Sunday, May 19, 2013

బంగారు మనిషి--1976సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు 
తారాగణం::N.T. రామారావు,లక్ష్మి,అల్లు రామలింగయ్య,ప్రభాకరరెడ్డి,పండరీబాయి,రాజబాబు,రమాప్రభ.

పల్లవి::

నా దేశం భగవద్గీత నా దేశం అగ్నిపునీత సీత
నా దేశం కరుణాంతరంగ నా దేశం సంస్కార గంగ 
ఎక్కడి కెళుతూంది దేశం ఎమైపోతుంది
ఎక్కడి కెళుతూంది దేశం ఎమైపోతుంది 
హిమశైల శిఖరం పైకా పాతాళ కుహరంలోకా
హిమశైల శిఖరం పైకా పాతాళ కుహరంలోకా
ఎక్కడి కెళుతూంది దేశం ఎమైపోతుంది

చరణం::1

ప్రవచనాల పచ్చిక బయళ్ళలో పన్నాగాల గోతులు
ప్రణాళికల గాదెలకింద దాక్కున్న పందికొక్కులు
ప్రవచనాల పచ్చిక బయళ్ళలో పన్నాగాల గోతులు
ప్రణాళికల గాదెలకింద దాక్కున్న పందికొక్కులు
పావురాళ్ళ ఈకలు తొడుక్కునే ఊరేగే రాబందులు
పావురాళ్ళ ఈకలు తొడుక్కునే ఊరేగే రాబందులు 
ఇంకా పొద్దున చూరుకంటుకునే బల్లులై
మధ్యాహ్నం గోడమీద పిల్లులై సాయంత్రం వూసర వెల్లులై  
పార్టీల రంగులు ఫిరాయించే అవకాశవాదులు
పార్టీల రంగులు ఫిరాయించే అవకాశవాదులు
అటు రాబందులు ఇటు అవకాశవాదులు 
ఎక్కడి కెళుతూంది దేశం ఎమైపోతుంది
ఎక్కడి కెళుతూంది దేశం ఎమైపోతుంది

చరణం::2

ఉగ్గుపాలతో మత మౌఢ్యాలను రంగరించి
కంచాలలో వర్ణభేదాలు వడ్డించీ 
ఉగ్గుపాలతో మత మౌఢ్యాలను రంగరించి
కంచాలలో వర్ణభేదాలు వడ్డించీ
జాతికి నల్ల మందెక్కించే మతో న్మాదులు 
ఒక వంక మరో వంక
శాంతీ సహనం సౌహార్థం చచ్చురకం సంస్కారమని
శాంతీ సహనం సౌహార్థం చచ్చురకం సంస్కారమని 
వ్యక్తుల హత్యలతోనె నేటి వ్యవస్థ మారి తీరుతుందనీ  
అరాచకంగా పరిక్రమించే మహోగ్రవాదులు 
ఒక వంక మతో న్మాదులు ఒక వంక 
ఎక్కడి కెళుతూంది దేశం ఎమైపోతుంది
ఎక్కడి కెళుతూంది దేశం ఎమైపోతుంది

చరణం::3

ధ్యానంలోనే కాదు సౌజన్యంలోనూ కల్తీలు
నేతిలోనే కాదు నీతిలోనూ కల్తీలు
మైమరిపించె మద్యంలో మనుషుల చంపే కల్తీలు
ఫ్రాణం పోసే మందుల్లో ప్రాణం తీసే కల్తీలు
పరీక్ష రాసే చేతుల్లో కాపీ కల్తీలు
ఉప్పెనలాంటి యువతరంలో హిప్పీ కల్తీలు
అటు దినుసుల కల్తీలు ఇటు మనసుల కల్తీలు
ఎక్కడి కెళుతూంది దేశం ఎమైపోతుంది
ఎక్కడి కెళుతూంది దేశం ఎమైపోతుంది

