Saturday, January 30, 2010

ఒకనాటి రాత్రి--1980

సంగీతం::భానుమతి
రచన::?
గానం::బాలు

పల్లవి::

మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో
మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో
మంచు చినుకు మదిని కులికే
మంచు చినుకు మదిని కులికే
తరుణ కాంతుల తళతళవో
మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో

చరణం::1

మన్మధ బాణం నువ్వు, మరుమల్లెకు ప్రాణం నవ్వు
ఆరు ఋతువుల ఆమనివో
మన్మధ బాణం నువ్వు, మరుమల్లెకు ప్రాణం నవ్వు
ఆరు ఋతువుల ఆమనివో
అందీ అందని రతివో అందానికి హారతి నీవో
అందీ అందని రతివో అందానికి హారతి నీవో
ప్రణయవీణా భారతివో
మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో

చరణం::2

పల్లెపదానికి తెలుగు,తొలి జానపదానికి జిలుగు
ఎంకి పాటకు వెలుతురువో
చూపులు కొలిచిన రూపం
తీగను విడిచిన రాగం
ఎన్ని మమతల మాధురివో
మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో

చరణం::3

భక్తికి త్యాగయ గీతం, రక్తికి నవరస కావ్యం
భక్తికి త్యాగయ గీతం, రక్తికి నవరస కావ్యం
ఎన్ని పూజలకిది ఫలమో
ముక్తికి కోవెల దీపం, అనురక్తికి జీవనరాగం
ఎన్ని జన్మల సంగమమో

మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో
మంచు చినుకు మదిని కులికే
మంచు జల్లుపడి మెరిసే మల్లికవో

ఇల్లాలు--1981

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::
గానం::S.P.బాలు , P.సుశీల

పల్లవి::

నీరెండ దీపాలు నీ కళ్ళలో
నా నీడ చూసాను ఎన్నాళ్ళకో
ఈ కొండకోనల్ల వాకిళ్ళలో
నీదాననైనాను కౌగిళ్ళలో
నీరెండ దీపాలు నీ కళ్ళలో
నా నీడ చూసాను ఎన్నాళ్ళకో

చరణం::1

ఈ సంధ్య వెలుగుల్లో నారింజ రంగుల్లో
ఈ సంధ్య వెలుగుల్లో నారింజ రంగుల్లో
నీ అందచందాలు మందారమై
నీ రాగభావాలు శృంగారమై
ఈ కొండగాలుల్లో నా గుండె ఊసుల్లో
నీ మాట అనురాగ సంగీతమై
నీ చూపు ప్రణయాల పేరంటమై
పొద్దెరగని ముద్దులలో ముద్దగ తడిసేవేళ

చరణం::2

నా ఆశలీనాడు ఆకాశమే చేరి
నా ఆశలీనాడు ఆకాశమే చేరి
మెరిసేను తారల్ల మణిహారమై
విరిసేను జాబిల్లి మనతీరమై
అందాల హరివిల్లు పొదరిల్లుగా మారి
వరిచేను విరిపానుపు మనకోసమై
కరగాలి జతగూడి మనమేకమై
ముద్దులలో నెలబాలుడి నిద్దురపోయిన వేళ

నీరెండ దీపాలు నీ కళ్ళలో
నా నీడ చూసాను ఎన్నాళ్ళకో

ఒకనాటి రాత్రి--1980

సంగీతం::భానుమతి
రచన::?
గానం::P.భానుమతి
నటీ,నటులు::భానుమతి,చక్రపాణి, మధుబాబు, రాజీ, ప్రీతా

పల్లవి::

చిట్టి చిట్టి చేతులతో పాప బంతులాడాలీ
దొరకని దొంగలకు గుణపాఠం నేర్పాలి

చరణం::1

గురిచూడనీ ఎరవేయని పగవారని తెలిసేదాక
గురిచూడనీ ఎరవేయని పగవారని తెలిసేదాక
ఎవరేమిటో ఎపుడేమిటో ఈ ఆట ముగిసేదాకా
బ్రతుకే బంతాట
ఇది ఒక వింతాట

చిట్టి చిట్టి చేతులతో పాప బంతులాడాలీ
దొరకని దొంగలకు గుణపాఠం నేర్పాలి

చరణం::2

పెద్దపులినైనాగాని మాటువేసి పడితే నీ ముందు పిల్లి కాదా
పెద్దపులినైనాగాని మాటువేసి పడితే నీ ముందు పిల్లి కాదా
పిల్లి పిల్లనైనాగాని కట్టి వేసి కొడితే పెద్దపులిగా మారిపోదా
తెలివిగ మెలగాలి మనిషిగ నిలవాలి

చిట్టి చిట్టి చేతులతో పాప బంతులాడాలీ
దొరకని దొంగలకు పాఠం నేర్పాలి
గుణపాఠం నేర్పాలి

ఒకనాటి రాత్రి--1980సంగీతం::భానుమతి
రచన::?
గానం::P.భానుమతి
నటీ,నటులు::భానుమతి, చక్రపాణి, మధుబాబు, రాజీ, ప్రీతా

పల్లవి::

నిదురపోవాలి నీవు మేలుకోవాలి నేను
నిదుర నీకంటి పాప
నీవు మా కంటి పాప
జోలాలి లాలి లాలి

నిదురపోవాలి నీవు మేలుకోవాలి నేను
నిదుర నీకంటి పాప
నీవు మా కంటి పాప
జోలాలి లాలి లాలి
నిదురపోవాలి నీవు మేలుకోవాలి నేను

చరణం::1

కలలే పసివారి లోకం
నవ్వులే వారి నేస్తం
వయసు ఎంతైనా రాని
పాప మనసుండిపోనీ
జోలాలి లాలి లాలి
నిదురపోవాలి నీవు మేలుకోవాలి నేను

చరణ::2

నీవు నడిచేది బాటై
నలుగురూ నడిచిరానీ
కన్న నీవారి పేరు
గొప్పగా చెప్పుకోని
జోలాలి లాలి లాలి

నిదురపోవాలి నీవు మేలుకోవాలి నేను
నిదుర నీకంటి పాపై
నీవు మా కంటి పాపై
జోలాలి లాలి లాలి
నిదురపోవాలి నీవు మేలుకోవాలి నేను

తోడూ నీడ--1965సంగీతం::K.V.మహాదేవన్ 
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::N.T..రామారావు,S.V.రంగారావు,P.భానుమతి,జమున,గీతాంజలి,నాగయ్య 

పల్లవి::

ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు
నేనేమైపోయాను ఉన్నాను నీడై ఉన్నాను మీ నీడై ఉన్నాను
ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు
నేనేమైపోయాను ఉన్నాను నీడై ఉన్నాను మీ నీడై ఉన్నాను
ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు

చరణం::1

తనువు విడలిపోయినా తలపు విడిచిపోలేదు
కనుల ఎదుట లేకున్నా మనసు నిండి ఉన్నాను
తనువు విడలిపోయినా తలపు విడిచిపోలేదు
కనుల ఎదుట లేకున్నా మనసు నిండి ఉన్నాను
వేరొక రూపంలో చేరవచ్చినని నేనే
కన్నులుండి కానలేక కలతపడుట ఏలనో ఏలనో

ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు
నేనేమైపోయాను ఉన్నాను నీడై ఉన్నాను మీ నీడై ఉన్నాను
ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు

చరణం::2

నన్నింకా మరువలేక నలిగి నలిగిపోతారా
నమ్ముకున్న కన్నె బ్రతుకు నరకంగా చేస్తారా
నన్నింకా మరువలేక నలిగి నలిగిపోతారా
నమ్ముకున్న కన్నె బ్రతుకు నరకంగా చేస్తారా
మరచిపొండి మమతలన్ని మరిచిపొండి గతాన్ని
ఎదను రాయి చేసుకొని ఏలుకోండి ఆ సతిని మీ సతిని

ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు
నేనేమైపోయాను ఉన్నాను నీడై ఉన్నాను మీ నీడై ఉన్నాను
ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు
నేనేమైపోయాను ఉన్నాను నీడై ఉన్నాను మీ నీడై ఉన్నాను
ఎందులకీ కన్నీరు ఎందుకిలా ఉన్నారు

చల్లని నీడ--1968
సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచన::D.సినారె 
గానం::S.జానకి
నిర్మాతలు::K.V.సుబ్బయ్య, చలపతిరావు
దర్శకత్వం::తాతినేని రామారావు
సంస్థ::జనరంజని ఫిలింస్
నటీ,నటులు::హరనాథ్, జమున, గుమ్మడి, అంజలీదేవి, గీతాంజలి

పల్లవి::

మీరెవరో..ఏ వూరో ఏ పేరో 
మ్మ్ మ్మ్ .. 
ఎందుకు వచ్చారో..కొంచెం చెబుతారా

మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్  మీరెవరో..ఏ వూరో ఏ పేరో 
ఎందుకు వచ్చారో..కొంచెం చెబుతారా
మీరెవరో..

