Wednesday, November 14, 2007

ఖైదీ బాబాయ్--1974
సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::శోభన్ బాబు,వాణిశ్రీ,షావుకారు జానకి,పద్మనాభం,గుమ్మడి,రమాప్రభ,చంద్రమోహన్,సుమ,నిర్మల.

పల్లవి::

సూసినకొద్దీ నిన్నే సూడాలని వుంది
దాచినవన్నీ నీకే యివ్వాలని వుందీ
వగలమారిమామా..ఆ..పగటి సందమామా  

సూసినకొద్దీ నిన్నే సూడాలని వుంది
దాచినవన్నీ నీకే యివ్వాలని వుందీ
వగలమారిమామా..ఆ..పగటి సందమామా
వగలమారిమామా..పగటి సందమామా    

చరణం::1

నీ కండలు తిరిగిన ఒళ్ళుసూసీ 
కలవరపడ్డది..నా మనసు
నీ కోరమీసం అంచులు..సూసీ 
గుబగుబలాడెను..నా వయసు
నీ కండలు తిరిగిన ఒళ్ళుసూసీ 
కలవరపడ్డది నా మనసు
నీ కోరమీసం అంచులు సూసీ 
గుబగుబలాడెను..నా వయసు
పొద్దంతా ఊరంతా..నా వంకే సూస్తుంటే
పొద్దంతా ఊరంతా..నా వంకే సూస్తుంటే
రేతిరంత నీకోసం..మ్మ్..రెపరెపలాడెను నా సొగసు
వగలమారిమామా..ఆ..పగటి సందమామా
వగలమారిమామా..పగటి సందమామా   

చరణం::2

పోట్ల గిత్తలాగా నువ్వూ పొలంగట్టున పోతుంటే
ఆ గట్టు మీది గరికనై నీ కాళ్ళనే ముద్దాడనా
పోట్ల గిత్తలాగా నువ్వూ పొలంగట్టున పోతుంటే
ఆ గట్టు మీది గరికనై నీ కాళ్ళనే ముద్దాడనా
మేడిపట్టి నువ్వూ..ఊ..బీడు దున్నుతుంటే
ఆ..మేడిపట్టి నువ్వూ బంజరు బీడు దున్నుతుంటే
ఆ మేడినై నీ చేతిలో నే వేడెక్కిపోనా 
హా..వగలమారి మామా..ఆ..పగటి సందమామా  
వగలమారి మావోయ్..పగటి సందమామా            
   
చరణం::3

నీడలాగా నిన్నే..యెంటాడుతుంటాను
సుక్కల్లో దాక్కున్నా..పక్కనే వుంటాను
నీడలాగా నిన్నే..యెంటాడుతుంటాను
సుక్కల్లో దాక్కున్నా..పక్కనే వుంటాను
సందే సికటిలోన..సామిలోరి గుడికాడ
సంబరాలు సేసుకుందాం..సయ్యాటలాడుకుందాం  

వగలమారి మామా..ఆ..పగటి సందమామా     
సూసినకొద్దీ నిన్నే సూడాలని వుంది
దాచినవన్నీ నీకే యివ్వాలని వుందీ
వగలమారి మామా..ఆ..పగటి సందమామా  
వగలమారిమామా..పగటి సందమామా

ఖైదీ బాబాయ్--1974

సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::V.రామకృష్ణ,L.R.ఈశ్వరి
తారాగణం::శోభన్ బాబు,వాణిశ్రీ,షావుకారు జానకి,పద్మనాభం,గుమ్మడి,రమాప్రభ,చంద్రమోహన్,సుమ,నిర్మల.

పల్లవి::

ఒట్టంటే మాటలుకావు..చిలకమ్మా
అవి ఉత్తుత్తి ఆటలుకావు..తిలకమ్మా 
జంక్షన్..తిలకమ్మా..ఆ ఆ ఆ ఆ 
ఒట్టంటే మాటలుకావు.. చిలకమ్మా 
ఒట్టంటే మాటలుకావు..నీటి మూటలుకావు
ఏటి ఊటలు కావు..పూల బాటలు కావు 
అవే..సయ్యాటలు కావు 
ఉత్తుత్తి ఆటలుకావు..తిలకమ్మా 
జంక్షన్ తిలకమ్మా..తిలకమ్మా తిలకమ్మా  
ఒట్టంటే మాటలుకావు..చిలకమ్మా
అవి ఉత్తుత్తి ఆటలుకావు..తిలకమ్మా 

చరణం::1

కులుకుతో ఓరాజా..కులాసా యిస్తాను
తళుకుతో నారాజా..తమాషా చేస్తాను
నవ్వుతో ఒళ్ళంతా..జివ్వుమనిపిస్తాను
సై అంటే నా రాజా..సొర్గాలే అందిస్తాను

