Tuesday, August 23, 2011

ముక్కు పుడక--1983
సంగీతం::J.V.రాఘవులు
రచన::సి.నా.రే 
గానం::P.సుశీల  

పల్లవి::

మగని మనసూకే గురుతూ మగువ ముక్కు పుడకా
ఆ సిరి వుంటే బతుకంతా ఏడడుగుల నడకా
ఏడేడు జన్మల దాకా ఆ నడకా ఏడేడు జన్మల దాకా

మగని మనసూకే గురుతూ మగువ ముక్కు పుడకా
ఆ సిరి వుంటే బతుకంతా ఏడడుగుల నడకా
ఏడేడు జన్మల దాకా ఆ నడకా ఏడేడు జన్మల దాకా

చరణం::1

చల్లని నా రాజు కళ్ళలో వున్నాడు
కన్నీళ్ళు రాకుండా కాపలా వున్నాడు
చల్లని నా రాజు కళ్ళలో వున్నాడు
కన్నీళ్ళు రాకుండా కాపలా వున్నాడు
కలికి మనసులో..ఎన్ని ఆశలో
కలికి మనసులో..ఎన్ని ఆశలో
అది కాచుకుంది ప్రతి నిముషం రెప్ప వాల్చకా

మగని మనసూకే గురుతూ మగువ ముక్కు పుడకా
ఆ సిరి వుంటే బతుకంతా ఏడడుగుల నడకా
ఏడేడు జన్మల దాకా ఆ నడకా ఏడేడు జన్మల దాకా

చరణం::2

మూడు ముళ్ళ సాక్ష్యం నీవాడు మరచి పోలేడూ
తన నీడ చూసుకుని తానె ఉలికి పడతాడు
మూడు ముళ్ళ సాక్ష్యం నీవాడు మరచి పోలేడూ
తన నీడ చూసుకుని తానె ఉలికి పడతాడు
దాగదు పాపం..ఆగదు పుణ్యం
దాగదు పాపం..ఆగదు పుణ్యం
ఈ బ్రతుకిలాగే వుండదు నీ నోము పండకా

మగని మనసూకే గురుతూ మగువ ముక్కు పుడకా
ఆ సిరితోనే నడిచేవు చివరి ఘడియ దాకా
ఏడేడు జన్మల దాకా ఆ నడకా ఏడేడు జన్మల దాకా
ఆ నడకా ఏడేడు జన్మల దాకా
ఆ నడకా ఏడేడు జన్మల దాకా

దొంగ మొగుడు--1987

సంగీతం::చక్త్రవర్తి 
రచన::సిరివెన్నెల  గారు
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల 

ఈ చెంపకు..సెలవీయకు 
ఈ పెదవిని..వదిలేయకు 
చాలని అనకు..రాతిరి మనకు 
మోహాలు సంకెళ్ళు..విడిపోనీకు..హా
ఈ చెంపకు..సెలవీయకు 
ఈ పెదవిని..వదిలేయకు

చరణం::1

నీ వేళ్ళు చేసే అల్లరి 
కుచ్చెళ్ళు పాడే పల్లవి 
తుఫాను రేగే ముందర 
ముస్తాబు దేనికి దండగ 
కంటి చూపు చీర కట్టాలి ఒంటిని 
కంచి పట్టు చీర జారాలి నేలనీ 
ఈ వేడీలో వాడనీ..ఈ గాలినే పూలనీ 
గండి పడ్దది నింగి చెరువుకి 
వెండి వెన్నెల పొగుతున్నదీ 
గోరింత తుళ్ళింత వెల్లువయ్యేలా..హోయ్

ఈ చెంపకు..సెలవీయకు 
ఈ పెదవిని..వదిలేయకు

చరణం::2

పై పైకి రాకు సూర్యుడా..పొద్దంటే మాకు చేదురా 
తెల్లారుతుందా తీరక..అల్లాడుతోందీ కోరికా 
కక్ష కట్టి వచ్చి..మా తలుపు తట్టకు 
గెలుపు వలలు తెచ్చి..మా తలలు పట్టకు 
ఈ రేయిని ఆగనీ..ఈ హాయినీ సాగనీ 
పాలపుంతలో పూల వేడుక..కౌగిలింతలో ఇలకు జారగా 
తాపాల దాహాలు..తీరిపోయేలా హోయ్ 

ఈ చెంపకు..సెలవీయకు 
ఈ పెదవిని..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హా
చాలని అనకు..ఆ..హా..రాతిరి మనకు 
మోహాలు సంకెళ్ళు..విడిపోనీకు..హోయ్ 

Sunday, August 21, 2011

జానకిరాముడు--1988
సంగీతం::K.V.మహదేవన్ 
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం::S.P.బాలు, K.S.చిత్ర 

పల్లవి::

ఆ ఆ హా..తానానె తననానా 
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ.. 

నా గొంతు శృతిలోనా..నా గుండె లయలోనా 
పాడవే పాడవే..కోయిలా 
పాడుతూ పరవశించు..జన్మ జన్మలా 

ఆ ఆ ఆ..నా గొంతు శృతిలోనా 
నా గుండె..లయలోనా 
పాడవే పాడవే..కోయిలా 
పాడుతూ పరవశించు..జన్మ జన్మలా 

ఆ ఆ ఆ..నా గొంతు శృతిలోనా
ఆ ఆ ఆ..నా గుండె లయలోనా 

చరణం::1

ఒక మాట పదిమాటలై
అది పాట కావాలనీ..ఈ ఈ ఈ 
ఒక జన్మ పది జన్మలై..ఈ ఈ
అనుబంధమవ్వాలనీ..ఈ ఈ 
అన్నిటా ఒక మమతే..పండాలని..మ్మ్ 
అది దండలో దారమై..ఉండాలనీ..మ్మ్ 
అన్నిటా ఒక మమతే..పండాలని 
అది దండలో దారమై..ఉండాలనీ 
కడలిలో అలలుగా కడలేని కలలుగా 
నిలిచిపోవాలనీ..ఈ..ఈ..ఈ 
పాడవే..పాడవే..కోయిలా..ఆ ఆ ఆ 
పాడుతూ పరవశించు జన్మజన్మలా..ఆ ఆ 

నా గొంతు శృతిలోనా..ఆ..నా గుండె లయలోనా 

చరణం::2 

ప్రతిరోజు నువు సూర్యుడై..ఈ
నన్ను నిదుర లేపాలనీ..ఈ ఈ ఈ 
ప్రతిరేయి పసిపాపనై..ఈ 
నీ ఒడినీ చేరాలనీ..ఈ ఈ ఈ 
కోరికే ఒక జన్మ..కావాలనీ..మ్మ్ 
అది తీరకే మరు జన్మ..రావాలనీ..మ్మ్ 
కోరికే ఒక జన్మ కావాలనీ..మ్మ్ 
అది తీరకే మరు జన్మ రావాలనీ..మ్మ్ 
వలపులే రెక్కలుగా..వెలుగులే దిక్కులుగా 
ఎగిరిపోవాలనీ..ఈ ఈ ఈ
పాడవే.. పాడవే..కోయిలా 
పాడుతూ పరవశించు..జన్మజన్మలా 

నా గొంతు శృతిలోనా..నా గుండె లయలోనా 
పాడవే పాడవే కోయిలా 
పాడుతూ పరవశించు జన్మజన్మలా 
నా గొంతు శృతిలోనా..నా గుండె లయలోనా
తానానె తననానా..ఆ ఆ ఆ ఆ
తానానె తననానా..ఆ ఆ ఆ ఆ

Saturday, August 20, 2011

నాలుగు స్తంబాలాట--1982
సంగీతం::రాజన్-నాగేంద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు

పల్లవి::

హ్హే హ్హే హ్హే హ్హే హ్హే హ్హే 
కలికి చిలక రా..కలిసి కులక రా
ఉలికి పడకు రా..ఆ ఉడికే వయసు రా
హే తద్ది తళాంగు లౌలీ లతాంగి నువ్వే జతందిరా
లివ్ టు లవ్ అందిరా హే హో

కలికి చిలక రా రా రా రా..కలిసి కులక రా రా రా రా
ఉలికి పడకు రా రా రా రా..ఉడికే వయసు రా రా రా రా

చరణం::1

చలిలోనా జొరబడక..చెలితోనా జత పడగా
ఏరా మోమాటమా..లేరా..రారా..నీదేలే ఛాన్సురా

కవ్వింత నువ్వడుగా..హహ..గిలిగింత వెనకడుగా
ఆగే ఆరాటమా..రారా..కుమారా..నీదే రొమాన్సురా
యవ్వనమె రివ్వుమనె నవ్వులతో..ఉలికి..పడు

కలికి చిలక రా రా రా రా..కలిసి కులక రా రా రా రా
ఉలికి పడకు రా రా రా రా..ఉడికే వయసు రా రా రా రా

చరణం::2

లా లా లలలా లాలా లలలా లలలా

ముదిరిందా ప్రేమకథా..నిదురంటూ రాదుకదా
కొంగే కోలాటమై..ఈడే..తోడై..కొకొరకో అందిరా

పెదవులలో మధు పాత్రా..వెదకడమే నీ పాత్రా
వలపే నీ వాటమై..ఈడో జోడో..దక్కిందే నీదిరా
మత్తులలో..ఒత్తిడిగా..హత్తుకుపో..ఘుమఘుమగా

కలికి చిలక రా రా రా రా..కలికసి కులక రా రా రా రా
ఉలికి పడకు రా రా రా రా..ఉడికే వయసు రా రా రా రా
హే తద్ది తళాంగు లౌలీ లతాంగి నువ్వే జతందిరా
లివ్ టు లవ్ అందిరా హే హో

కలికి చిలక రా రా రా రా..కలిసి కులక రా రా హే హో

Friday, August 19, 2011

ఆడదాని అదృష్టం--1975


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=4651
సంగీతం::S.హనుమంతరావ్
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::V.రామకృష్ణ,P.సుశీల,బసవేశ్వర్,లత.
తారాగణం::చలం,రామకృష్ణ,సుమ,మమత,మిక్కిలినేని,గిరిజ,నిర్మల,జయమాలిని 

పల్లవి::

తొలిరేయిలో పులకింతలో..తుదిలేని రుచివున్నదీ
వలపుల ఒడిలోన..తొలకరి వయసే 
ఆడినదీ..ఆహా..పాడినదీ..ఓహో..
ఆడినదీ..ఈ..ఆహా..పాడినదీ..ఈ                 
తొలిరేయిలో పులకింతలో..తుదిలేని రుచివున్నదీ
వలపుల ఒడిలోన..తొలకరి వయసే 
ఆడినదీ..ఆహా..పాడినదీ..ఓహో..
ఆడినదీ..ఈ..ఆహా..పాడినదీ..ఈ                

చరణం::1

నయనాలు నయనాలు..మాటాడగా..ఆ
అధరాలు అధరాలు...వేటాడగా..ఆ    
నయనాలు నయనాలు..మాటాడగా
అధరాలు అధరాలు...వేటాడగా    
కనరానీ సెగలన్నీ..కనరానీ సెగలన్నీ
తనువెల్ల...చెలరేగిపోగా..ఆఆ     
తొలిరేయిలో పులకింతలో..తుదిలేని రుచివున్నదీ
వలపుల ఒడిలోన...తొలకరి వయసే 
ఆడినదీ..ఆహా..పాడినదీ..ఆహా                

చరణం::2

నీ చేయి నా చేయి...చెరలాడగా
నీ మేను నా మేను..జతగూడగా
జడలోని పూలన్నీ..జడలోని పూలన్నీ
తలగడపై...నవ్వుకోగా..ఆఆ 

చరణం::3
    
తొలిజాము నిలువెల్ల కరిగించగా
మలిజాము మరికాస్త కవ్వించగా
తొలిజాము నిలువెల్ల కరిగించగా
మలిజాము..మరికాస్త కవ్వించగా
అంతలోనే వింతగానే..అంతలోనే వింతగానే
అమ్మమ్మొ...తెలవారిపోగా..ఆ    
తొలిరేయిలో...పులకింతలో
తుదిలేని...రుచివున్నదీ..ఈ
వలపుల ఒడిలోన..తొలకరి వయసే 
ఆడినదీ..ఆహా..పాడినదీ..ఓహో
ఆడినదీ..పాడినదీ  

Thursday, August 18, 2011

స్వర్గసీమ--1945మధుర వెన్నెలరేయి మధుర వెన్నెలరేయి
మల్లెపూల తెప్పకట్టి మధుర వెన్నెలరేయి
మల్లెపూల తెప్పకట్టి తెప్పమీద తేలిపోదాం పదరా
నా మోహన రంగా తెప్పమీద తేలిపోదామా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ నీకు నీవారులేరు నాకు ఎవ్వారు లేరు
తెప్పమీద తేలిపోదాం పదవే
మధుర వెన్నెలరేయి మధుర వెన్నెలరేయి
మల్లెపూల తెప్పాకట్టి తెప్పమీద తేలిపోదామా

