Friday, August 15, 2014

దేశభక్తి గీతాలు


అథః స్వాగతం శుభ స్వాగతం
ఆనంద మంగళ మంగళం 
నిత ప్రియం భారత భారతం
స్వాగతం శుభ స్వాగతం

సా గప దని దప గ ప ద 
గ పద నిస నిద దనిస పదని పదస 

నిత్య నిరంతరతా నవతా 
మానవతా సమతా మమతా 

సారథి సాథ్ మనోరథ్ కా 
జో అనివార్ నహీ థమతా 

సంకల్ప్ అవిజిత్ అభిమతమ్ 
ఆనంద మంగళ మంగళం 

అథః స్వాగతం శుభ స్వాగతం
ఆనంద మంగళ మంగళం 
స్వాగతం శుభ స్వాగతం 

సా గప దని దప గ ప ద
గ పద నిస నిద దనిస పదని పదస 

కుసుమిత నయీ కామనాయే 
సురభిత నయీ సాధనయే 
మైత్రీమత క్రీడాన్గన్ మే 
ప్రాముదిత బంధు భావనాయే 

శాశ్వత సువిక్షిత అతి శుభం 
ఆనంద మంగళ మంగళం 

అథః స్వాగతం శుభ స్వాగతం
ఆనంద మంగళ మంగళం 
నిత ప్రియం భారత భారతం 

అథః స్వాగతం శుభ స్వాగతం  
అథః స్వాగతం శుభ స్వాగతం 

Desabhakti Geetaalu

atha@h swaagatam Subha swaagatam
aananda mangaLa maMgaLaM 
nita priyam bhaarata bhaaratam
svaagatam Subha swaagatam

saa gapa dani dapa ga pa da 
ga pada nisa nida danisa padani padasa 

nitya nirantarataa navataa 
maanavataa samataa mamataa 

saarathi saath manOrath kaa 
jO anivaar nahee thamataa 

sankalp avijit abhimatam 
aananda mangaLa mangaLam 

atha@h svaagatam Subha svaagatam
aananda mangaLa mangaLam 
swaagatam Subha swaagatam 

saa gapa dani dapa ga pa da
ga pada nisa nida danisa padani padasa 

kusumita nayee kaamanaayE 
surabhita nayee saadhanayE 
maitreemata kreeDaangan mE 
praamudita baNdhu bhaavanaayE 

SaaSwata suvikshita ati Subham 
aananda mangaLa mangaLam 

atha@h swaagatam Subha swaagatam
aananda mangaLa mangaLam 
nita priyam bhaarata bhaaratam 

atha@h swaagatam Subha swaagatam  
atha@h swaagatam Subha swaagatam 

దేశభక్తి గీతాలు


భారతి మా కన్న తల్లి భాగ్యోదయ కల్పవల్లి 
విశ్వశాంతి విరియించిన చిరునవ్వుల శిరసు మల్లి

వాధిత్రయ భవ్య వాసనా వింధ్యాచల విసద రచన 
కాస్మీరపు రశ్మి వదన నిర్మల గుణ నిఖిల సదన 

సన్నుత హిమశిఖరము వలె ఉన్నత మస్తక శోభిని 
పావన గంగా నది వలె జీవన గీతాదాయిని

భారతి బంగరు ముంగిట భగవంతుడె  పారాడెను 
ఋషి సంతతి గొంతు విప్పి ఋక్కులు చక్కగ పాడెను 

క్షమతా కేతనమెత్తెను సమతా శంఖమునొత్తెను 
వితరణ గుణ గౌరవమున విశ్వమునే ముంచెత్తెను 

Desabhakti Geetaalu

Bhaarati maa kanna talli Bhaagyodaya kalpavalli
Viswasanti viriyinchina chirunavvula sirasu malli

Vadhitraya bhavya vaasana Vindhyaachala visada rachana
Kaasmirapu rasmi vadana nirmala guna nikhila sadana

Sannuta himasikharamu vale unnata mastaka sobhini
Pavana ganga nadi vale jivana gitaadayini

Bhaarati bangaru mungita bhagavantude paaraadenu
Rushi santati gontu vippi rushulu chakkaga paadenu

Kshamataa ketanamettenu samata senkhamunottenu
Vitarana guna gouravamuna viswamune munchettenu

కల్యాణ రాముడు--1980సంగీతం::ఇళయరాజా 
రచన::రాజశ్రీ
గానం::S.జానకి
తారాగణం::కమల్‌హాసన్,శ్రీదేవి,పుష్పలత,మనోరమ.   