చరణం::1

ముద్దుల మూటలు..కట్టుకుని 
ముచ్చటలెన్నో..మోసుకొని 
రవ్వలు కురిసే..చిరునవ్వులతో 
ఎవ్వరికోసం..వచ్చారో

మీరెవరో..ఏ వూరో ఏ పేరో 
ఎందుకు వచ్చారో..కొంచెం చెబుతారా
మీరెవరో

చరణం::2

చుక్కల పల్లకిలో..సాగి
మబ్బుల దారుల..ఊరేగి
ఏ చెలి కోసం..తెచ్చారో

మీరెవరో..ఏ.వూరో ఏ పేరో 
ఎందుకు వచ్చారో..కొంచెం చెబుతారా
మీరెవరో

చరణం::3

వచ్చిన ప్రియునికి..ఎదురేగి
వెచ్చని కౌగిలినే..కోరి
సిగ్గుల తెరలో..దాగిన చెలికి
కోరినవన్ని..ఇచ్చారో

మీరెవరో..ఏ.వూరో ఏ పేరో 
ఎందుకు వచ్చారో..కొంచెం చెబుతారా
మీరెవరో

అందగాడు--1981
సంగీతం::ఇళయరాజా
గానం::వాణిజయరాం
నిర్మాత & దర్శకత్వం::టి.ఎం.బాలు
నటీ,నటులు::కమల్‌హాసన్,శ్రీదేవి

పల్లవి:

ఎవరికి ఎవరో రంగనాథ తెలియజాలరు కాదా
ఎవరికి ఎవరో రంగనాథ తెలియజాలరు కాదా
ఏ క్షణమెవరు ఏమౌతారో అంతా నీ లీల
ఎవరికి ఎవరో రంగనాథ తెలియజాలరు కాదా

చరణం::1

గూడే వదిలిన..ఒంటరి చిలుక
తోడు నీడ కనలేక..తిరిగే వేళ
మమతే ఎరుగని..ఓ సిరిమల్లిక
గాలికి ఎగిరి గతిలేక..నలిగే వేళ
పువ్వుల..మాలను చేరెను..నేడు చిత్రం చూడు
వింతేనోయి ఇంతేనోయి..కాలం చేసే జాలం

ఎవరికి ఎవరో రంగనాథ..తెలియజాలరు కాదా

చరణం::2

కాలం మనిషికి..ప్రతికూలిస్తే
కర్రే పామై కాటేస్తే..మారును కథలే
దైవంగానీ..అనుకూలిస్తే 
చేసిన పుణ్యం ఫలియిస్తే..తీరును వ్యధలే
నిలుచునులేరా..నీలో న్యాయం..నీకు సహాయం
ఎన్నాళ్ళైనా ఎన్నేళ్ళైనా..నీదేలేరా విజయం

ఎవరికి ఎవరో రంగనాథ..తెలియజాలరు కాదా
ఏ క్షణమెవరు ఏమౌతారో..అంతా నీ లీల
ఎవరికి ఎవరో రంగనాథ..తెలియజాలరు కాదా

మాంగల్య భాగ్యం--1974
సంగీతం::భానుమతి,ముత్తు
రచన?
గానం::భానుమతి

నటీ,నటులు::భానుమతి, జయంతి, జగ్గయ్య, 
చంద్రమోహన్, వెన్నిరాడై నిర్మల

పల్లవి::

ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే
ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే
ఆనంద నిలయమై..నా తనువు పొంగెనే
ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే

చరణం::1

ఒకరికి కన్నుల్లో మిగిలెను..కన్నీరే
ఒకరికి గుండెల్లో విరిసెను..పన్నీరు
ఒకరికి కన్నుల్లో మిగిలెను..కన్నీరే
ఒకరికి గుండెల్లో విరిసెను..పన్నీరు
కృష్ణుడు నిను పోలిన..బిడ్డయేనమ్మా
ముద్దు మురిపం..యశోదదేనమ్మా
కన్నుల వెన్నెలవే..దేవుని కానుకవే
మదిలో వ్యధలు..మరచానే
ఆనంద నిలయమై..నా తనువు పొంగెనే
ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే

చరణం::2

మమతల రాగాలే పొంగెను..నాలోన
కుములుచు నీ తల్లి కుంగెను..లోలోన
మమతల రాగాలే పొంగెను..నాలోన
కుములుచు నీ తల్లి కుంగెను..లోలోన
జీవితమన్నది..చదరంగమేనమ్మా
ఎవరికి ఎవరో..చిత్రమేనమ్మా
ఇది విధి కల్పించిన..జీవిత బంధం
అనురాగం అనుబంధం..పూర్వజన్మ పుణ్యమే
ఆనంద నిలయమై..నా తనువు పొంగెనే
ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే

ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే
ఆనంద నిలయమై..నా తనువు పొంగెనే
ఇద్దరు తల్లుల వరమిదే..ఇంట వెలిసెనే

Thursday, January 28, 2010

మంచిమనుషులు--1974

సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::SP. బాలు,P. సుశీల


విను నా మాటా విన్నావంటే
జీవితమంతా పూవుల బాట..2

ఎన్నడు నీవు ఏడవకూ
కన్నుల నీరు రానీకూ..2
కష్టలందూ నవ్వాలీ
కళకళ ముందుకు సాగాలీ
కంటికి వెలుగూ..ఇంటికి వెలుగూ
ఆరని జ్యోతి నువ్వే నువ్వే
విను నా మాటా విన్నావంటే
జీవితమంతా పూవుల బాట

బిడ్డలు ముద్దుగ పెరగాలీ
పెద్దల ముచ్చట తీర్చాలీ..2
ఆటలు హాయిగ ఆడాలీ
చదువులు పెద్దవి చదవాలీ
ఇంటికి పేరూ..ఊరికిపేరూ
తెచ్చేవాడివి నువ్వే నువ్వే..
విను నా మాటా విన్నావంటే
జీవితమంతా పూవుల బాట

తల్లీ తండ్రీ ఒకరైనా
దైవ సమానం తల్లిసుమా..2
జీవిస్తుందీ మీ అమ్మా..
దేవునిలాగే కనబడకా
చల్లని మనసూ..తీయని మమతా
చక్కని బ్రతుకూ నీదే నీదే..

ఇది నీ మాటా విన్నానంటే
జీవితమంతా పూవుల బాట
ఇది నీ మాటా విన్నానంటే
జీవితమంతా పూవుల బా

Wednesday, January 27, 2010

నేనూ మనిషినే--1971

సంగీతం::వేద
రచన::సినారే
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed By::G.V.R.Seshagiri Rao
తారాగణం::కృష్ణ,గుమ్మడి,కైకాల.సత్యనారాయణ,K.V.చలం,పొట్టిప్రసాద్,బేబి శ్రీదేవి,కాంచన,శకుంతల,సురేఖ.

పల్లవి::

పాలరాతి మందిరాన..పడతి బొమ్మ అందం
అనురాగ గీతిలోన..అచ్చతెలుగు అందం
పాలరాతి మందిరాన..పడతి బొమ్మ అందం

చరణం::1

రతనాల కోట ఉంది..రాచకన్నె లేదు
రంగైన తోట ఉంది..రామ చిలుక లేదు
ఆ రాచకన్నెవు నీవై అలరిస్తే అందం
ఆ రామచిలుకవు నీవై నవ్వితే అందం

పాలరాతి మందిరాన..పడతి బొమ్మ అందం
అనురాగ గీతిలోన..అచ్చతెలుగు అందం
పాలరాతి మందిరాన..పడతి బొమ్మ అందం

చరణం::2

కన్నెమనసు ఏనాడు..సన్నజాజి తీగ
తోడులేని మరునాడు..వాడిపోవు కాదా 
ఆ తీగకు పందిరి నీవై అందుకుంటే అందం
ఆ కన్నెకు తోడుగా నిలచి అల్లుకుంటే అందం

పాలరాతి మందిరాన..పడతి బొమ్మ అందం
అనురాగ గీతిలోన..అచ్చతెలుగు అందం
పాలరాతి మందిరాన..పడతి బొమ్మ అందం

చరణం::3

నీ సోగకన్నుల పైన బాస చేసినాను
నిండు మనసు కోవెలలోన నిన్ను దాచినాను
ఇరువురిని ఏకం చేసే ఈ రాచబందం
ఎన్నెన్ని జన్మలకైనా చెరిగిపోని అందం

