్యానికి నాయికవై
వరించి తరించి ఊరించక రావే..కావ్యనాయిక 

నా జీవిత గమనములో..ఒక నాయిక పుట్టింది

చరణం::1

నేను కవిని కాను..కవిత రాయలేను
శిల్పిని కాను..నిను తీర్చిదిద్దలేను
చిత్రకారుని కానే కాను
గాయకుణ్ణి అసలే కాను
ఏమీకాని నేను..నిను కొలిచే పూజారిని
నీ గుండెల గుడిలో ప్రమిదను పెట్టే..పూజారిని
నీ ప్రేమ....పూజారిని 

నా జీవిత గమనములో..ఒక నాయిక పుట్టింది

చరణం::2
ఆ ఆ ఆ ఆ అ అ అ ఆ ఆ ఆ
నేను రాముణ్ని కాను..విల్లు విరచలేను
కృష్ణుణ్ని కాను..నిను ఎత్తుకు పోలేను
చందురుణ్ని కానే కాను
ఇందురుణ్ని అసలే కాను
ఎవరూ కాని నేను నిను కొలిచే..నిరుపేదను
అనురాగపు దివ్వెలు చమురును నింపే..ఒక పేదను
నే నిరుపేదను... 

నా జీవిత గమనములో..ఒక నాయిక పుట్టింది
అది ఊహల లోకములో కవితలు రాస్తుంది
ఆ కవిత కావ్యమై..కావ్యానికి నాయికవై
వరించి తరించి ఊరించక రావే..కావ్యనాయిక 

నా జీవిత గమనములో..ఒక నాయిక పుట్టింది

శివ--1989
సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::S.P.బాలు, S.P.శైలజ, బృందం
Film Directed By::Raam Gopaal Varma 
తారాగణం::అక్కినేని నాగార్జున,మురళిమోహన్,రఘువరన్,కోటశ్రీనివాస్‌రావ్,
గొల్లపూడిమారుతిరావు,సాయ్‌చంద్,తనికెళ్ళభరణి,శుభలేకశుధాకర్,J.D.చక్రవర్తి,అక్కినేని అమల,నిర్మలమ్మ,బేబి సుష్మ,పద్మ,ప్రియ.  

పల్లవి::

బోటనీ పాఠముంది 
మ్యాటనీ ఆట ఉంది
దేనికో ఓటు చెప్పరా
హిస్టరీ లెక్చరుంది మిస్టరీ పిక్చరుంది
సోదరా ఏది బె స్టురా
బోటనీ క్లాసంటే బోరు బోరు
హస్టరీ రొస్టు కన్నా రెస్టు మేలు
పాటలు ఫైటులున్న ఫిల్మ్ చూడు
బ్రేకులు డిస్కోలు చూపుతారు
జగడ జగడ జగడ జగడజాం
జగడ జగడ జగడ జగడజాం
జగడ జగడ జగడ జగడజాం
జగడ జగడ జగడ జగడజాం

చరణం::1

దువ్వెనే కోడిజుత్తు నవ్వెనే 
ఏడ్చినట్టు ఎవ్వరే కొత్త నవాబు
కన్నెనే చూడనట్టు కన్నులే తేలబెట్టు 
ఎవ్వరీ వింత గరీబు
జోరుగా వచ్చాడే జేమ్స్‌బాండు 
గీరగా వేస్తాడే ఈల సౌండు
నీడలా వెంటాడే వీడి బ్రాండు 
ఫోజులే చూస్తుంటే ఒళ్ళు మండు
జగడ జగడ జగడ జగడజాం
జగడ జగడ జగడ జగడజాం
జగడ జగడ జగడ జగడజాం
జగడ జగడ జగడ జగడజాం

చరణం::2

అయ్యో..మార్చినే తలచుకుంటే
మూర్ఛలే ముంచుకొచ్చె 
మార్గమే చెప్పు గురువా..
ఆ..ఛీ..తాళం రాదు మార్చిట మార్చి
తాళంలో పాడరా వెధవా 
కొండలా కోర్సువుంది ఎంతకీ 
తగ్గనంది ఏందిరో ఇంత గొడవ
ఎందుకీ హైరానా వెర్రినాన్నా
వెళ్లరా సులువైన దారిలోనా
ఉందిరా సెప్టెంబర్ మార్చిపైనా
హోయ్ వాయిదా పద్ధతుంది దేనికైనా