చరణం::4

ధరల బరువుతో ప్రజల రెక్కలు విరుగుతూంటే
తిండికరువుతో పేదలు డొక్కలు మండుతూంటే 
ధరల బరువుతో ప్రజల రెక్కలు విరుగుతూంటే
తిండికరువుతో పేదలు డొక్కలు మండుతూంటే 
పదవులకై కుమ్ములాటలు బిరుదులకై పెనుగులాటలు 
భాషా దురహంకారాలు ప్రాంతీయ హుంకారాలు
దొంగసరకు రవాణాలు నల్లడబ్బు విలాసాలు
విలువలేని నినాదాలు పనికిరాని పట్టాలు 
అడుగడుగున లంచాలు పడగెత్తిన వంచనలు
రాహువు పట్టిందా జాతికి రక్తం చచ్చిందా
రాహువు పట్టిందా జాతికి రక్తం చచ్చిందా
ఇప్పటికైనా ఈదేశం తన తప్పు తెలుసుకోవాలి
రానున్న ముప్పు తెలుసుకోవాలి 
కాకుంటే ఈ దేశాన్నే కణకణ మండే నిప్పులతో 
కల్తీలేని నిప్పులతో కడిగేస్తుంది మాతరం
వందే మాతరం వందే మాతరం
వందే మాతరం అది నాడు మరి నేడు
యదా యదాహి ధర్మస్య  గ్లానిర్భవతి భారత
అభ్యుర్థాన మధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం

బంగారు మనిషి--1976సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::N.T. రామారావు,లక్ష్మి,అల్లు రామలింగయ్య,ప్రభాకరరెడ్డి,పండరీబాయి,రాజబాబు,రమాప్రభ.

పల్లవి::

నిండు కుండ..తొణకనే తొణకదూ
అది తొణికినా..తడపకుండ నిలవదూ
నిండు కుండ..తొణకనే తొణకదూ
అది తొణికినా..తడపకుండ నిలవదూ
ఒళ్ళు తడవక...ముందే 
పొద్దు గడవక...ముందే
మేలుకో..ఓ..మేలుకో..వేణుగోపాలా 
గోపాలా నన్నేలుకో..ఇంక తాళజాల 
మేలుకో..ఓ..వేణుగోపాలా గోపాలా 
నన్నేలుకో..ఇంక..తాళజాల
నన్నేలుకో..ఇంక..తాళజాల

చరణం::1

చీరలెత్తుకొని పోయే చిలిపితనం నీకొద్దు
కానీ చీరగాలికే బెదిరి చెదిరితే ఏం ముద్దు..అవ్వ
చీరలెత్తుకొని పోయే చిలిపితనం నీకొద్దు
కానీ చీరగాలికే బెదిరి చెదిరితే ఏం ముద్దు
వెన్నెలలో వేల కన్నెలతో విహరించుట తగనిపని
ఉన్న ఒక్కదాన్ని నమ్ముకున్న దాన్ని వొదులుకుంటా వెందుకని
పెట్టిన పేరును నిలబెట్టుకోవేలా చేపట్టిన వారి కొంగు పట్టుకోవేలా   
మేలుకో..వేణుగోపాలా...గోపాలా
నన్నేలుకో ఇంక...తాళజాల
నన్నేలుకో ఇంక...తాళజాల

చరణం::2

వాడవాడలో తిరిగే కోడెతనం కోరలేదు
కానీ వలచిన చెలి మనసు తెలిసి చెలరేగాలంటాను
మ్మ్..వాడవాడలో తిరిగే కోడెతనం కోరలేదు
కానీ వలచిన చెలి మనసు తెలిసి చెలరేగాలంటాను
వెన్నముద్దల దొంగతనం..మ్మ్..విడిచిపెట్టమనలేదు
ఈ కన్నె ముద్దులు కాజేసీ..ఈ..కనికరించమంటాను
పనికిరాని బిగువుమాని పదును చూపవేమి
ఒలిచి చూపినా ఇంక తెలియదాయె స్వామీ..అయ్యో స్వామీ
మేలుకో..వేణుగోపాలా...గోపాలా
నన్నేలుకో ఇంక...తాళజాల
నన్నేలుకో ఇంక...తాళజాల..మేలుకో 

రక్త సంబంధాలు--1975సంగీతం::సత్యం
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::P.సుశీల,S.P.బాలు 
తారాగణం::కృష్ణ,సత్యనారాయణ,రాజబాబు,చంద్రమోహన్,మంజుల,లత,హలం,అంజలీదేవి,గిరిబాబు


పల్లవి::

ఎవరో నీవు ఎవరో..అంతా మాయరా
హరి ఓం..హరి ఓం..పాడరా     
ఎవరో నీవు ఎవరో..అంతా మాయరా
హరి ఓం..హరి ఓం..పాడరా     

