Monday, October 05, 2009

సంసారం--1975సంగీతం::T.చలపతి
రచన::డా.సినారె
గానం::S.జానకి,M.రమేష్


ఒంటరిగా ఉన్నామూ..మనమిద్దరమే..వున్నామూ
ఉలకవెందుకు..పలకవెందుకు..
బిడియమెందుకు వలపు విందుకు..
కలసి పోదాము రారా..

ఒంటరిగా ..హ్హా..హ్హా..ఉన్నామూ
మనమిద్దరమే..హ్హే..హ్హే..వున్నామూ..

ఎవరికంటపడినా..ఏమనుకొంటారూ..
పడుచువాళ్ళ సరదా..పోనీ అంటారూ..2
ఏదో గుబులు..ఎందుకు దిగులు..2
ఎగిరిపోదాము రారా..

ఒంటరిగా ..హ్హా..హ్హా..ఉన్నామూ
మనమిద్దరమే..హ్హే..హ్హే..వున్నామూ..

గువ్వజంట ఏదో..గుసగుసలాడిందీ
వలపు ఓ న మాలూ..దిద్దుకోమన్నదీ..2
ఇపుడేవద్దు..ఒకటేముద్దు..2
రేపుచూద్దాము రా..రా..

ఒంటరిగా ..హ్హా..హ్హా..ఉన్నామూ
మనమిద్దరమే..హ్హే..హ్హే..వున్నామూ..

ఇంతమంచి సమయం..ఎపుడు దొరుకుతుందీ
మూడుముళ్ళుపడనీ..ప్రతిరోజు దొరుకుతుందీ..2
అప్పటి వరకు అల్లరివయసు..2
ఆగనంటుంది రా..రా..

ఒంటరిగా ..హ్హా..హ్హా..ఉన్నామూ
మనమిద్దరమే..హ్హే..హ్హే..వున్నామూ..
ఉలకవెందుకు..పలకవెందుకు..
బిడియమెందుకు వలపు విందుకు..
కలసి పోదాము రారా..

ఒంటరిగా ..హ్హా..హ్హా..ఉన్నామూ
మనమిద్దరమే..హ్హే..హ్హే..వున్నామూ..

సింధూర పువ్వు--1988::శివరంజని::రాగం

పాట ఇక్కడ వినండి


సంగీతం::మనోజ్ గాయన్
రచన:: ?
గానం::SP.బాలు,KS.చిత్ర


శివరంజని::రాగం 


సింధూరపువ్వ తేనె చింధించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా
కలలే విరిసేనే కథలే పాడెనే
ఒక నదివోలే ఆనదం ఎద పొంగెనే...

ఓ..సింధూరపువ్వ తేనె చింధించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా

ఓ..ఓ..ఓ.ఓ..మ్మ్..మ్మ్..ఓ..
కమ్మని ఊహలు కలలకు అందం..
వీడని బంధం కాదా..
గారాల వెన్నెలకాచే..సరాగాల తేలీ..2
అందాలు సందడి చేసే..రాగాలనేలీ..

సింధూరపువ్వ తేనె చింధించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా

మాటలచాటున నాదం నువ్వే..తియ్యని పాట నేనే
మధుమాస ఉల్లాసాలే పలికించేనే
మురిపాలు చిందే హౄదయం..కోరేను నిన్నే

సింధూరపువ్వ తేనె చింధించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా

అలలైపొంగే ఆశలుకోటి ఊయలఊగే వేళా
నా చెంత తోడై నీడై వెలిసావు నీవే2
రాగాలు ఆలపించీ..పిలిచావు నన్నే

సింధూరపువ్వ తేనె చింధించరావా
చిన్నారి గాలి సిరులే అందించరావా