చెలుని వలపు నింపుకున్న చెలియ బ్రతుకు అందం
అనురాగ గీతిలోన..అచ్చ తెలుగు అందం
లాల లాల లాలా..లాల లాల లాలా 


naenoo manishinae--1971
Music::vaeda
Lyrics::sinaarae
Singer's::baalu,suSeela
Film Directed By::G.V.R.Seshagiri Rao
Cast::Super Star Krishna, Gummadi, Satyanarayana,K.V.Chalam,
Baby Sridevi,Potti Prasad, Sakuntala, Kaanchana,Surekha.

pallavi::

paalaraati maMdiraana..paDati bomma aMdaM
anuraaga geetilOna..achchatelugu aMdaM
paalaraati maMdiraana..paDati bomma aMdaM

::::1

ratanaala kOTa uMdi..raachakanne laedu
raMgaina tOTa uMdi..raama chiluka laedu
aa raachakannevu neevai alaristae aMdaM
aa raamachilukavu neevai navvitae aMdaM

paalaraati maMdiraana..paDati bomma aMdaM
anuraaga geetilOna..achchatelugu aMdaM
paalaraati maMdiraana..paDati bomma aMdaM

::::2

kannemanasu aenaaDu..sannajaaji teega
tODulaeni marunaaDu..vaaDipOvu kaadaa 
aa teegaku paMdiri neevai aMdukuMTae aMdaM
aa kanneku tODugaa nilachi allukuMTae aMdaM

paalaraati maMdiraana..paDati bomma aMdaM
anuraaga geetilOna..achchatelugu aMdaM
paalaraati maMdiraana..paDati bomma aMdaM

::::3

nee sOgakannula paina baasa chaesinaanu
niMDu manasu kOvelalOna ninnu daachinaanu
iruvurini aekaM chaesae ee raachabaMdaM
ennenni janmalakainaa cherigipOni aMdaM

cheluni valapu niMpukunna cheliya bratuku aMdaM
anuraaga geetilOna..achcha telugu aMdaM
laala laala laalaa..laala laala laalaa 

Tuesday, January 26, 2010

మంచిమనుషులు--1974


సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల


శ్రీమద్రమా రమణ గోవిందో హ్హా..
హరిలో రంగ హరీ..అమ్మాయిగారిపని హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలో రంగ హరీ..అమ్మాయిగారిపని హరి

శ్రీమద్రమా రమణ గోవిందో హ్హా..
హరిలో రంగ హరీ..అబ్బాయిగారిపని హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలో రంగ హరీ..అబ్బాయిగారిపని హరి

చల్లగాలి తగిలిందంటే..పిల్లదానికి రెపరెపలూ
చల్లగాలి తగిలిందంటే..పిల్లదానికి రెపరెపలూ
పిల్లగాలి సోకిందంటే..కుర్రవాడికి గుబగుబలూ
పిల్లగాలి సోకిందంటే..కుర్రవాడికి గుబగుబలూ
గుబులురేగిన కుర్రవాడు..కూడకూడ వస్తానంటే
గూబమీద చెయ్యి ఒకటి గుయ్యిమంటు మ్రోగిందంటే

హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలో రంగ హరీ..అమ్మాయిగారిపని హరి

వెంటబడినా కొంటెవాణ్ణి..ఇంటిదాక రానిచ్చీ
తోడువచ్చిన చొరవిస్తా పోయిరమ్మని తలుపే మూస్తే
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
వెంటబడినా కొంటెవాణ్ణి..ఇంటిదాక రానిచ్చీ
తోడువచ్చిన చొరవిస్తా పోయిరమ్మని తలుపే మూస్తే
తలుపుమూసిన తలపుల్లోన తరుముకొస్తూ వాడేవుంటే
తలుపుమూసిన తలపుల్లోన తరుముకొస్తూ వాడేవుంటే
తెల్లవార్లూ కలలోకొచ్చి అల్లరల్లరీచేసాడంటే
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలో రంగ హరీ..అబ్బాయిగారిపని హరి

దోరవయసు జోరులోన కన్నుమిన్నూ కానరాక
జారి జారి కాలుజారి గడుసువాని వడిలో పడితే
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
దోరవయసు జోరులోన కన్నుమిన్నూ కానరాక
జారి జారి కాలుజారి గడుసువాని వడిలో పడితే
మనసుజారిపోతేగానీ..కాలుజారదు కన్నెపిల్లా
మనసుజారిపోతేగానీ..కాలుజారదు కన్నెపిల్లా
గడుసువాడది తెలుసుకోకా..వడినిపట్టి లొట్టలేస్తే
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి

హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలో రంగ హరీ..అమ్మాయిగారిపని హరి

హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలో రంగ హరీ..అబ్బాయిగారిపని హరి

హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరిలోరంగ హరి..హరిలోరంగ హరి
హరి హరి హరి హరి హరి హరి హ
రి

మంచిమనుషులు--1974

సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::SP.బాలు


నిన్నుమరచిపోవాలనీ
అన్నివిడిచి వెళ్ళాలనీ
ఎన్నిసార్లో అనుకొన్నా..
మనసురాక మానుకొన్నా
మనసురాక మానుకొన్నా..2
ఓ ఓ ఓ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

నువ్వు విడిచి వెళ్ళినా
నీ రూపు చెరిగిపోలేదూ
నువ్ మరలి రాకున్నా
నీ చోటెవ్వరికీ వెళ్ళలేదూ..2
తలుపు తెరిచి వుంచుకొనీ
తలవాకిట నించొన్నా..
వలపు నెమరు వేసుకొంటూ
నీ తలపులలో బ్రతికున్నా..

నిన్నుమరచిపోవాలనీ
అన్నివిడిచి వెళ్ళాలనీ
ఎన్నిసార్లో అనుకొన్నా..
మనసురాక మానుకొన్నా
మనసురాక మానుకొన్నా

ఎందుకిలా చేసావో....
నీకైనా తెలుసా..?
నేనెందుకింక ఉన్నానో..
నాకేమో తెలియదూ..2
నేను చచ్చిపోయినా..
నా ఆశ చచ్చిపోదులే..
నిన్ను చేరువరకూ..నా
కళ్ళు మూత పడవులే...

నిన్నుమరచిపోవాలనీ
అన్నివిడిచి వెళ్ళాలనీ
ఎన్నిసార్లో అనుకొన్నా..
మనసురాక మానుకొన్నా
మనసురాక మానుకొన్నా

ఓ ఓ ఓ ఓ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

గుండెలోన చేసావూ..
ఆరిపోని గాయాన్నీ..
మందుగా ఇచ్చావూ..
మన వలపు పంట పసివాణ్ణీ..2
ఆ లేతమనసు తల్లికోసం
తల్లడిల్లుతున్నదీ..
నీ తల్లిమనసు తెలియకనే..
దగ్గరౌతు వున్నదీ

నిన్నుమరచిపోవాలనీ
అన్నివిడిచి వెళ్ళాలనీ
ఎన్నిసార్లో అనుకొన్నా..
మనసురాక మానుకొన్నా
మనసురాక మానుకొ
న్నా

మంచిమనుషులు--1974

సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆత్రేయ,ఆచార్య
గానం::SP.బాలు,S.జానకి


పడకు పడకు వెంట పడకు
పడుచుపిల్లకు ఆశపడకు
పోపోరా...చినవాడా...2

పడకు పడకు అడ్డుపడకు
పడుచువాణ్ణి చేయి విడకు
పోలేనే...చినదానా...2

లైలా...ఆ...మజునూ...
మేలిముసుగులో పైడిబొమ్మలా
మిసమిసలాడే లైలా
నీ సొగసుకు సలాము చేస్తున్నా
నీ సొగసుకు సలాము చేస్తున్నా

సొగసును మించిన మగసిరితో
నా మనసునుదోచిన మజునూ..
నీ మమతకు గులామునౌతున్నా
నీ మమతకు గులామునౌతున్నా

పెళ్ళికూతురై..వెలుతున్నావా..
మన ప్రేమను ఎడారి చేసావా
మన ప్రేమను ఎడారి చేసావా
పెళ్ళి తనువుకే..చేసారూ...
మన ప్రేమ మనసుకే వదిలాను
మన ప్రేమ మనసుకే వదిలాను
లైలా.....ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..

పడకు పడకు వెంట పడకు
పడుచుపిల్లకు ఆశపడకు
పోపోరా...చినవాడా...

హే..ఏ..ఏ..
పడకు పడకు అడ్డుపడకు
పడుచువాణ్ణి చేయి విడకు
పోలేనే...చినదానా...