చరణం::1

నీలో వున్నదీ నాలో వున్నదీ..నేను నీవేరా
నీళ్ళల్లో వున్నదీ పాలల్లో వున్నదీ..పాలు నీళ్ళేరా
నీలో వున్నదీ నాలో వున్నదీ..నేను నీవేరా
నీళ్ళల్లో వున్నదీ పాలల్లో వున్నదీ..పాలు నీళ్ళేరా
ఎగాదిగా నిగా వేస్తే..ఏముందిరా        
హరి ఓం..హరి ఓం..హరి ఓం..ఓం పాడరా     
ఎవరో నీవు ఎవరో.అంతా మాయరా
హరి ఓం..హరి ఓం..హరి ఓం..ఓం పాడరా     

చరణం::2

అంత౦త కొండ అద్దంలో చుడరా..ఇతింత అయిపోవురా
ఇంతింత విత్తనం అంత౦త వృక్షమై..ఎంతో ఎదిగేనురా
అంత౦త కొండ అద్దంలో చుడరా..ఇతింత అయిపోవురా
ఇంతింత విత్తనం అంత౦త వృక్షమై..ఎంతో ఎదిగేనురా
వేమన్న తావన్న..వింత ఇదేరా 
హరి ఓం.హరి ఓం..హరి ఓం..ఓం పాడరా     
ఎవరో నీవు ఎవరో..అంతా మాయరా
హరి ఓం..హరి ఓం..హరి ఓం..ఓం పాడరా     

చరణం::3

గుళ్ళోని దేవుడు గుళ్ళోన లేడు..కళ్ళల్లో వున్నాడురా
ఓ మూడా కళ్ళు ముసేసిచూడు..ముందేవున్నాడురా
గుళ్ళోని దేవుడు గుళ్ళోన లేడు..కళ్ళల్లో వున్నాడురా
ఓ మూడా కళ్ళు ముసేసిచూడు..ముందేవున్నాడురా
ఒరే ఒరే..ఇదే ఇదే..పరమ నిజంరా    
హరి ఓం..హరి ఓం..హరి ఓం..ఓం పాడరా     
ఎవరో నీవు ఎవరో..అంతా మాయరా
హరి ఓం..హరి ఓం..హరి ఓం..ఓం పాడరా

Rakta Sambandhaalu--1975  
Music::Satyam
Lyrics::D.C.NaaraayanaReddi
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Cast::::Krishna,Satyanarayana,Rajababu,Chadramohan,Manjula,Lata,Halam,Anjalidevi,Giribabu

:::

evarO neevu evarO..antaa maayaraa
hari OM..hari OM..paaDaraa     
evarO neevu evarO..aMtaa maayaraa
hari OM..hari OM..paaDaraa     

:::1

neelO vunnadee naalO vunnadee..nenu neeveraa
neeLLallO vunnadee paalallO vunnadee..paalu neeLLeraa
neelO vunnadee naalO vunnadee..nenu neeveraa
neeLLallO vunnadee paalallO vunnadee..paalu neeLLeraa
egaadigaa nigaa veste..emundiraa        
hari OM..hari OM..hari OM..OM paaDaraa     
evarO neevu evarO.aMtaa maayaraa
hari OM..hari OM..hari OM..OM paaDaraa     

:::2

antanta konda addamlo chudara..itinta ayipovuraa
intinta vittanan anta ota vrukshamai..ento edigenuraa
antanta konda addamlo chudara..itinta ayipovuraa
intinta vittanan anta ota vrukshamai..ento edigenuraa
vemanna taavanna..vinta ideraa 
hari OM.hari OM..hari OM..OM paaDaraa     
evarO neevu evarO..aMtaa maayaraa
hari OM..hari OM..hari OM..OM paaDaraa     

:::3

guLLOni devuDu guLLOna leDu..kaLLallO vunnaaDuraa
O mooDaa kaLLu musesichooDu..muMdevunnaaDuraa
guLLOni daevuDu guLLOna laeDu..kaLLallO vunnaaDuraa
O mooDaa kaLLu musesichooDu..muMdevunnaaDuraa
ore ore..ide ide..parama nijamraa    
hari OM..hari OM..hari OM..OM paaDaraa     
evarO neevu evarO..antaa maayaraa

hari OM..hari OM..hari OM..OM paaDaraa