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఏదో రాగం..చెలరేగు ఈ సమయం
ఉరికే హృదయం..అమ్మమ్మా ఇది సుఖమే సుఖం

ఏదో రాగం..చెలరేగు ఈ సమయం
ఉరికే హృదయం..అమ్మమ్మా ఇది సుఖమే సుఖం

చరణం::1

మధురాశలే తలబోసేనే
చిరుతేనేలే కురిపించెనే
కనులు కనులు చేసే స్నేహం
కలలు తీరేనే..ఏ..పులకరించెనే..ఏ
చింద్రులే..ఏ..చింద్రులై చిలికెనే
మధువులో ఆ పిలుపులో..అమ్మమ్మా..ఆ

ఏదో రాగం..చెలరేగు ఈ సమయం
ఉరికే హృదయం..అమ్మమ్మా ఇది సుఖమే సుఖం

చరణం::2

నా కన్నె మనసే పలికెను
నా చిలిపి తలపే కులికెను
ఊహలన్ని ఊసులాడే..ఉరకలేసేనే..ఏ
కొసరి పాడేనే..కలిసెనే..ఏ
కలిసెనే..కరిగెనే..బంధమో
అనుబంధమో..అమ్మమ్మా..ఆ ఆ ఆ

ఏదో రాగం..చెలరేగు ఈ సమయం
ఉరికే హృదయం..అమ్మమ్మా ఇది సుఖమే సుఖం

చరణం::3

చెలి తలపులే కదలాడెనే
తొలి వలపులే చిగురించెనే
కురిసె వసంతం..పూలవర్షం
చిలకరించెనే..చిందులేసేనే
కరగనీ.ఈ..కరగనీ
చెరగనీ..చుదు ఇది యోగమో..అమ్మమ్మామ్మా..ఆ 

ఏదో రాగం..చెలరేగు ఈ సమయం
ఉరికే హృదయం..అమ్మమ్మా ఇది సుఖమే సుఖం

అమ్మమ్మా ఇది సుఖమే సుఖం

Kalyana Ramudu--1980  
Music Director::IlayaRaja
Lyrics::Rajasree
Singer's::S.Janaki 

Starring::KamalHaasan,Sreedevi,Pushpalata,Manorama

::::::::

aa aa aa aa aa aa aa aa
EdO raagam..chelarEgu ii samayam
urikE hRdayam..ammammaa idi sukhamE sukham

EdO raagam..chelarEgu ii samayam
urikE hRdayam..ammammaa idi sukhamE sukham

::::1

madhuraaSalE talabOsEnE
chirutEnElE kuripinchenE
kanulu kanulu chEsE snEham
kalalu teerEnE..E..pulakarinchenE..E
chindrulE..E..chindrulai chilikenE
madhuvulO aa pilupulO..ammammaa..aa

EdO raagam..chelarEgu ii samayam
urikE hRdayam..ammammaa idi sukhamE sukham

::::2

naa kanne manasE palikenu
naa chilipi talapE kulikenu
Uhalanni UsulaaDE..urakalEsEnE..E
kosari paaDEnE..kalisenE..E
kalisenE..karigenE..bandhamO
anubandhamO..ammammaa..aa aa aa

EdO raagam..chelarEgu ii samayam
urikE hRdayam..ammammaa idi sukhamE sukham

::::3

cheli talapulE kadalaaDenE
toli valapulE chigurinchenE
kurise vasantam..poolavarsham
chilakarinchenE..chindulEsEnE
karaganii.ii..karaganii
cheraganii..chudu idi yOgamO..ammammaammaa..aa 

EdO raagam..chelarEgu ii samayam
urikE hRdayam..ammammaa idi sukhamE sukham
ammammaa idi sukhamE sukham

రాంబంటు--1996
Director::బాపు
సంగీతం::M.M.కీరవాణి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు

పల్లవి::

అ అ అ అ అ అ అ అ  
కుక్కుటేశ్వర కునుకు సాలురా..నీవు లేవరా నిదర లేపరా 
కుక్కుటేశ్వర కునుకు సాలురా..నీవు లేవరా నిదర లేపరా
కొక్కోరుక్కో..మేలుకో..కొక్కోరుక్కో..మేలుకో
కుక్కుటేశ్వర కునుకు సాలురా..నీవు లేవరా నిదర లేపరా