చరణం::3 

మ్యాగ్జిమమ్ మార్కులిచ్చు 
మ్యాథ్స్‌లో ధ్యాసవుంచు
కొద్దిగా ఒళ్ళు వంచరా ఒరేయ్
తందనా తందననన్ తందనా 
తందననన్ తందనా తందననన్నా
క్రాఫుపై ఉన్న శ్రద్ధ గ్రాఫుపై పెట్టుకాస్త ఫస్ట్ ర్యాంక్ పొందవచ్చురో॥
అరె ఏం సార్..
లెక్కలు ఎక్కాలు తెల్వనోళ్ళు
లక్కుతోని లచ్చలల్ల్ల మునిగిపోతరు
పుస్కాల్తో కుస్తీలు పట్టెటోళ్ళు 
సర్కారీ క్లర్కులై మురిగిపోతరు
జగడ జగడ జగడ జగడజాం
జగడ జగడ జగడ జగడజాం
జగడ జగడ జగడ జగడజాం
జగడ జగడ జగడ జగడజాం

Siva--1989
Music::Ilayaraaja 
Lyrics::Sirivennels
Singer's::S.P.Baalu,S.P.Sailaja Brundam
Film Directed By::Raam Gopaal Varma 
Cast::Akkineni Naagaarjuna,Muralimohan,Raghuvaran,Tanikella Bharani,Kota SrinivasRao,Subhaleka Sushaakar,Gollapoodi MaarutiRao,Saichand,J.D.Chakravarti,Akkineni Amala,Nirmalamma,Padma,Priya,Baby Sushma.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Botany patamundi myatanii aata vundi
Deniko votu chepparaa
History lectarundi mistery picturundi
Sodaraa yedi besturaa
Botany claasante boru boru
History rustu kanna restu melu
Patalu fightulunna film chudu
Breakulu discolu chuputaru
Jagada jagada jagada jagadajaam  
Jagada jagada jagada jagadajaam 
Jagada jagada jagada jagadajaam 
Jagada jagada jagada jagadajaam 

::::1

Duvvene kodijuttu navvene
Yedchinattu yevvare kotta navabu
Kannene chudanattu kannule telabettu
Yevvarii vinta gareebu
Jorugaa vachade jamesbandu
Geeragaa vestade eela soundu
Needalaa ventade veedi brandu
Phojule chustunte vollu mandu
Jagada jagada jagada jagadajaam  
Jagada jagada jagada jagadajaam 
Jagada jagada jagada jagadajaam 
Jagada jagada jagada jagadajaam 

::::2

Ayyo marchine taluchukunte
Murchale munchukoche
Margame cheppu guruvaa
Aa...chi...talam radu marchita marchi
Talamlo padu vedhavaa marchine
Kondalaa korsu vundi
Yentakee tagganandi yendiraa inta godava
Yendukee hairanaa verrinanna
Vellaraa suluvaina darilonaa
Undira september marchi paina
Hoy vayidaa paddatundi denikaina

::::3

Maximum markulichu
Mathslo dhyasa vunchu
Koddiga vollu vancharaa orey...
Tandanaa tandananan tandanaa
Tandananan tandanaa tandananannaa
Krapupai unna shradda grapupai pettukasta
First rank podavachuro tandana
Are yem sir
Lekkalu yekkalu telvanollu
Lakkutoni lachalalla munigipotaru
Puskalto kustilu pattetollu
Sarkari clerkulayyi murigipotaru
Jagada jagada jagada jagadajaam  
Jagada jagada jagada jagadajaam 
Jagada jagada jagada jagadajaam 

Jagada jagada jagada jagadajaam

కొండవీటి సింహం--1981
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed by::K.Raghavendra Rao 
తారాగణం::N.T.రామారావు,జయంతి,శ్రీదేవి కపూర్,మోహన్‌బాబు,గీత,రావ్‌గోపాల్‌రావ్,
కైకాల.సత్యనారాయణ,అల్లురామలింగయ్య,నాగేష్,చలపతిరావ్,సుత్తివీరభద్రరావ్,జగ్గారావ్. 

