Thursday, March 07, 2013

ఘరానా మొగుడు--1992


సంగీతం::కీరవాణి
రచన::భువనచంద్ర
గానం::S.P.బాలు ,K.S.చిత్ర  
Film Director::K. Raghavendra Rao
తారాగణం::చిరంజీవి,నగ్మ,వాణివిశ్వనాథ్,రావుగోపాలరావు,కైకాలసత్యనారాయణ,బ్రహ్మనందం,రమాప్రభ,శుభ,
సాక్షిరంగారావు,డిస్కోశాంతి.   

పల్లవి::

ఏందిబే ఎట్టాగ ఉంది ఒళ్ళు ఎక్కడో గుచ్చావు చాప ముల్లు 
ఓసినీ ఇంకాస్త ముందుకెళ్ళు చట్టిలో సరుకేదో నింపుకెళ్ళు 
విస్కీ పట్టూ ఇలా ఇలా సోడా కొట్టూ అలా అలా 
ఎక్కిస్తే కిక్కిచ్చేలా..హా హా ఏందిబే 
ఏందిబే ఎట్టాగ ఉంది ఒళ్ళు ఎక్కడో గుచ్చావు చాప ముల్లు 
ఓసినీ ఇంకాస్త ముందుకెళ్ళు చట్టిలో సరుకేదో నింపుకెళ్ళు 

చరణం::1 

హే లబకు జబకు గడుసు పెళ్ళాంసూ 
తలుపుకింక వేసుకోకు గొళ్ళెంసు 
హే జటకు బటకు చిలిపి మొగుడ్సూ 
రిస్కు చేసి తెంపమాకు రిబ్బన్సూ 
చిప్సు ఉన్నాయా చీకులున్నాయా నాటుకోడి లెగ్సు ఉన్నాయా 
చిప్సు ఉన్నాయి శభాష్ లిప్సు ఉన్నాయి అబ్బా పిడత కింద పప్సు ఉన్నాయి 
అడి తప్పా టప్పా టపా టప్పా రెడి రబ్బా రబ్బా యమ దెబ్బ 
అడి తప్పా టప్పా టపా టప్పా రెడి రబ్బా రబ్బా యమ దెబ్బ 
ఏందిబే..ఏందిబే ఎట్టాగ ఉంది ఒళ్ళు ఎక్కడో గుచ్చావు చాప ముల్లు 
ఓసినీ ఇంకాస్త ముందుకెళ్ళు చట్టిలో సరుకేదో నింపుకెళ్ళు 

చరణం::2 

నీ లటక్ పటక్ చురుకు చూపుల్సూ 
గుచ్చుకుంటె రెచ్చిపోయే బుగ్గల్సూ 
నీ కసక్ మిసక్ నడుము ఒంపుల్సూ 
తడుముతుంటే రేగిపోయె జిల్ జిల్సూ 
పెట్టు ముద్దుల్సూ లేవు హద్దుల్సూ ఓకే ఇవ్వమంది ఈడు స్యాంపుల్సూ 
కొట్టు బాటిల్సూ పీరు పీపుల్సూ మోగుతుంటే జోడు మద్దెల్సు తరగిడతోం 
అడి తప్పా టప్పా టపా టప్పా రెడి రబ్బా రబ్బా యమ దెబ్బ 
అడి తప్పా టప్పా టపా టప్పా రెడి రబ్బా రబ్బా యమ దెబ్బ 

ఏందిబే..ఏందిబే ఎట్టాగ ఉంది ఒళ్ళు ఎక్కడో గుచ్చావు చాప ముల్లు 
ఓసినీ ఇంకాస్త ముందుకెళ్ళు చట్టిలో సరుకేదో నింపుకెళ్ళు 
విస్కీ పట్టూ ఇలా ఇలా సోడా కొట్టూ అలా అలా 
ఎక్కిస్తే కిక్కిచ్చేలా..హా హా ఏందిబే 
ఏందిబే ఎట్టాగ ఉంది ఒళ్ళు ఎక్కడో గుచ్చావు చాప ముల్లు 
ఓసినీ ఇంకాస్త హుహుహు చట్టిలో సరుకేదో హుహుహు

ఘరానా మొగుడు--1992


సంగీతం::కీరవాణి
రచన::భువనచంద్ర
గానం::S.P.బాలు , K.S.చిత్ర 
Film Director::K. Raghavendra Rao
తారాగణం::చిరంజీవి,నగ్మ,వాణివిశ్వనాథ్,రావుగోపాలరావు,కైకాలసత్యనారాయణ,బ్రహ్మనందం,రమాప్రభ,శుభ,
సాక్షిరంగారావు,డిస్కోశాంతి.  