చరణం::1

ఆటీను ఇస్పేట్ డైమను రాణుల అలకదీర్చర అప్పుజేసి 
కాఫీ సిగరెట్టు ఉప్మా పెసరట్టు పరువు పెంచర పద్దురాసి
సిగ్గు శరములు గాలికి వదిలి క్లబ్బుకి కదలక లెమ్మి ఇక లెమ్మి 
రమ్మి ఇటు రమ్మి..నిను నీవే సేయగ దొమ్మి
నీ కనులకు పొరలే కమ్మి..సాటి ఆటకులనమ్మి 
నాటి ఆస్తి తెగనమ్మి..ఢంకా పలాసుగా కుంకా కులాసగ 
కోకో కో కో కో క్కో క్కో కో క్కో క్కో క్కో..కొక్కోరుక్కో..మేలుకో
ఓ ఓ..మేలుకో..
కుక్కుటేశ్వర కునుకు సాలురా నీవు లేవరా నిదర లేపరా

చరణం::2

మధు దేవి గుడి తలుపు తెరిసేటి యేళాయే నిదర ఈరా ఇంక మేలుకో 
పానకాలస్సామి పూనకేశ్వరితోన ఊరేగు యేళాయే మేలుకో
గోలి సోడా బుడ్డి కెవ్వుమంటున్నాది జాలి సూపి సామి మేలుకో
బారులో దేశి ఇదేశీయ మద్యాలు పద్యాలు పాడేను మేలుకో 
తిన్నదరిగే లాగ దున్నపో మారాజు కుడితి దాగుదువు మేలుకో
మేలుకో మేలుకో మేలుకో..కొక్కోరుక్కో..హో హో హో..మేలుకో..అ
అః కొక్కో

చరణం::3

అల్లరెందుకు రారా నల్ల గోపాల 
సిందులాపర సామి సిన్ని గోవింద
అల్లరెందుకు రారా నల్ల గోపాల 
సిందులాపర సామి సిన్ని గోవింద
అమ్మ కడుపే సల్లగ మాయమ్మవలపే వెన్నగా
రవ్వ సేయక తాన మాడరా మువ్వ గోపాలా  
నలుగు పెట్టే ఏళ అలకల్లు ముద్దు 
సమురు బెట్టే సెయ్యి దరువుల్లు ముద్దు
నలుగెట్టిన పిండి నాకు గణపతిగా 
ముగ్గురమ్మల బిడ్డ నీవే రఘుపతిగా 
తల అంటూ పోసేటి రాంబంటు పాట
కలగంటూ పాడాల కలవారి ఇంట 
రాలచ్చి ఇచ్చింది ఈ రాస పుటక 
శీలచ్చి దోచింది నీ సేతి ఎముక 
మీ ఉప్పు తిని అప్పు పడ్డానుగనక 
తీర్చలేని ఋణము తీర్చుకోమనకా 

RamBantu--1996
Director::Bapu
Music::M.M.Keeravaani
Lyrics::Veeturi
Singer's::S.P.Balu

:::
a a a a a a a a ..
Kukkuteswaraa kunuku saaluraa neevu levaraa nidura leparaa
Kukkuteswaraa kunuku saaluraa neevu levaraa nidura leparaa
kokkorokko meluko..kokkorokko meluko
Kukkuteswaraa kunuku saaluraa neevu levaraa nidura leparaa

:::1

Aatiin, ispet, daimond ranula alaka deerchara appu chesi
coffee, cigarette, upma, pesarattu paruvu penchara paddu raasi
siggu, sharamulu gaaliki vadili clubbuki kadalaga lemmi ika lemmi
rammi itu rammi ninu neeve seyaga dommi
ne kanulaku porale kammi..saati aatakula nammi
naati aasti teganammi..dhankaa palaasuga kunkaa kulaasaga
ko ko ko ko ko kokko kko kko kko kokkarakko..meluko
o o..meluko
Kukkuteswaraa kunuku saaluraa neevu levaraa nidura leparaa

:::2

Madhu devi gudi talupu teriseti yelaaye nidara eeraa inka meluko
paanakaala saami puunakeshwari tona uregu yelaye meluko
goli sodaa buddi kevvumantunnaadi jaali suupi saami meluko
baarulo deshii, idesheeya madyaalu padyalu paadenu meluko
tinnadarigedaaka dunnapo maaraaju kuditi taaguduvu meluko
meluko meluko meluko..kokkarako..ho ho ho..meluko..aa aahaa..kokko

