Saturday, August 31, 2013

గోకులంలో సీత--1987సంగీతం::కోటి
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు, K.S.చిత్ర

పల్లవి:: 

ఘల్లు ఘల్లుమను మువ్వల సవ్వడుల..ముద్దు బాలుడెవరే 
వెన్న కొల్లగొను కృష్ణ పాదముల..ఆనవాలు కనరే 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
గోకుల కృష్ణా గోపాల కృష్ణా మాయలు చాలయ్యా 
మా కన్నులలో దీపాలు వెలిగే పండుగ తేవయ్యా 
పదుగురి నిందలతో..ఓ..పలుచన కాకయ్యా 
నిలవని అడుగులతో..ఓ..పరుగులు చాలయ్య 
జయ..కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ..హరే 
జయ..కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ..హరే 
గోకుల కృష్ణా గోపాల కృష్ణా మాయలు చాలయ్యా 
మా కన్నులలో దీపాలు వెలిగే పండుగ తేవయ్యా

చరణం::1

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

ఏ నోట విన్నా..నీ వార్తలేనా 
కొంటె చేష్టలేలరా..కోణంగిలా 
ఆఆఆ..ఊరంతా చేరి ఏమేమి అన్నా 
కల్లబొల్లి మాటలే..నా రాధికా 
చెలువల చీరలు దోచినా..చిన్నెలు చాలవా 
ద్రౌపది మానము కాచినా..మంచిని చూడవా 
తెలియని లీలలతో..తికమక చేయకయా 
మనసును చూడకనే..మాటలు విసరకలా 
జయ..కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ..హరే 
జయ..కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ..హరే
గోకుల కృష్ణా గోపాల కృష్ణా మాయలు చాలయ్యా 
మా కన్నులలో దీపాలు వెలిగే పండుగ తేవయ్యా

చరణం::2

ధినన ధినన ధిననానా
ధీర ధీర ధిర ధిరనానా 
ధినన ధినన ధిననానా
ధీర ధీర ధిర ధిరనానా 
ధిరనానా ధిరనానా ధిరాన ధీరననా  

ఆవుల్ని కాచినా..ఆటల్లో తేలినా 
అంతతోనే ఆగెనా..ఆ బాలుడు 
అవతార మూర్తిగా తన మహిమ..చాటెగా 
లోకాల పాలుడు..గోపాలుడు 
తీయని మత్తున ముంచిన మురళీ లోలుడు 
మాయని దూరము..చేసిన గీతాచార్యుడు 
కనుకనే అతని కధా..ఆ..తరములు నిలిచె కదా 
తలచిన వారి ఎద..ఆ..తరగని మధుర సుధ 
జయ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే 
జయ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే
గోకుల కృష్ణా గోపాల కృష్ణా ఆటలు చాలయ్యా 
అల్లరి కన్నా ఓ నీలవర్ణా లీలలు మానయ్యా 
అందెల సందడితో గుండెలు మురిసెనురా 
నవ్వుల రంగులతో ముంగిలి మెరిసెనురా 
జయ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే 
జయ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే

నాకు పెళ్ళం కావాలి--1987


సంగీతం::వసూరావు
రచన::ఆత్రేయ 
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::చంద్రమోహన్,కల్పన,రాజేంద్రప్రసాద్,నూతనప్రసాద్,శాంతిప్రియ,నిర్మలమ్మ,J.V.రమణమూర్తి,కోటశంకరరావు. 

పల్లవి:: 

సా......పా......సా..
ఆ.......ఆ.......ఆ..
ఎవ్వరో అతనెవ్వరో ఒకడొస్తాడూ..పిల్లనీ చూడాలనీ త్వరపడతాడు
మెల్లగా అడుగేసినా దడ పుట్టెనేందుకో..ఓరగా ఎటు చూసినా ఒనుకొచ్చేనేందుకో
పిల్లకి పెళ్ళి చూపులూ..పాఠం నేర్పని పరీక్షలూ
పిల్లకి పెళ్ళి చూపులూ..పాఠం నేర్పని పరీక్షలూ
సనిపద సనిపద సనిపగరిసని స్దరిగప సరిగప  
రిగపని రిగపని  

ఎవ్వరో అతనెవ్వరో ఒకడొస్తాడూ..పిల్లనీ చూడాలనీ త్వరపడతాడు

చరణం::1

మనిషే ఎవరని తెలియని వాని..మనసున వున్నా రూపమేమిటో 
మనిషే ఎవరని తెలియని వాని..మనసున వున్నా రూపమేమిటో
హంసల నడకల కోయిల పాటల సతి కావాలని కోరెనో
రంభా వూర్వశి మేనక మేని అందం కోసం వెతికేనో
ని స ని ప ప ని ప గ గ ప గ రి రి గ రి స
ని స రి గ ప స రి గ ప ని 

ఎవ్వరో అతనెవ్వరో ఒకడొస్తాడూ..పిల్లనీ చూడాలనీ త్వరపడతాడు

చరణం::2

ఆడది వెతికే అందం ఒకటే వంచన లేని మంచితనాన్నేని
ఆడది వెతికే అందం ఒకటే వంచన లేని మంచితనాన్నేని
అప్పుడు మగడూ వామనుడైనా..హిమాలయంలా కనపడును
ఆకారంలో ఎలాగున్నా మన్మధుడల్లే వుంటాడూ....
ని స ని ప ప ని ప గ గ ప గ రి రి గ రి స
ని స రి గ ప స రి గ ప ని 