Wednesday, August 17, 2011

స్వర్గసీమ--1945::ఖమాస్::రాగం
సంగీతం::బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు,నాగయ్య,ఓగిరాల రామచంద్ర రావ్
దర్శకత్వం::BS.రెడ్డి
నిర్మాతలు::నారాయణస్వామి,BS.రెడ్డి
సంస్థం::వాహిని పిక్చర్స్
గానం::భానుమతి
నటీ,నటులు:: నాగయ్య, భానుమతి, B.జయమ్మ,
లింగమూర్తి, నారాయణరావు, శివరావు.
ఖమాస్::రాగం 

ఓ ఓ ఓ ఓహోహొ ఓహోహొ ఓహోహొహొహొహొ పావురమా
ఓ ఓ ఓ ఓహోహొ ఓహోహొ పావురమా
ఓ ఓ ఓ ఓహోహొ ఓహోహొ పావురమా
తెరతేలే పావురమా
ఒహొహొహొహొ అహహహహ అహహహహ పావురమా
తెరతేలే పావురమా
ఓహొహొహొహొహొ పావురమా
కరుణ యవ్వనము ఉహుహు
పోంగి పొరలు ఉహు ఉహుహుహు
కరుణ యవ్వనము పొంగిపొరలనా
వలపు కౌగిలిని..ఓలలాడనా నే నే ఓఓఓ
ఓహోహొ ఓ హోహొ పావురమా
తనకు తానై వలచిపిలిచే
తనికుహమని చులకన చేయకుమా
ఓఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ..ఓహోహొహొహో పావురమా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

యువరాజు--1982సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::దాసరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

నీలాల నింగి..ఒకసారి వంగి
నీలాల నింగి..ఒకసారి వంగి
అద్దాల చెక్కిలి..ముద్దాడిపోతే
అదే అచ్చట..అదే ముచ్చట
అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట..ఈ జన్మకంతా

నీలాల నింగి..ఒకసారి వంగి
నీలాల నింగి..ఒకసారి వంగి
అద్దాల చెక్కిలి..ముద్దాడిపోతే
అదే అచ్చట..అదే ముచ్చట
అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట..ఈ జన్మకంతా

చరణం::1

పయనించు మేఘాలు..పయనాలు ఆపి
చిరునవ్వు నవ్వి..చిరుజల్లు చల్లి
కదలి వెడలి పోతే..అదే ముచ్చట

సెలయేటి పరవళ్ళు..కాసేపు ఆగి
సెలయేటి పరవళ్ళు..కాసేపు ఆగి
సిగ్గుల్లో నిన్ను..మైకంలో నన్ను
చూసి చూడలేక..ఉండీ ఉండలేక
కదలి వెడలిపోతే..అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట
అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట..ఈ జన్మకంతా

ఆ ఆ..నీలాల నింగి..ఒకసారి వంగి
నీలాల నింగి..ఒకసారి వంగి
అద్దాల చెక్కిలి..ముద్దాడిపోతే
అదే అచ్చట..అదే ముచ్చట
అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట..ఈ జన్మకంతా

చరణం::2

నిదురించు అందాలు..ఒకసారి లేచి
పైపైకి వచ్చి..పరువాలు చూసి
నిదుర మరచి పోతే..అదే ముచ్చట

లోలోని కోరికలు..లోకాలు మరిచి
లోలోని కోరికలు..లోకాలు మరిచి
కళ్ళల్లో నిన్ను..కౌగిళ్ళో నన్ను
ఉంచీ ఉంచలేక..వదలీ వదలలేక
కదలి వెడలిపోతే..అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట
అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట..ఈ జన్మకంతా

ఆ ఆ..నీలాల నింగి..ఒకసారి వంగి
నీలాల నింగి..ఒకసారి వంగి
అద్దాల చెక్కిలి..ముద్దాడిపోతే
అదే అచ్చట..అదే ముచ్చట
అదే ముచ్చట..అదే అచ్చట..ఈ జన్మకంతా

యువరాజు--1982
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::దాసరి
గానం::S.P.బాలు

పల్లవి::

నారినారి నడుమ మురారి..నీది నాది వేరే దారి
నారినారి నడుమ మురారి..నీది నాది వేరే దారి
అటు చూస్తే గోదారి..ఇటు చూస్తే కావేరి
నడిమధ్య ఉన్నాను..హరి..హరి..హరి
నారినారి నడుమ మురారి..నీది నాది వేరే దారి 

చరణం::1

హా..తాగానని తప్ప తాగానని..చేస్తానని తప్పు చేస్తానని
అనుకోమాకు కలగనమాకు..గోదారి
వేశానని పందెం వేశానని..పోతానని ఓడిపోతానని
అనుకోమాకు కలగనమాకు..కావేరి

తాగి..తాగి తాగి..ఊగి..ఊగి..ఊగి
అడుగు తప్పక..పదము తప్పక
ఆడిపాడి నిలిచేవాడే..మగాడు

నారినారి నడుమ మురారి..నీది నాది వేరే దారి
అటు చూస్తే గోదారి..ఇటు చూస్తే కావేరి
నడిమధ్య ఉన్నాను..హరి..హరి..హరి
నారినారి నడుమ మురారి..నీది నాది వేరే దారి   

చరణం::2

ఆగానని ఆగి తాగానని..తింటానని దెబ్బ తింటానని
అనుకోమాకు కలగనమాకు..గోదారి
చూశానని అందం చూశానని..పోయానని పడిపోయానని
అనుకోమాకు కలగనమాకు..కావేరి

ఆడి..ఆడి..పాడి..ఆడి..పాడి..ఆడి
గెలుపు పొందగ..పిలుపు అందగ
నిన్ను ఓడి గెలిచేవాడే..మగాడు


నారినారి నడుమ మురారి..నీది నాది వేరే దారి
నారినారి నడుమ మురారి..నీది నాది వేరే దారి
అటు చూస్తే గోదారి..ఇటు చూస్తే కావేరి
నడిమధ్య ఉన్నాను..హరి..హరి..హరి
నారినారి నడుమ మురారి..నీది నాది వేరే దారి    

పసి హృదయాలు--1973
గానం :P.సుశీల
సంగీతం : జి.కె.వెంకటేష్


కలలు కన్న రాధా
కనులలో మనసులో గోపాలుడే
కలలు కన్న రాధ!
కనులలో మనసులో గోపాలుడే


నీ జతలో శృతి చేసుకుంది హృదయం
నీ జతలో శృతి చేసుకుంది హృదయం
నీవు తాకగానే నిలువెల్ల వేణు గానం
ఔనా...ఔనా...ఔనా.....

!! కలలు కన్న రాధా
కనులలో మనసులో గోపాలుడే
కలలు కన్న రాధ !!
నీ ఒడిలో జగమెల్ల మరచిపోనా..
నీ ఒడిలో జగమెల్ల మరచిపోనా
నీడలాగ నీతో బ్రతుకెల్ల సాగిపోనా
ఔనా...ఔనా...ఔనా.....

!! కలలు కన్న రాధా
కనులలో మనసులో గోపాలుడే
కలలు కన్న రాధ!!

ఈ వలపే నిలవాలి యుగ యుగాలు..
ఈ వలపే నిలవాలి యుగ యుగాలు
ఎన్ని జన్మలైనా ఈ బంధమున్న చాలు
ఔనా...ఔనా...ఔనా.....

!! కలలు కన్న రాధా
కనులలో మనసులో గోపాలుడే
కలలు కన్న రా..ధ!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Monday, August 15, 2011

happy independence day indiaLatest Happy Independence Day 2011 Scraps.


సిపాయి చిన్నయ్య 1969
సంగీతం::M.S.విశ్వనాధం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల

నా జన్మభూమి ఎంత అందమైన దేశము

నా జన్మభూమి ఎంత అందమైన దేశము
నా ఇల్లు అందులోన కమ్మని ప్రదేశము
నా సామిరంగా హాయ్ హాయ్
నా సామిరంగా..2

నడిచే దారిలో నవ్వే పువ్వులు
శాంతి నాదాలతో ఎగిరే పిట్టలు
పచ్చని పంటలు వెచ్చని జంటలు
చల్లని జీవితం ఇదే నవభారతం
ఆయ్ హాయ్ నా సామిరంగా
ఓయ్ హోయ్ నా సామిరంగా

బతకాలందరు దేశంకోసమే
దేశమంటేను మట్టికాదోయ్ మనుషులే
దేశమంటేను మట్టికాదోయ్ మనుషులే
స్వార్థమూ వంచన లేనిదే పుణ్యము
త్యాగమూ రాగమూ మిళితమే ధన్యమూ
ఆయ్ హాయ్ నా సామిరంగా
నా సామిరంగా ఓయ్ హోయ్ నా సామిరంగా

తల్లా! పెళ్లామా?

రచన::C.నారాయణరెడ్డి

తెలుగు జాతి మనది..నిండుగ వెలుగు జాతి మనది
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది
తెలంగాణ నాది … రాయలసీమ నాది … సర్కారు నాది … నెల్లూరు నాది ..
అన్నీ కలిసిన తెలుగునాడు … మనదే … మనదే … మనదేరా..
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

ప్రాంతాలు వేరైనా మన అంతరంగమొకటేనన్నా
యాసలు వేరుగ ఉన్నా ..మన భాష తెలుగు భాషన్నా
వచ్చిండన్నా …. వచ్చాడన్నా … ఆ …..
వచ్చిండన్నా …. వచ్చాడన్నా పరాల తెలుగు ఒకటేనన్నా …
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

మహాభారతం పుట్టింది రాణ్మహేంద్రవరంలో
భాగవతం పుట్టింది ఏకశిలానగరంలో
ఈ రెంటిలోన ఏది కాదన్న
ఈ రెంటిలోన ఏది కాదన్న ఇన్నాళ్ళ సంస్కృతి నిండుసున్నా
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

పోచంపాడు ఎవరిది …నాగార్జున సాగరమెవరిది
పోచంపాడు ఎవరిది …నాగార్జున సాగరమెవరిది
మూడు కొండలు కలిపి దున్నినా ముక్కారు పంటలుబండ్లకెత్తినా
అన్నపూర్ణమ్మ కన్నబిడ్డలం . ఐదు కోట్ల తెలుగువారిది
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

సిపాయి కలహం విజృంభించ నరసింహాలై గర్జంచాము
స్వతంత్ర భారత్ కి జై
గాంధీ, నెహ్రూల పిలుపునందుకుని సత్యాగ్రహాలు చేసాము
వందేమాతరం .. వందేమాతరం
స్వరాజ్య సిద్ధి జరిగిన పిమ్మట స్వరాష్ట్రమును సాధించాము
జై విశాలాంధ్ర
దేశభక్తిలో తెలుగువారికి దీటే లేదనిపించాము
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

ఇంటిలోన అరమరికలు ఉంటే ఇల్లెక్కి చాటాలా
కంటిలో నలక తీయాలంటే కనుగుడ్డు పెరికి వేయాలా
పాలుపొంగు మన తెలుగుగడ్డను పగులగొట్టవద్దు
పాలుపొంగు మన తెలుగుగడ్డను పగులగొట్టవద్దు
నలుగురిలో మనజాతిపేరును నవ్వులపాలు చెయ్యెద్దు

తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది
తెలంగాణ మనది … రాయలసీమ మనది … సర్కారు మనది … నెల్లూరు మనది ..
అన్నీ కలిసిన తెలుగునాడు … మనదే … మనదే … మనదేరా..
తెలుగు జాతి మనది …. నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

వెలుగునీడలు
పాడవోయి భారతీయుడా
ఆడిపాడవోయి విజయ గీతికా
పాడవోయి భారతీయుడా
ఆడిపాడవోయి విజయ గీతికా

నేడే స్వాతంత్ర్యదినం..వీరుల త్యాగఫలం
నేడే స్వాతంత్ర్యదినం..వీరుల త్యాగఫలం
నేడే నవోదయం నీదే ఆనందం..ఓ ఓ ఓ

పాడవోయి భారతీయుడా
ఆడిపాడవోయి విజయ గీతికా
పాడవోయి భారతీయుడా

ఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓ..
స్వాతంత్ర్యం వచ్చెనని సభలే చేసి
సంబరపడగానే సరిపోదోయి
స్వాతంత్ర్యం వచ్చెనని సభలే చేసి
సంబరపడగానే సరిపోదోయి
సాధించిన దానికి సంతృప్తిని పొంది
అదే విజయమనుకుంటే పొరబాటోయి
ఆగకోయి భారతీయుడా !
కదలి సాగవోయి ప్రగతిదారులా !
ఆగకోయి భారతీయుడా !
కదలి సాగవోయి ప్రగతిదారులా !
ఆగకోయి భారతీయుడా !

