Monday, December 04, 2006

విమల--1960::వరాళి::రాగం


)


సంగీతం::SM.సుబ్బయ్య నాయుడు
రచన::ముద్దు క్రిష్ణ
గానం::రాధా జయలక్ష్మి

రాగం :: వరాళి

కావవే అమ్మా దేవీ నిను పూజాసేతునే
దయ కావవే అమ్మా దేవీ పూజాసేతునే
నన్ను కావవే అమ్మా దేవీ నును పూజాసేతునే
శివును సతి నీవే గతి
కావవే అమ్మా దేవీ నిను పూజాసేతునే
శివును సతి నీవే గతి
కావవే..ఏ..ఏ..

నీ పాదకమలములు సదా..ఆ..ఆ..
నీ పాదకమలములు సదా మది దేవీ నమ్మితి
కరుణ గనవే మాతా
నీ పాదకమలములు సదా మది దేవీ నమ్మితి
కరుణ గనవే మా
కడు దీనురాల కనవే నా
ఓ భవహారి పరమ కౄపాకరీ

నన్ను కావవే అమ్మా దేవీ నిను పూజాసేతునే
శివును సతి నీవే గతి
కావవే..ఏ..ఏ...

జీవితలతలే సుమములుగని
నాదగు బాధలే తీరేనే
మాతా భువిపై నీవే సకలమని
మది గని తలతు శివురాణీ
ఈ లోకము వొడిదుడుకులు గడుప
ఇలలో మాకుల దేవతవే
ఈ లోకము వొడిదుడుకులు గడుప
ఇలలో మాకుల దేవతవే
శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ సేతు
నీకే నమతులెన్నో దయానిధి

కావవే అమ్మా దేవీ నిను పూజాసేతునే
శివును సతి నీవే గతి
కావవే..ఏ..ఏ...

విమల--1960::రాగమాలికగానం::ఘంటసాల,రాధా జయలక్ష్మి
రచన::ముద్దు క్రిష్ణ
సంగీతం::సుబ్బై నాయుడు ( నైడు) SM.

రాగం::రాగమాలిక

రాగం::పహడీ (యదుకుల కాంభోజి)


కన్నుల్లో నీ బొమ్మ చూడు
నా కన్నుల్లో నీ బొమ్మ చూడు
అది కమ్మని పాటలు పాడు....
నా కన్నుల్లో నీ బొమ్మ చూడు
అది కమ్మని పాటలు పాడు...
కన్నుల్లో నీ బొమ్మ చూడు

రాగం:::రాగేశ్రీ!!


పున్నమి వెన్నెల వన్నెలలో
కన్నుల కట్టిన రూపముతో
నీవే మనసున తోచగా..ఆ..ఆ
నీవే మనసున తోచగా
నను నేనే మరచిపోదురా...

కన్నుల్లో నీ బొమ్మ చూడు
అదికమ్మని పాటలు పాడు..
కన్నుల్లో నీ బొమ్మ చూడు

రాగం:::మిశ్రతిలంగ్!!


కోయిల పాటల తీరులలో..ఓ...
కోయిల పాటల తీరులలో
సరిపోయిన రాగాలల్లుదమా
సరిపోయిన రాగాలల్లుదమా
నచ్చిన పూవుగద నేను
నచ్చిన పూవుగద నేను...
కోరివచ్చిన తుమ్మెద నీవేరా...

కన్నుల్లో నీ బొమ్మ చూడు
నా కన్నుల్లో నీ బొమ్మ చూడు

రాగం:::కాఫీ!!


రాగమాలికల వీణనీవే..ఏ..ఏ..ఏ..
రాగమాలికల వేణనీవే.
అనురాగములేలే జాణవేలే
అనురాగములేలే జాణవేలే
నీవే వలపుల జాబిలిరా..
నీవే వలపుల జాబిలిరా..
మరినేనే కులుకుల వెన్నెలరా..

కన్నుల్లో నీ బొమ్మ చూడు
నా కన్నుల్లో నీ బొమ్మ చూడు
అది కమ్మని పాటలు పాడు....
కన్నుల్లో నీ బొమ్మ చూడు...
నా కన్నుల్లో నీ బొమ్మ చూడు