పల్లవి::

కప్పుకో దుప్పటి..చలేస్తే హా హా
కోరుకో కౌగిలి..గిలేస్తే హా హా
చెదరని పాపిడి..వయసుకే శాపము
అలిగిన పైటకి..నలిగితే మోక్షము
స్వర్గమంటే పైన కాదు..కిందనే ఉంది చూసుకో
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ....
కప్పుకో దుప్పటి..చలేస్తే హా హా
కోరుకో కౌగిలి..గిలేస్తే హా హా

చరణం::1

పాపా పిండేసినాకా..నీ కోక నాపై ఆరేసుకో
కాగుతున్న ఈడే కస్సుమన్న నాడే..సాగుతున్న యేరువాకలో
బాబూ కన్నేసి బాణం వేసేసి లీనం చేసేసుకో
ఊసులాడుకొంటూ అభాసు చేయకుండా..అనాసపండు చెక్కి తీసుకో
చెయ్యకే అల్లరి ఎప్పుడు తప్పదే నా గురి
వేలికేస్తే కాలికేసి..ఒంటిగుట్టు రట్టు చూసుకో
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ....

కప్పుకో దుప్పటి చలేస్తే హా హా
కోరుకో కౌగిలి గిలేస్తే హా హా

చరణం::2

రాజా నీ కస్సు వింటే..ఓ యస్సు అంటూ ఓటేయనా
ఎంతసేపు తిన్నా గులాబి పూల వెన్న..మరింత ముంత దోచి ఇవ్వనా
రాణి అడ్రస్సు కేరాఫ్ నీ డ్రస్సు బోనీ చేసేయ్యనా
కోడి కుయ్యకుండా నా కూత ఆపకుండా..సుఖాంత సేవ మొదలుపెట్టనా
నెమ్మది నెమ్మది..ఎక్కడో హాయిగా ఉన్నది
ఓపలేని తీపి బాధ..ఎక్కువైతే కళ్ళు మూసుకో
ఓ..ఓ..హే..ఆఁహాఁహాఁహాఁ

కప్పుకో దుప్పటి..చలేస్తే హా హా
కోరుకో కౌగిలి..గిలేస్తే హా హా
చెదరని పాపిడి..వయసుకే శాపము
అలిగిన పైటకి..నలిగితే మోక్షము
స్వర్గమంటే పైన కాదు..కిందనే ఉంది చూసుకో
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ....
కప్పుకో దుప్పటి..చలేస్తే హా హా
కోరుకో కౌగిలి..గిలేస్తే హా ఆహ్

ఘరానా మొగుడు--1992


సంగీతం::కీరవాణి
రచన::భువనచంద్ర
గానం::S.P.బాలు , K.S.చిత్ర 
Film Director::K. Raghavendra Rao
తారాగణం::చిరంజీవి,నగ్మ,వాణివిశ్వనాథ్,రావుగోపాలరావు,కైకాలసత్యనారాయణ,బ్రహ్మనందం,రమాప్రభ,శుభ,
సాక్షిరంగారావు,డిస్కోశాంతి. 

పల్లవి::

కిటుకులు తెలిసిన..చిటపట చినుకులు
పిటపిటలాడిన..పరువపు..తళుకులు
అహ అహ అహ అహ అబ్బా..ఇది ఏమి వాన
అబ్బబ్బా..ఇది ఏమి వాన

కిటుకులు తెలిసిన చిటపట చినుకులు
చినుకులు కావవి మగసిరి పిలుపులు
అహ అహ అహ అహ అబ్బా..ఇది ఏమి వానా
అబ్బబ్బా..ఇది ఏమి వానా

చరణం::1

రివ్వున కొట్టిన ఓ చినుకూ..కసిగా పదమంటే
రైకను తట్టిన ఆ చినుకే..రైటు కొట్టమంటే
హత్తుకుపోయిన ఓ చినుకూ..వగలే ఒలికిస్తే
చెక్కిలి మీటిన ఆ చినుకే..సెగలు రేపుతుంటే
కురిసే ఒయ్యారి వాన..మెరిసే నీ కన్నుల జాణ
ఆ..కురిసే ఒయ్యారి..వాన మెరిసే నీ కన్నుల జాణా
ముదిరే చలిగాలిలోన..అదిరే పని మొదలెడదామా
అహ అహ అహ అహ అబ్బా..ఇది ఏమి వాన
అబ్బబ్బా..ఇది ఏమి వాన

కిటుకులు తెలిసిన చిటపట చినుకులు
చినుకులు కావవి మగసిరి పిలుపులు
అహ అహ అహ అహ అబ్బా..ఇది ఏమి వాన
అబ్బబ్బా..ఇది ఏమి వాన

చరణం::2

హద్దులు మీరిన ఆవేశం..తలుపే తడుతుంటే
అల్లరి ఆశల ఆరాటం..రెచ్చి రేగుతుంటే
తుంటరి చేతుల పిల్లాడా..తడిమే పని రద్దు
కమ్ముకుపోయిన వేళల్లో..గుట్టు దాచవద్దు
ఒడిలో బంగారు చేప పడితే..నీ కంతటి ఊపా
ఆ..ఒడిలో బంగారు చేప పడితే..నీ కంతటి ఊపా
తడిలో అందాల పాప..పడితే పులుసౌతది చేప
అహ అహ అహ అహ అబ్బా..ఇది ఏమి వాన
అబ్బబ్బా..ఇది ఏమి వాన

కిటుకులు తెలిసిన చిటపట చినుకులు
చినుకులు కావవి మగసిరి పిలుపులు
అహ అహ అహ అహ అబ్బా..ఇది ఏమి వాన
అబ్బబ్బా..ఇది ఏమి వాన

ఘరానా మొగుడు--1992


సంగీతం::కీరవాణి
రచన::భువనచంద్ర
గానం::S.P.బాలు ,K. S.చిత్ర 
Film Director::K. Raghavendra Rao
తారాగణం::చిరంజీవి,నగ్మ,వాణివిశ్వనాథ్,రావుగోపాలరావు,కైకాలసత్యనారాయణ,బ్రహ్మనందం,రమాప్రభ,శుభ,
సాక్షిరంగారావు,డిస్కోశాంతి.