ఎవ్వరో అతనెవ్వరో ఒకడొస్తాడూ..పిల్లనీ చూడాలనీ త్వరపడతాడు
మెల్లగా అడుగేసినా దడ పుట్టెనేందుకో..ఓరగా ఎటు చూసినా ఒనుకొచ్చేనేందుకో
పిల్లకి పెళ్ళి చూపులూ..పాఠం నేర్పని పరీక్షలూ
పిల్లకి పెళ్ళి చూపులూ..పాఠం నేర్పని పరీక్షలూ
సనిపద సనిపద సనిపగరిసని స్దరిగప సరిగప  
రిగపని రిగపని  

ఎవ్వరో అతనెవ్వరో ఒకడొస్తాడూ..పిల్లనీ చూడాలనీ త్వరపడతాడు

Sunday, August 25, 2013

రౌడీ అల్లుడు--1991
సంగీతం::బప్పిలహరి
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::S.P.బాలు,K.S..చిత్ర
Film Directed By::K.Raghavendra Rao 
తారాగణం::చిరంజీవి,శోభన,దివ్యభరతి,కోటాశ్రీనివసరావు,రావ్‌గోపాల్‌రావు,అల్లురామలింగయ్య,J.V.సోమయాజులు,బ్రహ్మానందం,K.సత్యనారాయణ.

పల్లవి::

కోరి కోరి కాలుతోంది ఈడు ఎందుకో 
తొలిరేయి వింత హాయిలో ఆవిరేమిటో
కోరి కోరి కాలుతోంది ఈడు ఎందుకో 
తొలిరేయి వింత హాయిలో ఆవిరేమిటో
తొలిరేయి వింత హాయిలో ఆవిరేమిటో
కోరి కోరి కాలుతోంది ఈడు ఎందుకో

చరణం::1

ప ని స గ స ని సా 
స గ మ ప మ గ మా
కాగుతున్న కోరికంత కాగడాగ మారని 
కంటపడని కైపుకథల సంగతేదొ చూడని 
కౌగిలిలో నలిపి నలిపి చుక్కలనోడించని 
రాలుతున్న మల్లెలు గా పక్కపైన దించని 
గాజుల గలగలలు విరజాజుల విలవిలలు 
కందిపోయి కాలమాగనీ..ఈ
కోరి కోరి కాలుతోంది ఈడు ఎందుకో 
తొలిరేయి వింత హాయిలో ఆవిరేమిటో  
కోరి కోరి కాలుతోంది ఈడు ఎందుకో

చరణం::2

ప ని ప ని సా ప ని ప ని సా 
స గ స గ మా స గ స గ మా
కునుకేదీ కనపడదేం ఏమైందో ఏమో 
లోకాలను జోకొట్టే పనిలో ఉందేమో 
కొంగు విడిచిపెట్టని నా సిగ్గెటుపొయిందో 
జతపురుషుని చేరేందుకు సిగ్గుపడిందేమో 
ఊపిరి ఉప్పెనలో తొలిమత్తుల నిప్పులలో 
చందమామ నిదర చెదరని..హా
కోరి కోరి కాలుతోంది ఈడు ఎందుకో 
తొలిరేయి వింత హాయిలో ఆవిరేమిటో
కోరి కోరి కాలుతోంది ఈడు ఎందుకో

Roudi Alludu--1991 
Music::Bappi Lahari
Lyrics::sirivennela
Singer's::S.P.Baalu,K.S.Chitra
Film Directed By::K.Raghavendra Rao 
Cast::Chiranjeevi,Sobhana,Divyabharati,Kotasrinivas Rao,Raav^gOpaal^raavu,
Alluraamalingayya,J.V.Somayajulu,Brahmaanandam,K.Satyanaaraayana.

:::::::::::::::::::

kOri kOri kaalutOndi iiDu endukO 
tolirEyi vinta haayilO AvirEmiTO
kOri kOri kaalutOndi iiDu endukO 
tolirEyi vinta haayilO AvirEmiTO
tolirEyi vinta haayilO AvirEmiTO
kOri kOri kaalutOndi iiDu endukO

::::1

pa ni sa ga sa ni saa 
sa ga ma pa ma ga maa
kaagutunna kOrikanta kaagaDaaga maarani 
kanTapaDani kaipukathala sangatEdo chooDani 
kougililO nalipi nalipi chukkalanODinchani 
raalutunna mallelu gaa pakkapaina dinchani 
gaajula galagalalu virajaajula vilavilalu 
kandipOyi kaalamaaganii..ii

kOri kOri kaalutOndi iiDu endukO 
tolirEyi vinta haayilO AvirEmiTO  
kOri kOri kaalutOndi iiDu endukO

::::2

pa ni pa ni saa pa ni pa ni saa 
sa ga sa ga maa sa ga sa ga maa
kunukEdii kanapaDadEm EmaindO EmO 
lOkaalanu jOkoTTE panilO undEmO 
kongu viDichipeTTani naa siggeTupoyindO 
jatapurushuni chErEnduku siggupaDindEmO 
Upiri uppenalO tolimattula nippulalO 
chandamaama nidara chedarani..haa

kOri kOri kaalutOndi iiDu ndukO 
tolirEyi vinta haayilO AvirEmiTO
kOri kOri kaalutOndi iiDu endukO

Friday, August 23, 2013

రక్త సిందూరం--1985http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=9367
సంగీతం::చక్త్రవర్తి 
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు, S.జానకి  
Film Directed By::KodandaRaami Reddi
తారాగణం::చిరంజీవి,రాధ,కైకాల.సత్యనారాయణ,గుమ్మడి,శారద.