ఆకాశం అందుకొనే ధరలొక వైపు
అదుపులేని నిరుద్యోగమింకొకవైపు
ఆకాశం అందుకొనే ధరలొక వైపు
అదుపులేని నిరుద్యోగమింకొకవైపు
అవినీతి..బంధుప్రీతి..చీకటి బజారు
అలముకొన్న నీదేశం ఎటు దిగజారు
కాంచవోయి నేటి దుస్థితి
ఎదురించవోయి ఈ పరిస్థితి..ఈ..
కాంచవోయి నేటి దుస్థితి
ఎదురించవోయి ఈ పరిస్థితి..ఈ..
కాంచవోయి నేటి దుస్థితి

పదవీ వ్యామోహాలు..కులమత భేదాలు
భాషాద్వేషాలు చెలరేగే నేడు
పదవీ వ్యామోహాలు..కులమత భేదాలు
భాషాద్వేషాలు చెలరేగే నేడు
ప్రతి మనిషి మరియొకని దోచుకొనేవాడే..ఏ..
ప్రతి మనిషి మరియొకని దోచుకొనేవాడే
తన సౌఖ్యం తన భాగ్యం చూచుకొనే వాడే !
స్వార్ధ మీ అనర్ధకారణం!
అది చంపుకొనుటె క్షేమదాయకం !
స్వార్ధ మీ అనర్ధకారణం!
అది చంపుకొనుటె క్షేమదాయకం
స్వార్ధ మీ అనర్ధకారణం

నవ సమాజ నిర్మాణమె నీ ధ్యేయం..నీ ధ్యేయం
సకల జనుల సౌభాగ్యమె నీ లక్ష్యం..నీ లక్ష్యం
నవ సమాజ నిర్మాణమె నీ ధ్యేయం..
సకల జనుల సౌభాగ్యమె నీ లక్ష్యం..
నవ సమాజ నిర్మాణమె నీ ధ్యేయం..
సకల జనుల సౌభాగ్యమె నీ లక్ష్యం..
ఏక దీక్షతో గమ్యం చేరిన నాడే
లోకానికి మన భారతదేశం
అందించునులే శుభ సందేశం..
లోకానికి మన భారతదేశం
అందించునులే శుభ సందేశం
లోకానికి మన భారతదేశం
అందించునులే శుభ సందేశం
ఆఆఆఆఆఆఅ
లోకానికి మన భారతదేశం
అందించునులే శుభ సందేశం...

చేయెత్తి జైకొట్టు తెలుగోడా!

చేయెత్తి జైకొట్టు తెలుగోడా!
గతమెంతో ఘనకీర్తి గలవోడా!
సాటిలేని జాతి..ఓట మెరుగని కోట
నివురుగప్పి నేడు..నిదురపోతుండాది
జైకొట్టి మెల్కోలుపు తెలుగోడా!

గతమెంతో ఘనకీర్తి గలవోడా! చేయెత్తి
వీర రక్తపుధార..వారబోసిన సీమ
పలనాడు నీదెరా..వెలనాడు నీదెరా
బాలచంద్రుడు చూడ ఎవడోయి!

తాండ్ర పాపయ్య గూడ నీవొడూ! చేయెత్తి
కాకతీయ రుద్రమ..మల్లమాంబా..మొల్ల
మగువ మాంచాల నీతోడ బుట్టినవాళ్ళే
వీరవనెతలగన్న తల్లేరా!

ధీరమాతల జన్మభూమేరా! చేయెత్తి
నాగర్జునుడికొండ..అమరావతీ స్థూపం
భావాల పుట్టాలో..జీవకళ పొదిగావు
అల్పుడను కావంచు తెల్పావు నీవు!

శిల్పినని చాటావు దేశదేశాలలో! చేయెత్తి
దేశమంటే మట్టి కాదన్నాడు
మునుషులన్న మాట మరువబోకన్నాడు
అమర కవి గురజాడ నీవాడురా!

ప్రజల కవితను చాటి చూపాడురా! చేయెత్తి
రాయలేలిన సీమ..రతనాల సీమరా
దాయగట్టె పరులు..దారి తీస్తుండారు
నోరెత్తి యడగరా దానోడా!

వారసుడ నీవెరా తెలుగోడా! చేయెత్తి
కల్లోల గౌతమీ..వెల్లువల కృష్ణమ్మ
తుంగభద్రా తల్లి..పోంగిపొరలిన చాలు
ధాన్యరాసులే పండు దేశానా!

కూడు గుడ్డకు కొదవలేదన్నా! చేయెత్తి
ముక్కోటి బలగమోయ్..ఒక్కటై మనముంటే
ఇరుగు పొరుగులోన..వూరు పేరుంటాది
తల్లి ఒక్కతే నీకు తెలుగోడా!

సవతి బిడ్డల పోరు మనకేలా! చేయెత్తి
పెనుగాలి వీచింది..అణగారి పోయింది
నట్టనడి సంద్రాన..నావ నిలుచుండాది
చుక్కాని బట్టారా తెలుగోడా!

నావ దరిజేర్చరా..మొనగాడా! చేయెత్తి

నాదేశం


నేను నాదేశం పవిత్ర భారత దేశం
సాటి లేనిది దీటు రానిది
శాంతి కి నిలయం మన దేశం

అశోకుడేలిన ధర్మ ప్రదేశం
బుద్ధుడు వెలసిన శా౦తి దేశం
బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి..ధర్మం శరణం గచ్ఛామి..సంఘం శరణం గచ్ఛామి
అశోకుడేలిన ధర్మ ప్రదేశం
బుద్ధుడు వెలసిన శా౦తి దేశం


కులమత భేదం మాపిన త్యాగి
అమర బాపూజీ వెలసిన దేశం
వందేమాతరం..వందేమాతరం..వందేమా​తరం
కులమత భేదం మాపిన త్యాగి
అమర బాపూజీ వెలసిన దేశం
నేను నాదేశం పవిత్ర భారత దేశం!


కదం తొక్కిన వీర శివాజీ..వీర శివాజీ
వీర విహారిని ఝాన్సి రాణి..ఝాన్సి రాణి
స్వరాజ సమరుడు అల నేతాజీ
జైహింద్ జైహింద్ జైహింద్
స్వరాజ సమరుడు అల నేతాజీ
కట్ట బ్రహ్మణ పుట్టిన దేశం
నేను నాదేశం పవిత్ర భారత దేశం!


ఆజాద్ గోఖలే వల్లభ పటేలు లజపతి తిలక్ నౌరోజీలు
ఆజాద్ గోఖలే వల్లభ పటేలు లజపతి తిలక్ నౌరోజీలు
అ౦బులు కురిపిన మన అల్లూరీ
భగత్ రక్తం చిందిన దేశం
హిందుస్తాన్ హమారా హాయ్..హిందుస్తాన్ హమారా హాయ్..హిందుస్తాన్ హమారా హాయ్
నేను నాదేశం పవిత్ర భారత దేశం!


గు౦డ్ల తుపాకి చూపిన దొరలకు గుండె చూపే మన ఆంధ్ర కేసరి
మన ఆంధ్ర కేసరి
శాంతి దూత మన జవహర్ నెహ్రు
శాంతీ..శాంతీ..శాంతీ
శాంతి దూత మన జవహర్ నెహ్రు
లాల్ బహుదుర్ జన్మ దేశం
జై జవాన్..జై కిషాన్..జై జవాన్
నేను నాదేశం పవిత్ర భారత దేశం!

త్రిలింగ దేశం మనదేనోయ్


త్రిలింగ దేశం మనదేనోయ్

తెలుంగులంటే మనమేనోయ్

మధురం మధురం మధురం మధురం

ఆంధ్రమ్మంటే అతిమధురం

దేశభాషలా తీరుల్లోకీ..ఆంధ్రమ్మంటే అతిమధురం

రాయలు మనవాడోయ్

పండితరాయలు..మనవాడోయ్

కలం తిక్కనా..ఖడ్గ తిక్కనా

గణపతిదేవులు మనవారోయ్!

అమరావతి నాగార్జున కొండా

సిద్ధహస్తులా శిల్పాలోయ్

మల్లినాధ కుమారిభట్టులు

అందెవేసినా హస్తాలోయ్!

గోదావరి కృష్ణా..తుంగభద్రా పెన్నా

కనిపెంచినవోయ్ తెలుగుజాతిని

వినిపించనవోయ్ వీణానాదం!

ఓడలు కట్టామూ

మిటికి..మేడలు కట్టామూ

మున్నీరంతా ఏకరాశిగా

ముద్దరవేశామూ!

సంతలలో వజ్రాల రాసులూ

జలజలలాడినవీ

కుబేరతుల్యం మహదైశ్వర్యం

గొడుగుపట్టినాదీ!

కలకలలాడే తెలుగుదేవికి

గంధాగరుధూపం

కిలకిలలాడే తెలుంగు కన్నెల

కిన్నెరలాలాపం

బలం గడించీ..వెలుంగునింపే

తెలుంగుజండా "హు"

తెలుంగు భేరీ "ఢాం"

గణగణ గణగణ గణగణ గణగణ..

తెలుంగు జయఘంటా!

గణగణా గణాగణ, గణాగణా గణ..

తెలుంగు జయఘంటా....త్రి||

మేజర్‌ చంద్రకాంత్రచన::జాలాది
గానం::బాలు,బృందం

బాలు::- పుణ్యభూమి నాదేశం నమో నమామీ..
ధన్య భూమి నాదేశం సదా స్మరామీ... ||2||
నన్ను కన్న నా దేశం నమో నమామీ
అన్నపూర్ణ నా దేశం సదా స్మరామీ
మహామహుల కన్నతల్లి నా దేశం
మహోజ్వలిత చరిత కన్న భాగ్యోదయదేశం..నా దేశం..
పుణ్యభూమి నా దేశం నమోనమామీ
ధన్య భూమి నాదేశం సదా స్మరామీ

అదిగో..ఛత్రపతీ..ధ్వజమెత్తిన ప్రజాపతీ..
మతోన్మాద శక్తులు చురకత్తులు ఝుళిపిస్తే
మానవతుల మాంగల్యం మంటగలుపుతుంటే

కోరస్‌: ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

బాలు: ఆ క్షుద్ర రాజకీయానికి రుద్రనేత్రుడై లేచి..
మాతృభూమి నుదిటిపై నెత్తుటి తిలకం దిద్దిన
మహా వీరుడూ..సార్వభౌముడూ..

అడుగో అరి భయంకరుడు కట్ట బ్రహ్మనా..
అది వీర పాండ్య వంశాంకుర సింహ గర్జనా.. ||కో||

బాలు::- ఒరేయ్‌!..ఎందుకు కట్టాలిరా శిస్తూ
నారు పోశావా ? ..నీరు పెట్టావా ?..
కోత కోశావా ?..కుప్పనూర్చావా ??... ఒరేయ్‌! తెల్లకుక్కా
కష్ట జీవుల ముష్టి మెతుకులు తిని బ్రతికే నీకు
శిస్తెందుకు కట్టాలిరా ?
అని ఫెళ..ఫెళ సంకెళ్లు తెంచి..స్వరాజ్య పోరాటమెంచి
ఉరికొయ్యల ఉగ్గుపాలు తాగాడూ
కన్న భూమి నా దేశం నమోనమామీ ||ధన్య||
అదిగదిగో..అదిగదిగో
ఆకాశం భళ్ళున తెల్లారి..వస్తున్నాడదిగో
మన అగ్గి పిడుగు అల్లూరీ..||కో|

బాలు::- ఎవడురా నా భరత జాతిని..కప్పమడిగిన తుచ్ఛుడూ..?
ఎవడు..ఎవడా పొగరు పట్టిన..తెల్లదొరగాడెవ్వడు??
బ్రతుకు తెరువుకు దేశమొచ్చీ..బానిసలుగా మమ్మునెంచి
పన్నులడిగే కొమ్ములొచ్చిన..దమ్ములెవడికి వచ్చెరా
బడుగు జీవులు భగ్గుమంటే..ఉడకు నెత్తురు ఉప్పెనైతే
ఆ చండ్రనిప్పుల గండ్రగొడ్డలి..పన్నుగడతది..చూడరా
అన్నా..మన్నెం దొర అల్లూరిని చుట్టు ముట్టి
మందీ మార్బలం మెట్టి..మరఫిరంగు లెక్కుపెట్టి