:::3

Allarenduku rara nalla gopalaa
sindulaapara saami sinni govindaa
Allarenduku rara nalla gopalaa
sindulaapara saami sinni govindaa
amma kadupe sallagaa ma yamma valape vennagaa
ravva seyaka taanamaadaraa muvva gopalaa
nalugu pette vela alakallu muddu
nalugettina pindi naku ganapatigaa
muggurammala bidda neeve raghupatigaa
tala antu poseti raambantu paata
kalagantuu paadaala kalavari inta
raalachi ichindi ee raasa putaka
seelachi dochindi nee seeti yemuka
me uppu tini appu paddaanu ganaka
teerchaleni runamu teerchukomanaka

రాంబంటు--1996
Director::బాపు
సంగీతం::M.M.కీరవాణి
రచన::వేటూరి
గానం::K.S.చిత్ర 

::

బాల చిలక పరువాల సొగసు కనవేల 
ఎందుకీ గోల తగవులింకేల 
అధరమధురాల గ్రోల మురిపాల తేల
రసకేళికే తగన ఏల..నన్నేల
ఏలా..నీ దయా రాదూ..పరాకు చేసేవేలా సమయమూ కాదూ 

రారా రామయ్య రారా రారా..శృంగార వీర  
రారా నా జీవ గాత్రా..సుమశర గోత్ర 
సాల గడిచేనీ రేయి వలపు తరువాయి తలుపులే మూయి 
దొరకదీ హాయి మనసుకనవోయి మనకు తొలిరేయి 
కాంతపై ఏలా..నన్నేల 
ఏలా నీ దయా రాదూ..పరాకు చేసేవేలా సమయమూ కాదూ 

వాహనాల మణిభూషణాల భవనాల నేను నిను కోరితినా
లేత వయసు తొలి పూత సొగసు నీ చెంతనుంచకా దాచితినా 
సగము సగము జత కాని తనువుతో తనివి తీరాకా మనగలనా..ఆ
కడలి తరగాలా సుడులు తిరిగి కడ కొంగు తెరలలో పొంగి పొరలు ఈ వరద గోదారి వయసు కే దారి..పెళ్ళాడుకున్న..ఓ బ్రహ్మచారి 
ఏలా..నీ దయా రాదూ..పరాకు చేసేవేలా సమయమూ కాదూ

RamBantu--1996
Director::Bapu
Music::M.M.Keeravaani
Lyrics::Veeturi
Singer's::K.S.Chitra 

:::

Bala chilaka paruvaala sogasu kanavela
yendukee gola taguvulinkela
adhara madhuraala grola muripala tela rasakelike tagana
yela nannela 
yela nee daya raadu
paraaku chesevela samayamu kaadu

raraa ramayyaa raraa raraa shrungaara veera
raraa na jeeva gaatraa sumashara gotra 
chaala gadichenee reyi valapu taruvaayi
talupule muyi dorakadee haayi manasu kanavoyi
manaku tolireyi kaantapai yela..nannela

Vaahanaala manibhushanaala bhavanaala 
nenu ninu koritinaa
leta vayasu toliputa sogasu ne chentanunchaka daachitinaa
sagamu sagamu jatakaani tanuvuto tanivi teeraka managalanaa
kadali taragalaa sudulu tirigi kadakongu teralalo pongi porali
ee varada godaari vayaasuke daari
pelladukunna oo brahmachaari

yela nannela 
yela nee daya raadu
paraaku chesevela samayamu kaadu

వరలక్ష్మీవ్రతం--1961


సంగీతం::రాజన్-నాగేద్ర
రచన::G.కృష్ణమూర్తి
విఠల్ ప్రొడక్షన్స్ వారి
దర్శకత్వం::విఠల ఆచార్య
గానం::S.జానకి.P.లీల,P.B.శ్రీనివాస్ బృందం
తారాగణం::కాంతారావు,కృష్ణకుమారి,రాజనాల,బాలకృష్ణ,సత్యనారాయణ,మీనాకుమారి

పల్లవి::

వరమహాలక్ష్మీ..కరుణించవమ్మా
వరమహాలక్ష్మీ..కరుణించవమ్మా
చరణాలే..శరనంటినమ్మా
పతిదేవు బాసితి వెతలంది రోసితి
నుతియింతు..పతి నీయవమ్మా
వరమహాలక్ష్మీ..వరమీయవమ్మా
మాం పాహి మాతా..మాం పాహి మాతా
మాం పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాతా

చరణం::1

పాలకడలిన పుట్టి..శ్రీహరిని చేపట్టి
వైకుంఠలోకాన..లక్ష్మివైనావే
మాం పాహి మాతా..మాం పాహి మాతా
సత్య గుణ మూర్తివే..ఆ..సంపత్స్య రూపివే..ఆ
సత్వగుణమూర్తివే..ఆ..సంపత్స్య రూపివే..ఆ   
సర్వ సిద్ధివి నీవే సుమా..ఆ
నా వేదనను బాప..నీ దేవుతో గూడి
నైవేద్య మందుకోమ్మా..ఆ

మాం పాహి మాతా..మాం పాహి మాతా
మాం పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాతా

చరణం::2 

వాగీశు రాణివై..వరవీణపాణివై
బ్రహ్మలోకమ్మున..వాణివై నావే
మాం పాహి మాతా..మాం పాహి మాతా
కల్యాణదాయిని..కళల స్వరూపిణి
ఇల సకల విద్యలకు..తల్లివీవమ్మా
వేదనను బాప..నీ దేవుతో గూడి
నైవేద్య మందుకోమ్మా..ఆ

మాం పాహి మాతా..మాం పాహి మాతా
మాం పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాతా

చరణం::3

గిరిరాజ తనయవై..పరమేశు తరుణివై
కైలాసలోకాన..గౌరివైనావే
మాం పాహి మాతా..మాంపాహి మాతా
శక్తిస్వరూపిణి..మాం పాహి మాతా
భక్తజనపాలిని..మాం పాహి మాతా
శక్తిస్వరూపిణి..మాం పాహి మాతా
భక్తజనపాలిని..మాం పాహి మాతా
సుఖసౌఖ్య..సౌభాగ్యదాయివీవమ్మా
వేదనను బాప..నీ దేవుతో గూడి
నైవేద్య మందుకోమ్మా..ఆ

మాం పాహి మాతా..మాం పాహి మాతా
మాం పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాత
పతినీయవమ్మా..పతినీయవమ్మా..పతినీయవమ్మా

VaralakshmiiVratam--1961 
Music::::Raajan-Naagedra
Lyrics::G.Krishnamoorti
Vithal :: Production vaari
Director::B Vitala Charya 
Singer's::S.Jaanaki.P.Leela,P.B.Sreenivaas Brundam
Cast::Kantaraavu.Krishnakumari,Rajanaala,Baalakrishna,Satyanarayana,Meenaakumaari.

:::::

varamahaalakshmii..karuNinchavammaa
varamahaalakshmii..karuNinchavammaa
charaNaalE..SarananTinammaa
patidEvu baasiti vetalandi rOsiti
nutiyintu..pati neeyavammaa
varamahaalakshmii..varameeyavammaa
maam paahi maataa..maam paahi maataa
maam paahi maam paahi maam paahi maataa

::::1

paalakaDalina puTTi..Sriiharini chEpaTTi
vaikunThalOkaana..lakshmivainaavE
maam paahi maataa..maam paahi maataa
satya guNa moortivE..aa..sampatsya roopivE..aa
satwaguNamoortivE..aa..sampatsya roopivE..aa   
sarva siddhivi neevE sumaa..aa
naa vEdananu baapa..nee dEvutO gooDi
naivEdya mandukOmmaa..aa

maam paahi maataa..maam paahi maataa
maam paahi maam paahi maam paahi maataa

::::2 

vaageeSu raaNivai..varaveeNapaaNivai
brahmalOkammuna..vaaNivai naavE
maam paahi maataa..maam paahi maataa
kalyaaNadaayini..kaLala swaroopiNi
ila sakala vidyalaku..talliviivammaa
vEdananu baapa..nee dEvutO gooDi
naivEdya mandukOmmaa..aa

maam paahi maataa..maam paahi maataa
maam paahi maam paahi maam paahi maataa

::::3

giriraaja tanayavai..paramESu taruNivai
kailaasalOkaana..gourivainaavE
maam paahi maataa..maampaahi maataa
SaktiswaroopiNi..maam paahi maataa
bhaktajanapaalini..maam paahi maataa
SaktiswaroopiNi..maam paahi maataa
bhaktajanapaalini..maam paahi maataa
sukhasoukhya..soubhaagyadaayiveevammaa
vEdananu baapa..nee dEvutO gooDi
naivEdya mandukOmmaa..aa

maam paahi maataa..maam paahi maataa
maam paahi maam paahi maam paahi maata
patineeyavammaa..patineeyavammaa..patineeyavammaa