:::::::::

వానొచ్చే వరదొచ్చే వలపల్లే వయసొచ్చే 
నీలో గోదారి పొంగే 
నీ పొంగులలో మునిగి  నీ కౌగిలిలో కరిగి 
అలలెన్నో నాలోన ఉయ్యాలలూగే

వానొచ్చే వరదొచ్చే వలపించే మనసిచ్చే 
నీలో నా ఈడు పొంగే 
నీ మాటలకే అలిగి నీ పాటలలో వెలిగి 
కలలెన్నో పులకించి కౌగిళ్లు చేరే

చరణం::1 

ఆకాశమంతా  పందిళ్ళు వేసి
భూలోకమంతా పీటల్లు వేసి
ఆకాశమంతా  పందిళ్ళు వేసి 
భూలోకమంతా పీటల్లు వేసి

కౌగిళ్ళలోనే నా ఇళ్లు చూసి 
నీ కళ్ళతోనే ఆ ముళ్ళు వేసి 

త్వరపడి మది  త్వరపడి నీ జత చేరితే
ఉరవడి నా చెలి వడిలో చెలరేగితే 
నాలో నీలో 
తొలి కోరిక చలి తీరక నిను చేరగా 
తనువులు ముడిపడినవి ఈ చలిగాలిలో

వానొచ్చే వరదొచ్చే వలపల్లే వయసొచ్చే 
నీలో గోదారి పొంగే
నీ మాటలకే అలిగి నీ పాటలలో వెలిగి 
కలలెన్నో పులకించి కౌగిళ్లు చేరే

చరణం::2

కార్తీక వేళ కన్నుల్లు కలిసే 
ఏకాంత వేళ ఎన్నెల్లు కురిసే 
కార్తీక వేళ కన్నుల్లు కలిసే 
ఏకాంత వేళ ఎన్నెల్లు కురిసే

నీ చూపులోన సూరీడు మెరిసే 
నీ ఈడుతోనే నా ఈడు ఒరిసే
తడి అలజడి చలి ముడివడి నిను కోరితే
ఎడదల సడి పెదవులబడి సుడిరేగితే 
నీవే....నేనై 
తొలి జంటగా చలిమంటలే ఎదనంటగా 
రగిలెను సెగలకు వగలీ చలిమంటలో  

వానొచ్చే వరదొచ్చే వలపించే మనసిచ్చే 
నీలో నా ఈడు పొంగే
నీ పొంగులలో మునిగి  నీ కౌగిలిలో కరిగి 
అలలెన్నో నాలోన ఉయ్యాలలూగే

ముద్దమందారం--1981::మాండ్::రాగంసంగీతం::రమేష్ నాయుడు
రచన::వేటూరి సుందర రామ  మూర్తి
గానం::S.P.బాలు

మాండ్ , దేశ్ రాగం 

పల్లవి::

నీలాలు కారేనా..కాలాలు మారేనా
నీ జాలి నే పంచుకోనా..నీ లాలి నే పాడలేనా?
జాజి పూసే వేళ..జాబిల్లి వేళ
పూలడోల నేను కానా...
నీలాలు కారేనా..కాలాలు మారేనా
నీ జాలి నే పంచుకోనా..నీ లాలి నే పాడలేనా
జాజి పూసే..వేళ జాబిల్లి వేళ
పూలడోల నేను కానా...

చరణం::1

సూరీడు..నెలరేడు
సిరిగల దొరలే కారులే
పూరిగుడిసెల్లో..పేదమనస్సులో
వెలిగేటి దీపాలులే
ఆ నింగి..ఈ నేల
కొనగల సిరులే లేవులే
కలిమి లేముల్లో కరిగే ప్రేమల్లో
నిరుపేద లోగిళ్ళులే

నీలాలు కారేనా కాలాలు మారేనా
నీ జాలి నే పంచుకోనా..నీ లాలి నే పాడలేనా
జాజి పూసే వేళ జాబిల్లి వేళ
పూలడోల నేను కానా...

