Monday, June 13, 2011

మంచి మనసుకు మంచి రోజులు--1958

మంచి మనసుకు మంచి రోజులు--1958


సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::సముద్రాల జూనియర్
గానం::రావుబాలసరస్వతీదేవి


ధరణికి గిరి భారమా
గిరికి తరువు భారమా
తరువుకు కాయ భారమా
కనిపెంచే తల్లికి పిల్ల భారమా
ధరణికి గిరి భారవూ
గిరికి తరువు భారవూ
తరువుకు కాయ భారమా
కని పెంచే తల్లికి పిల్ల భారమా

మును నే నోచిన నా నోముపండగా
నా ఒడిలో వెలిగే నా చిన్ని నాయనా
పూయని తీవెననే అపవాదు రానీక
పూయని తీవెననే అపవాదు రానీక
తల్లిననే దీవెనతో తనియించినావయ్య

తరువుకు కాయ భారమా
కని పెంచే తల్లికి పిల్ల భారమా
ధరణికి గిరి భారమా..గిరికి తరువు భారవూ
తరువుకు కాయ భారమా..కని పెంచే తల్లికి పిల్ల భారమా

ఆపద వేళల అమ్మమనసు చెదరునా
పాపల రోదనకే ఆ తల్లి విసుగునా
పిల్లల కనగానే తీరేనా స్ర్తీ విధి
పిల్లల కనగానే తీరేనా స్ర్తీ విధి
ప్రేమగా పాపలను పెంచనిదొక తల్లియా
తరువుకు కాయ భారమా..కని పెంచే తల్లికి పిల్ల భారమా
ధరణికి గిరి భారమా..గిరికి తరువు భారమా
తరువుకు కాయ భారమా..కని పెంచే తల్లికి పిల్ల భారమా

గోకులంలో సీత--1997సంగీతం::కోటి
రచన::వేటూరి
గానం::మాల్గాడి శుభ,K.S.చిత్ర
తారాగణం::పవన్ కళ్యాణ్, రాశి

పల్లవి::

తళక్ తళక్ అని..తళకుల తార
మిణక్ మిణక్ అని..మిల మిల తార
ఛమక్ ఛమక్ అని..చిలిపి సితార
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ
తళక్ తళక్ అని..తళకుల తార
మిణక్ మిణక్ అని..మిల మిల తార
ఛమక్ ఛమక్ అని..చిలిపి సితార
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ
వహు వహు వాహు..వహు వహు వాహు
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..లాలలాలలాలలా
మనసున్న కనులుంటే ప్రతిచోట 
మధుమాసం..కనిపించదా
కనులున్న మనసుంటే బ్రతుకంతా 
మనకోసం..అనిపించదా
బంగారు భావాల..ప్రియగీతం
రంగేళి రాగాల జలపాతం
మనలోనే చూపించదా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 

తళక్ తళక్ అని తళకుల తార
మిణక్ మిణక్ అని మిల మిల తార
ఛమక్ ఛమక్ అని చిలిపి సితార
తళక్ తళక్ అని తళకుల తార
మిణక్ మిణక్ అని మిల మిల తార
ఛమక్ ఛమక్ అని చిలిపి సితార

మనసున్న కనులుంటే ప్రతిచోట 
మధుమాసం..కనిపించదా..ఆ

చరణం::1

ఏ ఏ ఏహే..ఏ ఏ ఏహే..ఏ ఏ ఏహే 
అలలై ఎగసిన ఆశా.. నాట్యం చేసే వేళా..ఆ
ఆలుపే ఎరుగని శ్వాసా..రాగం తీసే వేళా
దిశలన్నీ తలవొంచి..తొలగే క్షణం
ఆకాశం పలికింది..అభినందనం
అదిగదిగో మనకోసం..తారాగణం
తళుకులతో అందించే..నీరాజనం
మనదారికెదురున్నదా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
మనసున్న కనులుంటే ప్రతిచోట 
మధుమాసం..కనిపించదా

చరణం::2

వహు వా ఆ ఆ..ఆ
నవ్వే పెదవులపైనా..ప్రతి మాట ఒక పాటే
ఆడే అడుగులలోనా..ప్రతి చోట పూబాటే
గుండెల్లో ఆనందం..కొలువున్నదా
ఎండైనా వెన్నెల్ల్లా..మురిపించదా
కాలాన్నే కవ్వించే..కళ ఉన్నదా
కష్టాలు కన్నీళ్ళు..మరిపించదా
జీవించడం..నేర్పదా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 

మనసున్న కనులుంటే ప్రతిచోట 
మధుమాసం కనిపించదా
కనులున్న మనసుంటే బ్రతుకంతా 
మనకోసం..అనిపించదా
బంగారు భావాల..ప్రియగీతం
రంగేళి రాగాల..జలపాతం 
మనలోనే..చూపించదా..ఆ ఆ ఆ ఆ
లాలాల..లలలా..లలలా..లలలా..లాలలాల