Saturday, March 08, 2014

కుంకుమరేఖ--1960


సంగీతం::మాష్టర్ వేణు
రచన::ఆరుద్ర
దర్శకత్వం::తాపీ చాణుక్య
గానం::ఘంటసాల,జిక్కి
తారాగణం::సావిత్రి,జగ్గయ్య,రేలంగి,బాలయ్య,M. సరోజ, డైసీ ఇరానీ,కుమారి మంజుల

పల్లవి::

తీరెను కోరిక తీయతీయగా 
హాయిగా మనసులు తేలిపోవగా
కలసిప్రయాణం కలుగు వినోదం 
కలలు ఫలించె కమ్మకమ్మగా   

తీరెను కోరిక తీయతీయగా 
హాయిగా మనసులు తేలిపోవగా
కలసిప్రయాణం కలుగు వినోదం 
కలలు ఫలించె కమ్మకమ్మగా 

చరణం::1

ఊహాలలోనికి ప్రయాణము 
ఉందామచటే నివాసము
ఊహాలలోనికి ప్రయాణము 
ఉందామచటే నివాసము
తేనెలు కురిశాయి మన జీవితాన
తేనెలు కురిశాయి మన జీవితాన 
చూసెడు వారలు యీసుచెందగ   

తీరెను కోరిక తీయతీయగా 
హాయిగా మనసులు తేలిపోవగా
కలసిప్రయాణం కలుగు వినోదం 
కలలు ఫలించె కమ్మకమ్మగా 

చరణం::2

ఇలలో స్వర్గం ఇదే ఇదే 
పాడేను నామది పదే పదే
ఇలలో స్వర్గం ఇదే ఇదే 
పాడేను నామది పదే పదే
పాటకు నా మనస్సు పరవశమొంది 
పాటకు నా మనస్సు పరవశమొంది    
తన్మయ మాయను తనివి తీరగా 

తీరెను కోరిక తీయతీయగా 
హాయిగా మనసులు తేలిపోవగా
కలసిప్రయాణం కలుగు వినోదం 
కలలు ఫలించె కమ్మకమ్మగా 

KunkumaRekha--1960
Music::Master Venu
Lyrics::Arudra
Singers::Ghantasala and Jikki
Cast::Savitri,Jaggayya,Relangi,Balayya,M.Saroja, Daisee Iraanii,Kumari Manjula.

:::

teerenu korika teeyateeyagaa 
haayigaa manasulu telipovagaa
kalasiprayaanam kalugu vinodam 
kalalu phalinche kammakammagaa   

teerenu korika teeyateeyagaa 
haayigaa manasulu telipovagaa
kalasiprayaanam kalugu vinodam 
kalalu phalinche kammakammagaa 

:::1

oohaalaloniki prayaanamu 
undaamachate nivaasamu
oohaalaloniki prayaanamu 
undaamachate nivaasamu
tenelu kurisaayi mana jeevitaana
tenelu kurisaayi mana jeevitaana 
choosedu vaaralu yeesuchendaga   

teerenu korika teeyateeyagaa 
haayigaa manasulu telipovagaa
kalasiprayaanam kalugu vinodam 
kalalu phalinche kammakammagaa 

:::2

ilalo svargam ide ide 
paadenu naamadi pade pade
ilalo svargam ide ide 
paadenu naamadi pade pade
paataku naa manassu paravasamondi 
paataku naa manassu paravasamondi    
tanmaya maayanu tanivi teeragaa 

teerenu korika teeyateeyagaa 
haayigaa manasulu telipovagaa
kalasiprayaanam kalugu vinodam 

kalalu phalinche kammakammagaa  

జగదేకవీరుని కథ--1961
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
రచన::పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం::ఘంటసాల, స్వర్ణలత

10th March:::స్వర్ణలత జయంతి 

పల్లవి::

ఆశా ఏకాశా..నీ నీడను మేడలు కట్టేశా 
ఆశా ఏకాశా..నీ నీడను మేడలు కట్టేశా
చింతలో రెండు చింతలో..నా చెంత కాదు నీ తంతులూ
ఓయ్..చింతలో..రెండు చింతలో..నా చెంత కాదు నీ తంతులూ

చరణం::1

ఓ.ఓ.ఓ.ఓ.ఓ.ఓ.ఓ.ఓ.ఓ.ఓ
వద్దంటె కాదె ముద్దుల
బాలా ప్రేమ పరగణా రాసేశా
మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్ హూ..
వద్దంటె కాదె ముద్దుల
బాలా ప్రేమ పరగణా రాసేశా
నిన్ను రాణిగా..ఆ..నిన్ను రాణిగా చేసేశా
చేతులు జోడించి మ్రొక్కేశా..ఆశా..ఆ ఆ ఆ
ఆశా ఏకాశా..నీ నీడను మేడలు కట్టేశా