అనార్...సలీం...
గులాబి పూలతోటలో..ఓ..
హవాయి తీపి పాటలో..
గులాబి పూలతోటలో..
హవాయి తీపి పాటలో..
సలీము లేక గుండెకు
షరాబు మత్తు చూపినా..
ఆ..ఆ..ఆ..అనార్కలీవి నీవు
అనార్కలీవి..నీవు...

ఆఆఆ..మొగల్ సింహాస నానికి.
ఆఆఅ..కసాయి సాసనానికీ
మొగల్ సింహాస నానికి
కసాయి సాసనానికీ
సవాలుగా..జవాబుగా..
గరీబునే వరించినా..ఆ..ఆ
జహాపనావు నువ్వు..జహాపనావు నువ్వు

సలీం..సలీం..సలీం
అనార్....పవిత్ర ప్రేమకు..
సమాధి లేదులే..చరిత్ర మొత్తమే..
విషాధ గాధలే..విషాధ గాధలే

పడకు పడకు వెంట పడకు
పడుచుపిల్లకు ఆశపడకు
పోపోరా...చినవాడా...

హే..ఏ..ఏ..
పడకు పడకు అడ్డుపడకు
పడుచువాణ్ణి చేయి విడకు
పోలేనే...చినదానా...
పోపోరా...చినవాడా...
హే..ఏ..ఏ..
పోలేనే...చినదానా...
పోపోరా...చినవాడా...

మంచిమనుషులు--1974

సంగీతం::KV.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::బాలు,జానకి


నీవు లేని నేను లేను నేను లేక నీవు లేవు
నేనే నువ్వు నువ్వే నేను
నేను నువ్వు నువ్వు నేను లేనిచో
ఈ జగమే లేదు
నీవు లేని నేను లేను నేను లేక నీవు లేవు
నేనే నువ్వు నువ్వే నేను
నేను నువ్వు నువ్వు నేను లేనిచో
ఈ జగమే లేదు

తీగల్లో నువ్వు నేనే అల్లుకొనేది
పూవుల్లో నువ్వు నేనే మురిసివిరిసేది
తీగల్లో నువ్వు నేనే అల్లుకొనేది
పూవుల్లో నువ్వు నేనే మురిసివిరిసేది
తెమ్మెరలో మనమిద్దరమే పరిమళించేది
తెమ్మెరలో మనమిద్దరమే పరిమళించేది
తేనెకు మన ముద్దేలే తీపిని ఇచ్చేది..తీపిని ఇచ్చేది

నీవు లేని నేను లేను నేను లేక నీవు లేవు
నేనే నువ్వు నువ్వే నేను
నేను నువ్వు నువ్వు నేను లేనిచో
ఈ జగమే లేదు

నువ్వు లేక వసంతానికి యవ్వనమెక్కడది
నువ్వు లేక వానమబ్బుకు మెరుపే ఎక్కడది
సృష్టిలోని అణువు అణువులో ఉన్నామిద్దరము
జీవితాన నువ్వూ నేనై కలిశామిద్దరము

నీవు లేని నేను లేను నేను లేక నీవు లేవు
నేనే నువ్వు నువ్వే నేను
నేను నువ్వు నువ్వు నేను లేనిచో
ఈ జగమే లేదు

కొండల్లే నువ్వున్నావు నాకు అండగా
మంచల్లే నువ్వున్నావు నాకు నిండుగా
కొండల్లే నువ్వున్నావు నాకు అండగా
మంచల్లే నువ్వున్నావు నాకు నిండుగా
ఎన్ని జన్మలైనా ఉందాము తోడునీడగా
ఎన్ని జన్మలైనా ఉందాము తోడునీడగా
నిన్న నేడు రేపే లేని ప్రేమజంటగా..ప్రేమజంటగా

నీవు లేని నేను లేను నేను లేక నీవు లేవు
నేనే నువ్వు నువ్వే నేను
నేను నువ్వు నువ్వు నేను లేనిచో
ఈ జగమే లేదు

Monday, January 18, 2010

రంగులరాట్నం--1967::సింధుభైరవి::రాగంసంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు మరియు B. గోపాలం 
రచన::భుజంగరాయ శర్మ
గానం::ఘంటసాల బృందం 

తారాగణం::అంజలీదేవి,రాంమోహన్,వాణిశ్రీ,నీరజ, చంద్రమోహన్ (తొలి పరిచయము),త్యాగరాజు

సింధుభైరవి::రాగం 

పల్లవి::

ఆఆఆఆఆఆఆ 
కలిమి నిలవదు లేమి మిగలదు
కలకాలం ఒక రీతి గడవదు
కలిమి నిలవదు లేమి మిగలదు
కలకాలం ఒక రీతి గడవదు
నవ్విన కళ్ళే చెమ్మగిల్లవా
వాడిన బ్రతుకే పచ్చగిల్లదా

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము

చరణం::1

ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ 

ఏనుగుపైని నవాబు పల్లకిలోని షరాబు
గుఱ్ఱము మీది జనాబు గాడిదపైని గరీబు
నడిచే దారుల గమ్యమొక్కటే
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ 
నడిచే దారుల గమ్యమొక్కటే
నడిపే వానికి అందరొక్కటే 

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము

చరణం::2

ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ 
కోరిక ఒకటి జనించు తీరక ఎడద దహించు
కోరనిదేదో దేదో వచ్చు శాంతి సుఖాలను తెచ్చు
ఏది శాపమో ఏది వరమ్మో..ఓఓఓ..
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ 
ఏది శాపమో ఏది వరమ్మో
తెలిసీ తెలియక అలమటించుటే

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము

చరణం::3

త్యాగమొకరిది ఫలితమొకరిది
అమ్మప్రాణమాఇద్దరిదీ
వ్యధలూ బాధలు కష్టగాధలు
చివరికి కంచికి వెళ్ళే కధలే

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
బ్రతుకే రంగుల రాట్నము

చరణం::4

ఆఆఆఆఆఆఆఆ 
ఆగదు వలపు ఆగదు వగపు
ఆరదు జీవనమాగదు
ఎవరు కులికినా ఎవరు కుమిలినా
ఆగదు కాలం ఆగదు

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
బ్రతుకే రంగుల రాట్నము

ఆఆఆఆఆఆఆఆ
కలిమి నిలవదు లేమి మిగలదు
కలకాలం ఒక రీతి గడవదు
నవ్విన కళ్ళే చెమ్మగిల్లును
వాడిన బ్రతుకే పచ్చగిల్లును

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము

చరణం::5

ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
ఇరుగింటిలోన ఖేదం పొరుగింటిలో ప్రమోదం
రాలినపువ్వులు రెండు పూచే గుత్తులు మూడూ
ఒకరి కనులలో చీకటిరేయి
ఇరువురి మనసులు వెన్నెలహాయి

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
బ్రతుకే రంగుల రాట్నము
బ్రతుకే రంగుల రాట్నము

RangularaaTnam--1967
Music::S.Rajeswara Rao & B.Gopal
Lyrics::Bhujangaraaya Sarma
Singer's::ghanTasaala Brndam 

CAST::AnjalidEvi,Ram Moha, Vanisree,Neeraja,ChandraMohan,Tyagaraju

SindhuBhairavi::Raagam

:::

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
kalimi nilavadu lemi migaladu
kalakaalam oka reeti gadavadu
kalimi nilavadu lemi migaladu
kalakaalam oka reeti gadavadu
navvina kalle chemmagillavaa
vaadina bratuke pachchagilladaa

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu

:::1

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Enugupaini navaabu pallakiloni sharaabu
gurramu meedi janaabu gaadidapaini gareebu
nadiche daarula gamyamokkate
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
nadichae daarula gamyamokkate
nadipe vaaniki andarokkate 

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu

:::2

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
korika okati janinchu teeraka edada dahinchu
korani dEdo vachchu Saanti sukhaalanu techchu
Edi Saapamo Edi varammo..ooo..
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Edi Saapamo Edi varammo
telisee teliyaka alamatinchute

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu

:::3

tyaagamokaridi phalitamokaridi
ammapraanamaaiddaridee
vyadhaloo baadhalu kashtagaadhalu
chivariki kanchiki velle kadhale

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
bratuke rangula raatnamu

:::4

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aagadu valapu aagadu vagapu
aaradu jeevanamaagadu
evaru kulikinaa evaru kumilinaa
aagadu kaalam aagadu

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
bratukE rangula raaTnamu

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kalimi nilavadu lemi migaladu
kalakaalam oka reeti gadavadu
navvina kalle chemmagillunu
vaadina bratuke pachchagillunu

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu

:::5

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
irugintilona khedam porugintilo pramodam
raalinapuvvulu reMDu pooche guttulu moodoo
okari kanulalo cheekatireyi
iruvuri manasulu vennelahaayi