పల్లవి::

అది సరిగమ పాడిన స్వరవీణ
యిది సరసాలాడిన చలి వీణ
యిది చూపులు కలిసిన సుఖవీణ
యిది ముసి ముసి నవ్వుల ముఖ వీణ
ఝుమ్మని పలికిన ఎద వీణ
నను రమ్మని పిలిచిన రస వీణ
అది సరిగమ పాడిన స్వరవీణ
యిది సరసాలాడిన చలి వీణ

చరణం::1

ముట్టుకుంటే ముద్దువీణ
హత్తుకుంటే హాయి వీణ
పడుచుగుండే కు పల్లవి తానై
పడతి నడకకు చరణం తానై
జాణలో వీనలే..జావళీ పాడనీ
చందమామ మీద వాలి సన్నజాజి తేనే తాగి
హత్తుకు పోయే వేళా..నా మత్తులు పెరిగే వేళల్లో
వీణలో తేనెనే..దోచుకో తీయగా

అది సరిగమ పాడిన స్వరవీణ
యిది సరసాలాడిన చలి వీణ
యిది చూపులు కలిసిన సుఖవీణ
యిది ముసి ముసి నవ్వుల ముఖ వీణ
ఝుమ్మని పలికిన ఎద వీణ
నను రమ్మని పిలిచిన రస వీణ
అది సరిగమ పాడిన స్వరవీణ
యిది సరసాలాడిన చలి వీణ

చరణం::2

చీర చాటు సిగ్గువీణ
చేతికొస్తే చెంగు వీణ
జిలుగు నవ్వుల కీర్తనతానై
వలపు మల్లెల వంతెన తానై
నీలినింగి నింగి పక్క మీదా..తారకొక్క ముద్దు పెట్టి
అల్లరి చేసే వేలా..నిన్నల్లుకుపోయే వేళల్లో
రాగమై..భావమై..బంధమై పాడనా

అది సరిగమ పాడిన స్వరవీణ
యిది సరసాలాడిన చలి వీణ
యిది చూపులు కలిసిన సుఖవీణ
యిది ముసి ముసి నవ్వుల ముఖ వీణ
ఝుమ్మని పలికిన ఎద వీణ
నను రమ్మని పిలిచిన రస వీణ
అది సరిగమ పాడిన స్వరవీణ
యిది సరసాలాడిన చలి వీణ

Thursday, August 15, 2013

దేశభక్తి గీతాలుమ్రోగిందోయ్ భారతభేరీ మ్రోగిందోయ్
లేశమైన పరతంత్ర దేశమిక లేదీ ధరిత్రిమీదనుచు
రాజ్యములెల్ల ఒకే కుటుంబమని
రారాదికపై పోరాటములని..మ్రోగిందోయ్

ఆడుడు పాడుడు వేడుక మీరగ
అందరు జనులకు పండుగని
సదా ధ్యేయములు శాంత్యహింసలే
ప్రజా స్వామ్యమే ప్రపంచమున కని..మ్రోగిందోయ్

సర్వజనులకును, సర్వమతములకు
స్వాతంత్ర్యమ్మిట కలదనుచు
ప్రతి పౌరుండును రాష్ట్రపతేయన
ప్రాతినిథ్యమిటపాలన మందని..మ్రోగిందోయ్

నడువుడు నడువుడు మూడగు రంగుల
ముద్దుల పతాకనీడల్లో
సర్వసమమ్మిది శాంతి పథమ్మిది
ధర్మచక్ర కిరణమ్ములివేయని..మ్రోగిందోయ్

Desabhakti Geetaalu

Mrogindoi Bharata Bheri Mrogindoi
Lesamaina Paratantra Desamika Ledi Dharitri Midanuchu
Raajyamulella Oke Kutumbamani
Raaraadikapai Poraatamulani Mrogindoi

Aadudu Paadudu Veeduka Miraga
Andaru Janulaku Pandugani
Sadaa Dhyeeyamulu Saantyahimsale
Prajaa Swaamyame Prapanchamunakani Mrogindoi 

Sarvajanulakunu, Sarvamatamulaku
Swaatantryammita Kaladanuchu
Prati Pourundunu Raashtrapateyana
Praatinidhyamita Paalanamandani Mrogindoi

Naduvudu Naduvudu Mudagu Rangula
Muddula Pataaka Nidallo
Sarva Sammamidi Saanti Padhammidi
Dharmachara Kiranammuliveyani Mrogindoi

Sunday, August 11, 2013

బందిపోటు దొంగలు--1969సంగీతం::పెండ్యాలనాగేశ్వరరావు
రచన::ఆరుద్ర
దర్శకత్వం::K.S.ప్రకాశరావు
గానం::L.R.ఈశ్వరీ,Pసుశీల,J.V.రాఘవులు,బృందం
తారాగణం::అక్కినేని,S.V.రంగారావు,జగ్గయ్య,గుమ్మడి,నాగభూషణం,జమున,
కాంచన,రాజబాబు,ప్రభ్జాకర్‌రెడ్డి,ముక్కామల,త్యాగరాజు,జయంతి,K.V.చలం.