కో::-..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

బాలు::-వందగుళ్ళు ఒక్కసారి పేల్చితే వందేమాతరం

కోరస్‌::-వందేమాతరం

బాలు::- వందేమాతరం

కోరస్‌::- వందేమాతరం

బాలు::- వందేమాతరం అన్నది ఆ..ఆకాశం
అజాదు హిందు ఫౌజు దళపతీ..నేతాజీ
అఖండ భరత జాతికన్న మరో శివాజీ
సాయుధ సంగ్రామమే న్యాయమనీ
స్వతంత్ర భారతావని మన స్వర్గమనీ
ప్రతి మనిషొక సైనికుడై..ప్రాణార్పణ చెయ్యాలని
హిందు ఫౌజు జైహిందని నడిపాడూ
గగన సిగల కెగసి కనుమరుగై పోయాడూ

కోరస్‌::- జోహార్‌..జోహార్‌..సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌
జోహార్‌..జోహార్‌..సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌


గాంధీజీ కలలుగన్న స్వరాజ్యం
సాధించే సమరంలో..అమర జ్యోతులై వెలిగే
ధృవతారల కన్నది ఈ దేశం..
చరితార్థుల కన్నది నా..భారతదేశం..నా దేశం ||పుణ్య||

బడిపంతులు
రచన::ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల

భారతమాతకు జేజేలు..బంగరు భూమికి జేజేలు !
ఆ సేతు హిమాచల సస్యశ్యామల..జీవధాత్రికి జేజేలు! ||భారత||

త్రివేణి సంగమ పవిత్రభూమి
నాల్గు వేదములు పుట్టిన భూమి
గీతామృతమును పంచిన భూమి
పంచశీల బోధించిన భూమి
పిల్లలు::-పంచశీల బోధించిన భూమి ||భారత||

శాంతిదూతగా వెలసిన బాపూ
జాతి రత్నమై వెలిగిన నెహ్రూ
విప్లవ వీరులు వీరమాతలు
ముద్దుబిడ్డలై మురిసిన భూమి ||భారత||

సహజీవనము సమభావనము
సమతావాదమే వేదముగ
ప్రజాక్షేమము ప్రగతి మార్గము
లక్ష్యములైన విలక్షణ భూమి
పిల్లలు::-లక్ష్యములైన విలక్షణ భూమి ||భారత||

అల్లూరి సీతారామరాజురచన::శ్రీశ్రీ
గానం::ఘంటసాల,రామకృష్ణ బృందం

ఆలాపన::- ఓహో..హో..ఒహోహో..

పల్లవి::-తెలుగు వీర లేవరా..ఆ ఆ ఆ
దీక్షబూని సాగరా..ఆ ఆ ఆ
తెలుగు వీర లేవరా..దీక్షబూని సాగరా
దేశమాత స్వేచ్ఛకోరి..తిరుగుబాటు చెయ్యరా
తెలుగు వీర లేవరా..దీక్షబూని సాగరా
దేశమాత స్వేచ్ఛకోరి..తిరుగుబాటు చెయ్యరా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

ఓహో..హో..ఓ ఓ ఓ
చరణం::- దారుణమారణ కాండకు తల్లడిల్ల వద్దురా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నీతిలేని శాసనాలు నేటినుండి రద్దురా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
దారుణమారణ కాండకు తల్లడిల్ల వద్దురా
నీతిలేని శాసనాలు నేటినుండి రద్దురా
నిదురవద్దు..బెదరవద్దు..
నింగినీకు హద్దురా..హా..నింగినీకు హద్దురా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

ఓహో..హో..ఓ ఓ ఓ
చరణం::- ఎవడు వాడు..ఎచటివాడు..
ఎవడు వాడు..ఎచటివాడు..ఇటు వచ్చిన తెల్లవాడు..
ఇటు వచ్చిన తెల్లవాడు
కండబలం..కొండ ఫలం..కబళించిన దుండగీడు..
కబళించిన దుండగీడు..
మానధనం..ప్రాణధనం దోచుకొనే
దొంగవాడు..దోచుకొనే దొంగవాడు
ఎవడువాడు..ఎచటివాడు
ఇటువచ్చిన తెల్లవాడు..తగిన శాస్తి
చెయ్యరా...తగిన శాస్తి చెయ్యరా
తరిమి తరిమి కొట్టరా..తరిమి తరిమి కొట్టరా

బృందం::-తెలుగు వీర లేవరా..దీక్షబూని సాగరా
దేశమాత స్వేచ్ఛకోరి..తిరుగుబాటు చెయ్యరా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం::- ఈ దేశం..ఈ రాజ్యం..ఈ దేశం..ఈ రాజ్యం
నాదేనని చాటించి..
బృందం::- నాదేనని చాటించి ప్రతిమనిషి
తొడలు గొట్టి..శృంఖలాలు పగలగొట్టి...శృంఖలాలు పగలగొట్టి
చురకత్తులు పదును బెట్టి
తుది సమరం మొదలు బెట్టి..తుది సమరం మొదలు బెట్టి
సింహాలై గర్జించాలీ..సంహారం సాగించాలీ..
సమ్హారం సాగించాలీ..సమ్హారం సాగించాలీ
వందేమాతరం..వందేమాతరం..వందేమాతరం..వందేమాతరం..

రామకృష్ణ::- ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
స్వాతంత్య్ర వీరుడా! స్వరాజ్య భానుడా!
అల్లూరి సీతారామ రాజా..అల్లూరి సీతారామ రాజా!

బృందం::-స్వాతంత్య్ర వీరుడా! స్వరాజ్య భానుడా!
అల్లూరి సీతారామ రాజా..అల్లూరి సీతారామ రాజా

రామకృష్ణ::- అందుకో మా పూజలందుకో రాజా
బృందం::- అందుకో మా పూజలందుకో రాజా
అల్లూరి సీతారామ రాజా..అల్లూరి సీతారామ రాజా!

రామకృష్ణ::- ఓ..ఓ..ఓ..ఓ.
తెల్లవారి గుండెల్లో నిదురించిన
వాడా ! మా నిదురించిన పౌరుషాగ్ని
రగిలించిన వాడా!

బృందం::- తెల్లవారి గుండెల్లో నిదురించిన
వాడా ! మా నిదురించిన పౌరుషాగ్ని
రగిలించిన వాడా

రామకృష్ణ::-త్యాగాలే భరిస్తాం..కష్టాలే భరిస్తాం
బృందం::- త్యాగాలే భరిస్తాం..కష్టాలే భరిస్తాం

రామ::- నిశ్చయముగ..నిర్భయముగ నీ వెంటనె నడుస్తాం..
బృందం::-నిశ్చయముగ..నిర్భయముగ నీ వెంటనె నడుస్తాం..
నీ వెంటనె నడుస్తాం..
బృందం::- ఆఁ..ఆ..

పవిత్రబంధం
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల

గాంధి పుట్టిన దేశమా ఇది
నెహ్రు కోరిన సంఘమా ఇది
సామ్యవాదం రామరాజ్యం
సంభవించే కాలమా..||గాంధి|

సస్యశ్యామల దేశం..అయినా నిత్యం క్షామం
ఉప్పొంగే నదుల జీవజలాలు ఉప్పు సముద్రం పాలు
యువకుల శక్తికి భవితవ్యానికి ఇక్కడ తిలోదకాలు
ఉన్నది మనకు ఓటు..బ్రతుకు తెరువుకే లోటు||గాంధి||

సమ్మె ఘొరావు దొమ్మీ..బస్సుల దహనం లూఠీ
శాంత..సహనం సమధర్మంపై విరిగెను గూండాలాఠీ
అధికారంకై పెనుగులాటలో అన్నదమ్ముల పోటీ
హెచ్చెను హింసాద్వేషం..ఏమౌతుందీ దేశం ||గాంధి||

వ్యాపారాలకు పర్మిట్‌..వ్యవహారాలకు లైసెన్స్‌
అర్హతలేని ఉద్యోగాలు లంచం ఇస్తే ఓ యస్‌
సిపార్సు లేనిదె స్మశానమందు దొరకదు రవంత చోటు
పేరుకు ప్రజలది రాజ్యం..పెత్తందార్లకె భోజ్యం ||గాంధి||

విజయీ విశ్వతి రంగా ప్యారాజాతీయ దూరదర్శన్ లో రిపబ్లిక్ మరియు స్వతంత్ర దినోత్సవాలప్పుడు వినిపించే ఓ మంచి పాట ఇది. ఎవరు పాడారో తెలియదు గాని రాసినది మాత్రం శ్యామల్ గుప్తా.
-------------------------------------------
విజయీ విశ్వతి రంగా ప్యారా
ఝండా ఊ౦ఛా రహే హమారా!!

సదా శక్తి సరసనే వాల..ప్రేమ సుధా బరస్ నే వాల
వీరో౦కో హరస్ నే వాల..మాత్రుభూమి క తన్ - మన్ సార

విజయీ విశ్వతి రంగా ప్యారా
ఝండా ఊ౦ఛా రహే హమారా!!

ఆవో ప్యారే వీరోఁ ఆవో ...దేశ్ ధర్మ పర్ బలి బలి జావో
ఏక్ సాత్ సబ్ మిల్కర్ గావో...ప్యారా భారత్ దేశ్ హమారా

విజయీ విశ్వతి రంగా ప్యారా
ఝండా ఊ౦ఛా రహే హమారా!!

షాన్ నా ఇస్కీ జానే పాయే ...చాహే జాన్ బలేహీ జాయే
సత్య కి విజయ్ కర్ దిఖ్ లాయే...తబ్ హోవే పూర్న్ హమారా

విజయీ విశ్వతి రంగా ప్యారా
ఝండా ఊ౦ఛా రహే హమారా!!

దేశంలో దొంగలు పడ్డారు--1985:::కదన కుతూహల::రాగం


సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::అదృష్టదీపక్ 
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల 
తారాగణం::P.L. నారాయణ , సుమన్, విజయ శాంతి
కదన కుతూహల::రాగం

ఉదయించని ఉదయం కోసం
ఎద ఎదలో రగిలెను హోమం
ఉదయించని ఉదయం కోసం
ఎద ఎదలో రగిలెను హోమం
అణగారిన ఆర్తుల కంఠం నినదించెను శంఖారావం
వందే మాతరం..వందే మాతరం
ఇది కదన కుతూహల రాగం తుది కదనానికి నాందీ గీతం 
వందే.మాతరం..వందే మాతరం

:::1

ధీరులెందరో నేలకొరిగినా..విరామమెరుగని గానం
చెలరేగిన జనసందోహానికి..అలజడి ఒకటే ప్రాణం
వందే మాతరం..వందే మాతరం.. 
ఇది కదన కుతూహల రాగం తుది కదనానికి నాందీ గీతం 

:::2

రామరాజు చిందించిన రక్తం..యువతకు తిలకం దిద్దాలి 
వందే మాతరం..వందే మాతరం
భగత్ సింగ్ వీరావేశం..మీలో కలిగించాలి ఆవేశం
వందే మాతరం..వందే మాతరం

తల్లీ భారతి వందనముతల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము
తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము
మేమంతా నీ పిల్లలము
మేమంతా నీ పిల్లలము
నీ చల్లని ఒడిలో మల్లెలము
తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము
తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము

చదువులు బాగా చదివెదమమ్మా
జాతి గౌరవం పెంచెదమమ్మా
చదువులు బాగా చదివెదమమ్మా
జాతి గౌరవం పెంచెదమమ్మా
తల్లిదండ్రులను గురువులను
తల్లిదండ్రులను గురువులను
ఎల్ల వేళలా కొలిచెదమమ్మా
తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము
తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము

కుల మత భేదం మరిచెదము
కలతలు మాని మెలగెదము
కుల మత భేదం మరిచెదము
కలతలు మాని మెలగెదము
మానవులంతా సమానమంటూ
మానవులంతా సమానమంటూ
మమతను సమతను పెంచెదము
తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము
తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందన

తెలుగుజాతికి అభ్యుదయం
నవభారతికి నవోదయం
తెలుగుజాతికి అభ్యుదయం
నవభారతికి నవోదయం
భావి పౌరులం మనం మనం
భావి పౌరులం మనం మనం
భారత జనులకు జయం జయం
తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము
తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందన
మేమంతా నీ పిల్లలము
మేమంతా నీ పిల్లలము
నీ చల్లని ఒడిలో మల్లెలము
తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము
తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము

Sunday, August 14, 2011

రాంబంటు--1996Director::బాపు
సంగీతం::M.M.కీరవాణి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు 

పల్లవి::

కప్పలు అప్పాలైపోవచ్చు..సున్నం అన్నాలైపోవచ్చు
నేలను చాపగ చుట్టావచ్చు..ఊ..నీటితో దీపం పెట్టావచ్చు 
ఏమో..చుచు చుచు చుచు
ఏమో గుర్రం ఎగరావచ్చు నువ్వే స్వారి చెయ్యవచ్చు
ఏమో గుర్రం ఎగరావచ్చు నువ్వే స్వారి చెయ్యవచ్చు 