చరణం::2

ఓ.ఓ.ఓ.ఓ.ఓ.ఓ.ఓ.ఓ.ఓ.ఓ
కోశావులేవోయి కోతలు చాల చూశానులే నీ చేతలూ
కోశావులేవోయి కోతలు చాల చూశానులే నీ చేతలూ
రాజు ఉన్నాడూ..రాజు ఉన్నాడూ..మంత్రి ఉన్నాడూ
సాగవు సాగవు..నీ గంతులు
చింతలో...ఆ...రాజా..మంత్రా..ఎవరూ..ఎక్కడా
రాజుగారి బూజు దులిపేస్తా..మంత్రిగారి చర్మం ఒలిచేస్తా
రాజుగారి బూజు దులిపేస్తా..మంత్రిగారి చర్మం ఒలిచేస్తా
కోటలో పాగా..ఆ..కోటలో పాగా వేసేస్తా గట్టి నీ చెయ్యి పట్టేస్తా

ఆశా..ఆ ఆ ఆ
ఆశా ఏకాశా..నీ నీడను మేడలు కట్టేశా
ఓయ్..చింతలో రెండు చింతలో..నా చెంత కాదు నీ తంతులూ

మహాకవి కాళిదాసు--1960::రాగమాలిక
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర్ రావు 
రచన::ఘంటసాల
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::అక్కినేని, శ్రీరంజని, ఎస్.వి. రంగారావు,రేలంగి, రాజసులోచన,పి. సూరిబాబు
mOhana::raagam 
kEdaaragouLa::raagam 
kalyaaNi::raagam
kaanaDa::raagam 
pantuvaraaLi::raagam 
madhyamaavati::raagam 

శ్యామలా దండకము 

మోహన::రాగం  మాణిక్య వీణా ముఫలాలయంతీం
మదాలసాం మంజుల వాగ్విలాసాం
మహేంద్ర నీలద్యుతి కోమలాంగీం
మాతంగ కన్యాం మనసా స్మరామి

కేదారగౌళ::రాగం  చతుర్భుజే చంద్రకళా వతంసే
కుచోన్నతే కుంకుమ రాగ శోణే
పుండ్రేక్షు పాశాంకుశ పుష్పబాణ హస్తే
నమస్తే..జగదేకమాతః జగదేకమాతః..ఆ..

కల్యాణి::రాగం మాతా మరకతశ్యామా మాతంగీ మధుశాలినీ
కుర్యాత్కటాక్షం కల్యాణీ కదంబ వనవాసినీ

కల్యాణి::రాగం జయ మాతంగతనయే
జయ నీలోత్పల ద్యుతే
జయ సంగీత రసికే
జయ లీలా శుక ప్రియే

జై జననీ!

కల్యాణి::రాగం సుధాసముద్రాంత హృద్యన్మణి ద్వీప సంరూఢ బిల్వాటవీ మధ్య
కల్పద్రుమాకల్ప కాదంబ కాంతారవాసప్రియే కృత్తివాసప్రియే

కానడ::రాగం 
సాదరారబ్ధ సంగీతసంభావనా సంభ్రమాలోల నీప స్రగాబద్ధ
చూళీ సనాథ త్రికే సానుమత్పుత్రికే
శేఖరీ భూత శీతాంశు రేఖా మయూఖావళీ
బద్ధ సుస్నిగ్ధ నీలాలక శ్రేణి శృంగారితే లోక సంభావితే

పంతువరాళి::రాగం 
కామలీలా ధనుస్సన్నిభభ్రూలతా పుష్ప సందేహ
కృచ్ఛారు గోరోచనా పంకకేళీ లలామాభిరామే సురామే రమే

మధ్యమావతి::రాగం సర్వయంత్రాత్మికే సర్వతంత్రాత్మికే సర్వమంత్రాత్మికే సర్వముద్రాత్మికే
సర్వశక్త్యాత్మికే సర్వచక్రాత్మికే సర్వవర్ణాత్మికే సర్వరూపేజగన్మాతృకే
హే జగన్మాతృకేపాహి మాం పాహి మాం పాహి పాహి

గులేబకావళి కధ--1962

సంగీతం::జోసెఫ్,వేలూరి కృష్ణ మూర్తి 
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి ( తొలి పరిచయము ) 
గానం::S..జానకి, ఘంటసాల బృందం  
తారాగణం::N.T..రామారావు, జమున, రాజనాల, ఋష్యేంద్రమణి, నాగరత్న

పల్లవి::

సలామలేకుం.....
సలామలేకుం సాహెబుగారు..భలే సోకుగా వచ్చారా
బల్‍బలే సోకుగా వచ్చరా..సలమెలేకుం

అస్సలామలేకుం
పసందు చూసి నిశా చేసి
దిల్ ఖుశీ చేయగా వచ్చానే 
దిల్ ఖుశీ చేయగా వచ్చానే 
అస్సలామలేకుం..మ్మ్..

చరణం::1

నడుం వంగి గడ్డాము నెరసినా పడతి మోజు పోలేదా
కులుకు తగ్గి పోలేదా..మీ కులుకు తగ్గి పోలేదా..
సలామెలేకుం...మ్మ్..

వయసు తోటి పనిఏముందే నా మనసు చూడవె బుల్‍బుల్‍
నా హొయలు చూస్తెనే జిల్‍జిల్‍..నా హొయలు చూస్తెనే జిల్‍జిల్‍

అస్సలామలేకుం...మ్మ్..

