Saturday, November 29, 2008

బుల్లెమ్మ బుల్లోడు--1972


సంగీత::చెళ్ళపిళ్ళ సత్యం 
రచన:: రాజశ్రీ
గానం::S.P.బాలు  
తారాగణం::చలం,సత్యనారాయణ,ధూళిపాళ,త్యాగరాజు,విజయలలిత,పండరీబాయి,బాలకృష్ణ 

పల్లవి::

నీ పాపం పండెను నేడు నీ భరతం పడతా చూడు 
నీ పాలిట యముణ్ణి నేను నీ కరెక్ట్ మొగుణ్ణి నేను యహ్ 
నీ పాపం పండెను నేడు నీ భరతం పడతా చూడు 
నీ పాలిట యముణ్ణి నేను నీ కరెక్ట్ మొగుణ్ణి నేను యహ్ 

చరణం::1

నమ్మిన వారికి నమ్మకద్రోహము చేసినందుకు శిక్ష 
ఎప్పటికప్పుడు తప్పుడు లెక్కలు రాసినందుకీ శిక్ష 
నమ్మిన వారికి నమ్మకద్రోహము చేసినందుకు శిక్ష 
ఎప్పటికప్పుడు తప్పుడు లెక్కలు రాసినందుకీ శిక్ష 
నీ డొక్కచించి నే డోలుకట్టి వాయించుటే నా దీక్ష 
నీ పాపం పండెను నేడు నీ భరతం పడతా చూడు 
నీ పాలిట యముణ్ణి నేను నీ కరెక్ట్ మొగుణ్ణి నేను యహ్ 

చరణం::2

దెబ్బకు దెబ్బ చెల్లిస్తాను చూసుకో నా దమ్ము 
తల పొగరంతా తగ్గేదాకా దులుపుతాను నీ దుమ్ము 
దెబ్బకు దెబ్బ చెల్లిస్తాను చూసుకో నా దమ్ము 
తల పొగరంతా తగ్గేదాకా దులుపుతాను నీ దుమ్ము 
నీ కోసమే నే నీ దినం యెత్తేను ఈ అవతారం 
నీ పాపం పండెను నేడు నీ భరతం పడతా చూడు 
నీ పాలిట యముణ్ణి నేను నీ కరెక్ట్ మొగుణ్ణి నేను యహ్ 

Tuesday, November 25, 2008

రైతు బిడ్డ--1971


సంగీత::సాలూరు హనుమంతరావు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు, వాణిశ్రీ,అనూరాధ,శాంతకుమారి,సత్యనారాయణ

పల్లవి::
అ అమ్మ..ఆ ఆవు..అ అమ్మ..ఆ ఆవు
అమ్మవంటిదే ఆవు..అది తెలుసుకో నీవు

ఇ ఇల్లు..ఈ ఈ...ఈశ్వరుడు..ఆ..
ఇంటిని ఇలనూ కాచేదెవడు ఈశ్వరుడు పరమేశ్వరుడు 

అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ౠ..ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ అం అః అం అః
క ఖ గ ఘ జ్ఞ..చ ఛ జ ఝ ఞ..ట ఠ డ ఢ ణ..త థ ద ధ న 
ప ఫ బ భ మ..య ర ల వ శ ష స హ ళ క్ష 
అ..మొదలుకొని..క్ష..వరకు..అ..మొదలుకొని 
క్ష...వరకు మన అక్షరాలు యాభైయారూ
అక్షరమాల నేర్చుకొని ఆపై బ్రతుకులు దిద్దుకొని 
చక్కని పౌరులు కావాలీ..మన జాతికి పేరు తేవాలి
    
అ అమ్మ..ఆ ఆవు..అమ్మవంటిదే ఆవు..అది తెలుసుకో నీవు
ఇంటిని ఇలనూ కాచేదెవడు..ఈశ్వరుడు..పరమేశ్వరుడు  

చరణం::1
   
అందరిదీ ఒకే కులం..అందరమూ మానవులం 
కండలు పెంచితె...సరిపోదు
కావాలయ్యా.. బుద్ధిబలం..కావాలయ్యా బుద్ధిబలం            
మనభాషలు వేరే ఐనా..మన మతాలు వేరే ఐనా 
జీసస్...ఈశ్వర్...అల్లా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ   
ఈశ్వర అల్లా తేరేనామ్..సబకో సన్మతి దే భగవాన్ర
ఘుపతి రాఘవ రాజారామ్..పతీత పావన సీతారామ్
ఈశ్వర్ అల్లా తేరేనామ్..సబ్ కో సన్మతీ దే భగవాన్ర
ఘుపతి రాఘవ రాజారామ్..పతీత పావన సీతారామ్

చరణం::2

మన భాషలు వేరే ఐనా..మన మతాలు వేరే ఐనా 
పాలూ పైరూ...ఒకటే  
భూమాత అందరికొకటె...భూమాత అందరికొకటె

పేదా గొప్పా భేదాలు...పెళ్ళగించుకొని పోవాలి
పేదా గొప్పా భేదాలు...పెళ్ళగించుకొని పోవాలి
గిరిజనుడే..ఏ..పురజనుడై..గిరిజనుడే పురజనుడై  
ధరాచక్రమును తిప్పాలి..ఈ ధరాచక్రమును తిప్పాలి 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
   
అ అమ్మ..ఆ ఆవు..అమ్మవంటిదే ఆవు అది తెలుసుకో నీవు
ఇంటిని ఇలనూ కాచేదెవడు..ఈశ్వరుడు..పరమేశ్వరుడు
ఈశ్వరుడు..ఊ..పరమేశ్వరుడు..ఊ.. 