చరణం::2

ఈ గాలిలో తేలి వెతలను మరిచే వేళలో
కలికి వెన్నెల్లో
కలల కన్నుల్లో కలతారిపోవాలిలే
ఆ తారలే తేరి తళతళ మెరిసే రేయిలో
ఒడిలో నీవుంటే..ఒదిగి పోతుంటే
కడతేరి పోవాలిలే

నీలాలు కారేనా కాలాలు మారేనా
నీ జాలి నే పంచుకోనా..నీ లాలి నే పాడలేనా
జాజి పూసే వేళ జాబిల్లి వేళ
పూలడోల నేను కానా

నీలాలు కారేనా కాలాలు మారేనా
నీ జాలి నే పంచుకోనా..నీ లాలి నే పాడలేనా
జాజి పూసే  వేళ జాబిల్లి వేళ
పూలడోల నేను కానా

Thursday, October 11, 2012

కులదైవం--1960


సంగీతం::మాస్టర్ వేణు
రచన::సముద్రాల జూనియర్
గానం::ఘంటసాల
నటీ,నటులు::జగ్గయ్య,కృష్ణకుమారి,అంజలీదేవి,గుమ్మడి,చలం,గిరిజ,పేకేటి  

పయనించే ఓ చిలుకా
పయనించే ఓ..చిలుకా..ఆ..
పయనించే ఓ చిలుకా
ఎగిరిపో పాడైపోయెను గూడు
పయనించే ఓ చిలుకా
ఎగిరిపో పాడైపోయెను గూడు
పయనించే ఓ చిలుకా..ఆ ఆ ఆ

చరణం::1

తీరెను రోజులు నీకీ కొమ్మకు
కొమ్మా ఏ చోటు వదలి
తీరెను రోజులు నీకీ కొమ్మకు
కొమ్మా ఏ చోటు వదలి

ఎవరికీ వారే ఏదోనాటికి
ఎరుగము ఎటుకో ఈ బదిలీ
మూడు దినాల ముచ్చటయే..ఏ..ఏ..ఏ..
మూడు దినాల ముచ్చటయే
ఈ లోకంలో మన మజిలీ
నిజాయితీగా ధర్మపధాన
నిజాయితీగా ధర్మపధాన
చనుమా ధైర్యమె తోడు

పయనించే ఓ చిలుకా
ఎగిరిపో పాడైపోయెను గూడు
పయనించే ఓ చిలుకా..ఆ ఆ ఆ

చరణం::2

పయనించే ఓ చిలుకా
ఎగిరిపో పాడైపోయెను గూడు
పయనించే ఓ చిలుకా
ఎగిరిపో పాడైపోయెను గూడు
పయనించే ఓ చిలుకా..ఆ ఆ ఆ

పుల్లా పుడక ముక్కున కరచి
గూడును కట్టితివోయి
వానకు తడిసిన నీ బిగిరెక్కలు
ఎండకు ఆరినవోయి
ఫలించలేదని చేసిన కష్టము..మూ..
ఫలించలేదని చేసిన కష్టము
మదిలో వేదన వలదోయి
రాదోయి సిరి నీ వెనువెంట
రాదోయి సిరి నీ వెనువెంట
త్యాగమే నీ చేదోడు..

పయనించే ఓ చిలుకా
ఎగిరిపో పాడైపోయెను గూడు
పయనించే ఓ చిలుకా..ఆ ఆ ఆ

చరణం::3

పయనించే ఓ చిలుకా..ఆ ఆ ఆ
పయనించే ఓ చిలుకా
ఎగిరిపో పాడైపోయెను గూడు
పయనించే ఓ చిలుకా
ఎగిరిపో పాడైపోయెను గూడు
పయనించే ఓ చిలుకా..ఆ ఆ ఆ

మరవాలి నీ కులుకుల నడలే..ఏ..
మదిలో నయగారాలే..
మరవాలి నీ కులుకుల నడలే...
మదిలో నయగారాలే

తీరని వేదన తీయని ముసుగే
శిరసున సింగారాలే
ఓర్వలేని ఈ జగతికి నీపై..ఈ ఈ..
ఓర్వలేని ఈ జగతికి నీపై..
లేవే కనికారాలే......
కరిగీ కరిగీ కన్నీరై..
కరిగీ కరిగీ కన్నీరై..
కడతేరుటె నీ తలవ్రాలే

పయనించే ఓ చిలుకా
ఎగిరిపో పాడైపోయెను గూడు
పయనించే ఓ చిలుకా..ఆ ఆ ఆ

చరణం::4

గోడుమని విలపించేరే..ఏ..
నీ గుణము తెలిసినవారు
గోడుమని విలపించేరే..
నీ గుణము తెలిసినవారు