పల్లవి::

గండరగండా..షోగ్గాడివంటా
కండలుతిరిగిన..పోరగాడివంటా
మత్తెక్కిస్తానూ..నిను కిక్అనిపిస్తానూ 
మమ్మారే..ఏఏఏఏ..

గండరగండా..షోగ్గాడివంటా
కండలుతిరిగిన..పోరగాడివంటా
గోమాంగో..ఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓ
ఆహా..గోమాంగో గోమాంగో గోమాంగో..హోయ్‌య్య 

చరణం::1

ఊసులాడనా..మోకరిల్లనా
ఆశలు..ఉసిగొలపనా..ఆఆఆఆ
జింగిరిమావా..ఆ..పైట చెంగునకడతా
నిన్ను..జింగిరిమావా..పైట చెంగునకడతా
వయసు..పొంగులకే..డంగైపోతావూ..ఊ
ఆహహహహహహ

గండరగండా..షోగ్గాడివంటా..ఉయ్ఊయ్ఈ 
కండలుతిరిగిన..పోరగాడివంటా

చరణం::2

ఇప్పకల్లులొ..ఆఆ..మత్తులేదురా..ఆహా
వెచ్చని పిల్లే నిషా..ఆఆఆఆఆఆ  
సురుమా కళ్ళు..ఊ..సూడు సొంపులవళ్ళూ సూడు
సురుమా కళ్ళు..ఊ..సూడు సొంపులవళ్ళూ సూడు
మురిపిస్తా..కరిగిస్తా..రారా..ఏ..హా హా

గండరగండా..షోగ్గాడివంటా..ఉయ్ఊయ్ఈ 
కండలుతిరిగిన..పోరగాడివంటా

గోమాంగో..ఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓ
ఆహా..గోమాంగో గోమాంగో గోమాంగో..హోయ్‌య్య 

చరణం::3

అన్నవున్నడూ..ఉరిమిచూస్తడు..ఊ
ఉండర..ఉషారుగా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
చరచరవచ్చీ..మోటుసరసలాడేనేమో
చరచరవచ్చీ..మోటుసరసలాడేనేమో
జాగరతా..జాగరతా..బుడతా..హహహహహా

గండరగండా..షోగ్గాడివంటా..ఉయ్ఊయ్ఈ 
కండలుతిరిగిన..పోరగాడివంటా..ఉయ్ఊయ్ఈ

Bandipotu Dongalu--1969
Music::PendyaalaNageswaraRao
Lyrics::Arudra
Director::K.S.Prakasharao
Singer's::L.R.Eswarii,P.Suseela,J.V.Raghavulu,Brundam
Cast::Akkineni,S.V.Rangarao,Jaggayya,Gummadi,Nagabhushanam,Jamuna,Kanchana,Rajababu,Prabhakarreddi,Mukkamala,Tyagaraju,Jayanti,K.V.Chalam.


::::::::

ganDaraganDaa..shOggaaDivanTaa
kanDalutirigina..pOragaaDivanTaa
mattekkistaanuu..ninu kik^anipistaanuu 
mammaarE..EEEE..

ganDaraganDaa..shOggaaDivanTaa
kanDalutirigina..pOragaaDivanTaa
gOmaangO..OOOOOOOOOOOO
aahaa..gOmaangO gOmaangO gOmaangO..hOy^yya 

::::1

UsulaaDanaa..mOkarillanaa
ASalu..usigolapanaa..aaaaaaaaaaa
jingirimaavaa..aa..paiTa chengunakaDataa
ninnu..jingirimaavaa..paiTa chengunakaDataa
vayasu..pongulakE..DangaipOtaavuu..uu
aahahahahahaha
ganDaraganDaa..shOggaaDivanTaa..uy^Uy^ii 
kanDalutirigina..pOragaaDivanTaa

::::2

ippakallulo..AA..mattulEduraa..aahaa
vechchani pillE nishaa..aaaaaaaaaaaaaaaaa  
surumaa kaLLu..uu..sooDu sompulavaLLuu sooDu
surumaa kaLLu..uu..sooDu sompulavaLLuu sooDu
muripistaa..karigistaa..raaraa..E..haa haa

ganDaraganDaa..shOggaaDivanTaa..uy^Uy^ii 
kanDalutirigina..pOragaaDivanTaa

gOmaangO..OOOOOOOOOOOO
aahaa..gOmaangO gOmaangO gOmaangO..hOy^yya 

::::3

annavunnaDuu..urimichUstaDu..uu
unDara..ushaarugaa..aa aa aa aa aa
characharavachchii..mOTusarasalaaDEnEmO
characharavachchii..mOTusarasalaaDEnEmO
jaagarataa..jaagarataa..buDataa..hahahahahaa

ganDaraganDaa..shOggaaDivanTaa..uy^Uy^ii 
kanDalutirigina..pOragaaDivanTaa..uy^Uy^ii

Saturday, August 10, 2013

డబ్బు డబ్బు డబ్బు--1981సంగీతం::శ్యామ్
రచన::వీటూరి
గానం::S.జానకి
తారాగణం::మురళిమోహన్,రాధిక,మోహన్‌బాబు,ప్రతాప్‌పోతన్,ప్రభ,రాజసులోచన,నిర్మల,నూతన్‌ప్రసాద్, 