Monday, November 24, 2008

కూతురు కోడలు--1971సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::దాశరథి
గానం::B.వసంత,S.P.బాలు
తారాగణం::శోభన్ బాబు,రామ్మోహన్,ప్రభాకర రెడ్డి,గీతాంజలి,జయలలిత,రావికొండలరావు

పల్లవి::

గాజులు ఘల్లనగానే జాజులు గుం గుం గుమ్మనగానే 
నీవే అనుకున్నాలే అది నీవే అనుకున్నాలే
తుమ్మెద గుం గుం గుమ్మనగానే తెమ్మెర రా రమ్మనగానే 
నీవే అనుకున్నాలే..అది నీవే అనుకున్నాలే

చరణం::1

నీ కాటుక కన్నుల సొగసు నీ చెంగునదూకే వయసు 
నన్నెంతో తొందరచేసే నీ కౌగిట బందీచేసే
వెచ్చని వెన్నెలలోన విచ్చిన కలువనుచూసీ 
నీవే అనుకున్నాలే..అది నీవే అనుకున్నాలే

చరణం::2

నీ కదిలే పెదవులు చూసీ నా మెరిసే చెక్కిలి మురిసి 
నీ వెచ్చని వొడిలోచేరి నా వయసే పొంగెను నేడే
కోయిల కోయనగానే కొమ్మల వోయనగానే 
నీవే అనుకున్నాలే..అది నీవే అనుకున్నాలే

చరణం::3

నలనల్లని ఆకాశంలో తెలతెల్లని మేఘంలాగా 
నల్లని ఆకాశంలో తెలతెల్లని మేఘంలాగా 
నీ నీలికురులలో విరిసే మరుమల్లెలు నావే నావే
నీ హృదయపు పందిరిమీద పెనవేసిన మమతల తీగ  
హృదయపు పందిరిమీద పెనవేసిన మమతల తీగ
విరబూసిన వలపుల పూలే ఏ నాటికి నావే నావే 

గాజులు ఘల్లనగానే జాజులు గుమ్మనగానే 
నీవే అనుకున్నాలే అది నీవే అనుకున్నాలే
తుమ్మెద ఝుమ్మనగానే  తెమ్మెర రమ్మనగానే 
నీవే అనుకున్నాలే..అది నీవే అనుకున్నాలే
లలలాలాలాలాలలలలలాలాలాలాలలలలా

Friday, November 21, 2008

మాయదారి మల్లిగాడు--1973

  సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::మాధవపెద్ది సత్యం
తారాగణం::కృష్ణ,మంజుల,నాగభూషణం,పద్మనాభం,అంజలి, జయంతి,ప్రసన్నరాణి    

పల్లవి::

శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరి
శ్రీ అకౄరవరద గోవిందో హరి 
హరి హరిలొ రంగ హరి..హరిలొ రంగ హరి
హరి లొరంగ హరి..వ్రేపల్లె వాడలో గోపాలుడే
నంద గోపాలుడె మాపాలి దేవుడై వచ్చాడులే
మామీద దయచూప వచ్చాడులే
వ్రేపల్లె వాడలో గోపాలుడే..నంద గోపాలుడె 
మాపాలి దేవుడై వచ్చాడులే
మామీద దయచూప వచ్చాడులే 

చరణం::1

నల్లా నల్లానివాడు నాజూకు వన్నెకాడు 
నల్లా నల్లానివాడు నాజూకు వన్నెకాడు
దొంగలాగ నక్కి నక్కి వచ్చాడే 
ఓహో దొంగలాగ నక్కి నక్కి వచ్చాడే
కోకలెత్తుకొని పోయి దాచాడే అహా 
కోకలెత్తుకొని పోయి దాచాడే 
పుట్టినపుడు లేనికోక..గిట్టినపుడు రానికోక 
పుట్టినపుడు లేనికోక..గిట్టినపుడు రానికో
ఇప్పుడింక ఎందుకని..చెప్పినాడే  
అబ్బో మెట్టవేదాంతాలు గుప్పినాడే 
అబ్బో మెట్టవేదాంతాలు గుప్పినాడే 
మెట్టవేదాంతాలు...గుప్పినాడే
వ్రేపల్లె వాడలో గోపాలుడే..నంద గోపాలుడె 
మాపాలి దేవుడై వచ్చాడులే
మామీద దయచూప వచ్చాడులే

చరణం::2

పదారువేల గోపెమ్మలపై మత్తుమందుని చల్లినవాడు 
ఓహో...మత్తుమందుని...చల్లినవాడు
చక్కనైన ఒక చుక్కను చూసి చక్కనైన ఒక చుక్కను చూసి  
సైయని సైగలు చేశాడు..సైయని సైగలు చేశాడు
పిల్లనగ్రోవిని వూది కులుకుచూ చూపులగాలం వేశాడే
చూపులగాలం...వేశాడే
ముసిముసినవ్వుల ముద్దులాడుచూ 
రాసక్రీడలు చేశాడే రాసక్రీడలు చేశాడే
ముసిముసినవ్వుల ముద్దులాడుచూ 
రాసక్రీడలు చేశాడేఎన్నెన్నో లీలలు చేశాడే 
వ్రేపల్లె వాడలో గోపాలుడే..నంద గోపాలుడె 
మాపాలి దేవుడై...చ్చాడులే
మామీద దయచూప..వచ్చాడులే

చరణం::3

ఒంటిపాటుగా వున్నాడయ్యా..ఒంటిపాటుగా వున్నాడయ్యా  
భయమేలేదనుకున్నాడయ్య..ఓహో భయమేలేదనుకున్నాడయ్య
పొంచివేసిన అదురుదెబ్బతో..అవతారం చాలించాడయ్యా 
మోహనరూప గోవిందా..మానసచోర గోవిందా 
విలాసపురుష గోవిందా..విచిత్రవేష గోవిందా
కపటనాటక గోవిందా..కన్యాపహార గోవిందా
గోవిందాహరి..గోవిందాహరి..గోవిందా 
గోవిందాహరి..గోవిందాహరి..గోవిందా
శ్రీమద్రమారమణ...గోవిందో..హరి

మాయదారి మల్లిగాడు--1973

 

సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు
తారాగణం::కృష్ణ,మంజుల,నాగభూషణం,పద్మనాభం,అంజలి, జయంతి,ప్రసన్నరాణి    

పల్లవి::

నవ్వుతూ...బతకాలిరా
తమ్ముడూ నవ్వుతూ..చావాలిరా 
ఏయ్..నవ్వుతూ బతకాలిరా
తమ్ముడూ..నవ్వుతూ చావాలిరా
చచ్చినాక నవ్వలేవురా..ఎందరేడ్చినా 
బతికిరావురా..తిరిగిరావురా..అందుకే 
నవ్వుతూ...బతకాలిరా
తమ్ముడూ నవ్వుతూ..చావాలిరా

చరణం::1

చంపేది ఎవడురా..చచ్చేది ఎవడురా
చంపేది ఎవడురా..చచ్చేది ఎవడురా 
శివుడాగ్న లేకుండా..చీమైనా కుట్టదురా 
శివుడాగ్న లేకుండా..చీమైనా కుట్టదురా
కుడితే సావాలని..వరమడిగిన చీమ 
కుట్టి కుట్టకముందె సస్తోంది చూడరా..ఆఆ 
అందుకే..నవ్వుతూ బతకాలిరా
తమ్ముడూ నవ్వుతూ..చావాలిరా

చరణం::2

బతికుండగా...నిన్ను ఏడిపించినోళ్ళు 
నువు సస్తే ఏడుత్తారు..దొంగనాయాళ్ళు 
దొంగనాయాళ్ళు
అది నువు సూసేదికాదు..నిను కాసేదికాదు 
అది నువు సూసేదికాదు..నిను కాసేదికాదు 
నువ్వుపోయినా..నువ్వుపోయినా 
నీ మంచి సచ్చిపొదురా..ఏయ్ సన్నాసీ నవ్వరా
అందుకే నవ్వుతూ...బతకాలిరా
తమ్ముడూ నవ్వుతూ...చావాలిరా 

చరణం::3

వున్నాడురా దేవుడు..వాడు 
ఒస్తాడురా తమ్ముడు..ఎప్పుడు
అన్నాయం...జరిగినపుడు
అక్కరము...పెరిగినపుడు 
అన్నాయం...జరిగినపుడు
అక్కరము...పెరిగినపుడు 
వస్తాడురా...సచ్చినట్టు 
వస్తాడురా..అ..అందుకే 
నవ్వుతూ...హేయ్ హేయ్ 
నవ్వుతూ...బతకాలిరా
తమ్ముడూ..నవ్వుతూ చావాలిరా
చచ్చినాక...నవ్వలేవురా
ఎందరేడ్చినా...బతికిరావురా
తిరిగిరావురా...అందుకే 
నవ్వుతూ...బతకాలిరా
తమ్ముడూ నవ్వుతూ..చావాలిరా

Thursday, November 20, 2008

రామాలయం--1971


సంగీత::ఘంటసాల
రచన::దాశరథి
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::జగ్గయ్య,శోభన్‌బాబు,జమున,విజయనిర్మల,చంద్రమోహన్,సూర్యకాంతం

పల్లవి::

జగదభి రామా..రఘుకుల సోమా
శరణము నీయవయా...రామా 
కరుణను....చూపవయా..ఆ

జగదభి రామా...రఘుకుల సోమా
శరణము నీయవయా...రామా 
కరుణను...చూపవయా..ఆ

చరణం::1

కౌశికు యాగము...కాచితివయ్యా
రాతిని..నాతిగ...చేసితివయ్యా
రాతిని..నాతిగ...చేసితివయ్యా
హరివిల్లు విరిచీ..మురిపించి సీతను
పరిణయమాడిన...కళ్యాణ రామా  
శరణము నీయవయా..రామా 
కరుణను....చూపవయా..ఆ 

చరణం::2

ఒకటే బాణం...ఒకటే మాట
ఒకటే సతి అని..చాటితివయ్యా
ఒకటే సతి అని..చాటితివయ్యా 
కృజనులనణచీ..శుజనుల..బ్రోచిన
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  
ఆదర్శమూర్తివి...నీవయ్యా 
శరణము నీయవయా..రామా 
కరుణను...చూపవయా..ఆ
జగదభి రామా..రఘుకుల సోమా
శరణము నీయవయా..రామా 
కరుణను...చూపవయా..ఆ 
జయ జయ రాం..జానకి రాం
జయ జయ రాం..జానకి రాం
పావన నాం....మేఘశ్యాం
జయ జయ రాం...జానకి రాం
జయ జయ రాం...జానకి రాం
జయ జయ రాం...జానకి రాం
జయ జయ రాం...జానకి రాం

రాజ కోట రహస్యం--1971సంగీత::విజయా కృష్ణమూర్తి
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,దేవిక,మిక్కిలినేని,సత్యనారాయణ,మిక్కిలినేని,
జ్యోతిలక్ష్మి,రమణారెడ్డి

పల్లవి::

తొలిసిగ్గుల తొలకరిలో..తలవాల్చిన చంద్రముఖీ
తెరలెందుకు నీకు నాకు..దరి జేరవే ప్రియసఖీ

నను మరువని...దొరవని తెలుసూ
నను మరువని...దొరవని తెలుసూ
నా మదిలోన ఏముందో..అది నీకు తెలుసూ

నను వలచిన...చెలివని తెలుసూ
నను వలచిన...చెలివని తెలుసూ
నా యదలోన ఏముందో..అదినీకు తెలుసూ

చరణం::1

చెంపల కెంపులు...దోచాలనీ
సంపంగి నవ్వులు...దుయ్యాలనీ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  
చెంపల కెంపులు...దోచాలనీ
సంపంగి నవ్వులు...దుయ్యాలనీ
నడుమున చెయ్ వేసి...నడవాలనీ
నా నడుమున చయ్ వేసి...నడవాలనీ
అంటుంది అంటుంది..నీ కొంటె వయసూ
నను వలచిన...చెలివని తెలుసూ 
నా యదలోన ఏముందో..అదినీకు తెలుసూ
నను వలచిన...చెలివని తెలుసూ