కప్పలు అప్పాలైపోవచ్చు..సున్నం అన్నాలైపోవచ్చు
నేలను చాపగ చుట్టావచ్చు..నీటితో దీపం పెట్టావచ్చు 
ఏమో..చుచు చుచు చుచు
ఏమో గుర్రం ఎగరావచ్చు నువ్వే స్వారి చెయ్యవచ్చు

చరణం::1

ఆనాటి నీతల్లి ఆకాశ జాబిల్లి తారలన్ని..నీకు తలంబ్రాలుపోసి 
హరివిల్లు దిగివచ్చి హరివంటి పతినిచ్చి వెళ్లావచ్చు..రోజు మళ్ళావచ్చు 
ఆ మారు తల్లైన తల్లల్లె తామారి పట్టు చీరలు కట్టి పరమాన్నం వడ్డిస్తే 
ఆరారు కాలాల నీకంటి నీలాలు ఆరావచ్చు..మనసు తీరావచ్చు 
దైవాలు పెట్టెను లగ్గాలు పెళ్ళిళ్ళ లోగిళ్ళు స్వర్గాలు 
ఆ నింగి ఈ నేల పాడాలనీ పాట ఈ పూటా 
పాములు పాలు ఇవ్వావచ్చు బెబ్బులి పిల్లిగ మారావచ్చు  
నవ్విన చేను పండావచ్చు రోకలి చిగురు వేయావచ్చు 

ఏమో..చుచు చుచు చుచు
ఏమో గుర్రం ఎగరావచ్చు నువ్వే స్వారి చెయ్యవచ్చు
ఏమో గుర్రం ఎగరావచ్చు నువ్వే స్వారి చెయ్యవచ్చు 

చరణం::2

ఏడింట సూరీడు ఏలుతున్నాడు..రాకుమారుడు నీకు రాసి ఉన్నాడు 
రతనాల కోటకే రాణి వంటాడు..పగడాల దీవికే దేవి వంటాడు 
గవ్వలు రవ్వలు కానూ వచ్చు..కాకులు హంసలు ఐపోవచ్చు 
రామ చిలుక నువ్వు కానూవచ్చు..రాంబంటు కలా పండావచ్చు
ఏమో..చుచు చుచు
ఏమో గుర్రం ఎగరావచ్చు నువ్వే స్వారి చెయ్యవచ్చు
ఏమో గుర్రం ఎగరావచ్చు నువ్వే స్వారి చెయ్యవచ్చు 

కప్పలు అప్పాలైపోవచ్చు..సున్నం అన్నాలైపోవచ్చు
నేలను చాపగా చుట్టావచ్చు..నీటితో దీపం పెట్టావచ్చు 
ఏమో..చుచు చుచు చుచు
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హు హు హు 

RamBantu--1996
Director::Bapu
Music::M.M.KeeraVani
Lyrics::Veeturi
Singer::S.P.Balu

:::

Kappalu appalaipovachu..sunnam annalaipovachu
Nelani chapaga chuttavach..U..neetitho deepam pettavachu
Emo..chuchu chuchu chuchu
Emo..Gurramegaravachu..nuvve swari cheyavachu
Emo..Gurramegaravachu..nuvve swari cheyavachu


Emo..Gurramegaravachu..nuvve swari cheyavachu
Emo..Gurramegaravachu..nuvve swari cheyavachu

:::1

Aa maru thallaina thallale thamari pattu cherelu petti paramannam vaddisthe
Araru kalala ne kanti nelalu dharavachu manasu theravachu
Daivalu pettenu laggalu pellilla logillu swargalu
Aa ningi ee nela padala ne pata e puta
Pamulu palu ivvavachu bebbolli pilliga maravachu
Navvina chenu panda vachu rokali chiguru veyavachu
Emo..chuchu chuchu chuchu
Emo..Gurramegaravachu nuvve swari cheyavachu
Emo..Gurramegaravachu nuvve swari cheyavachu

:::2

Edintu suridu eluthunnadu rakumarudu neku rasivunnadu
Rathanala kotake ranivantadu pagadala deevike devivantadu
Gavvalu ravvalu kanuvachu kakulu hamsalu ayipovachu
Ramachiluka nuvu kanuvachu rambantu katha pandavachu

Emo..chuchu chuchu chuchu
Emo..Gurramegaravachu nuvve swari cheyavachu
Emo..Gurramegaravachu nuvve swari cheyavachu

Kappalu appalaipovachu..sunnam annalaipovachu
Nelani chapaga chuttavach..U..neetitho deepam pettavachu
Emo..chuchu chuchu chuchu

mm mm mm mm hu hu hu 

Friday, August 12, 2011

భలే తమ్ముడు--1969సంగీతం::T.V.రాజు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::మొహమ్మద్‌రఫీ,P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,K.R.విజయ,రేలంగి,రాజనాల,రమాప్రభ,మిక్కిలినేని,ప్రభాకరరెడ్డి 

పల్లవి::

గోపాలబాల నిన్నేకోరి..నీ సన్నిధి చేరి
నీ చుట్టె తిరుగుతూ..ఉంటాను..మ్మ్ మ్మ్  

గోపాలబాల నిన్నేకోరి..నీ సన్నిధి చేరి
నీ చుట్టె తిరుగుతూ..ఉంటాను

చరణం::1

నీ నామం వింటూవుంటే..నిలువెల్లా పులకించేను
నీ రూపం కంటూ వుంటే..నన్నూ నేనే మరిచేను 
హే గీతా..ఆ..నాథా..ఆ 

నీ నామం వింటూవుంటే..నిలువెల్లా పులకించేను
నీ రూపం కంటూ వుంటే..నన్నూ నేనే మరిచేను

గారాల బాలా మారాము..చెయ్యొద్దు
బైరాగిని..అనుకోవద్దు
నేను..ఆ నేనే..ఈ నేను..ఊ

గోపాలబాల నిన్నేకోరి..నీ సన్నిధి చేరి
నీ చుట్టె తిరుగుతూ..ఉంటాను..ఉ

చరణం::2

ఏ మూఢులు కాదంటున్నా..నా మనసే నీదేనన్నా
పూజారి అడ్డం వున్నా..నా దైవం నీవేనమ్మా..కృష్ణమ్మా..ఆ

ఏ మూఢులు కాదంటున్నా..నా మనసే నీదేనన్నా
పూజారి అడ్డం వున్నా..నా దైవం నీవేనమ్మా 

నిను నమ్మినవాణ్ణి..నట్టేట ముంచేస్తావో
మరి గట్టు మీదకె..చేరుస్తావో
అంతా...నీ భారమన్నాను 

గోపాలబాల నిన్నేకోరి..నీ సన్నిధి చేరి
నీ చుట్టె తిరుగుతూ..ఉంటాను

చరణం::3

సిరులంటే ఆశలేదు..వరమేమి అక్కరలేదు
గీతా పారాయణమె..నా జీవితలక్ష్యం అన్నాను

సిరులంటే ఆశలేదు..వరమేమి అక్కరలేదు
గీతా పారాయణమె..నా జీవితలక్ష్యం అన్నాను

నా ముద్దు మురిపాలన్నీ..తీర్చేదాకా
నీలో నన్నే చేర్చేదాకా..నీడల్లే నిన్నంటే వుంటాను 

గోపాల బాల నిన్నేకోరి..నీ సన్నిధి చేరి
నీ చుట్టె తిరుగుతూ..ఉంటాను

గోపాల బాల నిన్నేకోరి..నీ సన్నిధి చేరి
నీ చుట్టె తిరుగుతూ..ఉంటాను
నీ చుట్టె తిరుగుతూ..ఉంటాను
నీ చుట్టె...నీ చుట్టె..నీ చుట్టె 
నీ చుట్టె తిరుగుతూ..ఉంటాను 

Bhale Tammudu--1969
Music::T.V.Raju
Lyrics::D.C.Narayanareddi
Singer's::P.Suseela,Mohammed Rafi.  
Cast::N.T.Ramarao,K.R.Vijaya,Relangi,Rajanala,Ramaaprabha,Mikkilineni,PrabhakarReddi.

:::::

gOpaalabaala ninnekOri..nee sannidhi cheri
nee chuTTe tirugutoo..unTaanu..mm mm  

gOpaalabaala ninnekOri..nee sannidhi cheri
nee chuTTe tirugutoo..unTaanu

::::1

nee naamam vinToovunTe..niluvellaa pulakinchenu
nee roopam kanToo vunTe..nannoo nene marichenu 
hae geetaa..aa..naathaa..aa 

nee naamam vinToovunTe..niluvellaa pulakinchenu
nee roopam kanToo vunTe..nannoo nene marichenu 

gaaraala baalaa maaraamu..cheyyoddu
bairaagini..anukOvaddu
nenu..aa nene..ee nenu..uu

gOpaalabaala ninnaekOri..nee sannidhi cheri
nee chuTTe tirugutoo..unTaanu..u

::::2

E mooDhulu kaadanTunnaa..naa manase needenannaa
poojaari aDDam vunnaa..naa daivam neevenammaa..kRshNammaa..aa

E mooDhulu kaadanTunnaa..naa manase needenannaa
poojaari aDDam vunnaa..naa daivam neevenammaa 

ninu namminavaaNNi..naTTeTa munchestaavO
mari gaTTu meedake..cherustaavO
antaa...nee bhaaramannaanu 

gOpaalabaala ninnekOri..nee sannidhi cheri
nee chuTTe tirugutoo..unTaanu

::::3

sirulanTe aaSaledu..varamemi akkaraledu
geetaa paaraayaName..naa jeevitalakshyam annaanu

sirulanTe aaSaledu..varamemi akkaraledu
geetaa paaraayaName..naa jeevitalakshyam annaanu

naa muddu muripaalannee..teerchedaakaa
neelO nanne cherchedaakaa..neeDalle ninnanTe vunTaanu 

gOpaala baala ninnekOri..nee sannidhi cheri
nee chuTTe tirugutoo..unTaanu

gOpaala baala ninnekOri..nee sannidhi cheri
nee chuTTe tirugutoo..unTaanu
nee chuTTe tirugutoo..unTaanu
nee chuTTe...nee chuTTe..nee chuTTe 
nee chuTTe tirugutoo..unTaanu 

Thursday, August 11, 2011

ముద్దుల కృష్ణయ్య--1986
సంగీతం::K.V. మహదేవన్
రచన::D.సినారె
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల

పల్లవి::

సురుచిర సుందర వేణి
మధుమయ మంజుల వాణి
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
సురుచిర సుందర వేణి 
మధుమయ మంజుల వాణి
ప్రణయ వేదమాలపించనీ
హృదయరమ్య మదనసీమ పాలించనీ
నిను లాలించనీ

సురుచిర సుందర వేణి
మధుమయ మంజుల వాణి
ప్రణయ వేదమాలపించనీ 
హృదయరమ్య మదనసీమ 
పాలించనీ..నిను లాలించనీ

సురుచిర సుందర వేణి
మధుమయ మంజుల వాణి

చరణం::1

గలభాస్వర లలితస్వర పదసుందర 
లయబంధుర చలనమ్ములో సాగిపోనీ
రజనీకర హిమశీకర సుమనోహర 
కిరణాంతర రసడోలలో ఊగిపోనీ 
జలరాశులన్ని చెలరేగినా
విలయాగ్నులన్నీ విషమించినా
జగదేక వీరుడనై ఏలుకొని..నిన్నేలుకోనీ

సురుచిర సుందర వేణి 
మధుమయ మంజుల వాణి
ప్రణయ వేదమాలపించనీ
హృదయరమ్య మదనసీమ 
పాలించనీ నిను లాలించనీ

సురుచిర సుందర వేణి
మధుమయ మంజుల వాణి

చరణం::2

ప్రతి దృశ్యం శత పత్రం
ప్రతి వచనం శృతి రుచిరం
బ్రతుకంత ప్రసరించిపోనీ

ప్రతి కణమొక మణిముకురం
ప్రతి కలియిక మధుమధురం 
ప్రణయాభ్ధి ఉప్పొంగిపోనీ

పలనాటి వీరా కళభాషణా
నా బాలచంద్రా నవ మోహనా 
మాంచాలనై నేనుండి పోనీ మది నిండిపోనీ

సురుచిర సుందర వేణి
మధుమయ మంజుల వాణి
ప్రణయ వేదమాలపించనీ
హృదయరమ్య మదనసీమ 
పాలించనీ నిను లాలించనీ
అహాహాహా అహాహాహహ
అహాహాహా అహాహాహహ