పల్లవి::

కుహు కుహూ..ఊఊఊఊఊఊఊ
కూసే..కోయిల నాతో నీవు వచ్చావని
నీతో వసంతాలు తెచ్చావని 
బాగుందట జంటా బాగుందట
పండాలట మన ప్రేమే పండాలట
కుహు కుహూ..ఊఊఊఊఊఊఊ
కుహు కుహూ..ఊఊఊఊఊఊఊ

చరణం::1

నీడగ నీ వెంట నే జీవించాలంట..ఓఓఓఓ..బావా
నీడగ నీ వెంట నే జీవించాలంట..ఓఓఓఓ..బావా
నీ హృదయంలోన మరుమల్లెల వాన
నీ హృదయంలోన మరుమల్లెల వాన
కురిసి మురిసి పులకించాలంటా
కురిసి మురిసి పులకించాలంటా
కుహు కుహూ..ఊఊఊఊఊఊఊ
కుహు కుహూ..ఊఊఊఊఊఊఊ

చరణం::2

గుండెల గుడిలోన..నా దైవం నీవంటా..ఓఓఓ..బావా
గుండెల గుడిలోన..నా దైవం నీవంటా..ఓఓఓ..బావా
నీ కన్నుల వెలిగే..హారతి నేనంటా
నీ కన్నుల వెలిగే..హారతి నేనంటా
కలసి మెలసి తరియించాలంటా
కలసి మెలసి తరియించాలంటా
కుహు కుహూ..ఊఊఊఊఊఊఊ
కూసే కోయిల..నాతో నీవు వచ్చావని
నీతో వసంతాలు తెచ్చావని
బాగుందట జంటా బాగుందట
పండాలట మన ప్రేమే పండాలటా
కుహు కుహూ..ఊఊఊఊఊఊఊ
కుహు కుహూ..ఊఊఊఊఊఊఊ
కుహు కుహూ..ఊఊఊఊఊఊఊ

Friday, August 09, 2013

వినోదం--1996
సంగీతం::S.V.కృష్ణారెడ్డి
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::S.P.బాలసుబ్రహ్మణ్యం,K.S.చిత్ర

పల్లవి::

హాయ్ లైలా ప్రియురాలా వెయ్యి నా మెడలో వరమాల
పిల్ల కల పెళ్లి కళ కన్నె కోరిన వరమీయవేల
లోకమంతా తెలిసేలా ఏకమయ్యే జతలీల
శుభలేఖలు రాసిన వేళ!

హాయ్ లైలా ప్రియురాలా వెయ్యి నా మెడలో వరమాల
పిల్ల కల పెళ్లి కళ కన్నె కోరిన వరమీయవేల
లోకమంతా తెలిసేలా ఏకమయ్యే జతలీల
శుభలేఖలు రాసిన వేళ

చరణం::1

ఎటు చూస్తున్నా శుభ శకునాలే కనపడుతున్నవి కదా
ఎవరేమన్నా పెళ్లి మంత్రాలై వినపడుతున్నవి కదా
ప్రేమా గీమా చాలించేసి పెళ్లాడేసే వేళయ్యింది
ప్రేయసి కాస్తా పెళ్లామయ్యే ఆ సుముహూర్తం వచ్చేసింది
కళ్యాణ వైభోగంతో కన్యాదానం కానీయబ్బాయి
ఆ పైన నా ఓళ్లోనే కాలక్షేపం చెయ్యాలమ్మాయి… చిలకలా

హాయ్ లైలా ప్రియురాలా వెయ్యి నా మెడలో వరమాల
పిల్ల కల పెళ్లి కళ కన్నె కోరిన వరమీయవేల

చరణం::2

వరుడిని నేనై పరిణయమాడే పిల్లకి పల్లకి తేనా
ఇదివరకెపుడు పరిచయమవని సిగ్గుకి దగ్గర కానా
పిల్లామూక పరివారంతో చుట్టాలంతా వస్తారంట
చిన్నా పెద్దా సకుటుబంగా చుట్టూ చేరి చూస్తారంట
మోగాలి డివ్వి డివ్వి డివ్విట్టంతో డోలూ సన్నాయి
మొగుడి వేషంలో నిన్నే చూసి నవ్వేస్తానోయి… కిల కిలా

హాయ్ లైలా ప్రియురాలా వెయ్యి నా మెడలో వరమాల
పిల్ల కల పెళ్లి కళ కన్నె కోరిన వరమీయవేల
లోకమంతా తెలిసేలా ఏకమయ్యే జతలీల
శుభలేఖలు రాసిన వేళ

Monday, August 05, 2013

బహుదూరపు బాటసారి--1983http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs.php?plist=1910

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::దాసరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

ఎవరు ఎవరో తెలియకుండా
ఒకరినొకరు కలుసుకొనుట..ఆ..ఆ
చిత్రం..విచిత్రం..చిత్రం.. విచిత్రం

చిత్రమైన సృష్టిలో..ఆడమగ కలయికే
చిత్రమైన సృష్టిలో..ఆడమగ కలయికే
చిత్రం..విచిత్రం..చిత్రం..విచిత్రం

చరణం::1

కన్ను కన్ను కలిసినాక..పిచ్చిపట్టి తిగురుతుంటే
దాహం..దాహం..దాహం..దాహం..దాహం..దాహం
దిక్కులన్నీ పూలు పరచి పిల్లలల్లే ఎగిరిపడితే
సరసం..సరసం..సరసం..సరసం..సరసం..సరసం
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