చరణం::2

అత్తరులో మునిగొస్తేనేమి ఆటను గెల్చుట కల్ల..ఆ..
పోటీలో నువు ఢిల్ల..మా పోటీలో నువు ఢిల్ల..
సలామెలేకుం
అత్తరుకంటే మత్తును చూపే సత్తువ ఉందే పిల్ల
నా చలాకి చక్కెర బిళ్ళ 
నా చలాకి చంకీ పిల్ల..

అస్సలామలేకుం...మ్మ్..

చరణం::3

కన్నెలందరు కాలు దువ్వితే రిమ్మ తిరిగి పోతుందోయ్
నీ గుండె బీచు మంటుందోయ్..గుండె బీచు మంటుందోయ్
సలామెలేకుం
జబ్బ తరిసి నే దూకానంటే దెబ్బకు మీరు పరారు
మీ దెయ్యం దిగుట ఖరారు..మీ దెయ్యం దిగుట ఖరారు

అస్సాలమలేకుం..హ్హా..అస్సాలమలేకుం..హ్హా..అస్సాలమలేకుం...మ్మ్..


Gulebakaavali Katha--1962 
Music::Josep KrishnaMoorti
Lyrics::C.Naaraayana Reddy
Singers::Ghantasaala, Janaki

salaamalekum
salaamalekum saahebugaaru bhale sokugaa vacchaaraa
bal bale sokugaa vaccharaa..salamelekum

assalaamalekum
pasandu chusi nishaa chesi
dil khushI cheyagaa vacchaane 
dil khushii cheyagaa vacchaane 
assalaamalekum..mm..

:::1

nadum vangi gaddaamu nerasinaa padati moju poledaa
kuluku taggi poledaa..mee kuluku taggi poledaa
salaamelekum
vayasu toti paniemunde naa manasu chudave bul bul
naa hoyalu chustene jil jil  
naa hoyalu chustene jil jil 

assalaamalekum..mm..

:::2

attarulo munigostenemi aatanu gelchuta kalla
potiilo nuvu diilla..maa potiilo nuvu diilla 
salaamelekum
attarukante mattunu chupe sattuva unde pillaa
naa chalaaki chakkera billa 
naa chalaaki chamkii pilla.. 

assalaamalekum..mm..

:::3

kannelandaru kaalu duvvite rimma tirigi potundoy
nee gunde beechu mantundoy 

salaamelekum..mm..

jabba tarisi ne dookaanante debbaku meeru paraaru
mee deyyam diguta kharaaru..mee deyyam diguta kharaaru  

assaalamalekum..hhaa..assaalamalekum..hhaa..assaalamalekum

మహాత్ముడు--1976::భీంపలాస్::రాగం

 
సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచన::సినారె
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::అక్కినేని,శారద,ప్రభ,G.వరలక్ష్మి,జయమాలిని,సత్యనారాయణ,
కాంతారావు,అల్లు రామలింగయ్య
భీంపలాస్::రాగం  

పల్లవి::
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..ఒహో..ఒహో..ఒహో..ఓఓఓ 
ఎంత మధురం ఈ క్షణం..ఎంత తీయని అనుభవం
ఎంత మధురం ఈ క్షణం..ఎంత తీయని అనుభవం
చల్లగా తల్లిలా చల్లగా తల్లిలా లాలి౦చే ఈ నందనం
ఎంత మధురం ఈ క్షణం..ఎంత తీయని అనుభవం

చరణం::1

పూర్ణచంద్ర మణికాంతులే..నయనాలుగా
ఉదయ సూర్యకిరణాలే..చరణాలుగా
పూర్ణచంద్ర మణికాంతులే..నయనాలుగా
ఉదయ సూర్యకిరణాలే..చరణాలుగా
అవతరించిన అందగాడే..అవతరించిన అందగాడే
బ్రతుకు తోటలో..పదం మోపితే

ఎంత మధురం ఆ క్షణం..ఎంత తీయని అనుభవం           
ఎంత మధురం ఈ క్షణం..ఎంత తీయని అనుభవం
చల్లగా తల్లిలా చల్లగా తల్లిలా లాలి౦చే ఈ నందనం
ఎంత మధురం ఈ క్షణం..ఎంత తీయని అనుభవం

చరణం::2

సుందర దరహాసాలే..సుమదళాలుగా
సురచిర మృదు భావలే..పరిమళాలుగా
సుందర దరహాసాలే..సుమదళాలుగా
సురచిర మృదు భావలే..పరిమళాలుగా
నవనవలాడే నవవసంతుడే..నవనవలాడే నవవసంతుడే
నన్నే వలచి..నా వాడైతే

ఎంత మధురం ఆ క్షణం..ఎంత తీయని అనుభవం           
ఎంత మధురం ఈ క్షణం..ఎంత తీయని అనుభవం
చల్లగా తల్లిలా..చల్లగా తల్లిలా లాలి౦చే ఈ నందనం
ఎంత మధురం ఈ క్షణం..ఎంత తీయని అనుభవం