పల్లవి::

పండు పండు పండు పండు పండు పండు
పండు పండు పండు..పండు పండు పండు ఎర్రపండు
పండు పండు పండు ఎర్రపండు యాపిల్ దానిపేరు
ఎర్ర రంగునుండు బుజ్జి పండు పడింది టాపు గేరు
వాత్సాయణ లిఖించు నాయనా లవ్వంగి మొగ్గ తుంచి love love love love
సిగ్గేసినా చెసేది చెయ్యనా శుభస్య శీఘ్రమింక Now Now Now Now
హే..Love Me Now పండు పండు
పండు పండు పండు ఎర్రపండు యాపిల్ దానిపేరు
ఎర్ర రంగునుండు బుజ్జి పండు పడింది టాపు గేరు

చరణం::1

మొగ్గలేసె బుగ్గపండు..నక్కి చూసె నిమ్మపండు
ఖుషీగా ఇస్తే వస్తా కాసుకో..ఓ..ఓ..హ్హా 
అంత ఆశ అమ్మపండు ఇచ్చుకుంటే మల్లెచెండు
మరింటో తంట మూడే మార్చుకో..ఓ..
లిప్పూ లిప్పు ఫ్రెండ్‌షిప్పు చేసిన రోజే రెచ్చిపో
హిప్పూ హిప్పు జంచెక్కలాడిన వేళే సొక్కిపో
వాల్మీకిలా తరించి రాయనా వరాల మొగ్గ మీటి love love love love
ప్రేమాయణం పసెంతో చూడనా నట్టింట లగ్గమెట్టి Now Now Now Now
హే..crush me now

పండు పండు పండు ఎర్రపండు
పండు పండు పండు ఎర్రపండు యాపిల్ దానిపేరు
ఎర్ర రంగునుండు బుజ్జి పండు పడింది టాపు గేరు

చరణం::2

జబ్బు చేసె జామ పండు..ఒత్తిగిల్లే అత్తి పండు
సపోటా పోటీ పెట్టా చూసుకో
దాచుకుంటే దోస పండు దోచుకుంటా దొంగ పండు
లఫాటా వేట నేడే కాసుకో
పండే పండు పండక్కి ఇస్తా ప్రాణం తీయకు
దక్కే పండు దమ్మెంతో చూస్తా పాఠం నేర్పకు
ఓర్నాయనా సుఖించి రాయనా సుఖాల భారతాన్ని now now now now
లవ్ సాగరం మధించి తీయనా మజాల అమృతాన్ని love love love love
హే..Give Me Now పండు పండు

పండు పండు పండు ఎర్రపండు యాపిల్ దానిపేరు
ఎర్ర రంగునుండు బుజ్జి పండు పడింది టాపు గేరు
వాత్సాయణా లిఖించు నాయనా లవ్వంగి మొగ్గ తుంచి love love love love
సిగ్గేసినా చెసేది చెయ్యనా శుభస్య శీఘ్రమింక  Now Now Now Now
హే..Love Me Now పండు పండు
పండు పండు పండు ఎర్రపండు యాపిల్ దానిపేరు
ఎర్ర రంగునుండు బుజ్జి పండు పడింది టాపు గేరు
పండు..పండు..యాపిల్ దాని పేరు
పండు..పండు..యాపిల్ దాని పేరు

ఘరానా మొగుడు--1992
సంగీతం::కీరవాణి
రచన::భువనచంద్ర
గానం::మను , K.S.చిత్ర 
Film Director::K. Raghavendra Rao
తారాగణం::చిరంజీవి,నగ్మ,వాణివిశ్వనాథ్,రావుగోపాలరావు,కైకాలసత్యనారాయణ,బ్రహ్మనందం,రమాప్రభ,శుభ,
సాక్షిరంగారావు,డిస్కోశాంతి.

పల్లవి::

హే పిల్ల హల్లో పిల్ల
కాఫీ గీఫీ కంచం మంచం వన్ బై టూ వన్ బై టూ
ఆవ్ మల్ల అడిగిందల్లా ఇచ్చావంటే ఇల్లు ఒళ్ళు తాకట్టు తా క ట్టు
జాంచక్క జెర్కలిచ్చి అందాలన్ని లెగ్గొట్టి కొట్టేయి అల్లం పెసరట్టు
పాంపప్ప హారం కొట్టి మా నట్టింటిలో కాలెట్టు అందిస్తా బెల్లం బొబ్బట్టు
రా..చెలియా..సఖియా త్వరగా ఇక మోగించేద్దాం లవ్లీ ట్రంపెట్టు