చరణం::2

నీ రాజు తోడుగ...నిలవాలనీ
ఈ రేడు లోకాల...గెలవాలనీ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
నీ రాజు తోడుగ...నిలవాలనీ
ఈ రేడు లోకాల...గెలవాలనీ
బ్రతుకే పున్నమి...కావాలనీ
నీ బ్రతుకే పున్నమి...కావాలనీ 
కోరింది కోరింది..నీ లేత మనసూ
నను మరువని..దొరవని తెలుసూ 
నా మదిలోన ఏముందో..అది నీకు తెలుసూ
నను వలచిన..చెలివని తెలుసూ

రాజ కోట రహస్యం--1971
సంగీత::విజయా కృష్ణమూర్తి
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల

పల్లవి::

కరుణించవా వరుణదేవా..కరుణించవా వరుణదేవా 
నిరుపమ కరుణా సురగంగా కురిపించి
కరుణించవా వరుణదేవా 

చరణం::1

అమృతాంతరంగుడు ఆచార్య దేవుడు
ఆరని జ్వాలల అలమటించగా
అమృతాంతరంగుడు ఆచార్య దేవుడు
ఆరని జ్వాలల అలమటించగా
మాతృదేవియై మము నడిపించిన
విద్యానిలయము విలవిలలాడగా
మాతృదేవియై మము నడిపించిన
విద్యానిలయము విలవిలలాడగా
అంబరవీధుల దాగున్నావా
అంబరవీధుల దాగున్నావా
ఆర్తనాధమే వినకున్నావా
కరుణించవా వరుణదేవా 
నిరుపమ కరుణా సురగంగా కురిపించి
కరుణించవా వరుణదేవా 

చరణం::2

పెళ పెళ పెళ పెళ జలతరాలు ఘర్జించగా 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
తళ తళ తళ తళ తపిళ్ళతలు వీపించగా 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
దుంభుని ఆనందాభుదిలో విహరించగా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కుంభవృస్ఠి...కురిపించవా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
గురుదేవుని...కరుణించవా 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కరుణించవా...కరుణించవా 

Sunday, November 16, 2008

రాజ కోట రహస్యం--1971సంగీత::విజయా కృష్ణమూర్తి
రచన::పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం::L.R.ఈశ్వరి 
తారాగణం::N.T.రామారావు,దేవిక,మిక్కిలినేని,సత్యనారాయణ,మిక్కిలినేని,
జ్యోతిలక్ష్మి,రమణారెడ్డి 

పల్లవి::

నీవు నాకు రాజా..మరి నీకు నేనె రోజా
నీ చెంత చేరి నా వింత చూపి..నీ తంతు చూతులేరా

చరణం::1

మగువో మధువో తేలాలిరా..తేలక నేనూ పోనురా
అహా హా హా అలాగా
మగువో మధువో తేలాలిరా..తేలక నేనూ పోనురా..ఆ
పొగరో వగరో..నీవో నేనో చూతురా..హా
నీవు నాకు రాజా..మరి నీకు నేనె రోజా..ఆ
నీ చెంత చేరి నా వింత చూపి..నీ తంతు చూతులేరా

చరణాం::2

ఊయ్..లలలలల ఊయ్..హోయ్హోయ్ ఊయ్
లలలలలల ఊయ్ ఈఈఇ ఊయ్య 
     
నీతో నాకు చెలగాట రా..నీ కౌగిలి నా కోటరా
నీతో నాకు చెలగాట రా..ఆ..నీ కౌగిలి నా కోటరా..హా
చాటూ..ఆ..మాటూ..అరసి మురిసి పోదురా..అ హా హా హా 
నీవు నాకు రాజా..మరి నీకు నేనె రోజా
నీ చెంత చేరి నా వింత చూపి..నీ తంతు చూతులేరా
నీవు నాకు రాజా..మరి నీకు నేనె రోజా..అ హా హా హా ఆ హా 

రాజ కోట రహస్యం--1971

సంగీత::విజయా కృష్ణమూర్తి
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల 
తారాగణం::N.T.రామారావు,దేవిక,మిక్కిలినేని,సత్యనారాయణ,మిక్కిలినేని,
జ్యోతిలక్ష్మి,,రమణారెడ్డి

పల్లవి::

ఆహా హా హా హా హా ఆహా హా హా హా హా
ఈ నేల..బంగరు నేల 
ఈ వేల..చల్లని వేళ 
కనరాని..తీయని ఊహలతో  
మనసూగెను..ఊగెను ఉయ్యాలా
మనసూగెను..ఊగెను ఉయ్యాలా
ఈ నేల..బంగరు నేల..ఆ

చరణం::1

పూచే పూవులన్నీ..ఏ పుణ్యమూర్తుల హృదయాలో
ఊగే తరువులన్నీ..ఏ యోధులు గాచిన జంగాలో
వీచే గాలీ వినిపించేది..వీచే గాలీ వినిపించేది
ఏ వేణులోలుని..గీతాలో
ఈ నేల బంగరు..నేల 
ఈ వేల చల్లని..వేళ
కనరాని తీయని..ఊహలతో   
మనసూగెను..ఊగెను ఉయ్యాలా
ఈ నేల..బంగరు నేల..ఆ

చరణం::2

ఎగిసే పావురాలూ..ఏ శాంతిదేవి సందేశాలో
కదిలే నీరుగలూ..ఏ కరుణామయుని దీవెనలో
పొంగే అలల పులకించేవి..పొంగే అలల పులకించేవి
ఏ కవిరాజు..భావనలో
ఈ నేల బంగరు..నేల 
ఈ వేల చల్లని..వేళ
కనరాని తీయని..ఊహలతో  
మనసూగెను..ఊగెను ఉయ్యాలా
మనసూగెను..ఊగెను ఉయ్యాలా 
ఆహా హా హా హా హా ఆహా హా హా హా హా 
హా హా హా హా హా ఓ హో హో హో హో..ఆ