Wednesday, August 10, 2011

డ్రైవర్‌ రాముడు--1979
సంగీతం::K.చక్రవర్తి 
రచన::వీటూరి
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల 
 తారాగణం::N.T.రామారావు,జయసుధ,రోజారమణి,కైకాల సత్యనారాయణ,జయమాలిని,మోహన్‌బాబు. పల్లవి::

దొంగా..ఆ..ఆ..అమ్మో..ఓ
అరెరెరె..వంగమాకు..వంగమాకు
వంగి..వంగి దొంగలాగ పాకమాకు 
వంగమాకు..వంగమాకు
వంగి..వంగి దొంగలాగ పాకమాకు 
వంగుతుంటే కొంగులోని..గుట్టంత రట్టమ్మో చుక్కమ్మా..ఓ..ఓ 
వంగమాకు

లాగమాకు లాగమాకు లాగిలాగి పైటకొంగు జారనీకు 
లాగమాకు..ఆహ..లాగమాకు లాగిలాగి పైటకొంగు జారనీకు 
లాగుతుంటే కొంగు చాటు..గుట్టంత రట్టయ్యో రామయ్యో..ఓ..ఓ..లాగమాకు

చరణం::1

ఈతముళ్ళు..అబ్బా..గుచ్చుకుంటే..అమ్మో 
పువ్వులాంటి లేత వళ్ళు గాయం
ఈతముళ్ళూ..ఊ..ఊ గుచ్చుకుంటే..ఏ
పువ్వులాంటి లేత వళ్ళు గాయం 
తోటమాలి చూశాడా..ఆ..ఆ..బడితపూజ కాయం

మాలి నాకు మామేలే..తోట కూడ మాదేలే
డండఢ డాఢ డడడడ దణ్డడ..డండడ..డడ 
మాలి నాకు మామేలే..తోట కూడ మాదేలే 
ముల్లయినా నన్ను తాకి పువ్వయిపోతుందిలే
రామయ్యో..ఓ..ఓ..వెళ్ళి రావయ్యో..ఆహా 
రామయ్యో..ఓ..ఓ..వెళ్ళి రావయ్యో అరెరెరె 

వంగమాకు..ఓహో..వంగమాకు
వంగి..వంగి దొంగలాగ పాకమాకు 
అమ్మమ్మమ్మామ్మ్ 
లాగమాకు..ఓహో..లాగమాకుఆహాహా
లాగిలాగి పైటకొంగు జారనీకు 

చరణం::2

చేను మీద చొరవచేస్తే..చెంపమీద చేతి ముద్ర ఖాయం 
చేను మీద అహ్హా..చొరవచేస్తే..ఓహ్హో..చెంపమీద చేతి ముద్ర ఖాయం 
నేను గొడవ చేశానా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఎవరు నీకు సాయం

ఆడ చెయ్యి తగిలితే..హాయి నాకు కలిగితే
డడ్డర డడ్డడడ్డా..డడ్డర డడ్డడడ్డా
ఆడ చెయ్యి తగిలితే..హాయి నాకు కలిగితే
వంగ తోటలో సరసం..వరసే అవుతుందిలే..ఏ 

చుక్కమ్మో..ఓ..ఓ..ఓ..నాకు చిక్కమ్మో
వ్వె..వ్వే..వ్వే..వ్వే..ఆ చుక్కమ్మో నాకు చిక్కమ్మోవంగి..వంగి దొంగలాగ పాకమాకు 
వంగమాకు..వంగమాకు
వంగి..వంగి దొంగలాగ పాకమాకు 
వంగుతుంటే కొంగులోని..గుట్టంత రట్టమ్మో చుక్కమ్మా..ఓ..ఓ 
వంగమాకు

లాగమాకు లాగమాకు లాగిలాగి పైటకొంగు జారనీకు 
లాగమాకు..ఆహ..లాగమాకు లాగిలాగి పైటకొంగు జారనీకు 
లాగుతుంటే కొంగు చాటు..గుట్టంత రట్టయ్యో రామయ్యో..ఓ..ఓ..లాగమాకు

Monday, August 08, 2011

రుద్రనేత్ర--1989సంగీతం::ఇళయరాజా 
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు, S.చిత్ర

పల్లవి::

ఏక్ దో తీన్ సఖి ప్రియా నిన్నే మైనే ప్యార్ కియా
మేరి మన్ కా చోర్ మహాశయా నీకే మైభీ జాన్ దియా
అరె జానేదో యార్ ఏ దునియాకో
తెగ ప్రేమించేసేయ్ ఇక హిందీలో

ఏక్ దో తీన్ సఖి ప్రియా నిన్నే మైనే ప్యార్ కియా
మేరి మన్ కా చోర్ మహాశయా నీకే మైభీ జాన్ దియా

చరణం::1

చాటు తెరచాటు వయసంటూ తగిలాకే యదంటూ నీలో కలిగాకే
నైటు తొలినైటు మనసంటూ కలిశాకే పైటే గురిచూసి విసిరాకే
పెదాలలో నీ నవ్వు పదే పదే నాకివ్వు
పెదాలలో నీ నవ్వు పదే పదే నాకివ్వు
తాజాగా రోజాలా మరీ మరీ మరిగిన వలపుల

ఏక్ దో తీన్ సఖి ప్రియా నిన్నే మైనే ప్యార్ కియా
మేరి మన్ కా చోర్ మహాశయా నీకే మైభీ జాన్ దియా 
అరె జానేదో యార్ ఏ దునియాకో
తెగ ప్రేమించేసేయ్ ఇక హిందీలో

చరణం::2

చాటు ఒడిదాటు వలపుల్లో మునిగాకే కరెంటు నీలో రగిలాకే
ఫైటే మన రూటు జత ఉంటూ నడిచాకే చాటే అలవాటై ముదిరాకే
వరించుకో వయ్యారం స్మరించుకో నా రూపం
వరించుకో వయ్యారం స్మరించుకో నా రూపం
హాపీగా హాబీగా సరాసరి పద మరి చెలి చెలి

ఏక్ దో తీన్ సఖి ప్రియా నిన్నే మైనే ప్యార్ కియా
మేరి మన్ కా చోర్ మహాశయా నీకే మై భీ జాన్ దియా
అరె గోలీ మార్ దో ఏ దునియాకో
తెగ ప్రేమించేసేయ్ ఇక హిందీలో
హా హా ఏక్ దో తీన్ సఖి ప్రియా నిన్నే మైనే ప్యార్ కియా
మేరి మన్ కా చోర్ మహాశయా నీకే మై భీ జాన్ దియా

కన్యాకుమారి--1977

సంగీతం::S.P.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 

పల్లవి:: 

తొలిసంధ్యకు..తూరుపు ఎరుపు
మలిసంధ్యకు..పడమర ఎరుపు 
తెలియదు నాకు..పడమర తూరుపు 
తెలిసిందొకటే ఎరుపు..నా..ఆ..చెలియ పెదవి ఎరుపు 

తొలిసంధ్యకు..తూరుపు ఎరుపు
మలిసంధ్యకు..పడమర ఎరుపు 

చరణం::1

ఇరుసంజెల..పిలుపుల నడుమ 
మరుమల్లెల..వలపే మనది 
ఇరు పెదవుల..ఎరుపుల నడుమ 
చిరునవ్వుల..పిలుపే మనది 

తొలిసంధ్యకు..తూరుపు ఎరుపు
మలిసంధ్యకు..పడమర ఎరుపు 

చరణం::2

సిరివెన్నెలొలుకు..సిగమల్లె తెలుపు 
చిరునవ్వులోని..మరుమల్లె తెలుపు 
తొలిరోజులందు..చెలిమోజులందు 
విరజాజులన్ని..తెలుపు 
అరమూత కనుల..నును లేత వలపు 
తెర తీసి నాకు..పిలుపు 
తెలిగించి మనసు..తెలుపు

తొలిసంధ్యకు..తూరుపు ఎరుపు
మలిసంధ్యకు..పడమర ఎరుపు 

చరణం::3

చెలి కాటుక..మబ్బుల వెన్నెల 
తొలి కోరిక..మదిలో కోయిల
మన కలయిక..సంధ్యారాగం 
ప్రతి రాగం..జీవన రాగం

తొలిసంధ్యకు..తూరుపు ఎరుపు
మలిసంధ్యకు..పడమర ఎరుపు 
తెలియదు నాకు..పడమర తూరుపు 
తెలిసిందొకటే ఎరుపు..నా చెలియ పెదవి ఎరుపు 
తొలిసంధ్యకు..తూరుపు ఎరుపు
మలిసంధ్యకు..పడమర ఎరుపు

భలే తమ్ముడు--1969సంగీతం::T.V.రాజు
రచనD.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::మొహమ్మద్‌రఫీ 
తారాగణం::N.T.రామారావు,K.R.విజయ,రేలంగి,రాజనాల,రమాప్రభ,మిక్కిలినేని,ప్రభాకరరెడ్డి 

పల్లవి::

షరాబీ కళ్ళతో..నిను దోచుకోనా..ఆఆఅ
లాజవాబ్
నషేలి కురులలో..నిను దాచుకోనా..ఆఆ
ఉష్..యా షబాబ్
ఓ..మత్తైన నారాజా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..అహాహాహా
నా..మనసే..ఏఏఏఏఏ..నీది
ఆజా..హై హై..లేజా  
క్యాఖూబ్..క్యాఖూబ్

బంగారు గువ్వను..నేను
రంగేళీ రవ్వవు..నీవు
సై యంటే..రమ్మంటే 
నీ..జంటగ ఉంటానూ..ఊ

బంగారు గువ్వను..నేను
రంగేళీ రవ్వవు..నీవు
సై యంటే..రమ్మంటే 
నీ..జంటగ ఉంటానూ..ఊ

చరణం::1

ఆఆఅ..నీ సొగసే..దిగిపోని నిష
హాయ్..హాయ్..హాయ్ 
నేనే నిన్నేలు..తానీషా..ఆఆఅ
ఓ..మేరే మెహబూబ్
ఉంటాను..నీతోనే హమేషా..ఆ..సచ్
కనుగొంటాను..నీలోని..తమాషా
హాయ్..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఓ..మెజుగా..కలుసుకుంటా..ఆ
నాజూకు..తెలుసుకుంటా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
మెజుగా..కలుసుకుంటా..ఆ 
నాజూకు..తెలుసుకుంటా
రోజాల మహలు...కట్టీ 
రాజాలా...ఏలుకుంటా
మేరే షహజాదీ..హో తుం ఓ లైలా..ఆ

నా అడుగుల..అలజడిలోన 
నా అందాల..సవ్వడిలోన
కవ్వించీ..కరిగించీ..బిగి కౌగిట బంధిస్తా

నా అడుగుల..అలజడిలోన 
నా అందాల..సవ్వడిలోన
కవ్వించీ..కరిగించీ..బిగి కౌగిట బంధిస్తా

చరణం::2

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కవ్వించె సైగలకు..ఖలేజా బెదరదులే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కవ్వించె సైగలకు..ఖలేజా బెదరదులే
తల్వారు చూపులకు..ఝల్మిలా యింపనులే
తల్వారు చూపులకు..ఝల్మిలా యింపనులే
బడా దిల్వలా హూ మై..ఈ
బడా దిల్వలా హూ మై..ఓ లైలా..ఆ
బడా దిల్..బడా దిల్..బడా దిల్..ఊ  
బడా దిల్వలా హూ మై
బడా దిల్ దిల్ దిల్ దిల్ దిల్ దిల్ దిల్..హాయ్ 
బడా దిల్ వాలా హో మై 
బడా దిల్ వాలా హో మై
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
బడా దిల్ వాలా హో మై
బడా దిల్ వాలా హో మై
బడా దిల్ వాలా హో మై..హైఈ
బడా దిల్ వాలా హో మై
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
బడా దిల్ వాలా హో మై
బడా దిల్..ఓ..మేరీ మెహబూబా
ఏ..ఏ..మేరీ లైలా..ఆ
మేరీ లైలా..ఆ ఆ ఆ ఆ..హైయ్ బ్
బడా దిల్వాలా..హూమె
బడా దిల్..బడా దిల్..ఈఈఎ
ఆ ఆహో..మై..ఆ ఆ ఆ ఆ 

ఆ.ఆ బడా దిల్ వాలా హో మై
హే..బదా దిల్ వాలా హు
ఏ..మేరీ లైలా..ఆ ఆ ఆ
బదా దిల్ వాలా హో మై..హోయ్
బడా దిల్ వాలా హో మై
బడా దిల్ వాలా హో మై
బడా దిల్ వాలా హో మై
బడా దిల్ వాలా హో మై
దిల్ వాలా దిల్ వాలా దిల్ వాలా..ఆ

పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు--1958
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం::ఘంటసాల, P.సుశీల
తారాగణం::అక్కినేని, జమున, S.V. రంగారావు, రాజసులోచన,రమణారెడ్డి 

పల్లవి::

రావే ముద్దుల రాధా
నా ప్రేమ రాధివి నీవెగ
నవ రత్నాల రాశివి నీవెగ

పోవయ్యా శ్రీకృష్ణా..ఆ
నీ సరసాలన్నీ మాయలే
నువు దూరాన వుంటే మేలులే

చరణం::1

వనితలెవ్వరు నీసాటి రారే
నిన్నె నిరతము నే కోరినానే
వనితలెవ్వరు నీసాటి రారే

నిన్నె నిరతము నే కోరినానే
కోపమేల దయగను బాలా
తాపమింక నే తాళజాల

చరణం::2

మనసు నిలకడ కొంతైన లేదా
తరుణి తరుణితొ ఈ ఆటలేనా
మనసు నిలకడ కొంతైన లేదా
తరుణి తరుణితొ ఈ ఆటలేనా
చాలు చాలును ఈ మాటలేల
నీటి మూటలు నేనమ్మజాల

రావే ముద్దుల రాధా..ఆ
నా ప్రేమ రాధివి నీవెగ
నవ రత్నాల రాశివి నీవెగ

పోవయ్యా శ్రీకృష్ణా..ఆ
నీ సరసాలన్నీ మాయలే
నువు దూరాన వుంటే మేలులే

పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు--1958
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం::ఘంటసాల, జిక్కి 
తారాగణం::అక్కినేని, జమున, S,V,. రంగారావు, రాజసులోచన,రమణారెడ్డి 

పల్లవి::

బృందావన చందమామ ఎందుకోయి తగవు
బృందావన చందమామ ఎందుకోయి తగవు
అందమెల్ల నీదే ఆనందమె కద నాది
బృందావన చందమామ ఎందుకోయి తగవు

చరణం::1

మంద మందహాసములే వెన్నెలలై విరియ
రచట రంగ రంగములను రాసలీల వెలయ
మంద మందహాసములే వెన్నెలలై విరియ
రచట రంగ రంగములను రాసలీల వెలయ
యదు సుందర నీ రూపము కనువిందుగదోయి

బృందావన చందమామ ఎందుకోయి తగవు

చరణం::2

చిరు గజ్జల గలగలలు కలరవములు చెలగ
మురళీరవ మధురిమలు రాగసుఖము కలుగ
చిరు గజ్జల గలగలలు కలరవములు చెలగ
మురళీరవ మధురిమలు రాగసుఖము కలుగ
మనమోహనమీ గానము మధురమధురమోయి

బృందావన చందమామ ఎందుకోయి తగవు
బృందావన చందమామ ఎందుకోయి తగవు
అందమెల్ల నీదే ఆనందమె కద నాది

సుందరి-సుబ్బారావ్--1984
సంగీతం::సత్యం
దర్శకత్వం::రేలంగి నరసింహారావు
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి 
తారాగణం::చంద్రమోహన్,విజయసాంతి.

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
పాడనా వేణువై..నీవు నా ప్రాణమై
పాడనా వేణువై..నీవు నా ప్రాణమై
నా జీవన బృందావని లో
ప్రియ దర్శన రస మాధురిలో..ఓ

పాడనా వేణువై నీవు నా ప్రాణమై

చరణం::1

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
చెలీ..సఖీ..ప్రియే..చారుశీలే..అనీ..ఈ
తలచి తనువు మరచి కలలు కన్నానులే..ఏ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  
కాముడిలా సుమ బాణాలు వేసి..ఆ
కదిలిన నీ చలి కోణాలు చూసి..ఆ
ఆమనిలో సుమ గంధాలు పూసి
కవితలుగా నవ వేదాలు రాసి
మోవికి తగిలి ముద్దుల మురళి
కౌగిళ్ళలో ప్రియ కళ్యాణిలో
సంగీతమే పాడిందిలే..ఏ

పాడనా వేణువై..నీవు నా ప్రాణమై

చరణం::2

ఆ ఆ ఆ హా ఆ ఆ హా ఆ ఆ హా ఆ
కలం..గళం..స్వరం నాకు నీవేననీ
మధుర ప్రణయ కవిత పాడుకున్నానులే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  
నీలో అలిగే అందాల రూపం..ఆ
నాలో వెలిగే శృంగార దీపం..ఆ
నీలో కరిగే ఆ ఇంద్ర చాపం..ఆ
నాలో జరిగే అమృతాభిషేకం
సన్నని కులుకే వెన్నెల చినుకై
రమ్మందిలే మనసిమ్మందిలే
నీ రాగమే..ఏ..పాడిందిలే

పాడనా వేణువై..ఆ..నీవు నా ప్రాణమై
నా జీవన బృందావనిలో..ఓ
ప్రియ దర్శన రస మాధురిలో..ఓ

పాడనా వేణువై..ఆ..నీవు నా ప్రాణమై

Saturday, August 06, 2011

ప్రేమమూర్తులు--1982
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
డైరెక్టర్::A.కోదండ రామిరెడ్డి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,లక్ష్మీ,రాధా,మురళిమోహన్. 

పల్లవి::

సిరిసిరి మువ్వల నవ్వు
చెకుముకి రవ్వల వెలుగు
నీ కోసమే సుస్వాగతం అంటున్నవి
వలపుల కథకిది తొలిపలుకు
తొలకరి జల్లుల చిరి చినుకు

సిరిసిరి మువ్వల నవ్వు
చెకుముకి రవ్వల వెలుగు
నీ కోసమే సుస్వాగతం అంటున్నవి 
వలపుల కథకిది తొలి పలుకు 
తొలకరి జల్లుల చిరి చినుకు

చరణం::1

చల్లని మనసే పూచింది
మల్లెల మాలిక కట్టింది
నిను చేరి మెడలో వేసిందీ 

మురిపాల పూలు నీ ఆనవాలు
మురిపాల పూలు నీ ఆనవాలు
మనసేమో మందారం ఇంపైన సంపెంగ వయ్యారం

పూదోటలా విరిబాటలా పయనించుదాం 
కమ్మని కలలు కాపురము చక్కని వలపుల మందిరము

సిరిసిరి మువ్వల నవ్వు
చెకుముకి రవ్వల వెలుగు
నీ కోసమే సుస్వాగతం అంటున్నవి 
వలపుల కథకిది తొలి పలుకు 
తొలకరి జల్లుల చిరి చినుకు

చరణం::2

మోహన మురళి మ్రోగింది
మంజుళ గానం సాగింది
నా మేను నాట్యం మాడిందీ

హృదయాలలోనా కెరటాలు లేచే
హృదయాలలోనా కెరటాలు లేచే
సరిగంగ స్నానాలు సరసాలు జలకాలు ఆడాలి

అనురాగమే ఆనందమై మనసొంతము
అందాలన్నీ హరివిల్లు పూచిన ప్రణయం పొదరిల్లు

సిరిసిరి మువ్వల నవ్వు
చెకుముకి రవ్వల వెలుగు
నీ కోసమే సుస్వాగతం అంటున్నవి 
వలపుల కథకిది తొలి పలుకు 
తొలకరి జల్లుల చిరి చినుకు
ఆహాహా..ఆఆ..లలాలా..

Prema Moortulu--1982 
Music::Chakravarti
Lyrics::Veturi
Director::Kodanda Rami Reddy A.   
Singer's S.P.Baalu,P.Suseela
Cast::SobhanBaabu,Lakshmii,Raadhaa,MuraLiMohan. 

:::

sirisiri muvvala navvu
chekumuki ravvala velugu
nee kOsamE suswaagatam anTunnavi
valapula kathakidi tolipaluku
tolakari jallula chiri chinuku

sirisiri muvvala navvu
chekumuki ravvala velugu
nee kOsamE suswaagatam anTunnavi 
valapula kathakidi toli paluku 
tolakari jallula chiri chinuku

:::1

challani manasE poochindi
mallela maalika kaTTindi
ninu chEri meDalO vEsindii 

muripaala poolu nee Anavaalu
muripaala poolu nee Anavaalu
manasEmO mandaaram impaina sampenga vayyaaram

poodOTalaa viribaaTalaa payaninchudaam 
kammani kalalu kaapuramu chakkani valapula mandiramu

sirisiri muvvala navvu
chekumuki ravvala velugu
nee kOsamE suswaagatam anTunnavi 
valapula kathakidi toli paluku 
tolakari jallula chiri chinuku

:::2

mOhana muraLi mrOgindi
manjuLa gaanam saagindi
naa mEnu naaTyam maaDindii

hRdayaalalOnaa keraTaalu lEchE
hRdayaalalOnaa keraTaalu lEchE
sariganga snaanaalu sarasaalu jalakaalu ADaali

anuraagamE Anandamai manasontamu
andaalannii harivillu poochina praNayam podarillu

sirisiri muvvala navvu
chekumuki ravvala velugu
nee kOsamE suswaagatam anTunnavi 
valapula kathakidi toli paluku 
tolakari jallula chiri chinuku
aahaahaa..aaaaaa..lalaalaa..

ప్రేమమూర్తులు--1982
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
డైరెక్టర్::A.కోదండరామిరెడ్డి    
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,లక్ష్మీ,రాధా,మురళిమోహన్. 

పల్లవి::

మా వారు బంగారు కొండా..ఆ
మా వారు బంగారు కొండా..ఆ
మనసైన అందాల దొంగా..ఆ
పొద్దైనా మాపైనా ఎవరున్నా ఎమన్నా
కనుగీటుతు ఉంటారు నను వదలను అంటారు

మా రాధా బంగారు కొండా..ఆ
మా రాధ బంగారు కొండా..ఆ 
మనసైన అందాల దొంగా..ఆ
కడకొంగున కట్టేసి తనచుట్టు తిప్పేసి
చిలిపిగ ఉడికిస్తుంది కిలకిల నవ్వేస్తుంది

మా వారు బంగారు కొండా..ఆ
మా రాధా బంగారు కొండా..ఆ

చరణం::1

మురిపాలను కలబోసి చిరు ముద్దలు పెడుతుంటే
కొనవేలు కొరికింది ఎవరో?
మలి సంధ్యల జిలుగులను మౌనంగా చూస్తుంటే
అరికాలు గిల్లింది ఎవరో?
నిదురలోన నేనుంటే అదను చూసి ముద్దాడి
ఒదిగిపోయి చూసింది ఎవరో?
ఆ తీయని చెలగాట ఆ తీరని దొంగాట
ఆడింది ఇద్దరము ఔనా!ఆహా

మా వారు బంగారు కొండా..ఆ
మా రాధా బంగారు కొండా..ఆ

చరణం::2

గుబురేసిన చీకట్లో గుబులేదో నటియించి
గుండె మీద వాలిపోలేదా..ఆ
గుడిమెట్టు దిగుతుంటే పడిపోతావంటూ
నా నడుమును పెనవేయలేదా..ఆ
సీమంతం కావాలా శ్రీమతిగారు అంటే
సిగ్గుతో తలవాల్చలేదా..ఆ
ఆ సిగ్గు ఏమందో ఆ మదిలో ఏముందో 
ఆ నాడే తెలుసుకోలేదా..

మా రాధ బంగారు కొండా..ఆ 
మనసైన అందాల దొంగా..ఆ

పొద్దైనా మాపైనా ఎవరున్నా ఎమన్నా
కనుగీటుతు ఉంటారు నను వదలను అంటారు

మా వారు బంగారు కొండా..ఆ
మా రాధా బంగారు కొండా..ఆ

PremaMoortuluu--1982 
Music::Chakravarti
Lyrics::Veturi
Director::Kodanda Rami Reddy A.   
Singer's S.P.Baalu,P.Suseela 
Cast::Sobhanbabu,Lakshmii,Radha,MuraliMohan.