హే పిల్ల హల్లో పిల్ల
కాఫీ గీఫీ కంచం మంచం వన్ బై టూ వన్ బై టూ
ఆవ్ మల్ల అడిగిందల్లా ఇచ్చావంటే ఇల్లు ఒళ్ళు తాకట్టు తా క ట్టు

చరణం::1

హ్హాహహా..హ్హహ్హహ్హా..
చిట్కాలే వెయ్యమాకు వాణి ఆఖరు అంచుకి చేరుకొని
కంగారు పెట్టమాకు జాని చీకటి మొగ్గని కోరుకొని
కొత్త ఎత్తులో కొంగొత్త మత్తులో నక్కి నక్కి చూస్తే ఏం చేయను
మెత్త మెత్తగా గుమ్మెత్తి వత్తుగా నన్ను హత్తుకుంటే ఏం కాను
రా... మగువా మదనా త్వరగా ఇంకా పడగోట్టేస్తా ఇంకో వికెట్టు

హే పిల్ల హలో పిల్ల
కాఫీ గీఫీ కంచం మంచం వన్ బై టూ వన్ బై టూ
ఆవ్ మల్ల అడిగిందల్లా ఇచ్చావంటే ఇల్లు ఒళ్ళు తాకట్టు తా క ట్టు

చరణం::2

చింపేసి చుట్టుకుంది ఓణి చారెడు చూపులు గుచ్చుకొని
హోయ్ సిగ్గేదో దాచుకుంది ఓణి బారెడు ముద్దులు చాలవని
ఎన్ని చిక్కులో సన్నాయి నొక్కులో పిక్క ఎక్కువైతే ఏం కాను
వెక్కిరింపులో వెర్రెక్కు వంపులో చిచ్చి కొట్టమంటే ఏం చేయను
రా..మగడా గురుడా సరదా మరి కొట్టించ్చేయి నీ ట్రాఫ్ఫిక్ టికెట్టు

హే పిల్ల హల్లో పిల్ల
కాఫీ గీఫీ కంచం మంచం వన్ బై టూ వన్ బై టూ
ఆవ్ మల్ల అడిగిందల్లా ఇచ్చావంటే ఇల్లు ఒళ్ళు తాకట్టు తా క ట్టు
జాంచక్క జెర్కలిచ్చి అందాలన్ని లెగ్గొట్టి కొట్టేయి అల్లం పెసరట్టు
పాంపప్ప హారం కొట్టి మా నట్టింటిలో కాలెట్టు అందిస్తా బెల్లం బొబ్బట్టు
రా..చెలియా..సఖియా త్వరగా ఇక మోగించేద్దాం లవ్లీ ట్రంపెట్టు

హే పిల్ల హల్లో పిల్ల
కాఫీ గీఫీ కంచం మంచం వన్ బై టూ వన్ బై టూ
ఆవ్ మల్ల అడిగిందల్లా ఇచ్చావంటే ఇల్లు ఒళ్ళు తాకట్టు తా క ట్టు

కన్నె మనసులు--1966

సంగీతం::K.V..మహదేవన్ 
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల,K.జమునారాణి & Chorus  

తారాగణం::కృష్ణ,రాంమ్మోహన్,సుకన్య,సంధ్యరాణి,
రాధాకుమారి,వేంకటేశ్వరరావ్  

పల్లవి::

హుం..సొ..హుం..సొ..హుం..సొ..హుం..సొ..
చుక్కలాంటి సిన్నోడు సోకు చేసుకొన్నాడు
చుక్కలాంటి సిన్నోడు సోకు చేసుకొన్నాడు
సాకీరేవు సాకూచెప్పి..సాకీరేవు సాకూచెప్పి
సరసమాడవచ్చాడు..వరసగలపవచ్చాడు
చుక్కలాంటి సిన్నోడు సోకు చేసుకొన్నాడు
చుక్కలాంటి సిన్నోడు సోకు చేసుకొన్నాడు

చరణం::1

ఉడుకు ఉడుకు సలవమడత ఊరేసి నానేసి 
ఊరేసి నానేసి..
ఉడుకు ఉడుకు సలవమడత ఊరేసి నానేసి 
ఉల్లిపూవుల కోక..ఉతికిపెడతానన్నాడు
మల్లెపూవుల రైక మడత పెడతానన్నాడు
ఓఓహో..ఓఓహో..ఓఓహో..ఓఓహో.. 
పడుచుపిల్లతోటి నీకు పల్లదనం ఎందుకంటే
పడుచుపిల్లతోటి నీకు పల్లదనం ఎందుకంటే
తెల్లబోయి సూసాడు..కళ్ళు తేలవేసాడు..
చుక్కలాంటి సిన్నోడు సోకు చేసుకొన్నాడు
చుక్కలాంటి సిన్నోడు సోకు చేసుకొన్నాడు