రైతు బిడ్డ--1971
సంగీత::S.హనుమంతరావు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల 
తారాగణం::N.T. రామారావు, వాణిశ్రీ,అనూరాధ,శాంతకుమారి,సత్యనారాయణ

పల్లవి::

అ..అమ్మ
ఆ..ఆవు 
అ..అమ్మ  
ఆ..ఆవు 
అమ్మవంటిదే ఆవు..అది తెలుసుకో నీవు

ఇ..ఇల్లు 
ఈ..ఈ..ఈశ్వరుడు 
ఆ..ఇంటిని ఇలనూ కాచేదెవడు 
ఈశ్వరుడు..పరమేశ్వరుడు 

చరణం::1

అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ౠ..అను అను  
ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ అం అః అం అః
క ఖ గ ఘ జ్ఞ చ ఛ జ ఝ ఞ ట ఠ డ ఢ ణ 
త థ ద ధ న ప ఫ బ భ మ..య ర ల వ శ ష స హ ళ క్ష 

అ మొదలుకొని..క్ష వరకు 
అ మొదలుకొని..క్ష వరకు 
మన అక్షరాలు..యాభైయారూ
అక్షరమాల..నేర్చుకొని 
ఆపై బ్రతుకులు..దిద్దుకొని 
చక్కని పౌరులు.. కావాలీ
మన జాతికి పేరు..తేవాలి    
అ..అమ్మ  
ఆ..ఆవు 
అమ్మవంటిదే..ఆవు 
అది తెలుసుకో..నీవు
ఇంటిని ఇలనూ కాచేదెవడు
ఈశ్వరుడు..పరమేశ్వరుడు 

చరణం::2
   
అందరిదీ ఒకే..కులం 
అందరమూ..మానవులం 
కండలు పెంచితె..సరిపోదు
కావాలయ్యా..బుద్ధిబలం 
కావాలయ్యా..బుద్ధిబలం            
మనభాషలు..వేరేఐనా
మన మతాలు..వేరే ఐనా 
జీసస్..ఈశ్వర్..అల్లా  
ఈశ్వర అల్లా తేరేనామ్ 
సబకో సన్మతి దే భగవాన్ర
రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్ 
పతీత పావన సీతారామ్
ఈశ్వర్ అల్లా తేరేనామ్ 
సబ్ కో సన్మతీ దే భగవాన్ర
రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్ 
పతీత పావన సీతారామ్

చరణం::3

మన భాషలు..వేరే ఐనా 
మన మతాలు..వేరే ఐనా 
పాలూ పైరూ..ఒకటే 
భూమాత అందరికొకటె 
భూమాత..అందరికొకటె 
పేదా గొప్పా..భేదాలు 
పెళ్ళగించుకొని..పోవాలి
గిరిజనుడే..పురజనుడై 
గిరిజనుడే..పురజనుడై  
ధరా చక్రమును..తిప్పాలి
ఈ ధరా చక్రమును..తిప్పాలి    
అ..అమ్మ  
ఆ..ఆవు 
అమ్మవంటిదే..ఆవు 
అది తెలుసుకో..నీవు
ఇంటిని ఇలనూ కాచేదెవడు
ఈశ్వరుడు..పరమేశ్వరుడు
ఈశ్వరుడు..పరమేశ్వరుడు 

Thursday, November 13, 2008

అందరూ దొంగలే--1974


సంగీత::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల,V.రామకృష్ణ

పల్లవి::

ఓర్నాయాల చూశానురా ఈ వేళా
ఓర్నాయాల చూశానురా ఈ వేళా
పిల్లంటె పిల్లకాదు వర్ణించ వల్లకాదు
పిల్లంటె పిల్లకాదు వర్ణించ వల్లకాదు
అడగొద్దురో దానందచందాలూ

ఓర్నాయాల చూశావా ఈ వేళా
ఓర్నాయాల చూశావా ఈ వేళా
ఏమేమిచూశావు చూసి ఏమిచేశావు
ఏమేమిచూశావు చూసి ఏమిచేశావు  
చెప్పొద్దురో దానందచందాలు
ఓర్నాయాల చూశానురా ఈ వేళా

చరణం::1

చూశానొక పొగరబోతు గొడ్డునూ
అది చూపులతో కుమ్మిందీ కోడెనూ
చూశానొక పొగరబోతు గొడ్డునూ
అది చూపులతో కుమ్మిందీ కోడెనూ
అయ్యయ్యో గుండెల్లో దూసుకొనిపోయిందా
అది ఉండుండి మటెడుతూ వుందా గోవిందా
గుండెల్లో దూసుకొనిపోయిందా
అది ఉండుండి మటెడుతూ వుందా 
ఛ..ఛ..దూసుకొనీ పోనీక వాటేసుకున్నాను 
ముద్దొకటీ యిచ్చానూ ముక్కు తాడు వేశానూ
ముద్దొకటీ యిచ్చానూ ముక్కు తాడు వేశానూ 
కొయ్..కొయ్..కోతలు కొయ్  
ఓర్నాయాల..చూశానురా ఈ వేళా
ఏమేమిచూశావు..చూసి ఏమిచేశావు
ఏమేమిచూశావు..చూసి ఏమిచేశావు 
అడగొద్దురో దానందచందాలు
ఓర్నాయాల చూశానురా ఈ వేళా

