Saturday, September 10, 2011

గుడిగంటలు--1964
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::అనిసెట్టి-ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల

ఎవరికి వారౌ స్వార్థంలో
హృదయాలరుదవు లోకంలో
ఎవరికి వారౌ స్వార్థంలో
హృదయాలరుదవు లోకంలో
నాకై వచ్చిన నెచ్చెలివే
అంమృతం తెచ్చిన జాబిలివే
నాకంమృతం తెచ్చిన జాబిలివే

ధనము కోరి మనసిచ్చే ధరణి
మనిషిని కోరి వచ్చావే
నా అనువారే లేరని నేను
కన్నీరొలికే కాలంలో
ఉన్నానని నా కన్నతల్లి వలె
ఒడిని జేర్చి నన్నోదార్చేవే
నాకై వచ్చిన నెచ్చెలివే
అంమృతం తెచ్చిన జాబిలివే
నాకంమృతం తెచ్చిన జాబిలివే

ప్రేమ కొరకు ప్రేమించేవారే
కానరాక గాలించాను
గుండెలు తెరచి ఉంచాను
గుడిలో దేవుని అడిగాను
గంటలు గణగణ మ్రోగాయి
నా కంటిపాపను అన్నాయి
నాకై వచ్చిన నెచ్చెలివే
అంమృతం తెచ్చిన జాబిలివే
నాకంమృతం తెచ్చిన జాబిలివే

ఈ అనురాగం ఈ ఆనందం
ఎవ్వరెరుగని ఈ అనుబంధం
ఈ అనురాగం ఈ ఆనందం
ఎవ్వరెరుగని ఈ అనుబంధం
ఊడలు పాతీ..నీడలు పరచీ
ఉండాలీ వెయ్యేళ్ళు చల్లగ
ఉండాలీ వెయ్యేళ్ళు
తీయగ పండాలి మన కలలు
ఎవరికి వారౌ స్వార్థంలో
హృదయాలరుగవు లోకంలో
నాకై వచ్చిన నెచ్చెలివే
అంమృతం తెచ్చిన జాబిలివే
నాకంమృతం తెచ్చిన జాబిలివే

మేమూ మనుషులమే--1973
పాట ఇక్కడ వినండి

మీకు అన్నీ మాంచి మాంచి 60's 70's 80's

పాటలు వినాలని ఆశగా ఉందా?

www.chimatamusic.com

ఈ link ని ఒక్క నొక్కు నొక్కి site లోపల ప్రవేశించండి

మీకు నచ్చిన గని..పాటల ఖజాన మీకు Welcome చెపుతుంది

అందులొ మీరు కోరిన పాటలు వింటూ ఆనందించండీ lyrics

కావాలంటే నా BLOG నే సందర్శించండీసంగీతం::M.S విశ్వనాథన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు P.సుశీల


పల్లవి::

అతడు:- ఏమంటున్నది యీ గాలీ

ఆమె:- ఎగిరే పైటను అడగాలీ
అతడు:- ఏమంటున్నది యీ గాలీ
ఆమె:- ఎగిరే పైటను అడగాలీ
అతడు:- ఎగిరే పైటను ఏం చెయ్యాలి
ఆమె:- ఇంకో కొంగుకు ముడివెయ్యాలి
ఇద్దరు:- హ హ హా హా హా
అతడు:- ఎగిరే పైటను ఏం చెయ్యాలి
ఆమె:- ఇంకో కొంగుకు ముడివెయ్యాలి

అతడు:- ఏమంటున్నది యీ గాలీ
ఆమె:- ఎగిరే పైటను అడగాలీ

చరణం:: 1

అతడు:- పైటకు తెలుసు చాటున పొంగే ప్రాయం రెపరెపలూ
ఆమె:- గాలికి తెలుసూ విరిసీ విరియని పూవుల ఘుమఘుమలూ
అతడు:- ఊగే నడుమూ సాగే జడతో వేసెను పంతాలూ
ఆమె:- నీలో వుడుకూ నాలో దుడుకూ చేసెను నేస్తాలూ

అతడు:- ఏమంటున్నది యీ గాలీ
ఆమె:- ఎగిరే పైటను అడగాలీ

చరణం:: 2

అతడు:- మబ్బు మబ్బుతో ఏకమైనది..సాయం సమయములో
ఆమె:- మనసు మనసులో లీనమైనది..మమతల మైకంలో
అతడు:- అల్లరి కళ్లూ వెన్నెల నవ్వూ పెట్టెను గిలిగింతా
ఆమె:- వెచ్చని వొడిలో ఇచ్చిన చోటున ఇమిరెను జగమంతాఇమిరెను జగమంతా...

అతడు:- ఏమంటున్నది యీ గాలీ
ఆమె:- ఎగిరే పైటను అడగాలీ
ఆమె: - అహహాహా..హా..హా..

అతడు:- లాలలాలా
ఆమె:- అహహాహా..హా..హా..
అతడు:- లాలలాలా
ఇద్దరు:- అహహాహా..హా..హా..