చరణం::2

యెద్దనపుడి గాజులకు..ముద్దు ముద్దు సేతులకు
ఒద్దికేదో ఉన్నదనీ..గుద్ది గుద్ది సెప్పాడు
గుద్దీ..గుద్దీ..సెప్పాడూ..
యెద్దనపుడి గాజులకు..మ్మ్ హూ..
ముద్దు ముద్దు సేతులకు..హోయ్ హోయ్..
ఒద్దికేదో ఉన్నదనీ..గుద్ది గుద్ది సెప్పాడు
గుద్దీ..గుద్దీ..సెప్పాడూ..
వద్దకు రావద్దంటే..బుద్ధికాదు పొమ్మంటే
వద్దకు రావద్దంటే..బుద్ధికాదు పొమ్మంటే
సుద్దమగము వేసాడు..ముద్దు మొగము వేసాడూ
చుక్కలాంటి సిన్నోడు సోకు చేసుకొన్నాడు
చుక్కలాంటి సిన్నోడు సోకు చేసుకొన్నాడు

చరణం::3

సల్లగాలి ఇసురుతు ఉంటే..బుల్లినవ్వు ముసురుతు ఉంటే
పచ్చలాలకించంగా..పదము నేను పాడుతు ఉంటే
ఓ..యబ్బా..మ్మ్ హ్హు..
సల్లగాలి ఇసురుతు ఉంటే..బుల్లినవ్వు ముసురుతు ఉంటే
పచ్చలాలకించంగా..పదము నేను పాడుతు ఉంటే
ఎప్పుడెప్పుడన్నాడూ..సెప్పుసూద్దమన్నాడు
ఎప్పుడెప్పుడన్నాడూ..సెప్పుసూద్దమన్నాడు
సిలిపికూతలేమిటంటే..సెంపలేసుకొన్నాడూ
లెంపలేసుకొన్నాడూ..

చుక్కలాంటి సిన్నోడు సోకు చేసుకొన్నాడు
చుక్కలాంటి సిన్నోడు సోకు చేసుకొన్నాడు
సాకీరేవు సాకూచెప్పి..సాకీరేవు సాకూచెప్పి
సరసమాడవచ్చాడు..వరసగలపవచ్చాడు
చుక్కలాంటి సిన్నోడు సోకు చేసుకొన్నాడు
చుక్కలాంటి సిన్నోడు సోకు చేసుకొన్నాడు

కన్నె మనసులు--1966
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::కృష్ణ,రాంమ్మోహన్,సుకన్య,సంధ్యరాణి,
రాధాకుమారి,వేంకటేశ్వరరావ్  

పల్లవి::

ఈ ఉదయం..నా హృదయం
పురులు విరిసి ఆడింది..పులకరించి పాడింది
పురులు విరిసి ఆడింది..పులకరించి పాడింది

ఈ ఉదయం..ఊ..ఊ..ఊ..ఊ...

చరణం::1

పడుచు పిల్ల పయ్యెదలా..పలుచని వెలుగు పరచినది
పడుచు పిల్ల పయ్యెదలా..పలుచని వెలుగు పరచినది
కొండల కోనల మలుపుల్లో..కొత్త వంపులు చూపినది

ఈ ఉదయం..ఊ..ఊ..ఊ..ఊ..


చరణం::2

చిగురాకులతో చిరుగాలీ..సరసాలాడి వచ్చినది
చక్కలిగింతలు పెట్టినదీ..వేసవికే చలి వేసినదీ
ఓ..ఓ..ఓహో..ఓ..ఓ..ఓహో..

ఈ ఉదయం..ఊ..ఊ..ఊ..ఊ..

చరణం::3

సరస్సున జలకాలాడేదెవరో..తేటిని వెంట తిప్పేదెవరో
సరస్సున జలకాలాడేదెవరో..తేటిని వెంట తిప్పేదెవరో
రేయికి సింగారించే కలువో..పగలే వగలు రగిలే కమలమో

ఈ ఉదయం..నా హృదయం..
పురులు విరిసి ఆడింది..పులకరించి పాడింది
ఈ ఉదయం..ఊ..ఊ..ఊ..ఊ

ఖైదీ--1983


సంగీతం::చక్రవర్తి 
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 
తారాగణం::మాధవి..చిరంజీవి 

పల్లవి:: 

ఇదేమిటబ్బా..ఇది అదేను అబ్బా
అదేమిటబ్బా..అది ఇదేను అబ్బా
సొగసుకు వయసే సోకబ్బా
వయసుకు మనసే వడదెబ్బా
చూపులోని తీపి దెబ్బా చెప్పలేని ఘాటు దెబ్బా అబ్బా

హా హా హా హా..ఇదేమిటబ్బా..ఇది అదేను అబ్బా
అదేమిటబ్బా..అది ఇదేను అబ్బా
తడి తడి ఊహల పొడి దెబ్బా
తొలకరి వలపుకు గురుతబ్బా
రాలుగాయి ప్రేమదెబ్బ రాసుకుంటె ఆడ దెబ్బా అబ్బా
హా హా హా హా..ఇదేమిటబ్బా..ఇది అదేను అబ్బా

చరణం::1 

సాగే గాలికి రేగే పైట నవ్వింది
ఆ నవ్వుల పువ్వులు నీవంది
నీలో వయసే వెన్నెల ఏరై పారింది
ఆ ఏటికి రేవే నీవంది