చరణం::2

నడిరేయిలోన నడిరేయిలోన 
సుడిగాలిలా గదిలోకి గబగబ వచ్చింది    
నన్ను సుట్టేసి సుడి తిరిగిపోయింది
నడిరేయిలోన సుడిగాలిలా గదిలోకి గబగబ వచ్చింది    
నన్ను సుట్టేసి సుడి తిరిగిపోయింది
ఆయ్యయ్యో ఓపలేని ఆతాపం ఒళ్ళంతా రగిలిందా 
దాని కోపంతో నీ గూబ పగిలిందా 
ఓపలేని ఆతాపం ఒళ్ళంతా రగిలిందా
దాని కోపంతో నీ గూబ పగిలిందా 
ఛ..ఛ..తెల్లవార్లు నాతోటె గడిపిందీ
తెల్లవార్లు నాతోటె గడిపిందీ
ఇక వెళ్ళలేనంటూ న వెంటపడిందీ
పడుతుంది..పడుతుంది     
ఓర్నాయాల..చూశానురా ఈ వేళా
ఏమేమిచూశావు..చూసి ఏమిచేశావు
ఏమేమిచూశావు..చూసి ఏమిచేశావు  
అడగొద్దురో..దానందచందాలు  
ఓర్నాయాల..చూశానురా ఈ వేళా
ఓర్నాయాల..చూశావా ఈ వేళా
ఓర్నాయాల..చూశానురా ఈ వేళా

అందరూ దొంగలే--1974సంగీత::K. V.మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల,V.రామకృష్ణ

పల్లవి::

గుడుగుడు గుంచం గుళ్ళో రాగం
పాముల పట్నం పటికి బెల్లం
నన్నే పెళ్ళి చేసుకో మా అందరిలో 
నన్నే చేసుకో నన్నే చేసుకో నన్నే చేసుకో 
నన్నే చేసుకో నన్నే పెళ్ళి చేసుకో

గుడుగుడు గుంచం గుళ్ళో రాగం
పాముల పట్నం పటికి బెల్లం
నేనే పెళ్ళి చేస్తా మీ అందరికీ
నేనే చేస్తా నేనే చేస్తా నేనే చేస్తా 
నేనే పెళ్ళి చేస్తా

చరణం::1

నీకు తగ్గదాన్నోయ్..నీటైనదాన్నోయ్..ఆహా
వాటమున్న దాన్నొయ్..వగలున్న దాన్నోయ్..అవ్వా 
నీకు తగ్గదాన్నోయ్..నీటైనదాన్నోయ్
వాటమున్న దాన్నొయ్..వగలున్న దాన్నోయ్
వగలు సైగచేస్తే..పరుగు పరుగునా వచ్చి
రేయంతా నీ కలలో కరిగిపోతానోయ్
కరిగిపోతానోయ్
  
గుడుగుడు గుంచం గుళ్ళో రాగం
పాముల పట్నం పటికి బెల్లం
నన్నే పెళ్ళి చేసుకో..మా అందరిలో 
నన్నే చేసుకో నన్నే చేసుకో నన్నే చేసుకో 
నన్నే చేసుకో నన్నే పెళ్ళి చేసుకో

గుడుగుడు గుంచం గుళ్ళో రాగం
పాముల పట్నం పటికి బెల్లం 
నేనే పెళ్ళి చేస్తా..మీ అందరికీ
నేనే చేస్తా..నేనే చేస్తా నేనే చేస్తా
నేనే చేస్తా నేనే పెళ్ళి చేస్తా

చరణం::2

గుత్తమైన గుండెల్లో కోర్కె ఇమడనంటె
నీ గుప్పెట్లో నా నడుము గిరగిర తిరగాలి
గుత్తమైన గుండెల్లో కోర్కె ఇమడనంటె
నీ గుప్పెట్లో నా నడుము గిరగిర తిరగాలి
కోరమీసం నీది..కొంటె చూపు నాది
కోరమీసం నీది..కొంటె చూపు నాది
కోరి కోరి ఆ రెండు కోలాటం ఆడాలి ఆడాలి 

గుడుగుడు గుంచం  గుళ్ళో రాగం
పాముల పట్నం పటికి బెల్లం
నన్నే పెళ్ళి చేసుకో..మా అందరిలో 
నన్నే చేసుకో నన్నేచేసుకో నన్నే చేసుకో 
నన్నే చేసుకో..నన్నే పెళ్ళి చేసుకో

చరణం::3

పొంగుతున్న ఒంపుల్లో పొగరునాకు తెలుసు
రంగేళి వయసులో సింగారం తెలుసు
పొంగుతున్న ఒంపుల్లో పొగరునాకు తెలుసు
రంగేళి వయసులో సింగారం తెలుసు
లొంగని మీ పరువాలు..లొంగ దీసుకుంటా
లొంగని మీ పరువాలు..లొంగ దీసుకుంటా 
అందాలకు బందమేసి..అదుపులోన పెడతా..ఆ
అదుపులోన పెడతా  
     
గుడుగుడు గుంచం గుళ్ళో రాగం
పాముల పట్నం పటికి బెల్లం
నేనే పెళ్ళి చేస్తా మీ అందరికీ
నేనే చేస్తా  నేనే చేస్తా నేనే చేస్తా
నేనే చేస్తా నేనే పెళ్ళి చేస్తా

శాంతి నిలయం--1972
సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::శోభన్ బాబు,చంద్రకళ,S.V.రంగారావు,అంజలీదేవి,సంధ్యారాణి,ముక్కామల
నాగభూషణం,రాజబాబు,రమణారెడ్డి

పల్లవి::

ఇంతమాత్ర మెరుగువా కన్నయ్యా
ఏమంత పసివాడవా కన్నయ్యా
ఏమంత పసివాడవా కన్నయ్యా
ఏమంత పసివాడవా..ఆఆ 