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
bratukae raMgula raaTnamu


bratukae raMgula raaTnamu

రంగులరాట్నం--1967సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు మరియు B. గోపాలం 
రచన::భుజంగరాయ శర్మ
గానం::ఘంటసాల బృందం 

తారాగణం::అంజలీదేవి,రాంమోహన్,వాణిశ్రీ,నీరజ, చంద్రమోహన్ (తొలి పరిచయము),త్యాగరాజు

సింధుభైరవి::రాగం 

పల్లవి::

ఆఆఆఆఆఆఆ 
కలిమి నిలవదు లేమి మిగలదు
కలకాలం ఒక రీతి గడవదు
కలిమి నిలవదు లేమి మిగలదు
కలకాలం ఒక రీతి గడవదు
నవ్విన కళ్ళే చెమ్మగిల్లవా
వాడిన బ్రతుకే పచ్చగిల్లదా

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము

చరణం::1

ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ 

ఏనుగుపైని నవాబు పల్లకిలోని షరాబు
గుఱ్ఱము మీది జనాబు గాడిదపైని గరీబు
నడిచే దారుల గమ్యమొక్కటే
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ 
నడిచే దారుల గమ్యమొక్కటే
నడిపే వానికి అందరొక్కటే 

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము

చరణం::2

ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ 
కోరిక ఒకటి జనించు తీరక ఎడద దహించు
కోరనిదేదో దేదో వచ్చు శాంతి సుఖాలను తెచ్చు
ఏది శాపమో ఏది వరమ్మో..ఓఓఓ..
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ 
ఏది శాపమో ఏది వరమ్మో
తెలిసీ తెలియక అలమటించుటే

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము

చరణం::3

త్యాగమొకరిది ఫలితమొకరిది
అమ్మప్రాణమాఇద్దరిదీ
వ్యధలూ బాధలు కష్టగాధలు
చివరికి కంచికి వెళ్ళే కధలే

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
బ్రతుకే రంగుల రాట్నము

చరణం::4

ఆఆఆఆఆఆఆఆ 
ఆగదు వలపు ఆగదు వగపు
ఆరదు జీవనమాగదు
ఎవరు కులికినా ఎవరు కుమిలినా
ఆగదు కాలం ఆగదు

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
బ్రతుకే రంగుల రాట్నము

ఆఆఆఆఆఆఆఆ
కలిమి నిలవదు లేమి మిగలదు
కలకాలం ఒక రీతి గడవదు
నవ్విన కళ్ళే చెమ్మగిల్లును
వాడిన బ్రతుకే పచ్చగిల్లును

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము

చరణం::5

ఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
ఇరుగింటిలోన ఖేదం పొరుగింటిలో ప్రమోదం
రాలినపువ్వులు రెండు పూచే గుత్తులు మూడూ
ఒకరి కనులలో చీకటిరేయి
ఇరువురి మనసులు వెన్నెలహాయి

ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నము
బ్రతుకే రంగుల రాట్నము
బ్రతుకే రంగుల రాట్నము

RangularaaTnam--1967
Music::S.Rajeswara Rao & B.Gopal
Lyrics::Bhujangaraaya Sarma
Singer's::ghanTasaala Brndam 

CAST::AnjalidEvi,Ram Moha, Vanisree,Neeraja,ChandraMohan,Tyagaraju

SindhuBhairavi::Raagam

:::

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
kalimi nilavadu lemi migaladu
kalakaalam oka reeti gadavadu
kalimi nilavadu lemi migaladu
kalakaalam oka reeti gadavadu
navvina kalle chemmagillavaa
vaadina bratuke pachchagilladaa

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu

:::1

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Enugupaini navaabu pallakiloni sharaabu
gurramu meedi janaabu gaadidapaini gareebu
nadiche daarula gamyamokkate
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
nadichae daarula gamyamokkate
nadipe vaaniki andarokkate 

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu

:::2

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
korika okati janinchu teeraka edada dahinchu
korani dEdo vachchu Saanti sukhaalanu techchu
Edi Saapamo Edi varammo..ooo..
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Edi Saapamo Edi varammo
telisee teliyaka alamatinchute

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu

:::3

tyaagamokaridi phalitamokaridi
ammapraanamaaiddaridee
vyadhaloo baadhalu kashtagaadhalu
chivariki kanchiki velle kadhale

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
bratuke rangula raatnamu

:::4

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aagadu valapu aagadu vagapu
aaradu jeevanamaagadu
evaru kulikinaa evaru kumilinaa
aagadu kaalam aagadu

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
bratukE rangula raaTnamu

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kalimi nilavadu lemi migaladu
kalakaalam oka reeti gadavadu
navvina kalle chemmagillunu
vaadina bratuke pachchagillunu

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu

:::5

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
irugintilona khedam porugintilo pramodam
raalinapuvvulu reMDu pooche guttulu moodoo
okari kanulalo cheekatireyi
iruvuri manasulu vennelahaayi

interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
interaa ee jeevitam tirige rangula raatnamu
bratukae raMgula raaTnamu
bratukae raMgula raaTnamu

మేనకోడలు--1972
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::దాశరథి
గానం::ఘంటసాల
డైరెక్టర్::B.S.నారాయణ 
తారాగణం::కృష్ణ,జమున,గుమ్మడి, సూర్యకాంతం, నాగభూషణం, కల్పన


తిరుమల మందిర సుందరా 
సుమధుర కరుణాసాగరా
ఏ పేరున నిను పిలిచేనురా   
ఏ రూపముగా కొలిచేనురా
తిరుమల మందిర సుందరా 
సుమధుర కరుణాసాగరా
ఏ పేరున నిను పిలిచేనురా   
ఏ రూపముగా కొలిచేనురా
తిరుమల మందిర సుందరా 
సుమధుర కరుణాసాగరా

చరణం::1

పాలకడలిలో శేశశయ్యపై..పవళించిన శ్రీపతివో
పాలకడలిలో శేశశయ్యపై..పవళించిన శ్రీపతివో
వెండికొండపై నిండుమనముతో..వెలిగే గౌరీపతివో 
ముగురమ్మలకే మూలపుటమ్మగ..భువిలో వెలసిన ఆదిశక్తివో

తిరుమల మందిర సుందరా 
సుమధుర కరుణాసాగరా

చరణం::2


కాంతులు చిందే నీ ముఖబింబము కాంచిన చాలును గడియైనా
కాంతులు చిందే నీ ముఖబింబము కాంచిన చాలును గడియైనా
నీ గుడి వాకిట దివ్వెను నేనై వెలిగిన చాలును రేయైనా
నీ పదములపై కుసుమము నేనై నిలిచిన చాలును క్షణమైనా 

తిరుమల మందిర సుందరా 
సుమధుర కరుణాసాగరా
ఏ పేరున నిను పిలిచేనురా   
ఏ రూపముగా కొలిచేనురా
తిరుమల మందిర సుందరా 
సుమధుర కరుణాసాగరా

Menakodalu--1972
MUSIC::Ghantasala
Lyricist::DaaSarathi 
Singers::Ghantasala
Director:: B. S. Narayana
CAST::Krishna,Jamuna,Gummadi,Suryakantam,Nagabhushanam,Kalpana.

tirumala mandira sundaraa 
sumadhura karuNaasaagaraa
E pEruna ninu pilichEnuraa 
E roopamugaa ninu kolachEnuraa 

tirumala mandira sundaraa 
sumadhura karuNaasaagaraa
E pEruna ninu pilichEnuraa 
E roopamugaa ninu kolachEnuraa 
tirumala mandira sundaraa 
sumadhura karuNaasaagaraa

:::1

paalakaDalilO SEshaSayyapai pavaLiMchina SreepativO
paalakaDalilO SEshaSayyapai pavaLiMchina SreepativO
vendikondapai nindumanamutO veligE goureepativO
mugurammalakE moolapuTammaga bhuvilO velasina aadiSaktivO

tirumala maMdira suMdaraa 
sumadhura karuNaasaagaraa

:::2

kaantulu chindE nee mukhabimbamu kaanchina chaalunu gaDhiyainaa
kaantulu chindE nee mukhabimbamu kaanchina chaalunu gaDhiyainaa
nee guDi vaakiTa divvenu nEnai veligina chaalunu rEyainaa
nee padamulapai kusumamu nEnai nilichina chaalunu kshaNamainaa

tirumala maMdira suMdaraa 
sumadhura karuNaasaagaraa
E pEruna ninu pilichEnuraa 
E roopamugaa ninu kolachEnuraa 
tirumala maMdira suMdaraa 
sumadhura karuNaasaagaraa