చెక్కిళ్ళ నీడలోనా..పందిళ్ళు వేయమంది
పరువాల జల్లు లోనా..నీ తోడు కోరుకుంది

నీ కొన చూపులో..నీ చిరునవ్వులో
నా తొలి ప్రేమ ఊరేగుతుంది..నా తొలి ప్రేమ ఊరేగుతుందీ

ఇదేమిటబ్బా..ఇది అదేను అబ్బా
అదేమిటబ్బా..అది ఇదేను అబ్బా

చరణం::2 

కళ్ళు కళ్ళు కలబడుతుంటే చూడాలి
అది ఆగని అల్లరి కావాలి
వయసు మనసు తడబడుతుంటే చూడాలి
అది వలపుల బాటలు వెయ్యాలి

సరికొత్త ఊహలెన్నో..సడిచేర్చి రేగుతుంటే
ఆ మత్తులోన నేనే..మైమరిచి తేలుతుంటే
ఆ మురిపాలకూ..ఆ ముచ్చట్లకూ
ఇహ లోకాన అంతెక్కడుంది..ఇహ లోకాన అంతెక్కడుందీ

అరే ఇదేమిటబ్బా..ఇది అదేను అబ్బా
మరి అదేమిటబ్బా..అది ఇదేను అబ్బా
సొగసుకు వయసే సోకబ్బా
వయసుకు మనసే వడదెబ్బా
చూపులోని తీపి దెబ్బా చెప్పలేని ఘాటు దెబ్బా అబ్బా

అరెరెరెరే ఇదేమీటబ్బా..ఇది అదేను అబ్బా
అదేమిటబ్బా..అది ఇదేను అబ్బా
తడి తడి ఊహల పొడి దెబ్బా
తొలకరి వలపుకు గురుతబ్బా
రాలుగాయి ప్రేమదెబ్బ రాసుకుంటె ఆడ దెబ్బా అబ్బబ్బబ్బబ్బా

ఖైదీ--1983


సంగీతం::చక్రవర్తి 
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 
తారాగణం::మాధవి..చిరంజీవి 

పల్లవి:: 

గోరింట పూసింది..గోరింక కూసింది
గొడవేమిటే..రామ చిలకా 
గొడవేమిటే..రామ చిలకా
నే తీర్చనా..తీపి అలకా ఆ
నే తీర్చనా..తీపి అలకా

గోరింక వలచింది..గోరింట పండింది
కోరిందిలే రామ చిలక..కోరిందిలే రామ చిలక
నీ ముద్దు..నా ముక్కు పుడక ఆ
నీ ముద్దు..నా ముక్కు పుడక
ఏలో..ఏలో..ఏలేలో..ఏలో
ఏలో..ఏలో..ఏలేలో..ఏలో

చరణం::1 

పొగడాకు తేనేంతో..పొదరిల్లు కడిగేసినా
రతనాల రంగులతో..రంగ వల్లులు తీర్చి
ఎదలోన పీటేసి ఎదురొచ్చి..కూర్చుంటే ఆ ఆ ఆ ఆ
సొదలేమిటే రామచిలక..సొదలేమిటే రామచిలక
సొగసిచ్చుకో సిగ్గు పడక..ఆ ఆ సొగసిచ్చుకో సిగ్గు పడక

గోరింక వలచింది..గోరింక పండింది

ఆహాహా ఆహాహా ఆహాహా ఆహాహా


చరణం::2 

విరజాజి రేకులతో..విరిసేయ సవరించి
పండు వెన్నెల పిండి..పన్నీరు చిలికించి
నిదరంతా మింగేసే..నిశిరాతిరి తోడుంటే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కొదవేమిటే గోరువంక..కొదవేమిటే గోరువంక
కడకొంగుతో కట్టుపడక..ఆ ఆ కడకొంగుతో కట్టుపడక

గోరింట పూసింది..గోరింక కూసింది
కోరిందిలే రామ చిలక..కోరిందిలే రామ చిలక
నే తీర్చనా తీపి అలకా..ఆ నే తీర్చనా తీపి అలకా

ఖైదీ--1983


సంగీతం::చక్రవర్తి 
రచన::వేటూరి 
గానం::s.p.బాలు,p.సుశీల 
తారాగణం::మాధవి..చిరంజీవి 

పల్లవి:: 

రగులుతోంది మొగలి పొద 
గుబులుగుంది కన్నె ఎద 
రగులుతోంది మొగలి పొద 
గుబులుగుంది కన్నె ఎద
నాగినిలా వస్తున్నా..కౌగిలినే ఇస్తున్నా 
కాటేస్తావో..ఓ..ఓ..మాటేస్తావో..ఓ..ఓ.. 

రగులుతోంది మొగలి పొద..వగలమారి కన్నె ఎద 
రగులుతోంది మొగలి పొద..వగలమారి కన్నె ఎద 
నాగశ్వరమూదేస్తా..నాలో నిను కలిపేస్తా 
కాటేస్తాలే..ఏ..ఏ..వాటేస్తాలే..ఏ.. 

