Wednesday, May 02, 2007

సంసారం--1950
సంగీతం::సుసర్లదక్షణామూర్తి గారు
రచన::సదాశివ బ్రహ్మం గారు
గానం::ఘంటసాల


సంసారం...
సంసారం సంసారం..ప్రేమ సుధా పూరం
నవ జీవనసారం

సంసారం సంసారం..ప్రేమ సుధా పూరం
నవ జీవనసారం సంసారం

చరణం::1

ఇల్లాలొనర్ప సేవ..యజమాని ఇల్లు బ్రోవ..ఆ..ఆ..
ఇల్లాలొనర్ప సేవ..యజమాని ఇల్లు బ్రోవ
కలకలలాడే..ఏ..పసిపాపలు చెలువారే సంసారం
సంసారం సంసారం..ప్రేమ సుధా పూరం
నవ జీవనసారం సంసారం

చరణం::2

తన వారెవరైనా..దరిజేర ప్రేమమీర..ఆ..
తన వారెవరైనా..దరిజేర ప్రేమమీర
ఆదరించు వారి..అనురాగపు సంసారమే సంసారం
సంసారం సంసారం..ప్రేమ సుధా పూరం
నవ జీవనసారం సంసారం

చరణం::3

సంసార సాగరాన..కష్టాలనంతమైనా..ఆ..ఆ..
సంసార సాగరాన..కష్టాలనంతమైనా
వెఱువనివారే..సుఖజీవనులెపుడైనా
సంసారం సంసారం..ప్రేమ సుధా పూరం
నవ జీవనసారం సంసారం
సంసారం సంసారం....