చరణం::1

ఏభామ యింటిలో..ఎంత పాడివున్నదో
ఏ వుట్టిపై ఎంత వెన్నదాచి..వున్నదో 
తెలిసి దోచు కన్నయ్య..ఎంత తియ్యనీ..ఈ
దొంగవయా కన్నయ్యా..ఆ ఆ ఆ
కన్నయ్యా..ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ     
ఏభామ యింటిలో..ఎంత పాడివున్నదో
ఏ వుట్టిపై ఎంత వెన్నదాచి..వున్నదో 
తెలిసి దోచు కన్నయ్య..ఎంత తియ్యనీ..ఈ..దొంగవయా 
తెలియదా తొలిరేయి..కన్నెమనసు కోర్కెలు
చిలిపిగ పులకించు దోరవయసు..చేష్టలు  
ఇంతమాత్ర మెరుగువా కన్నయ్యా..ఆఆ 
ఏమంత పసివాడవా..కన్నయ్యా..ఏమంత పసివాడవా..ఆ

చరణం::2

ఏ లేత వెదురులో..ఏ పలుకు పలుకునో
ఏ రాగమాలపించ..ఏలేగ ఆడునో
ఎరిగిన దానలోన..నన్నెరుగవా..ఆ..గోపాలా 
నీమోవి తాకితే..ఆ మురళి రవళించు
ఆ మురళి రవళిలో..యీ రాధ జీవించు    
ఆ మురళి రవళిలో..ఓ..యీ రాధ జీవించు

శాంతి నిలయం--1972
సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,B.వసంత
తారాగణం::శోభన్ బాబు,చంద్రకళ,S.V.రంగారావు,అంజలీదేవి,సంధ్యారాణి,ముక్కామల
నాగభూషణం,రాజబాబు,రమణారెడ్డి

ల్లవి::

దేవీ క్షేమమా..దేవరవారూ క్షేమమా
దేవీ క్షేమమా..దేవరవారూ క్షేమమా
తమ కడగంటి చూపే కరువైనాదీ
తమ కరుణా కటాక్షమే అరుదైనాదీ
దేవీ క్షేమమా..ఆఆఆ             

చరణం::1

నులిసిగ్గుల లేబుగ్గలు..ఎలాగున్నవీ
నులివెచ్చని తొలిముద్దులు..పంపమన్నవీ
నులిసిగ్గుల లేబుగ్గలు..ఎలాగున్నవీ
నులివెచ్చని తొలిముద్దులు..పంపమన్నవీ
అల్లరల్లరీ కళ్ళుచల్లగా వున్నవా..అల్లరల్లరీ కళ్ళుచల్లగా వున్నవా
తెల్లవార్లు నిదురరాక ఎర్రబారుతున్నవీ..దేవీ..ఈ..క్షేమమా..ఆ  

చరణం::2

జడలోనమల్లెపూలు..యిమడకున్నవి
జతలేక పట్టుపరుపు..కుదరకున్నది
జడలోనమల్లెపూలు..యిమడకున్నవి
జతలేక పట్టుపరుపు..కుదరకున్నది
తలగడతో చెప్పుకునే..కబురులే మిగిలినవి
తలగడతో చెప్పుకునే..కబురులే మిగిలినవి
అవికూడ నలిగిపోయి..జాలివేస్తున్నది
దేవీ..ఈఈఈ..క్షేమమా..ఆఆఆ  

చరణం::3

నీ బడిలో చదవాలి..క్రొత్త క్రొత్త చదువులూ
నేనపుడు అడగాలి..చిలిపి చిలిపి ప్రశ్నలూ
పెదవులపై వ్రాయాలి..నీవుమెచ్చు జవాబులూ
పెదవులపై వ్రాయాలి..నీవుమెచ్చు జవాబులూ
నీ మగసిరి గెలవాలి..అసలైన పరీక్షలూ 
దేవీ క్షేమమా దేవరవారూ క్షెమమా..దేవీ..ఈ..క్షేమమా..ఆ 

శాంతినిలయం--1972


సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::ప్రయాగ
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::శోభన్ బాబు,చంద్రకళ,S.V.రంగారావు,రమణారెడ్డి,అంజలీదేవి,సంధ్యారాణి,ముక్కామల
నాగభూషణం,రాజబాబు.

పల్లవి::

చిన్నారీ సీతమ్మా..సీమంతం రారమ్మా 
చిన్నారీ సీతమ్మా..సీమంతం రారమ్మా  
కలకాలం వర్ధిల్ల వేడుకలూ..సేదాము     
చిన్నారీ సీతమ్మా..సీమంతం రారమ్మా

చరణం::1

అనసూయాది శీలవతులలో
మేలిబంతివై మెలగమ్మా..మేలిబంతివై మెలగమ్మా  
అనసూయాది శీలవతులలో..మేలిబంతివై మెలగమ్మా 
నీ యిల్లే వేయిళ్ళై పసుపు కుంకుమతో వర్దిల్లమ్మా  
చిన్నారీ సీతమ్మా..సీమంతం రారమ్మా

చరణం::2

రతనాల గాజులివే సతినీకే శుభమమ్మ సతినీకే శుభమమ్మ
రతనాల గాజులివే సతినీకే శుభమమ్మ సతినీకే శుభమమ్మ
అనురాగ లతల పెనవేసుకొని అనుకూలవతిగ ధరమనుమమ్మ      
పతి సన్నిధియే సతి పెన్నిధిగా..ఆఆ
చిన్నారీ సీతమ్మా..సీమంతం రారమ్మా

చరణం::3

నీపాపె కనుపాపై..వెన్నెలలు వెదజల్లూ
ఆఆఆఆఆ 
నీపాపె కనుపాపై..వెన్నెలలు వెదజల్లూ
నీ యిల్లె సిరిమల్లె..పొదరిల్లై విరియాలి  
చిన్నారీ సీతమ్మా..సీమంతం రారమ్మా  
కలకాలం వర్ధిల్ల వేడుకలూ సేదాము     
చిన్నారీ సీతమ్మా..సీమంతం రారమ్మా

Friday, November 07, 2008

బంగారు బాబు--1973సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

Film Director::V.B.Rajendra Prasad
తారాగణం::అక్కినేని,వాణిశ్రీ,S.V.రంగారావు,జగ్గయ్య,జయంతి,రాజబాబు,S.వరలక్ష్మీ,కృష్ణ,శోభన్‌బాబు,
నాగభూషణం,పద్మనాభం.
:::::::::

