Sunday, September 22, 2013

సతీ అనసూయ--1971

సంగీతం::P.ఆదినారాయణ రావ్
రచన::రాజశ్రీ
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

ఆలయమేల..అర్చనలేలా..ఆరాధనలేలా 
పతిదేవుని పదసన్నిధి మించినది వేరే కలదా 
అదే సతి పెన్నిధి కాదా..అదే పరమార్ధం కాదా 

చరణం::1

ఏ కొండ కొమ్మపైనో ఏ రాతి బొమ్మలోనో 
దైవము దాగెనంటూ..తపిఇంచనేలా 
ఏ కొండ కొమ్మపైనో ఏ రాతి బొమ్మలోనో 
దైవము దాగెనంటూ..తపిఇంచనేలా
ఆ దైవం నిజముగా ఉంటే 
అడుగడుగున తానై ఉంటే గుడులేల యాత్రలేలా 

పతిదేవుని పదసన్నిధి మించినది వేరే కలదా 
అదే సతి పెన్నిధి కాదా..అదే పరమార్ధం కాదా
ఆలయమేల..అర్చనలేలా..ఆరాధనలేలా 

చరణం::2

పైపైని మెరుగుల కోసం భ్రమ చెందు గుడ్డిలోకం 
మదిలోన వెలిగే అందం గమనించునా –ఈ లోకులతో  పనియేమి 
పాలుగాకులు ఏమంటేమి నా స్వామి తోడురాగా

పతిదేవుని పదసన్నిధి మించినది వేరే కలదా 
అదే సతి పెన్నిధి కాదా..అదే పరమార్ధం కాదా
ఆలయమేల..అర్చనలేలా..ఆరాధనలేలా