జోడుగ నీతో ఆడిపాడి కూరములాడినవారు
ఏరులయే కన్నీరులతో మనసార దీవించేరే
ఎన్నడో తిరిగి ఇటు నీ రాక
ఎవడే తెలిసినవాడు

పయనించే ఓ చిలుకా
ఎగిరిపో పాడైపోయెను గూడు
పయనించే ఓ చిలుకా..ఆ ఆ ఆ

బాలరాజు--1948
రచన:::సముద్రాల రాఘవాచార్య (సీనియర్)
సంగీతం::గాలి పెంచల నరసింహారావు గారు 
గానం::ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు 

ఈ పాట ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది అక్కినేని నాగేశ్వరరావుకి ఘంటసాల పాడిన మొట్టమొదటి పాట.

పల్లవి::

చెలియా కనరావా..చెలియా కనరావా
నిరాశబూని బోయితివా ఓ ఓ చెలియా కనరావా 
నిరాశబూని బోయితివా ఓ ఓ చెలియా కనరావా
ఓఓఓఓఓ......
చెలియా కలయేనా మన గాథా
ఓఓఓ..చెలియా కలయేనా మన గాథా 
చెలియా కనరావా..చెలియా కనరావా

చరణం::1
యే కోనలలోన నిను గానా.. 
యే కోనలలోన నిను గానా..
యే దారి పోయితివో నా దారి యేమో 
యే దారి పోయితివో నా దారి యేమో
చెలియా కనరావా, ఇక చెలియా కనరావా

చరణం::2 

తనువు..మనసు నీదే
నా తనువు..మనసు నీదే
నీదేనని బాస జేసినావే జవరాలా 
నీదేనని బాస జేసినావే జవరాలా 
రారాని కోపాలు నాపైన నీకేల
రారాని కోపాలు నాపైన నీకేల

చెలియా కనరావా నిరాశబూని బోయితివా
కలయా మన గాథా..చెలియా..
కలయా మన గాథా..కలయా మన గాథా

Monday, October 08, 2012

పెళ్ళి చేసి చూడు--1952..వకుళాభరణం రాగం


వకుళాభరణం:::రాగం
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::పింగళి 
గానం::P.లీల
నటీనటులు::G.వరలక్ష్మి, N.T.రామారావు, డాక్టర్ K.శివరామకృష్ణయ్య మరియు బాలకృష్ణ

 పల్లవి::

లాలలాలలలలాలలలా

మనసా! నేనెవరో నీకు తెలుసా?
నీకు తెలుసా తెలుసా మనసా!
వేషలు భాషలు వేదాంతములను
ఓ..ఓ....మనసా..
వేషలు భాషలు వేదాంతములను
మిసమిస యెరలను మింగావు
నా పసిడి గాలమున చిక్కావూ 
మిసమిస యెరలను మింగావు
నా పసిడి గాలమున చిక్కావూ

మనసా! నేనెవరో నీకు తెలుసా?
నీకు తెలుసా తెలుసా మనసా!

చరణం::1

సత్తు చిత్తుల భేదము తెలియక..ఆ..ఆ..
సత్తు చిత్తుల భేదము తెలియక చిత్తునె
సత్తనుకున్నావూ నా యెత్తు లెరుగకున్నావూ 

మనసా! నేనెవరో నీకు తెలుసా?
నీకు తెలుసా తెలుసా మనసా!

ప్రకృతీ పురుషుల ఒకటే ఒకటను
ఉ..ఉ..ఉ..ఉ.... 
ప్రకృతీ పురుషుల ఒకటే ఒకటను
పరమరహస్యము మరిచావు
సద్గురు బోధన వినకున్నావూ 
పరమరహస్యము మరిచావు
సద్గురు బోధన వినకున్నావూ

మనసా! నేనెవరో నీకు తెలుసా?
నీకు తెలుసా తెలుసా మనసా!