ఏడడుగుల సంబంధం ఏనాడో వేసిన బంధం
నిన్ను నన్ను పెనవేసిన బంధం
ఎన్నో జన్మల సంబంధం
ఎన్నెన్నో..జన్మల అనుబంధం

ఏడడుగుల సంబంధం ఏనాడో వేసిన బంధం
నిన్ను నన్ను పెనవేసిన బంధం
ఎన్నో జన్మల సంబంధం
ఎన్నెన్నో..జన్మల అనుబంధం

::::1


ఎన్నో ఊసులు ఎదలో మెదిలే తొలిరోజు
అవి మాటలకందక మారాం చేసేదీరోజు
ఎన్నో ఊసులు ఎదలో మెదిలే తొలిరోజు
అవి మాటలకందక మారాం చేసేదీరోజు
ఈ రోజు కోసమే కన్నులు కాయలు కాచినవి
ఈ రోజు కోసమే కన్నె సొగసులు దాచినది
ఈ రోజు కోసమే కన్నె సొగసులు దాచినది
ఇది..ఏడడుగుల సంబంధం ఏనాడో వేసిన బంధం
నిన్ను నన్ను పెనవేసిన బంధం
ఎన్నో జన్మల సంబంధం
ఎన్నెన్నో..జన్మల అనుబంధం

::::2


మోజులు పెరగాలివాటిని చేతలు చెయ్యాలి
సుఖాల లోతులు చూడాలి ఒడిలో సోలిపోవాలి
మోజులు పెరగాలి వాటిని చేతలు చెయ్యాలి
సుఖాల లోతులు చూడాలి ఒడిలో సోలిపోవాలి
అలుపు సొలుపు ఎరగని పరువం అంతు చూడాలి
ఎండ వాన రెండూ చూస్తూ పండిపోవాలి
అలుపు సొలుపు ఎరగని పరువం అంతు చూడాలి
ఎండ వాన రెండూ చూస్తూ పండిపోవాలి
ఇది..ఏడడుగుల సంబంధం ఏనాడో వేసిన బంధం
నిన్ను నన్ను పెనవేసిన బంధం
ఎన్నో జన్మల సంబంధం
ఎన్నెన్నో..జన్మల అనుబంధం

::::3


ఆలుమగలుగ ఆనందం చవిచూశాము
అనురాగం పండి అమ్మానాన్నలమైనాము
ఆలుమగలుగ ఆనందం చవిచూశాము
అనురాగం పండి అమ్మానాన్నలమైనాము
ఈ రోజు కోసమే ఆడది తపస్సు చేసేది
ఈ రోజు కోసమే ఆడది తపస్సు చేసేది
ఈ బోసినవ్వుకే మగాడు జోలలు పాడేది
ఈ బోసినవ్వుకే మగాడు జోలలు పాడేది
ఇది..ఏడడుగుల సంబంధం ఏనాడో వేసిన బంధం
నిన్ను నన్ను పెనవేసిన బంధం
ఎన్నో జన్మల సంబంధం
ఎన్నెన్నో..జన్మల అనుబంధం

బంగారు బాబు--1973::కల్యాణి::రాగంసంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
దర్శకత్వంV.B.రాజేంద్ర ప్రసాద్
నిర్మాణంV.B.రాజేంద్ర ప్రసాద్

Film Director::V.B.Rajendra Prasad
తారాగణం::అక్కినేని,వాణిశ్రీ,S.V.రంగారావు,జగ్గయ్య,జయంతి,రాజబాబు,S.వరలక్ష్మీ,కృష్ణ,శోభన్‌బాబు,
నాగభూషణం,పద్మనాభం.
Kalyani ::raagam

:::::::

కన్నయ్యలాంటి అన్నయ్య లేని కన్నులెందుకు
ఆ అన్నయ్య చల్లగ నవ్వకపోతే వెన్నెలెందుకు

కన్నయ్యలాంటి అన్నయ్య లేని కన్నులెందుకు
ఆ అన్నయ్య చల్లగ నవ్వకపోతే వెన్నెలెందుకు

::::1


నా మాటకు పలికే దేవుడూ..నా మనసుకు తెలిసిన చంద్రుడూ
నా మాటకు పలికే దేవుడూ..నా మనసుకు తెలిసిన చంద్రుడూ
అలిగాడమ్మా ఈనాడూ..అలిగాడమ్మా ఈనాడూ..
నా బ్రతుకే చీకటి చేసాడూ..నా బ్రతుకే చీకటి చేసాడూ

కన్నయ్యలాంటి అన్నయ్య లేని కన్నులెందుకు
ఆ అన్నయ్య చల్లగ నవ్వకపోతే వెన్నెలెందుకు

::::2


నా ఆశలు తీర్చే తండ్రే తానూ..తన ఆకలి ఎరిగిన తల్లిని నేనూ
నా ఆశలు తీర్చే తండ్రే తానూ..తన ఆకలి ఎరిగిన తల్లిని నేనూ
నా కనుపాపడు పలకని నాడు..నా కనుపాపడు పలకని నాడు
కన్నులొచ్చినా కబోదినే..నేనూ..కన్నులొచ్చినా కబోదినే

అమ్మా..చెల్లెమ్మా..అన్నయ్యా..

కన్నమ్మలాంటి చెల్లెమ్మ ఉంటే..అన్నమెందుకూ
నా చెల్లెమ్మ చల్లగ నవ్వుతు ఉంటే వెన్నెలెందుకూ

కన్నయ్యలాంటి అన్నయ్య లేని కన్నులెందుకు
ఆ అన్నయ్య చల్లగ నవ్వకపోతే వెన్నెలెందుకు

కన్నమ్మలాంటి చెల్లెమ్మ ఉంటే..అన్నమెందుకూ
నా చెల్లెమ్మ చల్లగ నవ్వుతు ఉంటే వెన్నెలెందుకూ