రగులుతోంది మొగలి పొద..వగలమారి కన్నె ఎద

చరణం::1 

మసక మసక చీకట్లో..మల్లె పువ్వు దీపమెట్టి 
ఇరుకు ఇరుకు పొదరింట్లో..చెరుకుగడల మంచమేసి 
విరహంతో..ఓ..ఓ..దాహంతో..ఓ..ఓ 
మోహంతో ఉన్నా..నాట్యం చేస్తున్నా 

నా పడగ నీడలో... నీ పడక వేసుకో 
నా పెదవి కాటులో మధువెంతో చూసుకో 
కరిగిస్తాలే..ఏ..ఏ..కవ్విస్తాలే..ఏ..ఏ 
తాపంతో ఉన్నా..తరుముకు వస్తున్నా 

రగులుతోంది మొగలి పొద..వగలమారి కన్నె ఎద 
రగులుతోంది మొగలి పొద..గుబులుగుంది కన్నె 


చరణం::2 

పున్నమంటి ఎన్నెల్లో..పులకరింత నీకై మోసి 
మిసిమి మిసిమి వన్నెల్లో..మీగడంత నేనే దోచి 
పరువంతో..ఓ..ఓ..ప్రణయంలా..ఆ..ఆ..ఆ 
తాళం వేస్తున్నా..తన్మయమౌతున్నా 

ఈ పొదల నీడలో..నా పదును చూసుకో 
నా బుసల వేడితో..నీ కసినే తీర్చుకో 
ప్రేమిస్తావో..ఓ..ఓ..పెనవేస్తావో..ఓ..ఓ
పరవశమౌతున్నా..ప్రాణం ఇస్తున్నా 

రగులుతోంది మొగలి పొద..వగలమారి కన్నె ఎద 
నాగినిలా వస్తున్నా కౌగిలినే ఇస్తున్నా 
కాటేస్తాలే..ఏ..ఏ..వాటేస్తాలే..ఏ..ఏ 
రగులుతోంది మొగలి పొద..ఆ..వగలమారి కన్నె ఎద

ఖైదీ--1983


సంగీతం::చక్రవర్తి 
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 
తారాగణం::మాధవి..చిరంజీవి 

పల్లవి:: 

మెర మెర మెరుపుల మేనకనీ 
ప్రణయ సంకలపు సారికనీ 
మనసిత మలయిజ వీచికనీ 
మాం పా సిస్తే నీసేవికనే 

నా గాధ వినరా గాధేయా 
నా గాధ వినరా గాధేయా 
నీ తపము మాని నా తపన తీర్చరా 
వ్యతము లేలరా రస జగము లేలరా 
సురలు నరులు చూడలేని సుఖము నీదిరా 

ఎగిరింది ఎగిరింది తన ఉదక మండలం 
సడలింది సడలింది ముని తపో నిశ్చయం 
నిష్టుర నీరస నిశ్చల తాపసి హృదయం 
గెలిచింది ఆ క్షణమే మేనక ప్రణయం 

వేదం నాదం మోదం మోక్షం అన్నీ నీలో చూశానే 
శిల్పం నాట్యం గీతం లాస్యం చూసే నేను వచ్చాలే 
అందాలో జన్మ గంధాలో రాగ బంధాలో 
శకుంతమై వసంత గీత మాలపించగా

చరణం::1 

ఋషి కత మారే రసికత మీరే 
చెలి నీ కౌగిళ్ళకే స్వర్గాలెన్నో చేరే 
సరసకు చేరే సరసుని కోరే 
వలపు వాకిళ్లల్లో సాక్షాలెన్నో చూచే 
యజ్ఞము యాగము సోమము నియమము నీరాయే నీ చూపుకే మోహినీ 
అందము చందము నవ్విన యవ్వన రాగాలు నీకోసమే 
వేదం నాదం మోదం మోక్షం అన్నీ నీలో చూశానే 
శిల్పం నాట్యం గీతం లాస్యం చూసే నేను వచ్చాలే 

చరణం::2 

మల్లెల బాణం తగిలెను ప్రాణం 
రగిలే దాహాలలో మోహాలెన్నో రేగే 
మదవతి రూపం మదనా లాపం 
పిలిచే రాగాలలో లోకాలన్నీ ఊగే 
ఇంద్రుడు చంద్రుడు జీవుడు దేవుడు నీ రూపమైపోయే ఓ కౌశికా 
మంత్రము శాస్త్రము యోగము భోగము నే ధారపోశానులే 
వేదం నాదం మోదం మోక్షం అన్నీ నీలో చూశానే 
శిల్పం నాట్యం గీతం లాస్యం చూసే నేను వచ్చాలే

అభిలాష--1984


సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు , S.జానకి

పల్లవి:: 

బంతీ చామంతి..ముద్దాడుకున్నాయిలే 
బంతీ చామంతి..ముద్దాడుకున్నాయిలే 
మల్లీ మందారం..పెళ్ళాడుకున్నాయిలే 
నిద్దరనీ సెలవడిగీ..ఇద్దరినీ కలవమని 
నిద్దరనీ సెలవడిగీ..ఇద్దరినీ కలవమని 

చరణం::1 

తేనె వాగుల్లో మల్లెపూలల్లే తేలిపోదాములే 
గాలి వానల్లో మబ్బు జంటలై రేగిపోదాములే 
విసిరే కొనచూపే..ముసురైపోతుంటే 
ముసిరే వయసుల్లో..మతి అసలే పోతుంటే 
వేడెక్కి గుండెల్లో..తల దాచుకో 
పాదాలలో ఉన్న తడి ఆర్చుకో 
ఆకాశమంటే ఎదలో..జాబిల్లి నీవే వెన్నెల్లు తేవే 

బంతీ చామంతి..ముద్దాడుకున్నాయిలే 
మల్లీ మందారం..పెళ్ళాడుకున్నాయిలే 
తారతా..తరరా..తరరా.. 