ఎదురు చూసి కనులు రెండూ..తెల్లవారి ఎర్రబారితే
విరహం..విరహం..విరహం..విరహం..విరహం..విరహం..విరహం

చనువు పెరిగి అలకలేసి..అలిగి అలిగి పారిపోతే
కలహం..కలహం..కలహం..కలహం..కలహం..కలహం
లల్లలల్లలా..ఆహహా..ఆహహా..ఓహో..ఆహహా

దాహాల చెరువుల్లో..సరసాల వానల్లో
విరహాలు..కలహాలు..కమ్మని ప్రేమకు చిగురులు
ఎవరు ఎవరో తెలియకుండా..ఒకరినొకరు కలుసుకొనుట

చరణం::2

అడుగులోన అడుగు వేసి..ఏడడుగులు నడుస్తుంటే
ధన్యం..జన్మ ధన్యం..ధన్యం..జన్మ ధన్యం..ధన్యం..జన్మ ధన్యం

ఆరుబయట చందమామ రారమ్మని పిలుస్తుంటే
ధ్యానం..పరధ్యానం..ధ్యానం..పరధ్యానం..ధ్యానం..పరధ్యానం

తారలన్ని తోరణాలై..తొలి రాతిరి కాపు కాస్తే
మైకం..మైకం..మైకం..మైకం..మైకం..మైకం
సిగ్గు విడిచి చీకటంత..నవ్వి నవ్వి తెల్లవార్చితే
స్వర్గం..స్వర్గం..

స్వప్నాల మైకం లో..స్వర్గాల ఊయలలో
రాగాలు..భావాలు..కమ్మని కాపురాన కబురుళ్లు

ఎవరు ఎవరో తెలియకుండా
ఒకరినొకరు కలుసుకొనుట..ఆ..ఆ
చిత్రం..విచిత్రం..చిత్రం..విచిత్రం
చిత్రమైన సృష్టిలో ఆడమగ కలయికే
చిత్రం..విచిత్రం..చిత్రం..విచిత్రం

బహుదూరపు బాటసారి--1983http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs.php?plist=1386

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన:: దాసరి
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

మేఘమా..ఆ..నీలి మేఘమా
మేఘమా..నీలి మేఘమా
ఉరమకే..మెరవకే నీలి నీలి మేఘమా
మేఘమా..నీలి మేఘమా
ఉన్న రూపం మార్చుకుని
నిన్ను నువ్వే కాల్చుకుని
వానవై కురవకే త్యాగమై కరగకే
మేఘమా..నీలి మేఘమా

చరణం::1

ఫ్రతి ప్రసవం గండమని
ప్రతి నిముషం మరణమని
తెలిసి కూడ కన్నతల్లులు
ఫ్రతి ప్రసవం గండమని
ప్రతి నిముషం మరణమని
తెలిసి కూడ కన్నతల్లులు
మరల మరల కంటారు
పగటి కలలు కంటారు
బిడ్డ దైవం అంటారు
దైవమే రాయి అని ఉలుకు పలుకు లేనిదని 
తెలుసుకోరు పిచ్చి తల్లులు
మేఘమా..నీలి మేఘమా 
ఉరమకే..మెరవకే..నీలి నీలి మేఘమా
మేఘమా..నీలి మేఘమా

చరణం::2

సాగరమే సంసారమని
ఈదటమే కష్టమని
మరచిపోయి కన్న తండ్రులు
సాగరాన పయనిస్తారు
మునిగి తేలుతుంటారు
మునకే మిగులునని 
కన్నందుకు ఫలితమని 
తెలుసుకోరు పిచ్చి తండ్రులు
మేఘమా నీలి మేఘమా
ఉరమకే మెరవకే..నీలి నీలి మేఘమా
మేఘమా..నీలి మేఘమా
ఉన్న రూపం మార్చుకుని
నిన్ను నువ్వే కాల్చుకుని
వానవై కురవకే త్యాగమై కరగకే
మేఘమా..నీలి మేఘమా

శుభోదయం--1980సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::వేటూరిసుందరరామమూర్తి
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

మందార మకరంద మాధుర్యమునదేలు
మధుపంబు పోవునే మదనములకు
నిర్మల మందాకినీ వీచికల తూగు
రాయంచ చనునే తరంగిణులకూ

ప్చ్..అదిగాదు వాడక్కడ చేరి మొత్తం

ఆ..ఆ చింత నీకేలరా
ఆ..చింత నీకేలరా
ఆ..చింత నీకేలరా
స్వామీ నీ చెంత నేనుండగా
ఆ..చింత నీకేలరా

చరణం::1

సొంతమైన ఈ సొగసులేలక   
పంతమేల పూబంతి వేడగ
సొంతమైన ఈ సొగసులేలక   
పంతమేల పూబంతి వేడగ
ఆ..చింత నీకేలరాఆఆ 

చరణం::2

సరసాల మనుగడ సగపాలు చేసీ
వరసైన నా ఈడు నీ తోడు పెట్టీ
సరసాల మనుగడ సగపాలు చేసీ
వరసైన నా ఈడు నీ తోడు పెట్టీ
అరుదైన మురిపాల పెరుగు మీగడలన్ని
కరిగించి కౌగిళ్ళ తినిపించగా