Sunday, October 07, 2012

M S రామారావు గారి పాటM S రామారావు గారి పాట  ఆలిండియా రేడియో లో ప్రసారిత మైన పాట
మీరు వింటారా....వారి గొంతులోని మాధుర్యం ఆహా..వినంది ఆనందించండి 

పల్లవి::

ఓహొహోహో ఓ ఓ ఓ ఓ పిల్లాదానా 
ఓహో పిల్లదానా 
చల్లగుండాలే నువ్వు నల్లగుంటే దోషమా 
ఓహొహోహో ఓ ఓ ఓ ఓ పిల్లాదానా 
ఓహో పిల్లదానా 

చరణం::1

కమ్మ కమ్మ నీ కతలు చెప్పి కంది చేలో కలుసుకోమని 
కమ్మ కమ్మ నీ కతలు చెప్పి కంది చేలో కలుసుకోమని 
పట్టా రాని సంతోషముతో పక్కున నవ్వావే పిల్లా పరుగున పోయావె 
ఓహొహోహో ఓ ఓ ఓ ఓ పిల్లాదానా
ఓహో పిల్లదానా 
చల్లగుండాలే నువ్వు నల్లగుంటే దోషమా 
ఓహొహోహో ఓ ఓ ఓ ఓ పిల్లాదానా
ఓహో పిల్లదానా 
చల్లగుండాలే నువ్వు నల్లగుంటే దోషమా

చరణం::2

మాట సందడి మరచిపోయి మోయలేని మేత కోసి 
మాట సందడి మరచిపోయి మోయలేని మేత కోసి 
మేత మోపు యెత్తమంటే మేత మోపు ఎత్తుతుంటే 
మేత మోపు యెత్తమంటే మేత మోపు ఎత్తుతుంటే 
ఒంపు సొంపుల నీ అందం బన్ధాలాయెనె నాకు నే బందీ నైతినే నీకు
ఓహొహోహో ఓ ఓ ఓ ఓ పిల్లాదానా 
ఓహో పిల్లదానా 
చల్లగుండాలే నువ్వు నల్లగుంటే దోషమా 
ఓహొహోహో ఓ ఓ ఓ ఓ పిల్లాదానా 
ఓహో పిల్లదానా
చల్లగుండాలే నువ్వు నల్లగుంటే దోషమా 
ఓహొహోహో ఓ ఓ ఓ ఓ

Monday, October 01, 2012

శ్రీ కృష్ణ సత్య--1971
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావ్ గారు
రచనD.C.నారాయణరెడ్డి గారు 
గానం::ఘంటసాల గారు,S.జానకి గారు 
తారాగణం::N.T.రామారావు,కాంతారావు,S.V.రంగారావు,జమున,జయలలిత,పద్మనాభం పల్లవి::

ప్రియా ప్రియా మధురం 
ప్రియా ప్రియా మధురం 
ప్రియా ప్రియా మధురం
పిల్లనగ్రోవి పిల్లవాయువు..పిల్లనగ్రోవి పిల్లవాయువు
భలే భలే మధురం..అంతకు మించీ
ప్రియుని కౌగిలీ..ఎంతో ఎంతో మధురం

ఇన్నీ ఉన్నా సరసిజలోచన..
సరసన ఉంటేనె మధురాం
మనసిచ్చిన ఆ..అలివేణి 
అధరం..మరీ మరీ మధురం
ప్రియా ప్రియా మధురం 

చరణం::1

ఏనాటినా పూజాఫలమో
ఏజన్మలో పొందిన వరమో
అందరుకోరే శ్యామసుందరుడే
అందరుకోరే శ్యామసుందరుడే
నాపొందు కోరుట మధురం

సత్యా కృష్ణుల సరసజీవనం
సత్యా కృష్ణుల సరసజీవనం
నిత్యం నిత్యం మధురం..
ప్రతి నిత్యం అతి మధురం
ప్రతి నిత్యం అతి మధురం
ప్రియా ప్రియా మధురం 

చరణం::2

సవతులెందరున్నా..ఆ ఆ ఆ
సవతులెందరున్నా కృష్ణయ్యా
సత్యను వలచుట మధురం
భక్తికి రక్తికి లొంగని స్వామిని 
కొంగున ముడుచుట మధురం
నా కడకొంగున ముడుచుట మధురం

ఈ భామామణి ఏమి పలికినా
ఈ భామామణి ఏమి పలికినా ఔననుటే మధురం    
ఈ చెలిపలుకుల పర్యవసానం
ఇంకా ఇంకా..మధురం..
ప్రియా ప్రియా మధురం