చరణం::2 

పూత పెదవుల్లో..ముద్దు గోరింకా 
బొట్టు పెట్టిందిలే 
ఎర్ర ఎర్రంగా కుర్ర బుగ్గల్లో సిగ్గు తీరిందిలే 
ఒదిగే మనకేదో..ఒకటై పొమ్మంటే 
ఎదిగే వలపంతా..ఎదలొకటై రమ్మంటే 
కాలాలు కరిగించు..కౌగిళ్ళలో 
దీపాలు వెలిగించు..నీ కళ్ళతో 
ఆ మాట వింటే..కరిగే 
నా ప్రాణమంతా..నీ సొంతమేలే 

బంతీ చామంతి..ముద్దాడుకున్నాయిలే 
మల్లీ మందారం..పెళ్ళాడుకున్నాయిలే 
నిద్దరనీ సెలవడిగీ..ఇద్దరినీ కలవమని 
నిద్దరనీ సెలవడిగీ..ఇద్దరినీ కలవమని 
బంతీ చామంతి..ముద్దాడుకున్నాయిలే

Abhilasha--1984
Music::IlayaRaja
Lyrics::VeturiSundaraRamaMoorti
Singer::S.Janaki,S.P.Baalu
Cast::Chiranjeevi,Radhika,RaavuGopalaRao,

::::

bantii chamanti muddhadukunnaile
malle mandaram pelladukunnaile
niddaranee selavadigi iddarinii kalavamani
niddaranee selavadigi iddarinii kalavamani
bantii chamantii muddhadukunnaile

::::1

tene vagullo malle pulalle teelipodamule
galivanallo mabbu jantalai reegipodaamule
visire kosa chupe musurai potunte
musure vayasullo mati asale potunte
vedekki gundello tala daachuko
tapalalo unna tadi archuko
akasamante edalo jabilli niive vennellu teve

bantii chamanti muddhadukunnaile
malle mandaram pelladukunnaile
niddaranee selavadigi iddarinii kalavamani
niddaranee selavadigi iddarinii kalavamani
bantii chamantii muddhadukunnaile

::::2

puuta pedavullo muddu gorinkaa bottu pettindile
erra erranga kurra buggallo siggu tiirindile
odige manasedo okatai pommante
edige valapantaa eda lokatai rammante
kaalaalu kariginchu kaugillalo
deepaalu veliginchu nee kallato
aa mata vinte karige 
naapranamantaa nee sontamele

bantii chamanti muddhadukunnaile
malle mandaram pelladukunnaile
niddaranee selavadigi iddarinii kalavamani
niddaranee selavadigi iddarinii kalavamani
bantii chamantii muddhadukunnaile


అభిలాష--1983సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు , S.జానకి

పల్లవి:

వేళాపాల లేదు కుర్రాల్లాటకు
ఓడే మాట లేదు ఆడే వాళ్ళకు
ఏది గెలుపో..హోయ్ హోయ్ 
ఏది మలుపో..హోయ్ హోయ్
తెలియ వరకు ఇదే ఇదే ఆట మనకు

వేళాపాల లేదు కుర్రాల్లాటకు
ఓడే మాట లేదు ఆడే వాళ్ళకు
తకధిమి తదోంత తకధిమి తదోంత
తకధిమి తదోంత తరగిడ తరగిడతా

చరణం::1 

మన్మథుడు నీకు మంత్రి అనుకోకు
నీ వయసు కాచేందుకు
వయసు ఒక చాకు అది వాడుకోకు
నా మనసు కోసేందుకు
మనసే లేదు నీకు ఇచ్చేశావు నాకు
లేదనీ నీదనీ కలగని నిజమని అనుకొని ఆడకు

లాలా లాల లా..లాలా లాల లా
తకధిమి తదోంత తకధిమి తదోంత
తకధిమి తదోంత తరగిడ తరగిడతా

చరణం::2

కలలకొక రూపు కనులకొక కైపు
తొలిమాపు విరి పానుపు
కవితలిక ఆపు కలుసుకో రేపు
చెబుతాను తుది తీరుపు
అహ ఏ తీర్పు వద్దు ఇదిగో తీపి ముద్దు
వద్దనీ ముద్దనీ చిదుమని పెదవుని చిటికెలు వేయకు

వేళాపాల లేదు కుర్రాల్లాటకు
ఓడే మాట లేదు ఆడే వాళ్ళకు
ఏది గెలుపో..హోయ్ హోయ్ 
ఏది మలుపో. హోయ్ హోయ్
తెలియ వరకు ఇదే ఇదే ఆట మనకు
లాలా లాల లా..లాలా లాల లా
తకధిమి తదోంత తకధిమి తదోంత
తకధిమి తదోంత తరగిడ తరగిడతా