ఆ..ఆ చింత నీకేలరా
నీ..చెంత నేనుండగా
ఆ..చింత నీకేలరా

చరణం::3

ఆవంక..ఆ వెన్నెలమ్మ
ఈ వంక..ఈ వన్నెలమ్మా
ఆవంక..ఆ వెన్నెలమ్మా
ఈ వంక..ఈ వన్నెలమ్మా
ఏ వంక లేని నెలవంక నేనమ్మ 
నీకింక అలకెందుకమ్మా 

చ్చ్..చ్చ్..చ్చ్..అయ్యో 
లలిత రసాల పల్లవకారియైచొక్కు
కోయిల చేరునే కుటజములకు
పూర్ణేందు చంద్రికా స్ఫురిత చకోరమరుగునే
సాంద్ర నిహారములకు
వినుత గుణశీల మాటలు వేయునేలాఆఆ 

ఆ..చింత నీకేలరా
స్వామీ నీ..చెంత నేనుండగా
ఆ..చింత నీకేలరా

ప్రేమమందిరం--1981సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::వీటూరిసుందరరామమూర్తి 
గానం::S.P.బాలు 
తారాగణం::అక్కినేని,గుమ్మడి,సత్యనారాయణ,జయప్రద,సూర్యకాంతం,రాజసులోచన,నాగేష్

సాకి::

ఉదయమా ఉదయమా..ఉదయించకు ఉదయించకు

పల్లవి:: 

ఉదయించకు..ఉదయించకు
ఉదయిస్తే చూడలేను..ప్రేమనే వల్లకాటిలో
చితికిన నా హృదయమనే..చితిలో మృతిలో 

ఉదయిస్తే చూడలేను..ప్రేమనే వల్లకాటిలో
చితికిన నా హృదయమనే..చితిలో మృతిలో
ఉదయించకు..ఉదయించకు
ఉదయిస్తే చూడలేను..ప్రేమనే వల్లకాటిలో

చరణం::1 

ఉదయమా నాకు తెలుసు వెలుగే నీ ప్రేమ అనీ
అది లోకానికి దీపమనీ 
ఉదయమా నాకు తెలుసు వెలుగే నీ ప్రేమ అనీ
అది లోకానికి దీపమనీ
కన్నీటి ప్రమిదలో..కరిగే కర్పూరమై
వంచించిన దేవతకే..హారతులే పడుతుంటే..ఏ
పేరుకామె ప్రేయసీ..ప్రేమకామె రాక్షసీ
అందుకే..అందుకే
ప్రేమకి నే కడుతున్నా నీ కడుపున సమాధి 

ఉదయిస్తే చూడలేను..ప్రేమనే వల్లకాటిలో
చితికిన నా హృదయమనే..చితిలో మృతిలో
ఉదయించకు..ఉదయించకు
ఉదయిస్తే చూడలేను..ప్రేమనే వల్లకాటిలో

ఉదయించకు..ఉదయించకు
ఉదయిస్తే చూడలేను..ప్రేమనే వల్లకాటిలో

చరణం::2 

ఉదయమా నీకు తెలుసు ప్రేమ చచ్చిపోదనీ 
నీకు తెలుసు అది చావుకన్నా బాధ అని 
ఉదయమా నీకు తెలుసు ప్రేమ చచ్చిపోదనీ
అది చావుకన్నా బాధ అని
ప్రేమకై చచ్చేదీ..చచ్చీ ప్రేమించేదీ 
మనసిచ్చిన పాపానికి..బలిపశువై పోయేది
చరిత్రలో మగవాడే..చిరంజీవి మానవుడే
అందుకే అందుకే ప్రేమికులారా వినండి
ప్రేమంటే...ఆత్మబలీ 

ఉదయించకు..ఉదయించకు
ఉదయిస్తే చూడలేను..ప్రేమనే వల్లకాటిలో
చితికిన నా హృదయమనే..చితిలో మృతిలో

ఉదయించకు..ఉదయించకు
ఉదయిస్తే చూడలేను..ప్రేమనే వల్లకాటిలో

Friday, August 02, 2013

ప్రేమమందిరం--1981సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు
తారాగణం::అక్కినేని,గుమ్మడి,సత్యనారాయణ,జయప్రద,సూర్యకాంతం,రాజసులోచన,నాగేష్

పల్లవి:: 

ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ 
ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ  
తొలిసారీ..ఈఈ..పలికెను హృదయం 
తొలిసారీ..ఈఈ..పలికెను హృదయం
నీ లలిత పద యుగళ
రజత కింకిణుల..గలగల రవళులలో
ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ

తొలిసారీ..ఈఈ..పలికెను హృదయం 
నీ లలిత పద యుగళ
రజత కింకిణుల..గలగల రవళులలో
ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ
తొలిసారీ..ఈఈ..పలికెను హృదయం

చరణం::1 

గీతానికి సంగీతం..జతయని 
నాట్యానికి లయనాదం..శృతియని 
గీతానికి సంగీతం..జతయని 
నాట్యానికి లయనాదం..శృతియని
రాగ రూపమే..అందమనీ 
రాగ రూపమే..అందమనీ..ఆ
అందమే..సుందర జీవన
రసానుభూతికి..నాందియని 