చిన్ననాటి కలలు--1975పాట ఇక్కడ వినండి


సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

Film Directed By::T.Lelin Babu
తారాగణం::కృష్ణంరాజు,జయంతి,ప్రమీల,అల్లు రామలింగయ్య,రమాప్రభ,రావుగోపాలరావు,గుమ్మడి. 
K.V. చలం

పల్లవి::

ఎలా తెలుపను..ఇంకెలా తెలుపను
మదినిండా నీవే ఉంటే..ఒక మాటైనా రాకుంటే

ఎలా తెలుపను..ఇంకెలా తెలుపను
మదినిండా నీవే ఉంటే..ఒక మాటైనా రాకుంటే
ఎలా తెలుపను..ఇంకెలా తెలుపను

చరణం::1

ఎన్నడు అందని..పున్నమి జాబిలి
ఎన్నడు అందని..పున్నమి జాబిలి
కన్నుల ముందే..కవ్విస్తుంటే
కలగా తోచి వలపులు పూచి
కలగా తోచి వలపులు పూచి
తనువే మరచి తడబడుతుంటే

ఎలా తెలుపను..ఇంకెలా తెలుపను
మదినిండా నీవే ఉంటే..ఒక మాటైనా రాకుంటే
ఎలా తెలుపను..ఇంకెలా తెలుపను

చరణం::2


గుడిలో వెలసిన దేవుడు ఎదురై
గుడిలో వెలసిన దేవుడు ఎదురై
కోరని వరాలే అందిస్తుంటే
ఆ భావనలో ఆరాధనలో
ఆ భావనలో ఆరాధనలో
అంతట నీవే అగపడుతుంటే

ఎలా తెలుపను..ఇంకెలా తెలుపను
మదినిండా నీవే ఉంటే..ఒక మాటైనా రాకుంటే
ఎలా తెలుపను..ఇంకెలా తెలుపను
పాట ఇక్కడ వినండి

గుడిగంటలు--1964
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.B.శ్రీనివాస్,P.సుశీల

నీలికన్నుల నీడలలోనా దోరవలపుల దారులలోనా
కరగిపోయే తరుణమాయే అందుకో నన్నందుకో
అందుకో నన్నందుకో

నీలికన్నుల నీడలలోనా దోరవలపుల దారులలోనా
కరగిపోయే తరుణమేదో ఉందిలే ముందుందిలే
ఉందిలే ముందుందిలే

మబ్బుల పందిరి మనపై నిలిచే..ఎందుకు నిలిచే !
పచ్చిక పానుపు వెచ్చగ పిలిచే..ఏమని పిలిచే!
వీడని జంటగ రమ్మనీ..వసి వాడని పూలై పొమ్మనీ

నీలికన్నుల నీడలలోనా దోరవలపుల దారులలోనా
కరగిపోయే తరుణమేదో ఉందిలే ముందుందిలే
ఉందిలే ముందుందిలే

తెలియరానిది ఈ గిలిగింత..ఏ గిలిగింత!
పలుకలేనిది ఈ పులకింత..ఏ పులకింత!
కనుపించనిదా వింతా!..అది కదలాడును మనసంతా

నీలికన్నుల నీడలలోనా దోరవలపుల దారులలోనా
కరగిపోయే తరుణమాయే అందుకో నన్నందుకో
అందుకో నన్నందుకో

చల్లగ తాకే జ్వాలలు ఏ..వో ఏమో ఏవో!
వేడిగ సోకే వెన్నెలలు ఏవో..ఏమో ఏవో!
చిన్నది విరిసే చూపులు..చెలి చిలికిన ముసి ముసి నవ్వులు

నీలికన్నుల నీడలలోనా దోరవలపుల దారులలోనా
కరగిపోయే తరుణమాయే అందుకో నన్నందుకో
అందుకో నన్నందుకో

మంగమ్మగారి మనవడు--1984
సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
నటీ నటులు::బాలకృష్ణ,భానుమతి,సుహాసిని,గొల్లపూడి,గోకిన రామారావు,బాలాజి

చందురూడు నిన్ను చూసి చేతులెత్తాడు
తన అందం నీలో చూసి తడబడి పోయాడు తాబ్బిబ్బయ్యాడు
అవునా..ఏమో
అవునా..ఏమో

గోదారి నిన్ను చూసి గుస గుస లాడింది
గోదారి నిన్ను చూసి గుస గుస లాడింది
తన వేగం నీలో చూసి తడబడి పోయింది తాబ్బిబ్బయ్యింది
అవునా..ఏమో
అవునా..ఏమో

ఎవరికి లొంగని మగసిరీలో
ఎన్నడు కరగనీ సుగుణమ్ లో
ఎవరికి లొంగని మగసిరీలో
ఎన్నడు కరగనీ సుగుణమ్ లో
రాముడివే నీవు..ఆ రామునివే నీవు
ఏ రాముడు?
అగ్గి రాముడా
బండ రాముడా
అడవి రాముడా
శృంగార రాముడా
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
అయోధ్య రాముడివే
ఆ సీతా రాముడివే

గోదారి నిన్ను చూసి గుస గుస లాడింది
తన వేగం నీలో చూసి తడబడి పోయింది తాబ్బిబ్బయ్యింది