నీతి నిజాయితి--1972సంగీతం::S. రాజేశ్వరరావు
రచన::D. సినారె
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::సతీష్ అరోరా,కాంచన, గుమ్మడి, నాగభూషణం, కృష్ణంరాజు 

పల్లవి:

మాటలకందని భావాలు మంచి మనసులు చెపుతాయి
కవితలకందని భావాలు కంటిపాపలే చెబుతాయి
మాటలకందని భావాలు మంచి మనసులు చెపుతాయి

చరణం::1

వెన్నెల మాటాడునా వెదజల్లును చల్లదనాలు
మల్లిక మాట్లాడునా కురిపించును పరిమళాలు
వెన్నెల మాటాడునా వెదజల్లును చల్లదనాలు
మల్లిక మాట్లాడునా కురిపించును పరిమళాలు
భాషరాని పాపాయి బోసినవ్వు చాలదా
భాషరాని పాపాయి బోసినవ్వు చాలదా
ఏనాడు పలకని దైవం ఈలోకములేలదా
ఈలోకములేలదా
మాటలకందని భావాలు మంచి మనసులు చెపుతాయి

చరణం::2

పిల్లగాలి పరుగులలో వెల్లివిరియు గీతికలు
కొండవాగు తరగలలో కోటిరాగమాలికలు
పిల్లగాలి పరుగులలో వెల్లివిరియు గీతికలు
కొండవాగు తరగలలో కోటిరాగమాలికలు
హృదయానికి చెవులుంటే జగమంతా నాదమయం 
హృదయానికి చెవులుంటే జగమంతా నాదమయం
కనగలిగిన మనసుంటే బ్రతుకే అనురాగమయం
బ్రతుకే అనురాగమయం

మాటలకందని భావాలు మంచి మనసులు చెపుతాయి
కవితలకందని భావాలు కంటిపాపలే చెబుతాయి

Sunday, January 17, 2010

బాబు--1975

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల,రామకృష్ణ బృందం

పల్లవి::

ఆఆఆఆఆఆఆఆఅ..
ఒక జంట కలిసిన..తరుణానా
జేగంట మ్రోగెను..గుడిలోనా
ఆ హృదయాల..శృతిలోనా.. 

చరణం::1

కలిమి లేమి జంటలనీ
అవి కలకాలంగా ఉన్నవనీ

కలిమి లేమి జంటలనీ
అవి కలకాలంగా ఉన్నవనీ

విధించేయమని మన ఇద్దరినీ
కాలం నేటికి కలిపెననీ

ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
వెలుగు నీడగ ఉండమనీ
వెలుగు నీడగ ఉండమనీ
వలపు గెలుపుగా గుర్తుండమనీ
గుర్తుండమనీ

ఒక జంట కలిసిన..తరుణానా
జేగంట మ్రోగెను..గుడిలోనా
ఆ హృదయాల..శృతిలోనా..

చరణం::2

పెద్దరికానికి పేదరికానికి
ప్రేమే నిలబడి పెళ్ళిచేసేనూ
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
పెద్దరికానికి పేదరికానికి
ప్రేమే నిలబడి పెళ్ళిచేసేనూ

సూర్యచంద్రులు వెలిగే వరకూ
తారలన్నీ మెరిసే వరకూ

సూర్యచంద్రులు వెలిగే వరకూ
తారలన్నీ మెరిసే వరకూ

జాతిమతాలు సమిసే వరకూ
జన్మలన్నీ ముగిసే వరకూ

శతమానం భవతీ శత శతమానం భవతీ
శుభాస్తూ..తధాస్తూ.. 


ఒక జంట కలిసిన..తరుణానా
ఒక గుండె రగిలెను ద్వేషానా
ఆ హృదయాల విడదీయు పంతానా
తరతరాల ఈ వంష గౌరవం తగులపెట్టినావూ 
తరతరాల ఈ వంష గౌరవం తగులపెట్టినావూ
తాళిగట్టి ఈ దరిద్రాన్ని నీ వెంట తెచ్చినావూ
అని గర్ధించింది ఒక కన్నతండ్రి కంఠం..

సిరిసంపదలూ..నిలకడకావూ 
పరువు ప్రతిష్ఠలు వాకిట రావూ
మాట తప్పడం..కాదు గౌరవం
మనసూ మమతే..మనిషంటే
అని మనవి చేసెనొక కన్నబిడ్డ హృదయం

కులమూ కులమూ..జాతి జాతియని
గాండ్రించిందా పెద్దతనం
కులమే కులమని..నీతే జాతని
వాదించిందా..యువతరం
తండ్రి కొడుకుల బంధం నేటితో తెగిపోతుందీ
అనురాగపు అనుబంధం..తలవంచక ఉంటుందీ

పొరా పో..పోతేపో..నాశనమైపో
ఈ వంషం పోనీ పోనీ పోనీ పోనీ
అని మానవతను ముక్కలు చేసేను
ఆ మొండి తండ్రీ..

ఆ జంట ముద్దు మురిపాలా 
ఒక బాబు నవ్వుల జడిలోనా
ఆ ఇల్లే స్వర్గము భువిలోనా

కాలానికప్పుడే కనుకుట్టేనో
కటిక మృత్యువుకూడ బగబట్టెనో
కబళించే ఇద్దరిని విడదీయలేకా


Baabu--1975
Music::Chakravarti
Lyrics::Achaarya - Atreya
Singer's::S.P.Balu , P.Suseela, Ramakrisha,Brundam.

:::::
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
oka janTa kalisina..taruNaanaa
jEganTa mrOgenu..guDilOnaa
A hRdayaala..SRtilOnaa.. 

:::::1

kalimi lEmi janTalanii
avi kalakaalangaa unnavanii

kalimi lEmi janTalanii
avi kalakaalangaa unnavanii

vidhinchEyamani mana iddarinii
kaalam nETiki kalipenanii

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
velugu neeDaga unDamanii
velugu neeDaga unDamanii
valapu gelupugaa gurtunDamanii
gurtunDamanii

oka janTa kalisina..taruNaanaa
jEganTa mrOgenu..guDilOnaa
A hRdayaala..SRtilOnaa..

::::2

peddarikaaniki pEdarikaaniki
prEmE nilabaDi peLLichEsEnuu
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
peddarikaaniki pEdarikaaniki
prEmE nilabaDi peLLichEsEnuu

sooryachandrulu veligE varakoo
taaralannii merisE varakoo

sooryachandrulu veligE varakoo
taaralannii merisE varakoo

jaatimataalu samisE varakoo
janmalannii mugisE varakoo

Satamaanam bhavatii Sata Satamaanam bhavatii
SubhaastU..tadhaastuu.. 


oka janTa kalisina..taruNaanaa
oka gunDe ragilenu dwEshaanaa
aa hRdayaala viDadeeyu pantaanaa
tarataraala ii vaMsha gouravam tagulapeTTinaavU 
tarataraala ii vaMsha gouravam tagulapeTTinaavU
taaLigaTTi ii daridraanni nee venTa techchinaavuu
ani gardhinchindi oka kannatanDri kanTham..

sirisampadaloo..nilakaDakaavuu 
paruvu pratishThalu vaakiTa raavuu
maaTa tappaDam..kaadu gouravam
manasoo mamatE..manishanTE
ani manavi chEsenoka kannabiDDa hRdayam

kulamoo kulamoo..jaati jaatiyani
gaanDrinchindaa peddatanam
kulamE kulamani..neetE jaatani
vaadinchindaa..yuvataram
tanDri koDukula bandham nETitO tegipOtundii
anuraagapu anubandham..talavanchaka unTundii

poraa pO..pOtEpO..naaSanamaipO
ii vaMSham pOnii pOnii pOnii pOnii
ani maanavatanu mukkalu chEsEnu
aa monDi tanDrii..

aa janTa muddu muripaalaa 
oka baabu navvula jaDilOnaa
aa illE swargamu bhuvilOnaa

kaalaanikappuDE kanukuTTEnO
kaTika mRtyuvukooDa bagabaTTenO
kabaLinchE iddarini viDadeeyalEkaa

Saturday, January 16, 2010

ఇంటికోడలు--1974
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల, S.P.బాలు
Film Directed By::Lakshmii Deepak
తారాగణం::S.V.రంగారావు,కృష్ణంరాజు,గుమ్మడి,చంద్రమోహన్,మిక్కిలినేని,రావికొందలరావు,సాక్షిరంగారావు,మాడా,K.K.శర్మ,రమణారెడ్డి(అతిధి),ప్రమీల,S.వరలక్ష్మి,P.R.వరలక్ష్మీ,రోజారమణి,శ్రీరంజని,మాలతి,సూర్యకళ,సుశీల,సుధామాల,


పల్లవి::

చలిగాలిలో..మ్మ్..మ్మ్ హు..నులివెచ్చని
బిగికౌగిలి...పెనవేసుకో 
చలిగాలిలో...నులివెచ్చని
బిగికౌగిలి...పెనవేసుకో
ఊరించి నవ్వింది...సొగసు
అహా..ఉప్పొంగి పోయింది మనసు 
ఈ..చలిగాలిలో..ఓఓఓఓఓ..                        