తొలిసారీ..ఈఈ..పలికెను హృదయం 


చరణం::2 

నీ ఎదపై కదిలే మృదు చేలాం చలమునై
నీ మోవిపై మొలిచే దరహాసాంకురమునై
నీ ఎదపై కదిలే మృదు చేలాం చలమునై
నీ మోవిపై మొలిచే దరహాసాంకురమునై
నీ భరత కళకు నవరత్న వేధినై 
నీ కూచిపూడికే..జీవనాడినై
నీ మువ్వలకే స్వర భాష్యమునై
నీ ముందు ప్రణయ సర్వస్వమునై
కళా గగనములు అందుకొందునని 
ఇలనే దివిగా మలచుకొందుననీ 

తొలిసారీ..ఈఈ..పలికెను హృదయం 
నీ లలిత పద యుగళ
రజత కింకిణుల..గలగల రవళులలో
తొలిసారీ..ఈఈ..ఆఆఆ..పలికెను హృదయం 

Prema Mandiram--1981
Music::K.V.mahaadaevan^
Lyrics::aarudra
Singer's::Baalu
Cast::Akkinaeni,Gummadi,Satyanaaraayana,Jayaprada,Sooryakaantam,Raajasulochana,Naagesh.

:::: 

aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa 
aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa  
tolisaaree..eeee..palikenu hRdayam 
tolisaaree..eeee..palikenu hRdayam
nee lalita pada yugaLa
rajata kinkiNula..galagala ravaLulalO
OO OO OO OO OO OO OO OO

tolisaaree..eeee..palikenu hRdayam 
nee lalita pada yugaLa
rajata kinkiNula..galagala ravaLulalO
OO OO OO OO OO OO OO OO
tolisaaree..eeee..palikenu hRdayam

:::1 

geetaaniki sangeetam..jatayani 
naaTyaaniki layanaadam..SRtiyani 
geetaaniki sangeetam..jatayani 
naaTyaaniki layanaadam..SRtiyani
raaga roopamE..andamanee 
raaga roopamE..andamanee..aa
andamE..sundara jeevana
rasaanubhootiki..naandiyani 

tolisaaree..eeee..palikenu hRdayam 


:::2 

nee edapai kadilE mRdu chElaam chalamunai
nee mOvipai molichE darahaasaamkuramunai
nee edapai kadilE mRdu chElaam chalamunai
nee mOvipai molichE darahaasaamkuramunai
nee bharata kaLaku navaratna vaedhinai 
nee koochipooDikE..jeevanaaDinai
nee muvvalakE swara bhaashyamunai
nee mundu praNaya sarvasvamunai
kaLaa gaganamulu andukondunani 
ilanE divigaa malachukondunanee 

tolisaaree..eeee..palikenu hRdayam 
nee lalita pada yugaLa
rajata kinkiNula..galagala ravaLulalO
tolisaaree..eeee..aaaaaa..palikenu hRdayam 

Thursday, August 01, 2013

మా బంగారక్క--1977
chimmata khajana maro Animutyam tappaka vinandii ii paata 
http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=21006

సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::వేటూరి 
గానం::రామకృష్ణ,P.సుశీల
తారాగణం::మురళీమోహన్,సత్యనారాయణ,శ్రీదేవి,రమాప్రభ,అల్లు రామలింగయ్య,నిర్మల 

పల్లవి::

చేత వెన్నా ముద్ద..చెంగల్వాపూదండా
చేత వెన్నా ముద్ద..చెంగల్వాపూదండా
లింగులిటుకు..లింగులిటుకు
తింటే మటుకు గుటుకు గుటుకు
చేత వెన్నా ముద్ద..చెంగల్వాపూదండా

చరణం::1

ఓ చిలకా..రాచిలకా
నిన్ను పట్టేసి పంజరంలో పెట్టేస్తే..ఏం చేస్తావు?
ఏం చేస్తావు..నువ్వేం చేస్తావు?

ఏం చేస్తానా..ఏం చేస్తానా
జువ్వలు పటపట కొరుకుతా..రివ్వున పై పై కెగురుతా
రెప రెప రెప రెప రెప రెప రెప రెప

చేత వెన్నా ముద్ద..చెంగల్వాపూదండా

చరణం::2

ఓ ఏరా..సెలయేరా
నిన్ను గట్టువేసి కదలకుండా కట్టెస్తే..ఏం చేస్తావు
ఏం చేస్తావు..నువ్వేం చేస్తావు?

ఏం చేస్తానా..ఏం చేస్తానా
కస్సున బుస్సున పొంగుతా
గట్టును తెంచుకొని పొర్లుతా
జలజలజలజలజలజల

చేతవెన్నె ముద్ద..చెంగల్వాపూదండా

చరణం::3

ఓ గాలి..ఈ..పైరగాలి
నిన్ను బుడగలోకి ఊదేసి..ముడివేస్తే..ఏం చేస్తావు?
ఏం చేస్తావు..నువ్వేం చేస్తావు?

ఏం చేస్తానా..ఏం చేస్తానా
ఫటాఫటామని పేలుతా..చిటారుకొమ్మల ఊగుతా
చేతవెన్నా ముద్ద..ఆ..చెంగల్వాపూదండా

ఓ యమ్మ..ఓ బుట్టబొమ్మ
నిన్ను ఎవడేనా చినవాడు ఎత్తుకుపోతే ఏం చేస్తావు?
ఏం చేస్తావు..నువ్వేం చేస్తావు?
ఆహా ఆహా