భామలు మెచ్చిన రశికథలో
ప్రేమలు పంచిన చతురతలో
భామలు మెచ్చిన రశికథలో
ప్రేమలు పంచిన చతురతలో
కృష్నూడివే నీవు ఆ కృష్నూడివే నీవు
ఏ కృష్ణుడు ?
చిలిపి కృష్ణుడా
కొంటె కృష్ణుడా
భలే కృష్ణుడా
గోపాల కృష్ణుడా
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
బృందావనా కృష్ణుడివే
ఆ రాధా కృష్ణుడివే

చందురూడు నిన్ను చూసి చేతులెత్తాడు
తన అందం నీలో చూసి తడబడి పోయాడు తాబ్బిబ్బయ్యాడు
ఆ హా..ఆ..హా..ఆ హా..ఆ హా...

గుడిగంటలు--1964
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::అనిసెట్టి-ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,(సుశీల)

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్..ఆ హహహా

నీలోన నన్నే నిలిపేవు నేడే
ఏ శిల్పి కల్పనవో..ఏ కవి భావనవో

నీలోన నన్నే నిలిపేవు నేడే
ఏ శిల్పి కల్పనవో..ఏ కవి భావనవో

ఆహహా..ఓ హోహో.....ఆ ఆ
ఎల్లోరా గుహలో పిల్ల ఉంది నీలో
నండూరివారి ఎంకి ఉంది నీలో


ఎల్లోరా గుహలో పిల్ల ఉంది నీలో
నండూరివారి ఎంకి ఉంది నీలో

అల విశ్వనాథ చెలి కిన్నెరుంది
మా బాపిరాజు శశికళ ఉంది

నీలోన నన్నే నిలిపేవు నేడే
ఏ శిల్పి కల్పనవో..ఏ కవి భావనవో

ఆహహా..ఓ హోహో.....ఆ ఆ

ఖయ్యాము కొలిచే సాకివి నీవే
కవి కాళిదాసు శకుంతల వీవే
ఆహహా..ఓ హోహో.....ఆ ఆ

ఖయ్యాము కొలిచే సాకివి నీవే
కవి కాళిదాసు శకుంతల వీవే

తొలి ప్రేమదీపం వెలిగించినావే
తొలి పూలబాణం వేసింది నీవే

నీలోన నన్నే నిలిపేవు నేడే
ఏ శిల్పి కల్పనవో..ఏ కవి భావనవో

గుడిగంటలు--1964
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::అనిసెట్టి-ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల

జన్మమెత్తితిరా అనుభవించితిరా
జన్మమెత్తితిరా అనుభవించితిరా
బ్రతుకు సమరములో పండి పోయితిరా
బ్రతుకు సమరములో పండి పోయితిరా
మంచి తెలిసి మానవుడుగ మారినానురా

జన్మమెత్తితిరా అనుభవించితిరా
బ్రతుకు సమరములో పండి పోయితిరా
బ్రతుకు సమరములో పండి పోయితిరా

స్వార్థమను పిశాచి మదిని స్వారి చేసెరా
బ్రతుకంతా చెలరేగిన ప్రళయమాయెరా)
స్వార్థమను పిశాచి మదిని స్వారి చేసెరా
బ్రతుకంతా చెలరేగిన ప్రళయమాయెరా
దైవశక్తి మృగత్వమునె సంహరించెరా
దైవశక్తి మృగత్వమునె సంహరించెరా
సమరభూమి నా హృదయం శాంతి పొందెరా

జన్మమెత్తితిరా అనుభవించితిరా
బ్రతుకు సమరములో పండి పోయితిరా
బ్రతుకు సమరములో పండి పోయితిరా

క్రోధ లోభ మోహములే పడగలెత్తెరా
బుసలు కొట్టి గుండెలోన విశముగ్రక్కెరా
క్రోధ లోభ మోహములే పడగలెత్తెరా
బుసలు కొట్టి గుండెలోన విశముగ్రక్కెరా
ధర్మజ్యోతి తల్లి వోలె ఆదరించెరా
ధర్మజ్యోతి తల్లి వోలె ఆదరించెరా
నా మనసె దివ్యమందిరముగ మారిపోయెరా

జన్మమెత్తితిరా అనుభవించితిరా
బ్రతుకు సమరములో పండి పోయితిరా
బ్రతుకు సమరములో పండి పోయితిరా

మట్టియందె మాణిక్యము దాగియుండురా
మనిశియందె మహాత్ముని కానగలవురా
మట్టియందె మాణిక్యము దాగియుండురా
మనిశియందె మహాత్ముని కానగలవురా
ప్రతి గుండెలొ గుడిగంటలు ప్రతిధ్వనించురా
ప్రతి గుండెలొ గుడిగంటలు ప్రతిధ్వనించురా
ఆ దివ్యస్వరం న్యాయపథం చూపగలుగురా

జన్మమెత్తితిరా అనుభవించితిరా
బ్రతుకు సమరములో పండి పోయితిరా
బ్రతుకు సమరములో పండి పోయితిరా