చరణం::1

తొలికారు మేఘాలు...మూశాయి 
చిటపట చిటపట చిటపట చినుకులు కురిశాయి
జల్లులో ఒళ్ళంత తడిసింది గుండెలో ఒక జ్వాల రగిలింది 
జల్లులో ఒళ్ళంత తడిసింది గుండెలో ఒక జ్వాల రగిలింది
తొలి ప్రేమలో పులకింతలై తొలి ప్రేమలో పులకింతలై 
జిలిబిలి తలపులు..తహ తహ లాడాయి 
మేను కరగినది హాయి పెరిగినది అందాలు చిందేసెలే..ఏఏఏ  
చలిగాలిలో..ఓఓఓఓఓ..        

చరణం::2

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
తెరచాటు పరువాలు మెరిశాయి..ఆ ఆ 
తెరచాటు పరువాలు...మెరిశాయి
ముసిముసి మిలమిల వలపులు గుసగుస లాడాయి
ఊహలే ఊయ్యాల ఊగేను..మోహమే చలిమంట కాగేను 
ఊహలే ఊయ్యాల ఊగేను..మోహమే చలిమంట కాగేను
అనురాగమే అనుబంధమై అనురాగమే అనుబంధమై 

తనువుల మనసుల ఒక్కటి...చేసింది..ఈ

Friday, January 15, 2010

మాయాబజార్--1957::తిలంగ్::రాగం
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::పింగళి
గానం::జిక్కి,పి.సుశీల బృందం
Film Directed By::K.V.Reddi
తారాగణం::N.T.R.A.N.R.సావిత్రి,S.V.రంగారావు,రేలంగి,రమణారెడ్డి,గుమ్మడి,ముక్కామల,C.S.R.,చాయాదేవి,ఋష్యేంద్రమణి,సూర్యకాంతం,అల్లురామలింగయ్య,మాధవపెద్ది సత్యం,ధుళిపాళ,మిక్కిలినేని,నాగభూషణం.

తిలంగ్::రాగం 

పల్లవి::


లల్లిలలా..లల్లిలలా ఆ ఆ
లల్లిలల లల్లిలల లల్లి లల్లి లల్లిలల
లల్లిలల లల్లిలల లల్లి లల్లి లల్లిలల
అల్లిబిల్లి ఆటలే లల్లిలలా పాటలే
అల్లిబిల్లి ఆటలే లల్లిలలా పాటలే

ఎవరెవరే కోయిలలు కుహూ కుహూ కుహూ కుహూ
ఎవరెవరె నెమలి ఆ ఆ కికి కికి కికి కికి
ఎవరెవరె ఎవరెవరె మల్లి లేడి పిల్లలు 
ఎవరెవరె ఎవరెవరె మల్లి లేడి పిల్లలు
లల్లిలల లల్లిలల లల్లి లల్లి లల్లిలల
లల్లిలల లల్లిలల లల్లి లల్లి లల్లిలల
కు...కు...కు

అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము
తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము 
అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము
తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము

చరణం::1

యవ్వన శోభల పర్వమే ఇది బావన తలచుకు గర్వమే 
యవ్వన శోభల పర్వమే ఇది బావన తలచుకు గర్వమే
ఆ బావే తనకిక సర్వమే

అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము
తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము

చరణం::2

వున్నమాటకి వులికెందుకు మరి వున్నదె చెపుతాము 
వున్నమాటకి వులికెందుకు మరి వున్నదె చెపుతాము
వలదన్నా చెపుతాము

నూతన విద్యల ప్రవీణుడే బలె ప్రతిభావంతుడె మీ బావ 
నూతన విద్యల ప్రవీణుడే బలె ప్రతిభావంతుడె మీ బావ
అతి చతుర వీరుడే మీ బావ

అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము
తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము

చరణం::3

మల్లీ జాజి మలతి సంపెంగ పూల బాణములు వేసెను 
మల్లీ జాజి మలతి సంపెంగ పూల బాణములు వేసెను 
బాలామనితో మురిసేను మన బాలామనితో మురిసేను
తన పెళ్ళికి బావను పిలిచేను

అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము
తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము

సంబరాల రాంబాబు--1970::ఖమాస్::రాగం


సంగీతం::V.కుమార్
రచన::రాజశ్రీ
గానం::P.సుశీల
ఖమాస్::రాగం 

:::::::

మామా..చందమామా..వినరావా..నా కధ
మామా..చందమామా..వినరావా..నా కధ 
వింటే మనసు ఉంటే కలిపేవూ నా జత
మామా..చందమామా..

చరణం::1

నీ చల్లని కిరణాలలో జగమంతా మురిసెనే
నీ చల్లని కిరణాలలో జగమంతా మురిసెనే
నాలోన లోపమేమో నా మనసే కుమిలెనే
అందరికీ ఆనందం అందించే జాబిలి
నాపైన నీకేలా రాదాయే జాలి 

మామా..చందమామా..వినరావా..నా కధ 
వింటే మనసు ఉంటే కలిపేవూ నా జత
మామా..చందమామా..

చరణం::2

మచ్చ నీకు ఉన్నా లెక్క చెయ్యరే
ముచ్చటైన నీ వెన్నెలనే మెచ్చుకుందురందరూ
మచ్చలేని నన్ను వెక్కిరింతురే
పిచ్చిదానినంటూ నాపై లేని మచ్చ వేసేరు
నిజము తెలిపినా వినరు మనసు తెలుసుకోలేరు 
నిజము తెలిపినా వినరు మనసు తెలుసుకోలేరు
నీవుకాక నా వెతలన్నీ వినేవారు ఎవ్వరు
వినేవారు ఎవ్వరు..

మామా..చందమామా..వినరావా..నా కధ 
వింటే మనసు ఉంటే కలిపేవూ నా జత
మామా..చందమామా..

Thursday, January 14, 2010

పసిడి మనసులు--1970
సంగీతం::ఆశ్వర్థామ
రచన::ఉషశ్రీ 
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,శారద, విజయలలిత, చంద్రమోహన్,రాంమోహన్,రాజబాబు 

పల్లవి::

నిన్నే వలచితినోయి...
నిన్నే వలచితినోయి..కన్నుల్లో దాచితినోయి
వెన్నెల్లో వేచితినోయీ..నీకై అభిసారికనై 
ఓ..ప్రియా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఆ..ఆ..ఆ..నిన్నే వలచితినోయి

చరణం::1

మదిలో కోయిల పాడ..మమతల ఊయలలూగ
ఈ రేయి నీకోసం..వేచితి అభిసారికనై
ఓ..ప్రియా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఆ..ఆ..ఆ..నిన్నే వలచితినోయి

నిన్నే వలచితినోయి..కన్నుల్లో దాచితినోయి
నిన్నే వలచితినోయి

చరణం::2

వెన్నెల కురిసే వేళ..మల్లెలు పూచే వేళ
విరిసే నిండు వెన్నెల్లో..వేచితి అభిసారికనై
ఓ..ప్రియా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఆ..ఆ..ఆ..నిన్నే వలచితినోయి

నిన్నే వలచితినోయి..కన్నుల్లో దాచితినోయి
వెన్నెల్లో వేచితినోయీ..నీకై అభిసారికనై 
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 

Saturday, January 09, 2010

రంగూన్ రౌడి--1979
సంగీతం::J.V.రాఘవులు
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

వానొచ్చే వరదొచ్చే ఉరకలేక సావొచ్చే
మెరకలెక్క సాలొచ్చె సరుకుతోట సాటొచ్చే
అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి చలి పెరిగి మెలి తిరిగి
వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే
వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే

వానొచ్చే వరదొచ్చే ఉరకలేక సావొచ్చే
మెరకలెక్క సాలొచ్చె సరుకుతోట సాటొచ్చే
అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి చలి పెరిగి మెలి తిరిగి
వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే
వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే

చరణం::1

చినుకు మీద చినుకు పడ్దదీ
చిన్నదాని సొగసు మీద మనసు పడ్డది
వణుకుతున్న వయసు చెడ్దదీ
చిన్నవాడి వలపు నన్ను కలుపుతున్నది