:::

maa vaaru bangaaru konDaa..aa
maa vaaru bangaaru konDaa..aa
manasaina andaala dongaa..aa
poddainaa maapainaa evarunnaa emannaa
kanugeeTutu unTaaru nanu vadalanu anTaaru

maa raadhaa bangaaru konDaa..aa
maa raadha bangaaru konDaa..aa 
manasaina andaala dongaa..aa
kaDakonguna kaTTEsi tanachuTTu tippEsi
chilipiga uDikistundi kilakila navvEstundi

maa vaaru bangaaru konDaa..aa
maa raadhaa bangaaru konDaa..aa

:::1

muripaalanu kalabOsi chiru muddalu peDutunTE
konavElu korikindi evarO?
mali sandhyala jilugulanu mounangaa chUstunTE
arikaalu gillindi evarO?
niduralOna nEnunTE adanu chUsi muddaaDi
odigipOyi chUsindi evarO?
A teeyani chelagaaTa A teerani dongaaTa
ADindi iddaramu ounaa!aahaa

maa vaaru bangaaru konDaa..aa
maa raadhaa bangaaru konDaa..aa

:::2

guburEsina chiikaTlO gubulEdO naTiyinchi
gunDe meeda vaalipOlEdaa..aa
guDimeTTu digutunTE paDipOtaavanTuu
naa naDumunu penavEyalEdaa..aa
seemantam kaavaalaa Sreematigaaru anTE
siggutO talavaalchalEdaa..aa
A siggu EmandO aa madilO EmundO 
A naaDE telusukOlEdaa..

maa raadha bangaaru konDaa..aa 
manasaina andaala dongaa..aa

poddainaa maapainaa evarunnaa emannaa
kanugeeTutu unTaaru nanu vadalanu anTaaru

maa vaaru bangaaru konDaa..aa
maa raadhaa bangaaru konDaa..aa

Friday, August 05, 2011

ఇంద్రుడు-చంద్రుడు--1989
సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

కాలేజి ఏజిలో టీనేజి మోజులో డిగ్రీలు మోసుకొచ్చాను
డిగ్రీల గేజితో ఉద్యోగ వేటలో చెప్పులన్ని అరగతీసాను
రికార్డు డాన్సులో బ్రేకులేచేసి రికార్డు బ్రేకు చేశాను హోయ్
మైకేలు జాక్సన్ ని ఆ మైక్ టైసన్ ని గోదాట్లో తోసి వచ్చానూ..హోయ్

కాలేజి ఏజిలో టీనేజి మోజులో డిగ్రీలు మోసుకొచ్చాను
డిగ్రీల గేజితో ఉద్యోగ వేటలో చెప్పులన్ని అరగతీసాను

చరణం::1

మొక్కజొన్న తోటలో ముసిరిన చీకట్లలో
మంచెకాడ కలుసుకో మరువకు నా రంగి అరె మరదలు నా రంగి
చుక్కపూల తోటలో తనువుల తంప్పట్లలో
చుక్కపూల తోటలో తనువుల తంప్పట్లలో
మంచమేసి కలుపుకో మనసులు తీరంగా అహ మరిదివి సారంగా ఆ

మావ లేనప్పుడు అత్తమ్మో..నువ్వు రారాదా పోరాదా రత్తమ్మా
రాజు లేనప్పుడు సారంగో.. నువ్వు రారాదా పోరాదా సారంగో
అహ రత్తమ్మో..రత్తమ్మో..రత్తమ్మా
సారంగో..సారంగో..సారంగో

కాలేజి ఏజిలో టీనేజి మోజులో డిగ్రీలు మోసుకొచ్చాను
డిగ్రీల గేజితో ఉద్యోగ వేటలో చెప్పులన్ని అరగతీసాను హు హు హొయ్

చరణం::2

హాఁ బండెనక బండి కట్టి పదహారు బఅంద్లు కట్టి
అహ అహ అహ
బండెనక బండి కట్టి పదహారు బఅండ్లు కట్టి
నువ్ ఏడపోతావ్ మొగుడో నాజూకు సక్కనోడా
ధినకిట ధినకిట ధినకిట తకిట తకిట తక తాం
బంతెనక బంతి పెట్టి చేమంతి చెండు పట్టి
నీకాడికొస్తిని పిల్లో పిసరంత నడుము దానా
తకిడితకిడి తకిట తకిట తక తాం

పట్టు పట్టగలవా ఓ నరహరి పందిరేయగలవా
పట్టు పట్టగలవా ఓ నరహరి పందిరేయగలవా
పట్టు పట్టి నీ పంచెకు పైటకు ముళ్ళు పెట్టగలవా
అరె పట్టు పట్టగలనే నీ తొలకరి పండు కొట్టగలనే
పట్టు పట్టగలనే నీ తొలకరి పండు కొట్టగలనే
పట్టు పట్టి నే తాళి కట్టి ఓ ముద్దు పెట్టగలనే..ఎహేహే ఎహెహే

కాలేజి ఏజిలో టీనేజి మోజులో డిగ్రీలు మోసుకొచ్చాను
డిగ్రీల గేజితో ఉద్యోగ వేటలో చెప్పులన్ని అరగతీసాను
రికార్డు డాన్సులో బ్రేకులేచేసి రికార్డు బ్రేకు చేశాను హోయ్
మైకేలు జాక్సన్ ని ఆ మైక్ టైసన్ ని గోదాట్లో తోసి వచ్చానూ..హోయ్

కాలేజి ఏజిలో టీనేజి మోజులో డిగ్రీలు మోసుకొచ్చాను
డిగ్రీల గేజితో ఉద్యోగ వేటలో చెప్పులన్ని అరగతీసాను 

ఇంద్రుడు-చంద్రుడు--1981
సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి

పల్లవి::

దోర దోర దొంగ ముద్దు దోబూచీ..హొయన హొయన
తేర తేర తేనెబుగ్గ లాగించీ..హొయన హొయన
ఆగమన్నా నీ మీదే పిచ్చి రేగుతుంటే వేగేదెట్టా
ఒద్దు అన్నా ఇట్టా పైకొచ్చి లాగుతుంటే ఆపేదెట్టా

దోర దోర దొంగ ముద్దు దోబూచీ..హొయన హొయన
తేర తేర తేనెబుగ్గ లాగించీ

చరణం::1

నీ చలీ నా గిలీ ఓపలేను అందగాడా
నీ శృతీ నా లయా ఏకమైన సందెకాడా
అంటినా ముట్టినా అమ్మగారూ
అగ్గిపై గుగ్గిలం నాన్నగారూ
ఎంటపడి చస్తున్నాను వెంటపడి వస్తున్నాను
తెలిసిందా ఓ కుర్రాడా దక్కనివ్వు నా మర్యాద
ఓకేలే ఒకే ముద్దిచ్చేసి ముద్రిస్తా మన ప్రేమ చరిత

దోర దోర దొంగ ముద్దు దోబూచీ..హొయన హొయన
తేర తేర తేనెబుగ్గ లాగించీ..హొయన హొయన
ఆగమన్నా నీ మీదే పిచ్చి రేగుతుంటే వేగేదెట్టా
ఒద్దు అన్నా ఇట్టా పైకొచ్చి లాగుతుంటే ఆపేదెట్టా

దోర దోర దొంగ ముద్దు దోబూచీ..హొయన హొయన
తేర తేర తేనెబుగ్గ లాగించీ..ఛీ ఛీ

చరణం::2

వేళనీ పాళనీ లేనిదమ్మ వెర్రి ప్రేమ
గుట్టనీ మట్టనీ ఆగదమ్మ కుర్ర ప్రేమ
అందుకే సాగనీ రాసలీల
అందమే తోడుగా ఉన్న వేళ
ఎంత కసి నాలో ఉందో ఎంత రుచి నీలో ఉందో
తెలిశాకే ఓ అమ్మాయి కలిశాయి చేయి చేయి
కానీలే సరే కవ్వించెయ్యి కౌగిట్లో ప్రియా కమల నయన

దోర దోర దొంగ ముద్దు దోబూచీ.. హొయన హొయన
తేర తేర తేనెబుగ్గ లాగించీ..హొయన హొయన
ఆగమన్నా నీ మీదే పిచ్చి రేగుతుంటే వేగేదెట్టా
ఒద్దు అన్నా ఇట్టా పైకొచ్చి లాగుతుంటే ఆపేదెట్టా

దోర దోర దొంగ ముద్దు దోబూచీ..హొయన హొయన
తేర తేర తేనెబుగ్గ లాగించీ

Thursday, August 04, 2011

భలే తమ్ముడు--1969సంగీతం::T.V.రాజు
రచనD.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::మొహమ్మద్‌రఫీ,P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,K.R.విజయ,రేలంగి,రాజనాల,రమాప్రభ,మిక్కిలినేని,ప్రభాకరరెడ్డి 

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఇద్దరి మనుసులు..ఒకటాయె 
సరి హద్దులు..లేనే లేవాయె
అహహా అహా హా హా హా హా
ఇద్దరి మనుసులు..ఒకటాయె 
సరి హద్దులు..లేనే లేవాయె
ముద్దుల తలపులు..మొదలాయె 
మరి నిద్దుర రానే రాదాయే 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ముద్దుల తలపులు..మొదలాయె 
మరి నిద్దుర రానే రాదాయే 

చరణం::1

కనులు కనులు కలిసినపుడే
మనసు మనసూ మాటలాడే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కనులు కనులు కలిసినపుడే
మనసు మనసూ మాటలాడే
మరులు...విరబూసే 

ఇద్దరి మనుసులు..ఒకటాయె 
సరి హద్దులు..లేనే లేవాయె
ముద్దుల తలపులు..మొదలాయె 
మరి నిద్దుర రానే రాదాయే

చరణం::2

చేయి చేయి తాకగానే
హాయి ఏదో సోకగానే
పైట బరువాయె 

ఇద్దరి మనుసులు..ఒకటాయె 
సరి హద్దులు..లేనే లేవాయె

కలత లెరుగని కోనలోన
చెలిమిపండే సీమలోన
కలిసిపోదామా 

ఇద్దరి మనుసులు..ఒకటాయె 
సరి హద్దులు..లేనే లేవాయె
ముద్దుల తలపులు..మొదలాయె 
మరి నిద్దుర రానే రాదాయే

Bhale Tammudu--1969
Music::T.V.Raju
Lyrics::D.C.Narayanareddi
Singer's::P.Suseela,Mohammed Rafi.  
Cast::N.T.Ramarao,K.R.Vijaya,Relangi,Rajanala,Ramaaprabha,Mikkilineni,PrabhakarReddi.

::::

aa aa aa aa aa aa aa aa
iddari manusulu..okaTaaye 
sari haddulu..lene levaaye
ahahaa ahaa haa haa haa haa
iddari manusulu..okaTaaye 
sari haddulu..lene levaaye
muddula talapulu..modalaaye 
mari niddura raane raadaaye 
aa aa aa aa aa aa aa aa
muddula talapulu..modalaaye 
mari niddura raane raadaaye 

::::1

kanulu kanulu kalisinapuDe
manasu manasoo maaTalaaDe
aa aa aa aa aa aa aa aa
kanulu kanulu kalisinapuDe
manasu manasoo maaTalaaDe
marulu...viraboose 

iddari manusulu..okaTaaye 
sari haddulu..lene levaaye
muddula talapulu..modalaaye 
mari niddura raane raadaaye

::::2

cheyi cheyi taakagaane
haayi EdO sOkagaane
paiTa baruvaaye 

iddari manusulu..okaTaaye 
sari haddulu..lene levaaye

kalata lerugani kOnalOna
chelimipanDe seemalOna
kalisipOdaamaa 

iddari manusulu..okaTaaye 
sari haddulu..lene levaaye
muddula talapulu..modalaaye 
mari niddura raane raadaaye

Wednesday, August 03, 2011

పరువు ప్రతిష్ట-- 1963

సంగీతం::పెండ్యాల
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

పల్లవి::

విను విను విను నిను వదలను..నిరాశ చేయకు
నడు నడు నడు నా దారిని విడు..చిరాకు చేయకు

చరణం::1

వలచి నేను వెంటబడితె..అదో నేరమా
పిలిచి నీకు బానిసనైతె..యింత కోపమా
పిలిచి నీకు బానిసనైతె..యింత కోపమా
ఆ..పిలువకనే పేరంటానికి..తయారౌదువా?
చిలిపితనం ఆపి మనసు..చిత్తగించవా 

విను విను విను నిను వదలను..నిరాశ చేయకు
నడు నడు నడు నా దారిని విడు..చిరాకు చేయకు

చరణం::2

అనాదిగా ఆడవారు ఇదే మోస్తరు
అలకతోనె కాలమంతా..వృధా చేతురు
అలకతోనె కాలమంతా..వృధా చేతురు
ఆ..అలా అలిగి హృదయము..ఏమో తెలిసికొందురు
ఆకతాయి కుర్రాడైతే..ఆగమందురు 

ఆహ్హా..
విను విను విను నిను వదలను..నిరాశ చేయకు
నడు నడు నడు నా దారిని విడు..చిరాకు చేయకు

చరణం::3

మనసంతా తెలుపుటవలనే..మరీ లోకువా
చెంతచేరి బాసలు నీతో..చేయనీయవా
చెంతచేరి బాసలు నీతో..చేయనీయవా
ఆ..చెంతచేరి తెలుపకపోతే..వూహ తెలియదా
ఎంత దూరమైనా మనసు..నీకు చేరువా 

ఆహ్హా..ఆ..హ్హా..ఆహ్హా..ఓఓహ్హో..హో..
ఆఆఆఆఆఆ..