నాయాల్ది పొయ్యే 

ఓనరైనగాని..మరి క్లీనరైనగాని
వాడు ఓనరైనగాని..మరి క్లీనరైనగాని
నువ్వు ఎక్కించే..ప్రతి మెట్టు 
యెప్పుడో ఒకప్పుడు..బోల్తా కొట్టు 
నాకు తెలుసులే..నీ గుట్టు 
ఇక కట్టి పెట్టవే..నీ ఒట్టు
ఉత్తుత్తి ఆటలుకావు..తిలకమ్మా
జంక్షన్ తిలకమ్మా..తిలకమ్మా తిలకమ్మా  
ఒట్టంటే మాటలుకావు..చిలకమ్మా
అవి ఉత్తుత్తి ఆటలుకావు..తిలకమ్మా  

చరణం::2

నా జుత్తులోని మెలికలు..నీ తారురోడ్డు మలుపులు
నా మత్తెక్కిన చూపులు..మహ డేంజరు లైటులు
అహా..గేరు మార్చకుండానే..జోరును పుట్టించేవూ 
స్టీరింగులు ముట్టకనే..టర్నింగులు పట్టేవూ
నువ్వు తిలకమ్మవైనా..మరి తిలకశ్రీవైనా..ఆఆఆ 
ఒక్కరికే మనసివ్వటం..నీ ఒంటికే సరిపోదు
ఒట్టు నిలుపుకోవడం..నీ పుట్టుకలోనే 
లేదూ..లేదూ..లేదూ..లేదూ

ఖైదీ బాబాయ్--1974
సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల.
తారాగణం::శోభన్ బాబు,వాణిశ్రీ,గీతాంజలి,ఝాన్సీరాణి,ఇందిరా,రామకృష్ణ,గుమ్మడి,ప్రభాకర్ రెడ్డి,ధూళిపాళ.

పల్లవి::

ఓ బాబూ..బయస్కోప్పిల్లొచ్చిందీ
బలే తమాషా..ఆ..చూపిస్తుందీ
పైసా గీసా లేకుండానే..పరమ రహశ్యం చూపిస్తుంది   
కాశీపట్నం కాదుర బాబూ..కాదుర బాబూ
ఇది కాళహస్తీ కానేకాదు..కాదుర బాబూ 

చరణం::1

పెళ్ళాడే బొమ్మకుమల్లే..ముస్తాబై వున్నాడూ
డూడూడూ బసవన్నంటే..నేనంటూ వురికాడూ
నే నే నంటూ..వురికాడూ
పెళ్ళాడే బొమ్మకుమల్లే..ముస్తాబై వున్నాడూ
డూడూడూ బసవన్నంటే నేనంటూ వురికాడూ 
నే నే నంటూ..వురికాడూ
సినిమాలో హీరోలాగా వచ్చాడూ..చెయ్యెసి చెప్పాడూ
ఫోజులెన్నో పెట్టాడూ..మోజువున్నదన్నాడూ
హోయ్..ఫోజులెన్నో పెట్టాడూ..మోజువున్నదన్నాడూ 
వియ్యానికి ముందుకువస్తే..అయ్యవెనక నాక్కాడు
కాశీపట్నం కాదుర బాబూ..కాదుర బాబూ 
యిది కల్ల బొల్లి గందరగోళం..పెళ్ళిర బాబూ 
బయస్కోప్పిల్లొచ్చిందీ..బలే తమాషా చూపిస్తుందీ
పైసా గీసా లేకుండానే..పరమ రహశ్యం చూపిస్తుంది   
కాశీపట్నం కాదుర బాబూ..కాదుర బాబూ
కాళహస్తీ కానేకాదు..కాదుర బాబూ 

చరణం::2

కట్నాలకు సంబధాలు..కాటాలో తూచారూ
ధర తూగని పేదపిల్లను..గిరివాటు వేశారూ
అయ్యో..మెడ బట్టి తోశారూ
కట్నాలకు సంబధాలు..కాటాలో తూచారూ
ధర తూగని పేదపిల్లను..గిరివాటు వేశారూ
అయ్యో..మెడ బట్టి తోశారూ
పదివేలకు అబ్బాయి బ్రతుకు అమ్మారు
బంధాలు..తెంచారు
పైసాలకు లొంగారు..పశువుల్లా మారారు
లేతలేత మనసుల మధ్య రాతి గోడలైనారు
కాశీపట్నం కాదుర బాబూ కాదుర బాబూ..ఛీ   
కట్నం కోసం గొంతులు కోసే..పెళ్ళిర బాబూ..అయ్యో 
కట్నం కోసం గొంతులు కోసే..పెళ్ళిర బాబూ..ఛీ ఛీ ఛీ 
కట్నం కోసం గొంతులు కోసే..పెళ్ళిర బాబూ..ఊఊఊఊ