ఈ పులకరింత చూడబోతే చిటికెంత
ఆ జలదరింత చూడబోతె జన్మంతా
నాకు నువ్వెంతో..నీకు నేనంతా
నీకు వయసెంతో..నాకు మనసంతా

వరస కలసి జంట లాయనే
ఓలమ్మమ్మో మనసు తెలిసి మంటరేగెనే
అహ వరస కలసి జంట లాయనే
ఓలమ్మమ్మో మనసు తెలిసి మంటరేగెనే

వానొచ్చే వరదొచ్చే ఉరకలేక సావొచ్చే
మెరకలెక్క సాలొచ్చె సరుకుతోట సాటొచ్చే
అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి చలి పెరిగి మెలి తిరిగి
వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే
ఆఁవయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే

చరణం::2

చినుకు ముల్లు గుచ్చుకున్నదీ
చిన్నదాని వలపు ఒళ్ళు విరుచుకున్నది
వానజల్లు వెచ్చకున్నదీ
చిన్నవాడి వయసు తేనె వెల్లువైనది

కురిసి వెలసిన వాన వరదంటా
మనసు కలసిన జంట వలపంటా
నీకు మెరుపెంతో..నాకు ఉరుమంతా
వయసు వయసంతా..వలపు గిలిసెంతా

వరస కలసి జంటలాయెనే
ఓలమ్మమ్మో మనసు తెలిసి మంటరేగెనే
వరస కలసి జంటలాయెనే
ఓలమ్మమ్మో మనసు తెలిసి మంటరేగెనే

వానొచ్చే వరదొచ్చే ఉరకలేక సావొచ్చే
మెరకలెక్క సాలొచ్చె సరుకుతోట సాటొచ్చే
అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి చలి పెరిగి మెలి తిరిగి
వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే
అర్రెరెర్రె వయసు తడిసి మోపెడాయనే
ఓలమ్మమ్మో వణుకు పుట్టి వాటెడాయనే

భలే మొనగాడు--1968
భలే మొనగాడు--1968
సంగీతం::కోదండపాణి
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::కాంతారావు, కృష్ణకుమారి, చలం, గీతాంజలి, త్యాగరాజు, విజయలలిత 

పల్లవి::

ఇంద ఇంద తీసుకో 
ఇపుడే సొంతం చేసుకో
ఎంతమందో వచ్చారోయి
అంతమందీ వెళ్ళారోయి

ఇంత చక్కని మగసిరి ఠీవి
ఎవరిలోనూ కనపడదోయి
అబ్బో అబ్బో అబ్బోసి
గండర గండ అబ్బోసి

ఇంద ఇంద తీసుకో 
ఇపుడే సొంతం చేసుకో

చరణం::1

నాలో మురిపాలు పొంగి
నీలో మోహాలు రేగి
ఏదో ఆవేశమందు ఎదలే తెల్పరా

ముచ్చట తీరని మనుగడలో
నచ్చిన వరుడే కరువాయే
మోడువారిన ఆడగుండేలో
మొదటి వలపే నింపవోయి

ఇంద ఇంద తీసుకో 
ఇపుడే సొంతం చేసుకో

చరణం::2

రారా అందాల రాజా
రారా సొంపైన వాడా
రగిలే పరువాలు చూడు
మనసే తెలుసుకో

దాచితి నీకై నా వలపు 
వేచితి వీణై నీ కొరకు
పలకనట్టి కులుకులు మీటి
ప్రణయరాజ్యం ఏలవోయి

ఇంద ఇంద తీసుకో
ఇపుడే సొంతం చేసుకో 


Bhale Monagaadu--1968
Music::KodandaPaani
Lyrics::Arudra
Singer's::P.Suseela
Cast::Kantarao,Krishnakumari,Chalam,Geetanjali,Tyagaraju,Vijayalalita.

::::

inda inda teesukO 
ipuDE sontam chEsukO
entamandO vachchaarOyi
antamandii veLLaarOyi

inta chakkani magasiri Thiivi
evarilOnU kanapaDadOyi
abbO abbO abbOsi
ganDara ganDa abbOsi

inda inda teesukO 
ipuDE sontam chEsukO

:::::1

naalO muripaalu pongi
neelO mOhaalu rEgi
EdO AvESamandu edalE telparaa

muchchaTa teerani manugaDalO
nachchina varuDE karuvaayE
mODuvaarina ADagunDElO
modaTi valapE nimpavOyi

inda inda teesukO 
ipuDE sontam chEsukO

::::2

raaraa andaala raajaa
raaraa sompaina vaaDaa
ragilE paruvaalu chUDu
manasE telusukO

daachiti neekai naa valapu 
vEchiti veeNai nee koraku
palakanaTTi kulukulu meeTi
praNayaraajyam ElavOyi

inda inda teesukO
ipuDE sontam chEsukO 

భలే మొనగాడు--1968
సంగీతం::కోదండపాణి
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

పల్లవి::

ఏ ఊరు నీ పయనం..చక్కని మగరాయా
ఏ భామా నోచినదో..మక్కువలోని తీయదనం
నీ మక్కువలోని తీయదనం

మీ ఊరే నా పయనం..చక్కని జవరాలా
నీ మనసే దోచినది..మక్కువలోని తీయదనం
నీ మక్కువలోని తీయదనం

చరణం::1

వెళ్ళేవు కాని వేరెవరి కంటా..పడనియ్యకయ్యా నీ అందం
వెళ్ళేవు కాని వేరెవరి కంటా..పడనియ్యకయ్యా నీ అందం
ఏ ఇంతులైనా నీ ఇంపు చూసి..దోచుకొనేరు నీ హృదయం

నిను చూసి నాకను
నిను చుసి నా కనులు..రతి అందమైనా కోరవు

ఏ ఊరు నీ పయనం..చక్కని మగరాయా
ఏ భామా నోచినదో..మక్కువలోని తీయదనం
నీ మక్కువలోని తీయదనం

చరణం::2

తెమ్మన్నవన్నీ తెస్తానుకాని..కమ్మని వలపులు ఇవ్వాలి
నేతిరిగి వచ్చే తరుణమ్ముదాకా..నాలో నెలకొని నవ్వాలి

కలలోనా కనిపించి..
కలలోనా కనిపించి..వలపులదాహం తీర్చేదా

మీ ఊరే నా పయనం..చక్కని జవరాలా
నీ మనసే దోచినది..మక్కువలోని తీయదనం
నీ మక్కువలోని తీయదనం

చరణం::3

అందాల పెళ్ళి పందిళ్ళు వేస్తా..రయమున తిరిగి రావాలి
సందిట్లో నిన్ను బంధించగానే..కౌగిలి వీడక కరగాలి

ఆనందం..అనురాగం
ఆనందం..అనురాగం..మనలో మదిలో పండాలి

ఏ ఊరు నీ పయనం..చక్కని మగరాయా
ఏ భామా నోచినదో..మక్కువలోని తీయదనం
నీ మక్కువలోని తీయదనం 

Bhale Monagaadu--1968
Music::KodandaPaani
Lyrics::Arudra
Singer's::Ghantasala,P.Suseela

:::

E Uru nee payanam..chakkani magaraayaa
E bhaamaa nOchinadO..makkuvalOni teeyadanam
nee makkuvalOni teeyadanam

mee UrE naa payanam..chakkani javaraalaa
nee manasE dOchinadi..makkuvalOni teeyadanam
nee makkuvalOni teeyadanam

:::1

veLLEvu kaani vErevari kanTaa..paDaniyyakayyaa nee andam
veLLEvu kaani vErevari kanTaa..paDaniyyakayyaa nee andam
E intulainaa nee impu chUsi..dOchukonEru nee hRdayam

ninu chUsi naakanu
ninu chusi naa kanulu..rati andamainaa kOravu

E Uru nee payanam..chakkani magaraayaa
E bhaamaa nOchinadO..makkuvalOni teeyadanam
nee makkuvalOni teeyadanam

:::2

temmannavannii testaanukaani..kammani valapulu ivvaali
nEtirigi vachchE taruNammudaakaa..naalO nelakoni navvaali

kalalOnaa kanipinchi..
kalalOnaa kanipinchi..valapuladaaham teerchEdaa

mee UrE naa payanam..chakkani javaraalaa
nee manasE dOchinadi..makkuvalOni teeyadanam
nee makkuvalOni teeyadanam

:::3

andaala peLLi pandiLLu vEstaa..rayamuna tirigi raavaali
sandiTlO ninnu bandhinchagaanE..kougili veeDaka karagaali

aanandam..anuraagam
aanandam..anuraagam..manalO madilO panDaali

E Uru nee payanam..chakkani magaraayaa
E bhaamaa nOchinadO..makkuvalOni teeyadanam
nee makkuvalOni teeyadanam